Skip to main content

Lublin, Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Rkp. 1284
MSPL 19

Repozytorium

Lublin, Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Sygnatura

Rkp. 1284

Tytuł kodeksu

Postilla

Data powstania:

1435

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

208 ff

Wymiary

21.0 x 15.5 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Biblioteka Cyfrowa KUL: https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/5328/
Bibliografia
Wielgus (1992), 41

Pobierz opis:

PDF XML