Skip to main content

Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Ms 168
MSPL 235

Repozytorium

Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

Sygnatura

Ms 168

Tytuł kodeksu

Biblia archiepiscopi Jaroslai Skotnicki (Gn - 2 Par)

Data powstania:

before 1373

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

266 ff

Wymiary

48.5 x 34.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Fotokopia
Warszawa, Biblioteka Narodowa: mf 19149
Katalogi i szczegółowe opisy
ABMK files , Rył (1982) , 105
Bibliografia
Krzyszczuk (2020), 72
MPH 5 (1888), 956
Sawicka (1938), 255
Trzciński (1908), 233-234
Pawlak (1966), 138
Sołomieniuk (2020), 72
Miodońska (1960)

Pobierz opis:

PDF XML