Skip to main content

Płock, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, MsEPl 1
MSPL 30

Repozytorium

Płock, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

Sygnatura

MsEPl 1

Poprzednie sygnatury

2

Tytuł kodeksu

Biblia Płocka

Data powstania:

12th. c. (second quarter)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

271 ff

Wymiary

55.5 x 36.5 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Bibliografia
Knapiński (1993)
Bersohn (1899), 11-15
Deptuła (1959), 92
Gębarowicz (1934), 123ff
Karłowska-Kamzowa et al. (1993), 34-35
Nowowiejski (1930), 471
Sawicka (1938), 234-248
Sutkowski (1960a), 7-8, 12
Misiarczyk (2010)
Semkowicz (2002), 293-295
Brzeziński, Leszkiewicz (2005)
Vetulani (1963), 329, 416-418, No. 50
Sawicka (1952), 44

Pobierz opis:

PDF XML