Skip to main content

Seminarium mediewistyczne, 31.03.2023

Textus et cultura. Interdyscyplinarny Zespół Badań Mediewistycznych
Pracownia Literatury Średniowiecza, IBL PAN
Pracownia Wiedzy o Dawnej Książce, IHN PAN
Zakład Historii Języka Polskiego, IFP UAM
Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, IFiS PAN
Zakład Dziejów Społeczeństwa i Kultury Epoki Przedindustrialnej, IH UJK

zapraszają na wspólne seminarium, które odbędzie się 31 marca b.r. (piątek) w godzinach 10.00-12.00 podczas którego dr hab. Rafał Wójcik (Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, Poznań) wygłosi referat pt. „Clypeus Spiritualis” w szesnastowiecznych edycjach Krzysztofa Warszewickiego w kontekście 'długiego trwania' średniowiecza.

Seminarium odbędzie się na platformie Google Meet. Zgłoszenia chęci udziału w seminarium przyjmowane są pod adresem: seminarium.mediewistyczne@gmail.com. W odpowiedzi otrzymają Państwo kod dostępu do spotkania.

dr hab. Rafał Wójcik

Clypeus spiritualis w szesnastowiecznych edycjach Krzysztofa Warszewickiego w kontekście 'długiego trwania” średniowiecza

W referacie omówione zostaną zachowane łacińskie przekazy zestawu modlitw ułożonego dla
króla Zygmunta I Starego. W pierwszej części wystąpienia autor skupi się przede wszystkim
na wariantach znanych z Modlitewnika Zygmunta I Starego, Modlitewnika Krzysztofa
Szydłowieckiego oraz z dwóch zachowanych wersji drukowanych z końca XVI w. w redakcji
i wydaniu Krzysztofa Warszewickiego. Wskazane zostaną najważniejsze różnice między
poszczególnymi wersjami, a także zostanie postawiona próba wyjaśnienia, dlaczego
poszczególne wersje różnią się między sobą. W drugiej części referatu akcent zostanie
przeniesiony na „clypeusy” Warszewickiego, ze szczególnym uwzględnieniem modlitw
wspólnych dla wszystkich zachowanych modlitewników oraz ich średniowiecznych korzeni.