Skip to main content

Seminarium mediewistyczne 27.01.2023

Textus et cultura. Interdyscyplinarny Zespół Badań Mediewistycznych
Pracownia Literatury Średniowiecza, IBL PAN
Pracownia Wiedzy o Dawnej Książce, IHN PAN
Zakład Historii Języka Polskiego, IFP UAM
Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, IFiS PAN
Zakład Dziejów Społeczeństwa i Kultury Epoki Przedindustrialnej, IH UJK

zapraszają na wspólne seminarium, które odbędzie się 27 stycznia b.r. (piątek) w godzinach 11.00-13.00 podczas którego prof. Anna Adamska (Uniwersytet w Utrechcie) wygłosi referat pt. Średniowieczne kopiarze – źródło na skrzyżowaniu dyscyplin. Przypadek kopiarza opactwa Eynsham (Oxfordshire, Anglia) z XII-XIV w.

Seminarium odbędzie się na platformie Google Meet. Zgłoszenia chęci udziału w seminarium przyjmowane są pod adresem seminarium.mediewistyczne@gmail.com. W odpowiedzi otrzymają Państwo kod dostępu do spotkania.