Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Ms 2789 I
MSPL 1686

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich

Sygnatura

Ms 2789 I

Tytuł kodeksu

Biblia

Data powstania:

13th/14th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

912 pp + I f

Wymiary

16.0 x 11.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Polona: https://polona.pl/item/42537235/0/ , Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/publication/12126/
Bibliografia
Czartoryska (1828) , 120
Szelińska (1990) , 305
Płonka-Bałus (2016), 22

Pobierz opis:

PDF XML