Skip to main content

Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Ms 372/II
MSPL 996

Repozytorium

Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Sygnatura

Ms 372/II

Tytuł kodeksu

Biblia (fragm.); Tractatus theologici

Data powstania:

15th, 16th c.

Język

Polish

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

173 ff

Wymiary

30.0 x 22.5 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
DBC: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/6913
Bibliografia
Indeksy do opisu źródeł (2011), 21

Pobierz opis:

PDF XML