Skip to main content

Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, I Q 19
MSPL 6292

Repozytorium

Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura

I Q 19

Tytuł kodeksu

Alexander Bremensis, Expositio in Apocalypsim; Pseudo-Ioachim de Fiore, Glossa ordinaria in Apocalypsim ad 21,9-22,5

Data powstania:

13th c. (fourth quarter)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

149 ff

Wymiary

24.5 x 18.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Biblioteka Cyfrowa UWr: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/63/
Katalogi i szczegółowe opisy
Cat. Wrocław, BUWr Göber 13 , f. 22
Bibliografia
Karłowska-Kamzowa et al. (1993), 42-43
Mroczko (1966)

Pobierz opis:

PDF XML