Skip to main content

Seminarium mediewistyczne, 26.05.2023 r.

Textus et cultura. Interdyscyplinarny Zespół Badań Mediewistycznych
Pracownia Literatury Średniowiecza, IBL PAN
Pracownia Wiedzy o Dawnej Książce, IHN PAN
Zakład Historii Języka Polskiego, IFP UAM
Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, IFiS PAN
Zakład Dziejów Społeczeństwa i Kultury Epoki Przedindustrialnej, IH UJK

zapraszają na wspólne seminarium, które odbędzie się 26 maja b.r. (piątek) w godzinach 10.00-12.00 podczas którego prof. dr hab. Robert Zawadzki (Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie) wygłosi referat pt. „Macieja z Miechowa (1457-1523) metoda badania polskich dziejów (na przykładzie opowieści o Wandalach)”.

Seminarium odbędzie się na platformie Google Meet. Zgłoszenia chęci udziału w seminarium przyjmowane są pod adresem: seminarium.mediewistyczne@gmail.com. W odpowiedzi otrzymają Państwo kod dostępu do spotkania.