Skip to main content

Kwartalnik „Muzyka”- spotkanie promocyjne

W poniedziałek 15 maja o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie promocyjne najnowszego numeru kwartalnika „Muzyka” (2023/1). Celem spotkania zatytułowanego Źródła muzyczne XIII-XVII wieku jest dyskusja na temat wybranych wątków poruszanych w artykułach promowanego numeru, w której wezmą udział autorki i autorzy tekstów oraz grono redakcyjne. Zainteresowani zapraszani są do dołączenia w aplikacji Teams pod adresem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGZmODQ3MmYtN2MxNS00YTlkLTlkOTUtOTEwOTRkYWEwOTgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242876f22-9d3a-4215-a78f-92e429dbe224%22%2c%22Oid%22%3a%22ba831ea5-c501-4198-a0c8-d1d75c915524%22%7d

„Muzyka” T. 68 Nr 1 (2023) – spis treści i artykuły w formie online.