Skip to main content

Homepage

Vademecum do badań nad rękopisami w Polsce
Czytaj więcej

O projekcie

Projekt „Manuscripta.pl – Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych” uruchomiony został jesienią 2017 r. Finansowany jest z grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr rej. 11H 16 0084 84). Jego celem jest stworzenie narzędzia internetowego, portalu integrującego wszystkie dotychczasowe dokonania naukowe poświęcone rękopisom średniowiecznym, służącego wszystkim badaczom zainteresowanym tą tematyką oraz oferującego podstawowe informacje i ciekawostki szerokim rzeszom osób zainteresowanych polskim dziedzictwem kulturowym.

Czytaj więcej

Instytucje finansujące i partnerskie