Skip to main content

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich, Ms 1
MSPL 223

Repozytorium

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich

Sygnatura

Ms 1

Tytuł kodeksu

Graduale, pars de sanctis

Inne tytuły

Graduale Matthiae Drzewicki

Data powstania:

1531

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

364 ff + I f

Wymiary

58.0 x 38.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Tak

Historia

Bibliografia
Chodyński, Librowski (1949), 75, No. 1
Różański (1981), 95-99
Pikulik (2001), passim
Pikulik (1970), 174
Sutkowski (1960b), 91, (mentioned without call number)
Izbicki (2006), 7, passim
Clavis 1 (2019), no. 4, 215, 544

Pobierz opis:

PDF XML