Skip to main content

Poznań, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Ms 52
MSPL

Repozytorium

Poznań, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

Sygnatura

Ms 52

Data powstania:

13th/14th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

190 pp

Wymiary

22.5 x 16.0 cm

Dekoracja

Brak informacji

Notacja muzyczna

Brak informacji

Historia

Bibliografia
Lisiecki (1905d), 9

Pobierz opis:

PDF XML