Skip to main content

Poznań, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Ms 23
MSPL 559

Repozytorium

Poznań, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

Sygnatura

Ms 23

Tytuł kodeksu

Biblia. Vetus Testamentum (Is) cum glossa interlineari et marginali

Data powstania:

13th/14th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

127 ff

Wymiary

22.5 x 14.0 cm

Dekoracja

Brak informacji

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Bibliografia
Lisiecki (1905d), 10-11

Pobierz opis:

PDF XML