Skip to main content

Textus et pictura IV. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny w aspekcie historycznego trwania

Biblioteka Uniwersytecka i Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz Instytut Historii Nauk PAN zapraszają na kolejną konferencję z cyklu Textus et pictura. Tegoroczona edycja zatytułowana Średniowieczny kodeks rękopiśmienny w aspekcie historycznego trwania odbędzie się w dniach 24-25 listopada w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, ul. Gagarina 13.


TEMAT PRZEWODNI, któremu zostaną poświęcone osobne sekcje, to użytkowanie oraz „drugie życie” średniowiecznej spuścizny rękopiśmiennej (po jej wyjściu z obiegu czytelniczego). Chcemy zogniskować uwagę uczestników na materialnej substancji średniowiecznych kodeksów w aspekcie:
1. ich historycznego uzusu w czasach dawnych (zwłaszcza: fizycznych śladów użytkowania, przekształceń struktury i opraw, uzupełnień i aktualizacji treści i dekoracji),
2. ich nowoczesnych i współczesnych dziejów jako przedmiotów kolekcjonerskich, części zasobów bibliotecznych, obiektów w zbiorach muzealnych i kościelnych etc.,
3. ich obecnego stanu zachowania, ochrony, zabezpieczenia i współczesnych działań konserwatorskich.
Odrębnie omawianym problemem będą fragmenty – tzw. makulatura oprawowa.

Strona wydarzenia na Facebooku.

Program konferencji dostępny poniżej