Skip to main content

Bibliografia

 • ŚBC - Śląska Biblioteka Cyfrowa [digital repository].

 • Śmiałkowska (2020) - ŚMIAŁKOWSKA, Katarzyna, ‘Zmiany melodyczne w zapisie kodeksu KrK 44 na przykładzie analizy graduału «Benedictus Dominus Deus Israel»,’ Studia Hildegardiana Sariensia. Zeszyt naukowy festiwalu Fide et Amore, 7:2020, 55-77.

 • Śnieżyńska-Stolot (1977) - ŚNIEŻYŃSKA-STOLOT, Ewa, ‘Krytycznie o Węgierskim Legendarium Andegaweńskim,’ Studia Źródłoznawcze, 22:1977, 231-234.

 • Śnieżyńska-Stolot (1992) - ŚNIEŻYŃSKA-STOLOT, Ewa, Tajemnice dekoracji Psałterza Floriańskiego. Z dziejów średniowiecznej koncepcji uniwersum. Warszawa, 1992.

 • Śnieżyńska-Stolot (1994) - ŚNIEŻYŃSKA-STOLOT, Ewa, Ikonografia znaków zodiaku i gwiazdozbiorów w średniowieczu. Kraków, 1994.

 • Śnieżyńska-Stolot (2013) - ŚNIEŻYŃSKA-STOLOT, Ewa, ‘«Almanach pro Reverendissimo Domino Cardinali» Fryderyka Jagiellończyka - historyczne źródło warsztatu astrologa,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 63:2013, 1-70.

 • Śnieżyńska-Stolot (2020) - ŚNIEŻYŃSKA-STOLOT, Ewa, ‘«Almanach pro Reverendissimo Domino Cardinali» for Fryderyk Jagiellończyka: The Historical Evidence of an Astrologer’s Workshop,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 63:2013, 1-70.

 • Świdziński (1976) - ŚWIDZIŃSKI, Stanisław, ‘Die älteste Quelle zur legendären Geschichte des wundertätigen Bildes der Mutter Gottes von Jasna Góra in Tschenstochau und ihre kritische Beleuchtung,’ Ephemerides Mariologicae, 26:1976, 413-433.

 • Świeboda (2008) - ŚWIEBODA, Wojciech ‘Kolofon Plenus amoris w rękopisie Piotra z Dzwonowa,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 58:2008, 271-276.

 • Świerczek (1930) - ŚWIERCZEK, Wendelin, ‘Dominikańska księga sekwencji,’ Muzyka Kościelna, 5:1930, 61-62, 87-88, 105-108.

 • Świerk (1965a) - ŚWIERK, Alfred, ‘Piętnastowieczny księgozbiór Jana Rodzyny, polskiego kaznodziei we Wrocławiu,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 20:1965, 2, 171-178.

 • Świerk (1965b) - ŚWIERK, Alfred, Średniowieczna biblioteka klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu. Śląskie Prace Bibliograficzne i Bibliotekoznawcze, 8. Wrocław, 1965.

 • Świerk (1966) - ŚWIERK, Alfred, ‘Fragmenty piętnastowiecznego katalogu biblioteki wrocławskich dominikanów,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 21:1966, 4, 541-556.

 • Świerk (1968) - ŚWIERK Alfred, ‘Schreibstube und Schreiber des Augustiner-Chorherrenstiftes zu Sagan im Mittelalter,’ Archiv für Schlesische Kirchengeschichte, 26:1968, 124-140.

 • Świerk (1969) - ŚWIERK, Alfred, ‘Beiträge zur Geschichte schlesischer Privatbibliotheken bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts,’ Archiv für Schlesische Kirchengeschichte, 27:1969, 75-97.

 • Święcki (2006) - ŚWIĘCKI, Cezary K., Kultura literacka Płocka w średniowieczu. Warszawa-Siedlce, 2006.

 • Święcki (2010) - ŚWIĘCKI, Cezary K., Kultura piśmienna w Polsce średniowiecznej X-XII wiek. Warszawa, 2010.

 • Świętochowski (1966) - ŚWIĘTOCHOWSKI, Robert, ‘Der Einfluß und die Bedeutung des seligen Heinrich Seuse in Polen,’ in: Heinrich Seuse. Studien zum 600. Todestag, 1366-1966. Ephrem M. Filthaut (ed.), Köln, 1966, 409-436.

 • Świętochowski (1968) - ŚWIĘTOCHOWSKI, Robert, ‘Identyfikacja postaci Marka z Płocka,’ Muzyka, 13:1968, no. 4, 75-80.

 • Świętochowski (1976) - ŚWIĘTOCHOWSKI, Robert, ‘Biblioteka OO. Dominikanów w Krakowie,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 33:1976, 299-311.