Skip to main content

Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Ms 110
MSPL 682

Repozytorium

Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

Sygnatura

Ms 110

Tytuł kodeksu

Biblia. Vetus Testamentum (Ps) cum glossa

Data powstania:

12th c. (second half)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

182 ff

Wymiary

21.5 x 14.5 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Fotokopia
Warszawa, Biblioteka Narodowa: mf 19248
Katalogi i szczegółowe opisy
Rył (1982) , 81-82
Bibliografia
Trzciński (1908), 197

Pobierz opis:

PDF XML