Skip to main content

Kraków, Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów, Rps In. 4
MSPL 7906

Repozytorium

Kraków, Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów

Sygnatura

Rps In. 4

Tytuł kodeksu

Psalterium (fragm.: Ps 101-102, 91-93)

Data powstania:

14th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

fragment

Materiał

parchment

Objętość

2 ff

Wymiary

20.5 x 16.5 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Pobierz opis:

PDF XML