Skip to main content

Bibliografia

 • Laband (1869) - LABAND, Paul (ed.), Magdeburger Rechtsquellen zum akademischen Gebrauch. Königsberg, 1869.

 • Labuda (1976) - LABUDA, Gerard, ‘Ewangeliarz emmeramski. Czas powstania w Ratyzbonie - czas przeniesienia do Krakowa,’ in: KUCZYŃSKI, Stefan K. (ed.), Cultus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury. Warszawa, 1976, 313-322.

 • Labuda, Secomska (2004a) - LABUDA, Adam S., SECOMSKA, Krystyna (eds.), Malarstwo gotyckie w Polsce. Vol. 1: Synteza. Dzieje sztuki polskiej, t. 2, cz. 3. Warszawa, 2004.

 • Labuda, Secomska (2004b) - LABUDA, Adam S., SECOMSKA, Krystyna (eds.), Malarstwo gotyckie w Polsce. Vol. 2: Katalog zabytków. Dzieje sztuki polskiej, t. 2, cz. 3. Warszawa, 2004.

 • Labuda, Secomska (2004c) - LABUDA, Adam S., SECOMSKA, Krystyna (eds.), Malarstwo gotyckie w Polsce. Vol. 3: Album ilustracji. Dzieje sztuki polskiej, t. 2, cz. 3. Warszawa, 2004.

 • Labudda (2014) - LABUDDA, Alfons, Liturgia pogrzebu w Polsce do wydania Rytuału Piotrkowskiego (1631). Studium historyczno-liturgiczne. Piastów, 2014.

 • Lackner (2000) - LACKNER, Franz, Katalog der Streubestände in Wien und Niederösterreich. Teil 1: Nichtarchivalische mittelalterliche Handschriften und Fragmente in Korneuburg, Mistelbach, Retz, St. Pölten, Tulln, Waidhofen an der Thaya, Weitra, Wien, Wiener Neustadt und aus Privatbesitz. Wien, 2000.

 • Lampen (1945) - LAMPEN, Willibrord, ‘Mitteilungen über franziskanische Handschriften in Dänemark und Skandinavien,’ Antonianum, 20:1945, 439-458.

 • Lang (1937) - LANG, Albert, Heinrich Totting von Oyta. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der ersten deutschen Universitäten und zur Problemgeschichte der Spätscholastilik, (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, 33, 4-5) Münster, 1937.

 • Larczyńska (2014) - LARCZYŃSKA, Agata, ‘De concilio. Późnośredniowieczne traktaty koncyliarystyczne w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej,’ in: KROPIDŁOWSKI, Z., SPYCHAŁA, D. (eds.), Studia z dziejów książki, prasy i bibliotek. Stan badań za lata 2010-2013. Bydgoszcz, 2014, 51-71.

 • Laskowski, Reczek (1968) - LASKOWSKI, Roman, RECZEK, Józef, Glosy polskie rękopisu Sermones de tempore et de sanctis Nr XV 32 biblioteki OO. Dominikanów w Krakowie z drugiej połowy XV wieku. Wrocław, 1968.

 • Lechtermann (2017) - LECHTERMANN, Christina, ‘Die geometrischen Diagramme der ‘Geometria Culmensis,’ Das Mittelalter. Perspektiven mediävistischer Forschung, 22:2017, 2, 314-331.

 • Lefèvre (1988) - LEFÈVRE, Sylvie, ‘Le fragment Bekker et les anciennes versions françaises de l’Historia regum Britanniae,’ Romania, 109:1988, 225-246.

 • Lehmann (1935) - LEHMANN, Paul, ‘Skandinavische Reisefrüchte,’ Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, 22:1935, 1-24, 103-131.

 • Lehmann (1936) - LEHMANN, Paul, ‘Skandinavische Reisefrüchte. Neue Folge,’ Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, 23:1936, 13-22, 48-84.

 • Lehmann (1937) - LEHMANN, Paul, ‘Skandinavische Reisefrüchte. 1. Nachlese,’ Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, 24:1937, 103-120, 141.

 • Lehmann (1961) - LEHMANN, Paul, ‘Enim und autem in mittelalterlichen lateinischen Handschriften,’ in: LEHMANN, Paul, Erforschung des Mittelalters. Ausgewählte Abhandlungen und Aufsätze. Bd. 4. Stuttgart, 1961, 22-25.

 • Lehmann (1962) - LEHMANN, Paul, ‘Mittelalterliche Büchertitel,’ in: LEHMANN, Paul, Erforschung des Mittelalters. Ausgewählte Abhandlungen und Aufsätze. Bd. 5. Stuttgart, 1962, 1-93.

 • Lehnardt (2019) - LEHNARDT, Andreas, ‘Weitere Funde mittelalterlicher hebräischer Einbandfragmente in Dresden,’ Medaon, 13:2019, no. 24.

 • Leiden University Digital Collections - Leiden University Digital Collections [digital repository].

 • Leleń (2016) - LELEŃ, Andrzej, ‘Muzyczne tajemnice Pontyfikału Płockiego z XII wieku,’ in: MAJEWSKI, Dariusz (ed.), Pontyfikał. Odzyskana perła płockiego średniowiecza. Płock, 2016, 85-94.

 • Lelewel (1823) - LELEWEL, Joachim, Bibljograficznych ksiąg dwoje. Vol. 1. Wilno, 1823.

 • Lelewel (1826) - LELEWEL, Joachim, Bibljograficznych ksiąg dwoje. Vol. 2. Wilno, 1826.

 • Lemcke (1868) - LEMCKE, Hugo, Fridangi discrecio. Freidanks Bescheidenheit: lateinisch und deutsch aus der Stettiner Handschrift veröffentlich. Beilage zum Programm des Gymnasiums zu Stettin für 1868. Stettin, 1868.

 • Lemcke (1879) - LEMCKE, Hugo, ‘Die Handschriften und alten Drucke der Bibliothek des Marienstifts-Gymnasiums. 1. Die Handschriften der ehemaligen Camminer Dombibliothek,’ in: Programm der Marienstifts-Gymnasiums. Stettin, 1879.

 • Lemm (1918) - LEMM, Siegfried, Kurzes Verzeichnis der romanischen Handschriften. Mitteilungen aus der Königlichen Bibliothek, r. Berlin, 1918.

 • Len (2005) - LEN, Ryszard, ‘Inkunabuły graficzne Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu,’ Roczniki Biblioteczne, 49:2005, 311-338.

 • Lenart (1984) - LENART, Emilian, ‘Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne w Bibliotece Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie: studium źródłoznawczo-liturgiczne = Antetridentina manuscripta liturgica in Bibliotheca Provinciae PP. Bernardinorum Cracoviae asservata: Dissertatio de fontibus liturgicis,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 48:1984, 133-179.

 • Lenart (1986) - LENART, Emilian, ‘Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych w Polsce od XV do XVIII wieku = Catalogus Bernardinorum manuscriptorum liturgicorum in Polonia ab XV ad XVIII saeculum,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 53:1986, 103-274.

 • Leniek (1907) - LENIEK, Jan, ‘Modlitwy czeskie z r. 1424,’ Materyały i Prace Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, 3:1907, 285-288.

 • Lenz (1959) - LENZ, Friedrich Walter, ‘Das pseudo-ovidische Gedicht «De Ventre»,’ Maia, Nuova Serie, 11:1959, 3, 170-211.

 • Leńczuk (2015) - LEŃCZUK, Mariusz, ‘Zapisy polskie w słownikach i glosariuszach XV w. - terminy, źródła, perspektywy badawcze,’ Polonica, 35:2015, 103-114.

 • Leńczuk, Wydra (2020) - LEŃCZUK, Mariusz, WYDRA, Wiesław, ‘Fragment kalendarza w języku polskim z XIV/XV wieku ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie,’ Slavia Occidentalis, 77:2020, 1, 81-91.

 • Leonina - Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII PM edita. Roma, Paris, 1882-

 • Lepszy (1926) - LEPSZY, Leonard, ‘Miniaturzyści dominikańscy,’ Rocznik Krakowski, 20:1926, 117-133.

 • Lepszy (1964) - Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764. Vol. 1, ed. Kazimierz Lepszy, Kraków, 1964.

 • Lerner, Morerod (2006) - LERNER, Robert E., MOREROD, Christine, ‘The Vision of «John, Hermit of the Asturias»: Lucas of Tuy, Apostolic Religion, and Eschatological Expectation,’ Traditio, 61:2006, 195-214.

 • Leroquais PS 1 (1940-1941) - LEROQUAIS, Victor, Les psautiers manuscrits latins des bibliothèques publiques de France. T. 1. Paris, 1940.

 • Les Enluminures - Les Enluminures. Textmanuscripts [database]

 • Lessing (1781) - LESSING, Gotthold Ephraim (ed.), ‘Theophilus Presbyter, «Diversarum artium schedula»,’ in: LESSING, Gotthold Ephraim, ESCHENBURG, Johann Joachim (eds.), Zur Geschichte und Literatur aus den Schätzen der herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel. Bd. 5. Braunschweig, 1781, 291-424.

 • Leszczyńska (1991) - LESZCZYŃSKA, Agnieszka, ‘Ślady trecenta w Poznaniu,’ Muzyka, 36:1991, no. 3, 63-75.

 • Leśniewska (1995) - LEŚNIEWSKA, Dorota, ‘Kodeks Gertrudy. Stan i perspektywy badań,’ Roczniki Historyczne, 61:1995, 141-170.

 • Leuchte (1990) - LEUCHTE, Hans-Jörg, Das Liegnitzer Stadtrechtsbuch des Nikolaus Wurm : Heintergrund, Überlieferung und Edition eines schlesishen Rechtsdenkmal. Sigmaringen, 1990.

 • Lewandowska (1993) - LEWANDOWSKA, Anna, ‘Księgozbiór religioznawczy i teologiczny Biblioteki Gimnazjalnej w Toruniu,’ Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich, 5:1993, 31-46.

 • Lewański (1965) - LEWAŃSKI, Julian, ‘Dramat i dramatyzacje liturgiczne w średniowieczu,’ Musica Medii Aevi, 1:1965, 96-174.

 • Lewański (1999) - LEWAŃSKI, Julian, Liturgiczne łacińskie dramatyzacje Wielkiego Tygodnia XI-XVI wiek. Kraków, 1965.

 • Lewicka-Kamińska (1956) - LEWICKA-KAMIŃSKA, Anna, Renesansowy księgozbiór Mikołaja Czepla w Bibliotece Jagiellońskiej. Wrocław 1956.

 • Lewicka-Kamińska (1966) - LEWICKA-KAMIŃSKA Anna, ‘Biblioteka Jagiellońska w latach 1492-1655,’ in: Historia Biblioteki Jagiellońskiej, Vol. 1.

 • Lewicka-Kamińska (1974) - LEWICKA-KAMIŃSKA Anna, ‘Włoskie oprawy plakietowe z lat 20 XV wieku w Bibliotece Jagiellońskiej,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 24:1974, .

 • Lewicka-Kamińska (1977a) - LEWICKA-KAMIŃSKA Anna, ‘Jeszcze inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 27:1977, 46-47.

 • Lewicka-Kamińska (1977b) - LEWICKA-KAMIŃSKA, Anna, ‘Z dziejów średniowiecznej oprawy książkowej na Śląsku,’ Roczniki Biblioteczne, 21:1977, Fasc. 1-2, 28-90.

 • Lewis (1968) - LEWIS, Robert Enzer, ‘More New Manuscripts of Pope Innocent III’s De Miseriae Humanae Conditionis (Part III),’ Manuscripta. A Journal for Manuscript Research, 12:1968, 1, 25-28.

 • Libelt (1872) - LIBELT, Karol, ‘Psałterz Floriański i Biblia królowej Zofii,’ Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, 7:1872, 34-85.

 • Liber beneficiorum 1 (1863) - Joannis Długosz senioris canonici Cracoviensis Liber beneficiorum dioecesis Cracovienis, ed. Aleksander PRZEZDZIECKI. T. 1. Joannis Długosz Senioris Canonici Cracoviensis Opera omnia. T. 7. Cracoviae, 1863.

 • Liber beneficiorum 2 (1864) - Joannis Długosz senioris canonici Cracoviensis Liber beneficiorum dioecesis Cracovienis, ed. Aleksander PRZEZDZIECKI. T. 2. Joannis Długosz Senioris Canonici Cracoviensis Opera omnia. T. 8. Cracoviae, 1864.

 • Liber beneficiorum 3 (1864) - Joannis Długosz senioris canonici Cracoviensis Liber beneficiorum dioecesis Cracovienis, ed. Aleksander PRZEZDZIECKI. T. 3. Joannis Długosz Senioris Canonici Cracoviensis Opera omnia. T. 9. Cracoviae, 1864.

 • Liber fundationis (1991) - Liber Fundationis Claustri Sancte Marie Virginis in Heinrichow czyli Księga henrykowska, translated by Roman Grodecki, Wrocław, 1991.

 • Libicki (1993) - LIBICKI, Marcin, ‘Uwagi o genezie dekoracji rękopisu BK 824,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 23:1993, 47-60.

 • Libor (1967) - LIBOR, Reinhard Maria, ‘St. Hedwig, Hochbild des Abendlandes,’ Cîteaux. Commentarii Cistercienses, 18:1967, 97-118.

 • Librowski (1973) - LIBROWSKI, Stanisław, ‘Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce,’ in: Encyklopedia katolicka. Vol. 1. Lublin, 1985, col. 880.

 • Lichański (1987) - LICHAŃSKI, Jakub Z., ‘Jakob ben Machir ibn Tibbon, genannt Profatius Judaeus, und sein Almanach in den Sammlungen der Universitätsbibliothek Uppsala,’ Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, 74:1987, 8-13.

 • Lichański (1989) - LICHAŃSKI, Jakub Z., ‘Katalog der Bibliothek des CollegiumSocietatis Jesu in Braniewo (Braunsberg),’ Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, 76:1989, 3-10.

 • Lichański (1990) - LICHAŃSKI, Jakub Z., ‘Biblioteka Collegium Societatis Iesu w Braniewie. Próba charakterystyki,’ Studia Warmińskie, 27, 1990, 309-324.

 • Lichański (1993) - LICHAŃSKI, Jakub Z., ‘Średniowieczne rękopisy astrologiczne w zbiorach Biblioteki Narodowej,’ Rocznik Biblioteki Narodowej, 26:1993, 5-24.

 • Lieftinck (1946) - LIEFTINCK, Gerard I., ‘Een handschrift uit de bibliotheek van Philips van Leyden na vier eeuwen weer teruggekeerd in onze stad,’ Leids Jaarboekje, 38:1946, 177-189.

 • Lienert et al. (2011) - LIENERT, Elisabeth, KERTH, Sonja, VOLLMER-EICKEN, Esther (ed.), Laurin. Teilband I: Einleitung, ältere Vulgatversion, Walberan. Texte und Studien zur Mittelhochdeutschen Heldenepik, 6. Berlin, 2011.

 • Lievens (1963) - LIVENS, Robrecht, Middelnederlanse handschriften in Oost-Europa. Gent, 1963.

 • Lilienthal (1770) - LILIENTHAL, Theodor Christian, Commentatio critica sistens duorum codicum mstorum Biblia Hebraica continentium qui Regiomonti Borussorum asservantur praestantissimorum notitiam, cum praecipuarum variantium lectionum ex utroque codice excerptarum sylloge. Regiomonti et Lipsiae, 1770.

 • Lindberg (1923) - LINDBERG, Gustaf, Die schwedischen Missalien des Mittelalters. Ein Beitrag zur vergleichenden Liturgik. Bd. 1: Kalendarium, Proprium de Tempore, Proprium de Sanctis, Commune Sanctorum. Uppsala, 1923.

 • Lindner (1912) - LINDNER, Arthur, Der Breslauer Froissart. Festschrift des Vereins für Geschichte der bildenden Künste zu Breslau, zum fünfzigjährigen Jubiläum verfasst im Auftrage des Vereins. Berlin, 1912.

 • Lipiński (1999) - LIPIŃSKI, Ireneusz (ed.), Katalog dokumentów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Dokumenty z lat 1276-1979. Wrocław, 1999.

 • Lipphardt (1981) - LIPPHARDT, Walther, Lateinische Osterfeiern und Osterspiele. Bd. 6: Nachträge, Handschriftenverzeichnis, Bibliographie. Berllin-New York, 1981.

 • Lisiecki (1905a) - LISIECKI, Arkadiusz, ‘Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu aż do wieku XV włącznie,’ Przegląd Kościelny, 7:1905, 285-296.

 • Lisiecki (1905b) - LISIECKI, Arkadiusz, ‘Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu aż do wieku XV włącznie,’ Przegląd Kościelny , 8:1905, 47-56.

 • Lisiecki (1905c) - LISIECKI, Arkadiusz, ‘Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu aż do wieku XV włącznie,’ Przegląd Kościelny, 8:1905, 119-127.

 • Lisiecki (1905d) - LISIECKI, Arkadiusz, Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu aż do wieku XV włącznie. Poznań, 1905 (odbitka).

 • Liszewska, Tomaszewski (2009) - LISZEWSKA, Weronika, TOMASZEWSKI, Jacek, ‘Analiza technologiczna oraz prace konserwatorskie iluminowanego rękopisu na pergaminie «Missale Vladislaviense» z końca XV w. ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku,’ Studia Włocławskie. 12:2009, 256-267.

 • Liszewska, Tomaszewski (2016) - LISZEWSKA, Weronika, TOMASZEWSKI, Jacek, ‘Wstępna analiza kodykologiczna, technologiczna i konserwatorska Pontyfikału Płockiego,’ in: MAJEWSKI, Dariusz (ed.), Pontyfikał. Odzyskana perła płockiego średniowiecza. Płock, 2016, 19-45.

 • Liturgica Poloniae - Liturgica Poloniae (database)

 • Litwin (2005) - LITWIN, Jacek, ‘Talis honorabilis scientia - rozważania o XV-wiecznej metafizyce w Krakowie, na przykładzie komentarza do Metafizyki Arystotelesa Jana z Raciborska,’ Acta Mediaevalia, 18:2005, 296-302.

 • Litwornia, Nieckula (1969) - LITWORNIA, Andrzej, NIECKULA, Franciszek, ‘Modlitwa do Pięciu Boleści NMP z rękopisu gnieźnieńskiego,’ Pamiętnik Literacki, 60:1969, Fasc. 4, 183-197.

 • Livarius (1941) - LIVARIUS, Oliger, ‘Ein pseudoprophetischer Text aus Spanien über die Heiligen Franziskus und Dominikus (13. Jahrhundert),’ in: FREUDENREICH, Ignatius-Maria (ed.), Kirchengeschichtliche Studien P. Michael Bihl O.F.M. als Ehrengabe dargeboten. Kolmar, 1941, 13-28.

 • Loewinger (1965) - LOEWINGER, David Samuel, WEINRYB, Bernard D., Catalogue of the Hebrew manuscripts in the library of Juedisch-Theologisches Seminar in Breslau. Wiesbaden, 1965.

 • Löfstedt (1981) - LÖFSTEDT, Bengt, ‘Zum «Libellus de Constantino Magno eiusque matre Helena»,’ Aevum. Rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche, 55:1981, fasc. 3, 326-330.

 • Löhmann (1977) - LÖHMANN, Otto, ‘Boethius und sein Kommentator Nicolaus Trevet in der italienischen Literatur des 14. Jahrhunders,’ in: SCHWEIGLER, Peter [et al.] (eds.), Bibliothekswelt und Kulturgeschichte. Eine internationale Festgabe für Joachim Wieder zum 65. Geburtstag dargebracht von seinen Freunden. München, 1977, 28-48.

 • Lohr (1994) - LOHR, Charles, Aristotelica Helvetica. Catalogus codicum latinorum in bibliothecis Confederationis Helveticae asservatorum quibus versiones expositionesque operum Aristotelis continentur. Freiburg i.Ue., 1994.

 • Lohr (1999) - LOHR, Charles. ‘Aristotelica Berolinensia,’ Traditio, 54:1999, s. 353-423.

 • Lohr 1 (1967) - LOHR, Charles, ‘Medieval Latin Aristotle Commentaries. Authors A-F,’ Traditio, 23:1967, 313-413.

 • Lohr 2 (1968) - LOHR, Charles, ‘Medieval Latin Aristotle Commentaries. Authors G-I,’ Traditio, 24:1968, 149-245.

 • Lohr 3 (1970) - LOHR, Charles, ‘Medieval Latin Aristotle Commentaries. Authors Jacobus-Johannes Juff,’ Traditio, 26:1970, 135-216.

 • Lohr 4 (1971) - LOHR, Charles, ‘Medieval Latin Aristotle Commentaries. Authors: Johannes de Kanthi-Myngodus,’ Traditio, 27:1971, 251-351.

 • Lohr 5 (1972) - LOHR, Charles, ‘Medieval Latin Aristotle Commentaries. Authors: Narcissus-Richardus,’ Traditio, 28:1972, 281-396.

 • Lohr 6 (1973) - LOHR, Charles, ‘Medieval Latin Aristotle Commentaries. Authors Robertus-Wilgelmus,’ Traditio, 29:1973, 93-197.

 • Lohr 7 (1974) - LOHR, Charles, ‘Medieval Latin Aristotle Commentaries. Supplementary Authors,’ Traditio, 30:1974, 119-144.

 • Lorentz (1962) - LORENTZ, Stanisław, ‘Dzieje Muzeum Narodowego w Warszawie,’ Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, 6:1962, 7-132.

 • Loriš (1903) - LORIŠ, Jan, Sbornik hraběte Baworowského. Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravé a v Slezsku, sk. I, ř. I, č. 6. Praha, 1903.

 • Losert (2008) - LOSERT, Kerstin, Überschreitung der Geschlechtergrenzen? Zum Motiv der Frau in Männerkleidern im «Dolopathos» des Johannes de Alta Silva und anderen literarischen Texten des Mittelalters. Lateinische Sprache und Literatur des Mittelalters, 43. Bern, 2008.

 • Loserth (1880) - LOSERTH, Johann, ‘Varianten der Breslauer Handschrift des Domherrn Franz von Prag,’ Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, 5:1880, 217-219.

 • Lowe (1957) - LOWE, Barbara, ‘Early Records of the Morris in England,’ Journal of the English Folk Dance and Song Society, 8:1957, 2, 61-82.

 • Lowe (1966) - LOWE, Elias Avery, Codices Latini antiquiores. A palaeographical guide to Latin manuscripts prior to the ninth century,. Part 11: Hungary, Luxembourg, Poland, Russia, Spain, Sweden, USA and Yugoslawia. Oxford, 1966.

 • Lubicz (1892) - LUBICZ, Rafał, ‘Kilka zabytków języka staropolskiego,’ Prace Filologiczne, 4:1892, z. 2, 587-638.

 • Lucas, Lucas (2014) - LUCAS, Peter J., LUCAS, Angela M., The Medieval Manuscripts at Maynooth. Explorations in the Unknown. Dublin, 2014.

 • Luciński (1973) - LUCIŃSKI, Jerzy, ‘Formularze czynności prawnych w Polsce w wiekach średnich. Przegląd badań,’ Studia Źródłoznawcze, 18:1973, 149-179.

 • Lücker (1950) - LÜCKER, M., Meister Eckhart und die Devotio Moderna . Leiden, 1950.

 • Ludvíkovský (1958) - LUDVÍKOVSKÝ, Jaroslav (ed.), ‘«Život svatých Crha a Strachoty» v staročeském Pasionale,’ in: FUKAL, Rudolf, KOPECKÝ, Milan, (ed. ) Rodné zemi. Sbornik prací k 70. výročí trvání Musejního Spolku v Brně a k 70. narozeninám jeho předsedy doc dr. Aloise Gregora. Brno, 1958, 360-365.

 • Lüfting, Teigte (1981) - LÜFTING, Hans, TEITGE, Hans-Erich, Handschriften und alte Drucke. Kostbarkeiten aus Bibliotheken der DDR. Leipzig, 1981.

 • Lugato-Carraro, Herman (1999) - LUGATO-CARRARO, Elisabetta, WALTER, Herman, ‘Alla ricerca del codice pliniano di Giambattista Recanati (1687-1834), bibliofilo veneziano,’ Studi umanistici piceni, 19:1999, 54-67.

 • Lühder (1906) - LÜHDER, Robert, ‘Die Handschriften der Bibliothek des geistlichen Ministeriums zu Greifswald in Fortsetzung von Dr. Th. Pyls «Rubenow-Bibliothek» 1865,’ Pommersche Jahrbücher, 7:1906, 263-336.

 • Luscombe (1983) - LUSCOMBE, David E., ‘Excerpts from the Letter Collection of Heloise and Abelard in Notre Dame (Indiana) MS 30,’ in: LIEVENS, R. [et al.] (eds.), Pascua Mediaevalia. Studies voor Prof. Dr. J. M De Smet. Mediaevalia Lovaniensia, Series 1, Studia 10. Leuven, 1983, 529-544.

 • Lutz, Perdrizet 1 (1907) - LUTZ, Jules, PERDRIZET, Paul, Speculum humanae salvationis. Kritische Ausgabe. Übersetzung von Jean Mielot (1448). Die Quellen des Speculums und seine Bedeutung in der Ikonographie besonders in der elsässischen Kunst des XIV. Jahrhunderts. Bd. 1. Mühlhausen, 1907.

 • Lutz, Perdrizet 2 (1909) - LUTZ, Jules, PERDRIZET, Paul, Speculum humanae salvationis. Kritische Ausgabe. Übersetzung von Jean Mielot (1448). Die Quellen des Speculums und seine Bedeutung in der Ikonographie besonders in der elsässischen Kunst des XIV. Jahrhunderts. Bd. 2: Tafeln. Mühlhausen, 1909.

 • Luxury Bound - Luxury Bound. A corpus of manuscripts illustrated in the Netherlands (1400-1550). Ed. WIJSMAN, Hanno [database].