Skip to main content

Poznań, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Ms 19
MSPL 555

Repozytorium

Poznań, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

Sygnatura

Ms 19

Tytuł kodeksu

Evangelium secundum Ioannem cum commentario Pseudo-Bedae

Data powstania:

13th c. (middle)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

85 ff

Wymiary

25.5 x 18.0 cm

Dekoracja

Brak informacji

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Bibliografia
Lisiecki (1905d), 11

Pobierz opis:

PDF XML