Skip to main content

Seminarium mediewistyczne, 24.02.2023

Textus et cultura. Interdyscyplinarny Zespół Badań Mediewistycznych
Pracownia Literatury Średniowiecza, IBL PAN
Pracownia Wiedzy o Dawnej Książce, IHN PAN
Zakład Historii Języka Polskiego, IFP UAM
Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, IFiS PAN
Zakład Dziejów Społeczeństwa i Kultury Epoki Przedindustrialnej, IH UJK

zapraszają na wspólne seminarium, które odbędzie się 24 lutego b.r. (piątek) w godzinach 10.00-12.00 podczas którego prof. dr hab. Agnieszka Kijewska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) wygłosi referat pt. „Periphyseon” Jana Szkota Eriugeny – epopeja metafizyczna wczesnego średniowiecza.

Seminarium odbędzie się na platformie Google Meet. Zgłoszenia chęci udziału w seminarium przyjmowane są pod adresem: seminarium.mediewistyczne@gmail.com. W odpowiedzi otrzymają Państwo kod dostępu do spotkania.

prof. dr hab. Agnieszka Kijewska

Periphyseon Jana Szkota Eriugeny – epopeja metafizyczna wczesnego średniowiecza

Etienne Gilson określił Periphyseon Eriugeny mianem epopei metafizycznej, a z kolei wydawca pism Eriugeny i następca Gilsona w PIMS w Toronto, Edouard Jeauneau, stwierdził, że dzieło to powinno zostać wpisane na listę dziedzictwa światowego UNESCO.

W tym wykładzie chciałabym przedstawić okoliczności powstania dzieła i właściwy tytuł, jego miejsce w karolińskiej reformie studiów, strukturę, źródła oraz – przede wszystkim – najistotniejsze problemy filozoficzne poruszone przez autora. Periphyseon ogarnia swoją refleksją rozległą problematykę metafizyczną, epistemologiczną, a przede wszystkim antropologiczną. To właśnie teoria człowieka stanowi tę zasadniczą perspektywę, z jakiej Eriugena rozpatruje całość „natury”.  Pozwoli to być może na wyjaśnienie faktu, dlaczego myśl Jana Szkota spotkały tak liczne potępienia oraz dlaczego z takim entuzjazmem została przyjęta w idealizmie niemieckim.

A. Kijewska_zaproszenie