Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Książąt Czartoryskich, Ms 3118 IV
MSPL 1724

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Książąt Czartoryskich

Sygnatura

Ms 3118 IV

Tytuł kodeksu

Biblia

Data powstania:

10th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

432 pp + II ff

Wymiary

36.5 x 26.5 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Tak

Historia

Kopia cyfrowa
Polona: https://polona.pl/item/69937395/0/ , Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/edition/20319
Bibliografia
Płonka-Bałus (2016), 41

Pobierz opis:

PDF XML