Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Ms 1269 I
MSPL 1592

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich

Sygnatura

Ms 1269 I

Tytuł kodeksu

Psalterium Pulaviense

Data powstania:

ca. 1470-1480

Język

Polish

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

624 pp + IV ff

Wymiary

15.5 x 11.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Polona: https://polona.pl/item/67350084/0/ , Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/edition/18746
Bibliografia
Michałowska (1990), 85
Płonka-Bałus (2016), 6-7
Indeksy do opisu źródeł (2011), 11
Clavis 1 (2019), no. 668

Pobierz opis:

PDF XML