Skip to main content

Kraków, Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Ms 64 (11)
MSPL

Repozytorium

Kraków, Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej

Sygnatura

Ms 64 (11)

Tytuł kodeksu

Biblia. Vetus Testamentum (absque Gn 1:1-46:30, libris prophetarum et Ps)

Data powstania:

14th c.

Język

Latin

Zawartość

Numery-1

1

Powiązany dokument

Some of the missing pages are to be found at National Museum in Kraków:
Ms MNK III-min-533
Ms MNK III-min-534
Ms MNK III-min-535

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

280 ff

Wymiary

51.5 x 35.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Katalogi i szczegółowe opisy
Polkowski (1884a) , 54

Pobierz opis:

PDF XML