Skip to main content

Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, I Q 4
MSPL 6278

Repozytorium

Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura

I Q 4

Tytuł kodeksu

Biblia. Vetus Testamentum (Prophetae, 1-2 Mac); Historia captivitatis Ierusalem

Data powstania:

13th c. (second half)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

225 ff

Wymiary

17.5 x 11.5 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Biblioteka Cyfrowa UWr: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/32930/
Katalogi i szczegółowe opisy
Cat. Wrocław, BUWr Göber 13 , f. 7

Pobierz opis:

PDF XML