Skip to main content

Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, I F 42
MSPL 135

Repozytorium

Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura

I F 42

Tytuł kodeksu

Biblia. Vetus Testamentum (Ps, Ct) cum glossa

Data powstania:

12th c. (third quarter)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

241 ff

Wymiary

27.5 x 19.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Biblioteka Cyfrowa UWr: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/19828/
Katalogi i szczegółowe opisy
Cat. Wrocław, BUWr 1 (1938) , 46-47

Pobierz opis:

PDF XML