Skip to main content

Zbiory biblioteczne w instytucjach kościelnych


Biblioteka Narodowa, Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski oraz Federacja Bibliotek Kościelnych “Fides” zapraszają na konferencję Zbiory biblioteczne w instytucjach kościelnych, która odbędzie się w siedzibie Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w dniach 23-25 listopada 2022 r.


Naukowcy i praktycy będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami dotyczącymi opieki nad zbiorami bibliotecznymi w instytucjach kościelnych – ich gromadzenia, katalogowania, przechowywania, digitalizacji i udostępniania. Konferencja posłuży rozpoznaniu i omówieniu dobrych praktyk i dyskusji nad wyzwaniami, z którymi mierzą się opiekunowie i badacze zbiorów. Po długim okresie pandemicznej izolacji środowiska bibliotekarskie – świeckie i kościelne – będą miały możliwość nawiązania bezpośrednich, osobistych kontaktów, które mogą stać się inspiracją dla wspólnych projektów badawczych w dziedzinie dziedzictwa kulturowego.

Zaplanowano także warsztaty z zakresu konserwacji, digitalizacji i katalogowania oraz przewidziano czas na pytania i dyskusje kuluarowe. Po konferencji ukaże się publikacja prezentująca wszystkie wystąpienia.

Tematyka konferencji skupia się na następujących zagadnieniach:

  • najcenniejsze kościelne zbiory biblioteczne,
  • badania nad zbiorami kościelnymi – studia przypadków,
  • digitalizacja i udostępnianie zbiorów kościelnych – współczesne wyzwania,
  • konserwacja zbiorów kościelnych – praktyczne aspekty,
  • katalogowanie zbiorów kościelnych – przepisy, standardy i praktyka,
  • kwalifikacja zbiorów kościelnych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego,
  • straty wojenne zbiorów kościelnych,
  • działalność bibliotek kościelnych i współpraca z innymi bibliotekami,
  • funkcjonowanie bibliotek kościelnych na przestrzeni wieków,
  • inne studia przypadków.

Zapraszamy badaczy i specjalistów ze środowiska kościelnego, bibliotekarskiego i konserwatorskiego oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

Program konferencji oraz formularz rejestracji znajdują się na stronie konferencji.