Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Ms 1197 V
MSPL 1580

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich

Sygnatura

Ms 1197 V

Tytuł kodeksu

Biblia. Vetus et Novum Testamentum

Inne tytuły

Biblia Hutterów

Data powstania:

1415

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

1014 pp + I f

Wymiary

47.0 x 34.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Polona: https://polona.pl/item/62809118/0/ , Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/edition/16931
Katalogi i szczegółowe opisy
Prokop (2017)
Bibliografia
Płonka-Bałus (2016), 2
Miodońska (1960), 192, 196, il. 19, 21, 22
Schmidt (1962), 4
Miodońska (1964b), 95-96
Rozanow (1965), 83, il. 9
Miodońska (1967), 7-8, 26-8, 59, 99, 117, 124
Potkowski (1984), 104, 118
Miodońska (1986a), 333, 343
Miodońska (1993), 19, 34, 48, 68, 69, 75, 125, 128-30, 133, 194, 204
Sutkowski (1960a), 14, 25
Labuda, Secomska (2004b), 364

Pobierz opis:

PDF XML