Skip to main content

Witaj na blogu „Manuscripta.pl”!

Jak to się zaczęło?

Pierwsze spotkanie naszego zespołu odbyło się w 2015 roku. Wtedy postanowiliśmy stworzyć stronę internetową, gromadzącą informacje na temat średniowiecznych rękopisów (i fragmentach) w polskich repozytoriach, poloników w instytucjach zagranicznych oraz o zaginionych lub zniszczonych rękopisach z polskich zbiorów. Przez kolejne dwa lata na różne sposoby promowaliśmy naszą inicjatywę w świecie nauki. Nasze starania zaowocowały utworzeniem zespołu „Manuscripta.pl” w Instytucie Historii Nauki PAN, a rok później otrzymaliśmy grant badawczy z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr 0084/NPRH5/H11/84/2017). Obecnie nasz zespół tworzy Pracownię Wiedzy o Dawnej Książce w Instytucie Historii Nauki PAN.

Nowopowstały zespół od dyrekcji IHN PAN otrzymał własne pomieszczenie, które musiał doprowadzić do stanu używalności własnymi siłami. Nic nas jednak nie było w stanie powstrzymać!

W kilka lat po rozpoczęciu projektu możemy zweryfikować nasze pierwotne założenia. Początkowo zakładaliśmy, że rękopisów w zbiorach polskich jest nieco poniżej 8000 jednostek. Dziś już wiemy, że jest ich około 8500. Zwiększyła się także lista instytucji posiadających w swoich zbiorach rękopisy i fragmenty średniowieczne. Udało nam się odnaleźć kodeksy, w Polsce i za granicą, które dotychczas uznawane były za zaginione, a ilość fragmentów średniowiecznych w zbiorach polskich przerosła nasze najśmielsze oczekiwania.

Na blogu będziemy informować nie tylko o postępach naszej pracy. Udamy się w podróż po średniowiecznych rękopisach, skupiając się na mniej znanych przypadkach, ciekawostkach i odkryciach dokonanych w trakcie naszych badań. Chcemy podzielić się tym, co nas szczególnie interesuje – i mamy nadzieję, że także będziecie zainteresowani! Niektóre z odkryć są interesujące, inne zabawne, a niektóre po prostu dziwaczne. Średniowieczne rękopisy wciąż mają wiele do powiedzenia współczesnym badaczom. Strona Manuscripta.pl to świetne miejsce do rozpoczęcia badań nad polskimi rękopisami średniowiecznymi.

Mamy nadzieję, że nasz blog będzie dla ciebie interesujący. Zachęcamy do pisania do nas: manuscripta@ihnpan.pl

Zespół Manuscripta.pl