Skip to main content

Lublin, Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Rkp. 17A
MSPL 187

Repozytorium

Lublin, Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Sygnatura

Rkp. 17A

Tytuł kodeksu

Biblia

Data powstania:

14th c. (middle)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

916 pp

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Pobierz opis:

PDF XML