Skip to main content

Bibl

ABMK files – Ośrodek Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, Katolicki Uniwersytet Lubelski; Questionnaires gathered within attempt to inventory all medieval manuscript books owned by Church institutions (1960s).

Abraham (1925) – ABRAHAM, Władysław, Zawarcie małżeństwa w pierwotnem prawie polskim. Studya nad Historyą Prawa Polskiego, 9. Lwów, 1925.

Ackerknecht (1910) – ACKERKNECHT Erwin, Verzeichniss der Handschriften der Stadtbibliothek in Stettin. Ms. Szczecin, Książnica Pomorska, sygn. Rkps 189.

Adamczuk (2004a) – ADAMCZUK, Arkadiusz, ‘Dekret Gracjana,’ in: TROJNACKA, Małgorzata (ed.), Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin, 2004, 16-19.

Adamczuk (2004b) – ADAMCZUK, Arkadiusz, ‘Iluminacje kodeksu dekretu Gracjana ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Analiza stylistyczno-porównawcza,’ Roczniki Humanistyczne, 52:2004, 4, 77-104.

Adamczuk (2005) – ADAMCZUK, Arkadiusz, ‘Przyroda realna – przyroda fantastyczna na marginesach średniowiecznych rękopisów (poł. XIII–poł. XIV) na przykładzie Dekretu Gracjana ze zbiorów BU KUL,’ in: MAZURCZAK, Małgorzata Urszula [et al.] (eds.), Obraz i przyroda. Materiały z konferencji ‘Obraz i przyroda,’ Katolicki Uniwersytet Lubelski, 6–8 października 2003. Lublin, 2005, 417-438.

Adamczuk (2007) – ADAMCZUK, Arkadiusz, ‘Książka rękopiśmienna jako przekaz «wielomedialny» na przykładzie Dekretu Gracjana ze zbiorów BU KUL,’ in: KRAWCZYK, Antoni (ed.), Książka ponad podziałami. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Lublin 16–18 listopada 2005. Lublin, 2007, 277-294.

Adamczuk (2009) – ADAMCZUK, Arkadiusz, Prawo i obraz w miniatorstwie średniowiecznym. Iluminowany rękopis ‘Concordia discordantium canonum Gracjana’ w zbiorach BU KUL. Lublin, 2009.

Adamko et al. (2011) – ADAMKO, Ratislav [et al.], The Middle Age Sacred Music Sources from Slovakia. Bratislava, 2011.

Adamski (2011) – ADAMSKI, Jakub, ‘Kilka spostrzeżeń na temat motywów architektonicznych w miniaturach Erazma Ciołka,’ Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie, 4:2011, 93-114.

Akinian (1961) – AKINIAN, Nerses, Katalog der armenischen Handschriften in den Bibliotheken zu Lvov und Stanislavov. Wien, 1961.

AKKP (1994) – DĘBOWSKA, Maria (ed.), Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce. Informator. Gniezno, 1994.

Aland (1956) – ALAND Kurt, Die Handschriftenbestände der polnischen Bibliotheken insbesondere an griechischen und lateinischen Handschriften von Autoren und Werken der klassischen bis zum Ende der patristischen Zeit. Berlin, 1956.

Albarosa (1999) – ALBAROSA, Nino, ‘Notacja bezliniowa w polskich źródłach chorałowych XI‒XIII wieku,’ in: WITKOWSKA ZAREMBA, Elżbieta (ed.), Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI‒XVI wieku. Studia. Kraków, 1999, 109‒186.

Aleksander Sołtan (1862) – ‘Aleksander Sołtan. Szambelan Karola Zuchwałego i kawaler Złotego Runa,’ Przegląd Poznański, 33:1862, 65-80.

Ameisenowa (1930-1931) – AMEISENOWA, Zofia, ‘Antyfonarz z minjaturami Jacopa di Casentino na Wawelu,’ Przegląd Historji Sztuki, 2 (1930-1931), 8-12.

Ameisenowa (1933a) – AMEISENOWA, Zofia, ‘Francuskie rękopisy iluminowane z Wilanowa w Bibliotece Narodowej,’ Przegląd Biblioteczny, 7:1933, 57-76.

Ameisenowa (1933b) – AMEISENOWA, Zofia, ‘Les principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque Jagellonienne de Cracovie,’ Bulletin de la Société Française de Reproductions de Manuscrits à Peintures, 17:1933.

Ameisenowa (1958) – AMEISENOWA, Zofia, Rękopisy i pierwodruki iluminowane Biblioteki Jagiellońskiej. Wrocław, 1958.

Ameisenowa (1959) – AMEISENOWA, Zofia, ‘Godzinki Sobieskich w Windsorze,’ Biuletyn Historii Sztuki, 21:1959, nr 3/4, 243-263.

Ameisenowa (1961) – AMEISENOWA, Zofia, Kodeks Baltazara Behema. Warszawa, 1961.

Ameisenowa (1967) – AMEISENOWA, Zofia, Cztery polskie rękopisy iluminowane z lat 1524-1528 w zbiorach obcych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 93. Prace z Historii Sztuki, 4. Kraków, 1967.

Ampe (1966) – AMPE, Albert, ‘Een kritisch onderzoek van de «Institutiones Taulerianae»,’ Ons Geestelijk Erf, 40:1966, 167-240.

Andreose (2008) – ANDREOSE, Alvise, ‘Censimento dei testimoni della «Lamentatio beate Virginis» di Enselmino da Montebelluna. II,’Quaderni Veneti, 47:2008, 9-98.

Andreose (2010) – Enselmino da Montebelluna, Lamentatio beate virginis Marie (Pianto della Vergine Maria), a cura di Alvise ANDREOSE, Roma-Padova, 2010, pp. 481-587.

Antonec (2005) – ANTONEC, Ekaterina Vladimirovna, ‘Rukopisi rimskih klassičeskih avtorov v Rossijskoj nacional’noj biblioteke,’ Vestnik drevnej istorii, 2005, No. 3, 168–221.

Antry (1989) – ANTRY, Theodore James (ed.), Thomae de Wratislavia, «Practica medicinalis». A critical edition of the «Practica medicinalis» of Thomas of Wrocław, prémontré bishop of Sarepta (1297-c. 1378). Studia Copernicana, 27. Wrocław [etc.], 1989.

Argellati (1767) – ARGELLATI, Filippo, Biblioteca degli volgarizzatori. Addizioni e correzioni di Angelo Teodoro Villa … T. V. Milano, 1767.

Armando (1955) – ARMANDO, Salvatore, Studi sulla tradizione manoscritta e sul testo della Ciris. Vol. 1: Fonti manoscritte e edizioni antiche. Napoli, 1955.

Arndt (1866a) – ARNDT, Wilhelm (ed.), ‘Annales Wratislavienses maiores,’ in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 19, ed. Georg Heinrich PERTZ. Hannoverae, 1866, 531-533.

Arndt (1866b) – ARNDT, Wilhelm (ed.), ‘Annales Cisterciensium in Heinrichow,’ in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 19, ed. Georg Heinrich PERTZ. Hannoverae, 1866, 543-547.

Arndt (1874) – ARNDT, Wilhelm (ed.), ‘Heinrici Chronicon Lyvoniae,’ Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. Bd. 23. Hannoverae-Lipsiae, 1866, 231-332.

Arras (1924) – ARRAS, Paul, ‘Regestenbeiträge zur Geschichte des Matthias I. Corvinus, Königs von Ungarn (1458-1490) und Titularskönigs von Böhmen (1469-1490), Zusammengestellt auf Grund der Urkunden im Bautzener Stadtarchive,’ Ungarische Jahrbücher, 4:1924, 186-213.

Askanas (1989) – ASKANAS, Kazimierz, ‘Srebrna okładka Ewangeliarza księżnej Anastazji,’ Notatki Płockie, 39:1989, 2, 7-18.

Auweiler (1917) – AUWEILER, Edwin J., The ‘Chronica Fratris Jordani a Giano’. Washington, 1917.

Avenary (1989) – AVENARY, Hanoch, ‘Kompozycje muzyczne z zaginionego rękopisu z Biblioteki Miejskiej w Gdańsku (Ms. 2315),’ Muzyka, 34:1989, 3, 87–92.

Avril (2003) – AVRIL, François (ed.), Jean Fouquet, peintre et enlumineur du XVe siècle. Paris, 2003 .

Avril, Reynaud (1993) – AVRIL, François, REYNAUD, Nicole, Les manuscrits à peintures en France 1440-1520. Paris, 1993.

Babicz (2002) – BABICZ, Marek, ‘Biblioteka,’ in: CHMIELEWSKI, Marek T., WĄSOWICZ, Jarosław (eds.), 50 lat Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą. Księga jubileuszowa. Ląd, 2002, 171-186.

Babicz (2010) – BABICZ, Marek, ‘Biblioteka cystersów w Lądzie. Komunikat z badań,’ in: SŁYSZEWSKA, Alicja [et al.] (eds.), Biblioteki i skryptoria cysterskie na Pomorzu. Pelplin 23–25 maja 2008. Pelplin, 2010, 151-155.

Babioch (1988) – BABIOCH, Iwona, ‘Liber generationis w polskich źródłach średniowiecznych,’ Muzyka, 33:1988, 1, 3-30.

Bajor (1999) – BAJOR, Wanda, ‘Edycja wybranych kwestii komentarza do pierwszej księgi De anima Arystotelesa według Benedykta Hessego,’ Acta Mediaevalia, 12:1999, 381-428.

Bajor (2005) – BAJOR, Wanda, ‘Anonimowe Quaestiones secundum scholam Joannis Buridani in I-III libros «De anima» Aristotelis. Edycja spisu kwestii (Rkp. BJ 1897),’ Acta Mediaevalia, 18:2005, 103-112.

Bajor (2009) – BAJOR, Wanda, ‘Wawrzyńca Londoriusza kwestia relacji duszy i jej władz,’ Acta Mediaevalia, 22:2009, 415-428.

Bajor (2016) – BAJOR, Wanda (ed.), Paulus de Worczyn. Glossa in Politicam. Corpus Philosophorum Polonorum. Series Medievalis. Varsaviae, 2016.

Balzer (1893) – BALZER, Oswald, ‘Nieznany rękopis Traktatu Henryka z Góry,’ Kwartalnik Historyczny, 7:1893, 79–86.

Balzer (1947) – BALZER, Oswald, Statuty Kazimierza Wielkiego, w oprac. O. Balzera, z rękopisu pośmiertnego wydali: Z. Kaczmarczyk, M. Sczaniecki, S. Weymann. Studia nad Historią Prawa Polskiego, 19. Poznań, 1947.

Banaszkiewicz (1977) – BANASZKIEWICZ, Jacek, ‘Kronika Dzierzwy – problem wykładu dziejów ojczystych w XIV wieku,’ Studia Źródłoznawcze, 22:1977, 89-95.

Banaszkiewicz (1981) – BANASZKIEWICZ, Jacek, ‘Czarna i biała legenda Bolesława Śmiałego,’ Kwartalnik Historyczny, 88:1891, 2, 353-390.

Bandtkie (1831) – BANDTKIE, Joannes Vincentius, Jus Polonicum, codicibus veteribus manuscriptis et editionibus quibusque collatis. Varsaviae, 1831.

Banet, Szyrocki (1981) – BANET, Ilona, SZYROCKI, Marian, ‘Die Stammbücher der Universitätsbibliothek Wrocław des 16. bis 18. Jahrhunderts,’ in: FECHNER, Jörg-Ulrich (ed.), Stammbücher als kulturhistorische Quellen. Vorträge gehalten anlässlich eines Arbeitgesprächs vom 4. bis 6. Juli 1978 in der Herzog August Bibliothek. Wolfenbütteler Forschungen 11. München, 1981.

Bánhegyi (1991) – BÁNHEGYI, B. Miksa, A Győri Egyházmegyei Könyvtár késiratkatalógusa – 1850 előtti kéziratok. Budapest, 1991.

Baran-Kozłowski (2017) – BARAN-KOZŁOWSKI, Wojciech, ‘Ogólna charakterystyka oraz dzieje rękopisu «Digestum Vetus cum glossis» ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 34:2017, 33-60.

Barg (1991) – BARG, Leszek, ‘Rękopiśmienna książka medyczna w średniowiecznej Polsce,’ Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 54:1991, 3–4, 189–206.

Barg (1992) – BARG, Leszek, ‘Rękopiśmienna książka medyczna w średniowiecznej Polsce. Część II,’ Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 55:1992, 1, 31-54.

Barg (1999) – BARG, Leszek, ‘Rękopiśmienna książka medyczna w średniowiecznej Polsce. Część III: Rękopisy medyczne Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie i Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (wybór),’ Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 62:1999, 3, 187-200.

Baron (1962) – BARON, Roger, ‘Note sur une prospection de manuscrits dans quelques bibliothèques d’Europe Centrale (mss. concernant l’œuvre de Hugues de Saint-Victor),’ Bulletin de Philosophie Médiévale, 4:1962, 129-131.

Barow-Vassilevitch, Heckmann (2016) – BAROW-VASSILEVITCH, Daria, HECKMANN, Marie-Luise, Abendländische Handschriften des Mittelalters und der frühen Neuzeit in den Beständen der Russischen Staatsbibliothek (Moskau). Wiesbaden, 2016.

Bartkowiak-Lerch (2009) – BARTKOWIAK-LERCH, Magdalena, ‘Venetian books of heraldry in the Berlin collection at the Jagellonian Library,’ Fibula newsletter, 2009 no. 2(3), 7-20.

Bartkowski (1969) – BARTKOWSKI, Bolesław, ‘Graduał kanoników regularnych z Czerwińska,’ Musica Medii Aevi, 3:1969, 130-151.

Bartkowski (1975) – BARTKOWSKI, Bolesław, ‘Śpiewy procesji palmowej w polskich rękopisach liturgicznych XIII-XVIII w.’ Seminare. Poszukiwania naukowe, 1:1975, 183–199.

Bartkowski (1977) – BARTKOWSKI, Bolesław, ‘Hymn «Gloria Laus» w polskich zabytkach chorałowych’, Musica Medii Aevi, 6:1977, 67-85.

Bartoniek (1940) – BARTONIEK, Emma, Codices manu scripti. Vol. 1: Codices Latini medii aevi. Budapest, 1940.

Batany (1973) – BATANY, Jean, Approches du «Roman de la Rose». Ensemble de l’oeuvre et vers 8227 à 12456. Paris [etc.], 1973.

Batines (1846) – BATINES, Paul Colomb de, Bibliografia dantesca. Vol. 2. Prato, 1846.

Bauch (1907) – BAUCH, Gustav, ‘Schlesien und die Universität Krakau im 15. und 16. Jahrhundert,’ Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens, 41:1907, 99-180.

Bayot (1929) – BAYOT, Alphonse, Le poème moral. Traité de vie chrétienne écrit dans la Région Wallonne vers l’an 1200. Textes anciens, 1. Bruxelles, 1929.

Bąk (1969) – BĄK, F., ‘Średniowieczne graduały franciszkańskie’, Musica Medii Aevi, 3:1969, 91-111.

Beccaria (1956) – BECCARIA, Augusto, I codici di medicina del periodo presalernitano (sec. IX-X e XI) . Storia e letteratura, 53. Roma, 1956.

Bednarski (1939) – BEDNARSKI, A., ‘Materiały do dziejów medycyny polskiej w XIV i XV stuleciu,’ Prace Komisji Historii Medycyny i Nauk Przyrodniczo-Matematycznych, 1:1939.

Beer (1959) – BEER, Ellen Judith, Beiträge zur Oberrheinischen Buchmalerei in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Initialornamentik. Basel, 1959.

Beier (2010) – BEIER, Christine, Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Universitätsbibliothek Graz: Die illuminierten Handschriften 1400 bis 1550. Textband, Tafel- und Registerband. Wien, 2010.

Bekker (1852) – BEKKER, Immanuel, [Altitaliänische Fragment], Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der König. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1852, 65-68.

Belcarzowa (1981) – BELCARZOWA, Elżbieta, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych. Pt. 1. Wrocław [etc.], 1981.

Belcarzowa (1983) – BELCARZOWA, Elżbieta, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych. Pt. 2. Wrocław [etc.], 1983.

Belcarzowa (1991) – BELCARZOWA, Elżbieta, ‘XV-wieczne polonica w zbiorach Państwowej Biblioteki Publicznej im. Sałtykowa-Szczedrina w Leningradzie,’ Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 29:1991, 5-33.

Belcarzowa (1997) – BELCARZOWA, Elżbieta, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych. Pt. 3. Kraków, 1997.

Belcarzowa (2001) – BELCARZOWA, Elżbieta, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych. Pt. 4. Kraków, 2001.

Bendziński (1998) – BENDZIŃSKI, Andrzej, ‘Biblioteki klasztorne w Lądzie – historia i współczesność,’ Biblioteka, 11:1998, 2, 35-39.

Bennett (1954) – BENNETT, Josephine Waters, The Rediscovery of Sir John Mandeville, The Modern Language Association of America. Monograph Series, 19. New York, 1954.

Benthem (2013) – BENTHEM, Jaap van, ‘Die Saganer Stimmbücher (Das Glogauer Liederbuch): eine unbeachtete Quelle für Johannes Tourout?,’ in: GANCARCZYK, Paweł [et al.] (eds.),’ The Musical Culture of Silesia before 1742. New Contexts – New Perspectives. Frankfurt a.M., 2013, 71-82.

Bergmann (2013) – BERGMANN, Rolf (ed.), Althochdeutsche und altsächsische Literatur. Berlin -Boston, 2013.

Bergmann et al. (2005) – BERGMANN, Rolf [et al.], Katalog der althochdeutschen und altsächsischen Glossenhandschriften. Band 1. Berlin-New York, 2005.

Bering (1991) – BERING, Piotr, ‘Sztuka aktorska i reżyserska w świetle przekazów średniowiecznych i staropolskich,’ Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce, 109:1991, 133-136.

Bering (1994) – BERING, Piotr, ‘Sztuka aktorska i reżyserska w świetle przekazów średniowiecznych i staropolskich,’ Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 10:1994, 127-136.

Bernacki (1928) – BERNACKI, Ludwik, ‘Geneza i historja Psałterza florjańskiego,’ Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1/2:1927/1928, 1-20.

Bernacki et al. (1939 – BERNACKI, Ludwik [et al.] (eds.), Psałterz Florjański łacińsko-polsko-niemiecki : rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie. Lwów, 1939.

Bernadskaâ (1981) – BERNADSKAÂ, Elena Viktorovna, Italânskije gumanisty v sobranii rukopisej Gosudarstvennoj Publičnoj biblioteki im. M. E. Saltykova-Ŝedrina. Katalog. Lenigrad, 1981.

Bernadskaâ (1983) – BERNADSKAÂ, Elena Viktorovna, Latinskie rukopisi V-XII vekov Gosudarstvennoj publičnoj biblioteki im. M. E. Saltykova-Ŝedrina. Kratkoe opisanie dlâ Svodnogo kataloga rukopisej hranâŝihsâ v SSSR. Č. 1. Leningrad, 1983.

Bersohn (1899) – BERSOHN, Mathias, Księgozbiór katedry płockiej. Warszawa, 1899.

Bersohn (1900) – BERSOHN, Mathias, O iluminowanych rękopisach polskich. Warszawa, 1900.

Berthelot (1900) – BERTHELOT, Marcellin, ‘Le Livre d’un ingénieur militaire à la fin du XIVe siècle,’ Journal des savants, 1900, 1-15, 85-94.

Bertling (1884) – BERTLING, Anton (ed.), ‘Die Wachstafeln der Danziger Stadtbibliothek,’ Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins, 11:1884, 1-62.

Bertram (1988) – BERTRAM, Martin, ‘Kanonistische Quastionensammlungen von Bartholomäus Brixiensis bis Ioannes Andreae,’ in: LINEHAN, Peter A. (ed.), Proceedings of the Seventh International Congress of Medieval Canon Law. Cambridge, 23-27 July 1984. Monumenta Iuris Canonici. Series C. Subsidia, 8. Città del Vaticano, 1988, 265-281.

Bertrand (1874) – BERTRAND, Gustave, Catalogue des manuscrits français de la Bibliothèque de Saint-Pétersbourg. Paris, 1874.

Beyssac (1914) – BEYSSAC, G., ‘Un missel noté de Breslau,’ Beiträge zur Forschung. Studien in Mitteilungen aus dem Antiquariat Jacques Rosenthal, München, 3:1914, 84-90.

Biadene (1887) – BIADENE, Leandro, ‘I manoscritti italiani della collezione Hamilton nel R. Museo e nella R. Biblioteca di Berlino,’ Giornale storico della letteratura italiana, 10:1887, 313-355.

Białecki (1974) – BIAŁECKI, Andrzej, ‘Śladami rękopisu. Próba zarysu dziejów autografu kopernikowskiego «De revolutionibus»,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 29:1974, 1, 27-34.

Białostocki (1949) – BIAŁOSTOCKI, Jan, ‘Harfa Dawida i młot Tubalkina. Próba interpretacji,’ Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, 11:1949, 3‒4, 169‒178.

Bibliographie ÖNB – Literatur zu Handschriften – Österreichische Nationalbibliothek.

Biegański (1966) – BIEGAŃSKI, Krzysztof, ‘Gnieźnieńskie Missale plenarium jako przykład zabytku izolowanego,’ Muzyka, 11:1966, 3-4, 75-81.

Biegański (1967) – BIEGAŃSKI, Krzysztof, ‘Fragment jednego z najstarszych zabytków diastematycznych w Polsce (dodatek do ms. 149 Bibl. Kapit. Gnieźnieńskiej = fr. 149),’ in: LISSA, Zofia [et al.] (eds.), Studia Hieronymo Feicht septuagenario dedicata. Kraków, 1967, 96-199.

Biegański et al. (1970) – BIEGAŃSKI, Krzysztof [et al.] (eds.), Missale Plenarium Bibl. Capit. Gnesnensis MS 149. Antiquitates Musicae in Polonia, 12. Graz, 1970.

Biegański et al. (1972) – BIEGAŃSKI, Krzysztof [et al.] (eds.), Missale Plenarium Bibl. Capit. Gnesnensis MS 149. Musicological and philological analyses. Antiquitates Musicae in Polonia, 11. Warszawa, 1972.

Bielak (2011) – BIELAK, Włodzimierz, ‘Księgozbiór Panien Norbertanek w Imbramowicach,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 95:2011, 5-10.

Bielińska-Galas (2004) – BIELIŃSKA-GALAS, Ewa, ‘Graduał ms. 1677 z Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu,’ Studia Sandomierskie, 11:2004, no. 4, 5-27.

Bielowski (1850) – BIELOWSKI, August, Wstęp krytyczny do dziejów Polski. Lwów, 1850.

Bielowski (1872) – BIELOWSKI, August, ‘Wyniki badań najnowszych o Mistrzu Wincentym Kadłubku i jego «Kronice»,’ Na dziś, 1:1872, 242-288.

Bielowski (1878a) – BIELOWSKI, August (ed.), ‘Spominki klarysek wrocławskich,’ in: Monumenta Poloniae historica. Pomniki dziejowe Polski. T. 3, ed. August BIELOWSKI. Lwów, 1878, 691-695.

Bielowski (1878b) – BIELOWSKI, August (ed.), ‘Rocznik wrocławski większy,’ in: Monumenta Poloniae historica. Pomniki dziejowe Polski. T. 3, ed. August BIELOWSKI. Lwów, 1878, 688-690.

Bielowski (1878c) – BIELOWSKI, August (ed.), ‘Rocznik cystersów henrykowskich,’ in: Monumenta Poloniae historica. Pomniki dziejowe Polski. T. 3, ed. August BIELOWSKI. Lwów, 1878, 699-704.

Bieniak (1991) – BIENIAK, Janusz, ‘Autor Rocznika Dawnego,’ in: Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane A. Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej. Warszawa, 1991, 427–442.

Bieńkowski (1958) – BIEŃKOWSKI, Tadeusz, ‘Jeszcze jeden kodeks Juwenalisa w bibliotekach polskich. De Juvenalis codice in Bibliotheca urbis Thorunii asservato,’ Meander, 13:1958, 4, 137-138.

Bierbrauer, Crivello (2009) – BIERBRAUER, Katharina, CRIVELLO, Fabrizio, Die karolingischen Miniaturen. Bd. 7: Die frankosächsische Schule. Text. Wiesbaden, 2009.

Bilikiewicz (1947) – BILIKIEWICZ, Tadeusz, ‘Cenny rękopis lekarski Biblioteki Pelplińskiej zaginął,’ Archiwum historii i filozofii medycyny oraz historii nauk przyrodniczych, 18:1939–1947, 302–304.

Birkenmajer (1900) – BIRKENMAJER, Ludwik Antoni, Mikołaj Kopernik. Cz. 1: Studya nad pracami Kopernika oraz materyały biograficzne. Kraków, 1900.

Birkenmajer (1924) – BIRKENMAJER, Ludwik Antoni, Stromata Copernicana. Studja, poszukiwania i materjały biograficzne. Kraków, 1924.

Birkenmajer (1925) – BIRKENMAJER, Aleksander, ‘[Rec.:] Studies in the history of mediaeval science. By Charles Homer Haskins. Cambridge 1924, Harvard University Press. 8°. S. XIV, 411,’ Philosophisches Jahrbuch, 38:1925, 281-283.

Birkenmajer (1927) – MIRKENMAJER Aleksander, ‘Die nächsten Aufgaben bei der Erforschung der Frühgeschichte des gepressten Ledereinbandes im christlichen Europa,’ Jahrbuch der Einbandkunst, 1:1927, 3–21.

Birkenmajer (1936) – BIRKENMAJER, Aleksander, ‘O dacie jednego z rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej i o nieznanej ramce drzeworytowej z pierwszej połowy XV stulecia,’ Przegląd Biblioteczny, 10:1936, 138-144.

Birkenmajer (1939a) – BIRKENMAJER, Aleksander, ‘Obecna oprawa Psałterza Florjańskiego,’ in: BERNACKI, Ludwik [et al.] (eds.), Psałterz Florjański łacińsko-polsko-niemiecki : rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie. Lwów, 1939, 1-15.

Birkenmajer (1939b) – BIRKENMAJER, Aleksander, ‘Psałterz Florjański jako zabytek kaligrafji. Paleograficzny rozbiór rękopisu,’ in: BERNACKI, Ludwik [et al.] (eds.), Psałterz Florjański łacińsko-polsko-niemiecki : rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie. Lwów, 1939, 17-63.

Bischoff (1940) – BISCHOFF, Bernhard, Die südostdeutschen Schreibschulen und Bibliotheken in der Karolingerzeit. Vol. 2: Die vorwiegend Österreichischen Diözesen. Wiesbaden, 1940.

Bischoff (1951) – BISCHOFF, Bernhard, ‘Das griechische Element in der abendländischen Bildung des Mittelalters,’ Byzantinische Zeitschrift, 44:1951, 1-2, 26-55.

Bischoff (1967) – BISCHOFF, Bernhard, ‘Das griechische Element in der abendländischen Bildung des Mittelalters,’ in:BISCHOFF, Bernhard, (ed.) Mittelalterliche Studien. Ausgewählte Aufsätze zur Schriftkunde und Literaturgeschichte. Bd. II. Stuttgart, 1967, 246-275.

Bischoff (1968a) – BISCHOFF, Bernhard, ‘Frühkarolingische Handschriften und ihre Heimat,’ Scriptorium, 22:1968, 2, 306-314.

Bischoff (1998) – BISCHOFF, Bernhard, Katalog der festländischen Handschriften des neunten Jahrhunderts (mit Ausnahme der wisigotischen). Bd. 1: Aachen-Lambach. Wiesbaden, 1998.

Black (2006) – BLACK, Crofton, Transformation of Knowledge: Early Manuscripts from the Collection of Lawrence J. Schoenberg. London, 2006.

Bloch, Schnitzler (1967-1970a) – BLOCH Peter, SCHNITZLER Hermann, Die Ottonische Kölner Malereischule. Vol. 1. Düsseldorf, 1967–1970.

Bloch, Schnitzler (1967-1970b) – BLOCH Peter, SCHNITZLER Hermann, Die Ottonische Kölner Malereischule. Vol. 2. Düsseldorf, 1967–1970.

Błaszczyk (1978) – BŁASZCZYK, Iwona, ‘Ilustracje średniowiecznych kalendarzy ziem polskich,’ Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce PTPN, 96:1978, 12-29.

Błaszczyk (1981a) – BŁASZCZYK, Iwona, ‘Iluminacje średniowiecznych rękopisów ze zbiorów pomorskich,’ Gdańskie Studia Muzealne, 3:1981, 107-125.

Błaszczyk (1981b) – BŁASZCZYK, Iwona, ‘Les apports français dans les collections de Gdansk et de Pelplin,’ in: KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja (ed.), Les relations artistiques entre la Pologne, la France, la Flandre et la Basse Rhénanie du XIIIe au XVe siècle. Poznań, 1981, 61–65.

Błaszczyk (1996) – BŁASZCZYK, Iwona, ‘Treści ideowe motywu drzewa w polskiej sztuce około roku 1400,’ in: HRANKOWSKA, Teresa (ed.), Sztuka około 1400. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Vol. 2. Warszawa, 1996, 209–234.

Błaziak (1997) – BŁAZIAK, Maria, ‘De magna strage kazaniem bernardyńskim czy uniwersyteckim?,’ Studia Źródłoznawcze, 36:1997, 65-71.

Bochyński (1983) – BOCHYŃSKI, Mieczysław, ‘Zasób sekwencji Mszału z Kraśnika z przełomu XIV/XV i XV/XVI wieku,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 47:1983, 175-238.

Boeckler (1936) – BOECKLER, Albert, ‘Eine verschollene Handschrift aus Sankt Maximin,’ Zentralblatt für Bibliothekswesen, 53:1936, 397-411.

Bogacz et al. (1997) – BOGACZ, Janusz [et al.] (eds.), Siedemdziesiąt lat Muzeum w Tarnowie. Tarnów, 1997.

Boguniowski (2001a) – BOGUNIOWSKI, Józef Wacław, ‘Ordinarium Olomucense-Cracoviense: Studium krytyczne,’ Nasza Przeszłość, 95:2001, 5-27.

Boguniowski (2001b) – BOGUNIOWSKI, Józef Wacław, Rozwój historyczny ksiąg liturgii rzymskiej do soboru trydenckiego i ich recepcja w Polsce. Kraków, 2001.

Bohdanowicz (2003) – BOHDANOWICZ, Bogna, Średniowieczne księgi liturgiczno-muzyczne polskich klarysek Instytut Muzykologii UW. Warszawa, 2003 [PhD thesis, typescript].

Bohnert (2006) – BOHNERT, Niels, Zur Textkritik von Willirams Kommentar des Hohen Liedes. Mit besonderer Berücksichtigung der Autorvarianten, (Texte und Textgeschichte 56), Tübingen, 2006.

Bok (2018) – BOK, Václav, Der Breslauer Stadtschreiber Peter Eschenloer. Übersetzung des Berichts von Robertus Monachus über den ersten Kreuzzug. Schriftenreihe Schriften zur Mediävistik, 26. Hamburg, 2018.

Boldan (1990) – BOLDAN, Kamil, ‘Ke vzniku a osudům rukopisu XIX C 49 Státní knihovny ČSR,’ Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR, 6:1990, no. 1, 5-39.

Bolz (1962) – BOLZ, Bogdan, ‘Nieznany rękopis «Listów» Horacego – Gnesnensis 246,’ Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 4:1968, 218-222.

Bolz (1964) – BOLZ, Bogdan, ‘Eine unbekannte Handschrift von Horaz Epistulae – Gnesnensis 246,’ Eos, 54:1964, 139-150.

Bolz (1967) – BOLZ, Bogdan, ‘Najstarszy kalendarz w rękopisach gnieźnieńskich. MS 1 z roku około 800,’ Studia Źródłoznawcze, 12:1967, 23-38.

Bolz (1971a) – BOLZ, Bogdan (ed.), Najdawniejszy kalendarz gnieźnieński według kodeksu MS 1. Poznań, 1971.

Bolz (1971b) – BOLZ, Bogdan, ‘Nieznane fragmenty Pontyfikału z XI wieku MS Fr 10 Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie,’ Nasza Przeszłość, 35:1971, 47-67.

Bolz (1972) – BOLZ, Bogdan, ‘Irlandzkie zapiski marginesowe w gnieźnieńskim kodeksie MS 1,’ Studia Źródłoznawcze, 17:1972, 51-65.

Bolz (1974) – BOLZ Bogdan, ‘Irische Marginalien im Evangeliar von Gniezno,’ Archiv für Liturgiewissenschaft, 16:1974, 103-107.

Bolz, Żurowska-Górecka (1977) – BOLZ, Bogdan, ŻUROWSKA-GÓRECKA, Wanda, ‘Nieznany rękopis Georgik Wergilego,’ Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 3:1977, 41-89.

Borawska (1988) – BORAWSKA, Teresa, ‘Katalog der ermländischen Handschriften in der Universitätsbibliothek Uppsala,’ Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, 44:1988, 95-128.

Borawska (1995) – BORAWSKA, Teresa, ‘Medeltida handskriften från Ermland i de svenska biblioteken,’ in: HEDLUND, Monica (ed.), A Catalogue and Its Users. A Symposium of the Uppsala C Collection of Medieval Manuscripts. Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis, 34. Uppsala, 1995.

Borchling (1900) – BORCHLING, Conrad, Mittelniederdeutsche Handschriften in Skandinavien, Schleswig-Holstein, Mecklenburg und Vorpommem. Zweiter Reisebericht. Nachrichten von der Königl. Gesellschat der Wissenschaften zu Göttingen. Phil.-Hist. Klasse, Beiheft. Göttingen, 1900.

Borek (2019) – BOREK, Arkadiusz, ‘Liber beneficiorum Jana Łaskiego – przyczynek do krytyki źródłoznawczej gnieźnieńskiej księgi uposażeń,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 112:2019, 43-72.

Borgolte, Spilling (1988) – BORGOLTE, Michael, SPILLING, Herrad (eds.), Litterae medii aevi. Festschrift für Johanne Autenrieth zu ihrem 65. Geburtstag. Sigmaringen, 1988.

Borkowska (1993) – BORKOWSKA, Małgorzata Anna, ‘Graduał żarnowiecki,’ Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, 15:1993, 173-182.

Borkowska (1999) – BORKOWSKA, Urszula, Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku). Źródła i Monografie – Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 17, Lublin 1999.

Borowiec et al. (2015) – BOROWIEC, Karolina, DOBICKA Katarzyna, DWORNIK Olga, GAJZLEROWICZ Maciej, HEMMERLING Natalia, LEŃCZUK Mariusz, ŁUKASZEWSKA Barbara, MASŁEJ Dorota, MIKA Tomasz, MODRZYK Urszula, ROJSZCZAK-ROBIŃSKA Dorota, SIWIŃSKA Marta, TEMPŁOWICZ Alicja, ZIÓŁKOWSKA Olga, ‘Z czego się Baranek Boży składa… Wznowienie edycji zabytku z Biblioteki Kórnickiej,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 32:2015, 159-170.

Borys (2014) – BORYS, Alicja, ‘Cymelia ze zbiorów Oddziału Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu,’ in: PIOTROWICZ, Grażyna [et al.] (eds.), Dziedzictwo Regionu i Europy. Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci. Imago Silesiae, Imago Europae 2. Wrocław, 2014, 35-56.

Borzyszkowski (1979) – BORZYSZKOWSKI Marian, ‘Moglossa, podręcznik gramatyki łacińskiej z 1454 r., napisany przez Pawła Molnera z Fromborka,’ Studia Warminskie, 16:1979, 449-457.

Borzyszkowski (1981) – BORZYSZKOWSKI Marian, ‘Moglossa, ein handschriftliches Lehrbuch der lateinischen Grammatik aus dem Jahre 1454 von Paul Molner,’ in: Sprache und Erkenntnis im Mittelalter. Akten des VI. Internationalen Kongresses für mittelalterliche Philosophie der Société Internationale pour l’Etude de la Philosophie Médiévale, 29. August – 3. September 1977 in Bonn. Berlin (1981), II, 668-676.

Borzyszkowski (1982) – BORZYSZKOWSKI, Marian (ed.), Mercelinus Joannes, Liber de instructione simplicium sacerdotum. Cz. 1.Textus et studia historiam theologiae in Polonia excultae spectantia, 12/1. Warszawa, 1982.

Bos (2009) – BOS, E. P., ‘Anonymous commentary on Billingham, De probationibus terminorum,’ Acta Mediaevalia, 22:2009, 431-462.

Bracha (2007a) – BRACHA, Krzysztof, ‘Maciej z Pełczyna (z Pyzdr), opat łysogórski, kopista, miłośnik historii z XV w. i jego kodeks z Biblioteki Czartoryskich w Krakowie,’ in: DERWICH, Marek, BRACHA, Krzysztof (eds.), Z dziejów opactwa świętokrzyskiego. Kielce, 2007, 29-49.

Bracha (2007b) – BRACHA, Krzysztof, Nauczanie kaznodziejskie w Polsce późnego średniowiecza. «Sermones dominicales et festivales» z tzw. kolekcji Piotra z Miłosławia. Kielce, 2007.

Bracha (2017) – BRACHA, Krzysztof, ‘Grunwald i pamięć o wojnie trzynastoletniej w późnym średniowieczu,’ Nowe Studia Grunwaldzkie, 3:2017, 9-16.

Bracha (2020) – Antiphonarium Kielcense. Antyfonarz Kolegiaty Kieleckiej (ok. 1372). Wydanie fototypiczne z komentarzem, Krzysztof BRACHA (ed.), Kielce 2020.

Branner (1971) – BRANNER, Robert, ‘Rediscovering a Parisian Paintshop of the Thirteenth Century,’ Boston Museum Bulletin, 69:1971, no. 358, 165-172.

Bratkowski (2009) – BRATKOWSKI, Tadeusz, Antyfonarz Mścisława z Tyńca. Studium źródłoznawcze. Przemyśl, 2009.

Brayer (1959) – BRAYER, Edith, ‘Manuscrits français du Moyen Age conservés à Léningrad,’ Bulletin d’Information de l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, 7:1958, 23–31.

Bredero (1959) – BREDERO, Adriaan H., ‘Un brouillon du XIIe siècle: l’autographe de Geoffroy d’Auxerre,’ Scriptorium, 13:1959, 1, 27-60.

Breslauer Psalter (2018) – Der Breslauer Psalter = The Breslau Psalter. Luzern, 2018.

Brewer (1982) – BREWER, Charles E. (ed.), Collectio cantilenarum saeculi XV. Źródła do histBREWER Charles E., ‘A Fourteenth-Century Polyphonic Manuscript Rediscovered,’ Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 34:1982, 5-15.

Brewer (1984) – BREWER, Charles E. (ed.), Collectio cantilenarum saeculi XV. Źródła do histBREWER Charles E., The Introduction of the Ars Nova into East Central Europe: A Study of Late Medieval Polish Sources. The City University of New York, 1984 [PhD thesis, typescript].

Brewer (1990) – BREWER, Charles E. (ed.), Collectio cantilenarum saeculi XV. Źródła do historii muzyki polskiej 30. Kraków, 1990.

Broda (2014) – BRODA, Michał, Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku. Kraków, 2014.

Broda (2019) – BRODA, Michał, ‘«Odkrycie» kodeksu Liwiusza z kościoła św. Piotra i Pawła w Legnicy na tle tradycji rękopiśmiennej Ab urbe condita i jego echa w prasie brytyjskiej w 1870 r.,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 74:2019, 3, 5-26.

Brodský (2000) – BRODSKÝ, Pavel, Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze. Praha, 2000.

Brodsky (2004) – BRODSKÝ, Pavel, Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách. Praha, 2004.

Brodský, Pařez (2008) – BRODSKÝ, Pavel, PAŘEZ, Jan, Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny = Catalogue of the Illuminated Manuscripts of the Strahov Library. Studie o Rukopisech. Monographia, 13. Praha, 2008.

Brown (1990) – BROWN, Elizabeth A. R., ‘Vincent de Beauvais and the reditus regni francorum ad stirpem Caroli imperatoris,’ in: PAULMIER-FOUCART, Monique [et al.] (eds.), Vincent de Beauvais. Intentions et réceptions d’une œuvre encyclopédique au Moyen Âge. Actes du XIVe colloque de l’Institut d’études médiévales, organisé conjointement par l’Atelier Vincent de Beauvais (A.R.Te.M., Université de Nancy II) et l’Institut d’études médiévales (Université de Montréal) 27-30 avril 1988.Cahiers d’Études Médiévales. Cahier spécial, 4, Saint-Laurent – Paris, 1990, 167-196.

Brückner (1887) – BRÜCKNER, Aleksander, ‘Über die alteren Texte des Polnischen,' Archiv für Slavische Philologie, 10:1887, 365-416.

Brückner (1888) – BRÜCKNER, Aleksander, ‘Böhmische Studien,’ Archiv für Slavische Philologie, 11:1888, 1–45.

Brückner (1891) – BRÜCKNER, Aleksander, ‘Trzy rękopisy z wieku XVI-go,’ Prace Filologiczne, 3:1891, z. 1, 293-296.

Brückner (1892a) – BRÜCKNER, Aleksander, ‘Böhmische Handschriften. Abhandlungen und Texte. [VI],’ Archiv für Slavische Philologie, 14:1892, 1–45.

Brückner (1897a) – BRÜCKNER, Aleksander, ‘Kazania średniowieczne. Część III,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 25:1897, 115–205.

Brückner (1897b) – BRÜCKNER, Aleksander, ‘Drobne zabytki języka polskiego XV wieku. Pieśni, modlitwy, glosy,’ [Pt. 1], Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 25:1897, 206–291.

Brückner (1899) – BRÜCKNER, Aleksander, ‘Z rękopisów petersburskich, [Pt. 2:] Średniowiecznie słownictwo polskie,’ Prace Filologiczne, 5:1899, 1–52.

Brückner (1901a) – BRÜCKNER, Aleksander, ‘Drobne zabytki polszczyzny średniowiecznej,’ [Pt. 2], Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 33:1901, 120–187.

Brückner (1910) – BRÜCKNER, Aleksander, ‘Przyczynki do dziejów języka polskiego. Serya pierwsza,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 47:1910, 337-385.

Brückner (1923) – BRÜCKNER, Aleksander, Średniowieczna pieśń religijna polska. Kraków, 1923.

Brusa (2022) – BRUSA, Gionata, 'Some remarks about the “Liber Ordinarius” ms. 51 in the Library of the Krakow Cathedral Chapter,' Pro Musica Sacra, 20:2022, 125-161.

Bruski, Długołęcki (1994) – BRUSKI, Klemens, DŁUGOŁĘCKI, Wiesław, ‘Kopiarz dokumentów klasztoru cystersów w Pelplinie z lat 1418–1421,’ Nasza Przeszłość, 83:1994, 295–302.

Brzezińska (1988) – BRZEZIŃSKA, Barbara, ‘Utwory z rękopisu BOZ 1115,’ Muzyka, 33:1988, 1, 49–75.

Brzeziński, Leszkiewicz (2005) – BRZEZIŃSKI, Daniel, LESZKIEWIECZ, Bartosz, ‘Zapiski liturgiczne w kodeksie Biblii Płockiej z XII wieku. Studium źródłoznawcze i edycja tekstu,’ Acta Mediaevalia, 18:2005, 137-152.

Budský (2016) – BUDSKÝ, Dominik, Mikuláš Puchník: Život a právnické dílo. Praha, 2016.

Budzyński (1991) – BUDZYŃSKI, Józef, ‘Echa horacjańskie w poezji średniowiecznej,’ Filomata, 403:1991, 275–281.

Bujak (1925) – BUJAK, Franciszek, Studia geograficzno-historyczne. Warszawa et al., 1925.

Bukała (2000) – BUKAŁA, Marcin, ‘Dominikanie wrocławscy jako studenci i wykładowcy studiów generalnych prowincji angielskiej w pierwszej połowie XV w.,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 55:2000, 4, 557-564.

Bukała (2010) – BUKAŁA, Marcin, Oeconomica Mediaevalia of Wrocław Dominicans: Library and Studies of Friars and Ethical-Economic Ideas: the Example from Silesia. Studi – Centro Italiano di Studi sull’alto Medioevo, 16. Spoleto 2010.

Bukowski (1997) – BUKOWSKI, Waldemar, ‘Eryk Rozpierski z Góry Bąkowej i Straszęcina, autor Tractatuli contra Cruciferos, Regni Poloniae invasores,’ in: JASIŃSKI, Tomasz [et al.] (eds.), Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Prace Komisji Historycznej – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 55. Poznań, 1997, 171-184.

Burbianka (1953) – BURBIANKA, Marta, Inwentarz wrocławskiej biblioteki przy kościele św. Bernardyna z 1657 roku. Wrocław, 1953.

Burchardt (1997) – BURCHARDT, Jerzy, Higiena wedle Tomasza z Wrocławia. Studia Copernicana, 36. Warszawa, 1997.

Burczak (2008) – BURCZAK, Krzysztof, ‘Lubelski rękopis Dekretu Gracjana,’ Vox Patrum, 52:2008, 77-86.

Burczak (2011) – BURCZAK, Krzysztof, ‘Manuskrypt Dekretu Gracjana Ms. 1 z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL,’ in: IREK, Waldemar, Vir Ecclesiae deditus: księga dla uczczenia Księdza Profesora Edwarda Góreckiego. Wrocław, 2011, 59–68.

Burda, Kozłowska (1989) – BURDA, Elżbieta, KOZŁOWSKA, Anna, Handschriftliche Polonica in den Sammlungen der Universitätsbibliothek Jena. Bibliographische Mitteilungen der Universitätsbibliothek Jena, 49. Jena, 1989.

Burkart (2016) – BURKART, Eric, ‘The Autograph of an Erudite Martial Artist: A Close Reading of Nuremberg, Germanisches Nationalmuseum, Hs. 3227a,’ in: JAQUET, Daniel, VERELST, Karin, DAWSON, Timothy (eds.), Late Medieval and Early Modern Fight Books. Transmission and Tradition of Martial Arts in Europe. History of Warfare, 112. Leiden-Boston, 2016, 451-480.

Bursill-Hall (1981) – BURSILL-HALL, Geoffrey, A Census of Medieval Latin Grammatical Manuscripts. Grammatica speculativa. Sprachtheorie und Logik des Mittelalters, 4. Stuttgart-Bad Cannstatt, 1981.

Busby (1984) – BUSBY, Keith, ‘Quelques fragments inédits de romans en prose,’ Cultura Neolatina, 44:1984, 125-166.

Byczak-Byczkowska (1980) – BYCZAK-BYCZKOWSKA, Jolanta, ‘Analiza źródłoznawcza rękopisu muzycznego ms. 1 z Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku,’ Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 4:1980, 177-233.

Byczkowska-Sztaba (1982) – BYCZKOWSKA-SZTABA, Jolanta, ‘Związki genetyczne graduału Norbertanek krakowskich ms. 508 z 1527 roku,’ in: Musica Antiqua VI. 6th International Musicological Congress «Musicae Antiqua Europae Orientalis». Bydgoszcz 1982, 329-351.

Byczkowska-Sztaba (2007) – BYCZKOWSKA-SZTABA, Jolanta, ‘Tradycja liturgiczno-muzyczna norbertanek ze Zwierzyńca w świetle graduału z 1527 roku,’ in: RAJMAN, Jerzy (ed.), Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, 40; Studia Historica, 5. Kraków, 2007, 183-196.

Bylina (1964) – BYLINA, Stanisław, ‘Z problematyki kontaktów Maciejaz Janowa ze Śląskiem w drugiej połowie XIV wieku,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 19:1964, 3-4, 322-335.

Bylina (1966) – BYLINA, Stanisław, Wpływy Konrada Waldhausena na ziemiach polskich w drugiej połowie XIV i pierwszej połowie XV wieku. Wrocław, 1966.

Calames – Calames. Catalogue en ligne des archives et des manuscrits de l’enseignement supérieur [database].

Camargo (1996) – CAMARGO, Martin, ‘«Si dictare velis»: Versified Artes dictandi and Late Medieval Writing Pedagogy,’ Rhetorica. A Journal of the History of Rhetoric, 14:1996, 3, 265-288.

Canart (1974) – CANART, Paul, ‘Notes sur quelques manuscrits grecs des bibliothèques de Pologne,’ in: HELLER, John Lewis (ed.), Serta Turyniana. Studies in Greek Literature and Paleography in honor of Alexander Turyn. Urbana, 1974, 547–563.

Canart (1985) – CANART, Paul, ‘Reliures et codicologie. Les manuscrits grecs de la famille Barbaro,’ [in:] LEMAIRE, Jacques, BALBERGHE, Emile van (eds), Calames et cahiers. Mélanges de codicologie et de paléographie offerts à Léon Gilissen. Bruxelles, 1985, 13-25.

CANTUS – CANTUS: A Database for Latin Ecclesiastical Chant [database].

Cantus Planus in Polonia – Cantus Planus in Polonia – Plainchant sources in Poland [database].

CAO-ECE VIII/A (2018) – KUBIENIEC, Jakub, CZAGÁNY, Zsuzsa, Corpus Antiphonalium Officii – Ecclesiarum Centrali Europae. Vol. VIII/A: Kraków (Temporale). Budapest, 2018.

Casutt (1961) – CASUTT, Laurentius, Die Handschriften mit lateinischen Predigten Bertholds von Regensburg, ca 1210-1272. Katalog. Freiburg, 1961.

Cat. Alba Iulia, Batthyaneum (1958) – SZENTIVÁNYI, Robert, Catalogus concinnus librorum manuscriptorum Bibliothecae Batthyányanae. Ed. 4. Szeged, 1958.

Cat. Augsburg, SB 2 (1978) – SPILLING, Herrad, Die Handschriften der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg 2 Cod 1-100. Handschriftenkataloge der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, Bd. 2. Wiesbaden, 1978.

Cat. Augsburg, UB 1 (1996) – HÄGELE, Günther, Lateinische mittelalterliche Handschriften in Folio der Universiätsbibliothek Augsburg: Cod. I. 2.2° und Cod. II.12° 1-90. Die Handschriften der Universitätsbibliothek Augsburg. Reihe 1. Die lateinischen Handschriften, Bd. 1. Wiesbaden, 1996.

Cat. Augsburg, UB 2 (1999) – HILG, Hardo, Lateinische mittelalterliche Handschriften in Folio der Universiätsbibliothek Augsburg: Cod. II. 1.2° 91-226. Die Handschriften der Universitätsbibliothek Augsburg. Reihe 1. Die lateinischen Handschriften, Bd. 2. Wiesbaden, 1999.

Cat. Aurich, SA (1993) – STAHL, Irene, Handschriften in Nordwestdeutschland: Aurich – Emden – Oldenburg. Mittelalterliche Handschriften in Niedersachsen: Kurzkatalog, H. 3. Wiesbaden, 1993.

Cat. Berlin, KB 12 (1893) – ROSE, Valentin, Verzeichniss der Lateinischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin. Band 1: Die Meermann-Handschriften des Sir Thomas Phillipps. Die Handschriften-Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin, Bd. 12. Berlin, 1893.

Cat. Berlin, KB 13, 1 (1901) – ROSE, Valentin, Verzeichniss der Lateinischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin. Band 2: Die Handschriften der Kurfürstlichen Bibliothek und der Kurfürstlichen Lande. Abteilung 1. Die Handschriften-Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin, Bd. 13.1. Berlin, 1901.

Cat. Berlin, KB 13, 2 (1903) – ROSE, Valentin, Verzeichniss der Lateinischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin. Band 2: Die Handschriften der Kurfürstlichen Bibliothek und der Kurfürstlichen Lande. Abteilung 2. Die Handschriften-Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin, Bd. 13.2. Berlin, 1903.

Cat. Berlin, KB 13, 3 (1905) – ROSE, Valentin, Verzeichniss der Lateinischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin. Band 2: Die Handschriften der Kurfürstlichen Bibliothek und der Kurfürstlichen Lande. Abteilung 3. Die Handschriften-Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin, Bd. 13.3. Berlin, 1905.

Cat. Berlin, KB 14 (1919) – SCHILLMANN, Fritz, Verzeichnis der Lateinischen Handschriften der Preussischen Staatsbibliothek zu Berlin. Bd. 3: Die Görreshandschriften. Die Handschriften-Verzeichnisse der Preussischen Staatsbibliothek zu Berlin, Bd. 14. Berlin, 1919.

Cat. Berlin, KB Neue Erwerbungen (1917) – DEGERING, Hermann, JACOBS, Emil, Neue Erwerbungen der Handschriftenabteilung. Bd. 1: Die Schenkung Sir Max Waechters 1912 (Mitteilungen aus der Königlichen Bibliothek, 3. Berlin, 1914.

Cat. Berlin, SB Reihe 1, Bd. 1.1 (1984) – ACHTEN, Gerard, Die theologischen lateinischen Handschriften in Quarto der Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Berlin. Teil 1. Ms. Theol. Lat. Qu. 141-266. Kataloge der Handschriftenabteilung. Erste Reihe: Handschriften. Bd. 1: Die theologischen lateinischen Handschriften in Quarto. Tl. 2. Wiesbaden, 1979.

Cat. Berlin, SB Reihe 1, Bd. 1.2 (1984) – ACHTEN, Gerard, Die theologischen lateinischen Handschriften in Quarto der Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Berlin. Teil 1. Ms. Theol. Lat. Qu. 267-378. Kataloge der Handschriftenabteilung. Erste Reihe: Handschriften. Bd. 1: Die theologischen lateinischen Handschriften in Quarto. Tl. 2. Wiesbaden, 1979.

Cat. Berlin, SB Reihe 1, Bd. 3.1 (2007) – BRAUN-NIEHR, Beate, Die theologischen lateinischen Handschriften in Octavo der Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz; Teil 1. Kataloge der Handschriftenabteilung. Erste Reihe: Handschriften. Bd. 3: Die theologischen lateinischen Handschriften in Octavo. Tl. 1. Wiesbaden, 2007.

Cat. Berlin, SB Reihe 1, Bd. 4.4 (2012) – WINTER, Ursula, Die Manuscripta Mageburgica der Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz. Teil. 4: Die Codices electorales Mageburgenses. Kataloge der Handschriftenabteilung. Erste Reihe: Handschriften. Bd. 3: Die Manuscripta Mageburgica. Tl. 4. Wiesbaden, 2012.

Cat. Berlin, SB Reihe 1, Bd. 5 (2007) – STUTZMANN, Dominique, TYLUS, Piotr, Les manuscrits médiévaux français et occitans de la Preussische Staatsbibliothek et de la Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz. Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz. Kataloge der Handschriftenabteilung, Reihe 1. Handschriften, Bd. 5. Wiesbaden, 2007.

Cat. Berlin, SB Reihe 1, Bd. 6.1 (2007) – SCHIPKE, Renate, Die lateinischen Handschriften in Quarto. Teil 1: Ms. lat. quart. 146-406. Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz. Kataloge der Handschriftenabteilung. Reihe 1. Handschriften, Bd. 6,1. Wiesbaden, 2007.

Cat. Bremen, SUB (2004) – STAHL, Irene, Katalog der mittelalterlichen Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen. Die Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, Bd. 1. Wiesbaden, 2004.

Cat. Brno, FM (2010) – ZACHOVÁ, Irena, PETR, Stanislav, KERNBACH-SMÉKALOVA, Anna, Soupis sbírky rukopisů bývalého Františkova muzea fondu G 11 Moravského zemského archivu v Brně. Praha, 2010.

Cat. Brno, MZK 2 (1958) – DOKOUPIL, Vladislav, Soupis rukopisů Mikulovské Dietrichsteinské knihovny. Soupisy rukopisných fondů Universitní knihovny w Brně, 2. Praha, 1958.

Cat. Brno, MZK 3 (1959) – DOKOUPIL, Vladislav, Soupis rukopisů z knihovny minoritů v Brně, františkanů v Moravské Třebové a premonstrátů v Nové Říši. Soupisy rukopisných fondů Universitní knihovny w Brně, 3. Praha, 1958.

Cat. Brno, MZK 4 (1966) – DOKOUPIL, Vladislav, Soupis rukopisů z knihovny benediktinů v Rajhradě. Soupisy rukopisných fondů Universitní knihovny w Brně, 4. Praha, 1966.

Cat. Brno, Sv. Jakuba (2007) – PETR, Stanislav, Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně. Praha, 2007.

Cat. Budapest, BU 1 (1881) – SZILÁGYI, Sándor, Catalogus codicum Bibliothecae Universitatis R. Scientiarum Budapestinensis. Budapest, 1881. Ed. 4: Szeged, 1958.

Cat. Cambridge MA, Houghton 1 (1997) – LIGHT, Laura, Catalogue of Medieval and Renaissance Manuscripts in the Houghton Library, Harvard University. Vol. 1: MSS Lat 3-179. Medieval & Renaissance Texts & Studies, 145. Tempe, Arizona.

Cat. Cambridge, CCC 2 (1912) – JAMES, Montague Rhodes, A Descriptive Catalogue of the Manuscripts in the Library of Corpus Christi College Cambridge. Vol. 2. Cambridge, 1912.

Cat. Chantilly, Condé 1 (1900) Chantilly. Le cabinet des livres. Manuscrits. T. 1. Paris, 1900.

Cat. Chantilly, Condé 3 (1909) Chantilly. Le cabinet des livres. Manuscrits. Tome premier et second: Errata. Paris, 1900.

Cat. Chauvelin (1762) Catalogue des livres de la bibliothèque de feu messire Germain-Louis Chauvelin … dont le Vente commencera Jeudi, 1er 1762…. Paris, 1762.

Cat. Chicago, Newberry (1989) – SAENGER, Paul, A Catalogue of the pre-1500 Western Manuscript Books at the Newberry Library. Chicago-London, 1989.

Cat. Chicago, UL (1912) – GOODSPEED, Edgar J., SPRENGLING, Martin, A Descriptive Catalogue of Manuscripts in the Libraries of the University of Chicago. Chicago, 1912.

Cat. Dresden, SLUB 1 (1979) – SCHNORR von CAROLSFELD, Franz, Katalog der Handschriften der Sächsischen Landesbibliothek zu Dresden, Band 1. Korrigierte und verbesserte, nach dem Exemplar der Landesbibliothek photomechanisch hergestellte Ausgabe des Kataloges der Königlichen Öffentlichen Bibliothek zu Dresden, Band 1. bearbeitet von Franz Schnorr v. Carolsfeld, Leipzig: Teubner 1882. Dresden, 1979.

Cat. Dresden, SLUB 2 (1981) – SCHNORR von CAROLSFELD, Franz, Katalog der Handschriften der Sächsischen Landesbibliothek zu Dresden, Band 2. Korrigierte und verbesserte, nach dem Exemplar der Landesbibliothek photomechanisch hergestellte Ausgabe des Kataloges der Königlichen Öffentlichen Bibliothek zu Dresden, Band 2, bearbeitet von Franz Schnorr v. Carolsfeld, Leipzig: Teubner 1883. Dresden, 1981.

Cat. Dresden, SLUB 3 (1982) – SCHMIDT, Ludwig, Katalog der Handschriften der Sächsischen Landesbibliothek zu Dresden, Band 3. Korrigierte und verbesserte, nach dem Exemplar der Landesbibliothek photomechanisch hergestellte Ausgabe des Kataloges der Königlichen Öffentlichen Bibliothek zu Dresden, Band 3, bearbeitet von Dr. Ludwig Schmidt, Leipzig: Teubner 1906. Dresden, 1982.

Cat. Dresden, SLUB 4 (1983) – SCHMIDT, Ludwig, REICHERT, Arno, Katalog der Handschriften der Sächsischen Landesbibliothek zu Dresden, Band 4. Korrigierte und verbesserte, nach dem Exemplar der Landesbibliothek photomechanisch hergestellte Ausgabe des Kataloges der Königlichen Öffentlichen Bibliothek zu Dresden, Band 4, bearbeitet von Ludwig Schmidt und Arno Reichert, Leipzig: Teubner 1923. Dresden, 1983.

Cat. Dublin, Trinity (1991) – COLKER, Marvin L., Trinity College Library Dublin: descriptive catalogue of the mediaeval and Renaissance Latin manuscripts. Dublin, 1991.

Cat. Düsseldorf, UB, Inventar – BOOCHS, Silvia, Kurzinventar der Handschriften der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf.

Cat. Dzików (1908) – CHMIEL, Adam, Rękopisy Biblioteki hr. Tarnowskich w Dzikowie. Kraków, 1908.

Cat. Eichstätt, UB 1 (1994) – HILG, Hardo, Die mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Eichstätt. Bd. 1. Aus Cod. st 1 – Cod. st 275. Kataloge der Universitätsbibliothek Eichstätt 1. Die mittelalterlichen Handschriften 1. Wiesbaden, 1994.

Cat. Einsiedeln 1 (1899) – MEIER, Gabriel, Catalogus codicum manu scriptorum qui in Bibliotheca Monasterii Einsidlensis O.S.B. servantur. T. 1: Complectes centurias quinque priores. Einsiedeln-Leipzig 1899.

Cat. Erfurt, Amplon. (1887) – SCHUM, Wilhelm, Beschreibendes Verzeichniss der Amplonianischen Handschriften-Sammlung zu Erfurt. Berlin, 1887.

Cat. France 3 (1885) Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements. T. 3. Paris, 1885.

Cat. France 45 (1915) Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements. T. 45. Paris, 1915.

Cat. France 47 (1923) Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements. T. 47. Paris, 1923.

Cat. Frankfurt, UB 4, 3 (1979) – BREDEHORN, Karin, POWITZ, Gerhardt, Die mittelalterlichen Handschriften der Gruppe Manuscripta Latina. Kataloge der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main. Bd. 4, 3. Frankfurt am Main, 1979.

Cat. Fribourg, BCU (2006) – JUROT, Romain, Catalogue des manuscrits médiévaux de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Friebourg. Dietikon-Zürich, 2006.

Cat. Fulda, HLB 2 (2000) – HAUSMANN, Regina, Die historischen, philologischen und juristischen Handschriften der Hessischen Landesbibliothek Fulda bis zum Jahr 1600. B 1-25, C 1-18.68, D1-48. Die Handschriften der Hessischen Landesbibliothek Fulda, 2. Wiesbaden, 2000.

Cat. Gdańsk, BG PAN 2 (1903) – GÜNTHER, Otto (ed.), Katalog der Handschriften der Danziger Stadtbibliothek. Vol. 2: Handschriften zur Geschichte Danzigs (Nachträge). Handschriften zur Geschichte von Ost- und Westpreussen. Handschriften zur Geschichte Polens. Sonstige Handschriften historischen Inhalts. Ortmannsche Handschriften. Uphagensche Handschriften. Danzig, 1903.

Cat. Gdańsk, BG PAN 3 (1909) – GÜNTHER, Otto (ed.), Katalog der Handschriften der Danziger Stadtbibliothek. Vol. 3: Juristische Handschriften. Theologische Handschriften. Philosophische Handschriften. Naturwissenschaftliche und mathematische Handschriften. Handschriften über Technologie, Kriegswesen, Landwirtschaft, Handels- und Staatswissenschaften. Medizinische Handschriften. Handschriften zur Philologie, Literatur- und Gelehrtengeschichte. Nachträge zu den Teil 1 und 2 beschriebenen Handschriftengruppen. Danzig, 1909.

Cat. Gdańsk, BG PAN 4 (1911) – GÜNTHER, Otto (ed.), Katalog der Handschriften der Danziger Stadtbibliothek. Vol. 4: Die musikalischen Handschriften der Stadtbibliothek und der in ihrer Verwaltung befindlichen Kirchenbibliotheken von St. Katharinen und St. Johann in Danzig. Danzig, 1911.

Cat. Gdańsk, BG PAN 5 (1921) – GÜNTHER, Otto (ed.), Katalog der Handschriften. Vol. 4: Die Handschriften der Kirchenbibliothek von St. Marien in Danzig. Danzig, 1921.

Cat. Göteborg, UB (1974) – KLEBERG, Tönnes, Catalogus codium Graecorum et Latinorum Bibliothecae Universitatis Gothoburgensis. Ed. 2. Göteborg, 1974.

Cat. Graz, UB 2 (1956) – KERN, Anton, Die Handschriften der Universitätsbibliothek Graz. Bd. 2. Handschriftenverzeichnisse Österreichischer Bibliotheken. Steiermark, 2. Wien, 1956.

Cat. Graz, UB 3 (1967) – KERN, Anton, Die Handschriften der Universitätsbibliothek Graz. Bd. 3: Nachträge und Register zusammengestellt von Maria MAIROLD. Handschriftnverzeichnisse Österreichischer Bibliotheken, Steiermark, 3. Wien, 1967.

Cat. Greifswald (2009) – GEISS, Jürgen, Mittelalterliche Handschriften in Greifswalder Bibliotheken. Verzeichnis der Berstände der Bibliothek des Geistlichen Ministeriums (Dombibliothek St. Nikolai), der Universitätsbibliothek und des Universitätsarchivs. Wiesbaden, 2009.

Cat. Hamburg, SUB 10, 1 (1996) – MATTHES, Elke, Die juristischen Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Bd. 1. Foliohandschriften (Cod. jur. 2227-2482). Katalog der Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, 10, 1. Stuttgart, 1996.

Cat. Hamburg, SUB 2, 2 (1985) – KRÜGER, Nilüfer, Die theologischen Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Bd. 2. Quarthandschriften (Cod. theol. 1252-1750). Katalog der Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, 2, 2. Stuttgart, 1985.

Cat. Hamburg, SUB 2, 4 (1998) – KRÜGER, Nilüfer, Die theologischen Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Bd. 4. Nachträge (Cod. theol. 1002-2256). Katalog der Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, 2, 4. Stuttgart, 1998.

Cat. Hamburg, SUB 4 (1967) – BRANDIS, Tilo, MAEHLER, Herwig, Die Handschriften der S. Petri-Kirche Hamburg. Die Handschriften der S. Jacobi-Kirche Hamburg. Katalog der Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, 4. Stuttgart, 1967.

Cat. Hannover, SB (1844) – GROTTEFEND, C. L., Verzeichniss der handschriften und Incunabeln der Stadt-Bibliothek zu Hannover. Hannover, 1844.

Cat. Hannover, SB 1 (1991) – KÜHNE, Udo, Handschriften in Hannover: Stadtbibliothek, Stadtarchiv, Niedersächsisches Hauptstaatsarchiv, Landeskirchliches Archiv.Mittelalterliche Handschriften in Niedersachsen, 1. Wiesbaden, 1991.

Cat. Heidelberg, UB Pal. germ. 3 (2007) – MILLER, Matthias, ZIMMERMANN, Karin, Die Codices Palatini germanici in der Universitätsbibliothek Heidelberg (Cod. Pal. germ. 304–495). Kataloge der Universitätsbibliothek Heidelberg, 8. Wiesbaden, 2007.

Cat. Heidelberg, UB Pal. germ. 5 (2016) – KALNING, Pamela, MILLER, Matthias, ZIMMERMANN, Karin, Die Codices Palatini germanici in der Universitätsbibliothek Heidelberg (Cod. Pal. germ. 671–848). Kataloge der Universitätsbibliothek Heidelberg, 12. Wiesbaden, 2016.

Cat. Innsbruck, ULB 4 (2005) – NEUHAUSER, Walter, ŠUBARIĆ, Lav, Katalog der Handschriften der Universitätsbibliothek Innsbruck. Teil 4: Cod. 301-400. Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters, Reihe II, Band 4, Teil 4. Wien, 2005.

Cat. Innsbruck, ULB 6 (2009) – NEUHAUSER, Walter [et al.], Katalog der Handschriften der Universitätsbibliothek Innsbruck. Teil 6: Cod. 501-600. Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters, Reihe II, Band 4, Teil 6. Wien, 2009.

Cat. Jena, ULB 1 (2002) – TÖNNIES, Bernhard, Die Handschriften der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena. Bd. 1: Die mittelalterlichen lateinischen Handschriften der Electoralis-Gruppe. Wiesbaden, 2002.

Cat. Jena, ULB 2 (2009) – KLEIN-ILBECK [et al.], Die Handschriften der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena. Bd. 2: Die mittelalterlichen lateinischen Handschriften der Signaturreihen außerhalb der Electoralis-Gruppe. Wiesbaden, 2009.

Cat. Jena, ULB 3 (2016) – OTT, Joachim, WIJSMAN, Hanno, Die Handschriften der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena. Bd. 3: Die mittelalterlichen französischen Handschriften der Electoralis-Gruppe; mittelalterliche Handschriften weiterer Signaturenreihen (Abschluss). Wiesbaden, 2009.

Cat. Karlsruhe, BLB 3 (1970) – HOLDER, Alfred, Die Durchlacher und Rastatter Handschriften. Karlsruhe, 1895. Die Handschriften der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe, 3. Wiesbaden, 1970.

Cat. Kärnten (1927) – MENHARDT, Hermann, Handschriftenverzeichnis der Kärtnere Bibliotheken. Bd. 1: Klagenfurt, Maria Saal,Friesach. Handschriftenverzeichnisse Österreichischier Bibliotheken. Kärnten, Bd. 1. Wien, 1927.

Cat. Kassel, UB 3, 1 (1976) – BROSZINSKI, Hartmut, Manuscripta medica. Die Handschriften der Murhardschen Bibliothek der Stadt Kassel und Landesbibliothek, Bd. 3, 1. Wiesbaden, 1976.

Cat. Kiel, UB (2020) – SCHNABEL, Kerstin, Die Bordesholmer Handschriften der Universitätsbibliothek Kiel. Wolfenbüttel, 2020.

Cat. Köln, SA 2 (1980) – VENNEBUSCH, Joachim, Die theologischen Handschriften des Stadtarchivs Köln. Teil 2. Die Quart-Handschriften der Gymnasialbibliothek. Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln: Sonderreihe: Die Handschriften des Archivs, 2. Köln, 1980.

Cat. Königsberg, SB (1909) – SERAPHIM, August, Handschriften-Katalog der Stadtbibliothek Königsberg i. Pr. Königsberg i. Pr., 1909.

Cat. Königsberg, SUB (1861-1872) – STEFFENHAGEN, Emil J. H., Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae Regiae et Universitatis Regiomontanae. Fasc. 1–2, Königsberg, 1861–1872.

Cat. Kórnik, BK PAN online – Polska Akademia Nauk, Biblioteka Kórnicka, Katalog rękopisów online.

Cat. København, KB (1926) – JØRGENSEN, Ellen, Catalogus codicum Latinorum medii aevi Bibliothecae Regiae Hafniensis. København, 1926.

Cat. Kraków BJ 1 (1980) – WŁODEK, Zofia [et al.], Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Vol. 1: numeros continens inde ab 8 usque ad 331. Wrocław [etc.], 1980.

Cat. Kraków, BJ 10 (2012) – KOZŁOWSKA,Anna [et al.], Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Vol. 10: Numeros continens inde ab 1431 usque ad 1500. Kraków, 2012.

Cat. Kraków, BJ 11 (2016) – KOZŁOWSKA,Anna [et al.], Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Vol. 10: Numeros continens inde ab 1501 usque ad 1575. Kraków, 2016.

Cat. Kraków, BJ 2 (1982) – KOWALCZYK,Maria [et al.], Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Vol. 2: Numeros continens inde ab 332 usque ad 444. Wrocław [etc.], 1982.

Cat. Kraków, BJ 3 (1984) – KOWALCZYK,Maria [et al.], Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Vol. 3: Numeros continens inde ab 445 usque ad 563. Wrocław [etc.], 1984.

Cat. Kraków, BJ 4 (1988) – KOWALCZYK,Maria [et al.], Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Vol. 4: Numeros continens inde ab 564 usque ad 667. Wrocław [etc.], 1988.

Cat. Kraków, BJ 5 (1993) – KOWALCZYK,Maria [et al.], Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Vol. 5: Numeros continens inde ab 668 usque ad 771. Wrocław [etc.], 1993.

Cat. Kraków, BJ 6 (1996) – KOWALCZYK,Maria [et al.], Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Vol. 6: Numeros continens inde ab 772 usque ad 1190. Kraków, 1996.

Cat. Kraków, BJ 7 (2000) – KOWALCZYK,Maria [et al.], Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Vol. 7: Numeros continens inde ab 1191 usque ad 1270. Kraków, 2000.

Cat. Kraków, BJ 8 (2004) – KOWALCZYK,Maria [et al.], Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Vol. 8: Numeros continens inde ab 1271 usque ad 1353. Kraków, 2004.

Cat. Kraków, BJ 9 (2008) – KOWALCZYK,Maria [et al.], Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Vol. 9: Numeros continens inde ab 1354 usque ad 1430. Kraków, 2008.

Cat. Kraków, BJ Inw. (1938a) Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: nr 4175-6000. Cz. 1. Kraków, 1938.

Cat. Kraków, BJ Inw. (1938b) Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: nr 4175-6000. Cz. 2. Kraków, 1938.

Cat. Kraków, BJ Inw. (1938c) Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: nr 4175-6000. Indeks. Kraków, 1938.

Cat. Kraków, BJ Inw. (1962) – JAŁBRZYKOWSKA, Anna [et al.], Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: nr 6001-7000. Cz. 1: nr 6001-6500. Kraków, 1962.

Cat. Kraków, BJ Inw. (1963) – JAŁBRZYKOWSKA, Anna [et al.], Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: nr 6001-7000. Cz. 2: nr 6501-7000. Kraków, 1963.

Cat. Kraków, BJ Inw. (1966a) – JAŁBRZYKOWSKA, Anna, ZATHEY, Jerzy, Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: nr 7001-8000. Cz. 1: nr 7001-7500. Kraków, 1966.

Cat. Kraków, BJ Inw. (1966b) – JAŁBRZYKOWSKA, Anna [et al.], Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: nr 7001-8000. Cz. 2: nr 7501-7800. Kraków, 1966.

Cat. Kraków, BJ Inw. (1967) – JAŁBRZYKOWSKA, Anna [et al.], Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: nr 7001-8000. Cz. 3: nr 7801-8000. Kraków, 1967.

Cat. Kraków, BJ Inw. (1968) – JAŁBRZYKOWSKA, Anna [et al.], Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: nr 7001-8000. Indeks. Kraków, 1968.

Cat. Kraków, BJ Inw. (1971) – BANDURA, Władysław, JAŁBRZYKOWSKA, Anna, Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: nr 8001-9000. Cz. 1: nr 8001-8500. Kraków, 1971.

Cat. Kraków, BJ Inw. (1972) – JAŁBRZYKOWSKA, Anna, Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: nr 8001-9000. Cz. 2: nr 8501-9000. Kraków, 1972.

Cat. Kraków, BJ Inw. (1974) – BANDURA, Władysław, JAŁBRZYKOWSKA, Anna, Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: nr 8001-9000Indeks. Kraków, 1974.

Cat. Kraków, BJ Inw. (1977) – GRZYBOWSKA, Jadwiga, Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: nr 9001-10000. Cz. 1: nr 9001-9500. Kraków, 1977.

Cat. Kraków, BJ Inw. (1982) – GRZYBOWSKA, Jadwiga, Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: nr 9001-10000. Cz. 2: nr 9501-9800. Kraków, 1982.

Cat. Kraków, BJ Inw. (1982) – GRZYBOWSKA, Jadwiga [et al.], Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: nr 10001-11000. Cz. 2: nr 10501-11000. Kraków, 1982.

Cat. Kraków, BJ Inw. (1986a) – GRZYBOWSKA, Jadwiga, Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: nr 9001-10000. Cz. 3: nr 9801-10000. Kraków, 1986.

Cat. Kraków, BJ Inw. (1986b) – GRZYBOWSKA, Jadwiga, Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: nr 9001-10000. Indeks. Kraków, 1987.

Cat. Kraków, BJ Inw. (1997) – GRZYBOWSKA, Jadwiga [et al.], Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: nr 10001-11000. Cz. 1: nr 10001-10500. Kraków, 1997.

Cat. Kraków, BJ Inw. (2012) – FULARA, Grzegorz, MALICKA, Ewa, Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: nr 9001-10000. Indeks. Kraków, 2012.

Cat. Kraków, BJ Wisłocki 1 (1877) – WISŁOCKI, Władysław, Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Vol. 1: Rękopisy 1-1875. Kraków, 1877.

Cat. Kraków, BJ Wisłocki 2 (1881) – WISŁOCKI, Władysław, Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Vol. 2: Rękopisy 1876-4176. Kraków, 1881.

Cat. Kraków, Cystersi (1919) – KACZMARCZYK Kazimierz, KOWALSKI, Gerard (eds.), Katalog Archiwum Opactwa Cystersów w Mogile. Kraków, 1919.

Cat. Kraków, Czart. 1 (1887-1893) – KORZENIOWSKI, Józef, Catalogus codicum manu scriptorum Musei Principum Czartoryski. Vol. 1. Kraków, 1887-1893.

Cat. Kraków, Czart. 2 (1908-1913) – KUTRZEBA, Stanisław, Catalogus codicum manu scriptorum Musei Principum Czartoryski. Vol. 2. Kraków, 1908-1913.

Cat. Kraków, PAN 2 (1965) – JABŁOŃSKI, Zbigniew [et al.], Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Katalog rękopisów. [Vol. 2:] Sygnatury 2149-2298. Wrocław, 1965.

Cat. Kraków, PAN 5 (1973) – JABŁOŃSKI, Zbigniew [et al.], Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. [Vol. 5:] Sygnatury 2907-3606. Wrocław, 1973.

Cat. Kraków, PAN 6 (1976) – JABŁOŃSKI, Zbigniew [et al.], Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. [Vol. 6:] Sygnatury 3607-4003. Wrocław, 1976.

Cat. Leiden, UB (1716) – SENGUERDIUS, W., GRONOVIUS, J., HEYMAN, J., Catalogus librorum tam impressorum tam manuscriptorum Bibliothecae Publicae Universitatis Lugduno-Batavae. Leiden, 1716.

Cat. Leiden, UB 1 (1932) Catalogus compendiarius continens codices omnes manuscriptos qui in Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae asservantur. T. 1. Leiden, 1932.

Cat. Leiden, UB VC (1975) – BOEREN, P. C, Codices Vossiani Chymici. Leiden, 1975.

Cat. Leiden, UB VL 1 (1973) – MEYIER, K. A. de, Codices Vossiani Latini. Pars 1: Codices in folio. Leiden, 1973.

Cat. Leipzig, BS (1838) – NAUMANN, Robert, FLEISCHER, Leberecht, DELITZSCH, Franz, Catalogus librorum manuscriptorum qui in Bibliotheca Senatoria Civitatis Lipsiensis asservantur, Grim, 1838.

Cat. Leipzig, UB (1686) – FELLER, Joachim, BORNER, Caspar, Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Paulinae in Academia Lipsiensi. Lipsiae, 1686.

Cat. Leipzig, UB 1 (1995) – HELSSIG, Rudolf, Die lateinischen und deutschen Handschriften der Universitäts-Bibliothek Leipzig. Band 1. Die theologischen Handschriften. Teil 1 (Ms 1-500). Unveränderter Nachdruck der Auflage von 1926. Wiesbaden, 1995.

Cat. Leipzig, UB 2 (1999) – BURKHART, Peter, Die lateinischen und deutschen Handschriften der Universitäts-Bibliothek Leipzig. Bd. 2. Die theologischen Handschriften. Teil 1 (Ms 501-625). Katalog der Handschriften der Universitäts-Bibliothek zu Leipzig, 5. Wiesbaden, 1999.

Cat. London, BL Add (1850) Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the Years MDCCCXLI-MDCCCXLV. London, 1850.

Cat. London, BL Add (1868) Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the Years MDCCCXLVIII-MDCCCLIII. London, 1868.

Cat. London, BL Add (1875) Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the Years MDCCCLIV-MDCCCXLX. London, 1875.

Cat. London, BL Add (1901) Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the Years 1894-1899. London, 1901.

Cat. London, BL Hebrew 2 (1905) – MARGOLIOUTH, George, Catalogue of the Hebrew and Samaritan Manuscriptis in the British Museum. P. 2. London, 1905.

Cat. Lüneburg, RB 2 (1972) – FISCHER, Irmgard, Handschriften der Ratsbücherei Lüneburg. 2. Die theologischen Handschriften: 1. Folioreihe. Wiesbaden, 1972.

Cat. Lüneburg, RB 3 (1981) – STÄHLI, Marlis, Handschriften der Ratsbücherei Lüneburg. 3. Die theologischen Handschriften: Quartreihe. Die juristischen Handschriften. Wiesbaden, 1981.

Cat. Mainz, SB 2 (1998) – LIST, Gerhard, Die Handschriften der Stadtbibliothek Mainz. Bd. 2. Hs I 151-Hs I 250. Wiesbaden, 1998.

Cat. Mainz, SB 3 (2006) – LIST, Gerhard, Die Handschriften der Stadtbibliothek Mainz. Bd. 3. Hs I 251-Hs I 350. Wiesbaden, 2006.

Cat. Marburg, UB (2002) – HEYNE, Sirka, Die mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Marburg. Wiesbaden, 2002.

Cat. Medlicott (1878) Catalogue of a Collection of Books formed by William G. Medlicott, of Longmeadow, Mass. Boston, 1878.

Cat. Melk 1 (2000) – GLASSNER, Christine, Inventar der Handschriften des Benediktinerstiftes Melk. Teil 1: Von den Anfängen bis ca. 1400. Wien, 2000.

Cat. Milano, Trivulziana (1884) – PORRO, Giulio, Trivulziana. Catalogo dei cod. manoscritti. Torino, 1884.

Cat. Moskva, RGB Fond 183 – Moskva, Rossiyskaya gosudarstvennaya biblioteka, [Inventory]. Fond 183: Sobranie rukopisej na zapadnoevropejskih âzykah.Kollekciâ inostrannyh avtografov.

Cat. Moskva, RGB Fond 218 – Moskva, Rossiyskaya gosudarstvennaya biblioteka, [Inventory]. Fond 218: Otdel rukopisej.

Cat. Moskva, RGB Fond 68 – Moskva, Rossiyskaya gosudarstvennaya biblioteka, [Inventory]. Fond 68: Generalʹnyj štab.

Cat. Moskva, RGB Fond 722-2 – Moskva, Rossiyskaya gosudarstvennaya biblioteka, [Inventory]. Fond 722-2: Sobranie ediničnyh postuplenij rukopisnyh knigdrevnej tradicii, načinaâ s postuplenij 1986 g. T. 11-17 (481-836).

Cat. München, BSB 3.1 (1892) – HALM, Karl, Catalogus codicum Latinorum Bibliothecae Regiae Monacensis. Codices num. 1-2329 complectens. Catalogus Codicum manu scriptorum Bibliothecae Regiae Monacensis T. 3, Ps. 1. München, 1892.

Cat. München, BSB 4.1 (1874) – HALM, Karl, Catalogus codicum Latinorum Bibliothecae Regiae Monacensis: Codices num. 8101-1093 complectes. Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Monacensis; T. 4, Ps. 1. Monachii, 1874.

Cat. München, BSB 4.10 (1984) – NESKE, Ingeborg, Katalog der lateinischen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München: Clm 28615a-28786. Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Monacensis; T. 4, Ps. 10. Wiesbaden, 1984.

Cat. München, BSB 4.12,3 (2001) – HAUKE, Hermann, IKAS, Wolfgang-Walentin, Katalog der lateinischen Fragmente der Bayerischen Staatsbibliothek München: Bd. 3. Clm 29550-29990. Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Monacensis; T. 4, Ps. 12,3. Wiesbaden, 2001.

Cat. München, BSB 4.2 (1876) – HALM, Karl, Catalogus codicum Latinorum Bibliothecae Regiae Monacensis. Codices num. 11001-15028 complectens. Catalogus Codicum manu scriptorum Bibliothecae Regiae Monacensis T. 4, Ps. 2. München, 1876.

Cat. München, BSB 4.3 (1878) – HALM, Karl, Catalogus codicum Latinorum Bibliothecae Regiae Monacensis. Codices num. 15121-21313 complectens. Catalogus Codicum manu scriptorum Bibliothecae Regiae Monacensis T. 4, Ps. 3. München, 1878.

Cat. München, BSB 4.5 (1975) – HAUKE, Hermann, Katalog der lateinischen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München: Clm 27270-27499. Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Monacensis; T. 4, Ps. 5. Wiesbaden, 1975.

Cat. München, BSB 4.8 (1984) – GLAUCHE, Günter, Katalog der lateinischen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München: Clm 28255-28460. Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Monacensis; T. 4, Ps. 8. Wiesbaden, 1984.

Cat. München, BSB 5.4 (1978) – SCHNEIDER, Karin, Die deutschen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München: Cgm 501-690. Editio altera. Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Monacensis; T. 5, Ps. 4. Wiesbaden, 1978.

Cat. München, BSB 5.7 (1996) – SCHNEIDER, Karin, Die deutschen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München: Die mittelalterlichen Handschriften aus Cgm 4001-5247. Editio altera. Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Monacensis; T. 5, Ps. 7. Wiesbaden, 1996.

Cat. München, BSB 5.8 (2005) – SCHNEIDER, Karin, Die deutschen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München: Die mittelalterlichen FragmenteCgm 5249-5250. Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Monacensis; T. 5, Ps. 8. Wiesbaden, 2005.

Cat. München, BSB 7 (1971) – THOMAS, Georg Martin, Codices manu scripti Bibliothecae Regiae Monacensis Gallici, Hispanici, Italici, Anglici, Suecici, Danici, Slavici, Esthnici, Hungarici. Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Regiae Monacensis T. 7. Wiesbaden, 1971.

Cat. München, UB 3.2 (1979) – DANIEL, Natalia, SCHOTT, Gerhard, ZAHN, Peter, Die lateinischen mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek München: Die Handschriften aus der Folioreihe. Hälfte 2. Die Handschriften der Universitätsbibliothek München; Bd. 3, H. 2. Wiesbaden, 1979.

Cat. München, UB 5 (2000) – REUTER, Marianne, SCHOTT, Gerhard, Die lateinischen mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek München. Bd. 5: Die lateinischen mittelalterlichen Handschriften aus der Quartreihe. Die Handschriften der Universitätsbibliothek München; Bd. 5. Wiesbaden, 2000.

Cat. Notre Dame (1978) – CORBETT, James, Catalogue of the Medieval & Renaissance Manuscripts of the University of Notre Dame. Notre Dame, 1978.

Cat. Notre Dame (2016) – GURA, David T., A Descriptive Catalogue of the Medieval and Renaissance Manuscripts of the University of Notre Dame and Saint Mary’s College. Notre Dame, 2016.

Cat. Nürnberg, GNM 1.1 (1974) – KURRAS, Lotte, Die deutschen mittelalterlichen Handschriften. Teil 1. Die literarischen und religiösen Handschriften. Anhang: Die Hardenbergschen Fragmente. Kataloge des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg: Die Handschriften des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg; Bd. 1, T. 1. Wiesbaden, 1974.

Cat. Nürnberg, GNM 1.2 (1980) – KURRAS, Lotte, Die deutschen mittelalterlichen Handschriften. Teil 2. Die naturkundlichen und historischen Handschriften. Rechtshandschriften. Varia. Kataloge des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg: Die Handschriften des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg; Bd. 1, T. 2. Wiesbaden, 1980.

Cat. Nürnberg, GNM 2.2 (1986) – HILG, Hardo, Die lateinischen mittelalterlichen Handschriften. Teil 2. Hs 22922-198390. Anhang. Kataloge des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg: Die Handschriften des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg; Bd. 2, T. 2. Wiesbaden, 1986.

Cat. Nürnberg, SB 3 (1991) – NESKE, Ingeborg, Die lateinischen mittelalterlichen Handschriften. Bd. 3. Juristische Handschriften. Die Handschriften der Stadtbibliothek Nürnberg; Bd. 3. Wiesbaden: Harrassowitz, 1991.

Cat. Olomouc, KK (1961) – BISTŘICKÝ, Jan, BOHÁČEK, Miroslav, ČÁDA, František, ‘Seznam rukopisů Metropolitní Kapituly v Olomouci,’ in: BISTŘICKÝ, Jan, DRKAL, František, KOUŘIL, Miloš, Státní archív v Opavě. Průvodce po archivních fondech. Sv. 3. Pobočka v Olomouci. Praha, 1961, 101-177.

Cat. Olomouc, SK (1994) – BOHÁČEK, Miroslav, ČÁDA, František, Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz. Köln-Weimar-Wien, 1994.

Cat. Opava, KSZM (1955) – BOHÁČEK, Miroslav, ČÁDA, František, Soupis rukopisů Slezské Studijní knihovny w Opavě. Opava, 1955.

Cat. Oxford, Bodleian Douce (1840) – ‘Catalogue of the Manuscripts of Francis Douce, Esq.’ in: Catalogue of the printed books and manuscripts bequeathed by Francis Douce, Esq. to the Bodleian Library. Oxford, 1840.

Cat. Oxford, Bodleian S.C. 3 (1895) – MADAN, Falconer, A Summary Catalogue of Western Manuscripts in the Bodleian Library at Oxford. Vol. 3: Nos. 8717-16669. Oxford, 1895.

Cat. Oxford, Bodleian S.C. 4 (1897) – MADAN, Falconer, A Summary Catalogue of Western Manuscripts in the Bodleian Library at Oxford. Vol. 4: Nos. 16670-24330. Oxford, 1897.

Cat. Oxford, Bodleian S.C. 5 (1905) – MADAN, Falconer, A Summary Catalogue of Western Manuscripts in the Bodleian Library at Oxford. Vol. 5: Nos. 24331-31000. Oxford, 1905.

Cat. Paris, Arsenal 2 (1886) – MARTIN, Henry, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de l’Arsenal. T. 2. Paris, 1886.

Cat. Paris, BnF lat. 6 (1975) Bibliothèque nationale. Catalogue général des manuscrits latins. Tome VI: (Nos 3536 à 377B). Paris, 1975.

Cat. Petersburg, BAN (1978) – KISELEVA, Lûdmila Il’inična, Latinskie rukopisi Biblioteki Akademii nauk SSSR. Opisanie rukopisej latinskogo alfavita 10-15 vv. Leningrad, 1978.

Cat. Petersburg, BAN (2005) – KISSELEVA, Ludmila, STIRNEMANN, Patricia, Catalogue des manuscrits médiévaux en écriture latine de la Bibliothèque de l’Académie des Sciences de Russie de Saint-Pétersbourg. Paris, 2005.

Cat. Petersburg, RNB (2005) – KISELEVA, Lûdmila Il’inična, Latinskie rukopisi XIII veka. (Opisanie rukopisej Rossijskoj nacional’noj biblioteki). Sankt-Peterburg, 2005.

Cat. Petersburg, RNB (2011) – BLESKINA, Ol’ga Nikolaevna, Catalogus codicum manuscriptorum Latinorum, qui in Bibliotheca Publica Petropolitana asservantur: Jurisprudentia, Philosophia, Scientia, Monumenta litterarum, Ars. Petropolis, 2011.

Cat. Petersburg, RNB (2012) – KISELEVA, Lûdmila Il’inična, Latinskie rukopisi XIV veka. (Opisanie rukopisej Rossijskoj nacional’noj biblioteki). Sankt-Peterburg, 2012.

Cat. Petersburg, RNB (2015) – LOGUTOVA, Margarita Georgievna, Katalog sobraniâ latinskih rukopisej: teologiâ. Sankt-Peterburg, 2015.

Cat. Philadephia, UL, Suppl. A1 (1969) – ZACOUR, Norman P., HIRSCH, Rudolf, ‘Catalogue of Manuscripts in the Library of the University of Pennsylvania to 1800, Supplement A (1),’ The Library Chronicle, 35:1969, 1-32.

Cat. Poznań, Racz. (1885) – SOSNOWSKI, Maksymilian Edward, KURTZMANN, Ludwik (eds.), Katalog der Raczyńskischen Bibliothek in Posen. Bd. 1. Poznań, 1885.

Cat. Praha, KK 1 (1910) – PATERA, Adolf, PODLAHA, Antonin, Soupis rukopisů knihovny metropolitní kapitoly pražské. Vol. 1. Praha, 1910.

Cat. Praha, KK 2 (1922) – PATERA, Adolf, PODLAHA, Antonin, Soupis rukopisů knihovny metropolitní kapitoly pražské. Vol. 2. Praha, 1922.

Cat. Praha, KNM (2019) Prozatímní katalog rukopisů Knihovny Národního muzea. (2019) [typescript].

Cat. Praha, KNM 1 (1926) – BARTOŠ, František Michálek, Soupis rukopisů Národního musea v Praze. Sv. 1. Praha, 1926.

Cat. Praha, KNM 2 (1927) – BARTOŠ, František Michálek, Soupis rukopisů Národního musea v Praze. Sv. 2. Praha, 1927.

Cat. Praha, NK 1 (1905) – TRUHLÁŘ, Josef, Catalogus codicum manu scriptorum Latinorum qui in C.R. Bibliotheca Publica atque Universitatis Pragensis asservantur. T. 1. Praha, 1905.

Cat. Praha, NK 2 (1906) – TRUHLÁŘ, Josef, Catalogus codicum manu scriptorum Latinorum qui in C.R. Bibliotheca Publica atque Universitatis Pragensis asservantur. T. 2. Praha, 1906.

Cat. Princeton, UL 2 (2013) – SKEMER, Don C., Medieval & Renaissance Manuscripts in the Princeton University Library. Vol. 2. Princeton, 2013.

Cat. Probasco (1873) Catalogue of the Collection of Books, Manuscripts, and Works of Art Belonging to Mr. Henry Probasco, Cincinnati, Ohio. Cambridge, 1873.

Cat. Rostock, UB (2001) – HEYDECK, Kurt, Die mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Rostock. Kataloge der Universitätsbibliothek Rostock, 1. Wiesbaden: Harrassowitz, 2001.

Cat. Schlägl (1918) – VIELHABER, Gottfried, Catalogus codicum Plagensium (Cpl.) manuscriptorum, ed. Gerlach R. INDRA. Linz, 1918.

Cat. Sparfwenfeldt (1706) – SPARVENFELD, Johann Gabriel, Catalogus centuriae librorum rarissimorum manuscript. & partim impressorum, arabicorum, persicorum, turcicorum, graecorum, latinorum, &c. qua anno MDCCV Bibliothecam Publicam Academiae Upsalensis auxit & exornavit vir illustris & generosissimus Ioan. Gabr. Sparvenfeldius. Upsaliae, 1706.

Cat. St. Florian (1871) – CZERNY, Albin, Die Handschriften der Stiftsbibliothek St. Florian. Linz, 1871.

Cat. St. Gallen, KB (1864) – SCHERER, Gustav, Verzeichniss der Manuscripte und Incunabeln der Vadianichen Bibliothek in St. Gallen. St. Gallen, 1864.

Cat. Stuttgart, WLB 1.2 (1981) – IRTENKAUF, Wolfgang, KREKLER, Ingeborg, Codices poetici et philologici. Die Handschriften der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart; R. 1, Bd. 2. Wiesbaden, 1981.

Cat. Stuttgart, WLB 1.3 (1977) – FIALA, Virgil Ernst, IRTENKAUF, Wolfgang, Codices breviarii (Cod. brev. 1-167). Die Handschriften der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart; R. 1, Bd. 3. Wiesbaden, 1977.

Cat. Stuttgart, WLB 2.1,1 (1968) – AUTENRIETH, Johanne, FIALA, Virgil Ernst, Die Handschriften der ehemaligen Hofbibliothek Stuttgart. Bd. 1,1. Codices ascetici (HB I 1-150). Die Handschriften der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart; R. 2: Die Handschriften der ehemaligen königlichen Hofbibliothek; Bd. 1, T. 1. Wiesbaden, 1968.

Cat. Stuttgart, WLB 2.1,2 (1970) – FIALA, Virgil Ernst, HAUKE, Hermann, Die Handschriften der ehemaligen Hofbibliothek Stuttgart. Bd. 1,2. Codices ascetici (HB I 151-249). Die Handschriften der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart; R. 2: Die Handschriften der ehemaligen königlichen Hofbibliothek; Bd. 1, T. 2. Wiesbaden, 1970.

Cat. Stuttgart, WLB 2.2,2 (1975) – IRTENKAUF, Wolfgang, KREKLER, Ingeborg, Die Handschriften der ehemaligen Hofbibliothek Stuttgart. Bd. 2,2. Codices historici (HB V 1-105). Die Handschriften der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart; R. 2: Die Handschriften der ehemaligen königlichen Hofbibliothek; Bd. 2, T. 2. Wiesbaden, 1975.

Cat. Stuttgart, WLB 2.4,1 (1972) – BUHL, Maria Sophia, Die Handschriften der ehemaligen Hofbibliothek Stuttgart. Bd. 4,1. Codices philologici (HB VIII 1-31). Codices Arabici (HB IX 1-2). Codices philosophici (HB X 1-30). Die Handschriften der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart; R. 2: Die Handschriften der ehemaligen königlichen Hofbibliothek; Bd. 4, T. 1. Wiesbaden, 1972.

Cat. Stuttgart, WLB 2.4,2 (1969) – BUHL, Maria Sophia, KURRAS, Lotte, Die Handschriften der ehemaligen Hofbibliothek Stuttgart. Bd. 4,2. Codices physici, medici, mathematici etc. (HB XI 1-56). Poetae (HB XII 1-23). Poetae Germanici (HB XIII 1-11). Vitae sanctorum (HB XIV 1-28). Die Handschriften der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart; R. 2: Die Handschriften der ehemaligen königlichen Hofbibliothek; Bd. 4, T. 2. Wiesbaden, 1969.

Cat. Thorn, Gymn. (1871) Katalog der Gymnasial-Bibliothek zu Thorn. Thorn, 1871.

Cat. Thott 7 (1795) Catalogi Bibliothecae Thottianae. T. 7: Libros cum ab inventa typographia ad annum MDXXX excusos tum manuscriptos continens. Havniae, 1795.

Cat. Tolstoy (1830) – TEREŜENKO Aleksandr, Catalogue raisonné des manuscrits du comte Th. And. de Tolstoy. St.-Pétersbourg, 1830.

Cat. Tübingen, UB 1 (1991) – RÖCKELEIN, Hedwig, Die lateinischen Handschriften der Universitätsbibliothek Tübingen. Teil 1: Signaturen Mc 1 bis Mc 150. Handschriftenkataloge der Universitätsbibliothek Tübingen; Bd. 1. Wiesbaden, 1991.

Cat. Uppsala, UB 1 (1988) – ANDERSSON-SCHMITT, Margarete, HEDLUND, Monica, Mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala. Katalog über die C-Sammlung. Bd. 1: Handschriften C I-V, 1-50. Acta Bibliothece R. Universitatis Upsalienis, 26, 1. Stockholm, 1988.

Cat. Uppsala, UB 2 (1989) – ANDERSSON-SCHMITT, Margarete, HEDLUND, Monica, Mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala. Katalog über die C-Sammlung. Bd. 2: Handschriften C 51-200. Acta Bibliothece R. Universitatis Upsalienis, 26, 2. Stockholm, 1989.

Cat. Uppsala, UB 3 (1990) – ANDERSSON-SCHMITT, Margarete, HEDLUND, Monica, Mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala. Katalog über die C-Sammlung. Bd. 3: Handschriften C 201-300. Acta Bibliothece R. Universitatis Upsalienis, 26, 3. Stockholm, 1990.

Cat. Uppsala, UB 4 (1991) – ANDERSSON-SCHMITT, Margarete, HÅKAN, Hallberg, HEDLUND, Monica, Mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala. Katalog über die C-Sammlung. Bd. 4: Handschriften C 301-400. Acta Bibliothece R. Universitatis Upsalienis, 26, 4. Stockholm, 1991.

Cat. Uppsala, UB 5 (1992) – ANDERSSON-SCHMITT, Margarete, HÅKAN, Hallberg, HEDLUND, Monica, Mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala. Katalog über die C-Sammlung. Bd. 5: Handschriften C 401-550. Acta Bibliothece R. Universitatis Upsalienis, 26, 5. Stockholm, 1992.

Cat. Uppsala, UB 6 (1993) – ANDERSSON-SCHMITT, Margarete, HÅKAN, Hallberg, HEDLUND, Monica, Mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala. Katalog über die C-Sammlung. Bd. 6: Handschriften C 551-935. Acta Bibliothece R. Universitatis Upsalienis, 26, 6. Stockholm, 1993.

Cat. Venezia Marciana Lat. 6 (1873) – VALENTINELLI, Giuseppe, Bibliotheca manuscripta ad s. Marci Venetiarum. Codices Mss. Latini. Vol. 6. Venetiis, 1873.

Cat. Vorau (1936) – FANK, Pius, Catalogus Voraviensis seu Codices manuscripti Bibliothecae Canoniae in Vorau. Graz, 1936.

Cat. Warszawa, BN 13 (1997) – KRAJEWSKA, Zofia (ed.), Biblioteka Narodowa. Katalog rękopisów. T. 13: Rękopisy z końca XVIII-połowy XIX wieku. Sygnatury 9801-10200. Warszawa, 1997.

Cat. Warszawa, BN 5 (1966) – KUPŚĆ, Bogumił St. (ed.), Biblioteka Narodowa. Katalog rękopisów. T. 5: Rękopisy 5001-6000. Spuścizny literackie i naukowe XIX i XX w.. Warszawa, 1966.

Cat. Warszawa, BN 7 (1969) – MUSZYŃSKA, Krystyna (ed.), Biblioteka Narodowa. Katalog rękopisów. T. 7: Rękopisy 6601-7000. Zbiory Morstinów, Radziwiłłów, Potockich i inne rękopisy XVI-XVIII w.. Warszawa, 1969.

Cat. Warszawa, BN ser. 2, 2 (1980) – KUPŚĆ, Bogumił St., MUSZYŃSKA, Krystyna (eds.), Biblioteka Narodowa. Katalog rękopisów. Seria 2, t. 2: Sygn. 3006-3300. Rękopisy z Biblioteki Załuskich i innych zbiorów polskich zwrócone z Leningradu w latach 1923-1934. Warszawa, 1980.

Cat. Warszawa, BN ser. 3, 2 (1991) – SMOLEŃSKA, Barbara, MUSZYŃSKA, Krystyna (eds.), Biblioteka Narodowa. Katalog rękopisów. Seria 3: Zbiory Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, t. 2: Rękopisy od XVI do XIX wieku (sygn. BOZ do 1050). Warszawa, 1991.

Cat. Wien, Dominkanerkonvent (1952) – CZEIKE Felix, Verzeichinis der Handschriften des Dominikanerkonvents in Wien bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. s.l. 1952 [typescript].

Cat. Wien, ÖNB gr. 1 (1961) – HUNGER, Herbert, Katalog der griechischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek. Teil 1: Codices historici. Codices philosophici et philologici. Wien, 1961.

Cat. Wien, ÖNB Ser.n. 1 (1965) – MAZAL, Otto, Franz UNTERKIRCHER, HILMAR, Rosemary, Katalog der abendländischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek: Series nova (Neuerwerbungen). Tl. 1: Cod. Ser. n. 1-600. Museion. Veröffentlichungen der Österreichischen Nationalbibliothe. N.F. 4, Bd. 2, T. 1. Wien, 1965.

Cat. Wien, ÖNB Tabulae 1 (1864) Tabulae codicum manu scriptorum praeter graecos et orientales in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum. Bd. 1: Cod. 1 – Cod. 2000. Wien, 1864.

Cat. Wien, ÖNB Tabulae 2 (1868) Tabulae codicum manu scriptorum praeter graecos et orientales in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum. Bd. 2: Cod. 2001 – Cod. 3500. Wien, 1868.

Cat. Wien, ÖNB Tabulae 3 (1869) Tabulae codicum manu scriptorum praeter graecos et orientales in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum. Bd. 3: Cod. 3501 – Cod. 5000. Wien, 1869.

Cat. Wien, ÖNB Tabulae 4 (1870) Tabulae codicum manu scriptorum praeter graecos et orientales in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum. Bd. 4: Cod. 5001 – Cod. 6500. Wien, 1870.

Cat. Wien, ÖNB Tabulae 6 (1873) Tabulae codicum manu scriptorum praeter graecos et orientales in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum. Bd. 6: Cod. 9001 – Cod. 11500. Wien, 1873.

Cat. Wien, ÖNB Tabulae 7 (1875) Tabulae codicum manu scriptorum praeter graecos et orientales in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum. Bd. 7: Cod. 11501 – Cod. 14000. Wien, 1875.

Cat. Wien, ÖNB Tabulae 8 (1893) Tabulae codicum manu scriptorum praeter graecos et orientales in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum. Bd. 8: Cod. 14001 – Cod. 15500. Wien, 1893.

Cat. Wien, Schottenstift (1899) – HÜBL, Albert, Catalogus codicum manu scriptorum qui in Bibliotheca Monasterii B.M.V. ad Scotos Vindobonae servantur. Wien-Leipzig, 1899.

Cat. Wolfenbüttel, HAB 6 (1884) – HEINEMANN, Otto von, Die Handschriften der Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel. Abth. 1: Die Helmstedter Handschriften. Bd. 1. Wolfenbüttel, 1884.

Cat. Wrocław, BUWr 1 (1938) – GÖBER, Willi [et al.] (eds.), Die Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Breslau. Bd. 1, Lief. 1-2. Verzeichnis der Handschriften im Deutschen Reich, 1,1, Leipzig, 1938.

Cat. Wrocław, BUWr 2 (1982) – JAŻDŻEWSKI, Konstanty Klemens, Catalogus manu scriptorum codicum medii aevi Latinorum, signa 180-260 comprehendens. Wrocław, 1982.

Cat. Wrocław, BUWr B Verzeichniss der in der Kirchen Bibliothek zu St. Bernhardin in Breslau aufbewahrten Handschriten 1847. Wrocław, 1847 [manuscript BUWr Akc. 1967/6].

Cat. Wrocław, BUWr class (1915) – ZIEGLER, Konrat, Catalogus codicum Latinorum classicorum qui in Bibliotheca urbica Wratislaviensi adservantur. Wratislaviae, 1915.

Cat. Wrocław, BUWr Friedrich 1 – FRIEDRICH, Johann Christoph, <=”” em=””>. T. 1: Classis I. Wrocław, 1821-1823 [manuscript BUWr Akc. 1967/1 wol. 1].

Cat. Wrocław, BUWr Friedrich 2 – FRIEDRICH, Johann Christoph, <=”” em=””>. T. 2: Classes II-IV. Wrocław, 1821-1823 [manuscript BUWr Akc. 1967/1 wol. 2].

Cat. Wrocław, BUWr Friedrich 3 – FRIEDRICH, Johann Christoph, <=”” em=””>. Index A-L. Wrocław, 1821-1823 [manuscript BUWr Akc. 1967/1 wol. 3].

Cat. Wrocław, BUWr Friedrich 4 – FRIEDRICH, Johann Christoph, <=”” em=””>. Index M-Z. Wrocław, 1821-1823 [manuscript BUWr Akc. 1967/1 wol. 4].

Cat. Wrocław, BUWr Göber 1 – GÖBER, Willi, KLAPPER, Joseph, Katalog der Handschriften der ehemaligen Universitätsbibliothek Breslau. T. 1: I F 226-299. Wrocław, ca. 1920-1944 [manuscript BUWr Akc. 1967/2 wol. 1].

Cat. Wrocław, BUWr Göber 10 – GÖBER, Willi, KLAPPER, Joseph, Katalog der Handschriften der ehemaligen Universitätsbibliothek Breslau. T. 10: IV F 101-120. Wrocław, ca. 1920-1944 [manuscript BUWr Akc. 1967/2 wol. 10].

Cat. Wrocław, BUWr Göber 11 – GÖBER, Willi, KLAPPER, Joseph, Katalog der Handschriften der ehemaligen Universitätsbibliothek Breslau. T. 11: IV F 121-200b. Wrocław, ca. 1920-1944 [manuscript BUWr Akc. 1967/2 wol. 11].

Cat. Wrocław, BUWr Göber 12 – GÖBER, Willi, KLAPPER, Joseph, Katalog der Handschriften der ehemaligen Universitätsbibliothek Breslau. T. 12: IV F 201-312. Wrocław, ca. 1920-1944 [manuscript BUWr Akc. 1967/2 wol. 12].

Cat. Wrocław, BUWr Göber 13 – GÖBER, Willi, KLAPPER, Joseph, Katalog der Handschriften der ehemaligen Universitätsbibliothek Breslau. T. 13: I Q 1-70. Wrocław, ca. 1920-1944 [manuscript BUWr Akc. 1967/2 wol. 13].

Cat. Wrocław, BUWr Göber 14 – GÖBER, Willi, KLAPPER, Joseph, Katalog der Handschriften der ehemaligen Universitätsbibliothek Breslau. T. 14: I Q 71-120. Wrocław, ca. 1920-1944 [manuscript BUWr Akc. 1967/2 wol. 14].

Cat. Wrocław, BUWr Göber 15 – GÖBER, Willi, KLAPPER, Joseph, Katalog der Handschriften der ehemaligen Universitätsbibliothek Breslau. T. 15: I Q 121-249. Wrocław, ca. 1920-1944 [manuscript BUWr Akc. 1967/2 wol. 15].

Cat. Wrocław, BUWr Göber 16 – GÖBER, Willi, KLAPPER, Joseph, Katalog der Handschriften der ehemaligen Universitätsbibliothek Breslau. T. 16: I Q 250-380. Wrocław, ca. 1920-1944 [manuscript BUWr Akc. 1967/2 wol. 16].

Cat. Wrocław, BUWr Göber 17 – GÖBER, Willi, KLAPPER, Joseph, Katalog der Handschriften der ehemaligen Universitätsbibliothek Breslau. T. 17: I Q 381-482. Wrocław, ca. 1920-1944 [manuscript BUWr Akc. 1967/2 wol. 17].

Cat. Wrocław, BUWr Göber 18 – GÖBER, Willi, KLAPPER, Joseph, Katalog der Handschriften der ehemaligen Universitätsbibliothek Breslau. T. 18: IIQ 3a-48, III Q 1-31. Wrocław, ca. 1920-1944 [manuscript BUWr Akc. 1967/2 wol. 18].

Cat. Wrocław, BUWr Göber 19 – GÖBER, Willi, KLAPPER, Joseph, Katalog der Handschriften der ehemaligen Universitätsbibliothek Breslau. T. 19: IV Q 1-50. Wrocław, ca. 1920-1944 [manuscript BUWr Akc. 1967/2 wol. 19].

Cat. Wrocław, BUWr Göber 2 – GÖBER, Willi, KLAPPER, Joseph, Katalog der Handschriften der ehemaligen Universitätsbibliothek Breslau. T. 2: I F 300-430. Wrocław, ca. 1920-1944 [manuscript BUWr Akc. 1967/2 wol. 2].

Cat. Wrocław, BUWr Göber 20 – GÖBER, Willi, KLAPPER, Joseph, Katalog der Handschriften der ehemaligen Universitätsbibliothek Breslau. T. 20: IV Q 51-101. Wrocław, ca. 1920-1944 [manuscript BUWr Akc. 1967/2 wol. 20].

Cat. Wrocław, BUWr Göber 21 – GÖBER, Willi, KLAPPER, Joseph, Katalog der Handschriften der ehemaligen Universitätsbibliothek Breslau. T. 21: IV Q 102-150. Wrocław, ca. 1920-1944 [manuscript BUWr Akc. 1967/2 wol. 21].

Cat. Wrocław, BUWr Göber 22 – GÖBER, Willi, KLAPPER, Joseph, Katalog der Handschriften der ehemaligen Universitätsbibliothek Breslau. T. 22: IV Q 151-268. Wrocław, ca. 1920-1944 [manuscript BUWr Akc. 1967/2 wol. 22].

Cat. Wrocław, BUWr Göber 23 – GÖBER, Willi, KLAPPER, Joseph, Katalog der Handschriften der ehemaligen Universitätsbibliothek Breslau. T. 23: I O 1-75. Wrocław, ca. 1920-1944 [manuscript BUWr Akc. 1967/2 wol. 23].

Cat. Wrocław, BUWr Göber 24 – GÖBER, Willi, KLAPPER, Joseph, Katalog der Handschriften der ehemaligen Universitätsbibliothek Breslau. T. 24: I O 76-138. Wrocław, ca. 1920-1944 [manuscript BUWr Akc. 1967/2 wol. 24].

Cat. Wrocław, BUWr Göber 25 – GÖBER, Willi, KLAPPER, Joseph, Katalog der Handschriften der ehemaligen Universitätsbibliothek Breslau. T. 25: II O 2-54, III O 1-9; IV O 1-62. Wrocław, ca. 1920-1944 [manuscript BUWr Akc. 1967/2 wol. 25].

Cat. Wrocław, BUWr Göber 26 – GÖBER, Willi, KLAPPER, Joseph, Katalog der Handschriften der ehemaligen Universitätsbibliothek Breslau. T. 26: I D 1-42, IV D 3-8. Wrocław, ca. 1920-1944 [manuscript BUWr Akc. 1967/2 wol. 26].

Cat. Wrocław, BUWr Göber 3 – GÖBER, Willi, KLAPPER, Joseph, Katalog der Handschriften der ehemaligen Universitätsbibliothek Breslau. T. 3: I F 431-550. Wrocław, ca. 1920-1944 [manuscript BUWr Akc. 1967/2 wol. 3].

Cat. Wrocław, BUWr Göber 4 – GÖBER, Willi, KLAPPER, Joseph, Katalog der Handschriften der ehemaligen Universitätsbibliothek Breslau. T. 4: I F 551-660. Wrocław, ca. 1920-1944 [manuscript BUWr Akc. 1967/2 wol. 4].

Cat. Wrocław, BUWr Göber 5 – GÖBER, Willi, KLAPPER, Joseph, Katalog der Handschriften der ehemaligen Universitätsbibliothek Breslau. T. 5: I F 661-778. Wrocław, ca. 1920-1944 [manuscript BUWr Akc. 1967/2 wol. 5].

Cat. Wrocław, BUWr Göber 6 – GÖBER, Willi, KLAPPER, Joseph, Katalog der Handschriften der ehemaligen Universitätsbibliothek Breslau. T. 6: II F 1-115. Wrocław, ca. 1920-1944 [manuscript BUWr Akc. 1967/2 wol. 6].

Cat. Wrocław, BUWr Göber 7 – GÖBER, Willi, KLAPPER, Joseph, Katalog der Handschriften der ehemaligen Universitätsbibliothek Breslau. T. 7: III F 1-30. Wrocław, ca. 1920-1944 [manuscript BUWr Akc. 1967/2 wol. 7].

Cat. Wrocław, BUWr Göber 8 – GÖBER, Willi, KLAPPER, Joseph, Katalog der Handschriften der ehemaligen Universitätsbibliothek Breslau. T. 8: IV F 1-59. Wrocław, ca. 1920-1944 [manuscript BUWr Akc. 1967/2 wol. 8].

Cat. Wrocław, BUWr Göber 9 – GÖBER, Willi, KLAPPER, Joseph, Katalog der Handschriften der ehemaligen Universitätsbibliothek Breslau. T. 9: IV F 60-100. Wrocław, ca. 1920-1944 [manuscript BUWr Akc. 1967/2 wol. 9].

Cat. Wrocław, BUWr Graec. (1889) Catalogus codicum Graecorum qui in bibliotheca urbica Vratislaviensi adservantur a philologis Vratislaviensibus compositus civitatis Vratislaviensis sumptibus impressus. Vratislaviae, 1889.

Cat. Wrocław, BUWr M – KELLER, Gottlieb Wilhelm, Catalog der Handschriften der Magdalenen-Kirchen-Bibliothek. Wrocław, 1847 [manuscript BUWr Akc. 1967/4].

Cat. Wrocław, BUWr Medic. 1 (1847) – HENSCHEL, August Wilhelm Eduard Theodor, Catalogus codicum medii aevi medicorum ac physicorum qui manuscripti in Bibliothecis Vratislaviensibus asservantur. Particula 1. Breslau, 1847.

Cat. Wrocław, BUWr Medic. 2 (1847) – HENSCHEL, August Wilhelm Eduard Theodor, Catalogus codicum medii aevi medicorum ac physicorum qui manuscripti in Bibliothecis Vratislaviensibus asservantur. Particula 2. Breslau, 1847.

Cat. Wrocław, BUWr Mil. 1 (1998) – KĄDZIELSKI, Stanisław [et al.] (eds.), Catalogus codicum medii aevi manuscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis asservantur signa 6055-6124 comprehendens (Codices Milichiani, vol. 1). Wrocław, 1998.

Cat. Wrocław, BUWr Mil. 2 (2004) – KĄDZIELSKI, Stanisław [et al.] (eds.), Catalogus codicum medii aevi manuscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis asservantur signa 6125-6181 comprehendens (Codices Milichiani, vol. 2). Wrocław, 2004.

Cat. Wrocław, BUWr R 1 – MARKGRAF, Hermann, GUTTMANN, Moritz Adolph, Katalog der Rehdigeriana. Abt. 1: R 1-502. Wrocław, ca. 1840-1900 [manuscript BUWr Akc. 1967/3 wol. 1].

Cat. Wrocław, BUWr R 2 – MARKGRAF, Hermann, GUTTMANN, Moritz Adolph, Katalog der Rehdigeriana. Abt. 2: R 503-3100. Wrocław, ca. 1840-1900 [manuscript BUWr Akc. 1967/3 wol. 2].

Cat. Wrocław, BUWr R 3 – MARKGRAF, Hermann, GUTTMANN, Moritz Adolph, Katalog der Rehdigeriana. Abt. 3: R 3101-3526. Wrocław, ca. 1840-1900 [manuscript BUWr Akc. 1967/3 wol. 3].

Cat. Wrocław, BUWr SB 1 – HILKA, Alfons, LINCKE, Udo, Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Miejskiej. T. 1: R 164-300. Wrocław, ca. 1900-1940 [manuscript BUWr Akc. 1967/7 wol. ].

Cat. Wrocław, BUWr SB 10 – HILKA, Alfons, LINCKE, Udo, Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Miejskiej. T. 10: B 1930-R 2172. Wrocław, ca. 1900-1940 [manuscript BUWr Akc. 1967/7 wol. 10].

Cat. Wrocław, BUWr SB 11 – HILKA, Alfons, LINCKE, Udo, Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Miejskiej. T. 11: R 2173-2495, 2497. Wrocław, ca. 1900-1940 [manuscript BUWr Akc. 1967/7 wol. 11].

Cat. Wrocław, BUWr SB 12 – HILKA, Alfons, LINCKE, Udo, Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Miejskiej. T. 12: R2498-2806. Wrocław, ca. 1900-1940 [manuscript BUWr Akc. 1967/7 wol. 12].

Cat. Wrocław, BUWr SB 13 – HILKA, Alfons, LINCKE, Udo, Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Miejskiej. T. 13: R 2807-3129. Wrocław, ca. 1900-1940 [manuscript BUWr Akc. 1967/7 wol. 13].

Cat. Wrocław, BUWr SB 2 – HILKA, Alfons, LINCKE, Udo, Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Miejskiej. T. 2: R 301-400. Wrocław, ca. 1900-1940 [manuscript BUWr Akc. 1967/7 wol. 2].

Cat. Wrocław, BUWr SB 3 – HILKA, Alfons, LINCKE, Udo, Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Miejskiej. T. 3: R 401-598, 601. Wrocław, ca. 1900-1940 [manuscript BUWr Akc. 1967/7 wol. 3].

Cat. Wrocław, BUWr SB 4 – HILKA, Alfons, LINCKE, Udo, Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Miejskiej. T. 4: R 602-850, 852. Wrocław, ca. 1900-1940 [manuscript BUWr Akc. 1967/7 wol. 4].

Cat. Wrocław, BUWr SB 5 – HILKA, Alfons, LINCKE, Udo, Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Miejskiej. T. 5: R 853-1000b. Wrocław, ca. 1900-1940 [manuscript BUWr Akc. 1967/7 wol. 5].

Cat. Wrocław, BUWr SB 6 – HILKA, Alfons, LINCKE, Udo, Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Miejskiej. T. 6: M 1000, 1003-1150. Wrocław, ca. 1900-1940 [manuscript BUWr Akc. 1967/7 wol. 6].

Cat. Wrocław, BUWr SB 7 – HILKA, Alfons, LINCKE, Udo, Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Miejskiej. T. 7: M 1151-1454. Wrocław, ca. 1900-1940 [manuscript BUWr Akc. 1967/7 wol. 7].

Cat. Wrocław, BUWr SB 8 – HILKA, Alfons, LINCKE, Udo, Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Miejskiej. T. 8: M 1455-B 1795. Wrocław, ca. 1900-1940 [manuscript BUWr Akc. 1967/7 wol. 8].

Cat. Wrocław, BUWr SB 9 – HILKA, Alfons, LINCKE, Udo, Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Miejskiej. T. 9: B 1795-1929. Wrocław, ca. 1900-1940 [manuscript BUWr Akc. 1967/7 wol. 9].

Cat. Würzburg, UB 4 (1990) – THURN, Hans, Die Handschriften der kleinen Provenienzen und Fragmente. Die Handschriften der Universitätsbibliothek Würzburg; Bd. 4. Wiesbaden, 1990.

Cat. Załuski (2019) – KOSSARZECKI, Krzysztof [et al.] (eds.), Catalogue of Extant Manuscripts from the Former Załuski Library – the First Polish National Library. Warszawa, 2019.

Cat. Zürich, ZB (1951) – MOHLBERG, Leo Cunibert, Katalog der Handschriften der Zentralbibliothek Zürich. Bd. 1: Mittelalterliche Handschriften. Zürich, 1951.

Cat. Zwettl (1891) – RÖSSLER, Stephan, ‘Verzeichniss der Handschriften der Bibliothek des Stiftes Zwettl,’ in: Die Handschriften-Verzeichnisse der Cistercienser-Stifte. Bd. 1: Reun, Heiligenkreuz, Neukloster, Zwettl, Lilienfeld. Xenia Bernardina 2, 1. Wien, 1891, 293-479.

Cat. Zwettl 1 (1992) – ZIEGLER, Charlotte, Zisterziensertift Zwettl. Katalog der Handschriften des Mittelalters. Tl. 1: Codex 1-100. Wien, 1992.

Cat. Zwettl 4 (1997) – ZIEGLER, Charlotte, Zisterziensertift Zwettl. Katalog der Handschriften des Mittelalters. Tl. 4: Codex 301-424. Wien, 1997.

Cegna (1978) – CEGNA, Romolo, ‘Początki utrakwizmu w Czechach w latach 1412–1415,’ Przegląd Historyczny, 69:1978, 102–114.

Cegna (1985) – CEGNA, Romolo, ‘Artykuły sekty waldensów w kodeksie pelplińskim. Waldyzm średniowieczny jako religia pokutna,’ Studia Źródłoznawcze, XXIX:1985, 125–133.

Celichowski (1911) – CELICHOWSKI, Zygmunt (ed.), Cronica conflictus Wladislai regis Poloniae cum Cruciferis anno Christi 1410. Poznań, 1911.

Cempura (1966) – CEMPURA, Henryk, ‘Trzynastowieczne liturgiczne rękopisy franciszkańskie w Polsce w świetle wyników badań van Dijka i Walkera,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 12:1966, 75-82.

Cempura (1971) – CEMPURA, Henryk, Franciszkańskie «Mandatum» w średniowiecznych rękopisach w Polsce, Musica Medii Aevi, 3:1971, 113-129.

Cenci 1 (1971) – CENCI, Cesare, Manoscritti francescani della Biblioteca Nazionale di Napoli. Vol. 1. Quaracchi, 1971.

Cermann (2002) – CERMANN, Regina, Gebetbücher. Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters, Bd. 5,1/2. München, 2002.

Černy (1976) – ČERNY, Jaromír, ‘Czeski aspekt polskich źródeł polifonii średniowiecznej,’ Muzyka 21:1976, no. 1, 80-110.

Černý (1993) – ČERNÝ, Jaromír (ed.), Petrus Wilhelmi de Grudencz. Magister Cracoviensis. Opera musica. Kraków, 1993.

Černy (2001) – ČERNY, Jaromír, ‘Das retrospektive Organum oder Neo-organum?,’ Hudební věda 38:2001, no. 1-2, 3-30.

Chachulska (2018) – CHACHULSKA, Irina, ‘O notacjach muzycznych w antyfonarzu tynieckim,’ Liturgia Sacra, 24:2018, nr 1 (51), 199-228.

Chachulska (2019) – CHACHULSKA, Irina, ‘Najstarsze pasje chorałowe w rękopiśmiennych źródłach polskich,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 13-20.

Chachulska (2021) – CHACHULSKA, Irina, 'O trzech zabytkach muzyczno-liturgicznych z kolekcji Baworowskich przechowywanych w Bibliotece Narodowej,' Muzyka, 1:2021, s. 49-80.

Chachulska (2022) – CHACHULSKA, Irina, 'Produkcja ksiąg muzycznych w skryptorium lubiąskim do połowy XIV w.,' Studia Źródłoznawcze, 60:2022, s. 13-25.

Chiappini (1927) – CHIAPPINI, Aniceto, Reliquie letterarie Capestranesi. Storia – codici – carte – documenti. Aquila, 1927.

Chlebus (2019a) – CHLEBUS, Ewa, ‘Jak franciszkanie pruscy utylizowali rękopisy, czyli o znaczeniu badań makulaturowych dla oprawoznawstwa,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 253-302.

Chlebus (2019b) – CHLEBUS, Ewa, ‘Pomiędzy drukiem a oprawą. Planirowanie papieru jako istotna czynność w produkcji książki w dobie inkunabułów,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 319-336.

Chłopocka (1967) – CHŁOPOCKA, Helena, Procesy Polski z Zakonem Krzyżackim w XIV wieku, Poznań 1967.

Chłopocka (1970) – Spory i sprawy pomiędzy Polakami a Zakonem Krzyżackim, Vol. 1: Sprawa wytoczona w Inowrocławiu i Brześciu Kujawskim w latach 1320-1321, Helena CHŁOPOCKA (ed.), Wrocław 1970.

Chmielecki (1994) – CHMIELECKI, Tymon Tytus, Dwutomowy graduał cysterski ms. 118 i ms. 119 z Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie w świetle europejskiej i polskiej tradycji liturgiczno–muzycznej. Studium źródłoznawcze. Musicae Sacrae Collectanea, V, Romae, 1994.

Chmielowska (1979) – CHMIELOWSKA, Bożena, ‘Stanislas de Skarbimierz – le premier recteur de l’université de Cracovie après le renouveau de celle-ci,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 24:1979, 73-112.

Chodyński, Librowski (1949) – CHODYŃSKI, Stanisław, LIBROWSKI, Stanisław, Biblioteka kapituły włocławskiej. Włocławek, 1949.

Chomętowski (1880) – CHOMĘTOWSKI, Władysław, ‘Zabytki języka polskiego z XV. wieku w rękopismach biblijoteki ordynacyi Krasińskich,’ Sprawozdania Komisyi Językowej Akademii Umiejętności, 1:1880, 142-154.

Christ (1917) – des Cavaliere Carlo Morbio in Mailand. Leipzig, 1889. CHRIST, Karl, ‘Cleomades-Fragment,’ Archiv für das Studium der neuren Sprachen und Literaturen, 139:1919, 222-225.

Christ (1926) – CHRIST, Karl, ‘«Le Livre du paumier», ein Beitrag zur Kenntnis der altfranzösischen Mystik,’ in: BÖHMER, Aloys (ed.), Mittelalterliche Handschriften: palaeographische, kunsthistorische, literarische und bibliotheksgeschichtliche Untersuchungen Festgabe zum 60. Geburtstage von Hermann Degering. Leipzig, 1926, p. 57-81.

Christ (1927) – CHRIST, Karl, ‘La Regle des Fins Amans. Eine Beginenregel aus dem Ende des XIII,’ in: SCHÄDEL, Bernhard, MULERTT, Werner (eds.), Philologische Studien aus dem romanisch-germanischen Kulturkreise. Karl Voretzsch zum 60. Geburtstage und zum Gedenken an seine erste akademische Berufung vor 35 Jahren. Halle an der Saale, 1927, 192-206.

Christ (1937) – CHRIST, Karl, ‘Die Schlossbibliothek von Nikolsburg und die Überlieferung der Kapitulariensammlung des Ansegis’, Deutsches Archiv für Geschichte des Mittelalters, 1:1937, 281-322.

Chwalewik 1 (1926) – CHWALEWIK, Edward, Zbiory polskie: Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone. Vol. 1: A-M. Warszawa-Kraków, 1926.

Chwalewik 2 (1927) – CHWALEWIK, Edward, Zbiory polskie: Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone. Vol. 2: N-Ż. Warszawa-Kraków, 1927.

Chwałek (1974) – CHWAŁEK, Jan: [głos w dyskusji], in: GIEYSZTOR, Aleksander (ed.), Historia kultury średniowiecznej w Polsce. Vol. 2. Warszawa, 1974, 203-215.

Chybiński (1911/1913a) – CHYBIŃSKI, Adolf, ‘Tabulatura organowa Jana z Lublina (1540),’ Kwartalnik Muzyczny, 1:1911/1913, 1, 9–35.

Chybiński (1911/1913b) – CHYBIŃSKI, Adolf, ‘Tabulatura organowa Jana z Lublina (1540),’ Kwartalnik Muzyczny, 1:1911/1913, 2, 122-141.

Chybiński (1911/1913c) – CHYBIŃSKI, Adolf, ‘Tabulatura organowa Jana z Lublina (1540),’ Kwartalnik Muzyczny, 1:1911/1913, 3, 217-252.

Chybiński (1911/1913d) – CHYBIŃSKI, Adolf, ‘Tabulatura organowa Jana z Lublina (1540),’ Kwartalnik Muzyczny, 1:1911/1913, 4, 297-336.

Chybiński (1912) – CHYBIŃSKI, Adolf, ‘Polnische Musik und Musikkultur des 16. Jahrhunderts in ihrer Beziehungen zu Deutschland,’ Sammelbande der Internationalen Musikgesellschaft, 13:1912, 3, 463-505.

Chybiński (1929) – CHYBIŃSKI, Adolf, ‘Do historji muzyki we Lwowie w XVI wieku,’ Kwartalnik Muzyczny, 2:1929, 180-181.

Chytil (1915) – CHYTIL, Karel, Památky českého umění iluminátorského. Vol. 1: Knihovna Musea Království Českého. Praha 1915.

Cieśliński (1929) – CIEŚLIŃSKI, Franciszek, ‘Bibljoteka Nauczycielska Państw. Gimn. Męskiego w Chełmnie,’ in: WIERCZYŃSKI, Stefan (ed.), Bibljoteki wielkopolskie i pomorskie. Poznań, 1929, 299-300.

Cifuentes i Comala (2006) – CIFUENTES I COMALA, Lluís, La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement, Barcelona-Palma de Mallorca, 2006.

Ciompa-Wucka (1997) – CIOMPA-WUCKA, Grażyna [et al.] (eds.), Zabytkowe biblioteki Cieszyna : wystawa, Galeria Książnicy Cieszyńskiej, Cieszyn 28.X.-17.XII.1996: katalog. Cieszyn, 1997.

CLA 11 (1966) – LOWE, Elias Avery, Codices Latini antiquiores. A paleographical guide to Latin manuscripts prior to the ninth century. P. 11: Hungary, Luxembourg, Poland, Russia, Spain, Sweden, USA and Yugoslavia. Oxford, 1966.

CLA 8 (1959) – LOWE, Elias Avery, Codices Latini antiquiores. A paleographical guide to Latin manuscripts prior to the ninth century. P. 8: Germany. Altenburg-Leipzig. Oxford, 1959.

CLA 9 (1959) – LOWE, Elias Avery, Codices Latini antiquiores. A paleographical guide to Latin manuscripts prior to the ninth century. P. 9: Germany. München – Zittau. Oxford, 1959.

Clagett (1968) – CLAGETT, Marshall (ed.), Nicole Oresme and the Medieval Geometry of Qualities and Motions. A Treatise on the Uniformity and Difformity of Intensities Known as Tractatus de Configurationibus Qualitatum Et Motuum. Publications in Medieval Science, 12. Madison-Milwaukee-London, 1968.

Clancy (1991) – CLANCY, Stephen C., ‘A New «Fouquet Workshop» Book of Hours at the Beinecke Library,’ Manuscripta, 35:1991, 206-228.

Clark (2000) – CLARK, Gregory T., Made in Flanders. The Master of the Ghent Privileges and Manuscript Painting in the Southern Netherlands in theTime of Philip the Good. Turnhout, 2000.

Clavis 1 (2019) – KALISZUK, Jerzy, PIENIĄDZ, Aneta, WĘCOWSKI, Piotr, SKWIERCZYŃSKI, Krzysztof, Clavis scriptorum et operum Medii Aevi Poloniae. T. 1. Kraków, 2019.

Clavis 2 (2019) – KALISZUK, Jerzy, PIENIĄDZ, Aneta, WĘCOWSKI, Piotr, SKWIERCZYŃSKI, Krzysztof, Clavis scriptorum et operum Medii Aevi Poloniae. T. 2: Aneksy. Indeksy. Skróty bibliograficzne. Kraków, 2019.

CMD-A 2.1 (1971) – UNTERKIRCHER, Franz, Die datierten Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek von 1401 bis 1450. Tl. 1: Text. Katalog der datierten Handschriften in lateinischer Schrift in Österreich 2. Wien 1971.

CMD-A 2.2 (1971) – UNTERKIRCHER, Franz, Die datierten Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek von 1401 bis 1450. Tl. 2: Tafeln. Katalog der datierten Handschriften in lateinischer Schrift in Österreich 2. Wien 1971.

CMD-A 5.1 (1981) – UNTERKIRCHER, Franz [et al.], Die datierten Handschriften in Wien ausserhalb der Österreichischen Nationalbibliothek bis zum Jahre 1600. Tl. 1: Text. Katalog der datierten Handschriften in lateinischer Schrift in Österreich, 5. Wien 1981.

CMD-A 5.2 (1981) – UNTERKIRCHER, Franz [et al.], Die datierten Handschriften in Wien ausserhalb der Österreichischen Nationalbibliothek bis zum Jahre 1600. Tl. 2: Tafeln. Katalog der datierten Handschriften in lateinischer Schrift in Österreich, 5. Wien 1981.

CMD-A 7.1 (1988) – MAIROLD, Maria, Die datierten Handschriften in der Steiermark außerhalb der Universitätsbibliothek Graz bis zum Jahre 1600. Tl. 1: Text. Katalog der datierten Handschriften in lateinischer Schrift in Österreich, 7. Wien, 1988.

CMD-A 7.2 (1988) – MAIROLD, Maria, Die datierten Handschriften in der Steiermark außerhalb der Universitätsbibliothek Graz bis zum Jahre 1600. Tl. 2: Tafeln. Katalog der datierten Handschriften in lateinischer Schrift in Österreich, 7. Wien, 1988.

CMD-A 8.1 (1988) – LACKNER, Franz, Katalog der datierten Handschriften in lateinischer Schrift in Österreich. Bd. 8: Datierte Handschriften niederösterreichischen Archiven un Bibliotheken bis zum Jahre 1400. Tl. 1: Text. Wien, 1988.

CMD-A 8.2 (1988) – LACKNER, Franz, Katalog der datierten Handschriften in lateinischer Schrift in Österreich. Bd. 8: Datierte Handschriften niederösterreichischen Archiven un Bibliotheken bis zum Jahre 1400. Tl. 2: Tafeln. Wien, 1988.

CMD-CH 2 (1983) – SCARPATETTI, Beat Matthias von, Katalog der datierten Handschriften in der Schweiz in lateinischer Schrift vom Anfang des Mittelalters bis 1550. Bd. 2: Die Handschriften der Bibliotheken Bern-Porrentruy. Dietikon-Zürich, 1983.

CMD-CH 3.1 (1991) – SCARPATETTI, Beat Matthias von, GAMPER, Rudolf, STÄHLI, Marlis, Katalog der datierten Handschriften in der Schweiz in lateinischer Schrift vom Anfang des Mittelalters bis 1550. Bd. 3: Die Handschriften der Bibliotheken St. Gallen-Zürich in alphabetischer Reihenfolge. Text. Dietikon-Zürich, 1991.

CMD-CH 3.2 (1991) – SCARPATETTI, Beat Matthias von, GAMPER, Rudolf, STÄHLI, Marlis, Katalog der datierten Handschriften in der Schweiz in lateinischer Schrift vom Anfang des Mittelalters bis 1550. Bd. 3: Die Handschriften der Bibliotheken St. Gallen-Zürich in alphabetischer Reihenfolge. Abbildungen. Dietikon-Zürich, 1991.

CMD-DE 1 (1984) – Die datierten Handschriften der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main. Bearb. von Gerhardt POWITZ. Datierte Handschritten in Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1. Stuttgart, 1998.

CMD-DE 4.1 (1994) – Die datierten Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München. Tl. 1: Die deutschen Handschriften bis 1450. Bearb. von Karin SCHNEIDER. Datierte Handschritten in Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 4/1. Stuttgart, 1994.

CMD-F 1.1 (1959) – SAMARAN, Charles, MARICHAL, Robert, Catalogue des manuscrits en écriture latine portant des indications de date, de lieu ou de copiste. T. 1: Musée Condé et bibliothèques parisiennes. P. 1: Texte. Paris, 1959.

CMD-GB 1.1 (1979) – WATSON, Andrew G., Catalogue of Dated and Datable Manuscripts c. 700-1600 in the Department of Manuscripts, The British Library. Vol. 1: Text. London, 1979.

CMD-GB 1.2 (1979) – WATSON, Andrew G., Catalogue of Dated and Datable Manuscripts c. 700-1600 in the Department of Manuscripts, The British Library. Vol. 2: Plates. London, 1979.

CMD-GB 2.1 (1984) – WATSON, Andrew G., Catalogue of Dated and Datable Manuscripts c. 435-1600 in Oxford Libraries. Vol. 1: Text. Oxford, 1984.

CMD-GB 2.2 (1984) – WATSON, Andrew G., Catalogue of Dated and Datable Manuscripts c. 435-1600 in Oxford Libraries. Vol. 2: Plates. Oxford, 1984.

CMD-GB 3.1 (1988) – ROBINSON, Pamela R., Catalogue of Dated and Datable Manuscripts c. 737-1600 in Cambridge Libraries. Vol. 1: Text. Cambridge, 1988.

CMD-GB 3.2 (1988) – ROBINSON, Pamela R., Catalogue of Dated and Datable Manuscripts c. 737-1600 in Cambridge Libraries. Vol. 2: Plates. Cambridge, 1988.

CMD-GB 4.1 (2003) – ROBINSON, Pamela R., Catalogue of Dated and Datable Manuscripts c. 888-1600 in London Libraries. Vol. 1: Text. London. 2003.

CMD-GB 4.2 (2003) – ROBINSON, Pamela R., Catalogue of Dated and Datable Manuscripts c. 888-1600 in London Libraries. Vol. 2: Plates. London. 2003.

CMD-S 1.1 (1977) – HEDLUND, Monica, Katalog der datierten Handschriften in lateinischer Schrift vor 1600 in Schweden. Bd. 1: Die Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala. 1: Text. Bibliotheca Ekmaniana, 67. Stockholm, 1977.

CMD-S 1.2 (1977) – HEDLUND, Monica, Katalog der datierten Handschriften in lateinischer Schrift vor 1600 in Schweden. Bd. 1: Die Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala. 2: Tafeln. Bibliotheca Ekmaniana, 67. Stockholm, 1977.

CMD-S 2.1 (1980) – HEDLUND, Monica, Katalog der datierten Handschriften in lateinischer Schrift vor 1600 in Schweden. Bd. 2: Die Handschriften Schwedens ausgenommen UB Uppsala. 1: Text. Bibliotheca Ekmaniana, 68. Stockholm, 1980.

CMD-S 2.2 (1980) – HEDLUND, Monica, Katalog der datierten Handschriften in lateinischer Schrift vor 1600 in Schweden. Bd. 2: Die Handschriften Schwedens ausgenommen UB Uppsala. 2: Tafeln. Bibliotheca Ekmaniana, 68. Stockholm, 1980.

Codex aureus (1986) – Codex aureus Gnesnensis. Vol. 1: Facsimile. Warszawa, 1986.

Codex aureus (1988) – DOBRZENIECKI, Tadeusz, Codex aureus Gnesnensis. Vol. 2: Commentarii. Warszawa, 1988.

Cohen et al. (2009) – COHEN, E.M., LIBERMAN MINTZ, S. SCHRIJVER, E.G.L., A journey through Jewish Worlds: highlights from the Braginsky Collection of Hebrew manuscripts and printed books. Amsterdam, 2009.

Cohen et al. (2009) – COHEN, Evelyn M., LIBERMAN MINTZ, Sharon, SCHRIJVER, Emil G.L., A journey through Jewish Worlds: highlights from the Braginsky Collection of Hebrew manuscripts and printed books. Amsterdam, 2009.

CoKL – Corpus Kalendarium [database].

Collijn (1909) – COLLIJN, Isak, ‘Die in der Universitätsbibliothek zu Uppsala aufbewahrten Bücher aus dem Besitze des Leipziger Professors und Ermländer Domherrn Thomas Werner,’ in: Universitati Lipsiensi saecularia quinta diebus XXVIII-XXX mensis Iulii A. D. MCMIX celebranti gratulantur Universitatis Upsaliensis Rector et Senatus. Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis, 1. Upsaliae, 1909, 9-62.

Collijn (1914) – COLLIJN, Isak, ‘Ännu en Thomas Werner tillhörig bok,’ Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, 1:1914, 18.

Collijn (1916) – COLLIJN, Isak, [Rec.:] ‘Storhetstidens litterära krigsbyten. En kulturhistorisk-bibliografisk studie. I. Ak. afh. af O. Walde. Ups. 1916. 8°. XIX, 351 s.,’ Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, 3:1916, 294-320.

Collijn (1942-1946) Processus seu negocium canonizacionis B. Katerine de Vadstenis. Efter Cod. Holm. A 93. Utg. av Isak COLLIJN. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Ser. 2. Latinska skrifter. Band III. Uppsala, 1942-1946.

Collijn (1943) – Processus seu negocium canonizacionis b. Katerine de Vadstenis. Codex A 93 Bibl. Reg. Holm. Suecice et Britannice praef. edidit Isak COLLIJN. Corpus Codicum Suecicorum Medii Aevi, vol. 2. Hafniae, 1943.

Collitz (1880) – COLLITZ, Hermann, ‘Polnischen Glossen aus dem XV.-XVI. Jahr.’, Archiv für Slavische Philologie, 4:1880, 86-97.

Colophons 1 (1965) – Bénédictins du Bouveret, Colophons de manuscrits occidentaux des origines au XVIe siècle. Vol. 1: Colophons signés: A-D. Fribourg, Suisse 1965.

Colophons 2 (1967) – Bénédictins du Bouveret, Colophons de manuscrits occidentaux des origines au XVIe siècle. Vol. 2: Colophons signés: E-H. Fribourg, Suisse 1967.

Colophons 3 (1973) – Bénédictins du Bouveret, Colophons de manuscrits occidentaux des origines au XVIe siècle. Vol. 3: Colophons signés: I-J. Fribourg, Suisse 1973.

Colophons 4 (1976) – Bénédictins du Bouveret, Colophons de manuscrits occidentaux des origines au XVIe siècle. Vol. 4: Colophons signés: L-O. Fribourg, Suisse 1976.

Colophons 5 (1979) – Bénédictins du Bouveret, Colophons de manuscrits occidentaux des origines au XVIe siècle. Vol. 5: Colophons signés: P-Z. Fribourg, Suisse 1979.

Colophons 6 (1982) – Bénédictins du Bouveret, Colophons de manuscrits occidentaux des origines au XVIe siècle. Vol. 6: Lieux anonymes. Fribourg, Suisse 1982.

Crossgrove (1979) – CROSSGROVE, William, ‘Zur Erforschung des «Älteren deutschen Macer»,’ Sudhoffs Archiv, 63:1979, 71-86.

Csapodi (1973) – CSAPODI, Csaba, The Corvinian Library. History and stock. Budapest, 1973.

Csapodiné-Gárdonyi (1984) – CSAPODINÉ-GÁRDONYI, Klára, Iluminowane kodeksy europejskie. Wrocław, 1984.

Curry (2003a) – CURRY, Robert M., Fragments of Ars antiqua Music at Stary Sącz and the Evolution of the Clarist Order in Central Europe in the Thirteenth Century Monash University, 2003 [PhD thesis, typescript].

Curry (2003b) – CURRY, Robert M., ‘Lost and Found in Stary Sącz: «Ave gloriosa»,’ in: JEŻ, Tomasz (ed.), Complexus effectuum musicologiae studia Miroslao Perz septuagenario dedicata. Kraków, 2003, 31-42.

Curtze (1868) – CURTZE, Maximilian, ‘Die Königliche Gymnasial-Bibliothek zu Thorn und ihre Seltenheiten,’ Altpreussische Monatsschrift, 5:1868, 141-155.

Curtze (1875-1878) – CURTZE, Maximilian, ‘Die Handschriften und seltenen Drucke der Gymnasialbibliothek zu Thorn, Theil 1-3,’ in: Gymnasium mit Realschule I. Ordnung zu Thorn. Zu der … stattfindenden öffentlichen Prüfung aller Klassen ladet im Namen des Lehrerkollegiums ein. Thorn, 1875-1878.

Cuthbert (2010) – CUTHBERT, Michael Scott, ‘The Nuremberg and Melk Fragments and the International Ars Nova,’ Studi musicali N.S. 1:2010, no. 1, 7-51.

Czachorowska (1966) – CZACHOROWSKA, Irena, ‘Książka w rękach klarysek śląskich,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 21:1966, 3, 407-419.

Czagány (2015) – CZAGÁNY, Zsuzsa, ‘Fragmentum Cracoviense Officii Sancti Demetrii Thessalonicensis,’ Studia Musicologica, 56:2015, no. 2-3, 173-188.

Czartoryska (1828) – CZARTORYSKA, Izabela, Poczet pamiątek zachowanych w Domu Gotyckim w Puławach. Warszawa, 1828.

Czartoryski (1960) – CZARTORYSKI, Paweł, ‘Gloses et commentaires inconnus sur la »Politique« d’Aristote d’après les mss. de la Bibliothéque Jagellone de Cracovie’, Mediaevalia Philosophica Polonorum, 5:1960, 3-44.

Czartoryski (1963) – CZARTORYSKI, Paweł, Wczesna recepcja «Polityki» Arystotelesa na Uniwersytecie Krakowskim. Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, 23. Kraków 1963.

Czartoryski (1978) – CZARTORYSKI, Paweł, ‘The Library of Copernicus,’ in: Science and History. Studies in Honor of Edward Rosen. Studia Copernicana, 16. Wrocław [etc.], 1978, 355-396.

Czaykowski (1907) – CZAYKOWSKI, Konstanty, ‘Staropolskie kazania augustyańskie,’ Przegląd Powszechny, 93:1907, 200-211.

Czaykowski, Łoś (1907) – CZAYKOWSKI, Konstanty, ŁOŚ, Jan, ‘Zabytki augustyańskie,’ Materyały i Prace Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, 2:1907, 311-327.

Czubek (1906) – CZUBEK, Jan, Katalog rękopisów Akademii Umiejętności w Krakowie. Kraków, 1906.

Czubek (1910) – CZUBEK, Jan, Katalog rękopisów Biblioteki hr. Branickich w Suchej. Kraków, 1910.

Czubek (1911) – CZUBEK, Jan, Rękopisy hr. Morstinów w Krakowie. Kraków, 1911.

Czubek (1912) – CZUBEK, Jan, Katalog rękopisów Akademii Um. w Krakowie, Dodatek I. Kraków, 1912.

Czyżak (2010) – CZYŻAK, Marta, ‘Legat książkowy archidiakona Mikołaja Kickiego dla katedry gnieźnieńskiej, przyczynek do kultury intelektualnej duchowieństwa wielkopolskiego w pierwszej połowie XV wieku,’ Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, 5:2010, 7-27.

Czyżak (2013) – CZYŻAK, Marta, ‘Związki klarysek gnieźnieńskich z duchowieństwem katedry gnieźnieńskiej w pierwszej połowie XV wieku,’ Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, 8:2013, 27-39.

Czyżak (2016) – CZYŻAK, Marta, Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Toruń, 2016.

Czyżak (2019) – CZYŻAK, Marta, ‘«Compendium historiae in genealogia Christi» Piotra z Poitiers (Pictavienis) w rękopisach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 67-93.

Dajczak (2017) – DAJCZAK, Wojciech, ‘Justyniańskie Digesta jako inspiracja argumentacji prawniczej. Od kórnickiego rękopisu Digestów po współczesne spory o granice interpretacji,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 34:2017, 11-32.

Danielski (1977) – DANIELSKI, Wojciech, ‘Agendy i kancjonały katedry krakowskiej na Wawelu,’ Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 24:1977, z. 4, 35-52.

Danielski (1997) – DANIELSKI, Wojciech, Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych. Lublin, 1997.

Daremberg (1845) – DAREMBERG, Charles Victor, Rapport adressé à M. le Ministre de l´Instruction publique par … chargé d’une mission médico-littéraire en Allemagne. Paris, 1845.

David (1937) – DAVID, Pierre, ‘Un receuil de conférences monastiques irlandaises du VIIIe siècle. Note sur le manuscrit 43 de la Bibliothèque du Chapitre de Cracovie,’ Revue Bénédictine, 1937, 1, 62-89.

Davidsson (1952) – DAVIDSSON, Carin, Die alttschechische Wittenberger Psalter und sein Verhältnis zu den mittelalterlichen deutschen Psalterübersetzungen. Publications de l’Institut Salve d’Upsal, 5. Uppsala, 1952.

Dąbrowski (1964) – DĄBROWSKI, Jan, Dawne dziejopisarstwo polskie. Wrocław, 1964.

De Hamel (1973) – DE HAMEL, Christopher, ‘A Descriptive Catalogue of Medieval Manuscripts in the Dunedin Public Library’s Alfred and Isabel Reed Collection,’ in: DE HAMEL, Christopher, JOHNSTONE, Bettina M., A Catalogue of Mediaeval Manuscripts and Printed Bibles in the Alfred and Isabel Reed Collection. Dunedin, 1977.

De Raedemaeker (1966-1967) – DE RAEDEMAEKER, Jozef, ‘Informations concernant quelques commentaires du «De anima»,’ Bulletin de Philosophie Médiévale, 8-9:1966-1967, 87-110.

De Raedemaeker (1968-1970) – DE RAEDEMAEKER, Jozef, ‘Informations concernant quelques commentaires du «De anima»,’ Bulletin de Philosophie Médiévale, 10-12:1968-1970, 109-128.

De Ricci 1 (1935) – DE RICCI, Seymour, Census of Medieval and Renaissance Manuscripts in the United States and Canada. Vol. 1. New York, 1935.

De Ricci 2 (1937) – DE RICCI, Seymour, Census of Medieval and Renaissance Manuscripts in the United States and Canada. Vol. 2. New York, 1937.

De Ricci 4 (1962) – BOND, W. H., FAYE, C. U., Supplement to the Census of Medieval and Renaissance Manuscripts in the United States and Canada. New York, 1962.

Degering (1926) – DEGERING, Hermann, Kurzes Verzeichnis der germanischen Handschriften der Preussischen Staatsbibliothek. Bd. 2: Die Handschriften in Quartformat. Leipzig, 1926.

Degering (1932) – DEGERING, Hermann, Kurzes Verzeichnis der germanischen Handschriften der Preussischen Staatsbibliothek. Bd. 3: Die Handschriften in Oktavformat und Register zu Band I-III. Leipzig, 1932.

Degórski, Misiarczyk (2016) – DEGÓRSKI, Bazyli, MISIARCZYK, Leszek, Ewangelistarz Płocki z XII wieku. Krytyczne wydanie tekstu łacińskiego z kodeksu Perykopy Ewangeliczne Archiwum Diecezji Płockiej. Warszawa, 2016.

Dembowska (1946) – DEMBOWSKA-WODZINOWSKA, Maria, ‘Biblioteka Ojców Cystersów w Mogile,’ Przegląd Biblioteczny, 14:1946, 117-119.

Demby (1927) – DEMBY, Stefan, ‘Biblioteki,’ Nauka Polska, 7:1927, 139-221.

Demby (1930) – DEMBY, Stefan, ‘Biblioteki [suplement],’ Nauka Polska, 12:1930, 139-186.

Denifle (1892) – DENIFLE, Heinrich, ‘Die Statuten der Juristen-Universität Padua vom Jahre 1331,’ Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters, 6:1892, 309-560.

Deptuła (1959) – DEPTUŁA, Czesław, ‘Krąg kościelny płocki w połowie XII wieku,’ Roczniki Humanistyczne, 8:1959, Fasc. 2, 5-122.

Deptuła (1971) – DEPTUŁA, Czesław, ‘O niektórych źródłach do historii zakonu premonstrateńskiego w Polsce w XII i XII wieku,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 22:1971, 214-222.

Derwich (1992) – DERWICH, Marek, Benedyktyński klasztor św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu. Warszawa-Wrocław, 1992.

Derwich, Pobóg-Lenartowicz (1996) – DERWICH, Marek, POBÓG-LENARTOWICZ, Anna (eds.), Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Opole-Wrocław, 1996.

Des Marez (1912) – DES MAREZ, Guillaume, ‘Le Pawilhar Giffou conservé à la Bibliothèque royale de Berlin,’ Bulletin de la Commission royale des anciennes lois et ordonnances de Belgique, 9:1912, fasc. 7, 349-362.

Diekamp (1881) – DIEKAMP, Wilhelm, Die Vitae s. Liudgeri. Geschichtsquellen des Bistums Münster, 4). Münster, 1881.

Dieterich (1896) – DIETERICH, Julius Reinhard (ed.), ‘Cronica domus Sarensis auct. Heirico de Heimburg 1300,’in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 30/1. Hannoverae, 1896, s. 678-706.

Diller (1963) – DILLER, Aubrey, ‘The Library of Francesco and Ermolao Barmaro,’ Italia Medioevale e Umanistica, 6:1963, 253-262.

Dinkova-Bruun (2015) – DINKOVA-BRUUN, Greti, ‘Medicine and devotion in the later Middle Ages,’ Filologia Madiolatina, 20:2015, 239-256.

Diplomatische Beyträge 1.1 (1770) Diplomatische Beyträge zur Untersuchung der Schlesischen Rechte und Geschichte, Bd. 1, Th.1, Berlin 1770.

Diplomatische Beyträge 1.2 (1771) Diplomatische Beyträge zur Untersuchung der Schlesischen Rechte und Geschichte, Bd. 1, Th.2, Berlin 1771.

Diplomatische Beyträge 1.3 (1771) Diplomatische Beyträge zur Untersuchung der Schlesischen Rechte und Geschichte, Bd. 1, Th.3, Berlin 1771.

Diplomatische Beyträge 1.4 (1771) Diplomatische Beyträge zur Untersuchung der Schlesischen Rechte und Geschichte, Bd. 1, Th.4, Berlin 1771.

Diplomatische Beyträge 2.1 (1774) Diplomatische Beyträge zur Untersuchung der Schlesischen Rechte und Geschichte, Bd. 2, Th.1, Berlin 1774.

Diplomatische Beyträge 2.2 (1775) Diplomatische Beyträge zur Untersuchung der Schlesischen Rechte und Geschichte, Bd. 2, Th.2, Berlin 1775.

Distelbrink (1975) – DISTELBRINK, Balduinus, Bonaventurae scripta. Authentica dubia vel spuria critice recensita. Roma, 1975.

Długopolski (1916) – DŁUGOPOLSKI, Edmund, ‘Katalog kościoła N.P. Maryi w Krakowie,’ Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 6:1916.

Długosz (1965) – DŁUGOSZ, Józef, ‘Biblioteka klasztoru oo. karmelitów bosych w Czernej (dekanat Nowa Góra),’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 11:1965, 109-117.

Dobrowolski (1927) – DOBROWOLSKI, Kazimierz, ‘Modlitewnik królewicza Aleksandra z r. 1491,’ Przegląd Biblioteczny, 1:1927, nr 1-2, 84-104.

Dobrowolski (1929) – DOBROWOLSKI, Kazimierz, ‘Z dziejów książki polskiej na obczyźnie w wiekach średnich,’ Przegląd Biblioteczny, 3:1929, z. 2, 139-163.

Dobrowolski (1948) – DOBROWOLSKI, Tadeusz, Sztuka na Śląsku. Katowice-Wrocław, 1948.

Dobrowolski (1964) – DOBROWOLSKI, Tadeusz, Sztuka Krakowa. Kraków, 1964.

Dobrzeniecki (1969) – DOBRZENIECKI, Tadeusz, ‘Łacińskie źródła Rozmyślania przemyskiego,’ Średniowiecze. Studia o Kulturze, 4:1969, 196–521.

Dobrzycki (1987) – DOBRZYCKI, Jerzy, ‘Najstarszy polski zodiak,’ Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 32:1987, 2, 441-443.

Dolezalek (1972) – DOLEZALEK, Gero, Verzechins der Handschriften zum römischen Recht bis 1600: Materialsammlung, System und Programm für elektronische Datenverarbeitung, Vol. I-IV, Frankfurt am. Main 1972-1973.

Dolso (2001) – DOLSO, Maria Teresa, ‘Un nuovo manoscritto della «Chronica XXIV generalium Ordinis Minorum»: il codice 142 della Bibliothèque municipale di Strasburgo,’ Franciscana, 3:2001, 208–209.

Domański (2011) – DOMAŃSKI, Juliusz, Scholastyka i początki humanizmu w myśli polskiej XV wieku. Warszawa, 2011.

Domański, Soszyński (2010) – DOMAŃSKI, Juliusz, SOSZYŃSKI, Jacek, ‘Łukasza z Wielkiego Koźmina mowa pochwalna na bakalaureat Jana Voldnera z Tarnowa i magisterium Stanisława z Uścia (BJ 2215, f. 251-255),’ Przegląd Tomistyczny, 16:2010, s. 391-420.

Domasłowski (1981) – DOMASŁOWSKI, Jerzy, Kościół i klasztor w Lądzie. Warszawa-Poznań, 1981.

Domasłowski et al. (1990) – DOMASŁOWSKI Jerzy [et al.], Malarstwo gotyckie na Pomorzu Wschodnim. Prace Komisji Historii Sztuki, 17. Warszawa-Poznań, 1990.

Dondi (2003) – DONDI, Cristina, ‘Hospitaller Liturgical Manuscripts and Early Printed Books,’ Revue Mabillon, n.s. 14:2003 (t. 75), 225-256.

Drabina (1984) – DRABINA, Jan, Idee koncyliaryzmu na Śląsku. Wkład miejscowych środowisk intelektualnych w ich upowszechnianie. Uniwersytet Jagielloński. Rozprawy habilitacyjne, 89. Kraków, 1984.

Drabina (1986) – DRABINA, Jan, ‘Śląskie środowiska intelektualne wobec idei koncyliaryzmu,’ Euhemer, 30:1986, 1, 33–45.

Dragoun (2011) – DRAGOUN, Michal, Soupis středověkých rukopisů Knihovny Národního muzea. Praha, 2011.

Dragoun et al. (2015) – DRAGOUN, Michal, DOLEŽALOVÁ, Lucie, EBERSONOVÁ, Adéla (eds.), Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovniků v Roudnici nad Labem. Praha, 2015.

Drelicharz (1995) – DRELICHARZ, Wojciech, ‘Osiągnięcia i perspektywy badań nad średniowieczną annalistyką ziemi krakowskiej,’ in: ROKOSZ, Mieczysław (ed.), Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce. Materiały z sympozjum w Uniwersytecie Jagiellońskim dnia 21-22 października 1993 roku profesorowi Zbigniewowi Perzanowskiemu przypisane, Kraków, 1995, 179-194.

Drelicharz (1996) – DRELICHARZ, Wojciech, ‘Sędziwój z Czechla h. Korab’, in: MARKIEWICZ, Henryk [et al.] (eds.), Polski Słownik Biograficzny. Vol. 36. Warszawa-Kraków, 1996, 394-399.

Drelicharz (2000) – DRELICHARZ, Wojciech, ‘Rękopis Piotra z Szamotuł zwany kodeksem heilsberskim i jego geneza,’ in: OŻÓG, Krzysztof, SZCZUR, Stanisław (eds.), Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu. Kraków, 2000, s. 255–272.

Drelicharz (2003) – DRELICHARZ, Wojciech, Annalistyka małopolska XIII–XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych. PAU Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, 99. Kraków, 2003.

Drost (1963) – DROST, Willi, Die Marienkirche in Danzig und ihre Kunstschätze. Vol. 4. Stuttgart, 1963, 107-108.

Duchenne (1990) – DUCHENNE, Marie-Christine, ‘Autour de 1254. Une révision capétienne du Speculum historiale,’ in: PAULMIER-FOUCART, Monique [et al.] (eds.), Vincent de Beauvais. Intentions et réceptions d’une œuvre encyclopédique au Moyen Âge. Actes du XIVe colloque de l’Institut d’études médiévales, organisé conjointement par l’Atelier Vincent de Beauvais (A.R.Te.M., Université de Nancy II) et l’Institut d’études médiévales (Université de Montréal) 27-30 avril 1988.Cahiers d’Études Médiévales. Cahier spécial, 4, Saint-Laurent – Paris, 1990, 141-166.

Dudík (1852) – DUDÍK, Beda, Forschungen in Schweden für Marens Geschichte. Brünn, 1852.

Dudík (1868) – DUDÍK, Beda, ‘Archive im Königreiche Galizien und Lodomerien,’ Archiv für österreichische Geschichte, 39:1868, 1-222.

Dumont (1987) – DUMONT, Stephen D., ‘The Univocity of the Concept of Being in the Fourteenth Century: John Duns Scotus and William of Alnwick,’ Mediaeval Studies, 49:1987, 1–75.

Dunajówna (1946) – DUNAJÓWNA, Maria, ‘Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu,’ Bibliotekarz, 13:1946, 210-211.

Durrieu (1892) – DURRIEU, Paul, ‘Notes sur quelques manuscrits français ou d’origine française conservés dans des bibliothèques d’Allemagne,’ Bibliothèque de l’École des chartes, 53:1892, 115-143.

Dymmel (1992) – DYMMEL, Piotr, Tradycja rękopiśmienna Roczników Jana Długosza. Warszawa, 1992.

Dymmel (1997) – DYMMEL, Piotr, ‘Uwagi nad historią tekstu w autografie Annales Jana Długosza’, in: RADZIMIŃSKI, Andrzej, SUPRUNIUK, Anna, WRONISZEWSKI, Jan (eds.), Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej. Toruń, 1997, 467-476.

Działyński (1857) – DZIAŁYŃSKI, Tytus, Zabytek dawnej mowy polskiej, Poznań, 1857.

Earlier Latin Manuscripts – Earlier Latin Manuscripts. Tools for studying the scripts of the oldest Latin manuscripts [database].

Eastwood (1994) – EASTWOOD, Bruce, ‘Manuscripts of Macrobius, «Commentarii in Somnium Scipionis», before 1500,’ Manuscripta. A Journal for Manuscript Research, 38:1994, 2, 138-155.

Ebert (1822) – EBERT, Friedrich Adolf, Geschichte und Beschreibung der königlichen öffentlichen Bibliothek zu Dresden, Leipzig, 1822.

Ehrle (1883) – EHRLE, Franz, ‘Zur Quellenkunde der älteren Franziskanergeschichte. Der Catalogus Ministrorum Generalium des Bernhard von Bessa, mitgetheilt nach der Turiner Handschrift und erläutert,’ Zeitschrift für Katholische Theologie, 7:1883, H. 2, 323-352.

Ehrle (1888) – EHRLE, Franz, ‘Das Speculum vitae s. Francisci et sociorum in den Handschriften,’ Zeitschrift für Katholische Theologie, 12:1888, H. 1, 116-122.

Ehrlich (1955) – EHRLICH, Ludwik, Polski wykład prawa wojny XV wieku. Warszawa, 1955.

Eis (1959) – EIS, Gerhard, ‘Eine unbekannte Handschrift von Johann von Neumarkts Übersetzung des «Summe sacerdos»,’ Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, 81:1959, 99-106.

Eitner (1874) – EITNER, Robert, ‘Ein Liederbuch des XV. Jahrhunderts Kgl. Bibliothek in Berlin, musikalische Abteilung Ms. Z 8037, quer 4,’ Monatshefte für Musik-Geschichte, 6:1874, 67-74.

Ekdahl (1976) – EKDAHL, Sven, Die «Banderia Prutenorum» des Jan Długosz – eine Quelle zur Schlacht bei Tannenberg 1410. Untersuchungen zu Aufbau, Entstehung und Quellenwert der Handschrift. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Fhilosophisch-Historische Klasse, F. 3, Nr. 104. Göttingen, 1976.

Emmerson, Lewis (1986) – EMMERSON, Richard Kenneth, LEWIS Suzanne, ‘Census and Bibliography of Medieval Manuscripts Containing Apocalypse Illustrations, ca. 800-1500: III,’ Traditio, 42:1986, 443-445.

Epstein (1928) – EPSTEIN, Peter, ‘Matthäus Apelles von Löwenstern, ein schlesischer Dichter, Musiker und Gelehrter (1594-1648),’ Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens, 62:1928, 1-30.

Ergetowski (2002) – ERGETOWSKI, Ryszard, ‘Naukowa i dydaktyczna działalność Jacoba Caro,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 57:2002, 3, 345-356.

Erzepki (1890) – ERZEPKI Bolesław, 'Szczątki dawnej polszczyzny', Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, 17:1890, 1, s. 171-189.

Eschenloer (2003a) – ESCHENLOER, Peter, Geschichte der Stadt Breslau. T. 1: Chronik bis 1466, ROTH, Gunhild (ed.). Quellen und Darstellungen zur Schlesischen Geschichte, 29. Münster, 2003.

Eschenloer (2003b) – ESCHENLOER, Peter, Geschichte der Stadt Breslau. T. 2: Chronik ab 1467, ROTH, Gunhild (ed.). Quellen und Darstellungen zur Schlesischen Geschichte, 29. Münster, 2003.

Estreicher (1933) – ESTREICHER, Karol, ‘Miniatury Kodeksu Behema oraz ich treść obyczajowa,’ Rocznik Krakowski, 24:1933, 199‒224.

Fabiańska (2015) – FABIAŃSKA, Agnieszka, ‘Średniowieczne rękopisy Historia scholastica Piotra Comestora w zbiorach polskich,’ Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 9:2015, 121–147.

Fabiańska (2019) – FABIAŃSKA, Agnieszka, ‘«Historia Veteris et Novi Testament» – charakterystyka dzieła, metoda pracy jej autora i zarys tradycji rękopiśmiennej utworu,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 53-63.

Falenciak (1973) – FALENCIAK, Jerzy, ‘«Opus Eximii Doctoris Hermanni Stilden». Rękopis Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, sygn. I F 203,’ Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 3:1973, 167–177.

Falenciak (1974) – FALENCIAK, Jerzy, ‘Nad słownikiem obojga praw: «Femina»,’ Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 5: 1974, 207-219.

Falenciak (1975a) – FALENCIAK, Jerzy, ‘«Verbarius de terminis utriusque iuris» Rękopis Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, sygn. II F 93,’ Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 45:1975, 131–156.

Falenciak (1975b) – Falenciak Jerzy, ‘Verbarius de terminis utriusque iuris’. Rękopis Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, sygn. II F 93, Acta Universitatis Wratislaviensis 304. Prawo 45, Wrocław 1975, 131-156.

Falenciak (1976a) – FALENCIAK, Jerzy, ‘Nad słownikiem obojga praw «Grentizni»,’ Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 7:1976, 199–211.

Falenciak (1976b) – FALENCIAK, Jerzy, ‘Prototyp encyklopedii prawnej Hermanna z Schildesche. Rękopis Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, sygn. II F 39,’ Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A, 31:1976, 67-71.

Falenciak (1981a) – FALENCIAK, Jerzy, ‘Słownik Prawny Doktora Hermanna w rękopisach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu,’ Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 98:1981, 187-202.

Falenciak (1981b) – FALENCIAK, Jerzy, ‘«Verbarius de terminis utriusque iuris». Rękopis Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, sygn. II F 93,’ Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 98:1981, 33–53.

Falenciak (1981c) – FALENCIAK, Jerzy, ‘«Femina»,’ Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 98:1981.

Fastnacht (1951) – FASTNACHT, Adam, Catalogus diplomatum Bibliothecae Instituti Ossoliniani. Supplementum 1 inde ab anno 1279 usque ad annum 1506. Wrocław, 1951.

Fedorowicz (2007) – FEDOROWICZ, Szymon (ed.), Kolektarz Wawelski sprzed 1526 roku świadek liturgii Kościoła krakowskiego w XV, XVI i XVII wieku. Monumenta Sacra Polonorum, 3. Kraków, 2007.

Fedorowicz (2008a) – FEDOROWICZ, Szymon, ‘Średniowieczne lekcjonarze w zbiorach wawelskich,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 89:2008, 195-223.

Fedorowicz (2008b) – FEDOROWICZ, Szymon, ‘Agendy katedry wawelskiej,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 90:2008, 31-38.

Fedorowicz (2012) – FEDOROWICZ, Szymon, ‘Missale speciale Vratislaviense z 1470 roku,’ Liturgia Sacra, 18:2012, 1, 5-12.

Feenstra (1994) – FEENSTRA, Robert, Philips van Leyden en zijn bibliotheek. Leiden, 1994.

Feicht (1963) – FEICHT, Hieronim, ‘Mittelalterliche Choralprobleme in Polen,’ Musik des Ostens, 2:1963, 84-90.

Feicht (1965) – FEICHT Hieronim, ‘Muzyka liturgiczna w polskim średniowieczu,’ Musica Medii Aevi, 1:1965, 9–52.

Feicht (1966) – FEICHT, Hieronim, ‘Quellen zur mehrstimmigen Musik in Polen vom späten Mittelalter bis 1600,’ in: Musica Antiqua Europae Orientalis. Bydgoszcz 1966. Acta scientifica Congressus I. Warszawa, 1966, 281-293.

Feicht (1975) – FEICHT, Hieronim, Studia nad muzyka polskiego średniowiecza. Kraków, 1975.

Fejérpataky (1883) – FEJÉRPATAKY, László, ‘A német-ujvári szent-ferenczrendi zárda könyvtára,’ Magyar Könyvszemle, 8:1883, no. 1-4, 100-137.

Feldmann (1930-1931) – FELDMANN, Fritz, ‘Zwei weltliche Stücke des Breslauer Codex Mf. 2016,’ Zeitschrift für Musikwissenschaft, 13:1930/1931, 211-213.

Feldmann (1932-1933) – FELDMANN, Fritz, ‘Ein Tabulaturfragment des Breslauer Dominikanerklosters aus der Zeit Paumanns,’ Zeitschrift für Musikwissenschaft, 15:1932/1933, 241-258.

Feldmann (1932a) – FELDMANN, Fritz, Der Codex Mf 2016 des Musikalischen Instituts bei der Universität Breslau. Eine paleographische und stilistische Beschreibung. Bd. 1. Breslau, 1932.

Feldmann (1932b) – FELDMANN, Fritz, Der Codex Mf 2016 des Musikalischen Instituts bei der Universität Breslau. Eine paleographische und stilistische Beschreibung. Bd. 2. Breslau, 1932.

Feldmann (1938) – FELDMANN, Fritz, Musik und Musikpflege im mittelalterlichen Schlesien.Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte, 37. Breslau, 1938.

Feldmann (1938a) – FELDMANN, Fritz, Musik und Musikpflege im mittelalterlichen Schlesien. Darstellungen und Quellen zur Schlesischen Geschichte, 37, Breslau, 1938.

Feldmann (1938b) – FELDMANN, Fritz, Pflege der Musik in mittelalterlichen Schlesien. Breslau, 1938.

Feldmann (1955) – FELDMANN, Fritz, ‘Alte und Neue Probleme um Cod. 2016 des Musikalischen Instituts bei der Universität Breslau,’ in: VETTER, Walther (ed.), Festschrift Max Schneider zum achtzigsten Geburtstage. Leipzig, 1955, 49-66.

Feldmanowski (1869) – Feldmanowski Hieronim, Katalog biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, Poznań 1869

Feurich (1970) – FEURICH, Hans Jürgen, Die deutschen weltlichen Lieder der Glogauer Handschrift (ca 1470). Neue musikgeschichtliche Forschungen, 4. Wiesbaden, 1970.

Fibula – Fibula. Manuscripta romanica [database].

Ficker (1908) – FICKER Johannes, Luthers Vorlesung über den Römerbrief 1515/1516. Die Glosse. Leipzig, 1908.

Figurski (2018) – FIGURSKI, Paweł, ‘Political Liturgies, Cologne’s Manuscript Culture, and Historical Myths. The Provenance of the Sacramentary of Tyniec,’ in: Das Sakramentar aus Tyniec. Eine Prachthandschrift des 11. Jahrhunderts und die Beziehungen zwischen Köln und Polen in der Zeit Kasimirs des Erneuerers, eds. Andreas Bihrer, Klaus Gereon Beuckers, Köln 2018, 66-91.

Fijałek (1898) – FIJAŁEK, Jan, Studya do dziejów Uniwersytetu Krakowskiego i jego Wydziału Teologicznego w XV wieku. Kraków 1898

Fijałek (1900a) – FIJAŁEK, Jan, Mistrz Jakób z Paradyża i Uniwersytet Krakowski w okresie Soboru Bazylejskiego. Vol. 1. Kraków, 1900.

Fijałek (1900b) – FIJAŁEK, Jan, Mistrz Jakób z Paradyża i Uniwersytet Krakowski w okresie Soboru Bazylejskiego. Vol. 2. Kraków, 1900.

Fijałek (1915) – FIJAŁEK, Jan (ed.), Najstarsze statuty synodalne krakowskiego biskupa Nankera z 2 października 1320 roku. Kraków, 1915.

Fijałek (1928) – FIJAŁEK, Jan, ‘Księgi liturgiczne oraz święta i święci katedry krakowskiej z początku wieku XII,’ Nova Polonia Sacra, 1:1928, 351-364.

Fijałek, Vetulani (1915-1951) – FIJAŁEK, Jan, VETULANI, Adam (eds.), Statuty synodalne wieluńsko-kaliskie Mikołaja Trąby z r. 1420. Kraków, 1915-1920-1951.

Fijałkowski (2001) – FIJAŁKOWSKI, Adam, Puer eruditus. Idee edukacyjne Wincentego z Beauvais (ok. 1194-1264). Warszawa, 2001.

Fischer (1988-1991) – FISCHER, Bonifatius, Die lateinischen Evangelien bis zum 10. Jahrhundert. Bd. 1-4. Freiburg, 1988-1991.

Flajšhans (1902) – FLAJŠHANS, V., ‘Paběrky z rukopisů kapitulních,’ Věstník České Akademie, 11:1902, no. 4, 307-311.

Flanczewska (1977) – FLANCZEWSKA, Sabina, ‘Biały kruk w zbiorach Biblioteki Głównej UMCS,’ Informator UMCS, 1:1997.

Fliege (1984) – FLIEGE, Jutta. Die Handschriften des Evangelischen Predigerseminars Wittenberg. Bestandsverzeichnis aus dem Zentralinventar mittelalterlicher Handschriften (ZIH). Deutsche Staatsbibliothek: Handschrifteninventare; 7. Berlin, 1984.

Fliegel (1999) – FLIEGEL, Stephen N., The Jeanne Miles Blackburn Collection of Manuscript Illuminantions. Cleveland, 1999.

Foerster (1898) – FOERSTER, Richard, ‘Zur Handschriftenkunde und Geschichte der Philologie. 5. Eine grechische Handschrift in Russisch-Polen und das Anthologion des Orion,’ Rheinisches Museum für Philologie, N.F. 53:1898, 547-574.

Foerster (1900) – FOERSTER, Richard, ‘Zur Handschriftenkunde und Geschichte der Philologie. 6. Handschriften der Zamoyski’schen Bibliothek,’ Rheinisches Museum für Philologie, N.F. 55:1900, 435-459.

Formanowicz (1929) – FORMANOWICZ, L., ‘Bibljoteka Kapitulna w Gnieźnie,’ in: WIERCZYŃSKI, Stefan (ed.), Bibljoteki wielkopolskie i pomorskie. Poznań, 1929, 153-168.

Förster (1924) – FÖRSTER, Else, Roger Bacon’s «De retardandis senectutis accidentibus et de sensibus conservandis» und Arnald von Villanova’s «De conservanda inventute et retardanda senectute». Leipzig, 1924.

Förstermann (1866) – FÖRSTERMANN, Ernst Wilhelm, Die Gräflich Stolbergiszche Bibliothek zu Wernigerode. Nordhausen, 1866.

Fragmentarium – Fragmentarium. Laboratory for Medieval Manuscript Fragments [database].

Frankenberger, Rupp (1987) – FRANKENBERGER, Rudolph, von, RUPP, Paul Berthold (eds.), Wertvolle Handschriften und Einbände aus der ehemaligen Oettingen-Wallersteinschen Bibliothek. Wiesbaden, 1987.

Frast (1847) – FRAST, Johannes von, ‘Handschriften, welche in der Bibliothek des Stiftes Zwettl aufgestellt sind,’ Oesterreichische Blätter für Literatur und Kunst, 4:1847, 491-492, 507-508, 515-516, 551-552, 655-656, 995-996, 1031-1032, 1034-1035, 1043-1044, 1055-1056, 1063-1064, 1080.

Frederichs (1931) – FREDERICHS, Hans, ‘Missa sancti Ottonis,’ Baltische Studien, N.F. 33:1931.

Freitag (1929) – FREITAG, D. A., ‘Die Herkunft des «Berliner Liederbuches»,’ Archiv für Musikwissenschaft, 2:1929, 1, 18–21.

Frońska (2013) – FROŃSKA, Joanna, ‘The Memory of Roman Law in an Illuminated Manuscript of Justinian’s Digest,’ in: Memory and Commemoration in Medieval Culture, ed. Elma Brenner, Meredith Cohen, Mary Franklin-Brown, Farnham 2013, 163-175.

Frońska (2017) – FROŃSKA, Joanna, ‘Ilustracje marginesowe a praktyka czytelnicza w kórnickich Digestach Justyniana,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 34:2017, 61-80.

Frydrychowicz (1895) – FRYDRYCHOWICZ, Romuald, Przewodnik ilustrowany po Pelplinie i jego kościołach. Toruń, 1895.

Frydrychowicz (1905) – FRYDRYCHOWICZ, Romuald, Geschichte der Cistercienserabtei Pelplin und ihre Bau- und Kunstdenkmäler. Düsseldorf, 1905.

Frydrychowicz (1966) – FRYDRYCHOWICZ, Barbara, ‘Nowy polski zabytek muzyki organowej z pierwszej połowy XVI wieku,’ Muzyka, 11:1966, no. 2, 68-83.

Frydrychowicz (1971) – FRYDRYCHOWICZ, Barbara, ‘Augustiański fragment organowy i jego środowisko macierzyste,’ Muzyka, 16:1971, no. 2, 3-33.

Gabriel (1980) – GABRIEL, Astrik L., ‘Intellectual relations between the University of Paris and the University of Cracow in the 15th century’, Studia Źródłoznawcze, 25:1980, 37-63.

Gajda (1965) – GAJDA, Janina, Cronica Domus Sarensis. ‘Kronika Kláštera Zd’árskeho’ [rec.], Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 20:1965, 3, 415-418.

Gall Anonim (1948) – KRZYŻANOWSKI, Julian (ed.), Galla Anonima Kronika. Podobizna fotograficzna rękopisu Zamoyskich z wieku XIV. Warszawa, 1948.

Galynina et al. (2010) – GALYNINA, Irina, Die handschriftliche Überlieferung der Werke des heiligen Augustinus. Bd. 11: Russland, Slowenien und Ungarn. Veröffentlichungen der Kommission zur Herausgabe des Corpus der lateinischen Kirchenväter, 28. Wien, 2010.

Gałuszka (2010a) – GAŁUSZKA, Tomasz, ‘W przededniu powstania studium generale. Nowe badania nad czternastowiecznym zachowanym księgozbiorem dominikanów krakowskich,’ Przegląd Tomistyczny, 16:2010, 25-42.

Gałuszka (2010b) – GAŁUSZKA, Tomasz, ‘Z warsztatu inkwizytora: obraz heretyka w świetle Glossa Ordinaria super Osee contra haereticos (ADK R.XV.14),’ in: KRAS, Paweł (ed.), Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej. Kraków, 2010, 269–291.

Gałuszka (2012) – GAŁUSZKA, Tomasz, ‘Krakowscy pobożni laicy czy begardzcy heretycy? Z badań nad czternastowiecznym Tractatus contra beghardos Henryka Harrera,’ Folia Historica Cracoviensia, 18:2012, 47-73.

Gałuszka (2013a) – GAŁUSZKA, Tomasz, ‘Fragmenty czternastowiecznych akt kapituł prowincjalnych dominikanów polskich w zbiorach Bayerische Staatsbibliothek w Monachium. Kapituła prowincjalna w Opatowcu w 1384 r.,’ Studia Źródłoznawcze, 51:2013, 107-122.

Gałuszka (2013b) – GAŁUSZKA, Tomasz, ‘Fragment akt kapituły prowincjalnej dominikanów polskich z lat dziewięćdziesiątych XIV wieku. Studium historyczne i edycja tekstu,’ Roczniki Historyczne, 79:2013, 119-145.

Gałuszka (2014a) – GAŁUSZKA, Tomasz, ‘Dominikanie i spory wokół prawa do słuchania spowiedzi. Recepcja bulli Jana XXII Vas electionis w diecezji wrocławskiej w pierwszej połowie XIV wieku,’ Studia Źródłoznawcze, 52:2014, 3-22.

Gałuszka (2014b) – GAŁUSZKA, Tomasz, ‘Studium generalne dominikanów polskich w XIV wieku?,’ Folia Historica Cracoviensia, 20:2014, 35-63.

Gałuszka (2022) – GAŁUSZKA, Tomasz, ‘Fragment «zaginionej kroniki dominikańskiej» w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Petersburgu,’ Studia Źródłoznawcze, 59:2021, 11-24.

Gamber (1989) – GAMBER, Klaus, ‘Die Breslau-Stockholmer Fragmentstreifen eines Sakramentars aus der Zeit um 700,’ in: LEHNER, Albert [et al.] (eds.), Lateinische Kultur im VIII. Jahrhundert. Traube-Gedenkschrift. St. Ottilien, 1989, 79-94.

Gancarczyk (1994) – GANCARCZYK, Paweł, Repertuar mszalny fragmentów lwowskich (PL-Pu 7022) w świetle metody stemmatycznej. Instytut Muzykologii UW, Warszawa, 1994 [MA thesis, typescript].

Gancarczyk (1994) – GANCARCZYK, Paweł, ‘Recenzja z książki: Petrus Wilhelmi de Grudencz Magister Cracoviensis. Opera Musica, Wyd. Jaromír Černý, Kraków 1993, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, ss. 148,’ Muzyka, 39:1994, 4, 127–130.

Gancarczyk (1999a) – GANCARCZYK, Paweł, ‘Uwagi o genezie Śpiewnika Głogowskiego (ca. 1480),’ Muzyka, 44:1999, 3, 25–40.

Gancarczyk (1999b) – GANCARCZYK, Paweł, ‘Cantus planus multiplex. Polifonia chorałowa w Polsce XIII-XVI wieku,’ in: WITKOWSKA ZAREMBA, Elżbieta (ed.), Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI‒XVI wieku. Studia. Kraków, 1999, 349-401.

Gancarczyk (2000) – GANCARCZYK, Paweł, ‘Nieznane źródła polifonii chorałowej w Polsce XV wieku,’ Muzyka, 45:2000, 2, 89–106.

Gancarczyk (2001a) – GANCARCZYK, Paweł, ‘Rękopis 1965 z Biblioteki Gdańskiej PAN jako źródło polifonii w Polsce II połowy XV wieku,’ Muzyka, 46:2001, 4, 65–71.

Gancarczyk (2001b) – GANCARCZYK, Paweł, Musica scripto. Kodeksy menzuralne II połowy XV wieku na wschodzie Europy Łacińskiej. Warszawa, 2001.

Gancarczyk (2001c) – GANCARCZYK, Paweł, ‘Cantus planus multiplex. Chant Polyphony in Poland from the Thirteenth to the Sixteenth Century,’ in: WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta (ed.), Notae musicae artis. Musical Notation in Polish Sources. 11th-16th Century. Kraków, 2001, 349-401).

Gancarczyk (2002) – GANCARCZYK, Paweł, ‘Kodykologia, paleografia, tekstologia – nauki pomocnicze czy kanon współczesnej historiografii muzycznej?,’ Muzyka, 47:2002, 3-4, 77-89.

Gancarczyk (2003a) – GANCARCZYK, Paweł, ‘Nieznane genealogie z rękopisu F22-90 Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie,’ Muzyka, 48:2003, 2, 49–56.

Gancarczyk (2003b) – GANCARCZYK, Paweł, ‘Cantus planus multiplex in Polen: von einer mündlichen Tradition zur Notenschrift,’ in: The Past in the Present. Papers Read at the IMS Intercongressional Symposium and the 10th Meeting of the CANTUS PLANUS. Vol. 2. Budapest, 2003, 483-495.

Gancarczyk (2003c) – GANCARCZYK, Paweł, ‘Chansons w śpiewniku głogowskim,’ in: WOJNOWSKA, Elżbieta (ed.), Europejski repertuar muzyczny na ziemiach Polski. Warszawa, 2003, 53-60.

Gancarczyk (2004a) – GANCARCZYK, Paweł, ‘Związki kodeksu Strahov z Austrią i dworem cesarza Fryderyka III,’ Muzyka, 49:2004, 2, 79–88.

Gancarczyk (2004b) – GANCARCZYK, Paweł, ‘The Neapolitan Repertory in the Glogauer Liederbuch,’ Musicology Today, 1:2004, 38-48.

Gancarczyk (2005-2013) Wykaz źródeł muzycznych w zbiorach polskich. Polifonia do około 1500, opracował Paweł Gancarczyk przy współpracy redakcyjnej Jolanty Guzy-Pasiak, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2005-2013 [internet publication].

Gancarczyk (2006) – GANCARCZYK, Paweł, ‘Polifonia w Polsce do około 1500 roku: źródła i problemy ich interpretacji,’ Muzyka, 51:2006, 1–2, 85–104.

Gancarczyk (2007) – GANCARCZYK, Paweł, ‘Nieznane rękopisy liturgiczno-muzyczne XIII-XVII wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie,’ Muzyka, 52:2007, 2, 21–35.

Gancarczyk (2009) – GANCARCZYK, Paweł, ‘The Abbot Martin Rinkenberg and the Origins of the Glogauer Liederbuch,’ Early Music, 37:2009, no. 1, 27-36.

Gancarczyk (2013) – GANCARCZYK, Paweł, ‘A New Fragment of 15th-Century Polyphony in Silesia and the Tradition of the Central-European Repertory,’ in: GANCARCZYK, Paweł [et al.] (eds.), The Musical Culture of Silesia before 1742. New Contexts – New Perspectives. Frankfurt a.M., 2013, 45-54.

Gancarczyk (2021) – GANCARCZYK, Paweł, Petrus Wilhelmi de Grudencz i muzyka Europy Środkowej XV wieku. Warszawa, 2021.

Gancarczyk, Hlávková (2017) – GANCARCZYK, Paweł, HLÁVKOVÁ, Lenka, ‘The Lviv Fragments and Missa L’homme armé sexti toni. Questions on Early Josquin Reception in Central Europe,’ Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 67:2017, 139-161.

Gancarczyk, Watkowski (2020) – GANCARCZYK Paweł, WATKOWSKI Kamil, ʻGdański przekaz wielogłosowej pieśni Ihesus Christus nostra salus z XV wieku i jego środkowoeuropejskie koneksjeʼ, Muzyka 65:2020, Fasc. 2, 179–188.

Gansiniec (1951) – GANSINIEC, Ryszard, ‘Nagrobek Bolesława Wielkiego,’ Przegląd Zachodni, 7-8:1951, 359-537.

Ganszyniec (1927) – GANSZYNIEC, Ryszard, ‘Polonolatina. VII,’ Pamiętnik Literacki, 24:1927, 1-4, 86-105.

Garel (1975) – GAREL, Michel, ‘Manuscrits hébreux en Pologne,’ Revue d’Histoire des Textes, 5: 1975, 365-367.

Gärtner (1988) – GÄRTNER Kurt, ‘Zu den Handschriften mit dem deutschen Kommentarteil des Hoheliedkommentars Willirams von Ebersberg,’ in: Deutsche Handschriften 1100-1400. Oxforder Kolloquium 1985, Volker Honemann, Nigel F. Palmer (eds.). Tübingen, 1988, 1-34.

Gatterman (1993) – GATTERMAN, Günther (ed.), Handschriftencensus Rheinland. Schriften der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, 18. Wiesbaden, 1993.

Gaworczyk (1975) – GAWORCZYK, Teresa, ‘Główna UMCS w 30-tym roku działalności w świetle danych statystycznych,’ Informator UMCS, 1:1975, 18-21.

Gebauer (1880) – GEBAUER, Jan (ed.), Žaltář Wittenberský. Památky staré literatury české vydávané Matici českou, 7. Praha, 1880.

Gemoll (1900) – GEMOLL Wilhelm, Die Handschriften der Petro-Paulinischen Kirchenbibliothek zu Liegnitz. Liegnitz, 1900.

Gerlic (1995) – GERLIC, Henryk, ‘Liturgia godzin w głogowskiej mansjonarii NMP w oparciu o «Rubrica sive ordo servandus in choro mansionariorum capelle beate Virginis in summo Glogovie Maioris»,’ Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 15:1995, 335-383.

Gertruda (2012) – Gertruda Mieszkówna 1025-1108 [internet portal].

Gębarowicz (1934) – GĘBAROWICZ, Mieczysław, ‘Mogilno – Płock – Czerwińsk. Studia nad organizacją Kościoła na Mazowszu w XI i XII w.,’ in: Prace historyczne w 30-lecie działalności profesorskiej Stanisława Zakrzewskiego. Lwów, 1934, 115-175.

Gębarowicz (1965) – GĘBAROWICZ Mieczysław, «Psałterz floriański» i jego geneza. Wrocław [etc.], 1965.

Gieburowski (1915) – GIEBUROWSKI, Wacław, «Die Musica Magistri Szydlovite»: Ein polnischer Choraltraktat des XV. Jahrh. und seine Stellung in der Choraltheorie und -Praxis des XV. Jahrh. in Polen, sowie der nachtridentischen Choralreform. Poznań, 1915.

Gieburowski (1922) – GIEBUROWSKI, Wacław, Chorał gregoriański w Polsce od XV do XVII w. Poznań, 1922.

Gieysztor (1962) – GIEYSZTOR, Aleksander, ‘Mistrzowie polscy uniwersytetu paryskiego w XIV i XV wieku’, in: GIEYSZTOR, Aleksander [et al.] (eds.), Wieki średnie. Medium aevum. Prace ofiarowane Tadeuszowi Manteufflowi w 60 rocznicę urodzin. Warszawa, 1962, 213-225.

Gieysztor (1973) – GIEYSZTOR Aleksander, Zarys dziejów pisma łacińskiego. Warszawa, 1973.

Gille (1860) – GILLE, Florent A., Musée de l’Ermitage Impérial. Notice sur la formation de ce musée et description des diverses collections qu’il renferme. Saint-Pétersbourg, 1860.

Gillert 1 (1880) – GILLERT, Karl, ‘Lateinische Handschriften in St. Petersburg [1],’ Neues Archiv der Gesellschaft für Ältere Deutsche Geschichtskunde zur Beförderung einer Gesamtausgabe der Quellenschriften deutscher Geschichten des Mittelalters, 5:1880, 241-265.

Gillert 2 (1880) – GILLERT, Karl, ‘Lateinische Handschriften in St. Petersburg [2],’ Neues Archiv der Gesellschaft für Ältere Deutsche Geschichtskunde zur Beförderung einer Gesamtausgabe der Quellenschriften deutscher Geschichten des Mittelalters, 5:1880, 597-618.

Gillert 3 (1881) – GILLERT, Karl, ‘Lateinische Handschriften in St. Petersburg [3],’ Neues Archiv der Gesellschaft für Ältere Deutsche Geschichtskunde zur Beförderung einer Gesamtausgabe der Quellenschriften deutscher Geschichten des Mittelalters, 6:1881, 497-511.

Gillespie (2014) – GILLESPIE, Alexandra, ‘Auckland, St John’s College MS 1, Bible, Germany,’ in: Old Books New Science [blog].

Giżewski (1984) – GIŻEWSKI, Dionizy, ‘Średniowieczny rękopis medyczny Jana z Poznania,’ Archiwum Historii Medycyny, 47:1984, 1, 509-513.

Glemma (1926) – GLEMMA, Tadeusz, ‘Historjografja diecezji chełmińskiej aż po rok 1821. Dysertacja doktorska,’ Nova Polonia Sacra, 1926, 2, 1–133.

Glemma (1929) – GLEMMA, Tadeusz, ‘Bibljoteka Biskupstwa Chełmińskiego w Pelplinie,’ in: WIERCZYŃSKI, Stefan (ed.), Bibljoteki wielkopolskie i pomorskie. Poznań, 1929, 289–294.

Glogauer Liederbuch 1 (1936) – RINGMANN, Heribert, KLAPPER, Joseph (eds.), Das Glogauer Liederbuch. Vol. 1: Deutsche Lieder und Spielstücke. Das Erbe Deutscher Musik, 4. Kassel, 1936.

Glogauer Liederbuch 2 (1937) – RINGMANN, Heribert, KLAPPER, Joseph (eds.), Das Glogauer Liederbuch. Vol. 2: Ausgewählte lateinische Sätze. Das Erbe Deutscher Musik, 8. Kassel, 1937.

Glogauer Liederbuch 3 (1981) – VÄTERLEIN, Christian, (ed.), Das Glogauer Liederbuch. Vol. 3: Nr. 1-120. Das Erbe Deutscher Musik, 85. Kassel, 1981.

Glogauer Liederbuch 4 (1981) – VÄTERLEIN, Christian, (ed.), Das Glogauer Liederbuch. Vol. 4: Nr. 121-294. Das Erbe Deutscher Musik, 86. Kassel, 1981.

Gładysz (1933) – GŁADYSZ, Bronisław, ‘O łacińskich oficjach rymowanych z polskich źródeł,’ Pamiętnik Literacki, 30:1933, 1, 313-351.

Gładysz (1934a) – GŁADYSZ, Bronisław, ‘Łacińskie sekwencje mszalne z polskich źródeł średniowiecznych’, Ateneum Kapłańskie, 33:1934, z. 2, 105-119.

Gładysz (1934b) – GŁADYSZ, Bronisław, ‘Sekwencje XV wieku’, Ateneum Kapłańskie, 33:1934, z. 4, 342-369.

Gładysz (1934c) – GŁADYSZ, Bronisław, ‘Sekwencje z czasu przejściowego między wiekiem XV a XV’, Ateneum Kapłańskie, 34:1934, z. 3, 252-266.

Gładysz (1934d) – GŁADYSZ, Bronisław, ‘Sekwencje z czasu przejściowego między wiekiem XV a XV’, Ateneum Kapłańskie, 34:1934, z. 4, 380-393.

Głombiowski, Szwejkowska (1971) – GŁOMBIOWSKI, Karol, SZWEJKOWSKA, Helena, Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu. Warszawa, 1971.

Głowa (2007) – GŁOWA, Władysław, ‘Krakowskie oficjum rymowane o św. Wacławie Beatusie vir qui suffert tentationem jako przejaw jego kultu,’ Roczniki Teologiczne, 54:2007, 55-68.

Goldbrunner (1968) – GOLDBRUNNER, Hermann, ‘Durandus de Alvernia, Nicolaus von Oresme und Leonardo Bruni. Zu den Übersetzungen der pseudo-aristotelischen Ökonomik,’ Archiv für Kulturgeschichte, 50:1968, 200-239.

Goleman (2004) – GOLEMAN, Zofia, ‘Sekcja rękopisów,’ in: TROJNACKA, Małgorzata, Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin, 2004, 11-15.

Göllner (1965) – GÖLLNER, Theodor, ‘Eine mehrstimmige tropierte Weihnachtslektion in Polen,’ Acta Musicologica, 37:1965, no. 1, 165-178.

Göllner (1969a) – GÖLLNER, Theodor, Die mehrstimmige liturgische Lesungen. Bd. 1. Tutzing, 1969.

Göllner (1969b) – GÖLLNER, Theodor, Die mehrstimmige liturgische Lesungen. Bd. 2. Tutzing, 1969.

Gołos (1962) – GOŁOS, Jerzy, ‘Odkrycia i badania zabytków dawnej muzyki polskiej,’ Ruch Muzyczny, 10:1962, 7.

Gołos (1963) – GOŁOS, Jerzy, ‘Dalsze nieznane zabytki dawnej polskiej wielogłosowości,’ Muzyka, 8:1963, no. 1-2, 27-38.

Gołos (1966) – GOŁOS, Jerzy, ‘Muzykalia biblioteki klasztoru karmelitów na Piasku w Krakowie,’ Muzyka, 11:1966, no. 3-4 86-97.

Gołos (1968) – GOŁOS, Jerzy, ‘Z problematyki obrządku słowiańskiego w Polsce,’ Muzyka, 13:1968,no. 3, 22-34.

Gołos (1971) – GOŁOS, Jerzy, ‘Elementy menzuralne i wielogłosowe w Graduale Tynieckim,’ Muzyka, 16:1971, no. 1, 86-92.

Gottschalk (1967) – GOTTSCHALK, Joseph, ‘Die älteste Bilderhandschrift mit den Quellen zum Leben der hl. Hedwig,’ Aachener Kunstblätter, 34:1967, 61-161.

Goy (1976) – GOY, Rudolf, Die Überlieferung der Werke Hugos von St. Viktor. Ein Beitrag zur Kommunikationsgeschichte des Mittelalters. Monographien zur Geschichte des Mittelalters, 14, Stuttgart, 1976.

Góra (2000) – GÓRA, Barbara, ‘Straty wojenne i rewindykacja zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Studia Pelplińskie, 30:2000, 199–220.

Góra (2001) – GÓRA, Barbara, ‘Książka w kulturze pelplińskiego konwentu cystersów (1276–1823) w świetle zachowanej kroniki klasztornej i księgozbioru,’ Rocznik Gdański, LXI:2001, 2, 105–123.

Góra (2007) – GÓRA, Barbara, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie 1828-2000. Kraków, 2007.

Górecka, Perz (1959) – GÓRECKA, Wanda, PERZ, Mirosław, ‘Nieznany polski rękopis muzyczny z przełomu XV/XVI wieku,’ Ruch Muzyczny 1959, no. 17-18, 3-4.

Górski (1958) – GÓRSKI, Karol (ed.), Jana Długosza Banderia Prutenorum. Warszawa, 1958.

Górski et al. (1965) – GÓRSKI, Karol [et al.] (eds.), Rozmyślania dominikańskie. Vol. 1. Wrocław, 1965.

Grabiec (2019) – GRABIEC, Dominika, ‘Formularz Mszy o Koronie Cierniowej z fragmentu graduału 12497 IV ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 21-31.

Grabmann (1950) – GRABMANN, Martin, ‘Die Aphorismata philosophica des Wilhelm von Doncaster,’ in: BISCHOFF, Bernhard (ed.), Liber floridus. Mittellateinische Studienk Paul Lehmann zum 65. .Geburtstag von Freunden, Kollegen und Schülern. St. Ottilien, 1950.

Graczyk, Marszalska (2010) – GRACZYK, Waldemar, MARSZALSKA, Jolanta M., Księgi rękopiśmienne i stare druki w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Z dziejów kultury polskich bibliotek kościelnych w dawnych wiekach. Kraków 2010.

Grajewski (2002) – GRAJEWSKI, Czesław, Liturgiczny rękopis gnieźnieński ms. 94-97. Studium źródłoznawcze. Toruń, 2002.

Grajewski (2004a) – GRAJEWSKI, Czesław, ‘Średniowieczny antyfonarz ms. 4 i 5 – świadek liturgiczno-muzycznej tradycji diecezji włocławskiej,’ Ateneum Kapłańskie, 142:2004, nr 1 (569), 108-118.

Grajewski (2013a) – GRAJEWSKI, Czesław, ‘Nieznany psałterz fundacji Jana Łaskiego,’ Liturgia Sacra, 19:2013, 1, 119-133.

Grajewski (2013b) – GRAJEWSKI, Czesław, ‘Kartuskie źródła officium divinum w polskich zasobach archiwalnych i bibliotecznych (od XIV do XVIII wieku),’ Saeculum Christianum, 20:2013, nr 1, 41-51.

Grajewski (2015a) – GRAJEWSKI, Czesław, ‘Graduał Jana Łaskiego na tle jego fundacji ksiąg liturgicznych,’ Seminare. Poszukiwania naukowe, 36:2015, nr 2, 187-196.

Grajewski (2016a) – GRAJEWSKI, Czesław, ‘Uwagi o kompletności fundacji Jana Łaskiego,’ Seminare. Poszukiwania naukowe, 37:2016, nr 2, 163-171

Grajewski (2017a) – GRAJEWSKI, Czesław, ‘Kanonik Jan z Lublina i jego tabulatura,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 108:2017, 111-121.

Grajewski (2020a) – GRAJEWSKI, Czesław, ‘«Gratulemur in honore» – endemiczne oficjum o św. Katarzynie,’ Seminare. Poszukiwania naukowe, 41:2020, nr 1, 103-117.

Grajewski, Nierzwicki (2006) – GRAJEWSKI, Czesław, NIERZWICKI, Krzysztof, Szesnastowieczny antyfonarz kartuski ze zbiorów gidelskich. Kilka uwag bibliologicznych i muzykologicznych, in: Studia o książce dawnej i współczesnej, IMAŃSKA, Iwona, TONDEL, Janusz (eds.), Toruń, 2006, 89-112.

Grienberger (1897) – GRIENBERGER, Theodor von, ‘Der Münchener nachtsegen,’ Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, 41:1897, 335-363.

Grimme (1938) – GRIMME, Hans, ‘Das Kollegiatstift Guttstadt und seine Bibliothek,’ Sankt Wiborada, 5:1938, 18-29.

Grion (1872) – GRION, Giusto, I nobili fatti di Alessandro Magno. Romanzo storico tradotto dal francese nel buon secolo. Bologna, 1852.

Grochal (1971) – GROCHAL, Z., Katalog kościoła N.M.P. w Krakowie – Archiwum, suplement kontynuacyjny do kat. 1916 r.. Kraków, 1971 [typescript].

Grodziska-Ożóg (2000) – GRODZISKA-OŻÓG, Karolina, ‘Zespół rękopisów średniowiecznych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie,’ in: OŻÓG, Krzysztof, SZCZUR, Stanisław (eds.), Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu. Kraków, 2000, 395-413.

Gromadzki (1994) – GROMADZKI, Jan, ‘Średniowieczne cykle obrazowe z legendą o św. Jadwidze,’ in: KORTA, Wacław (ed.), Bitwa legnicka. Historia i tradycja. Sympozja Historyczne 2. Wrocław-Warszawa, 1994, 310-318.

Gromadzki (2000‒2001) – GROMADZKI, Jan, ‘Malarstwo miniaturowe na Śląsku w okresie 1380‒1550,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 50‒51:2000-2001, 43‒68.

Gronek (2007) – GRONEK, Agnieszka,’ O wątku ewangelicznym w bizantyńsko-ruskich malowidłach w wiślickiej kolegiacie,’ in: BAŁUS, Wojciech, WALANUS, Wojciech, WALCZAK, Marek (eds.), Doctus artifex. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. T. 1. Kraków, 2007, 179-191.

Gronek (2010) – GRONEK, Agnieszka, Wokół Ukrzyżowanego. Studia nad tematem Pasji w ukraińskim malarstwie ikonowym. Warszawa, 2010.

Grubmüller et al. (1988) – GRUBMÜLLER, Klaus [et al.] (eds.), «Vocabularius Ex quo». Überlieferungsgeschichtliche Ausgabe. Bd. 1, Texte und Textgeschichte, 22. Tübingen, 1988.

Grudziński (1962) – GRUDZIŃSKI, Kajetan, ‘Najstarsze zabytki rękopiśmienne języka polskiego w zbiorach bernardyńskich (do połowy XVI w.),’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 4:1962, 357-362.

Grudziński (1989) – GRUDZIŃSKI, Kajetan, ‘Średniowieczne rękopisy archiwalno-biblioteczne w zbiorach prowincji OO. Bernardynów w Krakowie,’ in: KŁOCZOWSKI, Jerzy [et al.] (eds.), Zakony franciszkańskie w Polsce. Vol. 1, Pt. 2/3. Kraków, 1989, 69-71.

Grüger (1973) – GRÜGER, Heinrich, ‘Der Nekrolog des Klosters Heinrichau (ca. 1280–1550),’ Archiv für Schlesische Kirchengeschichte, 31:1973, 36–69.

Grüger (1974) – GRÜGER, Heinrich, ‘Der Nekrolog des Klosters Heinrichau (ca. 1280-1550). Die Beziehungen des Klosters zu Landesherrschaft, Adel und Hierarchie. Mit einer Stammtafel der Erbvögte von Münsterberg, Frankenberg, Löwenstein und Frankenstein,’ Archiv für Schlesische Kirchengeschichte, 32:1974, 45-80.

Grüger (1975) – GRÜGER, Heinrich, ‘Der Nekrolog des Klosters Heinrichau (ca. 1280–1550),’ Archiv für Schlesische Kirchengeschichte, 33:1975, 9–27.

Grüger (1977) – GRÜGER, Heinrich, ‘Der Konvent von Heinrichau von der Reformation bis zur Säkularisation (1810),’ Archiv für Schlesische Kirchengeschichte, 35:1977, 65-102.

Grüger (1978) – GRÜGER, Heinrich, Heinrichau. Geschichte eines schlesischen Zisterzienserklosters 1227-1977. Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands, 16. Köln-Wien, 1978.

Grünhagen (1889) – GRÜNHAGEN, Colmar, Wegweiser durch die schlesischen Geschichtsquellen bis zum Jahre 1550. 2 Aufl. Breslau, 1889.

Grupp (1897) – GRUPP, Georg, Oettingen-Wallersteinsche Sammlungen in Maihingen. Handschriftenverzeichnis. I. Hälfte. Nördlingen, 1897.

Grużewski (1956) – GRUŻEWSKI, Aleksander, De XVI Iuvenalis codicibus qui in Polonia asservantur. Auctarium Maeandreum, 5. Warszawa, 1956.

Grzesik (1999) – GRZESIK Ryszard, Kronika węgiersko-polska. Z dziejów polsko-węgierskich kontaktów kulturalnych w średniowieczu. Poznań, 1999.

Grzeszewski (1998) – GRZESZEWSKI, Jan, ‘Ze stanu badań nad księgozbiorami cysterskimi w Polsce,’ Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia, 2-3:1998, 331-347.

Grzybowska (2020) – GRZYBOWSKA, Lidia, Kazania «de tempore» i «de sanctis» Mikołaja z Błonia. Zarys monografii, Warszawa 2020.

Guhrauer (1849) – GUHRAUER, Gottschalk Eduard, ‘Über den Verfasser der Thomas von Aquino beigelegten Schrift: De eruditione principium libri VII,’ Serapeum, 10:1849, 154-160, 175-176.

Gutowski (1973) – GUTOWSKI, Maciej, Komizm w polskiej sztuce gotyckiej. Warszawa, 1973.

Gwara (2007) – GWARA, Scott, A Census of Medieval Manuscripts in South Carolina Collections. Columbia, 2007.

Haas (1906) – HAAS, Philipp de, Ungedruckte Stücke aus den Breslauer deutschen Mahẓor-Handschriften mit Übersetzung und Erklärung. Breslau, 1906.

Hahn (1900) – HAHN, Victor, ‘Griechische und lateinische Handschriften der Gräflich Zamoyskischen Bibliothek in Warschau,’ Wochenschrift für klassische Philologie, 17:1900, 1323-1327.

Hajdukiewicz (1960) – HAJDUKIEWICZ, Leszek, Biblioteka Macieja z Miechowa. Wrocław, 1960.

Halban (1891) – BLUMENSTOK, Alfred, ‘Wiadomość o rękopisach prawno-historycznych Biblioteki Cesarskiej w Petersburgu. Sprawozdanie z poszukiwań,’ Archiwum Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności, 6:1891, 379-463.

Halban (1894) – HALBAN, Alfred, ‘Nieznany list Władysława Jagiełły,’ Kwartalnik Historyczny, 8:1894, 646–648.

Handschriftencensus – Handschriftencensus. Eine Bestandsaufnahme der handschriftlichen Überlieferung deutschsprachiger Texte des Mittelalters [database].

Handschriftenportal – Handschriftenportal – Zentrale Online-Portal für Buchhandschriften in deutschen Sammlungen

Hanusz (1880a) – HANUSZ, Jan, ‘Wykaz form przypadkowych w ułamku starożytnego kazania o małżeństwie,’Sprawozdania Komisyi Językowej Akademii Umiejętności, 1:1880, 315-320.

Hanusz (1880b) – HANUSZ, Jan, ‘Wykaz form przypadkowych w modlitwach kodeksu krakowskiego z r. 1375,’ Sprawozdania Komisyi Językowej Akademii Umiejętności, 1:1880, 320-324.

Hanusz (1880c) – HANUSZ, Jan, ‘Wykaz form przypadkowych w kazaniach gnieźnieńskich z r. 1419 (Zabytek dawnej mowy polskiej T. Działyńskiego),’ Sprawozdania Komisyi Językowej Akademii Umiejętności, 1:1880, 335-374.

Hanusz (1884) – HANUSZ, Jan, ‘Wykaz form przypadkowych w książeczce Nawojki,’ Sprawozdania Komisyi Językowej Akademii Umiejętności, 3:1884, 20-57.

Harrsen (1937) – HARRSEN, Meta, Cursus Sanctae Mariae: A thirteenth-century manuscript, now M.739 in the Pierpont Morgan Library. New York, 1937.

Harrsen (1958) – HARRSEN, Meta, Central European Manuscripts in the Pierpont Morgan Library. New York, 1958.

Hartleb (1917) – HARTLEB, Kazimierz, Jan z Ocieszyna Ocieski. Jego działalność polityczna i diariusz podróży do Rzymu. Lwów, 1917.

Hebräische Fragmente in Österreich – Hebräische Fragmente in Österreich [database].

Heck (1964) – HECK, Roman, ‘Miniatury wrocławskiego rękopisu Jakuba de Cessulis «Liber super ludum scacorum»,’ Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia, 8:1964, 13–50.

Heck (1980) – HECK, Roman, ‘Kronika książąt polskich – metoda prezentacji dziejów,’ in: GAJDA, Krystyna (ed.), Dawna historiografia śląska. Materiały sesji naukowej odbytej w Brzegu w dniach 26-27 listopada 1977 r.. Opole, 1980, 61-81.

Hedwigs-Codex (1972) Der Hedwigs-Codex von 1353 Sammlung Ludwig. Hrsg. von Wolfgang BRAUNFELS. Bd. 1: Faksimilie der vollständigen Handschrift. Berlin, 1972 (facsimile).

Heimpel (1961) – HEIMPEL, Hermann, ‘Reformatio Sigismundi, Priesterehe und Bernhard von Chartres,’ Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 17:1961, 526–537.

Heinrich (1911) – HEINRICH, Arthur, Geschichte des Fürstentums Sagan: bis zum Ende der sächsischen Herrschaft im Jahre 1549. Żagań, 1911.

Heinrich et al. (2004) – HEINRICH, Albin [et al.], Repertorium codicum manuscriptorum in caesareo-regia Bibliotheca Scherschnickiana Teschinii. Wrocław, 2004.

Heise (1885) – HEISE, Johann, Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreussen. Der Kreis Preussisch Stargard. Vol. 3. Danzig, 1885.

Hellgardt (1988) – HELLGARDT, Ernst, ‘Die deutschsprachigen Handschriften im 11. und 12. Jahrhundert. Bestand und Charakteristik im chronologischen Aufriß,’ in: Deutsche Handschriften 1100-1400. Oxforder Kolloquium 1985, Volker Honemann, Nigel F. Palmer (eds.). Tübingen, 1988, 35-81.

Henkel (1988) – HENKEL, Nikolaus, Deutsche Übersetzungen lateinischer Schultexte. Ihre Verbreitung und Funktion im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters, 90. München–Zürich, 1988.

Henkel (1995) – HENKEL, Nikolaus, ‘Anmerkungen zum «Polethicon» und seiner Überlieferung,’ Mittellateinisches Jahrbuch, 30:1995, 39-46.

Henricus Bitterfeld de Brega (2003) – HENRICUS BITTERFELD DE BREGA, Tractatus de vita contemplativa et activa, ed. MAZUR, Zegmunt., SEŃKO, Władysław, TATARZYŃSKI, Ryszard. Warszawa, 2003.

Henschel (1846) – HENSCHEL, August Wilhelm Eduard Theodor, ‘Der älteste medicinische Codex der Breslauer Universitätsbibliothek,’ Janus, 1:1846, 639-684.

Henschen (1920) – HENSCHEN, Ingegerd, ‘Ett par medeltidta bokband i Upsala Universitetsbibliotek,’ Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, 7:1920, 156-161.

Hermann (1905) – HERMANN, Julius, Die illuminierten Handschriften in Tirol. Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Österreich 1. Leipzig, 1905.

Herzog (1908) – HERZOG, Eugen, ‘Ein Fragment des Poème moral,’ Zeitschrift dür Romanische Philologie, 32:1908, 50-72.

Heydenreich (1878) – HEYDENREICH, Eduard Carl Heinrich, ‘Die Hyginhandschrift der Freiberger Gymnasialbibliothek. Eine kritische Untersuchung,’ in: Gymnasium Albertinum zu Freiberg. Programm vomit zu den öffentlichen Prüfungen der Classen am 10. und 11. April …. Freiberg, 1878, 1-28.

Hilg (1981) – HILG, Hardo, Das Marienleben des Heinrichs von St. Gallen. Text und Untersuchung. Mit einem Verzeichnis deutschsprachiger Prosamarienleben bis etwa 1520. Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters, 75. München, 1981.

Hilka (1921) – HILKA, Alfons, ‘Die Berliner Bruchstücke der ältesten italienischen Historia de preliis,’ Zeitschrift für romanische Philologie, 41:1921, 234-253.

Hintze (1929) – HINTZE, Erwin, Katalog der vom Verein «Jüdisches Museum Breslau» in den Räumen des Schlesischen Museums für Kunstgewerbe und Altertümer veranstalteten Austellung Das Judentum in der Geschichte Schlesiens: 3. Februar bis 17. Marz 1929. Breslau, 1929.

Hinz (1969) – HINZ, Edward, ‘Notacja muzyczna graduału rkp. 118/119 z Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Musica Medii Aevi, 3:1969, 43–58.

Hinz (1988) – HINZ, Edward, ‘Cechy paleograficzne średniowiecznych graduałów cysterskich z Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Studia Pelplińskie, 19:1988, 313–329.

Hinz (1994) – HINZ, Edward, Z dziejów muzyki kościelnej w diecezji chełmińskiej. Pelplin, 1994.

Hipler (1874) – HIPLER, Franz, ‘Analecta Warmiensia. Studien zur Geschichte der ermländischen Archive und Bibliotheken,’ Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, 5:1874, 316-488.

Hipler (1885) – HIPLER, Franz, ‘Meister Thomas Werner, Domcustos von Ermland und Professor der Theologie in Leipzig,’ Pastoralblatt für die Diözese Ermland, 17:1885, 52-58.

Hlávková-Mráčková (2013) – HLÁVKOVÁ-MRÁČKOVÁ, Lenka, ‘Die Saganer Stimmbücher (Das Glogauer Liderbuch) und die Traditionen des polyphonen Liedes in Mitteleuropa,’ in: GANCARCZYK, Paweł [et al.] (eds.), The Musical Culture of Silesia before 1742. New Contexts – New Perspectives. Frankfurt a.M., 2013, 55-69

Hoffmann (1939) – HOFFMANN, Hermann, ‘Schlesische Kirchenbüchereien,’ Archiv für Schlesische Kirchengeschichte, 4:1939, 91-124.

Hoffmann (2022) – HOFFMANN, Werner J., Die mittelalterlichen deutschen und niederländischen Handschriften der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. Archivum Medii Aevi Digitale. Studies: Catalogues 1. Frankfurt am Main, 2022.

Hoffmann von Fallersleben (1829) – HOFFMANN VON FALLERSLEBEN, August H., ‘Früheste Nachrichten über das Clarenstift zu Breslau,’ Monatschrift von und für Schlesien, 1829, April, 241-244.

Hoffmann von Fallersleben (1830a) – HOFFMANN VON FALLERSLEBEN, August H., ‘Bruder Conrads von Heinrichau Chronik von Polen und Schlesien’, De cronica polonorum, Monatschrift von und für Schlesien, 1829, Januar, 49-52.

Hoffmann von Fallersleben (1830b) – HOFFMANN VON FALLERSLEBEN, August H., ‘Eine Krankheits- und Heilmittelkunde aus dem XIV. Jahrh.,’ in: HOFFMANN, Heinrich (ed.), Fundgruben für Geschichte deutscher Sprache und Litteratur, Th. I. Breslau 1830, 317-327.

Hoffmann-Ebrecht (1986) – HOFFMANN-ERBRECHT, Lothar, Musikgeschichte Schlesien. Dülmen, 1986.

Hoffmann-Erbrecht (1990) – HOFFMANN-ERBRECHT, Lothar, ‘Auf den Spuren des Schreibers der Glogauer Handschrift (ca. 1480),’ Augsburger Jahrbuch für Musikwissenschaft, 7:1990, 19–29.

Hofman-Dadejowa (1924) – HOFMAN-DADEJOWA, Helena, Studya nad rękopisami «Kroniki» Mistrza Wincentego. Lwów, 1924.

Höjer (1905) – HÖJER, Torvald Magnusson, Studieri Vadstena klosters och birgittinordens historia intill midten af 1400-talet. Uppsala, 1905.

Holder-Egger (1903) – HOLDER-EGGER, Oswald, ‘Sicardi episcopi Cremonensis Cronica,’ in: Monumenta Germaniae Historica, 31. Hannoverae, 1903, 22-181.

Holder-Egger (1910) – HOLDER-EGGER, Oswald, ‘Ueber eine neue Widukind-Handschrift’, Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, 35:1910, 776-778, 819.

Holladay (2019) – HOLLADAY, Joan A., Genealogy and the Politics of Representation in the High and Late Middle Ages. Cambridge-New York, 2019.

Homeyer (1931) – HOMEYER Gustav, Die deutschen Rechtsbücher des Mittelalters und ihre Handschriften. Neu bearbeitet von Conrad Borchling, Karl August Eckhardt und Julius von Gierke, Zweite Abteilung: Verzeichnis der Handschriften, bearbeitet von Conrad Borchling und Julius von Gierke,, Weimar 1931.

Honemann (2000) – HONEMANN, Volker, Heinrich von Hesler, Die Apokalypse / Königsberger Apokalypse (Toruń, Bibliotheka Uniwersytu Mikołaja Kopernika, ms. Rps. 64 und ms. Rps. 44). Mikrofiche-Edition. Einführung zum Werk und Beschreibung. Codices illuminati medii aevi 27. München, 2000.

Honemann (2012) – HONEMANN, Volker, ‘Fromme Frauen oder ungebärdige und verdorbene höhere Töchter? Eine Verbotsliste des Provinzials Ulrich von Hagen aus dem Jahre 1365 für die Breslauer Klarissen (mit Abdruck und Übersetzung des Textes),’ Wissenschaft und Weisheit. Franziskanische Studien zu Theologie, Philosophie und Geschichte, 75:2012, 2, 237-258.

Honemann (2013) – HONEMANN, Volker, ‘Ein Stadtschreiber als Theologe. Peter Eschenloer von Breslau über Bömische Ketzerei und Pest ( -1481),’ in: SCHÖNER, Petra, HÜBNER, Gert (eds.), Artium conjunctio. Kulturwissenschaft und Frühneuzeit-Forschung. Aufsätze für Dieter Wuttke. Saecula Spiritalia. Sonderband. Baden-Baden, 2013, 98-116.

Hörner (2016) – HÖRNER, Petra, KRECKWITZ, Georg, Evangelienharmonie. Edition und Untersuchung. Berlin, 2016.

Hornowska (1930) – HORNOWSKA, Maria, Rękopisy Bibljoteki Ord. Krasińskich dotyczące dziejów szkolnictwa polskiego. Warszawa, 1930.

Hornowska, Zdzitowiecka (1947) – HORNOWSKA, Maria, ZDZITOWIECKA-JASIEŃSKA, Halina, Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej. Warszawa, 1947.

Horodyski (1948) – HORODYSKI, Bogdan, ‘Spuścizna działu rękopiśmiennego Biblioteki Załuskich,’ Przegląd Biblioteczny, 16:1948, 40-63.

Horodyski (1951) – HORODYSKI, Bogdan, ‘Zarys dziejów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej,’ in: Studia nad książką poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego. Warszawa, 1951, 259-341.

Horowski (2014) – HOROWSKI, Aleksander L., ‘Alcune leggende liturgiche latine su sant’Elisabetta d’Ungheria,’ Collectanea Franciscana, 84:2014, 3–4, 641–704.

Horowski (2018) – HOROWSKI, Aleksander, ‘Ordinationes Monasterii Wratislaviensis. I più antichi statuti per le monache dell’Ordine di San Damiano,’ Collectanea Franciscana, 88:2018, 1-2, 91-146.

Horst (2004) – HORST, Harald, Kirchenväter und lateinische Dichtung in Handschriften der Oberlausitz: zwei Codices der Pfarrei St. Wenzeslaus zu Jauernick (Diözese Görlitz). Köln, 2004.

Horyna (2004) – HORYNA, Martin, ‘Utwory Piotra Wilhelmiego z Grudziądza w tradycji polifonii późnośredniowiecznej w Europie Środkowej, a zwłaszcza w Czechach XV i XVI wieku,’ Muzyka, 49:2004, 2, 21–56.

Howald, Sigerist (1927) – HOWALD, Ernestus, SIGERIST, Henricus E. (eds.), Antonii Musae De herba vettonica. Pseudoapulei Herbarius. Anonymi De taxone liber. Sexti Placiti Liber medicinae ex animalibus etc.. Corpus Medicorum Latinorum, 4. Lipsiae-Berolini, 1927.

Hradilová (2014) – HRADILOVÁ, Marta, K dějinám knihovny minoritů v Českém Krumlově. Studie o Rukopisech. Monographia, 19, Praha, 2014.

Hube (1856) – HUBE Romuald, Antiquissimae constitutiones synodales provinciae Gneznensis. Petropoli, 1856.

Hube (1885) – HUBE, Romuald, ‘Dwa rękopisy średniowiecznego zbioru praw kościelnych gnieźnieński i krakowski,’ Biblioteka Warszawska, 178:1885, Fasc. 2, 1-9.

Huemer (1891) – HUEMER, Johann (ed.), Iuvencus, Evangeliorum libri quattuor. Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum, 24.

Huglo (1971) – HUGLO, Michel, Les Tonaires: inventaire, analyse, comparaison. Paris, 1971.

Huisman (1899) – HUISMAN, Michel, ‘Inventaire des nouveaux manuscrits concernant l’histoire de la Belgique, acquis par la Bibliothèque royale de Berlin,’ Compte rendu des séances de la Commission royale d’histoire ou recueil de ses bulletins, 68:1899, 357-422.

Indeksy do opisu źródeł (2011) – FRODYMA, Mariusz, Indeksy do «Opisu źródeł Słownika staropolskiego». Kraków, 2011.

Indrika Hronika (1993) – HENRICUS DE LETTIS, Indrika Hronika. FELDHŪNS, Ābrams (ed.). Riga, 1993.

Inventory Załuski (2013) – The Inventory of Manuscripts from the Załuski Library in the Imperial Public Library. Ed. by Olga N. BLESKINA, Natalia A. ELAGINA; with the coop. of Krzysztof KOSSARZECKI, Sławomir SZYLLER. Warszawa, 2013.

Iwańska-Cieślik (2013) – IWAŃSKA-CIEŚLIK, Bernardeta, Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku. Bydgoszcz, 2013.

Izbicki (2006) – IZBICKI, Bartosz, Graduał tyniecki ms. b. s. I w świetle tradycji europejskiej i polskiej. Studium źródłoznawczw. Warszawa, 2006[PhD thesis, typescript]

Izydorczyk (1997) – IZYDORCZYK, Zbigniew (ed.), The Medieval «Gospel of Nicodemus». Texts, Intertexts, and Contexts in Western Europe. Medieval and Renaissance Texts and Studies, 158. Tempe (AR), 1997

Jabłonka (2002) – JABŁONKA, Agnieszka, ‘Średniowieczne rękopisy z Biblioteki Krasińskich,’ Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej, 2002, 4, 35-39.

Jabłoński (1966) – JABŁOŃSKI, Zbigniew, ‘Biblioteka PAN w Krakowie,ʼ Nauka Polska, 14:1966, 4, 73-81.

Jabłoński (1967) – JABŁOŃSKI, Zbigniew, Zarys dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1815-1872). Nauka dla Wszystkich, 48. Kraków, 1967.

Jabłoński (1972) – JABŁOŃSKI, Zbigniew, ‘Problematyka bibliotecznych zbiorów w pracach Polskiej Akademii Umiejętności,ʼ Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, 18:1972, 7-20.

Jabłoński (1974) – JABŁOŃSKI, Zbigniew, ‘Biblioteka PAN w Krakowie w trzydziestoleciu PRL,ʼ Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, 20:1974, 3-25.

Jachimecki (1930a) – JACHIMECKI, Zdzisław, ‘Średniowieczne zabytki polskiej kultury muzycznej. 1. Jednogłosowa muzyka religijna,’ Muzyka Kościelna, 5:1930, 41-45, 63-65, 89-90, 108-111.

Jachimecki (1930b) – JACHIMECKI, Zdzisław, Średniowieczne zabytki polskiej kultury muzycznej. Poznań, 1930.

Jachimecki (1930c) – JACHIMECKI, Zdzisław, Nieuwzględnione dotychczas źródło melodji Bogurodzicy. Warszawa 1930.

Jachimecki (1948) – JACHIMECKI, Zdzisław, Historia muzyki polskiej. Kraków, 1948.

Jacob (1907) – JACOB, Eugen (ed.), Johannes von Capistrano. Materia triginta sex sermonibus Lipsiae praedicata, Tractatus de cupiditate. T. II/2. Breslau, 1907.

Jacobs (1911) – JACOBS, Emil, ‘Die neue Widukind-Handschrift und Trithemius’, Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, 36:1911, 203-208.

Jakubek–Raczkowska, Czyżak (2016) – JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta, ‘Wokół Biblii Lutera z Brunszwiku. Dekoracje filigranowe grupy kodeksów pruskich z XIV wieku,’ in: WALANUS, Wojciech, WALCZAK, Marek (eds.), Imagines pictae. Studia nad gotyckim malarstwem w Polsce. Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 4. Kraków, 2016, 289–306.

Jakubowski (2020) – JAKUBOWSKI, Filip A., ‘Dwa rękopiśmienne Korany w zbiorach Biblioteki Kórnickiej,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 37:2020, 53-64.

Jakubowski (2020) – JAKUBOWSKI, Filip A., ‘Dwa rękopiśmienne Korany w zbiorach Biblioteki Kórnickiej,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 37:2020, 53-64.

Janauschek (1891) – JANAUSCHEK, Leopold (ed.), Beiträge zur Geschichte der Cistercienser-Stifte. Xenia Bernardina, 3. Wien, 1891.

Jancke (1841) – JANCKE, ‘M. Johannes Frawenburg’s Auweisung, wie sich ein Bürgmeister unter seinem Amacht halten soll,’ Neues Lausitzisches Magazin 23:1846), 1-28.

Jankowska (1993) – JANKOWSKA, Katarzyna, ‘Trzynastowieczna Biblia francuska w zbiorach Biblioteki Kórnickiej,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 23:1993, 139-148.

Janocki (1752) – JANOCKI, Jan Daniel, Specimen catalogi codicum manuscriptorum Bibliothecae Zaluscianae. Dresdae, 1752.

Janz-Wenig (2017) – JANZ-WENIG, Katrin, Decem gradus amoris deutsch. Entstehung, Überlieferung und volkssprachliche Rezeption einer lateinischen Predigt. Untersuchung und Edition. Texte des Späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit, 56, Berlin, 2017.

Jarosławiecka-Gąsiorowska, Komornicki (1935a) – JAROSŁAWIECKA-GĄSIOROWSKA, Maria, KOMORNICKI, Stefan: ‘Les principaux manuscrits à peintures du Musée des Princes Czartoryski à Cracovie,’ Bulletin de la Société Française de Reproductions de Manuscrits à Peintures, 18:1935, 5-184.

Jarosławiecka-Gąsiorowska, Komornicki (1935b) – JAROSŁAWIECKA-GĄSIOROWSKA, Maria, KOMORNICKI, Stefan: ‘Les principaux manuscrits à peintures des archives du Chapitre de Cracovie,’ Bulletin de la Société Française de Reproductions de Manuscrits à Peintures, 18:1935, 185-198.

Jasiński (1959) – JASIŃSKI, Kazimierz, ‘Ilustracje kalendarzowe w rękopisie wrocławskim z około 1300 r.,’ Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 7:1959, 2, 203-226.

Jasiński (1981) – JASIŃSKI, Kazimierz, ‘Najdawniejsze roczniki krakowskie,’ Kwartalnik Historyczny, 88:1981, 463–467.

Jasiński (2016) – JASIŃSKI, Tomasz, ‘Próba rekonstrukcji pierwotnego tekstu wiersza Angilberta o bitwie pod Fontenoy (841 rok),’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 33:2016, 29-84.

Jasiński (2021) – JASIŃSKI, Tomasz, ‘Fragment tekstu Gilberta z Poitiers na oprawie z pergaminu makulaturowego w zbiorach Biblioteki Kórnickiej,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 38:2021, 21-34.

Jażdżewski (1976) – JAŻDŻEWSKI, Konstanty, ‘Dzieła kaligraficzne mnicha Jakuba, kopisty skryptorium cysterskiego w Lubiążu z pierwszej ćwierci XIII wieku,’ Studia Źródłoznawcze, 21:1976, 19-44.

Jażdżewski (1979) – JAŻDŻEWSKI, Konstanty Klemens, ‘Biskup wrocławski Nanker (1326–1341) w Złotej Legendzie Jakuba de Voragine,’ Studia Źródłoznawcze, 24:1979, 173–175.

Jażdżewski (1980a) – JAŻDŻEWSKI, Konstanty K., ‘Nad słownikiem obojga praw. Glosy niemieckie w inkunabule Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Sygnatura XV F 491,’ Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 91:1980, 77-92.

Jażdżewski (1980b) – JAŻDŻEWSKI, Konstanty Klemens, ‘Biblia henrykowska I F 13 i Psałterz trzebnicki I F 440: dzieła kaligraficzne cystersa lubiąskiego z lat 1238-1245,’ Studia Źródłoznawcze, 25:1980, 109-119.

Jażdżewski (1983) – JAŻDŻEWSKI, Konstanty, ‘Jeszcze o lubiąskiej tradycji kaligraficznej a rozwidlonego. Drugie uzupełnienie do artykułów o dwóch kopistach cystersów w Lubiążu,’ Studia Źródłoznawcze, 28:1983, 203-205.

Jażdżewski (1984) – JAŻDŻEWSKI, Konstanty K., ‘Engelberci czy Engelbert? W związku z autorstwem pierwszego Żywota św. Jadwigi Śląskiej (druga połowa XIII wieku),’ in: CHŁOPOCKA, Helena, Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich, Poznań, 1984, 189-194.

Jażdżewski (1986) – JAŻDŻEWSKI, Konstanty Klemens, ‘Identifizierungsprobleme bei Schreiberhänden,’ in: HÄRTEL, Helmar [et al.] (eds.), Probleme der Bearbeitung mittelalterlicher Handschriften. Wolfenbütteler Forschungen, 30, Wiesbaden, 1986, 325–326.

Jażdżewski (1992) – JAŻDŻEWSKI, Konstanty, Lubiąż. Losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163-1642). Wrocław, 1992.

Jecht (1906) – JECHT, Richard, ‘Ueber die in Görlitz vorhandenen Handschriften des Sachsenspiegels und verwandter Rechtsquellen,’ Neues Lausitzisches Magazin, 82:1906, 223-264.

Jelicz (1985) – JELICZ, Antonina (ed.), Antologia poezji polsko-łacińskiej: 1470-1543. Szczecin, 1985.

Jindřich (2009) – JINDŘICH, Marek, ‘Díla Johna Wyclifa v rukopisech vratislavské univerzitní knihovny,’ Studie o rukopisech, 39:2009, 293-297.

Jolet (1888) – JOLET, Charles, ‘Les incantations botaniques des manuscrits F. 277 de la Bibliothèque de l´École de médecine de Montepellier et F. 19 de la Bibliothèque académique de Breslau,’ Romania, 17:1888, no. 67, 337-354.

Jord (1994) – JORD, Nihad, Koran rękopiśmienny w Polsce. Świat arabski w piśmiennictwie polskim XIX wieku. Studia Polono-Arabica 1. Lublin, 1994.

Jujeczka (2003) – JUJECZKA, Stanisław, ‘Kartuzja Passionis Christi pod Legnicą 1423-1548’. Cz. I, Szkice Legnickie,24: 2003, 75-118.

Jujeczka (2004) – JUJECZKA, Stanisław, ‘Kartuzja Passionis Christi pod Legnicą 1423-1548’. Cz. II, Szkice Legnickie,25: 2004, 87-132.

Jung-Palczewska (2000) – JUNG-PALCZEWSKA, Elżbieta, Prima verba. Krakowskie mowy uniwersyteckie. Łódź, 2000.

Jungnitz (1898) – JUNGNITZ, Joseph, ‘Geschichte der Dombibliothek in Breslau,’ in: Silesiaca. Festschrift des Vereins für Geschichte un Alterthum Schlesiens zum siebzigsten Geburtstage seines Präses Colmar Grünhagen. Breslau, 1898, 187-206.

Jurek (1982) – JUREK, Piotr, ‘O tekstach śląskiego Landfrydu z 1474 r.,’ Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 103:1982, 45-73.

Jurkowlaniec (1998) – JURKOWLANIEC, Grażyna, ‘Wątki treściowe dekoracji pelplińskiego graduału L 13,’ Biuletyn Historii Sztuki, LX:1998, 3–4, 353–379.

Just (1994) – JUST, Martin, ‘Polyphony Based on Chant in a Late Fifteenth-century German Manuscript,’ in: KMETZ, John (ed.), Music in the German Renaissance. Sources, Styles. Cambridge, 1994, 129-151.

Kaczmarek (1981) – KACZMAREK, Michał, ‘Nekrolog lubiąski. Próba krytyki przekazu,’ Studia Źródłoznawcze, 26:1981, 113–140.

Kaczmarek (1984) – KACZMAREK, Michał, ‘Motywy bamberskie w dziejopisarstwie cystersów śląskich w XIII wieku,’ in: CHŁOPOCKA, Helena, Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich. Poznań, 1984.

Kaczmarek (1985) – KACZMAREK, Michał, ‘«.. in libro vite memoriter exarata». Modlitwy wypominkowe konwentu kamienieckiego za sprawujących władzę,’ Przegląd Historyczny, 76:1985, 3, 505-532.

Kaczmarek (1987) – KACZMAREK, Michał, ‘«.. in libro vite memoriter exarata». Zum Totengedenken des Kamenzer Konvents für Könige, Herzöge und Bischöfe,’ Archiv für Schlesische Kirchengeschichte, 45:1987, 1-36.

Kaczmarek (2021) – KACZMAREK, Krzysztof, ‘Der Dominikanerklosterkreis Brzeg (Brieg) im 16. Jahrhundert. Versuch einer Rekonstruktion,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 115:2021, 149-174.

Kaczmarek, Mrozowicz (2019) – KACZMAREK, Romuald, MROZOWICZ, Wojciech, W kręgu średniowiecznych iluminowanych psałterzy śląskich. Europejska sztuka książki w pełnym blasku. Pelplin-Wrocław, 2019.

Kaffler (1856) – KAFFLER, Albert (ed.), ‘Annalista Silesiacus und Series episcoporum Wratislaviensium vom J. 1382,’ Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertumskunde Schlesiens, 1:1856, 2, 213-225.

Kalina (1879) – KALINA, Antoni, ‘Anecdota palaeopolonica,’ Archiv für Slavische Philologie, 3:1879, 1-66, 621-636.

Kalinowska (1989) – KALINOWSKA, Jadwiga Ambrozja, ‘Anonimowy rękopis średniowieczny nr 20 ze zbiorów Biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,’ Rocznik Olsztyński, 16:1989, 255-262.

Kalinowski (1974) – KALINOWSKI, Jerzy K., ‘Kto jest autorem traktatu De fide ad Petrum, zawartego w rękopisie pelplińskim 188(225)?,’ Studia Pelplińskie, 5:1974, 269–275.

Kaliszuk (1999) – KALISZUK, Jerzy, ‘Kult Trzech Króli w Polsce późnego średniowiecza,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 72:1999, 445-460.

Kaliszuk (2005) – KALISZUK Jerzy, Mędrcy ze Wschodu. Legenda i kult Trzech Króli w średniowiecznej Polsce. Warszawa, 2005.

Kaliszuk (2006) – KALISZUK Jerzy, ‘Liber mortuorum dominikanów lwowskich – analiza kodykologiczna,’ Studia Źródłoznawcze, 44:2006, 1-10.

Kaliszuk (2007) – KALISZUK Jerzy, ‘Rękopisy średniowieczne kolegiaty wiślickiej w świetle inwentarzy,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 87:2007, 83–106.

Kaliszuk (2008) – KALISZUK Jerzy, ‘Ponownie odnaleziony niemiecki tekst legendy o Barlaamie i Jozafacie,’ Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 2:2008, 81–91.

Kaliszuk (2009) – KALISZUK Jerzy, ‘De sanctitate meritorum et gloria miraculorum beati Karoli Magni. Dwunastowieczny rękopis w zbiorach Biblioteki Narodowej (BN II 12511),’ in: SKWIERCZYŃSKI, Krzysztof (ed.), Christianitas Romana. Studia ofiarowane Profesorowi R. Michałowskiemu. Warszawa, 2009, 196–214.

Kaliszuk (2010a) – KALISZUK Jerzy, ‘Spis książek klasztoru franciszkanów chełmińskich z drugiej połowy XIII wieku,’ Studia Źródłoznawcze, 47:2010, 95–108.

Kaliszuk (2010b) – KALISZUK Jerzy, ‘Texts of synodal statutes in social communication of late medieval Poland – as exemplified by the Wieluń-Kalisz statutes of Mikołaj Trąba,’ in: BRACHA, Krzysztof, KRASA, Paweł (eds.), Przestrzeń religijna Europy Środkowo-Wschodniej w średniowieczu = Religious Space of East-Central Europe in the Middle Ages. Przestrzeń Religijna Europy Środkowo-Wschodniej Otwarta na Wschód i Zachód, 2. Warszawa, 2010, 67–78.

Kaliszuk (2016a) – KALISZUK, Jerzy, Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej. Vol. 1: Dzieje i charakterystyka kolekcji. Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 8/1. Wrocław, 2016.

Kaliszuk (2016b) – KALISZUK, Jerzy, Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej. Vol. 2: Katalog rękopisów utraconych, p. 1. Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 8/2, 1. Wrocław, 2016.

Kaliszuk (2016c) – KALISZUK, Jerzy, Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej. Vol. 2: Katalog rękopisów utraconych, p. 2. Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 8/2, 3. Wrocław, 2016.

Kaliszuk (2016d) – KALISZUK, Jerzy, Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej. Vol. 3: Indeksy, Aneks, Bibliografia. Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 8/3. Wrocław, 2016.

Kaliszuk, Szyller (2012) – KALISZUK, Jerzy, SZYLLER, Sławomir (eds.), Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej. Inwentarze Rękopisów Biblioteki Narodowej, 3. Warszawa, 2012.

Kalita (1988) – KALITA, Magdalena, ‘Analiza źródłoznawcza rękopisu muzycznego I.F.387 z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu,’ Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 9:1988, 11-138.

Kalla (1936) – KALLA, Stanisław, ‘Katalog biblioteki stradomskiej X. Fr. Namysłowskiego,’ Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, 39:1936 z. 3-4, 265-269.

Kałuża (1970) – KAŁUŻA, Zenon, ‘Materiały do katalogu dzieł Heimeryka de Campo,’ Studia Mediewistyczne, 12:1970, 3-28.

Kałużniacki (1882) – KAŁUŻNIACKI, Emil, ‘Kleinere altpolnische Texte aus Handschriften des XV. und des Anfangs des XVI. Jahrhunderts,’ Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 101:1882, 267-318.

Kamieniecki (1955) – KAMIENIECKI Witold, ‘Straty Biblioteki Ordynacji Krasińskich w zakresie zbiorów rękopiśmiennych,’ in: BAŃKOWSKI Piotr (ed.), Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. 3: Biblioteki. Warszawa, 1955, 143-176.

Kantak (1926) – KANTAK Kamil, 'Rękopisy franciszkańskie w bibliotekach polskich', Kronika Miasta Poznania, 4:1926, 3, s. 56-59.

Kantak (1929) – KANTAK, Kamil, Les données historiques sur les bienheureux Bernardins (Observants) Polonais du XVe siècle, Archivum Franciscanum Historicum, 22:1929, 433-461.

Kantak (1933a) – KANTAK, Kamil, Bernardyni polscy. Vol. 1: 1453-1572. Lwów, 1933.

Kantak (1933b) – KANTAK, Kamil, Bernardyni polscy. Vol. 2: 1573-1795-1932. Lwów, 1933.

Kantak et al. (1938) – KANTAK, Kamil, SZABLOWSKI, Jerzy, ŻARNECKI, Jerzy, Kościół i klasztor OO. Bernardynów w Krakowie. Biblioteka Krakowska, 96. Kraków, 1938.

Karaś (1964) – KARAŚ, Mieczysław, ‘Urywek staropolskiego modlitewnika,’ Język Polski, 45:1965, 102-107.

Karaś (1965) – KARAŚ, Mieczysław, ‘Urywek staropolskiego modlitewnika,’ Język Polski, 45:1965, nr 2, 102-107.

Kardyś (2011) – KARDYŚ, Piotr, ‘Dwa rękopisy Adama Wikarego darowane kolegiacie kieleckiej w 1430 roku,’ Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne, 12: 2011, 55-64.

Karl (1926) – KARL, Louis, ‘Le Roman de Mandevie et les Mélancolies de Jean Dupin,’ Revue des langues romanes, 63:1925-1926, 297-302.

Karlsson (1981) – KARLSSON, Gustav H., Codex Upsaliensis Graecus 28. Geschichte und Beschreibung nebst einer Nachlese von Texten. Bibliotheca Ekmaniana, 69. Stockholm, 1981.

Karłowska-Kamzowa (1970) – KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, Fundacje artystyczne księcia Ludwika I Brzeskiego. Studia nad rozwojem świadomości historycznej na Śląsku XIV–XVIII w. Wrocław, 1970.

Karłowska-Kamzowa (1977) – KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Gotyckie rękopisy iluminowane na Śląsku (do 1450 r.),’ in: HECK, Roman (ed.), Średniowieczna kultura na Śląsku. Zbiór materiałów sesji naukowej Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzeskiej i Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Brzeg 18-19 X 1974. Wrocław, 1977, 101–127.

Karłowska-Kamzowa (1979) – KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, Malarstwo śląskie 1250‒1450. Wrocław [etc.], 1979.

Karłowska-Kamzowa (1980) – KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Kontakty artystyczne z Czechami w malarstwie gotyckim Śląska, Pomorza Wschodniego, Wielkopolski i Kujaw,’ Folia Historiae Artium, 16:1980, 39‒66.

Karłowska-Kamzowa (1984) – KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Gotyckie rękopisy iluminowane na Pomorzu Wschodnim. Problemy badawcze,’ Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 27:1984, 2, 37-53.

Karłowska-Kamzowa (1986) – KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Drogi przenikania iluminowanych kodeksów do Polski w XIII, XIV i XV w.,’ in: GADOMSKI, Jerzy (ed.), Symbolae historiae artium. Studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane. Warszawa, 1986, 307–319.

Karłowska-Kamzowa (1987) – KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Znaczenie iluminatorstwa cysterskiego dla rozwoju gotyckiej dekoracji rękopisów na ziemiach polskich (Śląsk, Pomorze, Wielkopolska),’ in: STRZELCZYK, Jerzy (ed.), Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki. Poznań, 1987, 367–385.

Karłowska-Kamzowa (1989) – KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Zdobnicze i ideowe funkcje gotyckich kodeksów iluminowanych (na przykładzie wybranych obiektów z Wielkopolski, Pomorza Wschodniego i Śląska),’ in: MICHAŁOWSKA, Teresa (ed.), Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza. Wrocław [etc.], 1989, 283–298.

Karłowska-Kamzowa (1995) – KARŁOWSKA–KAMZOWA, Alicja, ‘Rola klasztorów w rozwoju gotyckich rękopisów iluminowanych w Polsce,’ in: POBÓG–LENARTOWICZ, Anna, DERWICH, Marek, Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w Dąbrowie Niemodlińskiej w dniach 4–6 XI 1993 przez Instytut Historii WSP w Opolu i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Opole, 1995, 281–288.

Karłowska-Kamzowa (2001) – KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Geneza i funkcje ideowe miniatur «Modlitewnika niderlandzkiego»,’Rocznik Biblioteki Narodowej, 33/34:2001, 95-104.

Karłowska-Kamzowa (2004) – KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja , ‘Malarstwo książkowe na Pomorzu Wschodnim,’ in: Malarstwo gotyckie w Polsce, A. Labuda, K. Secomska (eds.), Vol. 1, Warszawa, 2004, 467–479.

Karłowska-Kamzowa et al. (1993) – KARŁOWSKA-KAMZOWA Alicja, WETESKO Leszek, WIESIOŁOWSKI Jacek, Średniowieczna książka rękopiśmienna jako dzieło sztuki. Gniezno, 1993.

Karwasińska (1962) – KARWASIŃSKA, Jadwiga (ed.), Św. Wojciecha biskupa i męczennika Żywot Pierwszy = S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris Vita Prior. Monumenta Poloniae Historica, Series Nova, 4,1. Kraków, 1962.

Kaszlej (1997) – KASZLEJ, Andrzej, Dzieje Kodeksu supraskiego. Supraśl, 1997.

Kaszlej (2010) – KASZLEJ, Andrzej (ed.), Inwentarz rękopisów Biblioteki Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu. Inwentarze Rękopisów Biblioteki Narodowej, 2. Warszawa, 2010.

Kat. BK Wrocław – Katalog rękopisów Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu, Wrocław, prior to 1939 – [ms available at Archdiocesan Archives and Chapter Library in Wrocław]

Kat. zab. szt. Katalog zabytków sztuki w Polsce – Catalogue of Art Monuments in Poland, ongoing series published since 1951.

Katalog mf. ABMK 1 (1963) – KUMOR, Bolesław (ed.), ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 1,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 6:1963.

Katalog mf. ABMK 2 (1966) – KUMOR, Bolesław (ed.), ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 2,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 13:1966.

Katalog mf. ABMK 3 (1972) – KUMOR, Bolesław (ed.), ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 3,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 24:1972.

Katalog mf. ABMK 4 (1975) – KUMOR, Bolesław (ed.), ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 4,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 31:1975.

Katalog mf. ABMK 5 (1985) – KANIA, Janusz (ed.), ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 5,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 51:1985.

Katalog mf. ABMK 6 (1985) – DĘBOWSKA, Maria(ed.), ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 6,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 67:1997.

Katalog mf. ABMK 7 (2005) – DĘBOWSKA, Maria (ed.), ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 7,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 84:2005, 5-72.

Katalog mf. BN 10 (1965) – ZAWADZKI, Konrad (ed.), Rękopisy Biblioteki Czartoryskich w Krakowie. [Vol.] 1. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 10. Warszawa, 1965.

Katalog mf. BN 11 (1965) – ZAWADZKI, Konrad (ed.),Rękopisy Biblioteki Czartoryskich w Krakowie. [Vol.] 2. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 11. Warszawa, 1966.

Katalog mf. BN 12 (1965) – PROKOPOWICZ, Maria (ed.), Muzykalia. 3. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 12. Warszawa, 1965.

Katalog mf. BN 14 (1969) – SEŃKO, Władysław (ed.), Rękopisy Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 14. Warszawa, 1969.

Katalog mf. BN 16 (1976) – DUŻYK, Józef [et al.] (eds.), Rękopisy Biblioteki Polskiej Akademii Nauk. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 16. Warszawa, 1976.

Katalog mf. BN 19 (1989) – WREDE, Maria (ed.), Rękopisy Biblioteki Narodowej. Cz. 1. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 19. Warszawa, 1989.

Katalog mf. BN 20 (1989) – WREDE, Maria (ed.), Rękopisy Biblioteki Narodowej. Cz. 2. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 20. Warszawa, 1989.

Katalog mf. BN 23 (1992) – ŁOŚ-STEMBROWICZ, Irena (ed.), Rękopisy Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Cz. 1. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 23. Warszawa, 1992.

Katalog mf. BN 25 (1992) – DREWNIEWSKA-IDZIAK, Barbara (ed.), Rękopisy Biblioteki Czartoryskich w Krakowie. Cz. 3. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 25. Warszawa, 1992.

Katalog mf. BN 33 (1995) – DUŻYK, Józef, KRĘCINA, Jacek (eds.), Rękopisy Biblioteki Polskiej Akademii Nauk. Cz. 2. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 33. Warszawa, 1995.

Katalog mf. BN 6/7 (1958) – Katalog mikrofilmów. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 6/7. Warszawa, 1958.

Katalog mf. BN 8 (1956) – Katalog mikrofilmów muzycznych. [Cz.] 1. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 8. Warszawa, 1956.

Katalog mf. BN 9 (1962) – PROKOPOWICZ, Maria (ed.), Katalog mikrofilmów muzycznych. [Cz.] 2. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 9. Warszawa, 1962.

Katalog orient. 3 (1958) – STRELCYN, Stefan [et al.] (eds.), Katalog rękopisów orientalnych ze zbiorów polskich. T. 3: ROSZKO, Kazimierz, BRAUN, Jan, Katalog rękopisów ormiańskich i gruzińskich. Warszawa, 1958.

Katalog orient. 4 (1960) – STRELCYN, Stefan [et al.] (eds.), Katalog rękopisów orientalnych ze zbiorów polskich. T. 4: ANDRZEJEWSKI, Tadeusz, JAKOBIELSKI, Stefan, STRELCYN, Stefan, Katalog rękopisów egipskich, koptyjskich i etiopskich. Warszawa, 1958.

Katalog orient. 5.1 (1964) – STRELCYN, Stefan [et al.] (eds.), Katalog rękopisów orientalnych ze zbiorów polskich. T. 5, cz. 1: DEMBSKI, Wojciech, Katalog rękopisów arabskich. Warszawa, 1964.

Katalog orient. 5.2 (1964) – STRELCYN, Stefan [et al.] (eds.), Katalog rękopisów orientalnych ze zbiorów polskich. T. 5, cz. 2: MAJDA, Tadeusz, Katalog rękopisów tureckich i perskich. Warszawa, 1967.

Katalog wystawy (1928a) – Katalog wystawy rękopisów i druków polsko-węgierskich XV i XVI w. Kraków, 1928.

Katalog wystawy (1928b) – Katalog wystawy rękopisów i druków przyrodniczo-lekarskich XIII-XVI w. Kraków, 1928.

Katalog wystawy (1933) – Katalog wystawy zbiorów historycznych w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Warszawa, 1933.

Katalog wystawy (1934a) – AMEISENOWA, Zofia (ed.), Katalog wystawy iluminowanych rękopisów włoskich. Kraków, 1934.

Katalog wystawy (1934b) – Katalog wystawy zbiorów teatralnych i muzycznych Biblioteki Narodowej w Warszawie. Warszawa, 1934.

Katalog wystawy (1964) – KOPFFOWA, Maria [et al.] (eds.), Sztuka w Krakowie w latach 1350-1550. Wystawa urządzona w sześćsetną rocznicę założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 1964.

Katalog wystawy (1973) – ARMÓŁOWICZ-KOSECKA, Teresa [et al.] (eds.), Sztuka francuska w zbiorach polskich 1230–1830. Katalog wystawy. Poznań, 1973.

Katalog wystawy (1979) – MUSZYŃSKA, Krystyna (ed.), Piękna książka i grafika francuska do XVIII wieku. Katalog wystawy. Warszawa, 1979.

Katalog wystawy (1981) – BURDA, Elżbieta [et al.] (eds.), Literatura polska w autografach od średniowiecza do neoromantyzmu ze zbiorów bibliotek: Narodowej, Jagiellońskiej, Ossolineum. Katalog wystawy. Warszawa, 1981.

Katalog wystawy (1991) – DOBOSZ, Józef [et al.] (eds.), Cystersi w średniowiecznej Polsce. Kultura i sztuka. Katalog wystawy. Warszawa-Poznań, 1991.

Katalog wystawy (1993) – MARCINIAK, Nina, Średniowieczna książka rękopiśmienna. Katalog wystawy. Malbork, 1993.

Katalog wystawy (1995) – STRUTYŃSKA, Maria (eds.), Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Rękopisy, stare druki. Wystawa zorganizowana z okazji Jubileuszu 50-lecia UMK w dniach 19-24.02.1995. Toruń, 1995.

Katalog wystawy (1997) – GRZYBKOWSKA, Teresa (ed.), Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVIII wieku. Katalog. Muzeum Narodowe Gdańsk maj – sierpień 1997. Gdańsk, 1997.

Katalog wystawy (1998) – VISSER TRAVAGLI, Anna Maria [et al.] (eds.), La miniatura a Ferrara dal tempo di Cosmè Tura all’eredità di Ercole de’Roberti (Ferrara, Palazzo Schifanoia, 1 Marzo-31 Maggio 1998). Modena, 1998.

Katalog wystawy (1998a) – GRZESZEWSKI, Jan, NIERZWICKA, Magdalena, NIERZWICKI, Krzysztof, Rękopisy i inkunabuły Cystersów pelplińskich ze zbiorów Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie. Katalog wystawy poświęconej kulturze Cystersów na terenie Diecezji Pelplińskiej, zorganizowanej z okazji 900-lecia założenia zakonu Cystersów oraz 70-lecia istnienia muzeum diecezjalnego w Pelplinie. Pelplin, 1998.

Katalog wystawy (1999) – BALDISSIN MOLLI, Giovanna [et al.] (eds.), La miniatura a Padova dal Medioevo al Settecento. Modena, 1999.

Katalog wystawy (2000a) – PIWOCKA, Magdalena, NOWACKI, Dariusz (eds.), Wawel 1000–2000. Wystawa jubileuszowa. Vol. 1: Kultura artystyczna dworu królewskiego i katedry: Zamek Królewski na Wawelu, maj – lipiec 2000; Katedra Krakowska – biskupia, królewska, narodowa: Muzeum Katedralne na Wawelu, maj – wrzesień 2000. Kraków, 2000.

Katalog wystawy (2000b) – NOWOBILSKI, Andrzej, DARANOWSKA-łUKASZEWSKA, Joanna (eds.), Wawel 1000–2000. Wystawa jubileuszowa. Vol. 2: Skarby Archidiecezji Krakowskiej: Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie, maj – wrzesień 2000. Kraków, 2000.

Katalog wystawy (2000c) – PODLODOWSKA-REKLEWSKA, Maria, WŁODAREK, Andrzej(eds.), Wawel 1000-2000. Wystawa jubileuszowa. Vol. 3: Kultura artystyczna dworu królewskiego i katedry: Zamek Królewski na Wawelu, maj-lipiec 2000; Katedra Krakowska – biskupia, królewska, narodowa: Muzeum Katedralne na Wawelu, maj-wrzesień 2000; Skarby Archidiecezji Krakowskiej: Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie, maj-wrzesień 2000. Kraków, 2000.

Katalog wystawy (2001) – TRUPINDA, Janusz, Kancelaria wielkich mistrzów w Malborku: Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku, 15.06-15.08 2001 r. Malbork, 2001.

Katalog wystawy (2005) – MAKOWSKI, Tomasz (ed.), Biblioteka Ordynacji Zamojskiej. Od Jana do Jana. Katalog wystawy. Biblioteka Narodowa, 17 maja – 17 lipca 2005, Muzeum Zamojskie, 25 sierpnia – 2 października 2005. Warszawa, 2005.

Katalog wystawy (2007) – MACIOŁ, Elżbieta (ed.), Źródła kultury duchowej Krakowa. [Katalog wystawy]. Kraków, 2007.

Katalog wystawy (2008) – CZYŻAK, Marta, JĘDRZEJEWSKA, Anna K., Blask gotyckich ksiąg. Rękopisy iluminowane na Pomorzu Wschodnim. Katalog wystawy, Muzeum Okręgowe w Toruniu 19 lutego 2008 – 11 marca 2008. Toruń, 2008.

Katalog wystawy (2010) – WŁODAREK, Andrzej, PODLODOWSKA-REKLEWSKA, Maria (eds.), Skarby krakowskich Wizytek. Katalog. Wystawa z okazji Jubileuszu 400-lecia założenia Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny oraz Fundacji Klasztoru Sióstr Wizytek w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie. Pałac Biskupa Erazma Ciołka, czerwiec–wrzesień 2010. Tyniec, 2010.

Katalog wystawy (2010a) – POSPIESZNA, B. (ed.), Fundacje artystyczne na terenie Państwa Krzyżackiego w Prusach. Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku 25 czerwca – 12 września 2010 roku. Vol. 1. Malbork, 2010.

Katalog wystawy (2012) – FAJT, J. (ed.), Europa Jagellonica 1386–1572. Sztuka i kultura w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów. Przewodnik po wystawie. Warszawa 2012.

Katalog wystawy (2019) – BARTCZAK, Andrzej [et al.] (eds.), Orientalne skarby Biblioteki Jagiellońskiej. Wystawa z okazji stulecia orientalistyki krakowskiej 1919-2019. Kraków 2019.

Kattermann (1939) – KATTERMANN, Gerhard, ‘Ein Buchgeschenk des Flacius Illyriens aus dem Kreis der Otfrid-Textüherlieferung und andere Überreste der Bücherei A. P. Gassers in der Bad. Landesbibliothek,’ Neue Heidelberberger Jahrbücher, N.F. 1 (1939), 84-89.

Kaufmann (1917) – KAUFMANN, Josef, ‘Die Archive in Pelplin,’ Mittheilungen des Westpreussischen Geschichtsvereins, 16:1917, 3, 38–46.

KdiH – Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters [database]

KDIHM 5.1 (2014) Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters. Bd. 5, Lfg. 1. München, 2014.

KDM 3 (1887) – PIEKOSIŃSKI, Franciszek (ed.), Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 3: 1333-1386. Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia, 10. Kraków, 1887.

KDM 4 (1905) – PIEKOSIŃSKI, Franciszek (ed.), Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 4: 1386-1450. Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia, 17. Kraków, 1905.

Keil (1995) – KEIL, Gundolf, ‘Technisches und wissenschaftliches Schrifttum im mittelalterlichen Schlesien,’ in: KEIL, Gundolf, MENZEL, Josef Joachim (eds.), Anfänge und Entwicklung der deutschen Sprache im mittelalterlichen Schlesien. Verhandlungen des VIII. Symposions vom 2. bis 4. November in Würzburg 1989.Schlesische Forschungen 6. Sigmaringen, 1995, 183-218.

Keinz (1867) – KEINZ, Friedrich, ‘Eine mitteldeutsche Beschwörungsformel (Nachtsegen) aus dem XIII./XIV. Jahrhundert,’ Sitzungsberichte der Königl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München, 2:1867, 1-18.

Kejř (1986) – KEJŘ, Jiří, ‘Díla pražských mistrů v rukopisech knihovny Corpus Christi College, Cambridge,’ Acta Universitatis Carolinae. Нistoria Universitatis Carolinae Pragensis, 26:1986, fasc. 2, 109-148.

Kejř (1989) – KEJŘ, Jiří, ‘Sbírka projevů z doby rozkvětu pražské právnické univerzity,’ Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 29:1989, fasc. 2, 15–69.

Kejř (1990) – KEJŘ, Jiří, ‘Příspěvky k dějinám pražské právnické univerzity,’ Acta Universitatis Carolinae. Нistoria Universitatis Carolinae Pragensis, 30:1990, fasc. 2, 9-24.

Keller, Twardzik 1 (1998) – KELLER, Felix, TWARDZIK, Wacław, Rozmyślanie przemyskie : transliteracja, transkrypcja, podstawa łacińska, niemiecki przekład. T. 1. Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris. Fontes et dissertationes, 40. Freiburg, 1998.

Keller, Twardzik 2 (2000) – KELLER, Felix, TWARDZIK, Wacław, Rozmyślanie przemyskie : transliteracja, transkrypcja, podstawa łacińska, niemiecki przekład. T. 2. Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris. Fontes et dissertationes, 42. Freiburg, 2000.

Keller, Twardzik 3 (2004) – KELLER, Felix, TWARDZIK, Wacław, Rozmyślanie przemyskie : transliteracja, transkrypcja, podstawa łacińska, niemiecki przekład. T. 3. Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris. Fontes et dissertationes, 48. Freiburg, 2004.

Kellner (1957) – KELLNER, P. Altman, ‘Ein Mensuraltraktat aus der Zeit um 1400,’ Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Philosophisch-historische Klasse, 94:1957, 72-85.

Ker 2 (1977) – KER, Neil Ripley, Medieval Manuscripts in British Libraries. Vol. 2: Abbotsford-Keele. Oxford, 1977.

Ker 3 (1983) – KER, Neil Ripley, Medieval Manuscripts in British Libraries. Vol. 3: Lampeter-Oxford. Oxford, 1983.

Kern (1954) – KERN, Liselotte , ‘Zur Verfasserfrage der Imitatio Christi,’ Ons geestelijk erf, 28:1954, 151-171.

Kętrzyński (1869) – KĘTRZYŻSKI, Wojciech, ‘O paryskim rękopiśmie Pułkawy,’ Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, 5:1869, 315-336.

Kętrzyński (1881) – KĘTRZYŃSKI, Wojciech, Katalog rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Vol. 1 [Nos. 1-226]. Lwów, 1881.

Kętrzyński (1884) – KĘTRZYŃSKI, Wojciech, ‘Liber mortuorum monasterii Pelplinensis ordinis Cisterciensis,’ in: Monumenta Poloniae Historica. Pomniki dziejowe Polski. Vol. 4. Lwów, 1884, 56–124.

Kętrzyński (1886) – KĘTRZYŃSKI, Wojciech, Katalog rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Vol. 2 [Nos. 227-561]. Lwów, 1886.

Kętrzyński (1893) – KĘTRZYŃSKI, Wojciech, ‘Chronicon monasterii Claratumbensis ordinis Cisterciensis auctore fratre Nicolao de Cracovia,’ Monumenta Poloniae historica. Pomniki dziejowe Polski. T. 6. Kraków, 1893, 429-480.

Kętrzyński (1896a) – KĘTRZYŃSKI, Wojciech, ‘O rocznikach polskich,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny, 34:1896, 164-354.

Kętrzyński (1896b) – KĘTRZYŃSKI, Wojciech, ‘O kronice węgiersko-polskiej (Vita sancti Stephani, regis Ungariae, Ungarico-Polona),’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny, Seria 2, 9(34):1897, 355-392.

Kętrzyński (1898) – KĘTRZYŃSKI, Wojciech, Katalog rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Vol. 3 [Nos. 562-1504]. Lwów, 1898.

Kętrzyński (1917) – KĘTRZYŃSKI, Wojciech, ‘O rękopisie nr. 470 Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno–Filozoficzny, Ser. II, 35(60):1917, 40–49.

Kibre (1936) – KIBRE, Pearl, The Library of Pico della Mirandola. New York, 1936.

Kielar (1975) – KIELAR, Paweł, ‘Studia nad kulturą szkolną i intelektualną dominikanów prowincji polskiej w średniowieczu,’ in: KŁOCZOWSKI, Jerzy [et al.] (eds.), Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972. Vol. 1. Warszawa, 1975, 271-515.

Kieszkowski 1 (1912) – KIESZKOWSKI, Jerzy, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki. Z dziejów kultury i sztuki Zygmuntowskich czasów. [Pt. 1]. Poznań, 1912.

Kieszkowski 2 (1912) – KIESZKOWSKI, Jerzy, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki. Z dziejów kultury i sztuki Zygmuntowskich czasów. [Pt. 2]. Poznań, 1912.

Kilian-Sztama, Jabłońska (2019) – KILIAN-SZTAMA, Joanna, JABŁOŃSKA, Elżbieta, ‘«Summa Raymundi de Pennaforte» sygn. MS 8 ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie – średniowieczny iluminowany rękopis na pergaminie. Problematyka konserwatorsko-restauratorska,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 303-318.

Kindler (1903) – KINDLER, Paul, Geschichte der Stadt Neumarkt. Vol. 1: Von den ältesten Zeiten bis zum Beginn des 30jährigen Krieges, Breslau, 1903-1907.

Kirkwood-Graham, Waddell (2016) – KIRKWOOD-GRAHAM, Anna, WADDELL, Chrysogonus, Catalogue of the Manuscripts in the Dom Edmond Obrecht Collection of Gethsemani Abbey. Monastic Life 1. Kalamazoo, 2016.

Kiryk (2010) – KIRYK, Feliks, Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu XIII-XX wieku. Sandomierz 2010.

Kiseleva (1995) – KISSELEVA, Ludmila, ‘Les colophons et les scribes des manuscrits de la Bibliothèque de l’Académie des Sciences de la Russie,’ in: CODELLO, Emma, DE GREGORIO, Giuseppe (eds.), Scribi e colofoni. Le sottoscrizioni di copisti dalle origini all’avvento della stampa. Spoleto 1995, 361-366.

Kiwilszo (1987) – KIWILSZO, Joanna, ‘Średniowieczna biblioteka klasztoru kanoników regularnych w Czerwińsku,’ Rocznik Biblioteki Narodowej, 23/24:1987/1988, 229-254.

Klapper (1905) – KLAPPER, Joseph, ‘Alte Arzneibücher,’ Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde, 7:1905, H. 13, 22-29.

Klapper (1914a) – KLAPPER, Joseph, Erzählungen des Mittelalters in deutscher Übersetzung und lateinischen Urtext. Breslau, 1914.

Klapper (1914b) – KLAPPER, Joseph, Die Legende vom Armen Heinrich. Wissenschaftliche Beilage zum Bericht der Oberrealschule zu Breslau. Breslau, 1914.

Klapper (1922a) – KLAPPER, Joseph, Im Kampf um die deutsche Bibel. Zwei Traktate des 14. Jahrhunderts. Breslau, 1922.

Klapper (1922b) – KLAPPER, Joseph, ‘Seit wann ist Wartha ein Marienwallfahrtsort?,’ Schlesische Geschichtsblätter. Mitteilungen des Vereins für Geschichte Schlesiens, 1922, 2-3, 29-35.

Klapper (1925) – KLAPPER, Joseph, Schlesiche Volkskunde und kulturgeschichtliche Grundlage. Breslau, 1925.

Klapper (1928) – KLAPPER, Joseph, ‘Das mittelalterliche Volksschauspiel in Schlesien,’ Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft fuer Volkskunde, 29:1928, 168-216.

Klapper (1934) – KLAPPER, Joseph, ‘Das Volksgebet im schlesischen Mittelalter,’ Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft fuer Volkskunde, 34:1934, 85‒117.

Kleczkowski (1930a) – KLECZKOWSKI, Adam, ‘Nowy fragment Willirama Parafrazy Pieśni nad pieśniami,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 2:1930, 87-100.

Kleczkowski (1930b) – KLECZKOWSKI, Adam, ‘Ein neues Fragment von Willirams Paraphrase des Hohen Liedes,’ Archiwum Neophilologicum, 1:1930, 127-153.

Klein (2003) – KLEIN, Klaus, ‘Beschreibendes Verzeichnis der Handschriften des Nibelungenliedes,’ in: Die Nibelungen. Sage – Epos – Mythos. Hg. von Joachim HEINZLE, Klaus KLEIN und Ute OBHOF. Wiesbaden, 2003, 213-238.

Klein, Päsler (2003) – KLEIN, Klaus, PÄSLER, Ralf G., ‘Neue Fragmente der «Kronike von Pruzinlant» des Nikolaus von Jeroschin,’ Zeitschrift für deutsches Altertum und Literatur, 132:2003, 77-84.

Klimecka (1992) – KLIMECKA, Grażyna, ‘Nieznane źródło do historii kultury XV wieku. Próba określenia proweniencji i identyfikacji autora,’ Muzyka, 37:1992, 4, 75–87.

Klimecka (1994) – KLIMECKA, Grażyna, ‘O zapiskach wikariusza,’ in: KUCZYŃSKI, Stefan Krzysztof (ed.), Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Vol. 6. Warszawa, 1994, 243–249.

Klimecka (1995a) – KLIMECKA, Grażyna, ‘Pochodzenie najstarszych rękopisów z Biblioteki Kapituły Greko-Katolickiej w Przemyślu w zbiorach Biblioteki Narodowej,’ Rocznik Biblioteki Narodowej, 30/31:1994/1995, 129-134.

Klimecka (1995b) – KLIMECKA, Grażyna, ‘Rękopisy i inkunabuły tynieckie w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie,’ in: ŻUROWSKA, Klementyna (ed.), Benedyktyni tynieccy w średniowieczu. Materiały z sesji naukowej. Wawel – Tyniec, 13-15 października 1994. Kraków, 1995, 261-283.

Klimecka (1995c) – KLIMECKA, Grażyna, ‘Tynieckie rękopisy iluminowane w zbiorach Biblioteki Narodowej przykładem benedyktyńskiej kultury piśmienniczej w XIV XV w.,’ in: POBÓG-LENARTOWICZ, Anna, DERWICH, Marek, Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej […] 4-6 XI 1993. Opole, 1995, 289-297.

Klimecka (1997) – KLIMECKA, Grażyna, Z historii tworzenia języka dokumentu polskiego wieków średnich. Formularz ciechanowski. Warszawa 1997.

Klimek (2002) – KLIMEK, Mariusz, ‘Opis zewnętrzny i analiza paleograficzna antyfonarza cysterskiego ms. L 36 z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ in: DEKAŃSKI, Dariusz [et al.] (eds.), Pelplin: 725 rocznica powstania opactwa cysterskiego. Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Pelplinie w dniach 21-23 września 2001 r. Pelplin-Tczew, 2002, 249–262.

Klimek (2003) – KLIMEK, Mariusz, ‘Treść, czas i miejsce powstania średniowiecznego antyfonarza cysterskiego L 36 z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Theologica Thoruniensia, 4:2003, 317–333.

Klimek (2005) – KLIMEK, Mariusz, ‘Kalendarz liturgiczny i struktura oficjów antyfonarza cysterskiego L 10 z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Theologica Thoruniensia, 6:2005, 373–387.

Kliś (1992) – KLIŚ, Zdzisław, ‘Motyw żłobu w scenie Bożego Narodzenia w pelplińskim Graduale L 13,’ Studia Pelplińskie, 23:1992, 283–301.

Kliś (1994) – KLIŚ, Zdzisław, Temat Bożego Narodzenia w polskiej sztuce średniowiecznej. Kraków, 1994.

Kloss (1942) – KLOSS, Ernst, Die schlesische Buchmalerei des Mittelalters. Berlin, 1942.

Klugseder (2014) – KLUGSEDER, Robert, Katalog der mittelalterlichen Musikhandschriften der Österreichischen Nationalbibliothek Wien. Codices manuscripti, 10. Purkersdorf, 2014.

Kłoczowski (1951) – KŁOCZOWSKI, Jerzy, ‘Ze stosunków narodowościowych na Śląsku w XV i początkach XVI wieku,’ Przegląd Zachodni, 11-12:1951, 541-557.

Kłoczowski (1956) – KŁOCZOWSKI, Jerzy, Dominikanie polscy na Śląsku w XIII-XIV wieku. Lublin, 1956.

Knapek (2012) – KNAPEK, Elżbieta, ‘Rękopisy średniowieczne w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie,ʼ Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, 57:2012, 9-47.

Knapiński (1993) – KNAPIŃSKI Ryszard, Iluminacje romańskiej Biblii Płockiej. 2nd ed., Lublin, 1993.

Knapiński (1996) – KNAPIŃSKI, Ryszard, ‘Musica Mundana et Instrumentalis Epilog interpretacji romańskiej miniatury z wyobrażeniem Dawida z muzykami w Biblii Płockiej,’ Biuletyn Historii Sztuki, 58:1996, 3‒4, 251‒267.

Knox, Schmitt (1985) – KNOX, Dilwyn, SCHMITT, Charles, Pseudo-Aristoteles Latinus. A Guide to Latin Works Falsely Attributed to Aristotle Before 1500. Warburg Institute surveys and texts 12. London, 1985.

Kobielus (2009) – KOBIELUS, Stanisław (ed.), Teofil Prezbiter, «Diversarum Artium Schedula» i inne średniowieczne zbiory przepisów o sztukach rozmaitych, transl. Helena MAŁKIEWICZ, Lech KALINOWSKI. Kraków, 2009.

Kobylińska (2019) – KOBYLIŃSKA, Ewa, ‘Rękopis BN, BOZ 146, czyli kolekcja Marcina z Raciąża,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 105-115.

Koc, Muszyńska (1967) – KOCÓWNA, Barbara, MUSZYŃSKA, Krystyna (eds.), Inwentarz rękopisów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej. Sygn. 1-2051. Warszawa, 1967.

Kočišová (2017) – KOČIŠOVA, Renáta, Stredoveké hudobné pamiatky z územia Slovenska. Dva fragmenty Velkej Moravy a výber rukopisov stredovekého Uhorska v kontexte dejín hudby. Prešov, 2017.

Koczerska (1979) – KOCZERSKA, Maria, ‘Piętnastowieczne biografie Zbigniewa Oleśnickiego,’ Studia Źródłoznawcze, 24:1979, 5-24.

Kolak (1997) – KOLAK, Wacława, ‘Najstarsze zachowane inwentarze kościoła karmelitów w Krakowie «na Piasku»,’ Krakowski Rocznik Archiwalny, 3:1997, 85-98.

Kolberg (1881) – KOLBERG, Augustin, ‘Analecta Warmiensia,’ Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, 7:1880, 1-78.

Kolberg (1891) – KOLBERG, Josef, ‘Ein preussisches Formelbuch des 15. Jahrhunderts,’ Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, 9:1891, 273-328.

Kolberg (1916) – KOLBERG, Josef, ‘Bücher aus ermländischen Bibliotheken in Schweden,’ Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, 19:1916, 496-512.

Kołakowska (2015) – KOŁAKOWSKA, Katarzyna, ‘Greek manuscripts in Poland. Part I: Kraków, Toruń, Elbląg’, Littera Antiqua, 10:2015, 4-24.

Kołakowska (2017) – KOŁAKOWSKA, Katarzyna, ‘Manuskrypty greckie w Polsce,’ Przegląd Uniwersytecki, 29:2017, 3, 31-32.

Kołoczek (1974) – KOŁOCZEK, Piotr, ‘Rękopisy prawnicze śląskich bibliotek klasztornych kanoników regularnych św. Augustyna,’ Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 4:1974, 207‒225.

Kołodziejczak (1989) – KOŁODZIEJCZAK, Zenon, Antyfonarz ms b.s. z Biblioteki Kolegiaty w Łasku. Studium źródłoznawcze. ATK, Warszawa, 1989 [MA thesis, typescript].

Konarska-Zimnicka (2009) – KONARSKA-ZIMNICKA, Sylwia, Taniec w Polsce średniowiecznej. Świadectwo źródeł pisanych. Kraków-Kielce, 2009.

Konik (2016) – KONIK, Marcin, ‘Życie muzyczne w dominikańskim konwencie Bożego Ciała we Lwowie,’ in: PATALAS, Aleksandra (ed.), Życie muzyczne w klasztorach dominikańskich w dawnej Rzeczpospolitej. Musica Iagellonica. Kraków, 2016, 153‒180.

Kopeć (1971) – KOPEĆ, Jerzy Józef, ‘Treści ideowe kultu świętej włóczni w świetle średniowiecznych źródeł liturgii polskiej,’ Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 28:1971, 4, 5-25.

Kopera (1905a) – KOPERA, Feliks, ‘Miniatury rękopisów polskiego pochodzenia w Bibliotece Publicznej w Petersburgu,’ Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, 7:1902–1905, szp. 48–78, 397–451, 559–582.

Kopera (1905b) – KOPERA, Feliks, ‘Oprawa srebrna Ewangeliarza Księżnej Anastazji żony Bolesława Kędzierzawego w Bibliotece Publicznej w Petersburgu,’ Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, 7:1902–1905, szp. 39–48.

Kopera (1925) – KOPERA, Feliks, Dzieje malarstwa w Polsce. Vol. 1: Średniowieczne malarstwo w Polsce. Ed. 2. Kraków, 1925.

Kopera, Lepszy (1926) – KOPERA, Feliks, LEPSZY, Leonard, Iluminowane rękopisy księgozbiorów oo. Dominikanów i oo. Karmelitów na Piasku w Krakowie. Zabytki Sztuki w Polsce, 2. Kraków, 1926.

Kopernik (1972) – KOPERNIK, Mikołaj, Dzieła wszystkie. Vol. 1. Kraków, 1972.

Korn (1870) – KORN Otto, ‘Beiträge zur Kritik der historia euangelica des Juvencus’. [Pt.] 1: ‘Die Handschriften der historia euangelica in Danzig, Wolfenbüttel und Rom,’ in: Programm … des städtischen Gymnasiums zu Danzig. Danzig, 1870.

Kornrumpf (1980) – KORNRUMPF, Gisela, ‘Friedrich der Karmeliter,’ in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Band 2. Berlin-New York, 1980, col. 948-950.

Korolec (1961) – KOROLEC, Jerzy B., ‘Quelques informations sur le «Compendium divinorum» de Heimericus de Campo ainsi que sur un Commentaire inconnu de ce «Compendium»,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 10:1961, 33-39.

Korolec (1965) – KOROLEC, Jerzy B., ‘Lista lektorów i szkół dominikańskich w Polsce XV w.,’ Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Seria A, Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce, 4:1965, 276-334.

Korolec (1967a) – KOROLEC, Jerzy B., ‘Polonica w rękopisie Archiwum Państwowego w Brnie,’ Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, 7:1967, 51-76.

Korolec (1967b) – KOROLEC, Jerzy B., ‘«Compendium divinorum» Heimeryka de Campo w rkp. BJ 695. Studia nad dziejami albertyzmu kolońskiego,’ Studia Mediewistyczne, 8:1967, 19-75.

Korolec (1973) – KOROLEC, Jerzy B., ‘ Rękopisy «Quaestiones super decem libros Ethicorum» Jana Burydana,’ Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce, 6(17):1973, 3-52.

Korolec (1977) – KOROLEC, Jerzy B., Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum quae in Bibliotheca olim Universitatis Pragensis nunc Státní Knihovna ČSR vocata asservantur. Wrocław [etc.], 1977.

Korolec (1980) – KOROLEC, Jerzy B., Filozofia moralna. Wrocław et al., 1980.

Korolec (1989) – KOROLEC, Jerzy B., ‘Biblioteki Lubelszczyzny w XV–XVIII wieku (Biblioteka Kanoników Regularnych w Kraśniku),’ in: KŁOCZOWSKI, Jerzy (ed.), Dzieje Lubelszczyzny. Vol. 6: Między Wschodem a Zachodem, Pt. 1: Kultura umysłowa. Warszawa, 1989, 97-106.

Korolec, Palacz (1963) – KOROLEC, Jerzy B., PALACZ, Ryszard, ‘Commentaires sur les Sentences Supplément au Repertoire de F. Stegmüller,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 11:1963, 140–145.

Korolko (2005) – KOROLKO, Mirosław (ed.), Średniowieczna pieśń religijna polska. Wrocław, 2005.

Korta (1964) – KORTA, Wacław, ‘Stan i potrzeby badań nad annalistyką śląską do końca XV wieku,’ Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia, 8:1964, 51-95.

Korytkowski (1888) – KORYTKOWSKI, Jan, Arcybiskupi gnieźnieńscy. Vol. 2, Poznań 1888.

Korzeniowski (1910) – KORZENIOWSKI, Józef, ‘Zapiski z rękopisów Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu i innych bibliotek petersburskich. Sprawozdanie z podróży naukowych odbytych w 1891-1892 i w 1907 r.,’ Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, 11:1910.

Kostowski, Witkowski (1994) – KOSTOWSKI, Jakub, WITKOWSKI, Jacek, ‘Książę Henryk II Pobożny i bitwa legnicka w ikonografii (XIII-XX w.),’ in: KORTA, Wacław (ed.), Bitwa legnicka. Historia i tradycja. Śląskie Sympozja Historyczne, 2. Wrocław-Warszawa, 1994, 277-304.

Kothe (1939) – KOTHE, Josef, Die deutschen Osterlieder des Mittelalters. Breslau, 1939.

Kotuła (2010) – KOTUŁA, Krzysztof, ‘The first french translation of Plutarch’s Apophthegmata? Ms. Gall. Quart. 91 from the Berlin collection’, Fibula newsletter, 2010 no 2(5), 13-18.

Kowalczyk (1983) – KOWALCZYK, Maria, ‘Cuda jasnogórskie spisane w roku 1435,’ Analecta Cracoviensia, 15:1983, 319-329.

Kowalczyk (1987) – KOWALCZYK, Maria, ‘Postylla de tempore w rękopisie B 13 Biblioteki OO. Paulinów w Krakowie na Skałce,’ Studia Claromontana, 7:1987, 7-34.

Kowalczyk (1996) – Kowalczyk Maciej, ‘Studia nad życiem i działalnością Macieja z Szydłowa,’ Folia Historica Cracoviensia, 3:1996, 69—88.

Kowalczyk (1999a) – KOWALCZYK, Maria, ‘Franciszek z Brzegu,’ Acta Mediaevalia, 12:1999, 99-142.

Kowalczyk (1999b) – KOWALCZYK, Maria, ‘Pisarze Annales Jana Długosza’, Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 49:1999, 1-2, 103-110.

Kowalczyk (2009) – KOWALCZYK, Agnieszka, ‘Biblioteka kanoników regularnych w Czerwińsku,’ Notatki Płockie, 54:2009, 1, 3-10.

Kowalczykówna (1965) – KOWALCZYKÓWNA, Maria, ‘Makulatura z okładek rękopisu BJ nr 8,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 17:1965, no. 2, 9-11.

Kowalczykówna (1969) – KOWALCZYKÓWNA, Maria, ‘Trzy zabytki prozy żakowskiej w rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 19:1969, 63-72.

Kowalczykówna (1970) – KOWALCZYK, Maria, Krakowskie mowy uniwersyteckie z pierwszej połowy XV w. (Źródła do Dziejów Nauki i Techniki, 8), Wrocław 1970.

Kowalczykówna (1972) – KOWALCZYK, Maria, ‘Z badań nad życiem i biblioteką Mikołaja Kozłowskiego,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 12:1972, 19-28.

Kowalczykówna (1979) – KOWALCZYKÓWNA, Maria, ‘Wróżby, czary i zabobony w średniowiecznych rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 29:1979, 5-18.

Kowalczykówna (1984/1985) – KOWALCZYKÓWNA, Maria, ‘Tańce i zabawy w świetle rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 34/35:1985, 71-89.

Kowalczykówna (2007) – KOWALCZYKÓWNA, Maria, ‘Przyczynek do opracowania zabytkowych opraw rękopisów Biblioteki Czartoryskich,’ Acta Mediaevalia, 20:2007, 153-162.

Kowalczykówna et al. (1973) – KOWALCZYK, Maria, BELCARZOWA, Elżbieta, WYSOCKA Felicja, ‘Glosy polskie Jakuba z Piotrkowa i innych autorów w rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej’, Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej , 23:1973, 79–115.

Kowalewicz (1964) – KOWALEWICZ, Henryk, Cantica medii aevi Polono-latina. Vol. 1: Sequentiae. Bibliotheca Latina Medii et Recentioris Aevi, 14. Varsoviae, 1964.

Kowalewicz (1965a) – KOWALEWICZ, Henryk, ‘Polska twórczość sekwencyjna wieków średnich,’ Średniowiecze. Studia o Kulturze, 2:1965, 132-302.

Kowalewicz (1965b) – KOWALEWICZ, Henryk, ‘Średniowieczne zabytki języka polskiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu,’ Biblioteka, 5:1965, 69-164.

Kowalewicz (1967) – KOWALEWICZ, Henryk, Zasób, zasięg terytorialny i chronologia polsko-łacińskiej liryki średniowiecznej. Prace Wydziału Filologicznego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Seria Filologia Polska, 13. Poznań, 1967.

Kowalewicz (1973) – KOWALEWICZ, Henryk, ‘Średniowieczna poezja polskich żaków,’ Pamiętnik Literacki, 64:1973, 195-216.

Kowalewicz (1979) – KOWALEWICZ, Henryk, ‘Ładysław z Gielniowa, «Ad Cantica canticorum». Rymowana parafraza Pieśni nad pieśniami,’ in: KOWALEWICZ, Henryk (ed.), Ze starych rękopisów. Silva Medii et Recentioris Aevi, 6. Warszawa, 1979.

Kowalewicz (1983) – KOWALEWICZ, Henryk (ed.), Najstarsze historie o częstochowskim obrazie Panny Maryi: XV i XVI wiek. Warszawa, 1983.

Kowalewicz, Kuraszkiewicz (1977) – KOWALEWICZ, Henryk, KURASZKIEWICZ, Władysław, ‘Polskie glosy w rękopisie «Kroniki» Wincentego Kadłubka (Biblioteka Narodowa, Baw. 29),’ Slavia Occidentalis, 34:1977, 143–153.

Kowalewicz, Morawski (1991) – KOWALEWICZ, Henryk, MORAWSKI, Jerzy, ‘Hymny polskie,’ Musica Medii Aevi, 8:1991, 10‒141.

Kowalów (1996) – KOWALÓW, Witold Józef, ‘Ksiądz Michał Stanisław Głowacki «Świętopełk» (1804-1846). Zapomniany bibliofil i bibliograf,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 66:1996, 393-402.

Kowalska-Urbankowa, Zbudniewek (1987) – KOWALSKA-URBANKOWA, Zofia, ZBUDNIEWEK, Janusz (eds.), ‘Katalog rękopisów biblioteki Paulinów w Krakowie na Skałce,’ Studia Claromontana, 8:1987, 269-499.

Kowalski (1908) – KOWALSKI, Gerard, ‘Officiumtext des Immaculata-Festes in dem Breviarium Mogilense von Jahre 1412,’ Cistercienser Chronik, 20:1908, 370-374.

Kowalski (1911) – KOWALSKI, Gerard, ‘Ein Beitrag zur Marienverehrung bei den Zisterzienser in Polen,’ in: Bericht über den fünften Marianischen Weltkongress : abgehalten zu Salzburg vom 18. bis 21. Juli 1910. Salzburg, 1911, 523-525.

Kowalski (2006) – KOWALSKI, Marek Daniel, ‘Dzieje autografu katedralno-kolegiackiej części Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis Jana Długosza’, Studia Źródłoznawcze, 46:2006, 83-94.

Kowalski (2016) – KOWALSKI, Wojciech, ‘Podstawy prawne odzyskania Pontyfikału Płockiego,’ in: MAJEWSKI, Dariusz (ed.), Pontyfikał. Odzyskana perła płockiego średniowiecza. Płock, 2016, 11-18.

Kownacki (1820) – KOWNACKI, Hipolit, ‘O dawnych statutach polskich dotąd nie wydanych, w rękopiśmie starym do Józefa hr. Sierakowskiego należącym znayduiących się,’ Pamiętnik Warszawski, 6:1820, 18, 193–213.

Kozerska (1960) – KOZERSKA, Helena, Straty w zbiorze rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w czasie I i II wojny światowej. Warszawa, 1960.

Kozerska, Stummer (1963) – KOZERSKA, Helena, STUMMER, Wanda (eds.), Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Vol. 1: (Nos 1-262). Warszawa, 1963.

Koziołek (1982) – KOZIOŁEK, Maria, ‘Analiza kodykologiczna rękopisu nr 470 Wojewódzkiej biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie,’ Roczniki Biblioteczne, 26:1982, 3-21.

Kozłowska (1993) – KOZŁOWSKA, Anna, ‘Handschriftliche Mediaevalia in Polen,’ Scriptorium, 47:1993, 2, 204-226.

Kozłowska-Budkowa (1929) – KOZŁOWSKA-BUDKOWA , Zofia, ‘Najstarszy rękopis Biblioteki Kórnickiej,’ Przegląd Biblioteczny, 3:1929, No. 3, 496-509.

Kozłowska-Budkowa (1930) – KOZŁOWSKA-BUDKOWA Zofia, ‘Płockie zapiski o cudach z r. 1148,’ Kwartalnik Historyczny, 44:1930, 341-348.

Kozłowska-Budkowa (1957) – BUDKOWA, Zofia, ‘Księgozbiór polskiego uczonego z XII/XIII w.,’ Studia Źródłoznawcze, 1:1957, 109-118.

Kozłowska-Budkowa (1978) – KOZŁOWSKA-BUDKOWA, Zofia (ed.), Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz. Monumenta Poloniae Historica, Series Nova, 5. Warszawa, 1978.

Kozłowska-Studnicka (1929) – KOZŁOWSKA-STUDNICKA, Janina, Katalog rękopisów polskich (poezyj) wywiezionych niegdyś do Cesarskiej Bibljoteki Publicznej w Petersburgu, znajdujących się obecnie w Bibljotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Kraków, 1929.

Kraffert (1871) – KRAFFERT, Hermann, ‘Die Liegnitzer Liviuscodex,’ Jahrbücher für Classische Philologie, 17:1871, 69-75.

Kraffert (1873) – KRAFFERT, Hermann, ‘Zur Geschichte des Liegnitzer Liviuscodex,’ in: KRAFFERT, Hermann, Liegnitzer Chronik. T. 4. Beiträge zur Geschichte von Liegnitz. Liegnitz, 1873, 73-84.

Krakowiak (2009) – KRAKOWIAK, Czesław, ‘Mszał z Kraśnika,’ in: Encyklopedia katolicka. Vol. 13. Lublin, 2009, col. 463.

Kras (1998) – KRAS, Paweł, Husyci w piętnastowiecznej Polsce. Lublin 1998.

Kras (2000) – KRAS, Paweł, ‘Katalog husytów i osób podejrzanych o husytyzm w piętnastowiecznej Polsce,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 74:2000, 177-234.

Krása (1978) – KRÁSA, JOSEF, Knižní malířství. Pozdně gotické umění v Čechách (1471-1526). Praha, 1978.

Krauze (1999) – KRAUZE, Feliks, ‘Przedmiot metafizyki i jego specyficzne właściwości według Piotra z Sienna,’ Acta Mediaevalia, 12:1999, 215-232.

Krauze-Błachowicz (2008) – KRAUZE-BŁACHOWICZ, Krystyna, Jan z Głogowa i tradycja gramatyki spekulatywnej. Warszawa, 2008.

Kremer (2007) – KREMER, Richard L., ‘«Abbreviating» the Alphonsine Tables in Cracow: The Tabulae Aureae of Petrus Gaszowiec,’ Journal for the History of Astronomy, 38:2007, Iss. 3, 283-304.

Kren et al. (1997) – KREN, Thomas [et al.], Masterpieces of the J. Paul Getty Museum: Illuminated Manuscripts. Los Angeles, 1997.

Kreuzritterbibel (1999) – Die Kreuzritterbibel. Pierpont Morgan Library, New York, M 638, Bibliothèque nationale de France, Ms. Nouv. acq. lat. 2294, J. Paul Getty Museum, Los Angeles, 83.MA.55, comm. D.H. WEISS [et al.]. Luzern, 1998-1999.

Kristeller (1962) – KRISTELLER, Paul Oskar, ‘The European Diffusion of Italian Humanism,’ Italica. The Quaterly Bulletin of the American Association of Teachers of Italian, 39:1962, no. 1, 1-20.

Kristeller 3 (1987) – KRISTELLER, Paul O., Iter Italicum. Accedunt alia itinera. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the Renaissance in Italian and other libraries. Vol. 3: (Alia itinera I) Index. London [etc.], 1987.

Kristeller 4 (1989) – KRISTELLER, Paul O., Iter Italicum. Accedunt alia itinera. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the Renaissance in Italian and other libraries. Vol. 4: (Alia itinera II) Great Britain to Spain. London [etc.], 1989.

Kristeller 5 (1990) – KRISTELLER, Paul O., Iter Italicum. Accedunt alia itinera. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the Renaissance in Italian and other libraries. Vol. 5: (Alia itinera III) Sweden to Yugoslavia, Utopia, supplement to Italy (A-F). London [etc.], 1990.

Kristeller 6 (1992) – KRISTELLER, Paul O., Iter Italicum, Accedunt alia itinera. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the Renaissance in Italian and other libraries. Vol. 6: (Italy III and alia itinera IV). Supplement to Italy (G-V), Supplement to Vatican and Austria to Spain. London [etc.], 1992.

Kristeller et al. (2007) – KRISTELLER, Paul O. [et al.] (eds.), Latin manuscript books before 1600. A list of the printed catalogues and unpublished inventories of extant collections. 5th ed., Hannover, 2007.

Krollmann (1929) – KROLLMANN, Christian, Geschichte der Stadtbibliothek zu Königsberg. Mit einem Anhang: Katalog der Bibliothek des M. Johannes Poliander 1560. Königsberg, 1929.

Krzyszczuk (2019) – KRZYSZCZUK, Łukasz, ‘Rękopis I F 120 d: fragment Kroniki Euzebiusza z Cezarei w łacińskim przekładzie Hieronima ze Strydonu,’ in: MORTA, Krzysztof (ed.), Biblia w przekładach i komentarzach. Wrocław, 2019, 279-295.

Krzyszczuk (2020) – KRZYSZCZUK, Łukasz, ‘De colore quomodo vitrum depingitur (i inne teksty),’ in: HORZELA, Dobrosława [et al.] (eds.), Cud światła. Witraże średniowieczne w Polsce. Kraków, 2020, 103.

Ksyk (1992) – KSYK, Patrycja M., ‘Vita Annae ducissae Silesiae,’ Nasza Przeszłość, 78:1992, 127-150.

Kubieniec (1999) – KUBIENIEC, Jakub, ‘Lamentacje chorałowe w krakowskich rękopisach liturgicznych od XI do XVIII w.,’ Muzyka, 54:1999, 1, 7-42.

Kubieniec (2000) – KUBIENIEC, Jakub, ‘Akwizgrański przekaz «Ade festa pretiosi»,’ Muzyka, 55:2000, 2, 81-88.

Kubieniec (2003) – KUBIENIEC, Jakub, ‘O krakowskim antyfonarzu z początku XII w.,’ Muzyka, 48:2003, no. 2, 17-30.

Kubieniec (2004) – KUBIENIEC, Jakub, ‘Simon Dormis: A Milanese Antiphon in Central Europe?,’ Musica Jagellonica, 3:2004, 5-12.

Kubieniec (2006) – KUBIENIEC, Jakub, Uniwersalizm i swoistość w średniowiecznych antyfonarzach krakowskich. Kraków, 2013.

Kubieniec (2007) – KUBIENIEC, Jakub, ‘The office of St. John the Almsgiver in Kraków,’ Musica Iagellonica, 4:2007, 5-18.

Kubieniec (2012) – KUBIENIEC, Jakub, ‘Średniowieczne rękopisy liturgiczne z archiwum jasnogórskiego,’ in: POŚPIECH, Remigiusz (ed.), Liturgia w klasztorach paulińskich w Polsce. Źródła i początki. Opole, 2012, 135-148.

Kubieniec (2013) – KUBIENIEC, Jakub, Secundum consuetudinem. Śpiew godzin kanonicznych w średniowiecznej metropolii gnieźnieńskiej. Kraków, 2013.

Kubieniec (2016) – KUBIENIEC, Jakub (ed.), Oficjum i Msza o św. Janie Jałmużniku = The office and the mass for St. John the Almsgiver. Musica in Ecclesia Cathedrali Cracoviensi Audita, 4. Kraków, 2016.

Kubieniec (2017) – KUBIENIEC, Jakub, ‘Polskie oficjum o św. Jakubie Starszym,’ Muzyka, 62:2017, no. 3, 11-21.

Kucała (1985) – KUCAŁA, Marian, Jakuba Parkosza traktat o ortografii polskiej. Warszawa, 1985.

Kuchendorf (1937) – KUCHENDORF, Cäcilie, Das Breslauer Kreuzstift in seiner persönlichen Zusammensetzung vonder Gründung (1238) bis 1456. Breslau, 1937.

Kühl (1898) – KÜHL, Gustav, ‘Die Bordesholmer Marienklage, hg. und eingeleitet,’ Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 24:1898, 1-75.

Kuhnke (1877) – KUHNKE, Rudolf, Bericht über die auf der Bibliothek des Königlichen und Gröning’schen Gymnasiums zu Stargard in Pommern vorhandenen … Handschriften und alten Drucke. Programm des Königlichen und Gröning’schen Gymnasiums zu Stargard in Pomm. Stargard, 1877.

Kujot (1875) – KUJOT, Stanisław, Opactwo pelplińskie. Pelplin, 1875.

Kuksewicz (1961) – KUKSEWICZ, Zdzisław, ‘Les traductions latines des œuvres attribuées à Aristote se trouvant dans les bibliothèques de Wrocław,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 9:1961, 40-45.

Kuksewicz (1966) – KUKSEWICZ, Zdzisław, ‘Le manuscrit des «Quaestiones sur le De anima» de Jean de Glogow retrouvé,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 12:1967, 33-45.

Kuksewicz (1975) – KUKSEWICZ, Zdzisław, Filozofia człowieka. Teoria duszy. Wrocław et al., 1975.

Kulfan (1980) – KULFAN, Elżbieta, ‘Analiza źródłoznawcza rękopisu muzycznego ms. I F 386 z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu,’ Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 4:1980, 177-233.

Kumaniecki (1948) – KUMANIECKI, Kazimierz, O odnalezionej retoryce Filipa Kallimacha, Warszawa 1948.

Kuna (1984) – KUNA, Hanna, ‘Z dziejów biblioteki klasztoru OO. Cystersów w Mogile od jej założenia do początków XVIII wieku,’ Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Bibliotekoznawcze, 2:1984, 31-59.

Künzle (1977) – KÜNZLE P., Heinrich Seuses Horologium sapientiae. Erste kritische Ausgabe unter Benützung der Vorarbeiten von Dominikus Planzer OP. Freiburg 1977.

Kupść (1957-1959) – KUPŚĆ, Bogumił, ‘Rękopisy średniowieczne odzyskane z Kanady,’ in: Encyklopedia Współczesna. Warszawa, 1957-1959, 5, 45-49.

Kuraś et al. (1967) – KURAŚ, Stanisław [et al.] (eds.), Katalog tymczasowy rękopisów archiwum i biblioteki opactwa norbertanek na Zwierzyńcu. Kraków, 1967.

Kuraś, Mrowiec (1967) – KURAŚ, Stanisław, MROWIEC, Karol (eds.), Katalog rękopisów muzycznych w Archiwum Norbertanek na Zwierzyńcu. Kraków, 1967.

Kürbis (1952) – KÜRBISÓWNA, Brygida, Studia nad Kroniką wielkopolską. Poznań, 1952.

Kürbis et al. (1962) – KÜRBIS Brygida, LUCIŃSKI Jerzy, WALCZAK Ryszard (eds.), Roczniki wielkopolskie. Monumenta Poloniae Historica, Series Nova, 6. Warszawa, 1962.

Kürbis et al. (2000) – KÜRBIS, Brygida et al. (eds.), Kodeks Matyldy. Księga obrzędów z kartami dedykacyjnymi. Monumenta Sacra Polonorum, 1. Kraków, 2000.

Kürbis et al. (2010) – KÜRBIS, Brygida, WOLNY, Jerzy, ZYDOREK, Danuta (eds.), Kazania na różne dni postne i inne teksty z kodeksu krakowskiego 140 (43). Monumenta Sacra Polonorum, 4. Kraków, 2010.

Kurras (1985) – KURRAS, Lotte, ‘Gebetbuch aus Elbing,’ Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, 1985, 121.

Kurz (1984) – KURZ, Rainer, ‘Zur Überlieferung von Sammlungen der Briefe des Hl. Augustinus im Mittelalter (Cod. Brenkensis 79),’ Codices manuscripti. Zeitschrift für Handschriftenkunde, 10:1984, 4, 121–134.

Kuzmová (2003) – KUZMOVÁ, Stanislava, The Construction of the Image and Cult of Saint Stanislaus as a Holy Bishop from the Thirteenth to the Fifteenth Century. Central European University, Budapest, 2003. [M.A. Thesis in Medieval Studies, typescript].

Kwaśniewski (2013) – Andrzej Kwaśniewski, ‘Księgozbiór kapituły kieleckiej w świetle inwentarza z 1598 roku,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 99:2013, 43-92.

Kwiatkowski (1939) – KWIATKOWSKI, Władysław, Prymasowska kapituła i kolegiata w Łowiczu (1433-1939), Warszawa, 1939.

Kwilecka (1965) – KWILECKA, Irena, ‘Nieznany pisarz wielkopolski Tomasz Łysy ze Zbrudzewa,’ in: LABUDA, Gerard (ed.), Munera Poznaniensia. Księga pamiątkowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla uczczenia 600-lecia założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poznań, 1965, 207-233.

Laband (1869) – LABAND, Paul (ed.), Magdeburger Rechtsquellen zum akademischen Gebrauch. Königsberg, 1869.

Labuda (1976) – LABUDA, Gerard, ‘Ewangeliarz emmeramski. Czas powstania w Ratyzbonie – czas przeniesienia do Krakowa,’ in: KUCZYŃSKI, Stefan K. (ed.), Cultus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury. Warszawa, 1976, 313-322.

Labuda, Secomska (2004a) – LABUDA, Adam S., SECOMSKA, Krystyna (eds.), Malarstwo gotyckie w Polsce. Vol. 1: Synteza. Dzieje sztuki polskiej, t. 2, cz. 3. Warszawa, 2004.

Labuda, Secomska (2004b) – LABUDA, Adam S., SECOMSKA, Krystyna (eds.), Malarstwo gotyckie w Polsce. Vol. 2: Katalog zabytków. Dzieje sztuki polskiej, t. 2, cz. 3. Warszawa, 2004.

Labuda, Secomska (2004c) – LABUDA, Adam S., SECOMSKA, Krystyna (eds.), Malarstwo gotyckie w Polsce. Vol. 3: Album ilustracji. Dzieje sztuki polskiej, t. 2, cz. 3. Warszawa, 2004.

Labudda (2014) – LABUDDA, Alfons, Liturgia pogrzebu w Polsce do wydania Rytuału Piotrkowskiego (1631). Studium historyczno-liturgiczne. Piastów, 2014.

Lackner (2000) – LACKNER, Franz, Katalog der Streubestände in Wien und Niederösterreich. Teil 1: Nichtarchivalische mittelalterliche Handschriften und Fragmente in Korneuburg, Mistelbach, Retz, St. Pölten, Tulln, Waidhofen an der Thaya, Weitra, Wien, Wiener Neustadt und aus Privatbesitz. Wien, 2000.

Larczyńska (2014) – LARCZYŃSKA, Agata, ‘De concilio. Późnośredniowieczne traktaty koncyliarystyczne w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej,’ in: KROPIDŁOWSKI, Z., SPYCHAŁA, D. (eds.), Studia z dziejów książki, prasy i bibliotek. Stan badań za lata 2010-2013. Bydgoszcz, 2014, 51-71.

Laskowski, Reczek (1968) – LASKOWSKI, Roman, RECZEK, Józef, Glosy polskie rękopisu Sermones de tempore et de sanctis Nr XV 32 biblioteki OO. Dominikanów w Krakowie z drugiej połowy XV wieku. Wrocław, 1968.

Lechtermann (2017) – LECHTERMANN, Christina, ‘Die geometrischen Diagramme der ‘Geometria Culmensis,’ Das Mittelalter. Perspektiven mediävistischer Forschung, 22:2017, 2, 314-331.

Lefèvre (1988) – LEFÈVRE, Sylvie, ‘Le fragment Bekker et les anciennes versions françaises de l’Historia regum Britanniae,’ Romania, 109:1988, 225-246.

Lehmann (1935) – LEHMANN, Paul, ‘Skandinavische Reisefrüchte,’ Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, 22:1935, 1-24, 103-131.

Lehmann (1936) – LEHMANN, Paul, ‘Skandinavische Reisefrüchte. Neue Folge,’ Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, 23:1936, 13-22, 48-84.

Lehmann (1937) – LEHMANN, Paul, ‘Skandinavische Reisefrüchte. 1. Nachlese,’ Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, 24:1937, 103-120, 141.

Lehmann (1961) – LEHMANN, Paul, ‘Enim und autem in mittelalterlichen lateinischen Handschriften,’ in: LEHMANN, Paul, Erforschung des Mittelalters. Ausgewählte Abhandlungen und Aufsätze. Bd. 4. Stuttgart, 1961, 22-25.

Lehmann (1962) – LEHMANN, Paul, ‘Mittelalterliche Büchertitel,’ in: LEHMANN, Paul, Erforschung des Mittelalters. Ausgewählte Abhandlungen und Aufsätze. Bd. 5. Stuttgart, 1962, 1-93.

Leleń (2016) – LELEŃ, Andrzej, ‘Muzyczne tajemnice Pontyfikału Płockiego z XII wieku,’ in: MAJEWSKI, Dariusz (ed.), Pontyfikał. Odzyskana perła płockiego średniowiecza. Płock, 2016, 85–94.

Lelewel (1823) – LELEWEL, Joachim, Bibljograficznych ksiąg dwoje. Vol. 1. Wilno, 1823.

Lelewel (1826) – LELEWEL, Joachim, Bibljograficznych ksiąg dwoje. Vol. 2. Wilno, 1826.

Lemcke (1868) – LEMCKE, Hugo, Fridangi discrecio. Freidanks Bescheidenheit: lateinisch und deutsch aus der Stettiner Handschrift veröffentlich. Beilage zum Programm des Gymnasiums zu Stettin für 1868. Stettin, 1868.

Lemcke (1879) – LEMCKE, Hugo, ‘Die Handschriften und alten Drucke der Bibliothek des Marienstifts-Gymnasiums. 1. Die Handschriften der ehemaligen Camminer Dombibliothek,’ in: Programm der Marienstifts-Gymnasiums. Stettin, 1879.

Lemm (1918) – LEMM, Siegfried, Kurzes Verzeichnis der romanischen Handschriften. Mitteilungen aus der Königlichen Bibliothek, r. Berlin, 1918.

Len (2005) – LEN, Ryszard, ‘Inkunabuły graficzne Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu,’ Roczniki Biblioteczne, 49:2005, 311-338.

Lenart (1984) – LENART, Emilian, ‘Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne w Bibliotece Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie: studium źródłoznawczo-liturgiczne = Antetridentina manuscripta liturgica in Bibliotheca Provinciae PP. Bernardinorum Cracoviae asservata: Dissertatio de fontibus liturgicis,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 48:1984, 133-179.

Lenart (1986) – LENART, Emilian, ‘Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych w Polsce od XV do XVIII wieku = Catalogus Bernardinorum manuscriptorum liturgicorum in Polonia ab XV ad XVIII saeculum,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 53:1986, 103-274.

Leniek (1907) – LENIEK, Jan, ‘Modlitwy czeskie z r. 1424,’ Materyały i Prace Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, 3:1907, 285-288.

Lenz (1959) – LENZ, Friedrich Walter, ‘Das pseudo-ovidische Gedicht «De Ventre»,’ Maia, Nuova Serie, 11:1959, 3, 170–211.

Lepszy (1926) – LEPSZY, Leonard, ‘Miniaturzyści dominikańscy,’ Rocznik Krakowski, 20:1926, 117-133.

Lerner, Morerod (2006) – LERNER, Robert E., MOREROD, Christine, ‘The Vision of «John, Hermit of the Asturias»: Lucas of Tuy,Apostolic Religion, and Eschatological Expectation,’ Traditio, 61:2006, 195-214.

Leroquais PS 1 (1940-1941) – LEROQUAIS, Victor, Les psautiers manuscrits latins des bibliothèques publiques de France. T. 1. Paris, 1940.

Lessing (1781) – LESSING, Gotthold Ephraim (ed.), ‘Theophilus Presbyter, «Diversarum artium schedula»,’ in: LESSING, Gotthold Ephraim, ESCHENBURG, Johann Joachim (eds.), Zur Geschichte und Literatur aus den Schätzen der herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel. Bd. 5. Braunschweig, 1781, 291-424.

Leszczyńska (1991) – LESZCZYŃSKA, Agnieszka, ‘Ślady trecenta w Poznaniu,’ Muzyka, 36:1991, 3, 63–75.

Leśniewska (1995) – LEŚNIEWSKA, Dorota, ‘Kodeks Gertrudy. Stan i perspektywy badań,’ Roczniki Historyczne, 61:1995, 141-170.

Lewandowska (1993) – LEWANDOWSKA, Anna, ‘Księgozbiór religioznawczy i teologiczny Biblioteki Gimnazjalnej w Toruniu,’ Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich, 5:1993, 31-46.

Lewański (1965) – LEWAŃSKI, Julian, ‘Dramat i dramatyzacje liturgiczne w średniowieczu,’ Musica Medii Aevi, 1:1965, 96-174.

Lewański (1999) – LEWAŃSKI, Julian, Liturgiczne łacińskie dramatyzacje Wielkiego Tygodnia XI-XVI wiek. Kraków, 1965.

Lewicka-Kamińska (1977) – LEWICKA-KAMIŃSKA Anna, ‘Jeszcze inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 27:1977, 46-47.

Lewis (1968) – LEWIS, Robert Enzer, ‘More New Manuscripts of Pope Innocent III’s De Miseriae Humanae Conditionis (Part III),’ Manuscripta. A Journal for Manuscript Research, 12:1968, 1, 25-28.

Libelt (1872) – LIBELT, Karol, ‘Psałterz Floriański i Biblia królowej Zofii,’ Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, 7:1872, 34-85.

Libicki (1993) – LIBICKI, Marcin, ‘Uwagi o genezie dekoracji rękopisu BK 824,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 23:1993, 47-60.

Libor (1967) – LIBOR, Reinhard Maria, ‘St. Hedwig, Hochbild des Abendlandes,’ Cîteaux. Commentarii Cistercienses, 18:1967, 97-118.

Librowski (1973) – LIBROWSKI, Stanisław, ‘Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce,’ in: Encyklopedia katolicka. Vol. 1. Lublin, 1985, col. 880.

Lichański (1987) – LICHAŃSKI, Jakub Z., ‘Jakob ben Machir ibn Tibbon, genannt Profatius Judaeus, und sein Almanach in den Sammlungen der Universitätsbibliothek Uppsala,’ Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, 74:1987, 8-13.

Lichański (1989) – LICHAŃSKI, Jakub Z., ‘Katalog der Bibliothek des CollegiumSocietatis Jesu in Braniewo (Braunsberg),’ Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, 76:1989, 3-10.

Lichański (1990) – LICHAŃSKI, Jakub Z., ‘Biblioteka Collegium Societatis Iesu w Braniewie. Próba charakterystyki,’ Studia Warmińskie, 27, 1990, 309-324.

Lichański (1993) – LICHAŃSKI, Jakub Zdzisław, ‘Średniowieczne rękopisy astrologiczne w zbiorach Biblioteki Narodowej,’ Rocznik Biblioteki Narodowej, 26:1993, 5-24.

Lieftinck (1946) – LIEFTINCK, G. I., ‘Een handschrift uit de bibliotheek van Philips van Leyden na vier eeuwen weer teruggekeerd in onze stad,’ Leids Jaarboekje, 38:1946, 177-189.

Lienert et al. (2011) – LIENERT, Elisabeth, KERTH, Sonja, VOLLMER-EICKEN, Esther (ed.), Laurin. Teilband I: Einleitung, ältere Vulgatversion, Walberan. Texte und Studien zur Mittelhochdeutschen Heldenepik, 6. Berlin, 2011.

Lievens (1963) – LIVENS, Robrecht, Middelnederlanse handschriften in Oost-Europa. Gent, 1963.

Lindberg (1923) – LINDBERG, Gustaf, Die schwedischen Missalien des Mittelalters. Ein Beitrag zur vergleichenden Liturgik. Bd. 1: Kalendarium, Proprium de Tempore, Proprium de Sanctis, Commune Sanctorum. Uppsala, 1923.

Lipiński (1999) – LIPIŃSKI, Ireneusz (ed.), Katalog dokumentów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Dokumenty z lat 1276-1979. Wrocław, 1999.

Lisiecki (1905a) – LISIECKI, Arkadiusz, ‘Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu aż do wieku XV włącznie,’ Przegląd Kościelny, 7:1905, 285-296.

Lisiecki (1905b) – LISIECKI, Arkadiusz, ‘Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu aż do wieku XV włącznie,’ Przegląd Kościelny , 8:1905, 47-56.

Lisiecki (1905c) – LISIECKI, Arkadiusz, ‘Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu aż do wieku XV włącznie,’ Przegląd Kościelny, 8:1905, 119-127.

Lisiecki (1905d) – LISIECKI, Arkadiusz, Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu aż do wieku XV włącznie. Poznań, 1905 (odbitka).

Liszewska, Tomaszewski (2016) – LISZEWSKA, Weronika, TOMASZEWSKI, Jacek, ‘Wstępna analiza kodykologiczna, technologiczna i konserwatorska Pontyfikału Płockiego,’ in: MAJEWSKI, Dariusz (ed.), Pontyfikał. Odzyskana perła płockiego średniowiecza. Płock, 2016, 19-45.

Litwin (2005) – LITWIN, Jacek, ‘Talis honorabilis scientia – rozważania o XV-wiecznej metafizyce w Krakowie, na przykładzie komentarza do Metafizyki Arystotelesa Jana z Raciborska,’ Acta Mediaevalia, 18:2005, 296-302.

Litwornia, Nieckula (1969) – LITWORNIA, Andrzej, NIECKULA, Franciszek, ‘Modlitwa do Pięciu Boleści NMP z rękopisu gnieźnieńskiego,’ Pamiętnik Literacki, 60:1969, Fasc. 4, 183-197.

Livarius (1941) – LIVARIUS, Oliger, ‘Ein pseudoprophetischer Text aus Spanien über die Heiligen Franziskus und Dominikus (13. Jahrhundert),’ in: FREUDENREICH, Ignatius-Maria Freudenreich (ed.), Kirchengeschichtliche Studien P. Michael Bihl O.F.M. als Ehrengabe dargeboten. Kolmar, 1941, 13-28.

Loewinger (1965) – LOEWINGER, David Samuel, WEINRYB, Bernard D., Catalogue of the Hebrew manuscripts in the library of Juedisch-Theologisches Seminar in Breslau. Wiesbaden, 1965.

Löhmann (1977) – LÖHMANN, O., ‘Boethius und sein Kommentator Nicolaus Trevet in der italienischen Literatur des 14. Jahrhunders,’ in: SCHWEIGLER, P. et al. (eds.), Bibliothekswelt und Kulturgeschichte. Eine internationale Festgabe für Joachim Wieder zum 65. Geburtstag dargebracht von seinen Freunden. München, 1977, 28-48.

Lohr (1994) – LOHR, Charles, Aristotelica Helvetica. Catalogus codicum latinorum in bibliothecis Confederationis Helveticae asservatorum quibus versiones expositionesque operum Aristotelis continentur. Freiburg i.Ue., 1994.

Lohr (1999) – LOHR, Charles. ‘Aristotelica Berolinensia,’ Traditio, 54:1999, s. 353-423.

Lohr 4 (1971) – LOHR, Charles, ‘Medieval Latin Aristotle Commentaries,’ Traditio, 27:1971, 251-351.

Lohr 5 (1972) – LOHR, Charles, ‘Medieval Latin Aristotle Commentaries,’ Traditio, 28:1972, 281-396.

Lorentz (1962) – LORENTZ, Stanisław, ‘Dzieje Muzeum Narodowego w Warszawie,’ Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, 6:1962, 7-132.

Loriš (1903) – LORIŠ, Jan, Sbornik hraběte Baworowského. Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravé a v Slezsku, sk. I, ř. I, č. 6. Praha, 1903.

Losert (2008) – LOSERT, Kerstin, Überschreitung der Geschlechtergrenzen? Zum Motiv der Frau in Männerkleidern im «Dolopathos» des Johannes de Alta Silva und anderen literarischen Texten des Mittelalters. Lateinische Sprache und Literatur des Mittelalters, 43. Bern, 2008.

Loserth (1880) – LOSERTH, Johann, ‘Varianten der Breslauer Handschrift des Domherrn Franz von Prag,’ Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, 5:1880, 217-219.

Lowe (1957) – LOWE, Barbara, ‘Early Records of the Morris in England,’ Journal of the English Folk Dance and Song Society, 8:1957, 2, 61-82.

Lowe (1966) – LOWE, Elias Avery, Codices Latini antiquiores. A palaeographical guide to Latin manuscripts prior to the ninth century,. Part 11: Hungary, Luxembourg, Poland, Russia, Spain, Sweden, USA and Yugoslawia. Oxford, 1966.

Lubicz (1892) – LUBICZ, Rafał, ‘Kilka zabytków języka staropolskiego,’ Prace Filologiczne, 4:1892, z. 2, 587-638.

Lucas, Lucas (2014) – LUCAS, Peter J., LUCAS, Angela M., The Medieval Manuscripts at Maynooth. Explorations in the Unknown. Dublin, 2014.

Luciński (1973) – LUCIŃSKI, Jerzy, ‘Formularze czynności prawnych w Polsce w wiekach średnich. Przegląd badań,’ Studia Źródłoznawcze, 18:1973, 149-179.

Ludvíkovský (1958) – LUDVÍKOVSKÝ, Jaroslav (ed.), ‘«Život svatých Crha a Strachoty» v staročeském Pasionale,’ in: FUKAL, Rudolf, KOPECKÝ, Milan, (ed. ) Rodné zemi. Sbornik prací k 70. výročí trvání Musejního Spolku v Brně a k 70. narozeninám jeho předsedy doc dr. Aloise Gregora. Brno, 1958, 360-365.

Lugato-Carraro, Herman (1999) – LUGATO-CARRARO, Elisabetta, WALTER, Herman, ‘Alla ricerca del codice pliniano di Giambattista Recanati (1687-1834), bibliofilo veneziano,’ Studi umanistici piceni, 19:1999, 54-67.

Lühder (1906) – LÜHDER, R. ‘Die Handschriften der Bibliothek des geistlichen Ministeriums zu Greifswald in Fortsetzung von Dr. Th. Pyls «Rubenow-Bibliothek» 1865,’ Pommersche Jahrbücher, 7:1906, 263-336.

Luscombe (1983) – LUSCOMBE, David E., ‘Excerpts from the Letter Collection of Heloise and Abelard in Notre Dame (Indiana) MS 30,’ in: LIEVENS, R. [et al.] (eds.), Pascua Mediaevalia. Studies voor Prof. Dr. J. M De Smet. Mediaevalia Lovaniensia, Series 1, Studia 10. Leuven, 1983, 529-544.

Lutz, Perdrizet 1 (1907) – LUTZ, Jules, PERDRIZET, Paul, Speculum humanae salvationis. Kritische Ausgabe. Übersetzung von Jean Mielot (1448). Die Quellen des Speculums und seine Bedeutung in der Ikonographie besonders in der elsässischen Kunst des XIV. Jahrhunderts. Bd. 1. Mühlhausen, 1907.

Lutz, Perdrizet 2 (1909) – LUTZ, Jules, PERDRIZET, Paul, Speculum humanae salvationis. Kritische Ausgabe. Übersetzung von Jean Mielot (1448). Die Quellen des Speculums und seine Bedeutung in der Ikonographie besonders in der elsässischen Kunst des XIV. Jahrhunderts. Bd. 2: Tafeln. Mühlhausen, 1909.

Luxury Bound – Luxury Bound. A corpus of manuscripts illustrated in the Netherlands (1400-1550). Ed. WIJSMAN, Hanno [database].

Łaskarzewska, Balcerzak (2005) – ŁASKARZEWSKA, Hanna, BALCERZAK, Tomasz, ‘Wiele hałasu o… dwie karty średniowiecznego graduału z Raciborza,’ Cenne, bezcenne, utracone, 3(44):2005, 3-9.

Łatak (1999) – ŁATAK, Kazimierz, ‘Biblioteka klasztorna,’ in: ŁATAK, Kazimierz (ed.), Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca XVI wieku. Ełk, 1999, 219-242.

Łatak (2002) – ŁATAK, Kazimierz, ‘Biblioteka kanoników regularnych laterańskich w Krakowie do końca XVI wieku,’ Echa Przeszłości, 3:2002, 27-46.

Łatak (2007) – ŁATAK, Kazimierz, ‘Późnośredniowieczny ceremoniał pogrzebowy prepozytów generalnych kongregacji krakowskiej Kanoników Regularnych Laterańskich,’ Echa Przeszłości, 8:2007, 57-65.

Łosowska (2007) – ŁOSOWSKA, Anna, Kolekcja Liber legum i jej miejsce w kulturze umysłowej późnośredniowiecznego Przemyśla, Przemyśl, 2007.

Łoś (1907) – ŁOŚ, Jan, ‘Jakóba, syna Parkoszowego traktat o ortografii polskiej,’ Materyały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, 2:1907, 379-425.

Łoś (1912a) – ŁOŚ, Jan, ‘Mammotrekt z r. 1471,’ Materyały i Prace Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, 5:1912, 1-172.

Łoś (1912b) – ŁOŚ, Jan, ‘Dwa teksty staropolskie,’ Materyały i Prace Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, 5:1912, 423-443.

Łoś (1915) – ŁOŚ, Jan, Przegląd zabytków językowych staropolskich do roku 1543, Kraków 1915.

Łoś (1922) – ŁOŚ, Jan, Początki piśmiennictwa polskiego (przegląd zabytków językowych). Lwów, 1922.

Łuczyńska-Bystrowska (2019a) – ŁUCZYŃSKA-BYSTROWSKA, Justyna, ‘Znaczenie pisma w dekoracji malarskiej neapolitańskiego brewiarza w Bibliotece XX. Czartoryskich (sygn. Ms. Czart. 1211 IV) na tle rozwoju liternictwa humanistycznego w Italii,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 173-194.

Łuczyńska-Bystrowska (2019b) – ŁUCZYŃSKA-BYSTROWSKA, Justyna, ‘Dominikański Graduał brata Wiktoryna z lat 1536-1537 – iluminacje i oprawa zdobiona tzw. radełkiem jagiellońskim,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 195-215.

Łuczyńska-Bystrowska (2021) – ŁUCZYŃSKA-BYSTROWSKA, Justyna, Dekoracja malarska neapolitańskiego Brewiarza z lat ok. 1455-1476 w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie, sygn. Ms. Czart. 1211. Kraków, 2021 [PhD thesis, typescript].

Łukaszewski (2015) – ŁUKASZEWSKI, Jakub, ‘Odnalezione fragmenty najstarszego kodeksu rękopiśmiennego z klasztoru cystersów w Łeknie-Wągrowcu,’ Biblioteka, 19 (28):2015, 31-45.

Łukowski (1878) – ŁUKOWSKI, Jan, ‘Liber beneficiorum Jana arcybiskupa Łaskiego,’ Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, 10:1878, 3-109.

Łukowski (1880) – Liber beneficiorum archidyecezyi gnieźnieńskiej T.1: obejmujący Archidyakonaty: Gnieźnieński, Uniejowski i Kurzelowski: z poręki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego podług kodeksów rękopiśmiennych Archiwum Gnieźnieńskiego i Kaliskiego, ed. Jan Łukowski, Gniezno 1880.

Łukowski (1881) – ŁUKOWSKI, Jan, ‘Rzekomy kodeks św. Wojciecha i tak zwane Dekretały Pseudoizydora (szkic bibliograficzny)’, Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, 11:1881, 415-551.

Łuszczkiewicz (1896) – ŁUSZCZKIEWICZ, Władysław, ‘Wiadomości o miniaturzyście kodeksów kapituły krakowskiej Janie Złotkowskim,’ Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, 5:1896, XXXIX.

MacGregor (1985) – MacGREGOR, Alexander Paul, ‘The manuscripts of Seneca’s Tragedies. A handlist,’ in: HAASE, Wolfgang, TEMPORINI, Hildegard (eds.), Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung. 2 Principat. Sprache und Literatur. Band 32/2. Berlin-New York, 1985. 1134-1241.

Machilek (1968) – MACHILEK, Franz, ‘Johannes Hoffmann aus Schweidnitz und die Hussiten,’ Archiv für Schlesische Kirchengeschichte, 26:1968, 96–123.

Maciejewska (1959) – MACIEJEWSKA, Alina, Graduał klarysek gnieźnieńskich z 1418 r. Poznań, 1959 [typescript].

Maciejewski (1962) – MACIEJEWSKI, Tadeusz, ‘Z badań dawnej kultury muzycznej w Polsce,’ Ruch Muzyczny, 20:1962, 21.

Maciejewski (1971) – MACIEJEWSKI, Tadeusz, ‘Mandatum z Graduału Sandomierskiego,’ Muzyka, 16:1971, no. 4, 86-90.

Maciejewski (1973) – MACIEJEWSKI, Tadeusz, ‘Graduał z Chełmna,’ Musica Medii Aevi, 4:1973, 164–245.

Maciejewski (1976) – MACIEJEWSKI, Tadeusz, Kyriale w Polsce do XVII w. Katalog śpiewów mszalnych. Silva Medii et Recentioris Aevi, 4. Warszawa, 1976.

Maciejewski (1977) – MACIEJEWSKI, Tadeusz, ‘Graduał Bolesława II Mazowieckiego,’ Musica Medii Aevi, 6:1977, 7-34.

Maciejewski (1978) – MACIEJEWSKI, Tadeusz, Piosenka żakowska «Ad festa…». Próba rekonstrukcji, Muzyka, 23:1978, 3, 85-88.

Maciejewski (1988) – MACIEJEWSKI, Tadeusz, ‘Rękopisy muzyczne z biblioteki opactwa kanoników regularnych w Czerwińsku,’ Muzyka, 33:1988, no. 2, 65-102.

Maciejewski (1993) – MACIEJEWSKI, Tadeusz, Gaude Mater Polonia. Święty Stanisław w polskiej muzyce i poezji średniowiecznej. Warszawa, 1993.

Maciejewski (1999) – MACIEJEWSKI, Tadeusz, ‘Elementy systemu menzuralnego w monodii chorałowej XIII-XVI wieku,’ in: WITKOWSKA ZAREMBA, Elżbieta (ed.), Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI‒XVI wieku. Studia. Kraków, 1999, 283-347.

Maciejowski (1852) – MACIEJOWSKI, Wacław Aleksander, Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830 z rękopisów i druków zebrawszy, w obrazie literatury polskiej historycznie skreślonym, Vol. 1, Warszawa 1852.

Macler (1927) – MACLER, Frédéroc. ‘Rapport sur une mission scientifique en Galicie et en Bukovine, juillet-août 1925,’ Revue des études arméniennes, 7:1927, 11-177.

Madas (2006) – MADAS,Edit, Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Sopron. Fragmenta et codices in Bibliothecis Hungariae, 5. Budapest, 2006.

Maisel (1979) – MAISEL, Witold (ed.), ‘Kodeks przywilejów Poznania z XIV wieku,’ Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski, 13:1979, 139–180.

Majcher-Węgrzynek (1990) – MAJCHER-WĘGRZYNEK, Alicja, Katalog dokumentów pergaminowych Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Tarnów, 1990.

Majchrowski (1994) – MAJCHROWSKI, Marcin, ‘Powiązania «Zlleluia» przypisywanego Mikołajowi Radomskiemu z chanson «Bon jour, bon mois» Guillaume’a Dufaya,’ Muzyka, 39:1994, 2, 87–88.

Majchrzak (1978) – MAJCHRZAK, Józef, ‘Kodeks Mikołaja z Koźla i zawarte w nim elementy folklorystyczno-muzyczne,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 33:1978, 1, 19-32.

Majkowski (1955) – MAJKOWSKI, Edmund, ‘Dlugossiana w dziale rękopisów Biblioteki Kórnickiej,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 5:1955, 185-200.

Maleczyńska (1995) – MALECZYŃSKA, Kazimiera, ‘Książka w renesansowej Świdnicy,’ Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo, 19:1995, 29–38.

Maleczyński (1934) – MALECZYŃSKI, Karol, ‘Ze studiów nad kroniką Galla Anonima, rękopis Heilsberski,’ Roczniki Historyczne, 10:1934, 202-225.

Maleczyński (1952) – MALECZYŃSKI, Karol (ed.), Anonima tzw. Galla Kronika czyli dzieje książąt i władców polskich = Galli Anonymi Cronicae et gesta ducum sive principum Poloniae. Monumenta Poloniae Historica, Series Nova, 2. Kraków, 1952.

Malej (1961) – MALEJ, Witold, ‘Biblioteka Archidiecezjalna w Warszawie,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 2:1961, 284-297.

Malewicz (1977) – MALEWICZ, Małgorzata H., ‘Un livre de prieres d’une princesse polonaise au XIe siecle,’ Scriptorium, 31:1977, no. 2, s. 248-254.

Malik-Gumińska (1972) – MALIK-GUMIŃSKA, Bronisława, ‘Kodeks emmeramski. Zagadnienia czasu powstania, ikonografii i treści miniatur,’ Folia Historiae Artium, 8:1972, 5-42.

Malin (1922) – MALIN, Aarno, ‘Bidrag till nordisk bokhistoria under medeltiden,’ Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, 9:1922, 143-167.

Malinowski (1880a) – MALINOWSKI, Lucjan, ‘Magistra Jana z Szamotuł, dekretów doktora, Paterkiem zwanego, kazania o Maryi Pannie czystej, z kodeksu Toruńskiego,’ Sprawozdania Komisyi Językowej Akademii Umiejętności, 1:1880, 161-294.

Malinowski (1880b) – MALINOWSKI,Lucjan, ‘Quadragesimale super epistolas. Glosy polskie z końca piérwszéj połowy wieku XV,’ Sprawozdania Komisyi Językowej Akademii Umiejętności, 1:1880, 295-314.

Malinowski (1887) – MALINOWSKI, Lucjan, Modlitwy Wacława, zabytek języka polskiego z w. XV. Z kodeksu VI. N. 2 Biblijoteki Uniwersyteckiej w Budapeszcie z dołączeniem gloss polskich z rękopisów łac. N. 64, 79, 100 tejże biblijoteki. Kraków, 1887.

Malinowski (1895a) – MALINOWSKI, Lucjan, ‘Ewangelia św. Mateusza R. V, 1-12. Kazanie na dzień wszech świętych. Zabytki języka polskiego z wieku XV, z rękopisu DLII Biblioteki kapitulnej w Pradze,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 22:1895, 230-318.

Malinowski (1895b) – MALINOWSKI, Lucjan, ‘Glosy polskie w kilku rękopismach łacińskich wieku XV w Bibliotekach kapitulnej i uniwersyteckiej w Pradze,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 22:1895, 319-349.

Malinowski (1900) – MALINOWSKI, Lucjan, ‘Zabytek języka polskiego z początku wieku XVI. z rękopisu Biblioteki Uniwersytetu w Erlangen,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Flologiczny, Serya II, Tom XIII, 28:1900, 1-32.

Malinowski (1970) – MALINOWSKI, Zbigniew, Bernardyński zabytek chorałowy z przełomu XV-XVI w. proweniencji Odrowążów. Lublin, 1970 [MA thesis, typescript, Catholic University of Lublin].

Mancini (1900) – MANCINI, Augusto, ‘Index codicum Latinorum publicae bybliothecae lucensis,’ Studi Italiani di Filologia Classica, 8:1900, 115-320.

Manikowska (2016) – MANIKOWSKA, Halina [ed.], Księga odpustów wrocławskich. Warszawa, 2016.

Manion et al. (1989) – MANION, Margaret M., VINES, Vera F., DE HAMEL, Christopher, Medieval and Renaissance Manuscripts in New Zealand Collections. Melbourn [etc.], 1989.

Mańkowska (1971) – MAŃKOWSKA, Helena, ‘Biblioteka Uniwersytecka KUL 1918–1970. Sekcja rękopisów,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 23:1971, 140-146.

Marciniak (1983) – MARCINIAK, Ryszard, Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu Odrodzenia. PTPN, Wydz. Historii i Nauk Społecznych. Prace Komisji Historycznej, 27. Warszawa-Poznań, 1983.

Marciniak (2008) – MARCINIAK, Ryszard, ‘Wykaz rękopisów Biblioteki PTPN zaginionych w czasie II wojny światowej’, in: OLEJNICZAK, Bernard, PIETROWICZ, Joanna (eds.), Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sygn. 1-1950), Warszawa 2008, 780-868.

Markowski (1961) – MARKOWSKI, Mieczysław, ‘La réplique d’André de Kokorzyn au «Principium» de Jean de Kluczbork du ms. de la Bibl. de l’Univ. de Wrocław I Q 376,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 10:1961, 50-54.

Markowski (1964) – MARKOWSKI, Mieczysław, ‘Poglądy filozoficzne Andrzeja z Kokorzyna,’ Studia Mediewistyczne, 6:1964, 55–136.

Markowski (1965) – MARKOWSKI, Mieczysław, ‘Zygmunt z Pyzdr,’ Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, 5:1965, 169–205.

Markowski (1966) – MARKOWSKI, Mieczysław, ‘«Expositio passionis» w rękopisach bibliotek we Frankfurcie n/Menem i w Wolfenbüttel,’ Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, 6:1966, 3–13.

Markowski (1971) – MARKOWSKI, Mieczysław, Burydanizm w Polsce w okresie przedkopernikańskim. Studium z historii filozofii i nauk ścisłych na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Studia Copernicana, 2. Wrocław, 1971.

Markowski (1973a) – MARKOWSKI, Mieczysław, ‘Krakowskie traktaty astronomiczne w rękopisach Biblioteki Uniwersyteckiej w Jenie,’ Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce, 6(17):1973, 53-67.

Markowski (1975) – MARKOWSKI, Mieczysław, Logika. Wrocław et al., 1975.

Markowski (1983) – MARKOWSKI, Mieczysław, ‘Krakowskie dzieła astronomiczne w rękopiśmiennych zbiorach Saskiej Biblioteki Krajowej w Dreźnie,’ Studia Mediewistyczne, 22:1983, z. 2, 19-28.

Markowski (1985) – MARKOWSKI, Mieczysław, Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum quae in bibliothecis Wiennae asservantur. Wrocław [etc.], 1985.

Markowski (1987) – MARKOWSKI, Mieczysław, Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum quae in Bibliotheca Amploniana Erffordiae asservantur. Wrocław, 1987.

Markowski (1988) – MARKOWSKI, Mieczysław, ‘Tendencje rozwojowe piętnastowiecznej retoryki krakowskiej,’ in: FRANKOWSKA-TERLECKA, Małgorzata (ed.), Retoryka w XV stuleciu. Studia nad tradycjami, teorią i praktyką retoryki piętnastowiecznej. Wrocław, 1988, 103-117.

Markowski (1990a) – MARKOWSKI, Mieczysław, Astronomica et astrologica Cracoviensia ante annum 1550. Firenze, 1990.

Markowski (1990b) – MARKOWSKI, Mieczysław, ‘Kontakty personalne i naukowe między uniwersytetami w Krakowie i Kolonii w średniowieczu,’ Studia Mediewistyczne, 27:1990, 2, 95-113.

Markowski (1990c) – MARKOWSKI, Mieczysław, ‘Repertorium bio-bibliographicum astronomorum Cracoviensium medii aevi: Ioannes Schelling de Glogovia,’ Studia Mediewistyczne, 26:1990, Fasc. 2, 103-162.

Markowski (1995) – MARKOWSKI Mieczysław, ‘Die ersten philosophischen Strömungen an der Erfurter Universität im Licht der Aristoteles-Handschriften,’ in: SPEER, A. (ed.), Die Bibliotheca Amploniana. Ihre Bedeutung im Spannungsfeld von Aristotelismus, Nominalismus und Humanismus. Miscellanea Mediaevalia, 23. Berlin, 1995, 32-53.

Markowski, Włodek (1974) – MARKOWSKI, Mieczysław, WŁODEK, Zofia, Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum quae in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Wrocław, 1974.

Maroń (1974) – MAROŃ, Franciszek, ‘Archiwum Diecezjalne w Katowicach — jego początki, dzieje i obecny stan,’ Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 7:1974, 5-24.

Marszalska (1999) – MARSZALSKA, Jolanta M., Najcenniejsze zabytki piśmiennictwa w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Tarnów, 1999.

Marszalska (2007) – MARSZALSKA, Jolanta M., Biblioteka opactwa Cystersów w Szczyrzycu do końca XIX stulecia. Dziedzictwo wieków. Tarnów, 2007.

Marszałkowski (2017) – MARSZAŁKOWSKI, Mateusz F., ‘Rozpoznanie grupy rękopisów ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie w świetle najnowszych badań,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, RACZKOWSKI, Juliusz (eds.), Claritas et consonantia. Funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci. Toruń–Warszawa 2017, s. 373–388.

Marszałkowski (2018) – MARSZAŁKOWSKI, Mateusz, ‘Doberaner Handschriften in der Bibliothek des Prieserseminars in Pelplin,’ in: WEILANDT, Gerhardt (ed.), Die Ausstattung des Doberaner Münsters. Kunst im Kontex. Edition Mare Balticum, 2. Petersberg, 2017, 185–189.

Marszałkowski (2019) – MARSZAŁKOWSKI, Mateusz Franciszek, ‘Dekorator pelplińskiego Graduału L13 i jego oeuvre,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 153-171.

Masłej (2016) – MASŁEJ, Dorota, «Modlitwa Pańska» w polskim średniowieczu. Znad staropolskich rękopisów. Poznań, 2016.

Mathes (1990) – MATHES, Elke, Katalog der slavischen Handschriften in Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland. Wiesbaden, 1990.

Matusik (1965) – MATUSIK, Leokadia, ‘Niektóre aspekty dziejów klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku a zagadnienie «Psałterza Floriańskiego»,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 20:1965, 3, 277–317.

Matusik (1967) – MATUSIK, Leokadia, ‘Ze studiów nad średniowieczną kulturą umysłową kanoników regularnych na Śląsku: Jodok z Głuchołazów,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 22:1967, 1-2, 35-64.

Matusik (1970) – MATUSIK, Leokadia, ‘Wpływ myśli czeskiej na Śląsku w świetle rękopisów kanoników regularnych św. Augustyna w XIV i XV wieku,’ Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia, 17:1970, 45-66.

Matusik (1973) – MATUSIK, Leokadia, ‘Związki wrocławskiego opactwa Na Piasku z Polską centralną w okresie średniowiecza,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 28:1973, 2, 229-259.

Matyasik (2018) – MATYASIK, Joanna, Skarby Książnicy Bydgoskiej. Zabytkowe zbiory Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy. Bydgoszcz, 2018.

Mazurek (2014) – MAZUREK, Agata, Sprichwort im Predigtkontext. Untersuchungen zu lateinischen Prothemata-Sammlungen des 15. Jahrhunderts mit deutschen Sprichwörtern. Mit einer Edition. Münchener Texte und Untersuchungen zur Deutschen Literatur des Mittelalters, 142. Berlin-Boston 2014.

Mazurkiewicz (2002) – MAZURKIEWICZ, Roman, Polskie średniowieczne pieśni maryjne. Studia filologiczne. Prace Monograficzne, 338. Kraków, 2002.

McKinley (1942) – McKINLEY, Arthur Patch, Arator: The Codices. Cambridge, MA, 1942.

Meier (1950) – MEIER, Ludgerus P., ‘De Nicolai Lakmann Commentario in Sententias,’ Scriptorium, 4:1950, 1, 28–43.

Meier (1951) – MEIER, Ludgerus P., ‘De Nicolai Lakmann Commentario in Sententias,’ Scriptorium, 5:1951, 1, 26–39.

Meier (1955) – MEIER, Ludgerus P., Die Werke des Erfurter Kartäusers Jakob von Jüterbog in ihrer handschriftlichen Überlieferung. Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen, 37, 5, Münster, 1955.

Meirinhos (2011) – MEIRINHOS, José Francisco, Bibliotheca manuscripta Petri Hispani. Os manuscritos das obras atribuídas a Pedro Hispano. Textos Universitários de Ciências Sociais e Humanas, 1. Lisboa, 2011.

Ménard (1987) – MÉNARD, Philippe, Le Roman de Tristan en prose. T. 1: Des aventures de Lancelot à la fin de la «Folie Tristan». Textes littéraires français, 353. Genève, 1987.

Menhardt (1927) – MENHARDT, Hermann, ‘Altčechische Bibelglossen aus der Maria-Saaler Handschrift 7,’ Zeitschrift für Slavische Philologie, 4:1927 nr 3/4, 390-393.

Menhardt 1 (1960-1961) – MENHARDT, Hermann, Verzeichnis der altdeutschen literarischen Handschriften der österreichischen Nationalbibliothek. Bd. 1: Cod. 160 – Cod. 2962. Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Sprache und Literatur, 13, 1. Berlin, 1961.

Menhardt 2 (1960-1961) – MENHARDT, Hermann, Verzeichnis der altdeutschen literarischen Handschriften der österreichischen Nationalbibliothek. Bd. 2: Cod. 2963 – Cod. 7692. Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Sprache und Literatur, 13, 2. Berlin, 1961.

Menhardt 3 (1960-1961) – MENHARDT, Hermann, Verzeichnis der altdeutschen literarischen Handschriften der österreichischen Nationalbibliothek. Bd. 3: Cod. 7702 – Cod. 19330, Cod. Ser. n. Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Sprache und Literatur, 13, 3. Berlin, 1960.

Mentzel-Reuters (2003) – MENTZEL-REUTERS, Arno, Arma spiritualia: Bibliotheken, Bücher und Bildung im Deutschen Orden. Wiesbaden, 2003.

Menut (1966) – MENUT, Albert D., ‘A Provisional Bibliography of Oresme’s Writings,’ Mediaeval Studies, 28:1966, 1, 279-299.

Merolla (2010) – MEROLLA, L., La biblioteca di San Michele di Murano all’epoca dell’abate Giovanni Benedetto Mittarelli. Roma, 2010.

Metzger (2008) – METZGER, Stephen M., ‘The Manuscripts of Writings by Ioannes Hagen de Indagine, O. Cart.,’ Bulletin de Philosophie Médiévale, 50 (2008), 175-256.

Mews (1997) – MEWS Constant J., ‘Two unnoticed manuscripts in Poland copied before 900: Gregory’s Regula pastoralis in anglo-saxon minuscule in Warsaw and an uncial New Testament in Cracow,’ Scriptorium, 51:1997, 2, 304-313. [review by: J. Gromadzki, J. Soszyński in: Scriptorium, 54:2000, 2, 342-343].

Mews (2002) – MEWS, Constant J., ‘Manuscripts in Polish libraries copied before 1200 and the expansion of Latin Christendom in the eleventh and twelfth centuries,’ Scriptorium, 56:2002, 1, 80-118.

Meyer (2001) – MEYER, Christian, ‘Wahrnehmungsperspektiven bei der Verschriftlichung spätmittelaterlicher Orgelkunst,’ in: Musikalischer Alltag im 15. und 16. Jahrhundert. Trossinger Jahrbuch für Renaissancemusik, 1. Kassel, 2001, 77-95.

Mezey (1962) – MEZEY, László, Codices Latini medii aevi Bibliothecae Universitatis Budapestinensis quos recensuit Ladislaus Mezey. Budapest, 1962.

Mezey (1983) – MEZEY, László, Fragmenta Latina codicum in Bibliotheca Universitatis Budapestinensis. Fragmenta codicum in Bibliothecis Hungariae, 1/1. Budapest, 1983.

Mezey (1988) – MEZEY, László, Fragmenta Latina codicum in Bibliotheca Seminarii Cleri Hungariae. Fragmenta codicum in Bibliothecis Hungariae, 1/2. Budapest, 1988.

Mędrek (1975) – MĘDREK, Henryk, ‘Iluminacje Graduału L. 13 w Bibliotece Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Studia Pelplińskie, 6:1975, 297-313.

Miazga (1976) – MIAZGA, Tadeusz, Die Melodien des einstimmigen Credo der römisch-katholischen lateinischen Kirche. Eine Untersuchung der Melodien in den handschriftlichen Überlieferungen mit besonderer Berücksichtigung der polnischen Handschriften. Graz, 1976.

Miazga (1977) – MIAZGA, Tadeusz, Antyfonarz kielecki z 1372 r. pod względem muzykologicznym. Graz, 1977.

Miazga (1980) – MIAZGA, Tadeusz, Graduał Jana Olbrachta. Studium muzykologiczne. Graz, 1980.

Micha (1983) – MICHA, Alexandre, ‘Fragments du Lancelot dans un manuscrit de Cracovie,’ Romania, 104:1983, 371-377.

Michalski (2017) – MICHALSKI, Wojciech, ‘Kronika Dzierzwy z kolekcji historycznej Macieja z Grodziska. Krótko o cennym zabytku średniowiecznego dziejopisarstwa i jego kulturowym znaczeniu,’ Bibliotekarz Lubelski, 60:2017, 49-68.

Michalski, Sinko (1917) – MICHALSKI, Konstanty, SINKO, Tadeusz, Przyczynki z kodeksu mogilskiego do dziejów oświaty w Polsce w XV w. Kraków, 1917.

Michałowska (1990) – MICHAŁOWSKA, Teresa, Słownik literatury staropolskiej: średniowiecze, renesans, barok. Wrocław, 1990.

Michałowska (1995) – MICHAŁOWSKA, Teresa, Średniowiecze. Warszawa, 1995.

Michałowska (2001) – MICHAŁOWSKA, Teresa, Ego Gertruda. Studium historyczno-literackie, Warszawa 2001.

Michałowska (2011) – MICHAŁOWSKA, Teresa, Leksykon. Literatura polskiego średniowiecza, Warszawa, 2011.

Mieczkowska (2015) – MIECZKOWSKA, Halina, ‘«Polonicum» – definicja pojęcia, zakres doboru materiału, zastosowanie w bibliografii,’ Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 9:2015, 21–29.

Mieszczak (2008) – MIESZCZAK, Stanisław, ‘Charakterystyka roku kościelnego na podstawie benedykcjonału (KP 23) i lekcjonarza (KP 20) z Archiwum Kapituły Krakowskiej na Wawelu,’ in: RYŚ, Grzegorz et al., Źródła kultury duchowej Krakowa. Materiały z sesji naukowej Kraków, 6 listopad 2007, Kraków 2008, 52-65.

Migoń (1966) – MIGOŃ, Krzysztof, ‘Rękopisy orientalne na Śląsku do końca XVIII wieku i ich właściciele,’ Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo, 4:1966, 27–60.

Migoń (1989) – MIGOŃ, Krzysztof, ‘Książka żydowska na Śląsku. Rekonesans badawczy,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 44:1989, 1, 89-99.

Milde (1986) – MILDE, Wolfgang, ‘Lateinische Handschriften der ehemaligen Preussischen Staatsbibliothek Berlin in der Biblioteka Jagiellońska Krakau,’ Codices manuscripti. Zeitschrift für Handschriftenkunde, 12:1986, 2, 85-89.

Minzloff (1853) – MINZLOFF, Rudolf, Die altdeutschen Handschriften der Kaiserlichen Öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg. St. Petersburg, 1853.

Miodońska (1960) – MIODOŃSKA, Barbara, ‘Związki polsko-czeskie w dziedzinie iluminatorstwa na przełomie XIV i XV wieku,’ Pamiętnik Literacki, 51:1960, 3-4, 153-202.

Miodońska (1964a) – MIODOŃSKA, Barbara, ‘Graduał Anny Grabowskiej,’ in: KOPFFOWA, Maria [et al.] (eds.), Sztuka w Krakowie w latach 1350-1550. Wystawa urządzona w sześćsetną rocznicę założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 1964, 110-111.

Miodońska (1964b) – MIODOŃSKA, Barbara, ‘Malarstwo miniaturowe,’ in: Sztuka w Krakowie w latach 1350-1550. Muzeum Narodowe w Krakowie. Wystawa urządzona w sześćsetną rocznicę założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1964.

Miodońska (1967) – MIODOŃSKA, Barbara, Iluminacje krakowskich rękopisów z I połowy w. XV w Archiwum Kapituły Metropolitalnej na Wawelu. Kraków, 1967.

Miodońska (1968) – MIODOŃSKA, Barbara, ‘Iluminacje graduału bernardyńskiego fundacji Odrowążów,’ Rocznik Krakowski, 39:1968, 39-62.

Miodońska (1979) – MIODOŃSKA, Barbara, Rex Regum i Rex Poloniae w dekoracji malarskiej Graduału Jana Olbrachta i Pontyfikału Erazma Ciołka. Z zagadnień ikonografii władzy królewskiej w sztuce polskiej wieku XVI. Kraków, 1979.

Miodońska (1983) – MIODOŃSKA, Barbara, Miniatury Stanisława Samostrzelnika. Warszawa, 1983.

Miodońska (1986a) – MIODOŃSKA, Barbara, ‘Organizacja i technika pracy iluminatorów małopolskich 1400-1520,’ in: Symbolae Historiae Artium, Studia z Historii Sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane, Kraków 1986.

Miodońska (1986b) – MIODOŃSKA, Barbara, ‘Die Buchmalerei in Polen zur Zeit der Jagiellonen,’ in: STOLOT, Franciszek et al. (eds.)Polen im Zeitalter der Jagiellonen 1386-1572. Schallaburg 8. Mai-2. November 1986. Wien, 1986.

Miodońska (1991) – MIODOŃSKA, Barbara, ‘Historyk sztuki o datowaniu tzw. Modlitewnika Władysława Warneńczyka w Oksfordzie,’ in: Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane A. Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej. Warszawa, 1991, 703-713.

Miodońska (1993) – MIODOŃSKA, Barbara, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540. Warszawa, 1993.

Miodońska (1995) – MIODOŃSKA, Barbara, ‘Kodeksy iluminowane benedyktynów tynieckich. Wieki XIV-XV. (Uwagi historyka sztuki),’ in: ŻUROWSKA, Klementyna (ed.), Benedyktyni tynieccy w średniowieczu. Materiały z sesji naukowej. Wawel – Tyniec, 13-15 października 1994. Kraków, 1995, 243-260.

Miodońska (2006) – MIODOŃSKA, Barbara, Miniatury Mszału Erazma Ciołka. Warszawa, 2006.

Mioni (1958) – MIONI, E., ‘I manoscritti greci di S.. Michele di Murano,’ Italia medioevale e umanistica, 1:1958, 317-343.

Mirek (2013) – MIREK, Małgorzata, ‘Zabytki piśmiennictwa OO. Cystersów ze Szczyrzyca,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 100:2013, 285-298.

Mirek (2017) – MIREK, Małgorzata, ‘Dziedzictwo kulturowe świętej Kingi. Ze zbiorów Biblioteki Sióstr Klarysek w Starym Sączu,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 107:2017, 213-233.

Misiarczyk (2010) – MISIARCZYK, Leszek, ‘Canones Eusebiani w Biblii Płockiej z XII wieku,’ Vox Patrum, 30:2010, 421-441.

Misiarczyk (2015) – MISIARCZYK, Leszek, ‘Kanony Euzebiusza z Cezarei w Ewangeliarzu Anastazji z XII wieku,’ Saeculum Christianum, 22:2015, 43-54.

Misiarczyk (2016) – MISIARCZYK, Leszek, ‘Pontyfikał Płocki z XII wieku. Ogólna charakterystyka i treść kodeksu,’ in: MAJEWSKI, Dariusz (ed.), Pontyfikał. Odzyskana perła płockiego średniowiecza. Płock, 2016, 47-72.

Misiarczyk (2017) – MISIARCZYK, Leszek, Ewangeliarz księżnej Anastazji. Warszawa, 2017.

Mittarelli (1779) – MITTARELLI, Giovanni Benedetto, Bibliotheca codicum manuscriptorum monasterii S. Michaeli Venetiarum prope Murianum una cum appendice librorum impressorum seculi XV. Venetiis, 1779.

Mituś-Nowak (2003) – MITUŚ-NOWAK, Katarzyna, ‘Biblioteka Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie. Przyczynek do dziejów i próba charakterystyki stanu obecnego,’ FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2003 nr 1-2 (12-13), 175-199.

Mizera (1997) – MIZERA, P., Antyfonarz kartuski z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Studium źródłoznawcze. UKSW, Warszawa, 1997 [MA thesis, typescript].

MKKP (2004) – SKRZYDLEWSKA, Beata (ed.), Muzea Kościoła katolickiego w Polsce. Informator. Kielce, 2004.

Mocarski (1927) – MOCARSKI, Zygmunt, O Książnicy Miejskiej imienia Kopernika w Toruniu. Toruń, 1927.

Mocarski (1929) – MOCARSKI, Zygmunt, ‘Książnica Miejska im. Kopernika w Toruniu 1923-1928,’ in: WIERCZYŃSKI, Stefan (ed.), Bibljoteki wielkopolskie i pomorskie. Poznań, 1929, 273-282.

Modlińska-Piekarz (2004) – MODLIŃSKA-PIEKARZ, Angelika, ‘Piętnastowieczny kodeks rękopiśmienny z listami i mowami Eneasza Sylwiusza Piccolominiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 81:2004, 169-197.

Modlińska-Piekarz (2011) – MODLIŃSKA-PIEKARZ, Angelika (ed.), ‘Informator o zbiorze rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 96:2011, 57-74.

Modlitewnik Bony 1528 (2016) – KRZAK-WEISS, Katarzyna, WÓJCIK, Rafał, WYDRA, Wiesław (eds.), Modlitewnik królowej Bony 1528 r. Facsimile. Libri Precationum Illuminati Poloniae Veteris. Facsimilia. Poznań, 2016.

Modlitewnik Dunin-Wolskiego (2018) – KRZAK-WEISS, Katarzyna, WYDRA, Wiesław (eds.), Modlitewnik Pawła Dunin-Wolskiego kanclerza wielkiego koronnego, biskupa poznańskiego 1541-1542 r. Facsimile. Libri Precationum Illuminati Poloniae Veteris. Facsimilia. Poznań, 2018.

Modlitewnik Olbrachta Gasztołda (2015) – KRZAK-WEISS, Katarzyna, WÓJCIK, Rafał, WYDRA, Wiesław (eds.), Modlitewnik Olbrachta Gasztołda kanclerza wielkiego litewskiego 1528 r. Facsimile. Libri Precationum Illuminati Poloniae Veteris. Facsimilia. Poznań, 2015.

Modlitewnik Szydłowieckiego (2017) – KRZAK-WEISS, Katarzyna, WYDRA, Wiesław (eds.), Modlitewnik Krzysztofa Szydłowieckiego kanclerza wielkiego koronnego 1524 r. Facsimile. Libri Precationum Illuminati Poloniae Veteris. Facsimilia. Poznań, 2017.

Modlitewnik Władysława Warneńczyka (1928) – BERNACKI, Ludwik, GANSZYNIEC, Ryszard, PODLACHA, Władysław (eds.), Modlitewnik Władysława Warneńczyka w zbiorach Bibljoteki Bodlejańskiej, z uwzględnieniem zapisków Józefa Korzeniowskiego. Lwów, 1928.

Modlitewnik Zygmunta I (2016) – KRZAK-WEISS, Katarzyna, WÓJCIK, Rafał, WYDRA, Wiesław (eds.), Modlitewnik Zygmunta I Starego 1524 r. Facsimile. Libri Precationum Illuminati Poloniae Veteris. Facsimilia. Poznań, 2016.

Modrzyński (2019) – MODRZYŃSKI, Paweł Mateusz, ‘Pomiędzy pięknem i pragmatyzmem. Kodeksy prawne z terenów Prus Krzyżackich,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 139-149.

Moeller 1 (1992) – MOELLER, Edmond E. [et al.] (eds.), Corpus orationum. Tomus I: A-C. Orationes 1-880. Corpus Christianorum. Series Latina 160. Turnholti, 1992.

Mohan (1952) – MOHAN, Gaudens E., ‘Incipits of Logical Writings of the XIIIth-XVth Centuries,’ Franciscan Studies, 12:1952, 3-4, 349-489.

Mohan (1975) – MOHAN, Gaudens E., ‘Initia operum Franciscalium (XIII-XV s.). [A-C],’ Franciscan Studies, 35:1975, 1-92.

Mohan (1977) – MOHAN, Gaudens E., ‘Initia operum Franciscalium (XIII-XV s.). I-Q,’ Franciscan Studies, 37:1977, 173-375.

Mohan (1977) – MOHAN, Gaudens E., ‘Initia operum Franciscalium (XIII-XV s.). [D-H],’ Franciscan Studies, 36:1976, 92-177.

Mohan (1978) – MOHAN, Gaudens E., ‘Initia operum Franciscalium (XIII-XV s.). R-Z,’ Franciscan Studies, 38:1978, 377-498.

Mokry (1963) – MOKRY, Ladislav, ‘Zur den Anfängen der Mehrstimmigkeit bei den Westslaven,’ in: LISSA, Zofia (ed.), The Book of the First International Musicological Congress Devoted to the Works of Frederic Chopin. Warszawa 16th-22nd February 1960. Warszawa, 1963, 567-571.

Molsdorf (1905) – MOLSDORF, W., ‘Eine Handschrift des «Speculum humanae salvationis» in Breslau,’ Zentralblatt für Bibliothekswesen, 22:1905, 4–5, 201–203.

Monok et al. (2004) – MONOK, István, ÖTVÖS, Peter, ZVARA, Edina, Balthasar Batthyány und seine Bibliothek. Bugenländische Forschungen, Sonderband 26. Eisenstadt, 2004.

Monro, Allen (1920) – MONRO, David B., ALLEN, Thomas W., Homeri Opera. Editio tertia. Oxonii, 1920.

Moraux (1976) – MORAUX, Paul [et al.] (ed.), Aristoteles Graecus. Die griechischen Manuskripte des Aristoteles. Band 1: Alexandrien – London. Peripatoi. Philologisch-historische Studien zum Aristotelismus, 8. Berlin-New York, 1976.

Morawska (1994) – MORAWSKA, Katarzyna, Renesans 1500-1600. Historia muzyki polskiej, 2. Warszawa, 1994.

Morawska (1998) – MORAWSKA, Katarzyna, Średniowiecze, 1320-1500. Historia muzyki polskiej, 1, 2. Warszawa, 1998.

Morawska (1999) – MORAWSKA, Katarzyna, ‘Rękopis 3910 z Biblioteki Czartoryskich w Krakowie jako źródło do teorii muzyki w Polsce z XV-XVI wieku,’ in: WOŹNIAK-STANKIEWICZ, Małgorzata [et al.] (eds.), Muzykolog wobec dzieła muzycznego. Zbiór prac dedykowanych Doktor Elżbiecie Dziębowskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Kraków 1999, 27–47.

Morawski (1965a) – MORAWSKI, Jerzy, ‘Fragmenty ekfonetyczne w rkp. 158 z Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu,’ Muzyka, 10:1965, no. 2, 59‒64.

Morawski (1965b) – MORAWSKI, Jerzy, ‘Inskrypcje teoretyczne w trzynastowiecznych rękopisach cystersów śląskich,’ Muzyka, 10:1965, no. 4, 3‒5.

Morawski (1966) – MORAWSKI, Jerzy, ‘Uwagi o wielogłosowej praktyce wykonawczej na Śląsku,’ Muzyka, 11:1966, no. 1, 45-53.

Morawski (1973a) – MORAWSKI, Jerzy, ‘De accentibus epistolarum. Z badań nad recytatywem liturgicznym w Polsce (I),’ Muzyka, 18:1973, 1, 15-31.

Morawski (1973b) – MORAWSKI, Jerzy, ‘De accentibus epistolarum. Z badań nad recytatywem liturgicznym w Polsce (II),’ Muzyka, 18:1973, 2, 18-42.

Morawski (1973c) – MORAWSKI, Jerzy, Polska liryka muzyczna w średniowieczu. Repertuar sekwencyjny cystersów (XIII–XVI w.). Warszawa, 1973.

Morawski (1973c) – Morawski Jerzy, Polska liryka muzyczna w średniowieczu. Repertuar sekwencyjny cystersów (XIII-XVI w.), Warszawa 1973.

Morawski (1977) – MORAWSKI, Jerzy, ‘Notacja muzyczna sekwencjarzy cysterskich,’ Musica Medii Aevi, 6:1977, 42‒64.

Morawski (1984) – MORAWSKI, Jerzy (ed.), Sekwencje cysterskie. Źródła do historii muzyki polskiej. 29. Kraków, 1984.

Morawski (1987) – MORAWSKI, Jerzy, ‘Recherches sur les variantes régionales dans le chant grégorien,’ Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 30:1988, 1, 403-414.

Morawski (1992) – MORAWSKI, Jerzy, ‘Versiculus. Z badań nad recytatywem liturgicznym w Polsce,’ Muzyka, 37:1992, 4, 3–59.

Morawski (1995) – MORAWSKI, Jerzy, ‘Pater Noster. Z badań nad recytatywem liturgicznym w Polsce,’ Muzyka, 40:1995, 4, 3‒41.

Morawski (1996) – MORAWSKI, Jerzy, Recytatyw liturgiczny w średniowiecznej Polsce. Historia muzyki polskiej, 11. Warszawa, 1996.

Morawski (2006) – MORAWSKI, Jerzy, Średniowiecze, do roku 1320. Historia muzyki polskiej, 1, 1. Warszawa, 2006.

Moreau-Maréchal (1968) – MOREAU-MARÉCHAL, Juliette, ‘La linguistique médiévale et ses témoins manuscrits,’ Scriptorium, 22:1968, 2, 300-305.

Morelowski (1935a) – MORELOWSKI, Marian, ‘Płaskorzeźby Ewangeliarza Anastazji a sztuka loedyjsko-mozańska XII w.,’ Prace i Materjały Sprawozdawcze Sekcji Historji Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, 2:1935, 265-297.

Morelowski (1935b) – MORELOWSKI, Marian, ‘Pericopae lubińskie, ewangeliarz płocki i drzwi gnieźnieńskie a sztuka leodyjsko-mozańska XII wieku,’ Prace i Materjały Sprawozdawcze Sekcji Historji Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, 2:1935, 346-361.

Morelowski (1960) – MORELOWSKI, Marian, ‘Les rapports artistiques et culturels de la Pologne avec les pays situés entre la Meuse et la Seine du XIe au XIVe siècle,’ Cahiers Pologne-Allemagne, 5:1960, 2, 7-26.

Morin (1910) – MORIN, Germain, ‘Le glossaire biblique du moine Albert de Siegburg,’ Revue benedictine, 27:1910, 117-119.

Mortensen (2000) – MORTENSEN, Lars Boje, ‘The Diffusion of Roman Histories in the Middle Ages. A List of Orosius, Eutropius, Paulus Diaconus, and Landolfus Sagax Manuscripts,’ Filologia mediolatina, 6-7 (1999-2000), 101-199.

Mortiaux-Denoël (1991) – MORTIAUX-DENOËL, Christine, ‘Le fonds des manuscrits de l’abbaye (de) Saint-Jacques de Liège [1],’ Revue Bénédictine, 101:1991, 154-191.

Mortiaux-Denoël (1997) – MORTIAUX-DENOËL, Christine, ‘Le fonds des manuscrits de l’abbaye (de) Saint-Jacques de Liège [2],’ Revue Bénédictine, 107:1997, 352-380.

Moser (1923) – MOSER, H. J., Geschichte des deutschen Musik. Vol. 1. Stuttgart-Berlin, 1923.

MPH 1 (1864) – Monumenta Poloniae Historica. Vol. 1. Lwów, 1864 (repr. Warszawa, 1961).

MPH 2 (1872) – Monumenta Poloniae Historica. Vol. 2. Lwów, 1872 (repr. Warszawa, 1961).

MPH 3 (1878) – Monumenta Poloniae Historica. Vol. 3. Lwów, 1878 (repr. Warszawa, 1961).

MPH 4 (1884) – Monumenta Poloniae Historica. Vol. 4. Lwów, 1884 (repr. Warszawa, 1961).

MPH 5 (1888) – Monumenta Poloniae Historica. Vol. 5. Lwów, 1888 (repr. Warszawa, 1961).

MPH 6 (1893) – Monumenta Poloniae Historica. Vol. 6. Kraków, 1893 (repr. Warszawa, 1961).

Mráčková (2004) – MRÁČKOVÁ, Lenka, ‘Części mszalne z określeniem «sociorum» w kodeksie Speciálník: studium polifonii końca XV wieku w Czechach,’ Muzyka, 49:2004, 2, 89–110.

Mráčková (2007) – MRÁČKOVÁ, Lenka, ‘Kodeks wrocławski w kontekście życia muzycznego utrakwistycznych Czech około 1500 roku,’ Muzyka, 52:2007, 2, 3–20.

Mroczko (1961) – MROCZKO, Teresa, ‘Ze studiów nad Apokalipsą wrocławską,’ Średniowiecze. Studia o Kulturze, 1:1961, 93-171.

Mroczko (1966) – MROCZKO, Teresa, ‘Ilustracje Apokalipsy na wrocławskim Komentarzu Aleksandra O.F.M.,’ Rocznik Historii Sztuki, 4:1966, 7–45.

Mroczko (1969) – MROCZKO, Teresa, ‘Geneza ikonografii Apokalipsy Wrocławskiej,’ Rocznik Historii Sztuki, 7:1969, 47–106.

Mrozowicz (1988) – MROZOWICZ, Wojciech, ‘Stan opracowania książki rękopiśmiennej ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu,’ Roczniki Biblioteczne, 32:1988, 1, 93-106.

Mrozowicz (1989) – MROZOWICZ, Wojciech, ‘Późnośredniowieczna kompilacja dziejów Polski (Nieznany przekaz «Rocznika tzw. świętokrzyskiego nowego» wraz z «Traktatem» Henryka z Góry «Contra Cruciferos» w rękopisie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu I Q 411),’ Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia, 76:1989, 219-225.

Mrozowicz (1996) – MROZOWICZ, Wojciech, ‘Eine unbekannte «Vita beate Hedewigis» aus den Sammlungen der Universitätsbibliothek Breslau/Wrocław,’ in: GRUNEWALD, Eckhard, GUSSONE, NikolausDas Bild der heiligen Hedwig in Mittelalter und Neuzeit. Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte, 7. München, 1996, 55-78.

Mrozowicz (1999) – MROZOWICZ, Wojciech, ‘Die mittelalterliche Geschichtsschreibung in Schlesien. Stand und Bedürfnisse im Bereich der Quelleneditionen,’ in: WENTA, Jarosław (ed.), Die Geschichtsschreibung in Mitteleuropa. Projekte und Forschungsprobleme. Subsidia Historiographica, 1. Toruń, 1999, 203-227.

Mrozowicz (2000) – MROZOWICZ, Wojciech, Mittelalterliche Handschriften oberschlesischer Autoren in der Universitätsbibliothek Breslau/Wrocław. Archivreihe der Stiftung Haus Oberschlesien, 5, Heidelberg, 2000.

Mrozowicz (2001) – MROZOWICZ, Wojciech, ‘O katalogach biblioteki franciszkanów zgorzeleckich w średniowieczu,’ Roczniki Biblioteczne, 45:2001, 167-197.

Mrozowicz (2003) – MROZOWICZ, Wojciech, Cronica monasterii canonicorum regularium (S. Augustini) in Glacz = Kronika klasztoru kanoników regularnych (św. Augustyna) w Kłodzku. Wratislaviae, 2003.

Mrozowicz (2013) – MROZOWICZ, Wojciech, ‘Pieśń o wójcie krakowskim Albercie – przekaz historyczny w poetyckim sztafażu,’ Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica, 13:2013, 32-42.

MS Kraków, PAU-PAN, 2262 vol. 1 – Kraków, Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Ms 2262: Notaty Hieronima Łopacińskiego, vol. 1.

MS Warszawa, APAN, III-217/153 – Warszawa, Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, III-217: Materiały Piotra Bańkowskiego, jedn. 153: Delegacja Rzeczypospolitej Polskiej w Specjalnej Komisji Mieszanej, Najcenniejsze rękopisy rewindykowane, katalog kartkowy.

Muellenbach (1885) – MUELLENBACH, Ernst (ed.), Comoediae elegiacae. Fasc. 1. Bonn, 1885.

Müllenhoff (1867) – MÜLLENHOFF, Karl, ‘Bordesholmer Marienklage,’ Zeitschrift für Deutsches Alterthum, 13:1867, 288-319.

Müller (1887) – MÜLLER, Josef, O rukopisech kroniky Přibíka z Radenína příjmím Pulkavy zvláště pak o rukopisu krakovském. Praha, 1887.

Muralt (1839) – MURALT, Edward von, ‘Beschreibung der Schönen der Academie der Wissenschaften gehörenden Pergament-Handschrift der Naturgeschichte des Plinius,’ Bulletin scientifique publié par l’Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg, 5:1839, no. 14, 213-224.

Murano (2001) – MURANO, Giovanna, ‘Frammenti di un exemplar nella Biblioteka Narodowa di Varsavia (Ms. III. 8069),’ Scriptorium, 55:2001, 2, 294-298.

Murawiec (1994) – MURAWIEC, Wiesław Franciszek, ‘Księgozbiory krakowskie zakonu Braci Mniejszych – bernardynów i reformatów – w świetle not proweniencyjnych w XVI-XVIII w.,’ Folia Historica Cracoviensia, 2:1994, 41-59.

Murawiec (2000) – MURAWIEC, Wiesław Franciszek, ‘Początki biblioteki konwentu krakowskiego pod wezwaniem św. Bernardyna ze Sieny,’ Folia Historica Cracoviensia, 7:2000, 93-111.

Muszyńska (1966) – MUSZYŃSKA, Krystyna, ‘Rękopisy średniowieczne w zbiorach Biblioteki Narodowej,’ Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej, 1966, 2, 5-9.

Muszyńska (1974) – MUSZYŃSKA, Krystyna, ‘Jeszcze jeden odzyskany rękopis,’ Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej, 1974, 3, 16–18.

Muszyńska (1988) – MUSZYŃSKA, Krystyna, ‘Oprawa Sakramentarza tynieckiego,’ Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej, 1988, 3–4, 28–30.

Muszyński (1968) – MUSZYŃSKI, Michał, ‘Glosy, zapiski i niektóre teksty polskie w starych drukach i rękopisach Biblioteki Kórnickiej do roku 1550. Cz. II,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 9-10:1968, 154-282.

Mutschmann (1909) – MUTSCHMANN, Hermann, ‘Die Überlieferung der Schriften der Sextus Empiricus,’ Rheinisches Museum für Philogie, N.F. 64:1909, 241-283.

Mužiková (1965) – MUŽIKOVÁ, Růžena, ‘Musica instrumentalis v traktatu Pavla Žídka z Prahy,’ Miscellanea Musicologica, 18:1965, 85-116.

Nachama, Sievernich (1991) – NACHAMA, Andreas, SIEVERNICH, Gereon (eds.), Jüdische Lebenswelten. Katalog. Frankfurt am Main, 1991.

Nadolny (2010) – NADOLNY, Anastazy, ‘Najstarsze rękopisy cysterskie w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ in: SŁYSZEWSKA, Alicja [et al.] (eds.), Biblioteki i skryptoria cysterskie na Pomorzu. Pelplin 23–25 maja 2008. Pelplin, 2010, 75–90.

Nadrowski (1983) – NADROWSKI, Zdzisław, ‘Analiza źródłoznawcza rękopisu muzycznego Ms. 3036 z Biblioteki Narodowej w Warszawie,’ Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 5:1983, 111–158.

Nastulczyk (2017) – NASTULCZYK, Tomasz, ‘Manipulus florum Tomasza z Irlandii w środowisku krakowskich berbardynów (XV w.). Recepcja florilegium jako świadectwo transferu wartości teologicznych i moralnych’, in: WALECKI, Wacław (ed.), Między teologią a duszpasterstwem powszechnym na ziemiach Korony doby przedtrydenckiej. Dziedzictwo średniowiecza i wyzwania XV-XVI wieku. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, 5. Warszawa 2017, 327-360.

Naumow, Kaszlej (2004) – NAUMOW, Aleksander E., KASZLEJ, Andrzej (eds.), Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce. Katalog. Ed. 2. Kraków, 2004.

Nedvědová (1982) – NEDVĚDOVÁ, Milada, ‘Staročeské Knihy o rodu a běhu života Jozefova,’ Listy filologické, 105:1982, 4, 216-221.

Nehring (1886) – NEHRING, Władysław, Altpolnische Sprachdenkmäler. Systematische Übersicht, Würdigung und Texte. Ein beitrag zur Slavischen Philologie, Berlin 1886.

Nehring (1891) – NEHRING, Władysław, ‘Wiadomości o rękopisie gnieźnieńskim, zawierającym najdawniejsze Statuta Uniwersytetu Padewskiego z r. 1301,’ Ateneum. Pismo naukowe i literackie, 3(63):1891, Fasc. 8, 383-388.

Nehring (1893) – NEHRING, Władysław, ‘Beiträge zum Studium Altpolnischer Sprachdenkmäler,’ Archiv für Slavische Philologie 17:1893, 529–545.

Nehring (1896) – NEHRING, Władysław, Kazania gnieźnieńskie. Tekst i glosy , Kraków, 1896.

Neubaur (1894) – NEUBAUR Leonhard, Katalog der Stadtbibliothek zu Elbing. Bd. 2. Elbing, 1894.

Neumann (1849) – NEUMANN, Johann Wilhelm, ‘Ueber Kaiser Karl IV. als Schriftsteller,’ Neues Lausitzisches Magazin, 26:1849, 1–78.

Neumann (1890) – NEUMANN, Alfred, ‘Dresdner Bruchstücke aus dem Passional K,’ Zeitschrift für deutsche Philologie, 22 (1890), 321-324.

Neymanowa et al. (1964) – NEYMANOWA, Zofia [et al.] (eds.), Muzeum w Sieradzu. Zbiory i działalność. Łódź, 1964.

Niedziela (1973) – NIEDZIELA, Lucjan, ‘Polonizacja klasztoru dominikańskiego we Wrocławiu w latach 1606-1608,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 28:1973, 4, 441-451.

Niegowski (2002) – NIEGOWSKI, Krzysztof, ‘XV-wieczny antyfonarz ms. 48 z Archiwum Kapituły Katedralnej na Wawelu w świetle tradycji europejskiej,’ Saeculum Christianum, 9:2002, 2, 111-129.

Niemann (1941) – NIEMANN, Johann Werner, ‘Über Originalurkunden de Schöffen von Magdeburg für die Städte des alten polnischen Reiches,’ Deutsche Forschung im Osten, 1:1941, Heft 3, 15-20.

Nierzwicka (2002) – NIERZWICKA, Magdalena, ‘Iluminacje rękopisów dawnego opactwa cystersów pelplińskich. Średniowieczne kodeksy ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ in: DEKAŃSKI, Dariusz [et al.] (eds.), Pelplin: 725 rocznica powstania opactwa cysterskiego. Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Pelplinie w dniach 21-23 września 2001 r. Pelplin-Tczew, 2002, 169–197.

Nierzwicka (2003) – NIERZWICKA, Magdalena, ‘Skarby ze skryptorium. Iluminacje rękopisów dawnego opactwa cystersów pelplińskich. Średniowieczne kodeksy ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Kociewski Magazyn Regionalny, 2003, 42, 26–31.

Nierzwicki (1999) – NIERZWICKI, Krzysztof, ‘Rękopisy kartuskiego klasztoru Paradisus Beatae Mariae na Kaszubach,’ in: LORENZ, Sönke, POTKOWSKI, Edward (eds.), Kartuzi. Teksty – książki – biblioteki. Warszawa, 1999, 117-135.

Nierzwicki (2001) – NIERZWICKI, Krzysztof, Biblioteki kartuzji kaszubskiej oraz jej konwentów filialnych w Berezie Kartuskiej i Gidlach. Pelplin 2001.

Nir (1976) – NIR, Roman, ‘Rękopisy liturgiczne Biblioteki PP. Norbertanek w Imbramowicach,’ Ruch Biblijny i Liturgiczny, 29:1976, 1, 47-53.

Nir (1977a) – NIR, Roman, ‘Informator o bibliotekach kościelnych w Polsce,’ Chrześcijanin w Świecie, 1977, 56/57, 199-227.

Nir (1977b) – NIR, Roman, ‘Informator o muzeach kościelnych w Polsce,’ Chrześcijanin w Świecie, 1977, 59/60, 191-206.

Nir (1977c) – NIR, Roman, ‘Średniowieczne rękopisy medyczne w Bibliotece Pelplińskiej,’ Archiwum Historii Medycyny, 40:1977, 3, 345–348.

Nir (1978a) – NIR, Roman, ‘Rękopisy w Bibliotece Diecezjalnej w Częstochowie,’ Częstochowskie Studia Teologiczne, 6:1978, 301–312.

Nir (1978b) – NIR, Roman, ‘Rękopisy filozoficzne Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Studia Gdańskie, 3:1978, 185–213.

Nir (1978c) – NIR, Roman, ‘Rękopisy muzyczne w bibliotece OO. Cystersów w Szczyrzycy,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 37:1978, 233-247.

Nir (1978d) – NIR, Roman, ‘Rękopisy prawnicze Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Prawo Kanoniczne, 21:1978, 3–4, 217–235.

Nir (1980a) – NIR, Roman, ‘Katalog rękopisów Biblioteki Seminarium Duchownego w Kielcach,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 40:1980, 329-400; 41:1980, 91-126.

Nir (1980b) – NIR, Roman, ‘Rękopisy kaznodziejskie w Bibliotece Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ in: WOJDECKI, Waldemar (ed.), Studia z historii kaznodziejstwa i homiletyki. Vol. 2. Warszawa, 1980, 290–322.

Nöcker (2015) – NÖCKER, Rebekka, Volkssprachiges Proverbium in der Gelehrtenkultur. Ein lateinischer Fabelkommentar des 15. Jahrhunderts mit deutschen Reimpaarepimythien. Untersuchung und Edition. Deutsche Literatur. Studien und Quellen, 16, Berlin, 2015.

Noell (2005) – NOELL, Brian, ‘Origins and Evolution of the Polish Cistercian Monastery of Ląd: The Evidence of Beinecke MS 883,’ Revue Mabillon, n.s. 16 (77):2005, 113-131.

Nordenfalk (1961) – NORDENFALK, Carl, ‘Saint Bridget of Sweden as Represented in Illuminated Manuscripts,’ in: MEISS, Millard (ed.), Essays in honor of Erwin Panofsky. Vol. 1. De artibus opuscula, 40. New York, 1961, 371-393.

Note (1910) – ‘Note cryptographique dans un manuscrit de Jean de Tritenheim,’ Biblliothèque de l’École des chartes, 71:1910, 712-713.

Nováková (1939) – NOVÁKOVÁ, Julie, ‘K polemice Hilaria Litoměřického s Rokycanou, zvláště k «Traktátukatolickému»,’ Listy filologické, 66:1939, 5/6, 364-372.

Nowack (1932) – NOWACK, Alfons, Führer durch das Erzbischöfliche Diözesenmuseum Breslau. Breslau, 1932.

Nowak (1999-2000) – NOWAK, Lucyna, ‘Przyczynki do księgozbioru Pawła z Worczyna,’ Studia Mediewistyczne, 34-35:1999-2000, 283-288.

Nowak (2008) – NOWAK, Przemysław, ‘The Manuscripts of the Collectio Tripartita in Poland,’ in: Bishops, Texts and the Use of Canon Law around 1100. Essays in Honour of Martin Brett. BRASINGTON, Bruce C., CUSING, Kathleen G. (eds). Church, Faith and Culture in the Medieval West. Aldershot–Burlington 2008, 91–109, il. 10.

Nowak (2009) – NOWAK, Lucyna, ‘Zapiski Macieja z Łabiszyna w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej 1456. Edycja wybranych fragmentów,’ Acta Mediaevalia, 22:2009, 487-501.

Nowak (2010) – NOWAK, Lucyna, ‘Rękopiśmienne świadectwa recepcji pism Dunsa Szkota na Uniwersytecie Krakowskim. Katalog dzieł,’ in: ZIELIŃSKI, Edward I., MAJERAN, Roman (eds.), Błogosławiony Jan Duns Szkot 1308-2008. Materiały międzynarodowego sympozjum jubileuszowego z okazji 700-lecia śmierci bł. Jana Dunsa Szkota. Lublin, 2010, 743-761.

Nowak, Ogierman (2005) – NOWAK, Janusz Tadeusz, OGIERMAN, Leonard (ed.), Zespół muzealny i biblioteczny klasztoru Ojców Paulinów w Krakowie na Skałce. Kraków, 2005.

Nowak, Turdza (2000) – NOWAK, Janusz Tadeusz, TURDZA, Witold, Skarby krakowskich klasztorów. Vol. 1. Kraków, 2000.

Nowak, Turdza (2012) – NOWAK, Janusz Tadeusz, TURDZA, Witold, Skarby krakowskich klasztorów. Vol. 2. Kraków, 2012.

Nowakowska (1992) – NOWAKOWSKA, Alida, Aspekt muzyczny komedii humanistycznej w Polsce,’ Muzyka, 37:1992, no. 2, 29-64.

Nowodworski (1959) – NOWODWORSKI, Witold, ‘Rękopis Jana Dąbrówki czy rękopis lubiński? (Problem proweniencji rękopisu nr 3002 Biblioteki Narodowej w Warszawie),’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 1:1959, 1, 60-72.

Nowowiejski (1930) – NOWOWIEJSKI, Antoni Julian, Płock. Monografja historyczna. 2nd ed., Płock, 1931.

Obertyński (1929) – OBERTYŃSKI, Zdzisław, ‘Pontificale Lwowskie z XIV w. w wiedeńskiej Nationalbibliothek,’ Kwartalnik Historyczny, 43:1929, 457-474 (Lwów, 1929).

Obertyński (1930) – OBERTYŃSKI, Zdzisław, Pontificale arcybiskupa lwowskiego Jana Rzeszowskiego w Bibliotece Kapitulnej w Gnieźnie. Lwów 1930.

Obertyński (1956) – OBERTYŃSKI, Zdzisław, ‘Fletnia Jubala i młotki Pitagorasa. Próba uzupełnienia i interpretacji Biblii płockiej,’ Biuletyn Historii Sztuki, 18:1956, 4, 457‒463.

Obertyński (1961) – OBERTYŃSKI, Zdzisław, ‘Pontyfikały krakowskie XV w.,’ Prawo Kanoniczne, 4:1961, 335-414.

Obertyński (1977) – OBERTYŃSKI, Zdzisław, Pontyfikał krakowski z XI wieku = Pontificale Cracoviense saeculi XI. Lublin, 1977.

Obłąk et al. (2007) – OBŁĄK, Jan, JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW, Zoja, WOJTKOWSKI, Julian, Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej «Hosianum» w Olsztynie. Olsztyn, 2007.

Obruśnik (1997) – OBRUŚNIK, Andrzej Efrem, ‘Muzeum Prowincjonalne Ojców Bernardynów w Leżajsku,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 67:1997, 65–96.

Obruśnik (2006) – OBRUŚCIK, A.E., ‘Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych w okresie gotyku,’ in: MURAWIEC, Wiesław Franciszek, MUSKUS, Damian Andrzej (eds.), Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo. bernardynów w Polsce (1453–2003). Kalwaria Zebrzydowska, 2006, 565-587.

Odstrčilík (2012) – ODSTRČILÍK, Jan, ‘Účinky příchodu Páně do duše. K anonymním bohemikálním traktátům z Corpus Christi College Library v Cambridgi,’ Studia Mediaevalia Bohemica, 4:2012, 35-55.

Oelrichs (1767) – Oelrichs J.C.C., Historisch-Diplomatische Beyträge zur Geschichte der Gelehrtheit, besondere in Herzogthum Pommern, Bd. 1. Berlin 1767-1770, 121-134: Catalogus Codicum MSCtorum bibliothecae Marianae Stargardiensis.

Oeser (1971) – OESER, Wolfgang, ‘Das «a» als Grundlage für Schriftvarianten in der gotischen Buchschrift,’ Scriptorium, 25:1971, 1, 25-45.

Offner (1987) – OFFNER, Richard, A Critical and Historical Corpus of Florentine Painting. Section III, Vol. II: The Fourteenth Century. Florence, 1987.

Oko (1931) – OKO, Jan, ‘Paweł Deusterwalt nieznany humanista XV wieku,’ Ateneum Wileńskie, 7:1931, z. 3-4, 786-798.

Olejniczak, Pietrowicz (2008) – OLEJNICZAK, Bernard, PIETROWICZ, Joanna (eds.), Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sygn. 1-1950). Warszawa, 2008.

Oliński (1997) – OLIŃSKI, Piotr, Cysterskie nekrologi na Pomorzu Gdańskim od XIII do XVII wieku. Toruń, 1997.

Oliński (2019) – OLIŃSKI, Piotr, ‘Kilka uwag o kalendarzu i modlitwach we franciszkańskim rękopisie z terenu władztwa zakonu krzyżackiego w Prusach (Rps 77/II ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu),’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 95-104.

Oliński (2020) – OLIŃSKI, Piotr, 'Stammt die Franziskanerhandschrift (Universitätsbibliothek Thorn, Rps 77/11) aus dem Ordensland Preussen? Über die Möglichkeiten und Grenzen der Interpretation liturgischer Handschriften,' in: HECMANN, Marie-Luise, SARNOWSKY, Jürgen (ed.), Schriftlichkeit im Preussenland, Osnabrück, 2020, 87-97.

Olschki (1908) – OLSCHKI, Leo, ‘Quelques manuscrits fort précieux,’ La Bibliofilia, 10:1908, no. 2/3, 78-87.

Olszewski, Rubczyński (2016) – OLSZEWSKI, Mikołaj, RUBCZYŃSKI Witold, Matthaeus de Cracovia, Rationale divinorum operum. Corpus Philosophorum Polonorum, Series Medievalis, Varsaviae, 2016.

Opalińska (2019) – OPALIŃSKA, Monika, ‘Utracone w edycjach – wokół rękopisów i wydań średniowiecznych angielskich przekładów modlitw liturgicznych,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 33-52.

Oppitz (2019) – OPPITZ, Ulrich-Dieter, ‘Ergänzungen zu «Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters und ihre Handschriften» und Tabellen zu Ergänzungen 1990–2019,’ Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung 136:2019, 338-367.

Oppitz 1 (1990) – OPPITZ, Ulrich-Dieter, Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters. Bd. 1: Beschreibung der Rechtsbücher. Köln-Wien, 1990.

Oppitz 2 (1990) – OPPITZ, Ulrich-Dieter, Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters. Bd. 2: Beschreibung der Handschriften. Köln-Wien, 1990.

Oppitz 3 (1992) – OPPITZ, Ulrich-Dieter, Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters. Bd. 3: Abbildungen und Fragmenten 1. Köln-Wien, 1990.

Oppitz 4 (1992) – OPPITZ, Ulrich-Dieter, Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters. Bd. 4: Abbildungen und Fragmenten 2. Köln-Wien, 1990.

Ostaszewska (1983) – OSTASZEWSKA, Ewa, Ms. PL-Kcz 3609-3611 jako świadectwo tradycji cantus planus multiplex w Polsce XVII wieku. Instytut Muzykologii UW, Warszawa, 1983 [MA thesis, typescript].

Ostaszewska (1989) – OSTASZEWSKA, Ewa, ‘Liber generationis z Biblioteki Czartoryskich w Krakowie,’ Muzyka, 34:1989, no. 3, 95.

Ostaszewska (1999) – OSTASZEWSKA, Danuta, ‘Śląski przyrodnik Jan Stanko i jego dzieło: pierwszy zachowany zbiór słownictwa specjalistycznego’, in: Śląskie Miscellanea, Katowice 1999, 9-14.

Ostrowski (1929) – OSTROWSKI, Jozafat, ‘Bibljoteka klasztoru benedyktynów w Lubiniu,’ in: WIERCZYŃSKI, Stefan (ed.), Bibljoteki wielkopolskie i pomorskie. Poznań, 1929, 169-190.

Oszajca (2009a) – OSZAJCA, Elżbieta, ‘Konserwacja rękopisu «Mszał z Kraśnika» (ok. 1400 r.), inkunabułów i starodruków ze zbiorów Biblioteki Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 93:2010, 163-173.

Oszajca (2009b) – OSZAJCA, Elżbieta, ‘Konserwacja rękopisu «Mszał z Kraśnika» (ok. 1400 r.), inkunabułów i starodruków ze zbiorów Biblioteki Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie,’ Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2009, 1/2 (28/29), 79-91.

Owens (1986) – OWENS, Jessie, Ann (ed.), Kraków, Biblioteka Jagiellońska, Glogauer Liederbuch. Renaissance Music in Facsimile, 6. New York, 1986.

Ożóg (1987) – OŻÓG, Krzysztof, Kultura umysłowa w Krakowie w XIV wieku. Kraków, 1987.

Ónodi (1995) – ÓNODI, László, ‘Das «Breslauer Arzneibuch». Ein Kompendium schlesischer Medizinliteratur aus Texten des 12. und 13. Jahrhunderts,’ in: KEIL, Gundolf, MENZEL, Anfänge und Entwicklung der deutschen Sprache im mittelalterlichen Schlesien. Verhandlungen des VIII. Symposions vom 2. bis 4. November in Würzburg 1989. Schlesische Forschungen, 6. Sigmaringen, 1995, 151-166.

Pabin (1980) – PABIN, Władysław Andrzej, ‘Książka rękopiśmienna w środowisku bernardyńskim do połowy XVI wieku. Zarys problematyki księgoznawczej,’ Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, 4:1980, 91-105.

Pająk (1977) – PAJĄK, Julian, Rękopis liturgiczno-muzyczny Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie sygn. 18/RL, promotor ks. prof. dr hab. K. Mrowiec. Catholic University of Lublin, Lublin, 1977, [MA thesis, typescript].

Pajda (1997) – PAJDA, Zbigniew, ‘Rękopis L.XV.8 z Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie,’ Przegląd Tomistyczny, 6/7:1997, 443-489.

Panaitescu (1959) – PANAITESCU, Petre P., Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei R P R. Vol. 1. Bucureşti, 1959.

Papahagi et al. (2018) – PAPAHAGI, Adrian, DINCĂ, Adinel-Ciprian, MÂRZA, Andreea, Manuscrisele medievale occidentale din România: Census. Iaşi, 2018.

Paquot (1788) – PAQUOT, Jean-Noël, Catalogue de livres de la bibliothèque de la célèbre Ex-Abbaye de St. Jacques à Liège. Liège, 1788.

Paravicini (1998) – PARAVICINI, Anke, PARAVICINI, Werner, ‘Alexander Soltan ex Lithuania, ritum Grecorum sectans. Einte ruthenisch-polnische Reise zu den Höfen Europas und zum Heiligen Land 1467-1469,’ in: HÜBNER, Eckhard, NITSCHE, Peter (eds.), Zwischen Christianisierung und Europäisierung. Beiträge zur Geschichte Osteuropas in Mittelalter und früher Neuzeit. Festschrift für Peter Nitsche zum 65. Geburtstag. Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa; Bd. 5.

Partyka (2016) – PARTYKA, Jacek (ed.), Polonika z «Berlinki» w Bibliotece Jagiellońskiej: rękopisy, rękopisy muzyczne, starodruki, starodruki muzyczne, wydawnictwa rzadkie i druki nowe. Katalog obiektów zdigitalizowanych. Kraków, 2016.

Pasierb (1978) – PASIERB, Janusz St., ‘Sztuka,’ in: CIEMNOŁOŃSKI, Janusz, PASIERB, Janusz St., Pelplin. Wrocław [etc.], 1978.

Pasierb (1993) – PASIERB, Janusz St., Pelplin i jego zabytki. Pelplin, 1993.

Päsler (1995) – PÄSLER, Ralf G., ‘Anmerkungen zu den mittelniederdeutschen und mittelniederländischen Handschriften der ehemaligen Staats- und Univeristätsbibliothek Königsberg,’ Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung, 102:1995, 6-14

Päsler (1995b) – PÄSLER, Ralf G., ‘Zur Herkunft von Handschriften und alten Druken der ehemaligen Staats und Universitätsbibliothek Königsberg. Ernst Kuhnerts Provenienzregister,’ Berichte und Forschungen 3:1995, 39-48.

Päsler (1996) – PÄSLER, Ralf G., ‘Auf der Suche nach Königsberger Handschriften. Bericht einer Exkursion nach Kaliningrad, St. Petersburg, Wilna und Thorn,’ Preußenland, 34:1996, 1-10

Päsler (1997) – PÄSLER, Ralf G., ‘Zu den mittelalterlichen Handschriften der Gottholdschen Bibliothek. Ein Beitrag zur Rekonstruktion des Handschriftenbestands der ehem. Staats- und Universitätsbibliothek Königsberg,’ Berichte und Forschungen, 5:1997, 7-15.

Päsler (2000) – PÄSLER, Ralf G., Katalog der mittelalterlichen deutschsprachigen Handschriften der ehemaligen Staats- und Universitätsbibliothek Königsberg. MEVES, Uwe (ed.) Schriften des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte, 15. München. 2000.

Päsler (2001) – PÄSLER, Ralf G., ‘Zum Handschriftenbestand – speziell dem mittelalterlichen deutschsprachigen – der ehem. SUB Königsberg,’ in: GARBER, Klaus, KOMOROWSKI, Manfred, WALTER, Axel E. (eds.), Kulturgeschichte Ostpreußens in der Frühen Neuzeit. Tübingen, 2001, 117-151.

Päsler (2003) – PÄSLER, Ralf G., Deutschsprachige Sachliteratur im Preussenland bis 1500. Untersuchungen zu ihrer Überlieferung. Aus Archiven, Bibliotheken und Museen Mittel- und Osteuropas, 2. Köln, 2003.

Päsler (2004) – PÄSLER, Ralf G., ‘Die Handschriften der Wallenrodtschen Bibliothek. Zweiter Beitrag zur Rekonstruktion der Handschriftensammlung der ehem. Staats- und Universitätsbibliothek Königsberg,’ Berichte und Forschungen, 12:2004, 7-54.

Päsler (2004b) – PÄSLER, Ralf G., ‘Die Handschriftensammlungen der Staats- und Universitätsbibliothek, der Stadtbibliothek und des Staatsarchivs Königsberg. Mit einem Exkurs zur mittelalterlichen Bibliotheksgeschichte der Stadt und Anhängen,’ in: WALTER, Axel E. (ed.), Königsberger Buch- und Bibliotheksgeschichte. Köln, 2004, 189-249.

Päsler (2005) – PÄSLER, Ralf G., ‘Deutschsprachige geistliche Texte des Mittelalters im Preußenland. Ein Bestandsverzeichnis,’ Berichte und Forschungen, 13:2005, 7-60.

Päsler (2007a) – PÄSLER, Ralf G., ‘Zum Handschriftenbestand der ehemaligen Staats- und Universitätsbibliothek Königsberg Quellenrepertorium und neues Standortverzeichnis,’ Scriptorium, 61:2007, 198-217.

Päsler (2007b) – PÄSLER, Ralf G., ‘Ein neuer Textzeuge des «Granum sinapis» aus der ehem. Königsberger Dombibliothek,’ Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, 136:2007, 58-67.

Päsler (2008) – PÄSLER, Ralf G., ‘Zur Überlieferung der deutschen Übersetzungen der «Catena aurea» des Thomas von Aquin. Zwei Neufunde in Danzig und einige Anmerkungen,’ Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, 137:2008, 190-203.

Patera (1915) – PATERA, Adolf, Bohemika knížecí Dietrichsteinské knihovny w Mikulové. Soupis rukopisů knihoven a archivů zemí Českých, jakož i rukopisných bohemik mimočeských, 2. Praha, 1915.

Patykiewicz (1969) – PATYKIEWICZ, Walenty, ‘Powstanie Archiwum Diecezjalnego w Częstochowie,’ Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne, 43:1969, 91-94.

Pawlak (1966) – PAWLAK, Ireneusz, ‘Graduał klarysek gnieźnieńskich z 1418 roku jako dokument kultury muzycznej Gniezna,’ Nasza Przeszłość, 24:1996, 135-141.

Pawlak (1977) – PAWLAK, Ireneusz, ‘Graduał Macieja Drzewickiego z 1536 r. Dzieje i zawartość.’ Studia Gnesnensia, 3:1977, 229-252.

Pawlak (2012) – PAWLAK, Ireneusz, ‘Clemens de Piotrków (c. 1450-1507) – canonicus Gnesnensus vur ub arte musica peritus,’ Liturgia Sacra, 18:2012, nr 1 (39), 151-161.

Pawlik (1973) – PAWLIK, Krzysztof, ‘Biblioteka otmuchowsko-nyskiej kapituły kolegiackiej w średniowieczu,’ Roczniki Biblioteczne, 17:1973, 557-605.

Pawluk (1975) – PAWLUK, Tadeusz, ‘Źródła poznania prawa kanonicznego,’ Studia Warmińskie, 12:1975, 541-619.

Pawłowski (2013) – PAWŁOWSKI, Krzysztof (ed.), Kronika Dzierzwy. Monumenta Poloniae Historica, Series Nova, 15. Kraków, 2013.

Pazdro (1970) – PAZDRO, Wojciech, ‘W sprawie edycji hymnu «Cracovia Civitas»,’ Muzyka, 15:1970, no. 3, 70-72.

Peel (2009) – PEEL, Christine (ed.), Guta lag. The Law of the Gotlanders. Transl. and ed. by Christine PEEL. London, 2009.

Peiper (1871) – PEIPER, Rudolf, ‘Die Liegnitzer Liviuscodex zum letzten Male,’Jahrbücher für Classische Philologie, 17:1871, 211-216.

Pellegrin (1954) – PELLEGRIN, Élisabeth, ‘Manuscrits d’auteurs latins de l’époque classique conservés dans les bibliothèques publiques de Suède,’ Revue d’Histoire des Textes, 3:1954, 7-32.

Pellegrin (1955) – PELLEGRIN, Élisabeth, ‘Manuscrits d’auteurs latins de l’époque classique conservés dans les bibliothèques publiques de Suède (suite),’ Revue d’Histoire des Textes, 4:1955, 7-33.

Perlbach (1881) – PERLBACH, M. ‘Die Handschrift der Denkwürdigkeiten des Minoriten Jordanus de Giano,’ Neues Archiv der Gesellschaft für Ältere Deutsche Geschichtskunde, 6:1881, 606-612.

Perlbach (1890) – PERLBACH, Max, Die statuten des Deutschen ordens nach den ältesten handschriften. Halle, 1890.

Perlbach (1894) – PERLBACH, Max, ‘Zur Geschichte des Bücherwesens im Ordenslande Preussen,’ Zentralblatt für Bibliothekswesen, 11:1894, 4, 153-163.

Perlbach (1920) – PERLBACH, Max, ‘Elbinger Handschriften in Cambridge,’ Mitteilungen des Westpreussischen Geschichtsvereins, 19:1920, 34-37.

Perz (1963) – PERZ, Mirosław, ‘Handschrift Nr 1361 der öffentlichen städtischen Raczyński Bibliothek in Poznań als neue Quelle zur Geschichte der polnischen Musik in der 2. Hälfte des XV Jahrhunderts,’ in: LISSA, Zofia (ed.), The Book of the First International Musicological Congress Devoted to the Works of Frederic Chopin. Warszawa 16th-22nd February 1960. Warszawa, 1963, 588-592.

Perz (1965) – PERZ, Mirosław, ‘Opracowanie muzyczne «Pieśni-legendy o św. Stanisławie»‘ in: Średniowiecze. Studia o kulturze, 2:1965, 322-336.

Perz (1968) – PERZ, Mirosław, ‘Nieznany polski traktat chorałowy Marka z Płocka (1518),’ Muzyka, 13:1968, 4, 75-80.

Perz (1970a) – PERZ, Mirosław, ‘Ze studiów w bibliotekach i archiwach włoskich,’ Muzyka, 15:1970, no. 2, 93-105.

Perz (1970b) – PERZ, Mirosław, ‘Organalne Sanctus-Agnus z zaginionego rękopisu Lat. Q. I. 201,’ Muzyka, 15:1970, no. 3, 20-34.

Perz (1971a) – PERZ, Mirosław, ‘Starosądecki urywek motetów średniowiecznych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (II poł. XIII w.),’ Muzyka, 16:1971, no. 1, 77-82.

Perz (1971b) – PERZ, Mirosław, ‘Quattro esempi sconosciuti del cantus planus binatim in Polonia,’ in: Memorie e contributi alla musica dal medioevo all’età moderna offerti a F. Ghisi nel settantesimo compleanno (1901-1971). Vol. 1. Bologna, 1971, 93–117.

Perz (1971c) – PERZ, Mirosław, ‘Recenzja: Martin Staehelin: Der Grüne Codex der Viadrina. Eine wenig beachtete Quelle zur Musik des späten 15. Und frühen 16. Jahrhunderts in Deutschland. Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Mainz. Abhandlungen der Geistes und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Jargang 1970. Nr 10,’ Muzyka, 16:1971, no. 4, 116-118.

Perz (1973a) – PERZ, Mirosław, Sources of polyphony up to c. 1500 : facsimiles. Antiquitates musicae in Polonia, 13. Warszawa, 1973.

Perz (1973b) – PERZ, Mirosław, 'Organum, conductus i średniowieczny motet w Polsce. Źródła i problemy,' Muzyka, 18:1973, no. 4, 3-11.

Perz (1974) – PERZ, Mirosław, ‘Kilka uwag o źródłach i repertuarze polifonii retrospektywnej we Włoszech i w Polsce,’ Pagine. Polsko-włoskie materiały muzyczne, 2:1974, 277–291.

Perz (1976) – PERZ, Mirosław, Sources of polyphony up to c. 1500 : transcriptions. Antiquitates musicae in Polonia, 14. Warszawa, 1976.

Perz (1977) – PERZ, Mirosław, ‘The Oldest Source of Polyphonic Music in Poland – Fragments from Stary Sącz,’ Polish Musicological Studies, 1:1977, 9-57.

Perz (1979) – PERZ, Mirosław, ‘Znajomość i recepcja laudy włoskiej w Polsce XV i XVI wieku,’ Pagine. Polsko-włoskie materiały muzyczne, 3:1979, 59-80.

Perz (1980) – PERZ, Mirosław, ‘Le polifonie primitive in Friuli e in Europa,’ in: CORSI, Cesare, PETROBELLI, Pierluigi (eds.), Atti del congresso internazionale Cividale del Friuli, 22-24 agosto 1980. Roma, 1989, 99–106.

Perz (1986a) – PERZ, Mirosław, ‘Krakowsko-śląskie «Nowości» muzyczne XIV-XV wieku,’ in: RAKOWSKI, Andrzej (ed.), Empiria w badaniach muzyki. XV Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna 23–25 października 1981. Zeszyty naukowe Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 14. Warszawa, 1986, 178–179.

Perz (1986b) – PERZ, Mirosław, ‘The Lvov Fragments. A Source for Works by Dufay, Josquin, Petrus de Domarto and Petrus de Grudencz in 15th Century Poland,’ Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 36:1986, no. 1, 26-51.

Perz (1989a) – PERZ, Mirosław, ‘Sulle tracce del «canzoniere di Cracovia» del 1470 circa. Il frammento n. 8a della Biblioteca Jagiellonica a Cracovia (=PL-Kj8a),’ in: CAVALLINI, Ivano (ed.), Studi in onore di Giuseppe Vecchi. Modena, 1989, 235–246.

Perz (1989b) – PERZ, Mirosław, ‘Fragmenty lwowskie. Źródło dzieł Dufaya, Josquina, Piotra de Domarto i Piotra z Grudziądza w Polsce XV wieku,’ Muzyka, 34:1989, no. 3, 3-46.

Perz (1989c) – PERZ, Mirosław, ‘Na tropie «śpiewnika krakowskiego» c. 1470. Rzecz o fragmencie nr 8a z Biblioteki Jagiellońskiej (PL-KJ8a),’ Muzyka, 34:1989, no. 1, 3-35.

Perz (1990a) – PERZ, Mirosław, ‘Corrections and addenda relating to fragment no. 8a/PL-Kj8a in the Jagiellonian Library,’ Muzyka, 35:1990, no. 2, 108-110.

Perz (1990b) – Mirosław, ‘Sprostowania i uzupełnienia dotyczące fragmentu Biblioteki Jagiellońskiej nr 8a (PL-KJ8a),’ Muzyka, 35:1990, 2, 107–108.

Perz (1990c) – PERZ, Mirosław, ‘Wawelska przeszłość muzyczna – mity i domniemana rzeczywistość,’ Muzyka, 35:1990, no. 3-4, 3-15.

Perz (1992) – PERZ, Mirosław, ‘Kontrafaktury ballad w rękopisie Krasińskich nr 52 (PL-Wn8054),’ Muzyka, 37:1992, 4, 89–111.

Perz (1994) – PERZ, Mirosław, ‘The structure of the lost manuscript from the National Library in Warsaw, no. 378 (WarN 378),’ CLEMENT, Albert, JAS, Eric (eds.), From Ciconia to Sweelinck. Donum Willem Elders. Amsterdam-Atlanda, 1994, 1-11.

Perz (2005) – PERZ, Mirosław, ‘O dwugłosowych «Benedicamus Domino’» klarysek w Starym Sączu,’ Przegląd Muzykologiczny, 5,2005, 5-15.

Petr (1993) – PETR, Stanislav, ‘Rukopisy kláštera kapucínů v Litoměřicích,’ Miscellanea Oddělení Rukopisů a Starých Tisků, 10:1993, 1, 117–163.

Petrů, Marečková (1984) – PETRŮ, Eduard, MAREČKOVÁ, Dagmar, Rytířské srdce majíce. Česká rytířská epika 14 stoleti. Praha, 1984.

Pezda (2011) – PEZDA, Janusz, ‘Volumen hoc deest. Volumen hoc desideratur. O brakach w zasobie rękopisów Biblioteki Książąt Czartoryskich,’ Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie, 4:2011, 115-167.

Pfeil 1 (2007) – PFEIL, Katalog der deutschen und niederländischen Handschriften des Mittelalters in der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle (Saale). Bd. 1. Halle (Saale), 2007.

Pfeil 2 (2007) – PFEIL, Katalog der deutschen und niederländischen Handschriften des Mittelalters in der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle (Saale). Bd. 1. Halle (Saale), 2007.

Piechota (2006/2007) – PIECHOTA, Grażyna, ‘Mikołaj z Kościana i jego księgozbiór,’ Folia Bibliologica, 48/49:2006/2007, 25-39.

Piechota (2008) – PIECHOTA, Grażyna, ‘Rękopis nr 2 Biblioteki Seminarium Duchownego Księży Marianów w Lublinie,’ Folia Bibliologica, 50:2008, 9-29.

Piekosiński (1889) – PIEKOSIŃSKI, Franciszek, ‘Najdawniejsze inwentarze skarbca kościoła N.P. Maryi w Krakowie z XV w.,’ Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, 4:1889, 2, 64-79.

Piekosiński (1893) – PIEKOSIŃSKI, Franciszek, Kodeks dzikowski. Rękopis z r. 1501, zawierający tłumaczenie średniowiecznych prawa polskiego pomników. Kraków, 1893.

Piekosiński (1895) – PIEKOSIŃSKI, Franciszek, ‘Tłumaczenia polskie statutów ziemskich,’ Archiwum Komisyi Prawniczej, 3:1895, 1-492.

Pieńkowska (1951) – PIEŃKOWSKA, Helena, ‘Średniowieczna pracownia miniatorska w Krakowie,’ Rocznik Krakowski, 32:1951, 2, 45-60.

Pieradzka (1975) – PIERADZKA, Krystyna, Związki Długosza z Krakowem. Kraków, 1975.

Pietras (1984) – PIETRAS, Leander Tadeusz, ‘Recepcja książki teologiczno-moralnej u paulinów jasnogórskich w XV wieku,’ Studia Claromontana, 5:1984, 179-294.

Pietrusińska (1971) – PIETRUSIŃSKA, Maria (ed.), ‘Katalog zabytków i bibliografia,’ in: WALICKI, Michał (ed.), Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII w. Vol. 2. Warszawa, 1971, 714-716.

Pietrusińska (1976) – PIETRUSIŃSKI, Jerzy, ‘Graduał prymasa Łaskiego w Bibliotece im. Lenina w Moskwie,’ in: JAROSZEWSKI, Tadeusz, S. (ed.), Renesans. Sztuka i ideologia. Warszawa, 1976, 505–542.

Pietrzkiewicz (2000) – PIETRZKIEWICZ, Iwona, ‘Konwent kanoników regularnych w Krakowie i jego kontakty intelektualne w XV i XVI wieku w świetle biblioteki klasztornej,’ in: DERWICH, Marek, POBÓG-LENARTOWICZ, Anna (eds.), Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym. Wrocław–Opole, 2000, 407-418.

Pietrzkiewicz (2001) – PIETRZKIEWICZ, Iwona, ‘Książka jako świadectwo kultury krakowskiego konwentu kanoników regularnych na przestrzeni XVI–XVIII wieku,’ Rocznik Gdański, 61:2001, 2, 125-135.

Pietrzkiewicz (2003a) – PIETRZKIEWICZ, Iwona, Biblioteka kanoników regularnych w Krakowie w XV i XVI wieku. Kraków, 2003.

Pietrzkiewicz (2003b) – PIETRZKIEWICZ, Iwona, ‘Księgozbiór kanonickiej Biblioteki Bożego Ciała w XV i XVI w.,’ Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, 21:2003, 9-21.

Pietrzkiewicz (2004) – PIETRZKIEWICZ, Iwona, ‘Źródła do badań bibliotek kanoników regularnych na terenie Rzeczypospolitej, Śląska i w Wielkim Księstwie Litewskim,’ in: GWIOŹDZIK, Jolanta, RÓŻYCKI, Edward (eds.), Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI-XX wiek). Paralele i różnice. Katowice, 2004.

Pietsch (1882) – PIETSCH, Paul, ‘Fragment einer Handschrift von Barlaam u. Josaphat,’ Zeitschrift für deutsche Philologie, 13:1882, 163-164.

Piirainen, Ten Venne (2003) – PIIRAINEN, Ilpo Tapani, TER VENNE, Ingmar (eds.), Der Sachsenspiegel aus der Dombibliothek in Breslau/Wrocław. Einleitung, Edition und Glossar. Beihefte zum Orbis Linguarum, 21, Wrocław 2003.

Pikulik (1966) – PIKULIK, Jerzy, ‘Sekwencje polskie,’ Musica Medii Aevi, 4:1973, 33–34.

Pikulik (1969) – PIKULIK, Jerzy, ‘Sekwencje Notkera Balbulusa w polskich rękopisach muzycznych,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 18:1969, 65-80.

Pikulik (1970) – PIKULIK, Jerzy, ‘Sekwencje Adama z St. Victor w Paryżu w polskich rękopisach muzycznych,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 20:1970, 163-177.

Pikulik (1971) – PIKULIK, Jerzy, ‘Franciszkańskie «Ordinarium missae» w średniowiecznej Polsce’, Studia Theologica Varsaviensia, 10:1971, nr 2, 111-130.

Pikulik (1973a) – PIKULIK, Jerzy, ‘Graduał płocki z XIV/XV wieku,’ Muzyka, 18:1973, no. 2, 95-99.

Pikulik (1973b) – PIKULIK, Jerzy, ‘Sekwencje polskie,’ Musica Medii Aevi, 4:1973, 7-125.

Pikulik (1974) – PIKULIK, Jerzy, Indeks sekwencji w polskich rękopisach muzycznych. Warszawa, 1974.

Pikulik (1978) – PIKULIK, Jerzy, ‘Indeks śpiewów ordinarium missae w graduałach polskich do 1600 roku’, in: Muzyka religijna w Polsce, 2:1978, 164-256.

Pikulik (1980) – PIKULIK, Jerzy, ‘Rękopis BRA – jeden z najstarszych mszałów polskich. Analiza źródłoznawcza,’ Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 4:1980, 13-56.

Pikulik (1984) – PIKULIK, Jerzy, ‘Śpiewy Alleluia o Najświętszej Maryi Pannie w polskich graduałach przedtrydenckich,’ Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 6:1984.

Pikulik (1988) – PIKULIK, Jerzy (ed.), ‘Graduał benedyktyński z Tyńca ms. b.s. z Biblioteki Narodowej w Warszawie. Studium źródłoznawcze,’ Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 9:1988, 139-242.

Pikulik (1993) – PIKULIK, Jerzy, ‘Wkład benedyktynów tynieckich do polskiej kultury muzycznej XV wieku,’ in: MICHAŁOWSKA, Teresa (ed.), Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce. Warszawa, 1993, 3-23.

Pikulik (1995) – PIKULIK, Jerzy, Śpiewy Alleluia de sanctis w polskich rękopisach przedtrydenckich: studium muzykologiczne. Warszawa, 1995.

Pikulik (2001) – PIKULIK, Jerzy, Polskie graduały średniowieczne. Warszawa, 2001.

Piotrowicz (1930) – PIOTROWICZ, Karol, ‘Polonica zagranicą: kraje naddunajskie,’ Nauka Polska, 13:1930, 61-106.

Piotrowicz (1934) – PIOTROWICZ, Karol, ‘Polonica w Niemczech,’ Nauka Polska, jej potrzeby, organizacja i rozwój, 18:1934, 1-227.

Piotrowicz (2012) – PIOTROWICZ, Grażyna, ‘Die deutschsprachigen mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Breslau/Wrocław,’ in: BREITH, Astrid [et al.] (eds.), Manuscripta germanica. Deutschsprachige Handschriften des Mittelalters in Bibliotheken und Archiven Osteuropa. Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. Beihefte, 15, Stuttgart, 2012, 37-49.

Piwocka (1993) – PIWOCKA, Joanna, ‘Godzinki francuskie ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 23:1993, 149-158.

Piwoński (1970) – PIWOŃSKI, Henryk, ‘Nieznany utwór wielogłosowy w Antyfonarzu miechowskim,’ Nasza Przeszłość, 33:1970, 257-259.

Piwoński (1977) – PIWOŃSKI, Henryk, ‘Antyfonarz Bożogrobców z Miechowa,’ Musica Medii Aevi, 6:1977, 88-139.

Piwoński (1981) – PIWOŃSKI, Henryk, ‘Liturgia wielkopiątkowa u bożogrobców,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 43:1981, 269-280.

Piwoński (1983) – PIWOŃSKI, Henryk, ‘Kult świętych w zabytkach liturgicznych Krzyżaków w Polsce,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 47:1983, 339-354.

Piwoński (1984) – PIWOŃSKI, Henryk, ‘Indeks sekwencji w zabytkach liturgicznych krzyżaków w Polsce,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 49:1984, 221-243.

Piwoński (1985) – PIWOŃSKI, Henryk, ‘Hymny w zabytkach liturgiczno-muzycznych krzyżaków w Polsce,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 51:1985, 283-345.

Piwowarczyk (2001) – PIWOWARCZYK, Elżbieta, ‘Malarstwo miniaturowe w zbiorach XX. Misjonarzy na Stradomiu. Wybrane przykłady,’ in: Zbiory Księży Misjonarzy. Materiały z sesji naukowej. Skarby Krakowskich Klasztorów. Kraków, 2001, 24-28.

Plate (1993) – PLATE, Ralf, ‘Zum Verbleib mittelalterlicher deutscher Handschriften der ehemaligen Königsberger Bibliotheken. Mit einem vorläufigen Verzeichnis der Handschriften in der Universitätsbibliothek Thorn’, Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte , 1:1993, 93-111.

Plessner (1927) – PLESSNER, Martin, ‘Eine illustrierte deutsche Machsorhandschrift in Breslau,’ Menorah, 5:1927, 2, 85-91.

Plezia (1981) – PLEZIA, Marian, ‘Księgozbiór katedry krakowskiej wedle inwentarza z r. 1110,’ in ULEWICZ, Tadeusz (et al.), Silva Rerum : series nova. Kraków, 1981.

Pludra-Żuk (2011) – PLUDRA-ŻUK, Paulina, ‘Tradycja rękopiśmienna «Kroniki dwudziestu czterech generałów» Zakonu Braci Mniejszych na ziemiach polskich – nowe rękopisy,’ Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 5:2011, 185-210.

Pludra-Żuk (2016) – PLUDRA-ŻUK, Paulina, ‘Krakowscy czytelnicy «Aurory» Piotra Rigi: popularność tekstu i ślady lektury w średniowieczu,’ in: LEW, Agnieszka, PLUDRA-ŻUK, Paulina (ed.), De nuptiis Philologiae et Libri manuscripti, czyli co nowego mówią rękopisy. Zbiór studiów. Warszawa, 2016, 121-142.

Pludra-Żuk (2021a) – PLUDRA-ŻUK, Paulina, «Aurora» Piotra Rigi. Średniowieczna transmisja i funkcje tekstu na przykładzie rękopisów polskich, pruskich i śląskich. Warszawa, 2021.

Pludra-Żuk (2021b) – PLUDRA-ŻUK, Paulina, ‘Nieznany spis zajęć na wydziale ‘artium’ Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1474–1477,’ Analecta, 30:2021 no. 2, 99-116.

Pludra-Żuk (2021c) – PLUDRA-ŻUK, Paulina, ‘Reconstructing Book Collections of Medieval Elbląg,’ Fragmentology, 4:2021, 55-77.

Płonka-Bałus (1991) – PŁONKA-BAŁUS, Katarzyna, ‘Antyfonarz z roku 1397 w bibliotece oo. Karmelitów na Piasku w Krakowie. Ze studiów nad iluminatorstwem czeskim przełomu XIV i XV wieku,’ Folia Historiae Artium, 27:1991, 35-62.

Płonka-Bałus (2004) – PŁONKA-BAŁUS, Katarzyna, ‘Psałterz Potockich. Iluminacje rękopisu Biblioteki Narodowej rps I 8003 z Kolekcji Wilanowskiej,’ in: Psałterz Potockich z Kolekcji Wilanowskiej = The Potocki Psalter from the Wilanów Collection. Warszawa, 2004 (CD-ROM).

Płonka-Bałus (2010) – PŁONKA-BAŁUS, Katarzyna, The Catalogue of Medieval Illuminated Manuscripts and Miniatures in the Princes Czartoryski Library and Museum. Part 1. Kraków 2010.

Płonka-Bałus (2016) – PŁONKA-BAŁUS, Katarzyna, Inwentarz średniowiecznych i nowożytnych europejskich rękopisów iluminowanych Biblioteki Książąt Czartoryskich. Kraków 2016 (maszynopis).

Płonka-Bałus (2018) – PŁONKA-BAŁUS, Katarzyna, Średniowieczne rękopisy iluminowane Biblioteki i Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Tom 2: Bawaria, Czechy – Polska. Kraków, 2018.

Podlacha (1913) – PODLACHA Władysław, Historia malarstwa polskiego. Vol. 1: Od średniowiecza do wieku XVIII-go. Lwów, [1913].

Podlacha (1916) – PODLACHA, Władysław, ‘Miniatury tynieckich ksiąg liturgicznych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Lwowie,’ in: Księga pamiątkowa ku czci Bolesława Orzechowicza. Vol. 2. Lwów, 1916, 195-210.

Podlacha (1936) – PODLACHA, Władysław, ‘Miniatury śląskie do końca XIV w.,’ in: Historja Śląska. Vol. 3. Kraków, 1936.

Podlacha (1939) – PODLACHA, Władysław, ‘Minjatury Psałterza floriańskiego,’ in: BERNACKI, Ludwik [et al.] (eds.), Psałterz Florjański łacińsko-polsko-niemiecki : rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie. Lwów, 1939, 65‒104.

Podleś (1986) – PODLEŚ, Antoni, Pontyfikał płocki z XII wieku, Płock 1986.

Pohorecki (1935) – POHORECKI, Feliks, O średniowiecznych dyplomach Zakładu Nar. im. Ossolińskich. Lwów, 1935.

Pohorecki (1937) – POHORECKI, Feliks, Catalogus diplomatum Bibliothecae Instituti Ossoliniani nec non Bibliothecae Pawlikowianae inde ab anno 1227 usque ad annum 1506. Lwów, 1937.

Polaczkówna (1939) – POLACZKÓWNA, Helena, ‘Analiza elementów heraldycznych w minjaturach Psałterza Florjańskiego,’ in: BERNACKI, Ludwik [et al.] (eds.), Psałterz Florjański łacińsko-polsko-niemiecki : rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie. Lwów, 1939, 104-108.

Polak (1984) – POLAK, Emil, ‘Epistolografia łacińska,’ Meander, 39:1984, 9–10, 423–437.

Polak (1985) – POLAK, Emil, ‘Latin epistolography of the Middle Ages and Renaissance. Manuscript evidence in Poland,’ Eos, 73:1985, 349-362.

Polak (1993) – POLAK, Emil J., Medieval and Renaissance Letter Treatises and Form Letters. A Census of Manuscripts Found in Eastern Europe and the Former U.S.S.R. Leiden [etc.], 1993.

Polkowski (1884a) – POLKOWSKI, Ignacy, ‘Katalog rękopisów kapitulnych katedry krakowskiej, 1: Kodexa rękopiśmienne, 1–228,’ Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, 3:1884, 3-168, 397-412.

Polkowski (1884b) – POLKOWSKI, Ignacy, ‘Żywot ojca Amandusa (bł. Henryka Suso) zakonu S. Dominika. Z kodexu XVI wieku,’ Sprawozdania Komisyi Językowej Akademii Umiejętności, 3:1884, 198-331.

Pontificale Plocense I 1 (2020) Pontificale Plocense I. T. 1: [Facsimile]. Pelplin, 2020.

Pontificale Plocense I 2 (2020) Pontificale Plocense I. T. 2: Textus et in linguam Polonam translatio. MISIARCZYK, Leszek (ed.), WOJTCZAK-SZYSZKOWSKI, Jerzy (transl.). Pelplin, 2020.

Pontificale Plocense I 3 (2020) Pontificale Plocense I. T. 3: Studia nad Pontificale Plocense I. XII-XIII w.. SEWERYNIAK, Henryk, LISZEWSKA, Weronika (eds.). Pelplin, 2020.

Popowska (2003) – POPOWSKA, Maria, Graduał maryjny ms. 42 Jana Olbrachta w tradycji krakowskiej. Studium źródłoznawcze. Częstochowa, 2003.

Popowska (2018) – POPOWSKA, Marta, ‘Graduał Jana Olbrachta z Archiwum Katedry Wawelskiej. Opis zewnętrzny,’ Edukacja Muzyczna 13:2018, 157-181.

Porębski (1978) – PORĘBSKI, Stanisław Andrzej, Jakub z Paradyża, Wybór tekstów dotyczących reformy Kościoła. Textus et Studia Historiam Theologiae in Polonia Excultae Spectantia, 6. Warszawa, 1978, 275–359.

Pośpiech (2011) – POŚPIECH, Remigiusz, ‘Wrocławskie klasztory jako ośrodki kultury muzycznej w okresie rekatolizacji i kontrreformacji,’ Muzyka, 56:2011, 3, 27–49.

Pośpiech (2013) – POŚPIECH, Remigiusz (ed.), Mszał Jagiellonów z Jasnej Góry. Opole-Częstochowa, 2013.

Potępa (1979) – POTĘPA, Stanisław (ed.), Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Dzieje i zbiory. Tarnów, 1979.

Potkowski (1984) – POTKOWSKI, Edward, Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej. Warszawa, 1984.

Potkowski (1987) – POTKOWSKI, Edward, Le livre manuscrit – la société – la culture dans la Pologne du Bas Moyen Âge, (XIVe-XVe s.). Warszawa, 1987.

Potkowski (1993) – POTKOWSKI, Edward (ed.), Kopiści i kolofony rękopisów średniowiecznych ze zbiorów polskich. Vol. 1: Biblioteki Warszawy. Warszawa, 1993.

Potkowski (2003) – POTKOWSKI, Edward, ‘Handschriftenproduction in den Schulen Polens,’ in: SPILLING, Herrad (ed.), La collaboration dans la production de l’écrit médiéval. Actes du XIIIe Colloque du Comité International de Paléographie Latine. Matériaux pour l’histoire 4. Paris, 2003.

Potkowski (2017) – POTKOWSKI, Edward, ‘Średnjiowieczne polonika rękopiśmienne w zbiorach obcych,’ Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, (2017) Tom specjalny, 41-46.

Poznański (2012) – POZNAŃSKI, Adam, ‘Ku reformie średniowiecznych mendykantów Macieja Hayna (+1477). Exhortatio ad meditationem et conformationem passionis Christi,’ Folia Historica Cracoviensia, 18:2012, 87-141.

Poźniak (1947) – POŹNIAK, Włodzimierz, ‘Pasja chorałowa w Polsce,’ Nasza Przeszłość, 3:1947, 37-92.

Poźniak (1996) – POŹNIAK, Piotr, ‘Koniec legendy o polskim madrygale,’ Muzyka, 41:1996, 3, 59–71.

Półtawski (1958) – PÓŁTAWSKI, Andrzej, ‘Communis lectura pragensis,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 1:1958, 11–27.

Pražák (1980) – PRAŽÁK, Jiří, Katalog rukopisů křižovnické knihovny nyní deponovaných ve Státní knihovně ČSR. Praha, 1980.

Pražák, Zaoral (1970) – PRAŽÁK, Jiří, ZAORAL, Prokop, ‘Československá literatura kodikologická. 8,’ Studie o rukopisech, 9:1970, 171-205.

Prelog (1983) – PRELOG, Jan, ‘Die Handschriften und Drucke von Walter Burleys Liber de vita et moribus philosophorum,’ Codices manuscripti. Zeitschrift für Handschriftenkunde, 9:1983, 1, 1–17.

Priebsch (1896) – PRIEBSCH, Robert, Deutsche Handschriften in England. Bd. 1: Ashburnham-Place, Cambridge, Cheltenham, Oxford, Wigan. Erlangen, 1896.

Priebsch (1901) – PRIEBSCH, Robert, Deutsche Handschriften in England. Bd. 2: Das British Museum. Erlangen, 1901.

Prillwitz (1975) – PRILLWITZ, Siegmund, Überlieferungsstudie zum «Barlaam un Josaphat» des Rudolf von Ems. Eine textkritisch-stemmatologische Untersuchung. Kopenhagen, 1975.

Prinzing (2004) – PRINZING, Günther, Zaginiony – odnaleziony – ukryty. O pochodzeniu, znaczeniu i losie najstarszego Ewangeliarza dawnego ormiańsko-unijnego biskupstwa we Lwowie. Xenia Posnaniensia. Series altera, wykład XIX. Poznań, 2004.

Prokop (2017) – PROKOP, Paweł, Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi qui in Bibliotheca Principum Czartoryski asservantur [manuscript; courtesy of the author].

Prokopowicz (1998) – PROKOPOWICZ, Maria [et al.] (eds.), Biblioteki i zbiory muzyczne w Polsce. Przewodnik. Warszawa, 1998.

Prosnak (1955) – PROSNAK, Jan, ‘Z dziejów staropolskiego szkolnictwa muzycznego,’ Muzyka, 9-10:1955, 11‒23.

Prosnak (1968) – PROSNAK, Jan, ‘Traktat muzyczny Macieja z Warszawy (1533),’ Muzyka, 13:1968, 4, 82.

Prowe (1884) – PROWE, Leopold, Nicolaus Coppernicus. Bd. 2: Urkunden. Berlin, 1884.

Przezdziecki (1863-1864) – Joannis Długosz … Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, A. Przezdziecki (ed.), Vol. 1-3 (Joannis Długosz … Opera omnia, Vol. 7-9), Kraków, 1863-1864.

Przybyszewski (1998) – PRZYBYSZEWSKI, Bolesław, Cracovia artificum. Supplementa. Teksty źródłowe do dziejów kultury i sztuki z archiwaliów kurialnych i kapitulnych w Krakowie 1433-1440. Wrocław-Warszawa-Kraków, 1998.

Psalterium Egberti (2000) – BARBERI, Claudio (ed.), Psalterium Egberti, Facsimile del. ms. CXXXVI del Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. Friuli-Venezia Giulia, 2000.

Pszczółkowska (1989) – PSZCZÓŁKOWSKA, Z. Lidia, Liście palmowe i tabliczki woskowe w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN. in: FĄFEREK, Adam (ed.), W kręgu książki. Gdańsk, 1989, 55-67.

Ptak (2005) – PTAK, Matylda, ‘Miniatura przedstawiająca Matkę Boską Apokaliptyczną z Mszału Kolegiaty Kieleckiej,’ Roczniki Humanistyczne, 53:2005, fasc. 3, 157-181.

Ptaszycki (1932) – PTASZYCKI, Stanisław, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmódzkiego Kronika : podług rękopisu z roku 1550. Wydawnictwa Bibljoteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, 5. Warszawa-Lublin, 1932.

Pulikowski (1930) – PULIKOWSKI, Julian, ‘Pontificale lwowskie z XIV wieku pod względem muzycznym, ’in: Księga pamiątkowa ku czci profesora Dr. Adolfa Chybińskiego ofiarowana przez uczniów i przyjaciół z okazji pięćdziesiątej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy jego pracy naukowej (1880-1905-1930). Kraków, 1930, 1-14.

Pułaski (1915) – PUŁASKI, Franciszek, Opis 815 rękopisów Biblioteki Ordynacyi Krasińskich. Warszawa, 1915.

Püschel (1887) – PÜSCHEL, Robert, Le livre du chemin de long estude par Cristine de Pizan. Berlin-Paris, 1887.

Pyrek-Nąckiewicz (2016) – PYREK-NĄCKIEWICZ, Anita, ‘«Lamentacje Jeremiasza» z «Passionale» (akkk 58,1489) z Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu,’ Pro Musica Sacra, 14:2016, 213-240.

Pyrek-Nąckiewicz (2017) – ‘Dialog «De misericordia z Cantionale Cracoviense» (akkk 241, 1447–1456) z Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu,’ Pro Musica Sacra, 15:2017, 271-283.

Pyrek-Nąckiewicz (2018) – PYREK-NĄCKIEWICZ, ‘Śpiew Vere, vere hodierna dies z rękopisu akkk 241 (1447–1456) Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu,’ Pro Musica Sacra, 16:2018, 217-227.

Raddatz (2002) – RADDATZ, Carlies Maria, ‘Das «Herforder Evangeliar». Beobachtungen zu einer Handschrift aus de Bibliothek der Reichsabtei Herford,’ Historisches Jahrbuch für den Kreis Herford, 2002, 147-156.

Radocsay (1955) – RADOCSAY, Dénes, A középkori Magyarország táblaképei. Budapest, 1955.

Radó (1941) – RADÓ, Polikárp, Index codicum manu scriptorum liturgicorum Regni Hungariae. Budapest, 1941.

Radó (1973) – RADÓ, Polikárp, Libri liturgici manuscripti bibliothecarum Hungariae et limitropharum regionum, quos recensuit D. Polycarpus Radó OSB. Primae partis editio revisa et aucta cui et toti operi adlaboravit Ladislaus Mezey. Budapest, 1973.

Radziejowska (2000) – RADZIEJOWSKA, Ida Maria, ‘Mowa soborowa Poggia Braccioliniego,’ Przegląd Tomistyczny, 8:2000, 362-396.

Radzivilovskaâ 1 (1902) Radzivilovskaâ ili Kenigsberskaâ letopis’. Vol. 1: Fotomehaničeskoe vosproizvedenie rukopisi. Sankt-Petersburg, 1902.

Radzivilovskaâ 2 (1902) Radzivilovskaâ ili Kenigsberskaâ letopis’. Vol. 2: Stati o tekste i miniatûrah rukopisi. Sankt-Petersburg, 1902.

Radzka (1983) – RADZKA, Kasjana S., ‘Analiza źródłoznawcza rękopisu muzycznego ms. L 2 z Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 5:1983, 65–109.

Rajman (1992) – RAJMAN, Jerzy, Średniowieczne zapiski w nekrologu klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu, Nasza Przeszłość, 77:1992, 33-55.

Randall 1 (1989) – RANDALL, Lilian M. C., Medieval and Renaissance Manuscripts in the Walters Art Gallery. Vol. 1: France, 875-1420. Baltimore-London, 1989.

Rebeta (1970) – REBETA, Jerzy, Komentarz Pawła z Worczyna do «Etyki Nikomachejskiej» Arystotelesa z 1424 roku. Zarys problematyki filozoficzno-społecznej. Wrocław, 1970.

Rechowicz (1958) – RECHOWICZ, Marian, Św. Jan Kanty i Benedykt Hesse w świetle krakowskiej kompilacji teologicznej z XV w. Studia nad komentarzem do Św. Mateusza (rękopisy Biblioteki Jagiellońskiej Nr Nr 1364-1366, 1368). Lublin 1958.

Rederowa, Jabłoński (1955) – REDEROWA, Danuta, JABŁOŃSKI, Zbigniew, ‘Zarys dziejów Biblioteki PAN w Krakowie,ʼ Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, 1:1955, 7-46.

Reginek (1986) – REGINEK, Antoni, ‘Śpiewy pasji chorałowej w Polsce w XV i XVI wieku,’ Musica Medii Aevi, 7:1986, 55‒116.

Renzi 2 (1853) – RENZI, Salvatore de (ed.), Collectio Salernitana. T. 2. Napoli, 1853.

Repertorium Chronicarum – Repertorium Chronicarum: A Bibliography of the Manuscripts of Medieval Latin Chronicles [database].

Revello (2020) – REVELLO, Veronica, ‘Da San Daniele a Wrocław: il viaggio di sola andata di Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, Rehdigerianus 67 (Luc., Tim., part. or.),’ Ciceroniana On Line. A Journal of Roman Thought, 4:2020, 1, 37-84.

Rhein und Maas 1 (1972) – ADAM, Ernst (ed.), Rhein und Maas. Kunst und Kultur 800–1400. Eine Ausstellung des Schnütgen-Museums der Stadt Köln und der belgischen Ministerien für französische und niederlandische Kultur. Vom 14. Mai bis 23. Juli 1972 in der Kunsthalle Köln. Vom 15. September bis 31. Oktober 1972 in den Königlischen Museen für Kunst und Geschichte in Brüssel. Bd. 1. Köln 1972.

Rhein und Maas 2 (1973) – LENGNER, Anton (ed.), Rhein und Maas. Kunst und Kultur 800–1400. Eine Ausstellung des Schnütgen-Museums der Stadt Köln und der belgischen Ministerien für französische und niederlandische Kultur. Vom 14. Mai bis 23. Juli 1972 in der Kunsthalle Köln. Vom 15. September bis 31. Oktober 1972 in den Königlischen Museen für Kunst und Geschichte in Brüssel. Bd. 2: Berichte, Beitäge und Forschungen zum Themenkreis der Ausstellung und des Katalogs. Köln, 1973.

Rijk (1967) – RIJK, Lambertus Marie de, Logica modernorum. A contribution to the history of early terministic logic. Vol. 2, Pt. 1: The origin and early development of the theory of supposition. Assen, 1967.

Rijk (2008) – RIJK, Lambertus Marie de (ed.), Johannes Buridanus. Lectura Erfordiensis in I–VI Metaphysicam together with the 15th-century Abbreviatio Caminensis. Studia Artistarum. Études sur la Faculté des arts dans les Universités médiévales, 16, Turnhout, 2008.

Rijk (2009) – RIJK, Lambert Marie de, ‘Liber Camiensis de Causis: Another version of De causis found in MS. Warsaw, Narodowa II 8057,’ Acta Mediaevalia, 22:2009, 463-462.

Rindfleisch (2005) – RINDFLEISCH, Peter, Pielgrzymka Piora Rindfleischa z Wrocławia do Ziemi Świętej w 1496 roku. Wstęp i komentarz Dagmara Adamska i Jarosław Szymański; tłum. Krzysztof J. Sachs. Pamiętniki Śląskie, 1. Gliwice, 2005.

Ringmann (1932) – RINGMANN Heribert, ‘Das Glogauer Liederbuch (um 1480),’ Zeitschrift für Musikwissenschaft, 15:1932-33, 49–60.

RISM B III 3 (1986) – The theory of music. Vol. 3: HUGLO, Michel, MEYER, Christian, Manuscripts from the Carolingian era up to c. 1500 in the Federal Republic Germany (D-brd). Descriptive catalogue. Répertoire International des Sources Musicales, B III, 3. München, 1986.

RISM B III 4 (1992) – The theory of music. Vol. 4: HUGLO, Michel, MEYER, Christian, PHILLIPS, Neville Crompton, Manuscripts from the Carolingian era up to c. 1500 in Great Britain and in the United States of America. Descriptive catalogue. Répertoire International des Sources Musicales, B III, 4. München, 1992.

RISM B III 5 (1997) – The theory of music. Vol. 5: MEYER, Christian, WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, GÜMPEL, Karl-Werner (eds.), Manuscripts from the Carolingian era up to c. 1500 in the Czech Republic, Poland, Portugal and Spain. Descriptive catalogue. Répertoire International des Sources Musicales, B III, 5. München, 1997.

Roberg (2007) – ROBERG, Francesco, ‘Wenig bekannte Handschriften aus Krakau zur Memoria des Klosters St.Maximin vor Trier’, Rheinische Vierteljahrsblätter, 71:2007, 84-100.

Roddewig (1984) – RODDEWIG, Marcella, Dante Alighieri. Die Göttliche Komödie. Vergleichende Bestandsaufnahme der Commedia-Handschriften. Hiersemanns bibliographische Handbücher, 4. Stuttgart, 1984.

Roeppell, Arndt (1866) – ROEPPELL, Richard, ARNDT, Wilhelm (eds.), ‘Annales Poloniae,’ in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, Bd. 19. Hannoverae-Lipsiae, 1866, 577-689.

Rogačevskij (1996) – ROGAČEVSKIJ, Meč Rolanda. Pravovye vzglâdy nemeckih gorožan XIII-XVII vv. Sankt-Peterburg, 1996.

Rojewski (2016) – ROJEWSKI, Andrzej, ‘Z dziejów pontyfikału – liturgicznej księgi biskupa,’ in: MAJEWSKI, Dariusz (ed.), Pontyfikał. Odzyskana perła płockiego średniowiecza. Płock, 2016, 73-84.

Rokoszny (1913) – ROKOSZNY, Józef, ‘Gottifredi Pantheon z r. 1335,’ Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, 9:1915, CCXXXIV-CCXXXVII.

Rokoszny (1914a) – ROKOSZNY, Józef, ‘Goltifredi Pantheon,’ Kronika Diecezji Sandomierskiej, 7:1914, Fasc. 1, 11-15.

Rokoszny (1914b) – ROKOSZNY, Józef, ‘Gottifredi Pantheon – wiadomość o rękopisie z XIV w. znajdującym się w Bibliotece Kapituły Katedralnej w Sandomierzu,’ Prace Komisji do Badań nad Historią Literatury i Oświaty, 1:1914, 363-378.

Romance culture in Poland – Romance culture in Poland – Jagiellonian Library Manuscripts [database].

Römer (1973) – RÖMER, Franz, Die handschriftliche Überlieferung der Werke des heiligen Augustinus. Bd. 3: Polen. Anhang: Die Skandinavischen Staaten – Dänemark – Finnland – Schweden. Veröffentlichungen der Kommission zur Herausgabe des Corpus der lateinischen Kirchenväter, 7. Wien, 1973.

Roos (1966) – ROOS, Heinrich, ‘Neue Handschriften-Funde zu den «Modi significandi» des Martinus de Dacia,’ Theologie und Philosophie, 41:1966, 243-246.

Rose, Müller-Strübing (1867) – ROSE, Valentinus, MÜLLER-STRÜBING, Hermann (ed.), Vitruvii de Architectura libri decem. Lipsiae, 1867.

Rosenthal (1914) – ROSENTHAL, Friedrich, ‘Über den Prozeß wegen eines veräußerten Jahreszinses des Klosters Kamenz um 1350,’ Zeitschrift des Vereins für die Geschichte Schlesiens, 48:1914, 263-272.

Rosińska (1984) – ROSIŃSKA, Grażyna, Scientific Writings and Astronomical Tables in Cracow. A Census of Manuscript Sources (XIVth-XVI-th Centuries). Studia Copernicana, 22. Wrocław, 1984.

Rospond (1948) – ROSPOND, Stanisław, Zabytki języka polskiego na Śląsku. Wrocław, 1948.

Rospond (1959) – ROSPOND, Stanisław, Dzieje polszczyzny śląskiej. Katowice, 1959.

Rostafiński (1900a) – ROSTAFIŃSKI, Józef, Symbola ad historiam naturalem medii aevi = Średniowieczna historya naturalna w Polsce. Pars 1. Munera Saecularia Universitatis Cracoviensis, 7. Kraków, 1900.

Rostafiński (1900b) – ROSTAFIŃSKI, Józef, Symbola ad historiam naturalem medii aevi = Średniowieczna historya naturalna w Polsce. Pars 2. Munera Saecularia Universitatis Cracoviensis, 8. Kraków, 1900.

Roth (1996) – ROTH, Gunhild, ‘Leonhard Assenheimer und Heinz Dompnig. Zwei »Historische Volkslieder« aus Breslau im Vergleich,’ in: EDWARDS, Cyril [et al.] (eds.), Lied im deutschen Mittelalter. Überlieferung, Typen, Gebrauch. Chiemsee-Colloquium 1991. Tübingen, 1996, 257-280.

Roth (2001) – ROTH, Gunhild, ‘Berichten, Bewerten und Beurteilen. Böhmische Geschichte aus der Perspektive von Peter Eschenloers «Geschichten der Stadt Breslau»,’ in:FLIGLER, Dominique, BOK, Václav (eds.), Deutsche Literatur des Mittelalters in Böhmen und über Böhmen. Vorträge der internationalen Tagung, veranstaltet vom Institut für Germanistik der Pädagogischen Fakultät der Südböhmischen Universität Ceské Budejovice. Ceské Budejovice, 8. bis 11. September 1999. Wien, 2001, 343-360.

Rother (1921) – ROTHER, Karl Henrich, Dante in Schlesien. Breslau, 1921.

Rother (1923) – ROTHER, Karl Henrich, ‘Über die Büchersammlung des Bischofs Johannes Roth,’ Schlesische Geschichtsblätter. Mitteilungen der Vereins für Geschichte Schlesiens, 1923, 2-3, 15-21.

Rother (1925a) – ROTHER, Karl Heinrich, ‘Das Handschriftenverzeichnis der Augustiner-Propstei Grünberg (i. Schles.) vom Jahre 1423,’ Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens, 59:1925, 102–124.

Rother (1925b) – ROTHER, Karl Henrich, ‘Die ältesten Urkunden über Bücher in Schlesien,’ Schlesische Geschichtsblätter. Mitteilungen der Vereins für Geschichte Schlesiens, 1925, 1, 6-11.

Rother (1926) – ROTHER, Karl Heinrich, ‘Ein Ausleihregister der Augustiner Chorherren zu Sagan: Ein Beitrag zur Geschichte der Bibliothek,’ Zentralblatt für Bibliothekswesen, 43:1926, 1‒22.

Rother (1927) – ROTHER, Karl Heinrich, ‛Aus Schreibstube und Bücherei des ehemaligen Zisterzienserklosters Heinrichau,ʼ Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens Namens des Vereins unter Mitwirkung der Schriftleitung, 61:1927, 44–80.

Rowell (2003) – ROWELL, Stephen, ‘Fifteenth-Century Poland-Lithuania in the Light of an Anonymous Kraków Notebook,’ Quaestiones Medii Aevi Novae, 8:2003, 301-306.

Rozanow (1960) – ROZANOW, Zofia, ‘Treści literackie miniatur Graduału Olbrachta,’ Pamiętnik Literacki, 1960, 3, 203‒246.

Rozanow (1962) – ROZANOW, Zofia, Średniowieczna biblioteka katedralna w Gnieźnie. (Próba syntezy). Gniezno, 1962 [typescript available at the Archdiocesan Archives in Gniezno].

Rozanow (1963) – ROZANOW, Zofia, Inwentarz rękopisów iluminowanych Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie. Gniezno, 1963 [typescript available at the Archdiocesan Archives in Gniezno].

Rozanow (1964) – ROZANOW, Zofia, ‘Gnieźnieński kodeks fundacji Olbrachta,’ Studia Renesansowe, 4:1964, 380‒469.

Rozanow (1965) – ROZANOW, Zofia, Muzyka w miniaturze polskiej. Warszawa, 1965.

Rozanow (1968) – ROZANOW, Zofia, ‘Średniowieczna ikonografia muzyczna,’ Musica Medii Aevi, 2:1968, 93‒114.

Rozanow (1969) – ROZANOW, Zofia, ‘Ikonografia rękopisów biblioteki cystersów w Pelplinie a ich gatunki literackie,’ in: WITWIŃSKA, Magdalena, Treści dzieła sztuki. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Gdańsk, grudzień 1966. Warszawa, 1969, 33–52.

Rozariusze z polskimi glosami – Rozariusze z polskimi glosami [database]

Rozwadowski (1904a) – ROZWADOWSKI, Jan (ed.), ‘De morte prologus i żale konającego,’ Materyały i Prace Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, 1:1904, 177-206.

Rozwadowski (1904b) – ROZWADOWSKI, Jan, ‘Język rękopiśmiennej reguły żeńskich klasztorów ordinis Praemonstratensis z r. 1540,’ Materyały i Prace Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, 1:1904, 291-312.

Różański (1981) – RÓŻAŃSKI, Zdzisław, ‘Księgi liturgiczne Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku. Studium liturgiczno-źródłowe,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 42:1981, 59-149.

Ruciński (2001) – RUCIŃSKI, Robert, ‘Konrad Gesselen. Przykład kariery uczonego w średniowiecznym Toruniu,’ Rocznik Toruński, 28:2001, 37-49.

Rückert (1866) – RÜCKERT, Karl Heinrich, ‘Entwurf einer systematischen Darstellung der schlesischen Mundart im Mittelalter,’ Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, 7:1866, 1, 1-34.

Ruh (1953) – RUH, Kurt, ‘Studien uber Heinrich von St. Gallen und den «Extendit manum-Passionstraktat,’ Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte, 47:1953, 210-230, 241-278.

Rulka (1996) – RULKA, Kazimierz, ‘Zbiór rękopisów Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku,’ Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1996, 1-2, 66-76.

Rulka (2001) – RULKA, Kazimierz, ‘Średniowieczne księgi rękopiśmienne w bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku,’ Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, 15:2000, 125–149.

Rusak (2017) – RUSAK, Andrzej, ‘Biblia Kolegiaty Sandomierskiej, Raban Maurus, Liber Macheabeorum et Novum Testamentum – inicjał L a rola herbu inskrypcji o fundacji Kazimierza Wielkiego,’ Studia Leopoliensia, 7:2014, 265-270.

Rusnaczyk (2004) – RUSNACZYK, Idalia, Dzieje krakowskiej biblioteki katedralnej w średniowieczu. Wydział Historii Kościoła PAT, Kraków, 2004 [MA thesis, typescript].

Rutkowska-Płachcińska (1996) – RUTKOWSKA-PŁACHCIŃSKA, Anna, Annales S. Crucis. Monumenta Poloniae Historica, s.n. 12. Kraków, 1996.

Ryba (1942) – RYBA, Bohumil (ed.), Iohannes Rabensteinensis «Disputacio». Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Saeculum XV, 14. Budapest, 1942.

Rybandt (1969) – RYBANDT, Stanisław, ‘Z problematyki rękopisów średniowiecznej biblioteki cysterskiej w Rudach,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 24:1969, 1, 1‒10.

Rybandt (1977a) – RYBANDT, Stanisław, ‘Datowane wzmianki imienne z okresu średniowiecza o opatach i mnichach cysterskich w Rudach,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 32:1977, 4, 497-500.

Rybandt (1977b) – RYBANDT, Stanisław, Średniowieczne opactwo cystersów w Rudach. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A. Nr 195. Wrocław, 1977.

Rybandt (1977c) – RYBANDT, Stanisław, ‘Oprawy nacinane introligatorni cysterskiej w Rudach,’ Roczniki Biblioteczne, 21:1977, 3–4, 581–594.

Rybska-Bąk, Bąk (2015) – RYBSKA-BĄK, Karolina, BĄK, Łukasz, ‘Rękopis MS 104 z Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu,’ Nasza Przeszłość, 124:2015, 5-38.

Rył (1975a) – RYŁ, Jadwiga, ‘Najstarszy spis książek (1608 r.) biblioteki katedralnej w Gnieźnie,’ Studia Gnesnensia, 1:1975, 229-251.

Rył (1975b) – RYŁ, Jadwiga, ‘Rozprawa o dziejach biblioteki katedralnej w Gnieźnie,’ Studia Gnesnensia, 1:1975, 257-261.

Rył (1976a) – RYŁ, Jadwiga, ‘Biblioteka katedralna w Gnieźnie,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 32:1976, 159–248.

Rył (1976b) – RYŁ, Jadwiga, ‘Biblioteka kolegium penitencjarzy przy kościele metropolitalnym w Gnieźnie w świetle zachowanych inwentarzy,’ Studia Gnesnensia, 2:1976, 205-223.

Rył (1977) – RYŁ, Jadwiga, ‘Biblioteka katedralna w Gnieźnie (Cd.),’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 33:1977, 237–297.

Rył (1978) – RYŁ, Jadwiga, ‘Biblioteka katedralna w Gnieźnie. Aneks,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 36:1978, 213–265.

Rył (1980) – RYŁ, Jadwiga, ‘Drugi nieznany złoty kodeks Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie,’ Studia Gnesnensia, 5:1979/1980, 323-327.

Rył (1982) – RYŁ, Jadwiga, ‘Katalog rękopisów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie. [Cz. 1] Spis rękopisów zespołu katedralnego,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 45:1982, 5-201.

Rył (1983) – RYŁ, Jadwiga, ‘Katalog rękopisów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie. [Cz. 2] Rękopisy zespołu seminaryjnego,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 46:1983, 5-149.

Rył (1994) – RYŁ, Jadwiga, ‘Archiwum i biblioteka w katedrze gnieźnieńskiej,’ in: DĘBOWSKA, Maria (ed.), Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce. Informator. Gniezno, 1994, 38–39.

Ryś (2006) – RYŚ, Grzegorz, ‘Nieznany traktat Tomasza ze Strzempina «O częstej komunii śiętej»,’ in: URBAN, Jacek, Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki. Studia historyczne ofiarowane Romanowi Marii Zawadzkiemu w 70. rocznicę urodzin. Kraków, 2006.

Ryś (2008a) – RYŚ, Grzegorz, ‘Wawelskie homiliarze XI–XII w.’ in: RYŚ, Grzegorz [et al.] (eds.), Źródła kultury duchowej Krakowa. Materiały z sesji naukowej, Kraków, 6 listopad 2007. Kraków, 2008, 11-49.

Sabatier (1898) – SABATIER, Paul (ed.), Speculum perfectionis seu S. Francisci Assisiensis Legenda antiquissima auctore fratre Leone. Paris, 1898.

Sajdak (1936) – SAJDAK, Jan, ‘De codicibus Vergilianis in Bibliotheca Cornicensi asservatis,’ in: Munera Philologica Ludovico Ćwikliński bis sena lustra professoria claudenti ab amicis, collegis, discipulis oblata. Poznań, 1936, 279-298.

Salmen (1956) – SALMEN, Walter, Glogauer Liederbuch,’ in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Bd. 5, Kassel, 1956, col. 299-302.

Samol (2007) – SAMOL, Monika, Analiza źródłoznawcza antyfonarza ms 1689 z Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu. University of Rzeszów, Institute of Music, Rzeszów, 2007 [MA thesis, typescript].

Sander (1935) – SANDER, Hans Adolf, ‘Organa und Konduktus in spätmittelalterlichen schlesischen Handschriften,’ Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunden, 35:1935, 218-230.

Sandmann (1986) – SANDMANN, Mechthild, ‘Herrscherverzeichnis oder Weltchronik? Zur literarischen Einordnung des «Catalogus regum Tuscus»,’ Frühmittelalterliche Studien, 20:1986, 1, 299-389.

Santifaller (1939a) – SANTIFALLER, Leo, ‘Beiträge zur Paläographie I: über mittelalterliche Opistographen,’ Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft, 59:1939, 118–128.

Santifaller (1939b) – SANTIFALLER, Leo, ‘Beiträge zur Paläographie II: über eine Unzialhandschrift der Chronik des hl. Hieronymus aus dem 5. Jahrhundert (Wrat.),’ Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft, 59:1939, 412–431.

Ŝapov 2 (1976) – ŜAPOV, Jaroslav Nikolajevič, Vostočnoslavânskie i ûžnoslavânskie rukopisnye knigi v sobraniâh Pol’skoj Narodnoj Respubliki [Щапов, Ярослав Николаевич, Восточнославянские и южнославянские рукописные книги в собраниях Польской Народной Республики]. Vol. 2. Moskva, 1976.

Saraval (1853) Catalogue de la bibliothèque de littérature hebraïque et orientale et d’Auteurs hébreux de feu Mr. Léon V. Saraval. Trieste, 1853.

Sauerland, Haseloff (1901) – SAUERLAND, Heinrich Volbert, HASELOF, Arthur, Der Psalter Erzbischof Egberts von Trier. Codex Gertrudianus, in Cividale. Trier, 1901.

Sawicka (1928) – SAWICKA, Stanisława, ‘Polski modlitewnik iluminowany z XVI w. w zbiorach Bawarskiego Muzeum Narodowego w Monachium,’ Prace Komisji Historii Sztuki, 4:1927, z. 2, col. LXIV-LXVII.

Sawicka (1938) – SAWICKA, Stanisława, ‘Les principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque Nationale de Varsovie, du Château Royal et des Bibliothèques: des Zamoyski à Varsovie, du Seminaire de Płock et du Chapitre de Gniezno,’ Bulletin de la Société Française de Reproductions de Manuscrits à Peintures, Paris, 19:1938.

Sawicka (1952) – SAWICKA, Stanisława, Straty wojenne zbiorów polskich w dziedzinie rękopisów iluminowanych. Warszawa, 1952.

Sawicka (1957) – SAWICKA, Stanisława, ‘Nieznany krakowski rękopis iluminowany z początku XVI wieku,’ Studia Renesansowe, 2:1957, 5‒90.

Sawicka (1961) – SAWICKA, Stanisława, ‘Les pertes des collections polonaises dans le domaine des manuscrits enluminés,’ Scriptorium, 15:1961, 2, 300-302.

Sawicka (1970) – SAWICKA, Stanisława, ‘Krakowski rękopis iluminowany w zbiorach Zentralbibliothek w Zurychu,’ Biuletyn Historii Sztuki, 32:1970, 261-270.

Sawicki (1952) – SAWICKI, Jakub (ed.), Concilia Poloniae. Żródła i studia krytyczne. Vol. 7: Synody Diecezji Poznańskiej i ich statuty. Studia nad Historią Prawa Polskiego, 18/2. Poznań, 1952.

Sawicki (1957) – SAWICKI, Jakub, ‘Najdawniejsze statuty synodalne poznańskie z rękopisu BOZ 63,’ Studia Źródłoznawcze, 1:1957, 191-203.

Sawicki (1961) – SAWICKI, Jakub (ed.), Concilia Poloniae. Źródła i studia krytyczne. Vol. 1: Statuty synodalne krakowskie biskupa Jana Konarskiego z 1509 roku. Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego, 26. Lublin, 1961.

Sawicki (1973) – SAWICKI, Jakub, ‘Der «Modus legendi abbreviaturas in utroque iure» in der Breslauer Handschrift I Q 69. Ein Denkmal der populären Rechtsliteratur und der juristischen Paläographie in Polen aus dem XV. Jahrhundert,’ Bulletin of Medieval Canon Law, NS 3:1973, 109–134.

Ščapov 1 (1976) – ŠČAPOV, Jaroslav Nikolajevič, Vostočnoslavânskie i ûžnoslavânskie rukopisnye knigi v sobraniâh Pol’skoj Narodnoj Respubliki [Щапов, Ярослав Николаевич, Восточнославянские и южнославянские рукописные книги в собраниях Польской Народной Республики]. Vol. 1. Moskva, 1976.

Schaller (1972) – SCHALLER, Dieter, STOHLMANN Jürgen, ‘Nachträge zu Hans Walther, Initia carminum ac versum medi aevi,’ Mittellateinisches Jahrbuch, 7:1972, 293–314.

Schanz (1884) – SCHANZ, Martin, ‘Zu den Sogenannten ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ,’ Hermes, 19:1884, H. 3, 369-384.

Schaube (1926) – SCHAUBE, Adolf, ‘Die Fortschritte unserer Kenntnis von Bartholomäus Stein und seinen Werken seit Markgraf,’ Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertumskunde Schlesiens, 60:1926, 60-80.

Scheepsma (2008) – SCHEEPSMA, Wybren, The ‘Limburg Sermons’. Preaching in the Medieval Low Countries at the Turn of the Fourteenth Century. Leiden-Boston, 2008.

Schenk (1957) – SCHENK, Wacław, ‘Zagadnienie zależności kultu św. Stanisława biskupa od kultu św. Tomasza Kantuaryjskiego w świetle śląskich rękopisów liturgicznych,’ Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 4:1957, 1, 73-85.

Schenk (1959a) – SCHENK, Wacław, ‘Rękopisy liturgiczne dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu (XIII-XV w.),’ Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 6:1959, 3, 77-98.

Schenk (1959b) – SCHENK, Wacław, Kult liturgiczny św. Stanisława Biskupa na śląsku w świetle średniowiecznych rękopisów liturgicznych. Lublin 1959.

Schenk (1961) – SCHENK, Wacław, ‘Rękopisy liturgiczne od XIII do XV wieku w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu,’ [Pt. 1], Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 2:1961, 185-206.

Schenk (1963) – SCHENK, Wacław, ‘Rękopisy liturgiczne od XIII do XV wieku w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu,’ [Pt. 2], Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 6:1963, 191-209.

Schenk (1970) – SCHENK, Wacław, ‘W jaki sposób mozna ustalić czas powstania oraz miejsce pochodzenia i używania śląskich rękopisów liturgicznych,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 21:1970, 33-53.

Scherb-Lièvre (1984) – SCHERB-LIÈVRE, Marion, ‘Le manuscrit de Berlin du Songe du Vergier,’ Romania, 105:1984, 367-369.

Schipke, Heydeck (2000) – SCHIPKE, Renate, HEYDECK, Kurt, Handschriftencensus der kleineren Sammlungen in den östlichen Bundesländern Deutschlands: Bestandsaufnahme der ehemaligen Arbeitsstelle «Zentralinventar Mittelalterlicher Handschriften bis 1500 in den Sammlungen der DDR» (ZIH). Deutsche Staatsbibliothek: Handschrifteninventare; Sonderband. Wiesbaden, 2000.

Schirren (1865) – SCHIRREN, Carl, Der Codex Zamoscianus enthaltend Capitel I–XXIII, 8. der origines Livoniae. Dorpat, 1865.

Schmeling (1988) – SCHMELING, Gareth (ed.), Historia Apollonii Regis Tyri. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Leipzig, 1988.

Schmid (1931) – SCHMID, Toni, ‘Smärre liturgiska bidrag,’ Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, 18:1931, 268-273.

Schmid (1938) – SCHMID, Toni, ‘Stundengebet und Heiligenverehrung im Magdalenenkloster zu Riga,’ Beiträge zur Kunde Estlands, 21:1938, 12-26.

Schmid (2004) – SCHMID, Bernhold, ‘«Rozpaczliwy rozgardiasz z kluczami». Użycie kluczy w kodeksie menzuralnym St. Emmeram w świetle środkowoeuropejskiej teorii muzyki,’ Muzyka, 49:2004, 2, 57–78.

Schmidt (1897) – SCHMIDT, Ludwig, ‘Zur Geschichte des Klosters St. Airy zu Verdun,’ Neues Archiv der Gesellschaft für Ältere Deutsche Geschichtskunde, 291-292.

Schmidt (1962) – SCHMIDT, Gerhard, Die Malerschule von St. Florian: Beiträge zur süddeutschen Malerei zu Ende des 13. und 14. Jahhundert, Graz 1962.

Schmidt (1966) – SCHMIDT, Peter Lambrecht, ‘Eine Cicero-Handschrift des ermländischen Bischofs Johannes Abeczier,’ Rheinisches Museum für Philologie, N.F. 109:1966, 170-184.

Schmidt (2007) – SCHMIDT, Andrea, ‘L’Évangile de Lemberg: uni itinéraire rocambolesque,’ in: MUTAFIAN, Claude (ed.), Arménie. La magie de l’écrit. Marseille, 2007, 260-263.

Schmidtová (1960) – SCHMIDTOVÁ, Anežka, ‘Z bohemikvratislavské Universitní Knihovny,’ Listy Filologické, 8:1960, 98-105.

Schmitt (1985) – SCHMITT, Charles B., KNOX, Dilwyn, Pseudo-Aristóteles Latinus. A Guide to Latin Works Falsely Attributed to Aristotle before 1500. Warburg Institute surveys and texts, 12, London, 1985.

Schmitz (1936) – SCHMITZ, Arnold, ‘Ein Schlesisches Cantional aus dem 15. Jahrhundert,’ Archiv für Musikforschung, 4:1936, 385-490.

Schmitz (1996) – SCHMITZ, Gerhard (ed.), Die Kapitulariensammlung des Ansegis. Monumenta Germaniae Historica. Capitularia regum Francorum. Nova Series, t. 1. Hannover, 1996.

Schnaydrowa (1970) – SCHNAYDROWA, Bogumiła, ‘Działalność kolekcjonerska Towarzystwa Naukowego Krakowskiego,ʼ Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, 16:1970, 51-98.

Schnaydrowa (1975) – SCHNAYDROWA, Bogumiła, ‘Ofiarodawcy Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Z badań nad proweniencją zbiorów Biblioteki PAN w Krakowie,ʼ Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, 21:1975, 99-132.

Schnaydrowa (1981) – SCHNAYDROWA, Bogumiła, ‘Ofiarodawcy Akademii Umiejętności 1873-1919. Z badań nad proweniencją zbiorów Biblioteki PAN w Krakowie,ʼ Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, 26:1981, 11-142.

Schneider (1839) – SCHNEIDER, Karl Ernst Christoph, ‘Descriptio codicis vetustissimi in Bibliotheca Academica asservati cum precationibus quibusdam ex eo editis. Vratislaviae, 1839.

Schneider (1843) – SCHNEIDER, Josef, Geschichte der Stadt Patschkau. Neisse 1843.

Schnell (1998) – SCHNELL, Bernhard, ‘Zur Überlieferung der lateinisch-deutschen Vokabulare im spätmittelalterlichen Schlesien. Die «Vokabulariengruppe Abba – Avis – Abbreviare»,’ in: GOTTZMANN, Carola L., HÖRNER, Petra (eds.), Studien zu Forschungsproblemen der deutschen Literatur in Mittel- und Osteuropa. Frankfurt/M., 1998, 133-147.

Schnell (2011a) – SCHNELL, Bernhard, ‘Das «Artemisia-Vokabular». Ein unbekanntes Pflanzenvokabular und seine primäre Funktion,’ Sprachwissenschaft, 36:2011, 179-195.

Schnell (2011b) – SCHNELL, Bernhard, ‘Das «Prüller Kräuterbuch». Zu Überlieferung und Rezeption des ältesten deutschen Kräuterbuchs,’ in: PLATE, Ralf [et al.] (eds.), Mittelhochdeutsch. Beiträge zur Überlieferung, Sprache und Literatur. Festschrift für Kurt Gärtner zum 75. Geburtstag. Berlin, 2011, 282-294.

Schnell, Crossgrove (2003) – SCHNELL, Bernhard, CROSSGROVE, William (eds.), Der deutsche «Macer». Vulgatfassung,. Mit einem Abdruck des lateinischen Macer Floridus «De viribus herbarum». Texte und Textgeschichte 50. Tübingen, 2003.

Schneyer (1965) – SCHNEYER, Johann Baptist, Wegweiser zu lateinischen Predigtreihen des Mittelalters. Veröffentlichungen der Kommission für die Herausgabe ungedruckter Texte aus der mittelalterlichen Geisteswelt, 1. München, 1965.

Schoenberg Database of Manuscripts – Schoenberg Database of Manuscripts [database].

Schöndorf (1967) – SCHÖNDORF, Kurt Erich, Die Tradition der deutschen Psalmenübersetzung. Untersuchungen zur Verwandtschaft und Übersetzungstradition der Psalmenverdeutschung zwischen Notker und Luther. Mitteldeutsche Forschungen, 46. Köln-Graz, 1967.

Schönfelder (1910) – SCHÖNFELDER, A., ‘Das alteste Pontificale von Breslau,’ in: Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft fur vaterlandische Cultur I, 88:1910, Vol. I, 13—20.

Schröder (1836) – SCHRÖDER, Johann Henrik, Codices manuscripti latini Bibliothecae Regiae Academiae Upsaliensis. Upsaliae, 1836.

Schullian (1960) – SCHULLIAN, Dorothy May, ‘A preliminary list of manuscripts of Valerius Maximus,’ in: LAWLER, Lilian B. (ed.), Studies in honor of Ullman, presented to him on the occasion of his seventy-fifth birthday. Saint Louis, 1960, 81-95.

Schulte (1906) – SCHULTE, Wilhelm, Die politische Tendenz der Cronica principum Polonie. Darstellungen und Quellen zur Schlesischen Geschichte, 1. Breslau, 1906.

Schultz (1873a) – SCHULTZ, Alwin, ‘Aus Handschriften der königlichen Universitätsbibliothek zu Breslau,’ Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit, N.F. 20:1873, 1, kol. 14-16.

Schultz (1873b) – SCHULTZ, Alwin, ‘Aus Handschriften der königlichen Universitätsbibliothek zu Breslau,’ Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit, N.F. 20:1873, 2, kol. 39-42.

Schulz (1994) – SCHULZ, Wolfgang (ed.), Deutsche im Osten: Geschichte, Kultur, Erinnerungen. München-Berlin, 1994.

Schulze (1909) – SCHULZE, Alfred, ‘Ein Bruchstück des altfranzösischen Apolloniusromanes,’ Zeitschrift für Romanische Philologie, 33:1909, 226-229.

Schuppe (1865) – SCHUPPE, Ferdinand, Katalog der Bibliothek der katholischen Stadtpfarrei zu Neisse. Neisse, 1865.

Schütz et al. (1993) – SCHÜTZ, Alois [et al.] (eds.), Herzöge und Heilige. Das Geschlecht der Andechs-Meranier im europäischen Hochmittelalter. Veröffentlichungen zur Bayerischen Geschichte und Kultur, 24/93. Regensburg, 1993.

Schwarcz (1994) – SCHWARCZ, Andreas, ‘Bedeutung und Textüberlieferung der Historia persecutionis Africanae provinciae des Victor von Vita,’ in: SCHARER, Anton, SCHEIBELREITER, Georg (eds.), Historiographie im frühen Mittelalter. Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 32, Wien, 1994, 115–147.

Schwartz (1923) – SCHWARTZ, Johann, «De conservanda iuventute et retardanda senectute» von Arnaldus de Villa Nova in einer Handschrift der Breslauer Stadtbibliothek. Roding, 1923.

Schwarz (1925) – SCHWARZ, Arthur Zacharias, Die hebraeischen Handschriften der Nationalbibliothek in Wien. Wien, 1925.

Schwarzenberg (1972) – SCHWARZENBERG, Karl, Katalog der kroatischen, polnischen und tschechischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek. Museion. Veröffentlichungen der Österreichischen Nationalbibliothe. N.F. 4, Bd. 4. Wien, 1972.

Sciarra (2005) – SCIARRA, Elisabetta, La tradizione degli scholia iliadici in Terra d´Otranto. Roma, 2005.

Secomska (1977) – SECOMSKA, Krystyna, Legenda Aleksandra Wielkiego w «Panthenonie» sandomierskim: miniatury w kodeksie z 1335 roku. Wrocław, 1977.

Seelbach (2007) – SEELBACH, Ulrich, Katalog der deutschsprachigen mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Gießen, Pre-Print 2007.

Seemüller (1909) – SEEMÜLLER, Joseph (ed.), Österreichische Chronik von den 95 Herrschaften. Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. Deutsche Chroniken, 6. Hannoverae-Lipsiae, 1909.

Semkowicz (1884) – SEMKOWICZ, Aleksander (ed.), ‘Vita sanctae Hedwigis,’ in: Monumenta Poloniae historica. Pomniki dziejowe Polski, T. IV, ed. August BIELOWSKI, Lwów, 1884, 501-510.

Semkowicz (1910) – SEMKOWICZ, Władysław, ‘Rocznik świętkrzyski dawny,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny, 53:1910, 241-294.

Semkowicz (1930) – SEMKOWICZ, Władysław, ‘Kalendarz trzebnicki pierwszej połowy XIII w.,’ Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, 35:1930, nr 7, 7-13.

Semkowicz (1961) – SEMKOWICZ, Władysław, Przewodnik po zbiorach rękopisów wilanowskich. BAŃKOWSKI, Piotr (ed.). Warszawa, 1961.

Semkowicz (2002) – SEMKOWICZ Władysław, Paleografia łacińska. Warszawa, 2002.

Semkowicz-Zarembina (1952) – SEMKOWICZ-ZAREMBINA, Wanda, Powstanie i rozwój Annalium Jana Długosza. Kraków, 1952.

Semkowicz-Zarembina (1960) – SEMKOWICZ-ZAREMBINA, Wanda, ‘Elementy humanistyczne w redakcji Annales Jana Długosza’, in: GARBACIK, Józef [et al.] (eds.), Mediaevalia. W 50. rocznicę pracy naukowej Jana Dąbrowskiego. Warszawa, 1960, 235-253.

Semkowicz-Zarembina (1961) – SEMKOWICZ-ZAREMBINA, Wanda, ‘Przedmowa,’ in: DĄBROWSKI, Jan [et al.] (eds.), Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ks. 1/2. Warszawa, 1961, 10-60.

Semkowicz-Zarembina (1964) – SEMKOWICZ-ZAREMBINA, Wanda, ‘Praefatio,’ in: DĄBROWSKI, Jan [et al.] (eds.), Ioannis Dlugossi Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae. Liber 1/2. Warszawa, 1964, 9-48.

Semkowicz-Zarembina (1980) – SEMKOWICZ-ZAREMBINA, Wanda, ‘Autograf Długosza i jego warsztat w nowej edycji Annales’, in: GAWĘDA, Stanisław (ed.), Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, [p. 1]. Warszawa, 1980, 269-280.

Senckenberg (1765) – SENCKENBERG, H. Chr., Visiones diversae de collectionibus legum Germanicarum. A prima rerum memoria usque ad novam recessuum editionem, earumque usu. Praecipue etiam Speculi Saxonici in Belgio. Lipsiae, 1765.

Seńko (1959a) – SEŃKO, Władysław, ‘Le commentaire de Thomas Sutton sur les Catégories d’Aristote dans le ms IV Q 3 de la Bibliothèque de l’Université de Wrocław,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 4:1959, 35-38.

Seńko (1959b) – SEŃKO, Władysław, ‘Les manuscrits des commentaires d’Armand de Bellovisu, de Gérard de Monte et de Jean Versor sur le «De ente et essentia» de saint Thomas d’Aquin,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 2:1959, 13-18.

Seńko (1960) – SEŃKO, Władysław, ‘Un traité inconnu «De esse et essentia»,’ Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Âge, 27:1960, 229-266.

Seńko (1961) – SEŃKO, Władysław, ‘Joannis Picardi de Lichtenberg quaestio disputata De esse et essentia ex codice 748 Bibliothecae Jagellonicae,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 8:1961, 3-28.

Seńko (1963a) – SEŃKO, Władysław, ‘Les oeuvres de Gilles de Rome conservées dans les mss des bibliothèques polonaises,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 11:1963, 146–151.

Seńko (1963b) – SEŃKO, Władysław, ‘Les commentaires sur la Métaphysique d’Aristote conservés dans la Bibliothèque de l’Université de Wrocław,’ in: WILPERT, Paul, WILLEHAD, P. Eckert, Die Metaphysik im Mittelalter. Ihr Ursprung und ihre Bedeutung. Vorträge des II. Internationalen Kongresses für mittelalterliche Philosophie, Köln 31.8.-6.9.1961. Im Auftrag der Société Internationale pour l’Etude de la Philosophie Médiévale. Miscellanea Mediaevalia, 2. Berlin, 1963, 764-766.

Seńko (1964) – SEŃKO, Władysław, ‘Maciej Hayn OP,’ Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Seria A, Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce, 3:1964, 39-43.

Seńko (1965) – SEŃKO, Władysław, ‘Charakterystyka problematyki istoty i istnienia na podstawie wyboru tekstów występujących w polskich rękopisach średniowiecznych,’ Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Seria A, Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce, 4:1965, 3-75.

Seńko (1968) – SEŃKO, Władysław, WŁODEK, Zofia, ‘Les manuscrits des oeuvres de Nicolas de Cues conservés en Pologne,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 13:1968, 88–91.

Seńko (1970a) – SEŃKO, Władysław, ‘Pseudo-Aegidii Romani «Tractatus de universalibus»,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 14:1970, 55-86.

Seńko (1970b) – SEŃKO, Władysław, ‘Trzy studia nad spuścizną i poglądami Tomasza Suttona dotyczącymi problemu istoty i istnienia,’ Studia Mediewistyczne, 11:1970, 111-280.

Seńko, Szafrański (1974) – SEŃKO, Władysław, SZAFRAŃSKI, Adam Ludwik (eds.), Mateusza z Krakowa opuscula theologica dotyczące spowiedzi i komunii. Warszawa, 1974.

Seńko, Włodek (1967) – SEŃKO, Władysław, WŁODEK, Zofia, ‘Dzieła Gersona zachowane w bibliotekach polskich,’Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Seria A, Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce, 7: 1967, 101-117.

Seppelt (1912) – SEPPELT, Franz Xaver, Die Breslauer Diözesansynode von Jahre 1446. Breslau, 1912, 100-105.

Seredyński (1880) – SEREDYŃSKI, Władysław, ‘Trzy zabytki języka polskiego z drugiej połowy XV wieku,’ Sprawozdania Komisyi Językowej Akademii Umiejętności, 1:1880, 155-160

Serif (2020) – SERIF, Ina, Geschichte aus der Stadt. Überlieferung und Aneignungsformen der deutschen Chronik Jakob Twingers von Königshofen. Kulturtopographie des alemannischen Raums, 11. Berlin-Boston, 2020.

Sevensma (1945) – SEVENSMA, Tietse Pieter, ‘Een geslaagde ruil van handschriften,’ De Gids, 110:1947, 26-35.

Seweryniak (2016) – SEWERYNIAK, Henryk, ‘Adesto precibus nostris, adesto sacramentis… Przyczynek do refleksji teologicznej nad Pontyfikałem Płockim z XII wieku,’ in: MAJEWSKI, Dariusz (ed.), Pontyfikał. Odzyskana perła płockiego średniowiecza. Płock, 2016, 95-137.

Sextus Empiricus (1842) – BEKKER, Immanuel (ed.), Sextus Empiricus. Berolini, 1842.

Siemiątkowska (1960) – SIEMIĄTKOWSKA, Zofia K., ‘Avant l’exil de Gilles de Rome au sujet d’une dispute sur les «Theoremata de esse et essentia» de Gilles de Rome,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 7:1960, 3-67.

Siemiątkowska (1961) – SIEMIĄTKOWSKA, Zofia K., ‘Deux decouvertes au sujet de Jacques de Metz et de Jean Picardi,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 8:1961, 29-32.

Sigla codicum (1928) – Sigla codicum manuscriptorum qui olim in Bibliotheca Publica Leninopolitana exstantes nunc in Bibliotheca Universitatis Varsoviensis asservantur. Edita cura Delegationis Polonicae in mixta Polono-Sovietica Commissione peculiari Moscoviae. Prace bibljoteczne Krakowskiego Koła Związku Bibljotekarzy Polskich, IV. Kraków, 1928.

Sigla codicum. Suppl. (1937) – Supplementum ad «Sigla codicum manuscriptorum qui olim in Bibliotheca Publica Leninopolitana exstantes nunc in Bibliotheca Universitatis Varsoviensis asservantur. Edita cura Delegationis Polonicae in mixta Polono-Sovietica Commissione peculiari Moscoviae (Prace bibljoteczne Krakowskiego Koła Związku Bibljotekarzy Polskich). Kraków, 1928». Kraków, 1937.

Silvestre (1959) – SILVESTRE, Hubert, ‘Sur la provenance de deux manuscrits du Memoriale d’Alexandre de Roes, les Bruxellenses 946-58 et 7503-18,’ Scriptorium, 13:1959, 2, 249-255.

Šimák (1910) – ŠIMÁK, Josef Vitězslav, Rukopisy majorátní knihovny hrabat z Nostitz a Rhienecka v Praze. Praha, 1910.

Siuciak (2014) – SIUCIAK Aleksandra, ‘Badania nad dawnymi księgozbiorami zamku malborskiego,’ in: KROPIDŁOWSKI, Zdzisław, SPYCHAŁA, Dariusz, WODNIAK, Katarzyna, Studia z dziejów książki, prasy i bibliotek. Stan badań za lata 2010-2013. Bydgoszcz, 2014, 127-149.

Skalski (2005) – SKALSKI, Paweł, ‘Biblioteka Klasztoru Paulinów w Krakowie na Skałce do połowy XIX wieku,’ Studia Claromontana, 23:2005, 273-564.

Skarby (2005) – Skarby Archiwum Kapitulnego na Wawelu: Brewiarz opatowicki, zdjęcia Dariusz Kołakowski, Kraków, 2004.

Skimborowicz (1877) – SKIMBOROWICZ, H., Willanów. Album: zbiór widoków i pamiątek oraz kopje z obrazów Galeryi Willanowskiej wykonane na drzewie w Drzeworytni Warszawskiej z dodaniem opisów skreślonych przez H. Skimborowicza i W. Gersona. Warszawa, 1877.

Skrzyniarz (1995) – SKRZYNIARZ, Ryszard, ‘Kazania świętokrzyskie a bożogrobcy,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 64:1995, 595-600.

Skrzyniarz (1998) – SKRZYNIARZ, Ryszard, ‘Zbiory kazań w polskich księgozbiorach okresu średniowiecza,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 70:1998, 247-260.

Skrzyniarz (1999) – SKRZYNIARZ, Ryszard, ‘Problem autorstwa «Kazań świętokrzyskich»,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 72:1999, 461-465.

Skubiszewski (1981) – SKUBISZEWSKI, Piotr, ‘L’art mosan et la Pologne à l’époque romane. Problématique des recherches,’ in: Rapports historiques et artistiques entre le Pays mosan et la Pologne du XIe au début du XIIIesiècle. Liège, 1981, 27-81.

Skulimowski (1957) – SKULIMOWSKI, Mieczysław, ‘Najstarszy zabytek polskiego języka lekarskiego (tzw. Antidotarium, w posiadaniu Krakowskiej Biblioteki Kapitulnej),’ Wiadomości Lekarskie, 10:1957, 2, 81-82.

Słomczyńska (1978) – SŁOMCZYŃSKA, Anna, Krakowskie komentarze z XV wieku do «Ekonomiki» Arystotelesa. Wrocław – Gdańsk, 1978.

Šmahel (1977) – ŠMAHEL, František, ‘Polonica Außerhalb des «Verzeichnis der Quellen zum Prager Universalienstreit (1348-1500)»,’ Studia Mediewistyczne, 17:1977, 159-182.

Šmahel (1980) – ŠMAHEL, František, ‘Verzeichnis der Quellen zum Prager Universalienstreit,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 25:1980.

Smoczyński (1979) – SMOCZYŃSKI, Henryk, ‘Graduał cysterski Ms. I F 417 z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Analiza źródłoznawcza, Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 3:1979, 65-155.

Sobeczko (1967) – SOBECZKO, Helmut, ‘Kult liturgiczny św. Wacława na Śląsku w świetle średniowiecznych rękopisów liturgicznych,’ Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 14:1967, 4, 55-81.

Sobieszczańska (1960) – SOBIESZCZAŃSKA, Helena, ‘Biblioteka UMCS,’ Bibliotekarz Lubelski, 1960, 1-2, 21-24.

Socała (2013) – SOCAŁA, Mirosław Socała, ‘XV-wieczny komentarz do «Metafizyki» Arystotelesa Jana ze Słupczy,’ Studia Salvatoriana Polonica, 7:2013, 269-282.

Sokołowski (1900) – SOKOŁOWSKI, Marian, ‘Antyfonarze tynieckie z XIV i XV w.,’ Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, 6:1900, 2-3, LXVII.

Solicki (1973) – SOLICKI, Stanisław, Źródła Jana Długosza do problematyki czeskiej, Wrocław 1973.

Solicki (1980) – SOLICKI, Stanisław, ‘Historiografia w średniowiecznych bibliotekach wrocławskich,’ in: GAJDA, Krystyna (ed.), Dawna historiografia śląska. Materiały sesji naukowej odbytej w Brzegu w dniach 26-27 listopada 1977 r. Opole, 1980, 135–157.

Solicki (1994) – SOLICKI, Stanisław, ‘Napływ książek z ziem czeskich na Śląsk w średniowieczu,’ Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia, 81:1994, 5-37.

Solicki (1999) – SOLICKI, Stanisław, ‘Problematyka husycka w średniowiecznych księgozbiorach śląskich,’ in: BYLINA, Stanisław, GŁADKIEWICZ, Ryszard (eds.), Polskie echa husytyzmu. Materiały z konferencji naukowej: Kłodzko, 27-28 września 1996. Warszawa, 1999, 116-141.

Sołomieniuk (2020) – SOŁOMIENIUK, Michał, ‘Biblia czeska z 1414 roku z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźniem,’ Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki, 29:2020, z. 1, 71-108.

Sopko (1981) – SOPKO, Július, Stredoveké latinské kódexy v slovenských knižniciach. Stredoveké kódexy slovenskej proveniencie, 1. Matica Slovenská, 1981.

Sopko (1982) – SOPKO, Július, Stredoveké latinské kódexy slovenskej proveniencie v Maďarsku a v Rumusku. Stredoveké kódexy slovenskej proveniencie, 2. Matica Slovenská, 1982.

Sopko (1986) – SOPKO, Július, Kódexy a neúplne zachovane rukopisy w slovenských knižniciach. Kódexy slovenskej proveniencie, 3. Matica Slovenská, 1986.

SOPMA 1 (1970) – KAEPPELI, Thomas, Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi. Vol. 1: A-F. Roma, 1970.

SOPMA 2 (1975) – KAEPPELI, Thomas, Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi. Vol. 2: G-I. Roma, 1975.

SOPMA 3 (1980) – KAEPPELI, Thomas, Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi. Vol. 3: I-S. Roma, 1980.

SOPMA 4 (1993) – KAEPPELI, Thomas, PANELLA, Emilio, Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi. Vol. 4: T-Z. Roma, 1993.

Sosnowski (2012) – SOSNOWSKI, Roman, Manoscritti italiani della collezione berlinese conservati nella Biblioteca Jagellonica di Cracovia (sec. XIII-XVI). Collectio Fibulae, 5. Kraków, 2012.

Sosnowski (2020) – SOSNOWSKI, Miłosz, ‘Vilia munera karynckiego asesora dla arcybiskupa Salzburga Leonharda von Keutschacha (BK 2674) ,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 37:2020, 53-64.

Sosnowski (2020b) – SOSNOWSKI, Miłosz, ‘Właściciel Psałterza floriańskiego w pierwszej połowie XV wieku,’ Studia Źródłoznawcze, 58:2020, 65-82.

Sosower (1987) – SOSOWER, Mark L., Palatinus Graecus 88 and the Manuscript Tradition of Lysias. Amsterdam, 1987.

Soszyński (1989-1990) – SOSZYŃSKI, Jacek, ‘A Survey of medieval manuscripts containing the chronicle of Martin the Pole in Polish collections,’ Studie o Rukopisech, 27:1989-1990, 113-131.

Soszyński (1994) – SOSZYŃSKI Jacek, ‘The oldest manuscript of Martinus Polonus in Polish collections,’ in: PIROŻYŃSKI, Jan [et al.] (eds.), Beiträge der polnischen Stipendiaten der Herzog August Bibliothek zur Philosophie, Geschichte und Philologie. Kraków, 1994, 191-196.

Soszyński (1995) – SOSZYŃSKI, Jacek, Kronika Marcina Polaka i jej średniowieczna tradycja rękopiśmienna w Polsce. Studia Copernicana, 34. Warszawa, 1995.

Soszyński (1999) – SOSZYŃSKI, Jacek, ‘Śląski zabytek rękopiśmienny w Wenecji,’ E scientia et amicitia. Studia poświęcone Profesorowi Edwardowi Potkowskiemu w sześćdziesięciopięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej . Warszawa-Pułtusk, 1999, 179-188.

Soszyński (2000) – SOSZYŃSKI, Jacek, ‘Projects for cataloging medieval manuscripts in Poland,’ in: SCHLUSEMANN, Rita [et al.] (eds.), Sources for the History of Medieval Books and Libraries. Groningen, 2000, 329-336.

Soszyński (2001) – SOSZYŃSKI, Jacek, ‘Between the Middle Ages and the Renaissance: The Wilanów Manuscript Revisited,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 34:2001, 199-206.

Soszyński (2006) – SOSZYŃSKI, Jacek, Sacerdotium – imperium – studium. Władze uniwersalne w późnośredniowiecznych kronikach martyniańskich. Warszawa, 2006.

Soszyński (2018) – SOSZYŃSKI, Jacek, ‘Martini Poloni Continuatio Coloniensis: A Historiographical Misapprehension,’ in: Hadi és más nevezetes történetek. Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére, Szerkesztette Kincses Katalin Mária, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2018, 477–482.

Soszyński (2019) – SOSZYŃSKI, Jacek, ‘Pierwszy rok prac nad «Inwentarzem dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych»,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 337-351.

Soszyński (2021) – SOSZYŃSKI, Jacek, ‘Between Textual Borrowing and Forgery. On Compilatory Practices of Medieval Universal Chroniclers Based on Martinus Polonus,’ Organon, 53:2021, 79-95.

Sowulewska (1982) – SOWULEWSKA, Halina Elżbieta, ‘Relacja pokrewieństwa między Graduałem gnieźnieńskim ms. 195 i krakowskim ms. 45 a kodeksami zachodnioeuropejskimi,’ in: Musica Antiqua VI. 6th International Musicological Congress «Musica Antiqua Europae Orientalis». Bydgoszcz, 1982, 431-446.

Sowulewska (1983) – SOWULEWSKA, Halina Elżbieta, ‘Graduał gnieźnieński ms. 195 i krakowski ms. 45 w średniowiecznej tradycji muzycznej,’ Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 5:1983, 159-239.

Sowulewska (1985) – SOWULEWSKA, Ewa, Polskie graduały średniowieczne. Warszawa, 1985.

Sowulewska (1987) – SOWULEWSKA, Halina Elżbieta, ‘Liturgiczno-muzyczna tradycja Tyńca: Na podstawie porównania wariantów melodycznych,’ Studia Theologica Varsaviensia, 25:1987, 1, 15-40.

Sozańska (2011) – SOZAŃSKA, Kinga, ‘Godzinki Ms. Czart. 2933 – dzieło warsztatu Mistrza Rady Miejskiej Rouen,’ Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie, 4:2011, 69-91.

Spandowski (2020a) – SPANDOWSKI, Michał, Catalogue of Incunabula in the National Library of Poland. Vol. 1. Warszawa, 2020.

Spandowski (2020b) – SPANDOWSKI, Michał, Catalogue of Incunabula in the National Library of Poland. Vol. 2: [Indexes]. Warszawa, 2020.

Spilling (2003) – SPILLING, Herrad, ‘Średniowieczne rękopisy w zbiorach nowożytnych. Kodeksy z Rein w Bibliotece Narodowej w Warszawie,’ Rocznik Biblioteki Narodowej, 35:2003, 227-234.

Spilling (2014) – SPILLING, Herrad, Lateinische Pergamenthandschriften Österreichischer Provenienz in der Polnischen Nationalbibliothek. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse 846. Wien, 2014.

SPPP 1 (1856) – HELCEL, Antoni Zygmunt (ed.), Starodawne prawa polskiego pomniki. Poprzedzone wywodem historyczno-krytycznym tak zwanego prawodawstwa wiślickiego Kazimierza Wielkiego w texcie ze starych rękopism krytycznie dobranym. T. 1. Warszawa, 1856.

SPPP 2 (1870) – HELCEL, Antoni Zygmunt (ed.), Starodawne prawa polskiego pomniki. Z ksiąg rękopiśmiennych dotąd nieużytych główniej zaś z ksiąg dawnych sądowych zmienskich i grodzkich ziemi krakowskiej. T. 2. Kraków, 1870.

Spranger (1995) – SPRANGER, Ruth, ‘Das lateinische Rezeptgut im «Breslauer Arzneibuch» (Cod. Rhed. 291 der Universitätsbibliothek Breslau): Beobachtungen zur Quellenfrage beim ostmitteldeutschen «Bartholomäus»,’ in: KEIL, Gundolf, Würzburger Fachprosastudien. Würzburger medizinhistorische Forschungen, 38. Würzburg, 1995, 98-117.

Sprawozdanie (1914) Sprawozdanie z poszukiwań w Szwecyi dokonanych z ramienia Akademii Umiejętności przez Eurgeniusza BARWIŃSKIEGO, Ludwika BIRKENMAJERA i Jana ŁOSIA. Kraków, 1914.

Sprawozdanie (1919) Sprawozdanie z poszukiwań na Węgrzech dokonanych z ramienia Akademii Umiejętności przez Władysława BARANA, Jana DĄBROWSKIEGO, Jana ŁOSIA, Jana PTAŚNIKA i Stan. ZACHOROWSKIEGO. Kraków, 1919.

Spunar (1956) – SPUNAR, Pavel, ‘Manuscripts studies in Czechoslovakia. I (1938 — 1945) [note bibliographique],’ Scriptorium, 10:1956, 2, 303-318.

Spunar (1966) – SPUNAR, Pavel, ‘Drobné texty a zprávy z rukopisů. I: Píseň «Buoh všemohúci» ve vratislavském rukopisu UK I Q 303, II: Protihusitské čtyřverší ve vratislavském rukopisu UK I Q 94, III: Z historie vídeňského konvolutu ÖNB 3282,’ Sborník Národního musea, řada C. Literární historie, 11:1966, 2, 65-71.

Spunar (1969a) – SPUNAR, Pavel, ‘Kurzgefasste Mitteilungen aus Handschriften und über Handschriften. 2. Nekrologische Anmerkungen in der Breslauer Handschrift I. F. 284,’ Mediaevalia Bohemica, 1:1969, 96-102.

Spunar (1969b) – SPUNAR, Pavel, ‘Ein Beitrag zur Festlegung des Platzes des Vyšehrader Kodex in der Entwicklung der Schreiberkunst Mitteleuropas,’ Scriptorium, 23:1969, 13-23.

Spunar (1971) – SPUNAR, Pavel, ‘Kurzgefasste Nachrichten aus Handschriften und über Handschriften. 4: Bohemika in den Klosterbibliotheken in Krakau,’ Mediaevalia Bohemica, 3:1971, 279-287.

Spunar (1973) – SPUNAR, Pavel, ‘Středověká rukopisná bohemika v Sandoměři a Lublinu,’ Listy Filologické, 96:1973, 3, 173-174.

Spunar (1974a) – SPUNAR, Pavel, ‘Středověká rukopisná bohemika we Włocławku a Płocku,’ Listy filologické, 97:1974, 37-42.

Spunar (1974b) – SPUNAR, Pavel, ‘Antihussitische Verse aus Schlesien,’ Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, 74:1974, 1, 189-200.

Spunar (1974c) – SPUNAR, Pavel, ‘Kurzgefasste Nachrichten aus Handschriften und über Handschriften. 5: Von den mittelalterlichen bohemikalen Handschriften aus Gnesen, Thorn, Stettin und Lund,’ Mediaevalia Bohemica, 4:1974, 125-140.

Spunar (1985) – SPUNAR, Pavel, Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans. Vol. 1. Studia Copernicana, 25. Wrocław [etc.], 1985.

Spunar (1995) – SPUNAR, Pavel, Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans. Vol. 2. Studia Copernicana, 35. Wrocław [etc.], 1995.

Staehelin (1959) – STAEHELIN, Martin, ‘«Surrexit Christus hodie» – najdawniejszy w Polsce zabytek muzyki wielogłosowej,’ Muzyka, 4:1959, no. 2, 3-11.

Staehelin (1961) – STAEHELIN, Martin, ‘Początki polifonii średniowiecznej w Polsce w świetle nowych źródeł,’ Muzyka, 6:1961, no. 1, 3-22.

Staehelin (1965) – STAEHELIN, Martin, ‘Kompozycje niechorałowe w Graduał Klasztoru św. Andrzeja w Krakowie (sygn. M 205/594),’ Musica medii aevi, 1:1965, 89-95.

Staehelin (1971) – STAEHELIN, Martin, Der Grüne Kodex der Viadrina. Eine wenig beachtete Quelle zur Musik des späten 15. und frühen 16. Jahrhunderts in Deutschland. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse 10, Jahrgang 1970. Mainz, 1971.

Staehelin (1998) – STAEHELIN, Martin, ‘Reste einer oberitalienischen Musikhandschrift des frühen 15. Jahrhunderts,’ Studi musicali, 27:1998, no. 1, 7-18.

Staehelin (2001) – STAEHELIN, Martin, Neues zu Werk und Leben von Petrus Wilhelmi. Fragmente des mittleren 15. Jahrhunderts mit Mensuralmusik im Nachlaß von Friedrich Ludwig. Kleinüberlieferung mehrstimmiger Musik vor 1550 im deutschen Sprachgebiet, 3). Göttingen, 2001.

Staerk 1 (1910) – STAERK, Antonio, Les manuscrits Latins du Ve au XIIIe siècle conservés à la Bibliothèque Impériale de Saint-Pétersbourg. T. 1. Saint-Pétersbourg, 1910.

Staerk 2 (1910) – STAERK, Antonio, Les manuscrits Latins du Ve au XIIIe siècle conservés à la Bibliothèque Impériale de Saint-Pétersbourg. T. 2. Saint-Pétersbourg, 1910.

Starnawska (1993) – STARNAWSKA, Maria, ‘Die mittelalterliche Bibliothek der Johanniter in Breslau,’ in: NOWAK, Zbigniew Hubert, Die Spiritualität der Ritterorden im Mittelalter. Ordines Militares, 7. Toruń, 1993, 241-252.

Starnawska (1995) – STARNAWSKA, Maria, ‘Duszpasterstwo parafialne joannitów w miastach Śląska i Wielkopolski w późnym średniowieczu,’ in: DERWICH, Marek, POBÓG-LENARTOWICZ, Anna, Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w Dąbrowie Niemodlińskiej w dniach 4–6 XI 1993 przez Instytut Historii WSP w Opolu i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Sympozja – Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, 9. Opole, 1995, 115–126.

Steffenhagen (1863) – STEFFENHAGEN, Emil, De inedito juris germanici monumento. Regimonti, 1863.

Steffenhagen (1864) – STEFFENHAGEN, Emil, ‘Noch einige Nachträge und Notizen zu: Homeyer, Die deutschen Rechtsbücher des Mittelalters und ihre Handschriften (1856),’ Zeitschrift für Rechtsgeschichte, 4:1864, 178-185.

Steffenhagen (1867) – STEFFENHAGEN, Emil J. H., ‘Die altdeutschen Handschriften zu Königsberg,’ Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, 13:1867, 501-574.

Steffenhagen (1875) – STEFFENHAGEN, Emil, Deutsche Rechtsquellen in Preussen vom XIII. bis zum. XVI. Jahrhundert. Leipzig, 1875.

Steffenhagen (1883) – STEFFENHAGEN, Emil, ‘Die Klosterbibliothek zu Bordesholm und die Gottorfer Bibliothek. Zwei bibliographische Untersuchungen,’ Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte, 13:1883, 66–142.

Stegmüller RB 1 (1950) – STEGMÜLLER, Friedrich (ed.), Repertorium biblicum medii aevi. Vol. 2: Initia Biblica. Apocrypha. Prolog. Matriti, 1950.

Stegmüller RB 2 (1950) – STEGMÜLLER, Friedrich (ed.), Repertorium biblicum medii aevi. Vol. 2: Commentaria: Auctores A–G. Matriti, 1950.

Stegmüller RB 3 (1951) – STEGMÜLLER, Friedrich (ed.), Repertorium biblicum medii aevi. Vol. 3: Commentaria: Auctores H–M. Matriti, 1951.

Stegmüller RB 4 (1954) – STEGMÜLLER, Friedrich (ed.), Repertorium biblicum medii aevi. Vol. 4: Commentaria: Auctores N–Q. Matriti, 1954.

Stegmüller RB 5 (1955) – STEGMÜLLER, Friedrich (ed.), Repertorium biblicum medii aevi. Vol. 5: Commentaria: Auctores R–Z. Matriti, 1955.

Stegmüller RB 6 (1958) – STEGMÜLLER, Friedrich (ed.), Repertorium biblicum medii aevi. Vol. 6: Commentaria: Anonyma A–O. Matriti, 1958.

Stegmüller RB 7 (1961) – STEGMÜLLER, Friedrich (ed.), Repertorium biblicum medii aevi. Vol. 7: Commentaria: Anonyma P–Z. Matriti, 1961.

Stegmüller RB 8 (1976) – STEGMÜLLER, Friedrich, REINHARDT, Klaus (eds.), Repertorium biblicum medii aevi. Vol. 8: Supplementum. Matriti, 1976.

Stegmüller RB 9 (1977) – STEGMÜLLER, Friedrich, REINHARDT, Klaus (eds.), Repertorium biblicum medii aevi. Vol. 9: Supplementi Altera Pars : Glossa Ordinaria. Matriti, 1977.

Stegmüller RS 1 (1947) – STEGMÜLLER, Friedrich, Repertorium commentariorum in Sententias Petri Lombardi. T. 1. Herbipoli (Würzburg), 1947.

Stegmüller RS 2 (1947) – STEGMÜLLER, Friedrich, Repertorium commentariorum in Sententias Petri Lombardi. T. 2. Herbipoli (Würzburg), 1947.

Steinmetz (1712) – STEINMETZ, Johann Adam, R. Esaiae commentarius in Josuam quem ex codice ms. Bibliothecae Senatus Lipsiensis descriptum et versione ac notis illustratum … subjicit Iohann Adam Steinmetz. Leipzig 1712.

Stenzel (1835a) – ‘Catalogus abbatum Saganensium,’ in: Scriptores rerum Silesiacarum oder Sammlung Schlesischer Gerschichtschreiber. Bd. 1, ed. Gustav Adolf STENZEL. Breslau, 1835, 173-528.

Stenzel (1839a) – ‘Alia relacio,’ in: Scriptores rerum Silesiacarum oder Sammlung Schlesischer Gerschichtschreiber. Bd. 2, ed. Gustav Adolf STENZEL. Breslau, 1839, 130-132.

Stępień (2009) – STĘPIEŃ, Paweł (ed.), «Kazania świętokrzyskie». Nowa edycja i nowe propozycje badawcze. Warszawa, 2009.

Stiennon (1961) – STIENNON, Jacques, ‘La Pologne et le pays Mosan au moyen âge. A propos d’un ouvrage sur la porte de Gniezno,’ Cahiers de la Civilisation Médiévale, 4:1961, 457-473.

Stohlmann (1980) – STOHLMANN, Jürgen, ‘Nachträge zu Hans Walther, Initia carminum ac versuum medii aevi (V),’ Mittellateinisches Jahrbuch, 15:1980, 259–286.

Stohlmann (1981) – STOHLMANN, Jürgen, ‘Nachträge zu Hans Walther, Initia carminum ac versuum medii aevi (VI),’ Mittellateinisches Jahrbuch, 16:1981, 409–441.

Stolpe (1970) – STOLPE, Jan, ‘Les manuscrits de Gorgias,’ Eranos. Acta philologica Suecana, 68:1970, 55-60.

Stones (2005) – STONES, Alison, ‘Questions of Style and Provenance in the Morgan Picture Bible,’ in: HOURIHANE, Colum (ed.), Between the Picture and the Word. Manuscript Studies from the Index of Christian Art. Princeton, 2005, 112-121.

Stopka (2020) – STOPKA, Krzysztof , ‘The oldest copy of the statutes of the University of lawyers in Padua from 1331 with later additions,’ in: Statuta Universitatis scholarium iuristarum studii generalis Paduani ab anno 1331 ad annum 1404 (Codex Bibliothecae Cathedralis Gnesnensis 180), Opole 2020, 20-93.

Stradomski (2018) – STRADOMSKI, Jan, ‘Dwie nietypowe redakcje kormczej św. Sawy w zbiorach rękopisów cerkiewnych w Polsce,’ in: Scala paradisi. Scripta im memoriam Demetrii Gogdanović viri acadaemici 1986-2016. Belgradi, 2018, 357-373.

Strehlke (1869) – STREHLKE, Ernst, ‘Dobran und Neu-Doberan (Pelplin),’ Jahrbücher des Vereins für Meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde, 34:1869, 20–54.

Strelcyn (1968) – STRELCYN, Stefan, ‘Les manuscrits hébreux dans les collections polonaises,’ Rocznik Orientalistyczny, 31:1968, 2, 135-143.

Strzelczyk (1986) – STRZELCZYK, Jerzy (ed.), Niemcy – Polska w średniowieczu. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii UAM w dniach 14-16 XI 1983 roku. Historia – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 126. Poznań, 1986.

Stummer (1979) – STUMMER, Wanda, ‘Oddział Rękopisów,’ in: CZAPELSKA, Zofia [et al.] (eds.), Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Przewodnik. Warszawa, 1979, 45-50.

Sudhoff (1909) – SUDHOFF, Karl, ‘Epistola et regimen Alphontii Cordubensis de pestilentia,’ Archiv für Geschichte der Medizin, 3:1909, 3, 223-226.

Sudhoff (1910) – SUDHOFF, Karl, ‘Die gedruckten mittelalterlichen medizinischen Texte in germanischen Sprachen. Eine literarische Studie,’ Archiv für Geschichte der Medizin, 3:1910, 4-5, 270-303.

Sudhoff (1920) – SUDHOFF, Karl, ‘Zum Breslauer und Diemerschen Arzneibuche,’ Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, 57:1920, 191-192.

Sułecki (2003) – SUŁECKI, Szymon, ‘Biblioteka Karmelitów w Krakowie na Piasku w świetle najstarszego inwentarza,’ Krakowski Rocznik Archiwalny, 9:2003, 201-216.

Sułecki (2014) – SUŁECKI, Szymon, Księgozbiór klasztoru karmelitów na Piasku w Krakowie. Kraków, 2014.

Suski (2014) – SUSKI, Andrzej, ‘Rękopiśmienne Mszały przedtrydenckie w Polsce,’ Anamnesis, 20:2014, 61‒89.

Suski et al. (2019) – SUSKI, Andrzej, TONIOLO, Alessandro, SODI, Manlio, Pontificali pretridentini (secc. IX-XVI). Guida ai manoscritti e concordanza verbale. Fontes scrutari, 4. Toruń, 2019.

Sutkowski (1958) – SUTKOWSKI, Adam, ‘Nieznane zabytki muzyki wielogłosowej z polskich rękopisów chorałowych XIII i XV w.,’ Muzyka, 3:1958, no. 3, 28-36.

Sutkowski (1960a) – SUTKOWSKI, Adam, ‘Średniowieczne instrumentarium w przedstawieniach miniatorskich polskich kodeksów iluminowanych,’ Muzyka, 5:1960, no. 2, 3‒28.

Sutkowski (1960b) – SUTKOWSKI, Adam, ‘Sekwencjarz dominikański Biblioteki Narodowej z początku XVI wieku,’ Muzyka, 5:1960, no. 2, 80-96.

Sutkowski (1961) – SUTKOWSKI, Adam, ‘Początki polifonii średniowiecznej w Polsce w świetle nowych źródeł,’ Muzyka, 1:1961, 3‒22.

Sutkowski (1965a) – SUTKOWSKI, Adam, ‘Cechy paleograficzne notacji muzycznych w polskich rękopisach średniowiecznych,’ Musica Medii Aevi, 1:1956, 53-68.

Sutkowski (1965b) – SUTKOWSKI, Adam, ‘Kompozycje nie chorałowe w Graduale Klasztoru św. Andrzeja w Krakowie (sygn. 205/594),’ Musica Medii Aevi, 1:1956, 89-95.

Sutkowski (1966) – SUTKOWSKI, Adam, ‘Les sujets musicaux dans les miniatures médiévales en Pologne,’ in: GALLAIS, Pierre, RIOU, Yves-Jean (eds.), Mélanges offerts à René Crozet Professeur à l’Université de Poitiers Directeur du Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médievale à l’occasion de son soixante-dixième anniversaire. T. 2. Supplément aux Cahiers de Civilisation Médiévale. Poitiers, 1966, 1341-1344.

Sutowicz (2003) – SUTOWICZ, Anna, ‘Przyczynek do badań nad życiem wewnętrznym klasztoru klarysek we Wrocławiu w okresie średniowiecza,’ Saeculum Christianum, 10:2003, 1, 5-22.

Sutowicz (2008) – SUTOWICZ, Anna, ‘Dorobek rękopiśmienny śląskich klasztorów żeńskich (XIII-XVIII w.),’ Wrocławski Przegląd Teologiczny, 16:2008, 2, 155-179.

Sutowicz (2011) – SUTOWICZ, Anna, ‘Maryja w duchowości śląskich klarysek i benedyktynek w okresie średniowiecza,’ Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne, 10:2011, 1, 209-225.

Sutowicz (2012a) – SUTOWICZ, Anna, ‘Język modlitwy jako element kształtowania świadomości jednostki i grupy na przykładzie niemieckojęzycznych rękopisów liturgicznych z średniowiecznych bibliotek śląskich klasztorów żeńskich,’ Świdnickie Studia Teologiczne, 9:2012, 9, 333-352.

Sutowicz (2012b) – SUTOWICZ, Anna, ‘Timor mortis conturbat me. Człowiek wobec śmierci i zaświatów w XIV-i XV-wiecznych tekstach liturgicznych klarysek i benedyktynek śląskich,’ Saeculum Christianum, 19:2012, 2, 5-24.

Svobodová (1996) – SVOBODOVÁ, Milada, Katalog českých a slovenských rukopisů sign. XVII získaných Národní (Universitní) knihovnou po vydání Truhlářova katalogu z roku 1906. Praha, 1996.

Svobodová (2010) – SVOBODOVÁ, Andrea, Teoretické otázky související s přípravou edice prokopských legend: S návrhem edice Života sv. Prokopa = Theoretical Questions of Edition of Old Czech Prokopian Legends: With a Proposition of Edition of «Život sv. Prokopa». Praha, 2010 [MA thesis, typescript].

Svobodová (2011) – SVOBODOVÁ, Milada, ‘«Weiter folgen alten pargamenene geschriebene Bücher». Sbírka strědověkých rukopisů v knihovně Václava Jana hraběte Michny z Vacínova (+ 1667),’ Miscellanea odděleni rukpisů a starých tisků, 21:2011, 27-59.

Svobodová (2016) – SVOBODOVÁ, Andrea, Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zaměřením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu české sbírky kázání = Comprehensive Study of The Dzikowian Manuscript Focusing on a Graphic, Language and Textual Analysis of the Czech Postil. Praha, 2016 [PhD thesis, typescript].

Svobodová, Voleková (2016) – SVOBODOVÁ, Andrea, VOLEKOVÁ, Kateřina, ‘K nestandardním jazykovým jevům ve staročeských textech,’ Bohemica Olomucensia, 8:2016, 3: Linguistica, 17-36.

Swartz (1913) – SWARTZ, Walter Johann, A Study of Ms. 29 in the Libraries of the University of Chicago, Containing the Satires of Juvenal. Chicago, 1913.

Swastek (1967) – SWASTEK, Józef, ‘Kolofony św. Jana Kantego w rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 14:1967, 151-202.

Swastek (1986) – SWASTEK, Józef, Święta Brygida Szwedzka i Zakon Najświętszego Zbawiciela ze szczególnym uwzględnieniem klasztorów na ziemiach polskich. Lublin, 1986.

Szafraniec (1960) – SZAFRANIEC, Stanisław (ed.), ‘Opis przeniesienia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z Jerozolimy na Jasną Górę,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 1:1960, 2, 196-204.

Szafrański (1967) – SZAFRAŃSKI, Adam Ludwik, ‘Mateusz z Krakowa. Wstęp do badań nad życiem i twórczością naukową,’ Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, 8:1967, 25–92.

Szajko (1984) – SZAJKO, Urszula, ‘Rękopisy starego zasobu w zbiorach Książnicy Szczecińskiej,’ Bibliotekarz Zachodniopomorski, 25:1984, 4, 76-80.

Szczepańska (1927) – SZCZEPAŃSKA, Maria, ‘Do historii polskiej pieśni w XV wieku,’ Przegląd Muzyczny 1927, no. 5-6.

Szczepańska (1928a) – SZCZEPAŃSKA, Maria, ‘Wielogłosowe opracowania hymnów mariańskich w rękopisach polskich z XV w.,’ Kwartalnik Muzyczny, 1:1928, 1–19.

Szczepańska (1928b) – SZCZEPAŃSKA, Maria, ‘O nieznanych «lamentacjach» polskich z końca XV wieku,’ Myśl Muzyczna, 8:1928, 49-51.

Szczepańska (1930a) – SZCZEPAŃSKA, Maria, ‘Do historii muzyki wielogłosowej w Polsce z końca XV wieku,’ Kwartalnik Muzyczny, 8:1930, 275-306.

Szczepańska (1930b) – SZCZEPAŃSKA, Maria, ‘Nowe źródło do historji muzyki średniowiecznej w Polsce,’ in: Księga pamiątkowa ku czci profesora Dr. Adolfa Chybińskiego ofiarowana przez uczniów i przyjaciół z okazji pięćdziesiątej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy jego pracy naukowej (1880-1905-1930). Kraków, 1930, 15-56.

Szczepańska (1958) – SZCZEPAŃSKA, Maria, ‘Zabytki muzyki wielogłosowej XV wieku,’ in: SZWEYKOWSKI, Zygmunt M. (ed.), Z dziejów polskiej kultury muzycznej. T. 1: Kultura staropolska. Kraków, 1958, 56-70.

Szczotka (1972) – SZCZOTKA, Marian, Śpiewy Proprium de Tempore w bernardyńskiej księdze chorałowej z I połowy XVI wiek. Lublin, 1978 [MA thesis, typescript, Catholic University of Lublin].

Szczotka (1999a) – SZCZOTKA, Marian, ‘Trzynastowieczny graduał Ms. 205 z biblioteki klarysek krakowskich w świetle polskiej i europejskiej tradycji liturgiczno-muzycznej. Studium źródłoznawcze,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 71:1999, 253-368.

Szczotka (1999b) – SZCZOTKA, Marian, ‘Trzynastowieczny graduał Ms. 205 z biblioteki klarysek krakowskich w świetle polskiej i europejskiej tradycji liturgiczno-muzycznej. Studium źródłoznawcze. Część druga – aneksy,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 72:1999, 353-443.

Szelińska (1962) – SZELIŃSKA, Wacława, ‘Dwa testamenty Jana z Dąbrówki. Z dziejów życia umysłowego Uniwersytetu Krakowskiego w połowie XV wieku,’ Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej, seria A, 5:1962, 1-40.

Szelińska (1966) – SZELIŃSKA, Wacława, Biblioteki profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w XV i początkach XVI wieku. Wrocław-Warszawa-Kraków, 1966.

Szelińska (1990) – SZELIŃSKA, Wacława, Książka Erazma z Rotterdamu w środowisku krakowskim w XVI wieku. Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 125. Kraków, 1990.

Szelińska (1993) – SZELIŃSKA, Wacława, ‘Krakowski katalog dobroczyńców zakonu bernardynów z lat 1453-1602. (Z dziejów księgozbiorów klasztornych),’ Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, Tom spec. red. nauk. M. Mlekicka, Warszawa 1993, 111-117.

Szelong (2001) – SZELONG, Krzysztof, SZELONG, Małgorzata (eds.), Duchowe źródła kultury cieszyńskiej: katalog wystawy. Cieszyn, 2001.

Szendrei (1999) – SZENDREI, Janka, ‘Notacja liniowa w polskich źródłach chorałowych XII–XVI wieku,’ in: WITKOWSKA ZAREMBA, Elżbieta (ed.), Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI‒XVI wieku. Studia. Kraków, 1999, 187–281.

Szukiel (2010) – SZUKIEL, Piotr, Nieznany kodeks kantora fundacji Jana Łaskiego z lat 20. XVI w. University of Wrocław, Wrocław, 2010 [MA thesis, typescript].

Szukiel (2015) – SZUKIEL, Piotr, ‘Pierwszy kodeks kantora proweniencji polskiej. Przyczynek do dalszych badań nad obecnością kodeksów kantorskich na ziemiach polskich,’ Liturgia Sacra, 21:2015, 2, 417-426.

Szukiel (2018) – SZUKIEL, Piotr, ‘«Liber ordinarius» klasztoru premonstratensów na Ołbinie. Przyczynek do dalszych badań nad rękopisem,’ in: WÓJCIK, Marek L. (ed.), Od benedyktynów i premonstratensów do salezjanów. Dzieje kościoła i parafii św. Michała Archanioła na wrocławskim Ołbinie. Materiały konferencji naukowej z okazji 70-lecia obecności salezjanów na wrocławskim Ołbinie (Wrocław, 28-29 kwietnia 2017 r.). Wrocław-Borowianka, 2018, 93-109.

Szukiel (2019) – SZUKIEL, Piotr, Liturgia kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu w świetle «Liber ordinarius» z lat 1440/1584. Rozprawa doktorska wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Derwicha, Wrocław 2019 [PhD thesis, typescript].

Szulc (2004) – SZULC, Alicja, «Homo religiosus» późnego średniowiecza. Bernardyński model dewocji masowej. Poznań, 2004 [PhD thesis, typescript, UAM].

Szulc (2009) – SZULC, Alicja, ‘Codex collecticius Jakuba z Kowalewic. Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu,’ Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski, 4:2009, 409-418.

Szulc (2010) – SZULC, Alicja, ‘Średniowieczne kodeksy rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu,’ (in:) GAZIŃSKI, Radosław (ed.), Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych. Szczecin, 2010, 149-155.

Szulc (2014) – SZULC, Alicja, ‘Kodeks magistra Hieronima Szwarca. Przyczynek do dziejów najstarszego księgozbioru bernardynów w Krakowie,’ Biblioteka, 18 (27):2014, 219-234.

Szulc (2016) – SZULC, Alicja, ‘Ukryte w okładce. O odnalezionym dokumencie Innocentego VII z 1404 roku i opactwie cysterskim w Pomuku,’ Biblioteka, 20 (29):2016, 7-21.

Szulc (2019) – SZULC, Alicja, ‘XIV-wieczny kodeks Antonio da Rido z Padwy zez zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (Rkp. 1736). Analiza treściowa i proweniencyjna,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 117-127.

Szulist (2000) – SZULIST, Władysław, Przeszłość obecnych obszarów diecezji pelplińskiej do 1772 r. Vol. 1. Pelplin, 2000.

Szwed, Narloch (2021) – SZWED, Zofia, NARLOCH, Andrzej, ‘A Fragment of a Menologium in a Lectionary Gospel from the National Library of Poland,’ Quaestio Rossica, 9:2021, no. 4, 1355–1371.

Szwemiński (1864) – SZWEMIŃSKI, Jan Józef, Catalogus librorum qui in Bibliotheca Gymnasii Posnaniensis ad s. Mariam (Magd.) asservantur. Poznań, 1864.

Szydełko (1967) – SZYDEŁKO, Kazimierz, Graduał Bernardynów krakowskich z 1524. Lublin, 1967 [MA thesis, typescript, Catholic University of Lublin].

Szygenda (1980) – SZYGENDA, Zbigniew, ‘Analiza źródłoznawcza rękopisu muzycznego ms. 2 z Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku,’ Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 4:1980, 235-279.

Szyller (1996) – SZYLLER, Sławomir, ‘Nieznana średniowieczna kompozycja muzyczna z rękopisu Biblioteki Narodowej BOZ 64,’ Muzyka, 41:1996, 3, 109–116.

Szyller (2012) – SZYLLER, Sławomir, ‘Centralny katalog rękopisów średniowiecznych,’ Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 6:2012, 201-203.

Szyller (2018) – SZYLLER, Sławomir, ‘Das Sacramentarium Tinecense. Zur Geschichte und zu asugewählten kodikologischen Fragen,’ in: BEUCKERS, Klaus Gereon, BIHRER, Andreas (eds.), Das Sakramentar aus Tyniec. Eine Prachthandschrift des 11. Jahrhunderts und die Beziehungen zwischen Köln und Polen in der Zeit Kasimirs des Erneuerers. Wien-Köln-Weimar, 2018, 51–65.

Szyller (2019) – SZYLLER, Sławomir, ‘Jan Burcardi i jego kolekcje kazań,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 129-137.

Szymański (1966) – SZYMAŃSKI, Józef: ‘Krakowski rękopis reguły akwizgrańskiej z roku około 1103,’ Studia Źródłoznawcze, 11:1966, 39-51.

Śnieżyńska-Stolot (1992) – ŚNIEŻYŃSKA-STOLOT, Ewa, Tajemnice dekoracji Psałterza Floriańskiego. Z dziejów średniowiecznej koncepcji uniwersum. Warszawa, 1992.

Śnieżyńska-Stolot (1994) – ŚNIEŻYŃSKA-STOLOT, Ewa, Ikonografia znaków zodiaku i gwiazdozbiorów w średniowieczu. Kraków, 1994.

Świdziński (1976) – ŚWIDZIŃSKI, Stanisław, ‘Die älteste Quelle zur legendären Geschichte des wundertätigen Bildes der Mutter Gottes von Jasna Góra in Tschenstochau und ihre kritische Beleuchtung,’ Ephemerides Mariologicae, 26:1976, 413-433.

Świerczek (1930) – ŚWIERCZEK, Wendelin, ‘Dominikańska księga sekwencji,’ Muzyka Kościelna, 5:1930, 61-62, 87-88, 105-108.

Świerk (1965a) – ŚWIERK, Alfred, ‘Piętnastowieczny księgozbiór Jana Rodzyny, polskiego kaznodziei we Wrocławiu,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 20:1965, 2, 171–178.

Świerk (1965b) – ŚWIERK, Alfred, Średniowieczna biblioteka klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu. Śląskie Prace Bibliograficzne i Bibliotekoznawcze, 8. Wrocław, 1965.

Świerk (1966) – ŚWIERK, Alfred, ‘Fragmenty piętnastowiecznego katalogu biblioteki wrocławskich dominikanów,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 21:1966, 4, 541–556.

Świerk (1968) – ŚWIERK Alfred, ‘Schreibstube und Schreiber des Augustiner-Chorherrenstiftes zu Sagan im Mittelalter,’ Archiv für Schlesische Kirchengeschichte, 26:1968, 124-140.

Świerk (1969) – ŚWIERK, Alfred, ‘Beiträge zur Geschichte schlesischer Privatbibliotheken bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts,’ Archiv für Schlesische Kirchengeschichte, 27:1969, 75–97.

Świętochowski (1968) – ŚWIĘTOCHOWSKI, Robert, ‘Identyfikacja postaci Marka z Płocka,’ Muzyka, 13:1968, 75–80.

Świętochowski (1976) – ŚWIĘTOCHOWSKI, Robert, ‘Biblioteka OO. Dominikanów w Krakowie,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 33:1976, 299-311.

Tabor (2008) – TABOR, Dariusz, ‘Miniatorstwo lubiąskie pierwszej połowy XIV wieku,’ in: KOZIEŁ, Andrzej (ed.), Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści. Wrocław, 2008, 61-77.

Tabor (2015) – TABOR, Dariusz, ‘Dworskie inspiracje w kodeksie cysterskim. Wybrane motywy zdobnicze i ikonograficzne «Moralia in Job Sancti Gregorii Magni» z Rud Wielkich,’ in: STARZYŃSKI, Marcin (ed.), Sztuka i kultura duchowa Zakonu Cysterskiego. Cistercium Mater Nostra, 5. Kraków, 2011, 45–52.

Tabor (2018) – TABOR, Dariusz, ‘Od «lectio divina» do dwóch sensów pisma. Refleksy cysterskiej egzegezy w «Psałterzu trzebnickim I F 440»,’ in: STARZYŃSKI, Marcin, TABOR, Dariusz, Dzieje i kultura cystersów w Polsce. T. 2. Kraków, 2018.

Tafiłowski (2014) – TAFIŁOWSKI, Piotr, ‘Rejestracja rękopiśmiennych i drukowanych poloników. Problem wciąż otwarty,’ Roczniki Biblioteczne, 58:2014, 87-100.

Tafliński (2011) – TAFLIŃSKI,Karol, Charakterystyka iluminowanych kodeksów w opactwie cystersów w Mogile na podstawie wybranych rękopisów. Kraków, 2011 [MA thesis, typescript].

Taitto 1 (2001) – TAITTO, Ilkka, Catalogue of Medieval Manuscript Fragments in the Helsinki University Library. IV: Fragmenta membranea. Antiphonaria. 1: Text. Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja, 67. Helsinki, 2001.

Taitto 2 (2001) – TAITTO, Ilkka, Catalogue of Medieval Manuscript Fragments in the Helsinki University Library/. IV: Fragmenta membranea. Antiphonaria. 2: Plates. Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja, 68. Helsinki, 2001.

Tarnowski (2000) – TARNOWSKI, Andrea, Le chemin de longue étude. Édition critique du ms. Harley 4432. Lettres gothiques. Le Livre de poche, 4558. Paris, 2000.

Taszycki (1975) – TASZYCKI Witold, Najdawniejsze zabytki języka polskiego. Ed. 5. Wrocław, 1975.

Tatarzyński (1993) – TATARZYŃSKI, Ryszard, ‘Repertorium «Auctoritatum theologicarum» medii aevi, quae in Bibliotheca Iagellonica Cracoviae asservantur,’ Studia Mediewistyczne, 30:1993, 55-67.

Tatarzyński (1997) – TATARZYŃSKI, Ryszard, Peregrini de Opole Sermones de tempore et de sanctis e condicibus manu scriptis primum edidit Richardus Tatarzyński. Warszawa, 1997.

Tchórzewska-Kabata (2000) – TCHÓRZEWSKA-KABATA, Halina (ed.), Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki Narodowej. Warszawa, 2000.

Tchórzewska-Kabata (2004) – TCHÓRZEWSKA-KABATA, Halina (ed.), Iluminacje «Psałterza Potockich» z kolekcji wilanowskiej. Warszawa, 2004.

Tchórzewska-Kabata (2015) – TCHÓRZEWSKA-KABATA, Halina (ed.), Odnaleziona miniatura z Psałterza Potockich z Kolekcji Wilanowskiej. . Warszawa, 2015.

Temple (1976) – TEMPLE, Elżbieta, Anglo-Saxon Manuscripts 900-1066. A Survey of Manuscripts Illuminated in the British Isles, 2. London, 1976.

Tenneroni (1894) – TENNERONI, Annibale, Catalogo ragionato dei manoscritti appartenuti al fu Conte Giacomo Manzoni. Vol. 4. Città di Castello, 1894.

Terlecki (1939) – TERLECKI, Władysław, Miniatury graduału z fundacji króla Jana Olbrachta. Źródła ikonograficzne miniatur i stosunek do grafiki zachodniej. Koloryt i ikonografia. Lwów, 1939.

Theele (1920) – THEELE, Joseph, Die Hanschriften des Benediktinerklosters S. Petri zu Erfurt. Beiheft zum Zentralblatt für Bibliothekswesen, 48. Leipzig, 1920.

Thibaut (1912) – THIBAUT, Jean-Baptiste, Monuments de la notation ekphonétique et neumatique de l’Église latine. Exposé documentaire des manuscrits de Corbie, St. Germain-des-Prés et de Pologne, conservés à la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg. Saint-Péterbourg, 1912.

Ticha (1984) – TICHA, Zdeňka, Cesta starši české literatury. Praha, 1984.

Tiefenbach (2003) – TIEFENBACH, Heinrich, ‘Die altsächsische Psalmenübersetzung im Lublin/Wittenberger Psalter. Mit einer Neuedition des Textes,’ in: BERGMANN, Rolf (ed.), Volkssprachig-lateinische Mischtexte und Textensembles in der althochdeutschen, altsächsischen und altenglischen Überlieferung: Mediävistisches Kolloquium des Zentrums für Mittelalterstudien der Otto-Friedrich-Universität Bamberg am 16. und 17. November 2001. Heidelberg, 2003.

Timpanaro (1963) – TIMPANARO, Sebastiano, ‘Per la critica testuale dell’Ephemeris di Ditti-Settimio,’ in: BARABINO, Giuseppina (ed.), Lanx satura. Nicolao Terzaghi oblata. Miscellanea philologica. Pubblicazioni dell’Istituto di filologia classica e medievale, 16. Genova, 1963, 325-342.

Tissoni (1980) – TISSONI, Benvenuti Antonia, ‘Uno sconosciuto testimone delle Ecloghe di Calpurnio e di Nemesiano,’ Italia Medievale e Umanistica, 23:1980, 381-387.

Tolochko (2013) – TOLOCHKO, Oleksij, ‘Notes on the «Radziwiłł Codex»,’ Studi Slavistici, 10:2013, 29-42.

Tomaszewski (1975) – TOMASZEWSKI, Wojciech, ‘Graduały norbertańskie I F 385, I F 422, I F 423 z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Studium źródłoznawcze,’ Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 1:1975, 1, 59–194.

Tomkowicz (1916) – TOMKOWICZ, Stanisław, ‘Obecny stan archiwów i bibliotek w Królestwie Polskiem pod okupacją austriacką,’ Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie, 22:1916, 5, 5-6.

Tomkowicz (1934) – TOMKOWICZ, Stanisław, ‘Modlitewnik Królowej Bony w Wilanowie,’ Prace Komisji Historji Sztuki, 5:1930/1934, 30-44.

Tosatti (2007) – TOSSATI, Bianca Silvia, ‘Intorno alla vetrata duccesca. Confronti coi trattati di tecniche,’ in: CACIORGNA, Marilena [et al.] (eds.), Oculus cordis. La vetrata di Duccio. Stile, iconografia, indagini tecniche, restauro. Atti del convegno internazionale di studi (Siena, Spedale di Santa Maria della Scala, Sala «Santa Caterina», 29 settembre 2005). Pisa, 2007, 141-189.

Tošnerova (2002-2004) – TOŠNEROVÁ, Marie, ‘Rukopisy předbělohorského obdobi (1526-1620) signatury DA-DE w knihovně kanonie premonstrátů na Strahově,’ Studie o rukopisech, 35:2002-2004, 115-156.

Tošnerova et al. (2004) – TOŠNEROVA, Marie [et al.] (eds.), Průvodce po rukopisných fondech v České republice. D. 4: Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice. Studie o Rukopisech. Monographia, 10. Praha, 2004.

Toth (2008) – TÓTH, Peter, Catalogus codicum Latinorum Medii Aevi Bibliothecae Universitatis Budapestinensis revisus et auctus per Petrum Tóth. Budapest, 2007 [typescript].

Triller (1968) – TRILLER, Eugenia, ‘Incipity średniowiecznych rękopisów w zbiorach Biblioteki Ossolineum. (Nowe nabytki),’ Roczniki Biblioteczne, 12:1968, 1/4, 455-470.

Tříška (1967) – TŘIŠKA, Josef, Literární činnost předhusitské University. Sbírka pramenu a příruček k dějinám University Karlovy, 5, Praha, 1967.

Tříška (1968) – TŘIŠKA, Josef, ‘Příspěvky k středověké literární Universitě,’ Acta Universitatis Carolinae. Нistoria Universitatis Carolinae Pragensis, 9:1968, 7–28.

Třiška (1973) – TŘIŠKA, Josef, ‘Leningradska rukopisná bohemika = Bohemica manu scripta Leningradii asservata,’ Acta Universitatis Carolinae. Нistoria Universitatis Carolinae Pragensis, 13:1973, Fasc. 1-2, 181-214.

Tříška (1974) – TŘIŠKA, Josef,’Sopuisy rukopisných textů (Maďarsko, NDR). Catalogi textuum manu scriptorum (Hungaria Germania Democratica),’ Acta Universitatis Carolinae. Нistoria Universitatis Carolinae Pragensis, 14:1974, fasc. 1-2, 161-186.

Trypućko (2007) – TRYPUĆKO, Józef, The Catalogue of the Book Collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala. Ed. by Michał SPANDOWSKI, Sławomir SZYLLER. Vol. 1: Introduction. Manuscripts. Incunabula. Warszawa-Uppsala, 2007.

Trzciński (1908) – TRZCIŃSKI, Tadeusz, ‘Średniowieczne rękopisy biblioteki kapitulnej w Gnieźnie,’ Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, 35:1908, 169–320.

Trzciński (1909) – TRZCIŃSKI, Tadeusz, Biblioteka Seminaryum Duchownego w Gnieźnie. Katalog rękopisów aż do r. 1725. Poznań, 1909.

Trzciński, Lisiecki (1904) – TRZCIŃSKI, Tadeusz, LISIECKI, Arkadiusz, ‘Krótkie wiadomości z bibliotek gnieźnieńskich. 2. Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Gnieźnie aż do wieku XVI,’ Przegląd Kościelny, 6:1904, 212-228, 282-306.

Turyn (1920) – TURYN, Aleksander, ‘De Homeri et Ioannis Actuarii codicibus Varsoviensibus,’ Eos, 30: 1920, 505-511.

Turyn (1929) – TURYN, Aleksander, De Aelii Aristidis codice Varsoviensi atque de Andrea Taranowski et Theodosio Zygomala. Archiwum Filologiczne, Polska Akademia Umiejętności, 9. Kraków, 1929.

Twardzik (2006) – TWARDZIK, Wacław (ed.), Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego. Kraków, 2006 (CD-ROM).

Tylus (1997) – TYLUS, Piotr, ‘Fragment d’un roman arthurien,’ in: BARTOSZ, Anna, DYBEL, Katarzyna, TYLUS, Piotr (eds.), Jeux de la variante dans l’art et la littérature du Moyen Âge. Mélanges offerts à Anna Drzewicka. Kraków, 1997, 103-114.

Tylus (2001) – TYLUS, Piotr, Histoire de la Reine Berthe et du Roy Pepin, mise en prose d’une chanson de geste. Textes littéraires français, 536. Genève, 2001, 11-15.

Tylus (2002) – TYLUS, Piotr, ‘Fragment des Prophécies de Merlin,’ Romanica Cracoviensia, 2:2002, 201-206.

Tylus (2003) – TYLUS, Piotr, ‘Fragment de l’Estoire del Saint Graal,’ Cultura Neolatina, 63:2003, fasc. 1-2, 73-81.

Tylus (2006) – TYLUS, Piotr, ‘Quelques nouveaux manuscrits français religieux et didactique dans la collection «Berlinoise» à la Bibliothèque Jagellonne,’ in: «Contez me tout». Mélanges de langue et de littérature médiévales offerts à Herman Braet / réunis par Catherine Bel, Pascale Dumont et Frank Willaert. Louvain, 2006.

Tylus (2017) – TYLUS, Piotr,‘Über ein Stundenbuch der Preussischen Staatsbibliothek, in Krakau jüngst wiederentdeckt,’ Bibliotheksmagazin, 2017/2, 51-56.

Uhlíř (1998) – UHLÍŘ, Zdeněk, ‘Dušičková kázání v rukopisech pozdního středověku. I. Rozpad heortologického systému,’ Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 15:1998, 14-57.

Ujda (1929) – UJDA, Jan, ‘Bibljoteka Państw. Gimnazjum im. św. Jana Kantego,’ in: WIERCZYŃSKI, Stefan (ed.), Bibljoteki wielkopolskie i pomorskie. Poznań, 1929, 143-147.

Ulanowski (1895) – ULANOWSKI, Bolesław, ‘Trzy zabytki do historyi parlamentaryzmu w Polsce w XV wieku,’ Archiwum Komisyi Prawniczej, 1:1865, 146-167.

Ulanowski (1897) – ULANOWSKI, Bolesław, ‘Najdawniejszy układ systematyczny prawa polskiego z XV wieku,’ Archiwum Komisyi Prawniczej, 5:1897, 37-190.

Ulanowski (1897) – ULANOWSKI, Bolesław (ed.), ‘Statuta capitulorum Gneznensis et Poznaniensis ecclesiarumque collegiatarum Varsoviensis et Lanciciensis,’ Archiwum Komisji Prawniczej, 5:1897, 451–546.

Ulanowski (1921a) – ULANOWSKI, Bolesław (ed.), ‘Statuta Casimiri Magni,’ [p. 1], in: Archiwum Komisji Prawniczej. T. 2. Kraków, 1921.

Ulanowski (1921b) – ULANOWSKI, Bolesław (ed.), ‘Statuta Casimiri Magni,’ [p. 2], in: Archiwum Komisji Prawniczej. T. 4. Kraków, 1921.

Ulanowski, Kutrzeba (1921) – ULANOWSKI, Bolesław, KUTRZEBA Stanisław, ‘Opisy rękopisów,’ Archiwum Komisyi Prawniczej, 2 (1921), XI-L.

Umiński (2004) – UMIŃSKI, Wacław, ‘Prezentacja zbiorów bibliotecznych w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy w Krakowie,’ FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2004 nr 1-2 (18-19), 100-106.

Umiński (2009) – UMIŃSKI, Wacław, ‘Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu – przeszłość i teraźniejszość,’ Bibliotheca Nostra, 18:2009 nr 2, 35-49.

Unterlauff (1893) – UNTERLAUFF, Max, ‘Ein schlesisches Formelbuch des 14. Jahrhunderts,’ Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, 27:1893, 310-355.

Urban (1949) – URBAN, Wincenty, ‘Średniowieczne rękopisy Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu,’ Ateneum Kapłańskie, 41:1949, 3, 279-281.

Urban (1954) – URBAN, Wincenty, Zachowane rękopisy i inkunabuły Biblioteki Kapitulnej w Wrocławiu. Wrocław 1954; typescript available at the Chapter Library in Wrocław.

Urban (1956) – URBAN, Wincenty, Rękopisy Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu. Wrocław, 1956 [typescript available at the Chapter Library in Wrocław, National Library and Jagellonian Library].

Urban (1959) – URBAN, Wincenty, Studia nad dziejami wrocławskiej diecezji w pierwszej połowie XV wieku. Wrocław 1959.

Urban (1960) – URBAN, Wincenty, ‘Najstarszy benedykcjonał w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu,’ Ruch Biblijny i Liturgiczny, 13:1960, nr 3-4, 303-320.

Urban (1961) – URBAN Wincenty, ‘Próba wyjaśnienia pochodzenia pontyfikatu z r. 1435 przechowywanego w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu,’ Ruch Biblijny i Liturgiczny, 14:1961, nr 3-4, 148-152.

Urban (1963) – URBAN, Wincenty, ‘Rękopisy liturgiczne Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 6:1963, 155-190.

Urban (1964) – URBAN, Wincenty, ‘Rękopisy skrypturystyczne i egzegetyczne w zbiorach Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 9:1964, 21-36.

Urban (1965) – URBAN, Wincenty, ‘Rękopisy prawnicze Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu,’ Prawo Kanoniczne, 8:1965, 1, 109-132.

Urban (1973) – URBAN, Wincenty, ‘Dzieła Mateusza z Krakowa w zbiorach Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu,’ Colloquium Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne, 5:1973, 243–251.

Urban (1977a) – URBAN, Wincenty, ‘Rękopisy historyczne w zbiorach Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu,’ Studia Płockie, 5:1977, 274-289.

Urban (1977b) – URBAN, Wincenty, ‘Rękopis dzieł św. Cypriana z XV wieku w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 35:1977, 247-250.

Urban (1980) – URBAN, Wincenty, ‘Zachowany rękopis patrologiczny z księgozbioru biskupa Jana IV Rotha (1482-1506),’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 40:1980, 179-183.

Urban (1989) – URBAN, Jacek, ‘Średniowieczna biblioteka opactwa Benedyktynów w Lubiniu,’ Roczniki Biblioteczne, 33:1989, 1/2, 3-38.

Urban (1991) – URBAN, Jacek, ‘Średniowieczna biblioteka opactwa Benedyktynów w Lubiniu,’ Zeszyty Lubińskie, 1:1991, 17-32.

Urban (2017) – URBAN, Jacek, ‘Biblioteka Kapitulna na Wawelu,’ Rocznik Biblioteki Kraków, 1:2017, 205-229.

Urdová (2009) – URDOVÁ, Sylvia, ‘Hudobné motívy v Notovanom breviári (1375) vo fonde Kolegiálnej knižnice v Prešove,’ Slovenská Hudba, 2009, no. 2-3, 109-133.

Uruszczak (1976) – URUSZCZAK, Wacław, ‘Un jurista español olvidado – Garcia Quadros de Sevilla. Sobre la historia de la ciencia juridica en Polonia en la epoca del rinacimento,’ Annuario de historia del derecho español, 46:1976, 469–502.

Uruszczak (1977) – URUSZCZAK, Wacław, ‘Zapomniany prawnik hiszpaŃski Garsias Quadros z Sewilli,’ Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 22:1977, 57–74.

Ušakov (1927) – UŠAKOV, Sergej Aleksandrovič, ‘Sbornik ital’ânskih stihotvorenij XV v. (Rukopis’ Publičnoj biblioteki Ital.Q.XIV.1),’ in: Srednevekov’e v rukopisâh Publičnoj biblioteki. Vyp. 2. Leningrad, 1927, 119–142.

Usowicz (1948) – Aleksander USOWICZ, ‘Traktaty Jana z Głogowa jako wyraz kultury średniowiecznej,’ Nasza Przeszłość, 4:1948, 125-156.

Uth (1930) – UTH, Grzegorz, Szkic historyczno-biograficzny zakonu Augustjańskiego w Polsce. Kraków, 1930.

Valentinelli (1872) – VALENTINELLI, Giuseppi, ‘Biblioteca di San Gregorio al Monte Celio in Roma,’ Archivio Veneto, 3:1872, 152-156.

Varjú (1899) – VARJÚ, Elemér, A gyulafejérvári Batthyány-könyvtár. Budapest, 1899.

Vasil’eva (2015) – VASIL’EVA, Ol’ga Valentinovna, ‘«Haldejsko»-latinskij konvolût i Orientalia Zaluskih,’ in: Vostok-Zapad: Istoriko-literaturnyj al’manah. Moskva, 2015, 143–153.

Vasilik (1995) – VASILIK, V., ‘Franciscan manuscripts in Russia,’ Archivum Franciscanum Historicum, 88:1995, 533-558.

Veselovská et al. (2017) – VESELOVSKÁ, Eva, ADAMKO, Rastislav, BEDNÁRIKOVÁ, Janka, Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku. Bratislava, 2017.

Vetulani (1935) – VETULANI, Adam, ‘Z badań nad prawem rzymskiem w Dekrecie Gracjana,’ in: Księga pamiątkowa ku czci Fryderyka Zolla. Kraków, 1935, 119-159.

Vetulani (1953a) – VETULANI, Adam, ‘Krakowska biblioteka katedralna w świetle swego inwentarza z r. 1110,’ Slavia Antiqua, 4:1953, 163-192.

Vetulani (1953b) – VETULANI, Adam, ‘Les manuscrits du Décret de Gratien et des oeuvres des décrétistes dans les bibliothèques polonaises,ʼ Studia Gratiana, 1:1953, 219-287.

Vetulani (1955) – VETULANI, Adam, Dekret Gracjana i pierwsi dekretyści w świetle nowego źródła. Wrocław-Kraków, 1955.

Vetulani (1963) – VETULANI, Adam, ‘Średniowieczne rękopisy płockiej biblioteki katedralnej,’ Roczniki Biblioteczne, 7:1963, Fasc. 3-4, 313-443.

Vetulani (1967) – VETULANI, Adam, ‘Trois manuscrits canoniques de la Bibliothèque Publique de Léningrad,’ Studia Gratiana, 12:1967, 181-203.

Vetulani (1976) – VETULANI, Adam, ‘Manuscrits canoniques médiévaux de la Bibliothèque Publique de Léningrad,’ Studia Gratiana, 20:1976, 379-396.

Vetulani, Kuttner (1960) – VETULANI, Adam, KUTTNER, Stephan, ‘Un fragment d’une collection systématique de décrétales antérieure à la «Compilatio prima»,’ Traditio, 16:1960, 534-540.

Vilikovský (1946) – VILIKOVSKÝ, Jan, ‘Staršíliteratura slezská a její význam v literatuře české,’ in: Slezsko, český stát a česká kultura. Opava, 1946. 114-123.

Villenfagne d’Ingihoul (1810) – VILLENFAGNE D’INGIHOUL, Hilarion Noël, Mélanges pour servir à l’histoire civile, politique et littéraire du ci-devant pays de Liège. Liège, 1810.

Vintr (1986) – VINTR, Josef, Die älteste tschechische Psalterübersetzung. Wien, 1986.

Vintr (1995) – VINTR, Joseph, ‘Altpolnischen Glossen des XIV. Jahrhunderts in einer Handschrift des österreichischen Stifts Melk,’ Wiener slavistisches Jahrbuch, 41:1995, 221-225.

Vizkelety (1973) – VIZKELETY, András, Beschreibendes Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in Ungarischen Bibliotheken. Bd. 2: Budapest, Debrecen, Eger, Esztergom, Győr, Kalocsa, Pannonhalma, Pápa, Pécs, Szombathely. Wiesbaden, 1973.

Vizkelety (1993) – VIZKELETY, András, Mittelalterliche lateinische Handschriften-fragmente in Esztergom. Fragmenta et codices in Bibliothecis Hungariae, 2. Budapest, 1993.

Voelkle (2005) – VOELKLE, William, ‘Provenance and Place: The Morgan Picture Bible,’ in: HOURIHANE, Colum (ed.), Between the Picture and the Word. Manuscript Studies from the Index of Christian Art. Princeton, 2005, 12-23.

Voelkle et al. (2015) – VOELKLE, William M. [et al.], La Biblia de los Cruzados. Siglo XIII = The Crusader Bible. Scriptorium, 2015.

Von Euw (2008) – VON EUW, Anton, Die St. Galler Buchkunst vom 8. bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. Bd. 1: Textband. Monasterium Sancti Galli, Bd. 3. St. Gallen, 2008.

Voorbij (1990) – VORBIJ, Johannes Benedictus, ‘La version Klosterneuburg et la version Douai du Speculum historiale Manifestations de l’évolution du texte,’ in: PAULMIER-FOUCART, Monique [et al.] (eds.), Vincent de Beauvais. Intentions et réceptions d’une œuvre encyclopédique au Moyen Âge. Actes du XIVe colloque de l’Institut d’études médiévales, organisé conjointement par l’Atelier Vincent de Beauvais (A.R.Te.M., Université de Nancy II) et l’Institut d’études médiévales (Université de Montréal) 27-30 avril 1988. Cahiers d’Études Médiévales. Cahier spécial, 4. Saint-Laurent-Paris, 1990, 111-140.

Voorbij (1991) – VOORBIJ, Johannes Benedictus, Het «Speculum Historiale» van Vincent van Beauvais. Een studie van zijn ontstaansgeschiedenis. Groningen, 1991.

Vorst, Delehaye (1913) – VORST, Charles van de, DELEHAYE, Hippolyte (eds.), Catalogus codicum hagiographicorum Graecorum Germaniae, Belgii, Angliae. Bruxellis 1913.

Vrtel-Wierczyński (1952) – VRTEL-WIERCZYŃSKI, Stefan (ed.), Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa tzw. przemyskie. Podobizna rękopisu. Warszawa, 1952.

Vrtel-Wierczyński (1953) – VRTEL-WIERCZYŃSKI, Stefan, Kazania gnieźnieńskie. Podobizna, transliteracja, transkrypcja, Poznań, 1953.

Wachler (1828) – WACHLER, Albrecht Wilhelm Jakob, Thomas Rehdiger und seine Büchersammlung in Bresla. Ein biographisch-literarischer Versuch. Breslau, 1828.

Wachowiak (1962) – WACHOWIAK, Stanisław, Graduał klasztoru św. Agnieszki w Krakowie (II poł. XV w.). Catholic University of Lublin, Lublin, 1962 [MA thesis, typescript].

Wadowski – WADOWSKI, J. A., Manuskrypta Biblioteki Seminaryjnej w Lublinie, [manuscript: Cracow, Library of the Polish Academy of Arts and Sciences and the Polish Academy of Sciences, shelfmark: 2367; microfilm of this MS: Warsaw, National Library, mf. BN 36128].

Walde (1915) – WALDE, Otto, ‘Konung Sigismunds bibliotek och Gustaf Adolfs donation 1620-1621,’ Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, 2:1915, 317-332.

Walde (1916) – WALDE, Otto, Storhetstidens litterära krigsbyten. En kulturhistorisk-bibliografisk studie. Bd. 1. Uppsala-Stockholm, 1916.

Walde (1920) – WALDE, Otto, Storhetstidens litterära krigsbyten. En kulturhistorisk-bibliografisk studie. Bd. 2. Uppsala-Stockholm, 1920.

Walicki (1938) – WALICKI, Michał, Malarstwo polskie XV wieku. Warszawa, 1938.

Walicki (1971a) – WALICKI, Michał (ed.), Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII w. Vol. 1. Warszawa, 1971.

Walicki (1971b) – WALICKI, Michał, ‘Iluminacje i oprawy rękopisów,’ in: WALICKI, Michał (ed.), Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII w. Vol. 1. Warszawa, 1971, 249-276.

Walkowiak (1994) – WALKOWIAK, Aleksander, Biblioteka kolegiacka w Głogowie w okresie średniowiecza. Rozprawa doktorska wykonana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Józefa Swastka. Wrocław, 1994 [PhD thesis, typescript].

Walter (1949) – WALTER, Mieczysław, Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Cz. I. Wrocław, 1949.

Walter (1959) – WALTER, Mieczysław, ‘O cennych nabytkach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu,’ Roczniki Biblioteczne, 3:1959, 343-344.

Walter (1977) – WALTER, Mieczysław, Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Cz. 2. Wrocław, 1977.

Walther (1959) – WALTHER, Hans, Initia carminum ac versuum medii aevi posterioris latinorum. Alphabetisches Verzeichnis der Versanfänge mittellateinischer Dichtungen. Carmina Medii Aevi Posterioris Latina 1. Göttingen, 1959.

Wałkówski (2005) – Wałkówski Andrzej, ‘Biblioteka klasztorna jako miejsce pracy średniowiecznego uczonego. Rozważania na tle badań piśmiennictwa cystersów,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 83:2005, 105-138.

Wałkówski (2007) – WAŁKÓWSKI, Andrzej, ‘Z badań nad skryptorium mogilskim do końca XIII wieku,’ in: WYRWA, Andrzej Marek (ed.), Ingenio et humilitate. Studia z dziejów zakonu cystersów i Kościoła na ziemiach polskich. Poznań [etc.], 2007, 267-277.

Wałkówski (2009) – WAŁKÓWSKI, Andrzej, Skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do końca XIII wieku. Łódź, 2009.

Wałkówski, Wolnik (2013) – WAŁKÓWSKI, Andrzej, WOLNIK, Franciszek, ‘Liber Ordinarius z Ołoboku znany także jako «Horae diurnae», «Officium parvum» z Mogiły. Próba wyjaśnienia proweniencji kodeksu,’ Acta Universitatis Lodziensis Folia Librorum, 17:2013, 9–47.

Wanat (1999) – WANAT, Benignus, Katalog Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych pw. Ducha Świętego w Czernej. T. 2: Zbiory i spuścizna zakonników oraz kartografia. Kraków, 1999

Ward (1883) – WARD, Harry L. D., Catalogue of Romances in the Department of Manuscripts in the British Museum. Vol. 1. London, 1883.

Ward (1893) – WARD, Harry L. D., Catalogue of Romances in the Department of Manuscripts in the British Museum. Vol. 2. London, 1893.

Warnkönig (1838) – WARNKÖNIG, Leopold August, Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Lütticher Gewohnheitsrechts. Freiburg, 1838, 13.

Warschauer (1909) – WARSCHAUER, Adolf, Mitteilungen aus der Handschriftensammlung des Britischen Museums zu London vornehmlich zur polnischen Geschichte. Mitteilungen der K. Preussischen Archivverwaltung, H. 13. Leipzig, 1909.

Wattenbach (1858) – WATTENBACH Wilhelm, 'Aus Preußischen Handschriften-Verzeichnissen', Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtkunde, 11:1858, 688-756

Wattenbach (1882) – WATTENBACH, Wilhelm ‘Geschichtliche Handschriften der fürstlich Oettingen-Wallersteinschen Bibliothek in Maihingen, verzeichnet von Philipp Jaffé,’ Neues Archiv für Ältere Deutsche Geschichtskunde, 7:1882, 171-186.

Wawrzyniak-Łukaszewicz (2011) – WAWRZYNIAK-ŁUKASZEWICZ, Katarzyna, ‘Konserwacja kantatorium prymasa Łaskiego,’ Spotkania z Zabytkami, 2011, 5/6, 43/46.

Wegener (1928) – WEGENER, Hans, Beschreibendes Verzeichnis der Miniaturen und des Initialschmuckes in den deutschen Handschriften bis 1500. Beschreibende Verzeichnisse der Miniaturen-Handschriften der Preußischen Staatsbibliothek zu Berlin 5. Leipzig, 1928.

Weigand (2000) – WEIGAND, Rudolf-Kilian, Der «Renner» des Hugo von Trimberg : Überlieferung, Quellenabhängigkeit und Struktur einer spätmittelalterlichen Lehrdichtung. Wissenliteratur im Mittelalter, 35. Wiesbaden, 2000.

Weijers (1976) – WEIJERS, Olga (ed.), William of Doncaster, Explicatio aphorismatum philosophicorum. Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 11. Leiden-Köln, 1976.

Weiler (1968) – WEILER, Anton Gerard, ‘Un traité de Jean de Nova Domo sur les universaux,’ Vivarium, 6:1968, 2, 108-154.

Wetesko (1999) – WETESKO, Leszek, ‘Średniowieczna architektura i sztuka w kręgu zakonu cystersów w Polsce,’ in: WYRWA, Andrzej M. [et al.] (eds.), Monasticon Cisterciense Poloniae. Vol. 1. Poznań, 1999, 213–246.

Węcowski (1968) – WĘCOWSKI, Jan, ‘Początki chorału benedyktyńskiego w Polsce (968–1150),’ Musica Medii Aevi, 2:1968, 40–51, il. 1–8.

Węgrzyn-Klisowska (1987) – WĘGRZYN-KLISOWSKA, Walentyna, Muzyka w dawnym Wrocławiu. Monografie Śląskie Ossolineum, 38. Wrocław, 1987.

Węgrzyn-Klisowska (1992) – WĘGRZYN-KLISOWSKA Walentyna, ‘Działalność muzyczna augustiańskiego klasztoru żagańskiego w średniowieczu jako wyraz ówczesnej elity kulturalnej,’ w: PASSELLA, Maria [et al.] (eds.), Konferencja Naukowa «Tradycje Śląskiej Kultury Muzycznej VI». 5-7 kwietnia 1990 r.. Zeszyty Naukowe – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 59. Wrocław, 1992, 25–29.

Węgrzyn-Klisowska (1994) – WĘGRZYN-KLISOWSKA, Walentyna, ‘Muzyczne kontakty Śląska i Czech w okresie średniowiecza,’ in: GŁADKIEWICZ, Ryszard (ed.), Polska-Śląsk-Czechy. Studia nad dziejami stosunków kulturalnych i politycznych w średniowieczu. Wrocław, 1994, 73-79.

Wiąckiewicz (2015) – WIĄCKIEWICZ, Debora, ‘Graduał cysterek żarnowieckich z 1458 roku. Studium źródłoznawcze,’ Liturgia Sacra, 21:2015, 2, 393-415.

Wieczorek (1984) – WIECZOREK, Ryszard, ‘Boezio e l’ode umanistica in Polonia,’ Quadrivium. Studi di filologia e musicologia, 25:1984, fasc. 1, 85-100.

Wieczorek (1995) – WIECZOREK, Ryszard, ‘Breslauer Kodex 2016: ein Zwischenbericht’, in: LOOS, Helmut, Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Symphonik – Musik – Sammlungen. Tagungsbericht. Chemnitz, 1995, 357-370.

Wieczorek (1995) – WIECZOREK, Ryszard, J., ‘Recenzja z: Der Kodex Berlin 40021. Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin Mus. Ms. 40021. Cz. 1.: przedmowa, ilustracje i kompozycje nr 1-42 (ss. XXIX + 272); cz. 2.: nr 43-96 (ss. 291); cz. 3.: nr 97-150 oraz komentarz krytyczny i indeksy do cz. 1-3 (ss. 357). Wyd. Martin Just. W: Das Erbe deutscher Musik. T. 76-78, Abteilung Mittelalter 50. Kassel-Bazylea-Londyn-Nowy Jork 1990-1991 Bärenreiter-Verlag Karl Vötterle GmbH & C. KG, Kassel,’ Muzyka, 40:1995, 4, 123-128.

Wieczorek (1998) – WIECZOREK, Ryszard, ‘Wrocławski kodeks menzuralny WarU 2016 (PL-Wu 5892, olim Mf. 2016): stan i perspektywy badań,’ in: GUZY-PASIAKOWA, Jolanta [et al.] (eds.), Staropolszczyzna muzyczna. Księga konferencji. Warszawa 18-20 października 1996. Warszawa, 1998, 83-116.

Wieczorek (1999) – WIECZOREK, Ryszard, ‘Missa anonyma I – śląska msza parodia?,’ in: POŹNIAK, Piotr (ed.), Affetti musicologici. Księga pamiątkowa z afektem ofiarowana Profesorowi Zygmuntowi Marianowi Szweykowskiemu w 70. rocznicę urodzin. Kraków, 1999, 39-56.

Wieczorek (2002a) – WIECZOREK, Ryszard, ‘Dreistimmige Messen in sächsisch-schlesischen Quellen um 1500,’ in: LOOS, Helmut, KOCH, Klaus-Peter, Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Kirchenmusik – geistliche Musik – religiöse Musik. Bericht der Konferenz Chemnitz 28.-30. Oktober 1999 anläßlich des 70. Geburtstages von Klaus Wolfgang Niemöller. Sinzig, 2002, 645-678.

Wieczorek (2002b) – WIECZOREK, Ryszard, Musica figurata w Saksonii i na Śląsku u schyłku XV wieku. Studia nad repertuarem kodeksów menzuralnych Berlin 40021, Leipzig 1494 i Warszawa 5892. Poznań, 2002.

Wieczorek (2003a) – WIECZOREK, Ryszard, ‘Italienische Musik in Mitteleuropa in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts,’ in: Early Music. Context and Ideas. International Conference in Musicology. Kraków, 18 September 2003. Kraków, 2003, 21-35.

Wieczorek (2003b) – WIECZOREK, Ryszard, ‘Fakty o kontrafaktach. Muzyka niderlandzko-włoska w źródłach sasko-śląskich przełomu XV/XVI wieku,’ in: WOJNOWSKA, Elżbieta (ed.), Europejski repertuar muzyczny na ziemiach Polski. Warszawa, 2003, 39-52.

Wieczorek (2003c) – WIECZOREK, Ryszard, ‘Recepcja wielogłosowej laudy na Śląsku u schyłku XV wieku,’ in: JEŻ, Tomasz (ed.), Complexus effectuum musicologiae. Studia Miroslao Perz septuagenario dedicata. Warszawa, 2003, 189-201.

Wieczorek (2004) – WIECZOREK, Ryszard, ‘Facts about Contrafacta. Netherlandish-Italian Music in Saxo-Silesian Sources from Late Fifteenth Century,’ in: HELMAN, Zofia (ed.), Polish Musical Culture within the European Context. Musicology Today, 1. Warszawa, 2004, 16-37.

Wielgus (1986) – WIELGUS, Stanisław, ‘Die mittelalterlichen polnischen Bibelkommentare,’ in: HÄRTEL Helmar [et al.] (eds.), Probleme der Bearbeitung mittelalterlicher Handschriften. Wolfenbütteler Forschungen, 30, Wiesbaden, 1986, 277–299.

Wielgus (1990) – WIELGUS, Stanisław, Obca literatura biblijna w średniowiecznej Polsce. Lublin, 1990.

Wielgus (1992) – WIELGUS, Stanisław, Średniowieczna łacińskojęzyczna biblistyka polska. Lublin, 1992.

Wieruszowski (1932) – WIERUSZOWSKI, Helene, Neues zu den sogenannten Weingartener Quellen der Welfengesichichte, Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, 49 (1932), 56-85.

Wierzbowski (1884) – WIERZBOWSKI, Teodor, ‘Dwa przyczynki do starożytnego słownictwa polskiego,’ Sprawozdania Komisyi Językowej Akademii Umiejętności, 3:1884, 58-72.

Wiesiołowski (1964) – WIESIOŁOWSKI, Jacek, ‘Sędziwój z Czechła (1410-1476). Studium z dziejów kultury umysłowej Wielkopolski’, Studia Źródłoznawcze, 9:1964, 75-104.

Wiesiołowski (1967) – WIESIOŁOWSKI Jacek, Kolekcje historyczne w Polsce średniowiecznej XIV-XV wieku. Wrocław [etc.], 1967.

Wilczyńska (1976) – WILCZYŃSKA, Maria, Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1944-1974). Lublin, 1976.

Wilczyńska (1984/1985) – WILCZYŃSKA, Maria, ‘Ze zbiorów Biblioteki Głownej UMCS – zbiory specjalne: wystawa,’ Biuletyn Biblioteki UMCS, 32/33:1984/1985, 180-185.

Wilczyńska (1994) – WILCZYŃSKA, Maria, Biblioteka Głowna UMCS. Informator. Lublin, 1994.

Wilk (2004) – WILK, Rafał Kazimierz, ‘Biblioteka Klasztoru Ojców Paulinów w Krakowie na Skałce,’ in: NAPIÓRKOWSKI, Andrzej, TABULSKI, Mariusz (eds.), Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów. 350 lat studium filozoficzno-teologicznego w Krakowie na Skałce (1653–2003). Częstochowa-Kraków, 2004, 131-133.

Wilkowska-Chomińska (1964) – WILKOWSKA-CHOMIŃSKA, Krystyna (ed.), Tabulatura organowa Jana z Lublina. Monumenta musicae in Polonia, Seria B, 1. Kraków, 1964.

Wilmans (1867) – WILMANS, Roger, Die Kaiserurkunden der Provinz Westfalen 777-1313. Bd. 1: Die Urkunden des karolingischen Zeitalters 777-900. Münster, 1867.

Winkler (1941) – WINKLER, Friedrich, Der Krakauer Behaim-Codex. Berlin, 1941.

Wisłocki (1875) – WISŁOCKI, Władysław, ‘Kazania niedzielne i świąteczne w języku łacińskim i czeskim z początku XVgo wieku, podług kodeksu biblijoteki hr. Tarnowskich w Dzikowie,’ Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności, 3:1875, 256-342.

Wisłocki (1880) – WISŁOCKI, Władysław, ‘Glossa super epistolas per annum dominicales. Kodeks łacińsko-polski z połowy XV. wieku,’ Sprawozdania Komisyi Językowej Akademii Umiejętności, 1:1880, 1-141.

Wisłocki (1884) – WISŁOCKI, Władysław, ‘Modlitewnik siostry Konstancyi z r. 1527 z rękopisu biblijoteki Jagiellońskiej,’ Sprawozdania Komisyi Językowej Akademii Umiejętności, 3:1884, 73-184.

Wiszniewski (1841) – WISZNIEWSKI, Michał, Historia literatury polskiej. Vol. 3, Kraków, 1841.

Wiszniewski (1843) – WISZNIEWSKI, Michał, Historia literatury polskiej, Vol. 5, Kraków, 1843.

Wiśniewski (2005) – WIŚNIEWSKI, Piotr, ‘Rękopiśmienny antyfonarz płocki z XIV w. (Muzeum Diecezjalne w Płocku, B.S.),’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 83:2005, 375-431.

Wiśniewski (2018a) – WIŚNIEWSKI, Piotr, ‘Psalmodia w Pontificale Plocense z XII w. jako istotne kryterium identyfikacji proweniencji źródeł liturgiczno-muzycznych,’ Liturgia Sacra, 24:2018 nr 2 (52), 463-481.

Wiśniewski (2018b) – WIŚNIEWSKI, Piotr, ‘12th Century Pontificale Plocense as a Source for the Study of Gregorian Monody,’ Roczniki Teologiczne, 65:2018, No 13, 69-80.

Wiśniewski (2019) – WIŚNIEWSKI, Piotr, ‘Die Reimoffizium von der hl. Katharina im Pontificale von Płock aus dem 12. Jahrhundert,’ Seminare. Poszukiwania naukowe, 40:2019, nr 3, 171-183.

Wiśniewski (2021) – WIŚNIEWSKI, Piotr, ‘Un Salterio manoscritto di provenienza olivetana in Polonia,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 115:2021, 511-524.

Wiśniowska (1981) – WIŚNIOWSKA, Ewa, ‘Hippocomus,’ Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 98:1981, 177–185.

Witczak (1990) – WITCZAK, Tadeusz, Literatura średniowiecza. Warszawa, 1990.

Witkowska (1973) – WITKOWSKA, Elżbieta, ‘Anonimowy traktat mensuralny z I połowy XV wieku jako przyczynek do badań nad repertuarem muzycznym w Polsce,’ Muzyka, 18:1973, no. 3, 132-133.

Witkowska (1981) – WITKOWSKA, Aleksandra, ‘Najstarsze źródła do dziejów jasnogórskiego kultu pątniczego,’ Studia Claromontana, 1:1981, 58-75.

Witkowska-Zaremba (1986a) – WITKOWSKA-ZAREMBA, E., ‘Źródła rękopiśmienne do teorii muzyki w Polsce w XII–XVI wieku,’ Musica Medii Aevi, 7:1986.

Witkowska-Zaremba (1986b) – WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, Ars musica w krakowskich traktatach muzycznych XVI wieku. Kraków, 1986.

Witkowska-Zaremba (1989) – WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘W sprawie biografii Szydłowity,’ Muzyka, 34:1989, no. 3, 56-62.

Witkowska-Zaremba (1992) – WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Traktaty muzyczne z rękopisu BOZ 61 Biblioteki Narodowej w Warszawie,’ Muzyka, 37:1992, 4, 61–73.

Witkowska-Zaremba (1999a) – WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Wprowadzenie,’ in: WITKOWSKA ZAREMBA, Elżbieta (ed.), Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI‒XVI wieku. Studia. Kraków, 1999, 9-12.

Witkowska-Zaremba (2000a) – WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Nieznana kopia traktatu «Musica Speculativa» Johannesa de Muris w kontekście tradycji krakowskiej,’ Muzyka, 45:2000, 2, 107–116.

Witkowska-Zaremba (2000b) – WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Theoria – Praxis – Poiesis. Średniowieczny rozdział dziejów analizy muzycznej,’ Muzyka, 45:2000, 3, 19–29.

Witkowska-Zaremba (2001a) – WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Musical Treatises from the Manuscript WaN BOZ 61,’ in: WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta (ed.), Notae musicae artis. Musical Notation in Polish Sources. 11th-16th Century. Kraków, 2001, 487-541.

Witkowska-Zaremba (2001b) – WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Musical Notation in Theoretical Texts of the Fifteenth and Sixteenth Century,’ in: WITKOWSKA ZAREMBA, Elżbieta (ed.), Notae musicae artis. Musical Notation in Polish Sources. 11th-16th Century. Kraków, 2001, 13-108.

Witkowska-Zaremba (2001c) – WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘«Ars organisandi» and its Terminology around 1430. Edition of Two Latin Treatises on musica organica (15th c.),’ in: BERNHARD, Michael (ed.), Quellen und Studien zur Musiktheorie des Mittelalters. Vol. 3. Veröffentlichungen der Musikhistorischen Kommission, 15. München, 2001, 367–423.

Witkowska-Zaremba (2002a) – WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Historia wobec teorii. Na marginesie historii teorii muzyki,’ Muzyka, 47:2002, 3–4, 105–114.

Witkowska-Zaremba (2003) – WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Sztuka gry na instrumentach klawiszowych około 1430 roku: dwa traktaty organowe z rękopisu M.CIII Biblioteki Kapituły Metropolitalnej w Pradze,’ Muzyka, 48:2003, 2, 57–69.

Witkowska-Zaremba (2006) – WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Problem koniunkty w późnośredniowiecznych tekstach teoretycznych z polskich zasobów źródłowych,’ Muzyka, 51:2006, 1–2, 105–116.

Witkowska-Zaremba (2010) – WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘The Concept of Tractus in the Organ Treatise from Tabulatura Johannis de Lublyn 1540,’ in: KLEINERTZ, Rainer [et al.] (eds.), Musik des Mittelalters und der Renaissance. Festschrift Klaus-Jürgen Sachs zum 80. Geburtstag. Hildesheim [etc.], 2010, 405–414.

Witkowska-Zaremba (2012a) – WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Teoria chorałowa w Europie Środkowej: Traditio Iohannis Hollandrini,’ Muzyka, 57:2012, 3, 219–224.

Witkowska-Zaremba (2012b) – WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Kilka uwag na temat traktatu organowego z Tabulatury Jana z Lublina (1540). W stulecie edycji Ad faciendum cantum coralem,’ Muzyka, 57:2012, 4, 97–113.

Witkowski (1955) – WITKOWSKI, Michał, Zapomniany odkrywca «Kazań gnieźnieńskich»: z dziejów bibliotekarstwa wielkopolskiego, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 5:1955, 250-261.

Wittyg (1907) – WITTYG, Wiktor, Ex-libris’y bibliotek polskich XVI-XX wiek. Warszawa, 1907.

Włodarski (1977) – WŁODARSKI, Maciej, Polska poezja świecka XV wieku. Kraków, 1977.

Włodarski (2006) – WŁODARSKI, Bolesław (ed.), Chronologia polska. Ed. 2. Warszawa, 2006.

Włodek (1960) – WŁODEK, Zofia, ‘Hermann d’Augsbourg et ses «Quaestiones de Quodlibet» dans le ms. BJ 748,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 6:1960, 3-50.

Włodek (1961) – WŁODEK, Zofia, ‘Commentaires sur les Sentences supplément au Répertoire de F. Stegmüller d’apres les Mss de la Bibliothèque du Grand Séminaire de Pelplin,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 8:1961, 33-38.

Włodek (1963) – WŁODEK, Zofia, ‘Les traites de Walter Burleigh dans les manuscrits des bibliothèques en Pologne,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 11:1963, 152–156.

Włodek (1964) – WŁODEK, Sophie, ‘Commentaires sur les «Sentences». Supplément au «Répertoire» de F. Stegmüller d’après les mss. de la Bibliothèque de l’Université de Wrocław,’ Bulletin de philosophie médiévale, 6:1964, 100–104.

Włodek (1966a) – WŁODEK, Sophie, ‘Alain de Lille en Pologne médiévale,’ in: GALLAIS, Pierre, RIOU, Yves-Jean (eds.), Mélanges offerts à René Crozet Professeur à l’Université de Poitiers Directeur du Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médievale à l’occasion de son soixante-dixième anniversaire. Vol. 2. Poitiers, 1966, 959–965.

Włodek (1966b) – WŁODEK, Zofia, ‘Krakowski komentarz z XV wieku do «Sentencji» Piotra Lombarda. Część I: Wstęp historyczny i edycja tekstu księgi I i II,’ Studia Mediewistyczne, 7:1966, 125–355.

Włodek (1970) – WŁODEK, Zofia, ‘Inventaire des manuscrits médiévaux latins, philosophiques et théologiques de la bibliothèque des pères dominicains de Cracovie,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 14:1970, 155-186.

Włodek (1971) – WŁODEK, Zofia, ‘Inventaire des manuscrits médiévaux latins, philosophiques et théologiques de la bibliothèque des Chanoines Réguliers de Cracovie,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 16:1971, 87-97.

Włodek (1977) – WŁODEK, Zofia, Filozofia bytu. Wrocław et al., 1977.

Wöhler (2001) – WÖHLER, Hans-Ulrich (ed.), ‘Anonymus, Questio preambularis in disputacionem de quolibet celebratam Erffordie A.D. 1497; Jodocus Trutvetter, Una conclusio cum corollariis in disputatione de quolibet Erffordie A.D. 1497 posita secundum editionem Erffordensem A.D. 1501; Bartholomeus Arnoldi de Usingen, Questio de quiditate quantitatis continue in disputatione de quolibet Erffordie A.D. 1497 determinata secundum editionem Lipsiensem A.D. 1499,’ Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter, 6:2001, 138-195.

Wöhler (2009) – WÖHLER, Hans-Ulrich, ‘Ein Erfurter quodlibet des Heinrich Bakel von Dienst,’ Studia Mediewistyczne, 22:2009, 379-389.

Wojciech-Masłowska (1972) – WOJCIECH-MASŁOWSKA, Genowefa, ‘Dwa krakowskie libri formularum z XV wieku,’ Studia Źródłoznawcze, 17:1972, 119-131.

Wojciechowski (1997) – WOJCIECHOWSKI, Leszek, ‘Treści ideowe święta Rozesłania Apostołów w Polsce średniowiecznej. Zarys problematyki,’ in: KAPUŚCIŃSKI, Ryszard (ed.), Symbol apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła do Soboru Trydenckiego. Lublin, 1997, 307-330.

Wojnowska (2002) – WOJNOWSKA, Elżbieta, ‘«Kras. 52» – europejski zabytek polskiej kultury muzycznej z I połowy XV wieku,’ Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej, 2002, no. 4 (163), 40-44.

Wojtczak (1997) – WOJTCZAK, Hanna, ‘Quaestiones de quantitate et de qualitate ex Benedicti Hesse «Commento super Praedicamenta Aristotelis» cum quaestionibus et additionibus eius successorum (editio critica),’ Acta Mediaevalia, 10:1997, IX-501.

Wojtkowski (1958) – WOJTKOWSKI, Julian, Wiara w Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny w Polsce w świetle średniowiecznych zabytków liturgicznych. Lublin, 1958.

Wojtkowski (1961) – WOJTKOWSKI, Julian, ‘Kustosz warmiński – Tomasz Werner z Braniewa (†1498) i jego księgozbiór,’ Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 3 (73):1961, 355-375.

Wojtkowski (1962) – WOJTKOWSKI, Andrzej, ‘O nowo odkrytym tekście «Justyfikacji» wyroku wrocławskiego w procesie polsko-krzyżackim w r. 1419/1420’, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1962, No. 3(77).

Wojtkowski (1964) – WOJTKOWSKI, Julian, ‘Fragment trzech romańskich rękopisów w oprawie starodruku Miejskiej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 9:1964, 71-77.

Wojtyska (1970) – WOJTYSKA, Henryk Damian, ‘Studia nad rękopisami Biblioteki Seminarium Duchownego w Lublinie,’ Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 19:1970, 132-133.

Wojtyska (1974a) – WOJTYSKA, Henryk Damian, ‘Czytelnictwo i biblioteka u kanoników regularnych laterańskich kongregacji Bożego Ciała (XV-XVIII wiek),’ in: JAKUBOWSKI, Zbigniew (ed.), Kanonicy Regularni Laterańscy w Polsce. Studia z dziejów kongregacji krakowskiej XV-XIX wieku. Kraków, 1975, 53-72.

Wojtyska (1974b) – WOJTYSKA, Henryk Damian, ‘Katalog rękopisów Biblioteki Seminarium Duchownego w Lublinie,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 29:1974, 157–220.

Wojtyska (1975) – WOJTYSKA, Henryk Damian, ‘Katalog rękopisów Biblioteki Seminarium Duchownego w Lublinie, (dok.)’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 30:1975, 133-194.

Wolf (1918/1919) – WOLF, Johannes, ‘Ein Breslauer Mensuraltraktaten des 15. Jahrhunderts,’ Archiv für Musikwissenschaft, 1:1918/1919, 3, 331–345.

Wolf (1926) – WOLF, Johannes, ‘Eine neue Quelle zur mehrstimmigen kirchlichen Praxis des 14. bis 15. Jahrhunderts,’ in: WEINMANN, Karl, Festschrift Peter Wagner. Leipzig, 1926.

Wolf (1927) – WOLF, Johannes, ‘Eine neue Quelle zur Musik des 15. Jahrhunderts,’ in: Juhlakirja Ilmari Krohn 8 XI 1927. Helsinki, 1927, 151-162.

Wolf (1937) – WOLF, Edwin, Descriptive catalogue of the John Frederick Lewis collection of European manuscripts in the Free Library of Philadelphia. Philadelphia, 1937.

Wolf (1997) – WOLF Jürgen, Die sächsische Weltchronik im Spiegel ihrer Handschriften: Überlieferung, Textentwicklung, Rezeption. München, 1997.

Wolfskron (1846) – WOLFSKRON, Adolf Ritter von, Die Bilder der Hedwigslegende nach einer Handschrift vom Jahre MCCCLIII in der Bibliothek der P.P. Piaristen zu Schlackenwerth. Leipzig, 1846.

Wolnik (1994) – WOLNIK, Franciszek, Liturgia godzin w diecezji wrocławskiej w XV wieku. Rozprawy i Opracowania – Diecezjalny Instytut Teologiczno-Pastoralny 13.Opole, 1994.

Wolnik (2000a) – WOLNIK, Franciszek, ‘Liturgia śmierci i pogrzebu w klasztorze wrocławskich premonstratensów w średniowieczu,’ Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 20:2000, 351–369.

Wolnik (2000b) – WOLNIK, Franciszek, ‘Liturgia Wielkiego Tygodnia we wrocławskim konwencie premonstratensów w średniowieczu,’ in: DOLA, Tadeusz, PIERSKAŁA, Rudolf (eds.), Ut misterium paschale vivendo exprimatur. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Helmutowi Janowi Sobeczce. Opole, 2000, 205–222.

Wolnik (2001) – WOLNIK, Franciszek, ‘Liturgia Wielkiego Tygodnia w konwencie wrocławskich dominikanów w XV wieku,’ Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 21:2001, 301–326.

Wolnik (2002) – WOLNIK, Franciszek, ‘Liturgia Wielkiego Tygodnia w śląskich konwentach kanoników regularnych w średniowieczu,’ Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 22:2002, 227–254.

Wolnik (2016) – WOLNIK, Franciszek, ‘Rękopisy liturgiczne źródłem do badań historycznych,’ Liturgia Sacra, 22:2016, nr 1 (47), 69-86.

Wolny (1961) – WOLNY, Jerzy, ‘Łaciński zbiór kazań Peregryna z Opola i ich związek z tzw. «Kazaniami Gnieźnieńskimi»,’ Średniowiecze. Studia o Kulturze, 1:1961, 171‒238.

Wolny (1969) – WOLNY, Jerzy, ‘Materiały do historii wagantów w Polsce średniowiecznej,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 19:1969, 73-89.

Wolny (1971) – WOLNY, Jerzy, ‘Inventaire des manuscrits théologique médiévaux de la bibliothèque du chapitre à Kielce,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 16:1971, 43-85.

Woods (1947) – WOODS, Marjorie Curry, Classroom commentaries. Teaching the «Poetria nova» across Medieval and Renaissance Europe. Columbus, OH, 2010.

Woods (2010) – WOODS, Marjorie Curry, Classroom commentaries. Teaching the «Poetria nova» across Medieval and Renaissance Europe. Columbus, OH, 2010.

Woronczak (1956) – WORONCZAK, Jerzy, Teksty polskie w rękopisie nr 43 Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu z połowy XV wieku. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, seria A, nr 55. Wrocław, 1956.

Woronczak (1960) – WORONCZAK, Jerzy, ‘Rękopisy uncjalne Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Komunikat,’ Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 15:1960, 23–25.

Woronczak (1973) – WORONCZAK Jerzy, ‘Wpływy francuskie na piśmiennictwo polskie do końca XIII wieku,’ in: Literatura staropolska i jej związki europejskie. Wrocław [etc.], 1973, 81-96.

Woroniecki, Fijałek (1938) – WORONIECKI, Jacek, FIJAŁEK, Jan, ‘Zbiór formuł zakonu dominikańskiego prowincji polskiej z lat 1338-1411,’ Archiwum Komisji Historycznej Polskiej Akademii Umiejętności, 12:1938, 2, 219-430.

Woźniak (2001) – WOŹNIAK, Maria, ‘Konserwacja «Modlitewnika niderlandzkiego»,’ Rocznik Biblioteki Narodowej, 33/34:2001, 105-109.

Wójcik (1962) – WÓJCIK, Walenty, ‘Cenniejsze rękopisy Seminarium Duchownego w Sandomierzu,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 4:1962, 259-323.

Wójcik (1963) – WÓJCIK, Walenty, ‘Archiwum i Biblioteka Kapituły w Sandomierzu,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 7:1963, 5-41.

Wójcik (1971) – WÓJCIK, Kazimierz, ‘Jan z Kluczborka,’ Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce, 4(15):1971, 73-150.

Wójcik (1978) – WÓJCIK, Walenty, ‘Rękopisy Biblioteki Kapitulnej w Sandomierzu,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 36:1978, 79-103.

Wójcik (1995) – WÓJCIK, Kazimierz, Jan z Kluczborka. Filozof i teolog Uniwersytetu Krakowskiego, Lublin, 1995.

Wójcik (2006) – WÓJCIK, Rafał, ‘Komentarz do Pieśni nad pieśniami,’ in: MAZURKIEWICZ, Roman (ed.) Cantando cum Titharista. Warszawa, 2006.

Wyczawski (1981) – WYCZAWSKI, Hieronim Eugeniusz (ed.), Słownik polskich pisarzy franciszkańskich (Bernardyni i Franciszkanie śląscy, Franciszkanie konwentualni, Klaryski oraz Zgromadzenia III Reguły). Warszawa, 1981.

Wydra (1973) – WYDRA, Wiesław, Polskie dekalogi średniowieczne. Silva Medii et Recentioris Aevi, 2. Warszawa, 1973.

Wydra (1977) – WYDRA, Wiesław, ‘Z średniowiecznej liryki polskiej («Świebodność Boga żywego…» nieznany zabytek poezji bernardyńskiej),’ Slavia Occidentalis, 34:1977, 159-170.

Wydra (1989) – WYDRA, Wiesław, ‘Z pogranicza poezji, historii i mnemotechniki (Wierszowane katalogi papieży, cesarzy i królów polskich w Kodeksie Kuropatnickiego),’ in: MICHAŁOWSKA, Teresa (ed.), Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza. Wrocław, 1989, 191-201.

Wydra (1992) – WYDRA, Wiesław, Władysław z Gielniowa. Poznań, 1992.

Wydra (2000) – WYDRA, Wiesław, Dlaczego pod Grunwaldem śpiewano «Bogurodzicę»? : trzy rozdziały o najdawniejszych polskich pieśniach religijnych. Poznań, 2000.

Wydra (2002) – WYDRA, Wiesław, ‘Średniowieczne polskie dekalogi i modlitwy codzienne z rękopisów i inkunabułów jasnogórskiej Biblioteki OO. Paulinów,’ Slavia Occidentalis, 59:2002, 183-198.

Wydra, Rzepka (1978) – WYDRA, Wiesław, RZEPKA, Wojciech Ryszard, ‘Teksty polskie z pierwszej połowy XVI wieku (z rękopisu nr 19/R Biblioteki Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie),’ Cz. 1, Slavia Occidentalis, 35:1978, 116-122.

Wydra, Rzepka (1979) – WYDRA, Wiesław, RZEPKA, Wojciech Ryszard, ‘Teksty polskie z pierwszej połowy XVI wieku (z rękopisu nr 19/R Biblioteki Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie),’ Cz. 2, Slavia Occidentalis, 36:1979, 131-154.

Wydra, Rzepka (1980b) – WYDRA, Wiesław, RZEPKA, Wojciech, Fragment Łopacińskiego. Z problemów krytyki i analizy tekstu. Warszawa, 1980.

Wydra, Rzepka (1980b) – WYDRA, Wiesław, RZEPKA, Wojciech Ryszard, ‘Teksty polskie z pierwszej połowy XVI wieku (z rękopisu nr 19/R Biblioteki Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie),’ Cz. 3, Slavia Occidentalis, 37:1980, 127-138.

Wydra, Rzepka (1981) – WYDRA, Wiesław, RZEPKA, Wojciech Ryszard, ‘Jerzy Argiglobyn. Wykład nabożny piosnki «Salve Regina». Wstęp,’ Slavia Occidentalis, 38:1981, 117-119.

Wydra, Rzepka (1986) – WYDRA, Wiesław, RZEPKA, Wojciech Ryszard, ‘Ewangeliarz kanoników regularnych w Krakowie z około 1420 r. (uwagi wstępne),’ Poradnik Językowy, 1986, 2, 91-97.

Wydra, Rzepka (2004) – WYDRA, Wiesław, RZEPKA, Wojciech Ryszard (eds.), Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. Ed. 3. Wrocław, 2004.

Wydra, Rzepka (2008) – WYDRA, Wiesław, RZEPKA, Wojciech Ryszard (eds.), Cały świat nie pomieściłby ksiąg. Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne. Warszawa, 2008.

Wyszyńska (2019a) – WYSZYŃSKA, Anna, ‘«Liber geneseos illustri familiae Schidloviciae» Stanisława Samostrzelnika. Przyczynek do badań kostiumologicznych nad uzbrojeniem ochronnym,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 217-249.

Wyszyńska (2019b) – WYSZYŃSKA, Anna, ‘Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich’, in: SOSNOWSKI, Miłosz (ed.), Pierwsze/najstarsze w zbiorach Biblioteki Narodowej. Warszawa, 2019, 106-109.

Wyszyńska (2019c) – WYSZYŃSKA, Anna, ‘Kilka uwag na temat miniatur w Catalogus archiepiscoporum Gnesnensium. Vitae episcoporum Cracoviensium’, in: SOSNOWSKI, Miłosz (ed.), Pierwsze/najstarsze w zbiorach Biblioteki Narodowej. Warszawa, 2019, 124-137.

Ysern Lagarda (1992) – YSERN LAGARDA, Josep Antoni, ‘Els manuscrits catalans de la Biblioteka Jagiellońska,’ Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 6:1992, fasc. 1, 235-254.

Zacher (1881) – ZACHER, Julius, ‘Macer Floridus und die Entstehung der deutschen Botanik,’ Zeitschrift für deutsche Philologie, 12:1881, 189-215.

Zachorowski (1915) – ZACHOROWSKI, Stanisław, Statuty synodalne krakowskie Zbigniewa Oleśnickiego (1436, 1446). Kraków, 1915.

Zachorowski (1917) – ZACHOROWSKI, Stanisław, Studya z historyi prawa kościelnego i polskiego, Kraków 1917.

Zachová (1995) – ZACHOVÁ, Jana, ‘K rukopisné tradici kroniky Františka Pražského,’ Český časopis historický, 93:1995, 2, 278-282.

Zachová (1998) – ZACHOVÁ, Jana (ed.), Kronika Františka Pražského = Chronicon Francisci Pragensis. Prameny Dějin Českých. Nová Řada = Fontes Rerum Bohemicarum. Series Nova, 1. Praha, 1998.

Zahajkiewicz (1970) – ZAHAJKIEWICZ, Marek, ‘Polskie traktaty teologiczno-duszpasterskie okresu przedtrydenckiego,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 21:1970, 199-210.

Zakrzewski (1906) – ZAKRZEWSKI, Stanisław, ‘Analecta Cisterciensia,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny. Seria 2, 24(49):1907, 1-52; Kraków, 1906.

Zalewski (1926) – ZALEWSKI, Ludwik, Bibljoteka Seminarium Duchownego w Lublinie i bibljoteki klasztorne w diecezji lubelskiej i podlaskiej. Warszawa, 1926.

Zalewski (1946) – ZALEWSKI, Ludwik, Chłop bibliofil z XV wieku. Lublin, 1946.

Zarębski (1939) – ZARĘBSKI, Ignacy, Stosunki Eneasza Sylwiusza z Polską i Polakami. Kraków, 1939.

Zarębski (1964) – ZARĘBSKI, Ignacy, ‘Kodeks BJ nr 413: Giovanni Boccaccio, Genealogia Deorum a Gontier Col, humanista francuski wczesnego Odrodzenia,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 15:1964, 39-48.

Zarębski (1966) – ZARĘBSKI, Ignacy, ‘Humanistyczna lektura Długosza: Antonio Panormita Beccadelli (w sporze o Długosza argument nowy),’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 17:1966, Fasc. 1, 5-21.

Zathey (1949) – ZATHEY, Jerzy, ‘O kilku przepadłych zabytkach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej w Warszawie,’ in: BARYCZ, H., HULEWICZ, J. (eds.), Studia z dziejów kultury. Wrocław, 1949, 73–95.

Zathey (1955) – ZATHEY, Jerzy, ‘«Pieśni o Wiklefie» i jej zapomniana melodia,’ Pamiętnik Literacki, 46:1955, nr 3, 171-187.

Zathey (1963a) – ZATHEY, Jerzy, ‘Fragment nieznanego modlitewnika staropolskiego z XIV wieku,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 15:1963, 33-38.

Zathey (1963b) – ZATHEY, Jerzy, Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Kórnickiej. Wrocław, 1963.

Zathey (1964) – ZATHEY, Jerzy, ‘Biblioteka kościoła P. Marii w Krakowie na przełomie XIV–XV w. (Na marginesie badań nad początkami biblioteki Uniwersytetu Krakowskiego),’ Roczniki Biblioteczne, 8:1964, 1/2, 19-31.

Zathey (1966) – ZATHEY, Jerzy, ‘Biblioteka Jagiellońska w latach 1364-1492,’ in: ZATHEY, Jerzy, LEWICKA-KAMIŃSKA, Anna, HAJDUKIEWICZ, Leszek, Historia Biblioteki Jagiellońskiej, Vol. 1: 1364-1775, Kraków, 1966, 1-130.

Zathey (1974) – ZATHEY, Jerzy, ‘L’ambiente magico-astrologico a Cracovia,’ in: Magia, astrologia e religione nel Rinascimento. Convegno polacco-italiano (Varsavia 25-27 settembre 1972). Wrocław, 1974, 99-109.

Zawadzka (1973) – ZAWADZKA, Krystyna, ‘Ze źródeł i stanu badań dotyczących dawnych klasztornych bibliotek dominikanów w polskich prowincjach,’ Nasza Przeszłość, 39:1973, 213-228.

Zawadzka (1974) – ZAWADZKA, Krystyna, ‘Ze studiów nad bibliotekami klasztornymi dominikanów na Śląsku (1226‒1810),’ Roczniki Biblioteczne, 18:1974, 1‒2, 301‒328.

Zawadzki (1979) – ZAWADZKI, Roman Maria, Spuścizna pisarska Stanisława ze Skarbimierza. Studium źródłoznawcze. Kraków, 1979.

Zawadzki (1995) – ZAWADZKI, Roman Maria, Spuścizna rękopiśmienna świętego Jana Kantego. Studium kodykologiczne. Studia z dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 3. Kraków, 1995.

Zawiliński (1884) – ZAWILIŃSKI, Roman, ‘Wykaz form przypadkowych zawartych w zabytku języka polskiego z wieku XV. pod tyt. «Glossa super epistolas per annum dominicales», wydanym przez Dra Wł. Wisłockiego,’ Sprawozdania Komisyi Językowej Akademii Umiejętności, 3:1884, 1-19.

Zbiory (1988) – KAMOLOWA, Danuta, MUSZYŃSKA, Krystyna (eds.), Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Warszawa, 1988.

Zbiory (2014a) – KAMOLOWA, Danuta, SIENIATECKA, Teresa (eds.), Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Vol. 1. Zbiory rękopisów w Polsce, 1. 3rd ed. Warszawa, 2014.

Zbiory (2014b) – KAMOLOWA, Danuta, SIENIATECKA, Teresa (eds.), Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Vol. 2: Indeks. Zbiory rękopisów w Polsce, 1. 3rd ed. Warszawa, 2014.

Zbiory (2014c) – MAKOWSKI, Tomasz, SAPAŁA, Patryk (eds.), Rękopisy w zbiorach kościelnych. Zbiory rękopisów w Polsce, 2. Warszawa, 2014.

Zbudniewek (1992) – ZBUDNIEWEK, Janusz, ‘Zbiór rękopisów paulińskich w Polsce,’ Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, 12:1992, 5-54.

Zdanek (2005) – ZDANEK, Maciej, Szkoły i studia dominikanów krakowskich w średniowieczu. Warszawa, 2005.

Zdanowski (1929) – ZDANOWSKI, Józef, Iluminowane rękopisy księgozbioru Kapitularza Katedralnego i Seminarium Duchownego w Kielcach oraz kościoła parafialnego w Miechowie. Kielce, 1929.

ZDM 6 (1974) – SUŁKOWSKA-KURAŚ, Irena, KURAŚ, Stanisław (eds.), Zbiór dokumentów małopolskich. T. 6: Dokumenty króla Władysława Jagiełły z lat 1386-1417. Wrocław, 1974.

ZDM 8 (1975) – SUŁKOWSKA-KURAŚ, Irena, KURAŚ, Stanisław (eds.), Zbiór dokumentów małopolskich. T. 8: Dokumenty z lat 1435-1450. Uzupełnienie: dokumenty z lat 1286-1442. Wrocław, 1975.

Zeissberg (1873) – ZEISSBERG, Heinrich von, Die polnische Geschichtschreibung des Mittelalters. Leipzig, 1873.

Zeissberg 1 (1877) – ZEISSBERG, Heinrich, Dziejopisarstwo polskie wieków średnich. T. 1. Warszawa, 1877.

Zeissberg 2 (1877) – ZEISSBERG, Heinrich, Dziejopisarstwo polskie wieków średnich. T. 2. Warszawa, 1877.

Zemanek (2000) – ZEMANEK, Alicja, ‘Jan Stanko (ok. 1430-1493),’ in: ZEMANEK, Alicja, Złota księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi = Liber Aureus Facultatis Biologico-Geographicae. Kraków, 2000, 21-25.

Zielińska (1995) – ZIELIŃSKA, Ewa, ‘Biblioteka klasztoru kanoników regularnych w Kraśniku w drugiej połowie XV wieku,’ in: POBÓG-LENARTOWICZ, Anna, DERWICH, Marek, Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej […] 4-6 XI 1993. Opole, 1995, 105-112.

Zielińska (1996) – ZIELIŃSKA, Ewa, ‘Kontakty konwentu kanoników regularnych w Kraśniku z jego otoczeniem społecznym w drugiej połowie XV i XVI wieku w świetle księgozbioru klasztornego,’ in: DERWICH, Marek, POBÓG-LENARTOWICZ, Anna, Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Opole-Wrocław, 1996.

Zielińska (2002) – ZIELIŃSKA, Ewa, Kultura intelektualna kanoników regularnych z klasztoru w Kraśniku w latach 1469–1563. Lublin, 2002.

Zientarski (1983) – ZIENTARSKI, Władysław, ‘Biblioteka Katedralna w Gnieźnie,’ in: KUBIAK, Stanisław, BADOŃ, Stanisław (eds.), Biblioteki Wielkopolski. Poznań, 1983, 186-197.

Ziętek-Krysiński (2014) – ZIĘTEK-KRYSIŃSKI, Piotr, ‘Dramatyzacje liturgiczne Wielkiego Tygodnia w żagańskim klasztorze kanoników regularnych pod koniec XV wieku,’ Liturgia Sacra, 20:2014, nr 1 (43), 93-111.

Ziętek-Krysiński (2019) – ZIĘTEK-KRYSIŃSKI, Piotr, ‘«Processio in ramis palmarum» – typy obrzędu w średniowiecznych źródłach polskich,’ Liturgia Sacra, 25:2019, nr 1 (53), 155-172.

Ziętkiewicz-Kotz (2007) – ZIĘTKIEWICZ-KOTZ, Joanna, ‘Iluminowanypóźnoromański psałterz francuski w Bibliotece Narodowej (akc. 9780),’ in: BAŁUS, Wojciech, WALANUS, Wojciech, WALCZAK, Marek (eds.), Artifex doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. T. 2. Kraków, 2007, 7-20.

Zimmermann (1981) – ZIMMERMANN, Albert, VUILLEMIN-DIEM, Gudrun (eds.), Albert der Große: seine Zeit, sein Werk, seine Wirkung. Berlin 1981.

Zimmermann, Stohlmann (1978) – ZIMMERMANN, Monika, STOHLMANN, Jürgen, ‘Lateinische und deutsche Agnus Dei-Gedichte. Ein vorläufiges Handschriftenverzeichnis,’ Mittellateinisches Jahrbuch, 13:1978, 334-337.

Złoty kodeks (2016) – SOŁOMIENIUK Michał (ed.), Ewangelistarz. Złoty Kodeks Gnieźnieński = Evangelistarium. Codex Aureus Gnesnensis. Kraków, 2016.

Zolotova (2012) – ZOLOTOVA, Ekaterina Ûrievna, Knižnaja miniatjura zapadnoj Evropy XII-XVII vekov. Katalog illjustrirovannych rukopisej v bibliotekach, muzejach i častnych sobranijach Moskvy = Western European Book Miniatures of the 12th-17th Centuries. Catalogue of Illuminated Manuscripts in Moscow Libraries, Museums, and Private Collections. Moskva, 2012.

ZOR (1953) – Zapiski Otdela rukopisej, 15:1953.

ZOR (1954) – Zapiski Otdela rukopisej, 16:1954.

ZOR (1963) – Zapiski Otdela rukopisej, 26:1963.

ZOR (1995) – Zapiski Otdela rukopisej, 50:1995.

Zuckermann (1876) – ZUCKERMANN, Benedict, Catalog der Bibliothek des Breslauer jüdisch-theologischen Seminars von 190 seltenen hebraeischen Handschriften und 263 verschiedenen Ausgaben der Bibel und ihrer Theile. Zum Gebrauch für Theologen, Orientalisten un Antiquare. 2. Ausg. Breslau, 1876.

Zuzek (2014) – ZUZEK, Tomasz, ‘Kilka uwag na temat szwedzkich rękopisów «Tablic fundatorów i dobrodziejów klaszgtoru cysterskiego w Oliwie»,’ Zapiski Historyczne, 79:2014, z. 3, 85-103.

Zuzek (2016) – ZUZEK, Tomasz, ‘O proweniencji rękopisu (nr 1399 I) z Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 33:2016, 143-149.

Zuzek (2016) – ZUZEK, Tomasz, ‘O proweniencji rękopisu (nr 1399 I) z Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 33:2016, 143-149.

Zwiercan (1966) – ZWIERCAN, Marian, ‘Rękopis Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu 5n. Opis katalogowy,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 17:1966, Fasc. 1, 23-28.

Zwiercan (1969) – ZWIERCAN, Marian, Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem. Wrocław [etc.], 1969.

Zwiercan (2003) – ZWIERCAN, Marian, Katalog średniowiecznych rękopisów Książnicy Cieszyńskiej. Wrocław, 2003.

Zwiercan (2008) – ZWIERCAN, Marian (ed.), Komentarz do «Kroniki polskiej» Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem. Monumenta Poloniae Historica, s. n. 14. Kraków, 2008.

Zwolińska (2000) – ZWOLIŃSKA, Elżbieta, ‘Fragmente mit mehrstimmiger Musik des 15. Jahrhunderts aus dem Zisterzienserkloster in Oliwa,’ in: KRASSOWSKI, Janusz (ed.), Musica Baltica. Danzig und die Musikkultur Europas. Gdańsk, 2000, 53–60.

Zwolińska (2001a) – ZWOLIŃSKA, Elżbieta, ‘XV-wieczne fragmenty utworów polifonicznych z klasztoru cystersów w Oliwie (Ms PL GdA 2153a),’ Przegląd Muzykologiczny, 1:2001, 127-133).

Zwolińska (2001b) – ZWOLIŃSKA, Elżbieta, ‘«Musica mensuralis» in Polish Musical Sources up to 1600,’ in: WITKOWSKA ZAREMBA, Elżbieta (ed.), Notae musicae artis. Musical Notation in Polish Sources. 11th-16th Century. Kraków, 2001, 403-486.

Zwolińska (2002) – ZWOLIŃSKA, Elżbieta, ‘Sonum campanarum imitando? Zum Krakauer Motettenrepertoire in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts,’ in: LOOS, Helmut, KOCH, Klaus-Peter, Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Kirchenmusik – geistliche Musik – religiöse Musik. Bericht der Konferenz Chemnitz 28.-30. Oktober 1999 anläßlich des 70. Geburtstages von Klaus Wolfgang Niemöller. Sinzig, 2002, 687-694.

Żerelik (1990) – ŻERELIK, Rościsław (ed.), Nieznany rocznik świdnicki z pierwszej połowy XVI wieku. Wrocław, 1990.

Żmudzki (2022) – ŻMUDZKI, Paweł, ‘Źródłoznawczy kontekst zapisu daty dziennej zwycięstwa Leszka Czarnego nad buntownikami (1285 r.) w kodeksie Zamoyskich’, Studia Źródłoznawcze, 60:2022, s. 57-62.

Żurkowa (1979) – ŻURKOWA, Renata, ‘Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie jako warsztat badań księgoznawczych,ʼ Studia o Książce, 9:1979, 155-168.

 

 

[31-12-2022]