Skip to main content

Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, I F 439
MSPL 5716

Repozytorium

Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura

I F 439

Tytuł kodeksu

Psalterium per hebdomadam

Data powstania:

1495

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

127 ff

Wymiary

52.0 x 36.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Tak

Historia

Kopia cyfrowa
Biblioteka Cyfrowa UWr: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/15652/
Katalogi i szczegółowe opisy
Cat. Wrocław, BUWr Göber 3 , f. 248
Bibliografia
Karłowska-Kamzowa et al. (1993), 138-139
Labuda, Secomska (2004b), 375
Kloss (1942), 164-165, 203
Inne bazy danych
Cantus Planus in Polonia: http://cantus.ispan.pl/source/42047

Pobierz opis:

PDF XML