Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Książąt Czartoryskich, Ms 3202 I
MSPL 1728

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Książąt Czartoryskich

Sygnatura

Ms 3202 I

Tytuł kodeksu

Biblia

Data powstania:

13th c. (third quarter)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

1218 pp + IV ff

Wymiary

14.5 x 10.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Polona: https://polona.pl/item/42537225/0/ , Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/edition/11884
Bibliografia
Płonka-Bałus (2016), 42

Pobierz opis:

PDF XML