Skip to main content

Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, I F 440
MSPL 5717

Repozytorium

Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura

I F 440

Tytuł kodeksu

Psalterium nocturnum

Inne tytuły

Psałterz trzebnicki

Data powstania:

ca. 1240

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

158 ff

Wymiary

31.0 x 21.5 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Biblioteka Cyfrowa UWr: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/16686/
Katalogi i szczegółowe opisy
Cat. Wrocław, BUWr Göber 3 , f. 249-250
Bibliografia
Karłowska-Kamzowa et al. (1993), 98-99
Schenk (1970), 35
Jażdżewski (1980b)
Tabor (2018), passim
Kloss (1942), 3

Pobierz opis:

PDF XML