Skip to main content

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich, Ms 19
MSPL 225

Repozytorium

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich

Sygnatura

Ms 19

Tytuł kodeksu

Biblia

Data powstania:

15th c. (beginning)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

444 ff

Wymiary

22.5 x 29.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Bibliografia
Brodský (2004), 113-115, 157
Lisiecki (1905d), 11
Sołomieniuk (2020), 74
Chodyński, Librowski (1949), 79-80, No. 19
Tomaszewski (2018), 570
Karłowska-Kamzowa (1980) , 43

Pobierz opis:

PDF XML