Skip to main content

Poznań, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Ms 1718
MSPL 26

Repozytorium

Poznań, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Sygnatura

Ms 1718

Tytuł kodeksu

Biblia

Data powstania:

15th c. (third quarter)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

210 ff

Wymiary

30.0 x 21.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
WBC: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/edition/297063

Pobierz opis:

PDF XML