Skip to main content

Kraków, Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Ms 62 (9)
MSPL

Repozytorium

Kraków, Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej

Sygnatura

Ms 62 (9)

Tytuł kodeksu

Biblia

Data powstania:

14th c. (middle)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Katalogi i szczegółowe opisy
Polkowski (1884a) , 52-53

Pobierz opis:

PDF XML