Skip to main content

Kraków, Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Ms 65 (12)
MSPL

Repozytorium

Kraków, Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej

Sygnatura

Ms 65 (12)

Tytuł kodeksu

Biblia

Data powstania:

14th c. (first half)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

352 ff

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Katalogi i szczegółowe opisy
Polkowski (1884a) , 54

Pobierz opis:

PDF XML