L. & A. Birkenmajer Institute for the History of Science, PASc

Institute of Art, PASc

Institute of Literary Research, PASc

Wrocław University Library

Manuscripta.pl

A guide to medieval manuscript books in Polish collections


Home

Extant manuscripts

→ Browse by collection

→ MSPL Nos.

→ Map

Polonica

→ What are Polonica?

→ Locations in alphabetical order

→ Bibliography

Manuscripts lost

→ Lost collections

→ Collections by location

→ Collections by owner

Bibliography

Glossary

AboutLast modified: 06 Apr 2021

Bibliography


Websites

 • CANTUS — CANTUS: A Database for Latin Ecclesiastical Chant
 • CPinP — Cantus Planus in Polonia database — Plainchant sources in Poland
 • Fibula — Fibula. Manuscripta romanica
 • HsC — Handschriftencensus. Eine Bestandsaufnahme der handschriftlichen Überlieferung deutschsprachiger Texte des Mittelalters
 • MKiDN — DO — Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydział Strat Wojennych, Baza “Dzieła Odzyskane”
 • RepChr — Repertorium Chronicarum: A Bibliography of the Manuscripts of Medieval Latin Chronicles

Literature

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś Š T U V W X Y Z Ź Ż

A

 • Abraham (1925) — ABRAHAM, Władysław, Zawarcie małżeństwa w pierwotnem prawie polskim. Studya nad Historyą Prawa Polskiego, 9. Lwów, 1925.
 • Adamczuk (2004a) — ADAMCZUK, Arkadiusz, ‘Dekret Gracjana,’ in: TROJNACKA, Małgorzata (ed.), Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin, 2004, 16–19.
 • Adamczuk (2004b) — ADAMCZUK, Arkadiusz, ‘Iluminacje kodeksu dekretu Gracjana ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Analiza stylistyczno-porównawcza,’ Roczniki Humanistyczne, 52:2004, 4, 77–104.
 • Adamczuk (2005) — ADAMCZUK, Arkadiusz, ‘Przyroda realna – przyroda fantastyczna na marginesach średniowiecznych rękopisów (poł. XIII–poł. XIV) na przykładzie Dekretu Gracjana ze zbiorów BU KUL,’ in: MAZURCZAK, Małgorzata Urszula [et al.] (eds.), Obraz i przyroda. Materiały z konferencji ʻObraz i przyroda,ʻ Katolicki Uniwersytet Lubelski, 6–8 października 2003. Lublin, 2005, 417–438.
 • Adamczuk (2007) — ADAMCZUK, Arkadiusz, ‘Książka rękopiśmienna jako przekaz “wielomedialny” na przykładzie Dekretu Gracjana ze zbiorów BU KUL,’ in: KRAWCZYK, Antoni (ed.), Książka ponad podziałami. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Lublin 16–18 listopada 2005. Lublin, 2007, 277–294.
 • Adamczuk (2009) — ADAMCZUK, Arkadiusz, Prawo i obraz w miniatorstwie średniowiecznym. Iluminowany rękopis ʻConcordia discordantium canonum Gracjanaʻ w zbiorach BU KUL. Lublin, 2009.
 • Adamski (2011) — ADAMSKI, Jakub, ‘Kilka spostrzeżeń na temat motywów architektonicznych w miniaturach Erazma Ciołka,’ Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie, 4:2011, 93–114.
 • Akinian (1961) — AKINIAN, Nerses, Katalog der armienischen Handschriften in den Bibliotheken zu Lvov und Stanislavov. Wien, 1961.
 • AKKP (1994) — DĘBOWSKA, Maria (ed.), Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce. Informator. Gniezno, 1994.
 • Aland (1956) — ALAND Kurt, Die Handschriftenbestände der polnischen Bibliotheken insbesondere an griechischen und lateinischen Handschriften von Autoren und Werken der klassischen bis zum Ende der patristischen Zeit. Berlin, 1956.
 • Albarosa (1999) — ALBAROSA, Nino, ‘Notacja bezliniowa w polskich źródłach chorałowych XI‒XIII wieku,’ in: WITKOWSKA ZAREMBA, Elżbieta (ed.), Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI‒XVI wieku. Kraków, 1999, 109‒186.
 • Ameisenowa (1933a) — AMEISENOWA, Zofia, ‘Francuskie rękopisy iluminowane z Wilanowa w Bibliotece Narodowej,’ Przegląd Biblioteczny, 7:1933, 57–76.
 • Ameisenowa (1933b) — AMEISENOWA, Zofia, ‘Les principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque Jagellonienne de Cracovie,’ Bulletin de la Société Française de Reproductions de Manuscrits à Peintures, 17:1933.
 • Ameisenowa (1958) — AMEISENOWA, Zofia, Iluminowane rękopisy i pierwodruki Biblioteki Jagiellońskiej. Wrocław, 1958.
 • Ameisenowa (1961) — AMEISENOWA, Zofia, Kodeks Baltazara Bohema. Warszawa, 1961.
 • Askanas (1989) — ASKANAS, Kazimierz, ‘Srebrna okładka Ewangeliarza księżnej Anastazji,’ Notatki Płockie, 39:1989, 2, 7–18.
 • Avenary (1989) — AVENARY, Hanoch, ‘Kompozycje muzyczne z zaginionego rękopisu z Biblioteki Miejskiej w Gdańsku (Ms. 2315),’ Muzyka, 34:1989, 3, 87–92.

B

 • Babicz (2002) — BABICZ, Marek, ‘Biblioteka,’ in: CHMIELEWSKI, Marek T., WĄSOWICZ, Jarosław (eds.), 50 lat Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą. Księga jubileuszowa. Ląd, 2002, 171–186.
 • Babicz (2010) — BABICZ, Marek, ‘Biblioteka cystersów w Lądzie. Komunikat z badań,’ in: SŁYSZEWSKA, Alicja [et al.] (eds.), Biblioteki i skryptoria cysterskie na Pomorzu. Pelplin 23–25 maja 2008. Pelplin, 2010, 151–155.
 • Babioch (1988) — BABIOCH, Iwona, ‘Liber generationis w polskich źródłach średniowiecznych,’ Muzyka, 33:1988, 3–30.
 • Bajor (2016) — Paulus de Worczyn. Glossa in Politicam. Curavit Wanda BAJOR. Corpus Philosophorum Polonorum. Series Medievalis. Varsaviae, 2016.
 • Balzer (1893) — BALZER, Oswald, ‘Nieznany rękopis Traktatu Henryka z Góry,’ Kwartalnik Historyczny, 7:1893, 79–86.
 • Banaszkiewicz (1977) — BANASZKIEWICZ, Jacek, ‘Kronika Dzierzwy – problem wykładu dziejów ojczystych w XIV wieku,’ Studia Źródłoznawcze, 22:1977, 89–95.
 • Banaszkiewicz (1981) — BANASZKIEWICZ, Jacek, ‘Czarna i biała legenda Bolesława Śmiałego,’ Kwartalnik Historyczny, 88:1891, 2, 353–390.
 • Barg (1991) — BARG, Leszek, ‘Rękopiśmienna książka medyczna w średniowiecznej Polsce,’ Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 54:1991, 3–4, 189–206.
 • Bartczak et al. (2019) — BARTCZAK, Andrzej [et al.] (eds.), Orientalne skarby Biblioteki Jagiellońskiej. Wystawa z okazji stulecia orientalistyki krakowskiej 1919-2019. Kraków 2019.
 • Bartkowski (1969) — BARTKOWSKI, Bolesław, ‘Graduał kanoników regularnych z Czerwińska,’ Musica Medii Aevi, 3:1969, 130–151.
 • Bartkowski (1970) — BARTKOWSKI, Bolesław, Śpiewy procesji palmowej w polskich rękopisach liturgicznych XIII–XVIII w. Lublin, 1970.
 • Bartkowski (1975) ─ BARTKOWSKI, Bolesław, ‘Śpiewy procesji palmowej w polskich rękopisach muzyczno-liturgicznych XIII-XVIII w.,’ Seminare, 1:1975, 183–199.
 • Batany (1973) — BATANY, Jean, Approches du “Roman de la Rose”. Ensemble de l’oeuvre et vers 8227 à 12456. Paris [etc.], 1973.
 • Bauch (1907) — BAUCH, Gustav, Schlesien und die Universität Krakau im 15. und 16. Jahrhundert, ‘Zeitschrift des Vereins für Geschichte (und Alterthum) Schlesiens,’ 41:1907, 99–180.
 • Bayot (1929) — BAYOT, Alphonse, Le poème moral. Traité de vie chrétienne écrit dans la Région Wallonne vers l'an 1200. Textes anciens, 1. Bruxelles, 1929.
 • Bazler (1893) — BAZLZER, Oswald, ‘Nieznany rękopis Traktau Henryka z Góry,’ Kwartalnik Historyczny, 7:1893, 79–86.
 • Belcarzowa (1981) — BELCARZOWA, Elżbieta, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych. Pt. 1. Wrocław [etc.], 1981.
 • Belcarzowa (1983) — BELCARZOWA, Elżbieta, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych. Pt. 2. Wrocław [etc.], 1983.
 • Belcarzowa (1997) — BELCARZOWA, Elżbieta, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych. Pt. 3. Kraków, 1997.
 • Belcarzowa (2001) — BELCARZOWA, Elżbieta, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych. Pt. 4. Kraków, 2001.
 • Bendziński (1998) — BENDZIŃSKI, Andrzej, ‘Biblioteki klasztorne w Lądzie – historia i współczesność,’ Biblioteka, 1998, 2, 11, 35–39.
 • Bennett (1954) — BENNETT, Josephine Waters, The Rediscovery of Sir John Mandeville. Monograph Series, 19, New York, 1954.
 • Bernacki (1928) — BERNACKI, Ludwik, ‘Geneza Psałterza Floriańskiego,’ Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Vol. 1–2. Lwów, 1928.
 • Bersohn (1899) — BERSOHN, Mathias, Księgozbiór katedry płockiej. Warszawa, 1899.
 • Bersohn (1900) — BERSOHN, Mathias, O iluminowanych rękopisach polskich. Warszawa, 1900.
 • Bertling (1884) — BERTLING, Anton (ed.), ‘Die Wachstafeln der Danziger Stadtbibliothek,’ Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins, 11:1884, 1–62.
 • Beyssac (1914) — BEYSSAC, G., ‘Un missel noté de Breslau,’ Beiträge zur Forschung. Studien in Mitteilungen aus dem Antiquariat Jacques Rosenthal, München, 3:1914, 84–90.
 • Białecki (1974) — BIAŁECKI, Andrzej, ‘Śladami rękopisu. Próba zarysu dziejów autografu kopernikowskiego “De revolutionibus”,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 29:1974, 1, 27–34.
 • Białostocki (1949) — BIAŁOSTOCKI, Jan, ‘Harfa Dawida i młot Tubalkina. Próba interpretacji,’ Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, 11:1949, 3‒4, 169‒178.
 • Biegański (1966) — BIEGAŃSKI, Krzysztof, ‘Gnieźnieńskie Missale plenaruim jako przykład zabytku izolowanego,’ Muzyka, 2:1966, 3–4, 75–81.
 • Biegański (1967) — BIEGŃSKI, Krzysztof, ‘Fragment jednego z najstarszych zabytków diastematycznych w Polsce (dodatek do ms. 149 Bibl. Kapit. Gnieźnieńskiej = fr. 149),’ in: LISSA, Zofia [et al.] (eds.), Studia Hieronymo Feicht septuagenario dedicata. Kraków, 1967, 96–199.
 • Biegański et al. (1970) – BIEGAŃSKI, Krzysztof [et al.] (eds.), Missale Plenarium Bibl. Capit. Gnesnensis MS 149. Antiquitates Musicae in Polonia, 12. Graz, 1970.
 • Biegański et al. (1972) – BIEGAŃSKI, Krzysztof [et al.] (eds.), Missale Plenarium Bibl. Capit. Gnesnensis MS 149. Musicological and philological analyses. Antiquitates Musicae in Polonia, 11. Warszawa, 1972.
 • Bielak (2011) — BIELAK, Włodzimierz, ‘Księgozbiór Panien Norbertanek w Imbramowicach,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 95:2011, 5–10.
 • Bielowski (1850) — BIELOWSKI, August, Wstęp krytyczny do dziejów Polski. Lwów, 1850.
 • Bieniak (1991) — BIENIAK, Janusz, ‘Autor Rocznika Dawnego,’ in: Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane A. Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej. Warszawa, 1991, 427–442.
 • Bieńkowski (1958) — BIEŃKOWSKI, Tadeusz, ‘Jeszcze jeden kodeks Juwenalisa w bibliotekach polskich. De Juvenalis codice in Bibliotheca urbis Thorunii asservato,’ Meander, 13:1958, 4, 137–138.
 • Bilikiewicz (1947) — BILIKIEWICZ, Tadeusz, ‘Cenny rękopis lekarski Biblioteki Pelplińskiej zaginął,’ Archiwum historii i filozofii medycyny oraz historii nauk przyrodniczych, 18:1939–1947, 302–304.
 • Birkenmajer (1927) — BIRKENMAJER, Aleksander, Die nächsten Aufgaben bei der Erforschung der Frühgeschichte des gepressten Ledereinbandes im christlichen Europa, ‘Jahrbuch der Einbandkunst,’ 1:1927, 3–21.
 • Bloch, Schnitzler (1967-1970a) — BLOCH Peter, SCHNITZLER Hermann, Die Ottonische Kölner Malereischule. Vol. 1. Düsseldorf, 1967–1970.
 • Bloch, Schnitzler (1967-1970b) — BLOCH Peter, SCHNITZLER Hermann, Die Ottonische Kölner Malereischule. Vol. 2. Düsseldorf, 1967–1970.
 • Błaszczyk (1981a) — BŁASZCZYK, Iwona, ‘Iluminacje średniowiecznych rękopisów ze zbiorów pomorskich,’ Gdańskie Studia Muzealne, 3:1981, 107–125.
 • Błaszczyk (1981b) — BŁASZCZYK, Iwona, ‘Les apports français dans les collections de Gdansk et de Pelplin,’ in: KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja (ed.), Les relations artistiques entre la Pologne, la France, la Flandre et la Basse Rhénanie du XIIIe au XVe siècle. Poznań, 1981, 61–65.
 • Błaszczyk (1996) — BŁASZCZYK, Iwona, ‘Treści ideowe motywu drzewa w polskiej sztuce około roku 1400,’ in: HRANKOWSKA, Teresa (ed.), Sztuka około 1400. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Vol. 2, Warszawa, 1996, 209–234.
 • Bochyński (1983) — BOCHYŃSKI, Mieczysław, ‘Zasób sekwencji Mszału z Kraśnika z przełomu XIV/XV i XV/XVI wieku,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 47:1983, 175–238.
 • Bogacz et al. (1997) — BOGACZ, Janusz [et al.] (eds.), Siedemdziesiąt lat Muzeum w Tarnowie. Tarnów, 1997.
 • Boguniowski (2001a) — BOGUNIOWSKI, Józef Wacław, ‘Ordinarium Olomucense-Cracoviense: Studium krytyczne,’ Nasza Przeszłość, 95:2001, 5–27.
 • Boguniowski (2001b) — BOGUNIOWSKI, Józef Wacław, Rozwój historyczny ksiąg liturgii rzymskiej do soboru trydenckiego i ich recepcja w Polsce. Kraków, 2001.
 • Bolz (1967) — BOLZ, Bogdan, ‘Najstarszy kalendarz w rękopisach gnieźnieńskich. MS 1 z roku około 800,’ Studia Źródłoznawcze, 12:1967, 23–38.
 • Bolz (1971a) — BOLZ, Bogdan (ed.), Najdawniejszy kalendarz gnieźnieński według kodeksu MS 1. Poznań, 1971.
 • Bolz (1971b) — BOLZ, Bogdan, ‘Nieznane fragmenty Pontyfikału z XI wieku MS Fr 10 Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie,’ Nasza Przeszłość, 35:1971, 47–67.
 • Bolz (1972) — BOLZ, Bogdan, ‘Irlandzkie zapiski marginesowe w gnieźnieńskim kodeksie MS 1,’ Studia Źródłoznawcze, 17:1972, 51–65.
 • Bolz (1974) — BOLZ, Bogdan, ‘Irische Marginalien im Evangeliar von Gniezno,’ Archiv für Liturgiewissenschaft, 16:1974, 103–107.
 • Borgolte (1988) — BORGOLTE, Michael, SPILLING, Herrad (eds.), Litterae medii aevi. Festschrift für Johanne Autenrieth zu ihrem 65. Geburtstag. Sigmaringen, 1988.
 • Borkowska (1993) — BORKOWSKA, Małgorzata Anna, ‘Graduał żarnowiecki,’ Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, 15:1993, 173–182.
 • Borkowska (1999) — BORKOWSKA, Urszula, Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku). Źródła i Monografie — Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 17, Lublin, 1999.
 • Borzyszkowski (1979) — BORZYSZKOWSKI Marian, ‘Moglossa, podrecznik gramatyki łacińskiej z 1454 r., napisany przez Pawła Molnera z Fromborka,’ Studia Warmińskie, 16:1979, 449–457.
 • Borzyszkowski (1981) — BORZYSZKOWSKI Marian, ‘Moglossa, ein handschriftliches Lehrbuch der lateinischen Grammatik aus dem Jahre 1454 von Paul Molner,’ Sprache und Erkenntnis im Mittelalter. Akten des VI. Internationalen Kongresses für mittelalterliche Philosophie der Société Internationale pour l'Etude de la Philosophie Médiévale, 29. August - 3. September 1977 in Bonn. Berlin (1981), II, 668–676.
 • Bracha (2007a) — BRACHA, Krzysztof, ‘Maciej z Pełczyna (z Pyzdr), opat łysogórski, kopista, miłośnik historii z XV w. i jego kodeks z Biblioteki Czartoryskich w Krakowie,’ in: DERWICH, Marek, BRACHA, Krzysztof (eds.), Z dziejów opactwa świętokrzyskiego. Kielce, 2007, 29–49.
 • Bracha (2007b) — BRACHA, Krzysztof, Nauczanie kaznodziejskie w Polsce późnego średniowiecza. “Sermones dominicales et festivales” z tzw. kolekcji Piotra z Miłosławia. Kielce, 2007.
 • Bratkowski (2009) — BRATKOWSKI, Tadeusz, Antyfonarz Mścisława z Tyńca. Studium źródłoznawcze. Przemyśl, 2009.
 • Broda (2014) — BRODA, Michał, Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku. Kraków, 2014.
 • Brodský (2004) — BRODSKÝ, Pavel, Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách. Praha, 2004.
 • Brückner (1888) — BRÜCKNER, Aleksander, ‘Böhmische Studien,’ Archiv für Slavische Philologie, 11:1888, 1–45.
 • Brückner (1897a) — BRÜCKNER, Aleksander, ‘Kazania średniowieczne. Część III,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 25:1897, 115–205.
 • Brückner (1897b) — BRÜCKNER, Aleksander, ‘Drobne zabytki języka polskiego XV wieku. Pieśni, modlitwy, glosy,’ [Pt. 1], Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 25:1897, 206–291.
 • Brückner (1899) — BRÜCKNER, Aleksander, ‘Z rękopisów petersburskich,’ [Pt. 2], Prace Filologiczne, 5:1899, 1–52.
 • Brückner (1901) — BRÜCKNER, Aleksander, ‘Drobne zabytki polszczyzny średniowiecznej,’ [Pt. 2], Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 33:1901, 120–187.
 • Brückner (1910) — BRÜCKNER, Aleksander, ‘Przyczynki do dziejów języka polskiego. Serya pierwsza,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 47:1910, 337-385.
 • Bruski, Długołęcki (1994) — BRUSKI, Klemens, DŁUGOŁĘCKI, Wiesław, ‘Kopiarz dokumentów klasztoru cystersów w Pelplinie z lat 1418–1421,’ Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, 83:1994, 295–302.
 • Brzezińska (1988) — BRZEZIŃSKA, Barbara, ‘Utwory z rękopisu BOZ 1115,’ Muzyka, 33:1988, 1, 49–75.
 • Budský (2016) — BUDSKÝ, Dominik, Mikuláš Puchník: Život a právnické dílo. Praha, 2016.
 • Budzyński (1991) — BUDZYŃSKI, Józef, ‘Echa horacjańskie w poezji średniowiecznej,’ Filomata, 403:1991, 275–281.
 • Bukała (2010) — BUKAŁA, Marcin, Oeconomica mediaevalia of Wrocław Dominicans: library and studies of friars and ethical-economic ideas: the example from Silesia. Studi – Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo, 16, Spoleto 2010.
 • Bukowski (1997) — BUKOWSKI, Waldemar, ‘Eryk Rozpierski z Góry Bąkowej i Straszęcina, autor Tractatuli contra Cruciferos, Regni Poloniae invasores,’ in: JASIŃSKI, Tomasz [et al.] (eds.), Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Prace Komisji Historycznej – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 55, Poznań, 1997, 171–184.
 • Burchardt (1997) — BURCHARDT, Jerzy, Higiena wedle Tomasza z Wrocławia. Studia Copernicana, 36, Warszawa, 1997.
 • Burczak (2008) — BURCZAK, Krzysztof, ‘Lubelski rękopis Dekretu Gracjana,’ Vox Patrum, 52:2008, 77–86.
 • Burczak (2011) — BURCZAK, Krzysztof, ‘Manuskrypt Dekretu Gracjana Ms. 1 z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL,’ in: IREK, Waldemar, Vir Ecclesiae deditus: księga dla uczczenia Księdza Profesora Edwarda Góreckiego. Wrocław, 2011, 59–68.
 • Byczak-Byczkowska (1980) — BYCZAK-BYCZKOWSKA, Jolanta, ‘Analiza źródłoznawcza rękopisu muzycznego ms. 1 z Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku,’ in: PIKULIK, Jerzy (ed.), Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia. 4:1980, 177–233.
 • Byczkowska-Sztaba (1982) — BYCZKOWSKA-SZTABA, Jolanta, ‘Związki genetyczne graduału Norbertanek krakowskich ms. 508 z 1527 roku,’ Musica Antiqua VI. 6th International Musicological Congress “Musicae Antiqua Europae Orientalis”. Bydgoszcz, 1982, 329–351.
 • Byczkowska-Sztaba (2007) — BYCZKOWSKA-SZTABA, Jolanta, ‘Tradycja liturgiczno-muzyczna norbertanek ze Zwierzyńca w świetle graduału z 1527 roku,’ in: RAJMAN, Jerzy (ed.), Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, 40; Studia Historica, 5. Kraków, 2007, 183–196.
 • Bylina (1964) — BYLINA, Stanisław, ‘Z problematyki kontaktów Maciejaz Janowa ze Śląskiem w drugiej połowie XIV wieku,’ Śląski kwartalnik historyczny Sobótka, 19:1964, 4-5, 322–335.
 • Bylina (1966) — BYLINA, Stanisław, Wpływy Konrada Waldhausena na ziemiach polskich w drugiej połowie XIV i pierwszej połowie XV wieku. Wrocław, 1966.

C

 • Canart (1974) — CANART, Paul, ‘Notes sur quelques manuscrits grecs des bibliothèques de Pologne,’ in: HELLER, John Lewis (ed.), Serta Turyniana. Studies in Greek Literature and Paleography in honor of Alexander Turyn. Urbana, 1974, 547–563.
 • Casutt (1961) — CASUTT, Laurentius, Die Handschriften mit lateinischen Predigten Bertholds von Regensburg, ca 1210-1272. Katalog. Freiburg, 1961.
 • Catalogus Czart. 1 (1887-1893) — KORZENIOWSKI, Józef, Catalogus codicum manu scriptorum Musei Principum Czartoryski. Vol. 1. Kraków, 1887-1893.
 • Catalogus Czart. 2 (1908-1913) — KUTRZEBA, Stanisław, Catalogus codicum manu scriptorum Musei Principum Czartoryski. Vol. 2. Kraków, 1908-1913.
 • Catalogus Wr (Göber) — GÖBER, Willi, A manuscript catalogue available in the Manuscript Section of the Library (26 volumes).
 • Catalogus Wr (1938) — GÖBER, Willi [et al.] (eds.), Die Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Breslau. Bd. 1, Lief. 1-2. Verzeichnis der Handschriften im Deutschen Reich, 1, 1. Leipzig, 1938.
 • Catalogus Wr (1982) — JAŻDŻEWSKI, Konstanty Klemens, Catalogus manu scriptorum codicum medii aevi Latinorum, signa 180-260 comprehendens. Wrocław, 1982.
 • Catalogus Wr (1998) — KĄDZIELSKI, Stanisław [et al.] (eds.), Catalogus codicum medii aevi manuscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis asservantur signa 6055-6124 comprehendens (Codices Milichiani, vol. 1). Wrocław, 1998.
 • Catalogus Wr (2004) — KĄDZIELSKI, Stanisław [et al.] (eds.), Catalogus codicum medii aevi manuscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis asservantur signa 6125-6181 comprehendens (Codices Milichiani, vol. 2). Wrocław, 2004.
 • Cegna (1978) — CEGNA, Romolo, ‘Początki utrakwizmu w Czechach w latach 1412–1415,’ Przegląd Historyczny, 69:1978, 102–114.
 • Cegna (1985) — CEGNA, Romolo, ‘Artykuły sekty waldensów w kodeksie pelplińskim. Waldyzm średniowieczny jako religia pokutna,’ Studia Źródłoznawcze, 29:1985, 125–133.
 • Cempura (1966) — CEMPURA, Henryk, ‘Trzynastowieczne liturgiczne rękopisy franciszkańskie w Polsce w świetle wyników badań van Dijka i Walkera,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 12:1966, 75–82.
 • Cempura (1971) — CEMPURA, Henryk, ‘Franciszkańskie “Mandatum” w średniowiecznych rękopisach w Polsce,’ Musica Medii Aevi, 3:1971, 113–129.
 • Černý (1993) — ČERNÝ, Jaromír (ed.), Petrus Wilhelmi de Grudencz. Magister Cracoviensis. Opera musica. Kraków, 1993.
 • Chmielecki (1994) — CHMIELECKI, Tymon, Tytus, Dwutomowy graduał cysterski ms. 118 i ms. 119 z Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie w świetle europejskiej i polskiej tradycji liturgiczno-muzycznej. Studium źródłoznawcze. Musicae Sacrae Collectanea, V, Romae, 1994.
 • Chodyński (1949) — CHODYŃSKI, Stanisław, LIBROWSKI, Stanisław, Biblioteka kapituły włocławskiej. Włocławek, 1949.
 • Chwalewik 1 (1926) — CHWALEWIK, Edward, Zbiory polskie: Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone. Vol. 1: A-M. Warszawa-Kraków, 1926.
 • Chwalewik 2 (1927) — CHWALEWIK, Edward, Zbiory polskie: Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone. Vol. 2: N-Ż, Warszawa-Kraków, 1927.
 • Chwałek (1974) – CHWAŁEK, Jan: [głos w dyskusji], in: GIEYSZTOR, Aleksander (ed.), Historia kultury średniowiecznej w Polsce. Vol. II, Warszawa, 1974, 203–215.
 • Chybiński (1911/1913a) — CHYBIŃSKI, Adolf, ‘Tabulatura organowa Jana z Lublina (1540),’ Kwartalnik Muzyczny, 1:1911/1913, 1, 9–35.
 • Chybiński (1911/1913b) — CHYBIŃSKI, Adolf, ‘Tabulatura organowa Jana z Lublina (1540),’ Kwartalnik Muzyczny, 1:1911/1913, 2, 122-141.
 • Chybiński (1911/1913c) — CHYBIŃSKI, Adolf, ‘Tabulatura organowa Jana z Lublina (1540),’ Kwartalnik Muzyczny, 1:1911/1913, 3, 217–252.
 • Chybiński (1911/1913d) — CHYBIŃSKI, Adolf, ‘Tabulatura organowa Jana z Lublina (1540),’ Kwartalnik Muzyczny, 1:1911/1913, 4, 297–336.
 • Chybiński (1912) — CHYBIŃSKI, Adolf, ‘Polnische Musik und Musikkultur des 16. Jahrhunderts in ihrer Beziehungen zu Deutschland,’ Sammelbande der Internationalen Musikgesellschaft, 13:1912, 3, 463–505.
 • Chybiński (1929) — CHYBIŃSKI, Adolf, ‘Do historii muzyki we Lwowie w XVI wieku,’ Kwartalnik Muzyczny, 2:1929, 180–181.
 • Cieśliński (1929) — CIEŚLIŃSKI, Franciszek, ‘Bibljoteka Nauczycielska Państw. Gimn. Męskiego w Chełmnie,’ in: WIERCZYŃSKI, Stefan (ed.), Bibljoteki wielkopolskie i pomorskie. Poznań, 1929, 299–300.
 • CLA 1 (1934) — LOWE, Elias Avery (ed.), Codices Latini Antiquiores. Vol. 1: Vatican City. Oxford, 1934.
 • CLA 8 (1959) — LOWE, Elias Avery (ed.), Codices Latini Antiquiores. Vol. 8: Germany. Altenburg-Leipzig. Oxford, 1959.
 • Codex aureus (1986) — Codex aureus Gnesnensis. Vol. 1: Facsimile. Warszawa, 1986.
 • Codex aureus (1988) — DOBRZENIECKI, Tadeusz, Codex aureus Gnesnensis. Vol. 2: Commentarii. Warszawa, 1988.
 • Colophons 1 (1965) — Colophons de manuscrits occidentaux des origines au XVIe siècle / Bénédictins du Bouveret. Vol. 1, Colophons signés: A-D, Fribourg, Suisse 1965.
 • Colophons 2 (1967) — Colophons de manuscrits occidentaux des origines au XVIe siècle / Bénédictins du Bouveret. Vol. 2, Colophons signés: E-H, Fribourg, Suisse 1967.
 • Colophons 3 (1973) — Colophons de manuscrits occidentaux des origines au XVIe siècle / Bénédictins du Bouveret. Vol. 3, Colophons signés: I-J, Fribourg, Suisse 1973.
 • Colophons 4 (1976) — Colophons de manuscrits occidentaux des origines au XVIe siècle / Bénédictins du Bouveret. Vol. 4, Colophons signés: L-O, Fribourg, Suisse 1976.
 • Colophons 5 (1979) — Colophons de manuscrits occidentaux des origines au XVIe siècle / Bénédictins du Bouveret. Vol. 5, Colophons signés: P-Z, Fribourg, Suisse 1979.
 • Colophons 6 (1982) — Colophons de manuscrits occidentaux des origines au XVIe siècle / Bénédictins du Bouveret. Vol. 6, Lieux anonymes, Fribourg, Suisse 1982.
 • Csapodi (1973) — CSAPODI, Csaba, The Corvinian Library. History and stock. Budapest, 1973.
 • Curtze (1868) — CURTZE, Maximilian, ‘Die Königliche Gymnasial-Bibliothek zu Thorn und ihre Seltenheiten,’ Altpreussische Monatsschrift, 5:1868, 141–155.
 • Curtze (1875-1878) — CURTZE, Maximilian, Die Handschriften und seltenen Drucke der Gymnasialbibliothek zu Thorn, Theil 1-3. Gymnasium mit Realschule I. Ordnung zu Thorn. Zu der … stattfindenden öffentlichen Prüfung aller Klassen ladet im Namen des Lehrerkollegiums ein. Thorn, 1875-1878.
 • Czachorowska (1966) — CZACHOROWSKA, Irena, ‘Książka w rękach klarysek śląskich,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 21:1966, 3, 407–419.
 • Czartoryska (1828) — CZARTORYSKA, Izabela, Poczet pamiątek zachowanych w Domu Gotyckim w Puławach. Warszawa, 1828.
 • Czartoryski (1963) — CZARTORYSKI, Paweł, Wczesna recepcja 'Polityki' Arystotelesa na Uniwersytecie Krakowskim. Kraków 1963.
 • Czaykowski, Łoś (1907) — CZAYKOWSKI, Konstanty, ŁOŚ, Jan, ‘Zabytki augustyańskie,’ Materyały i Prace Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, 2:1907, 311–327.
 • Czubek (1906) — CZUBEK, Jan, Katalog rękopisów Akademii Umiejętności w Krakowie. Kraków, 1906.
 • Czubek (1910) — CZUBEK, Jan, Katalog rękopisów Biblioteki hr. Branickich w Suchej. Kraków, 1910.
 • Czubek (1911) — CZUBEK Jan, Rękopisy hr. Morstinów w Krakowie. Kraków, 1911.
 • Czubek (1912) — CZUBEK, Jan, Katalog rękopisów Akademii Um. w Krakowie, Dodatek I. Kraków, 1912.
 • Czyżak (2010) — CZYŻAK, Marta, ‘Legat książkowy archidiakona Mikołaja Kickiego dla katedry gnieźnieńskiej, przyczynek do kultury intelektualnej duchowieństwa wielkopolskiego w pierwszej połowie XV wieku,’ Ecclesia, 5:2010, 7–27.
 • Czyżak (2016) — CZYŻAK, Marta, Katalog rękopisów średniowiecznych Bibloteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Toruń, 2016.
 • Czyżak, Jędrzejewska (2008) — CZYŻAK, Marta, JĘDRZEJEWSKA, Anna K., Blask gotyckich ksiąg. Rękopisy iluminowane na Pomorzu Wschodnim. Katalog wystawy, Muzeum Okręgowe w Toruniu 19 lutego 2008 – 11 marca 2008. Toruń, 2008.

D

 • Danielski (1977) — DANIELSKI, Wojciech, ‘Agendy i kancjonały katedry krakowskiej na Wawelu,’ Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 24:1977, 35–52.
 • Danielski (1997) — DANIELSKI, Wojciech, Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych. Lublin, 1997.
 • David (1937) — DAVID Pierre, ‘Un receuil de conférences monastiques irlandaises du VIIIe siècle. Note sur le manuscrit 43 de la Bibliothèque du Chapitre de Cracovie,’ Revue Bénédictine, 1937, 1, 62–89.
 • Dąbrowski (1964) — DĄBROWSKI, Jan, Dawne dziejopisarstwo polskie. Wrocław, 1964.
 • De Rijk (2008) — DE RIJK, Lambertus Marie (ed.), Johannes Buridanus. Lectura Erfordiensis in I-VI Metaphysicam together with the 15th-century Abbreviatio Caminensis. Studia Artistarum. Études sur la Faculté des arts dans les Universités médiévales, 16, Turnhout, 2008.
 • Degórski, Misiarczyk (2016) — MISIARCZYK, Leszek, DEGÓRSKI, Bazyli, Ewangelistarz Płocki z XII wieku. Krytyczne wydanie tekstu łacińskiego z kodeksu Perykopy Ewangeliczne Archiwum Diecezji Płockiej. Warszawa, 2016.
 • Dembowska-Wodzinowska (1946) — DEMBOWSKA-WODZINOWSKA, Maria, ‘Biblioteka Ojców Cystersów w Mogile,’ Przegląd Biblioteczny, 14:1946, 117–119.
 • Demby (1927) — DEMBY, Stefan, ‘Biblioteki,’ Nauka Polska, 7:1927, 139–221.
 • Demby (1930) — DEMBY, Stefan, ‘Biblioteki,’ Nauka Polska, 12:1930, 139–186 [suplement].
 • Deptuła (1959) — DEPTUŁA, Czesław, ‘Krąg kościelny płocki w połowie XII wieku,’ Roczniki Humanistyczne, 8:1959, Fasc. 2, 5–122.
 • Deptuła (1971) — DEPTUŁA, Czesław, ‘O niektórych źródłach do historii zakonu premonstrateńskiego w Polsce w XII i XII wieku,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 22:1971, 214–222.
 • Derwich (1992) — DERWICH, Marek, Benedyktyński klasztor św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu. Warszawa-Wrocław, 1992.
 • Derwich, Pobóg-Lenartowicz (1996) — DERWICH, Marek, POBÓG-LENARTOWICZ, Anna (eds.), Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie w dniach 8-11 V 1996. Opole-Wrocław, 1996.
 • Długopolski (1916) — DŁUGOPOLSKI, Edmund, ‘Katalog kościoła N.P. Maryi w Krakowie,’ Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 6:1916.
 • Długosz (1965) — DŁUGOSZ, Józef, ‘Biblioteka klasztoru oo. karmelitów bosych w Czernej (dekanat Nowa Góra),’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 11:1965, 109–117.
 • Dobrowolski (1948) — DOBROWOLSKI, Tadeusz, Sztuka na Śląsku. Katowice-Wrocław, 1948.
 • Dobrowolski (1964) — DOBROWOLSKI, Tadeusz, Sztuka Krakowa. Kraków, 1964.
 • Dobrzeniecki (1969) — DOBRZENIECKI, Tadeusz, ‘Łacińskie źródła Rozmyślania przemyskiego,’ Średniowiecze. Studia o Kulturze, 4:1969, 196–521.
 • Domański (2011) — DOMAŃSKI, Juliusz, Scholastyka i początki humanizmu w myśli polskiej XV wieku. Warszawa, 2011.
 • Domasłowski et al. (1990) — DOMASŁOWSKI Jerzy [et al.], Malarstwo gotyckie na Pomorzu Wschodnim. Prace Komisji Historii Sztuki, 17, Warszawa-Poznań, 1990.
 • Drabina (1984) — DRABINA, Jan, Idee koncyliaryzmu na Śląsku. Wkład miejscowych środowisk intelektualnych w ich upowszechnianie. Kraków, 1948.
 • Drabina (1986) — DRABINA, Jan, ‘Śląskie środowiska intelektualne wobec idei koncyliaryzmu,’ Euhemer, 30:1986, 1, 33–45.
 • Dragoun et al. (2015)— DRAGOUN, Michal, DOLEŽALOVÁ, Lucie, EBERSONOVÁ, Adéla (eds.), Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovniků v Roudnici nad Labem. Praha, 2015.
 • Drelicharz (1995) — DRELICHARZ, Wojciech, ‘Rękopis Piotra z Szamotuł zwany kodeksem heilsberskim i jego geneza,’ in: OŻÓG, Krzysztof, SZCZUR, Stanisław (eds.), Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu. Kraków, 2000, 255–272.
 • Drelicharz (2003) — DRELICHARZ, Wojciech, Annalistyka małopolska XIII-XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych. PAU Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, 99. Kraków, 2003.
 • Drost (1963) — DROST, W., Die Marienkirche in Danzig und ihre Kunstschätze. Vol. 4, Stuttgart, 1963, 107–108.
 • Dumont (1987) — DUMONT, Stephen D., ‘The Univocity of the Concept of Being in the Fourteenth Century: John Duns Scotus and William of Alnwick,’ Mediaeval Studies, 49:1987, 1–75.
 • Dunajówna (1946) — DUNAJÓWNA, Maria, ‘Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu,’ Bibliotekarz, 13:1946, 210–211.
 • Dymmel (1992) — DYMMEL, Piotr, Tradycja rękopiśmienna Roczników Jana Długosza. Warszawa, 1992.

E

 • Ehrlich (1955) — EHRLICH, Ludwik, Polski wykład prawa wojny XV wieku. Warszawa, 1955.
 • Eitner (1874) — EITNER, Robert, ‘Ein Liederbuch des XV. Jahrhunderts Kgl. Bibliothek in Berlin, musikalische Abteilung Ms. Z 8037, quer 4,’ Monatshefte für Musik-Geschichte, 6:1874, 67–74.
 • Ekdahl (1976) — EKDAHL, Sven, Die «Banderia Prutenorum» des Jan Długosz - eine Quelle zur Schlacht bei Tannenberg 1410. Untersuchungen zu Aufbau, Entstehung und Quellenwert der Handschrift. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Fhilosophisch-Historische Klasse, F. 3, Nr. 104. Göttingen, 1976.
 • Estreicher (1933) — ESTREICHER, Karol, ‘Miniatury Kodeksu Behema oraz ich treść obyczajowa,’ Rocznik Krakowski, 24:1933, 199‒224.

F

 • Fabiańska (2015) — FABIAŃSKA, Agnieszka, ‘Średniowieczne rękopisy Historia scholastica Piotra Comestora w zbiorach polskich,’ Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 9:2015, 121–147.
 • Fajt (2012) — FAJT, J. (ed.), Europa Jagellonica 1386–1572. Sztuka i kultura w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów. Przewodnik po wystawie. Warszawa, 2012.
 • Falenciak (1973) — FALENCIAK, Jerzy, ‘«Opus Eximii Doctoris Hermanni Stilden». Rękopis Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, sygn. I F 203,’ Acta Universitatis Wratislaviensis, 186, Przegląd prawa i administracji, 3:1973, 167–177.
 • Falenciak (1975) — FALENCIAK, Jerzy, ‘«Verbarius de terminis utriusque iuris» Rękopis Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, sygn. II F 93,’ Acta Universitatis Wratislaviensis, 245, Prawo, 45:1975, 131–156.
 • Falenciak (1976) — FALENCIAK, Jerzy, ‘Nad słownikiem obojga praw «Grentizni»,’ Acta Universitatis Wratislaviensis, 307, Przegląd prawa i administracji, 7:1976, 199–211.
 • Falenciak (1981a) — FALENCIAK, Jerzy, ‘Słownik Prawny Doktora Hermanna w rękopisach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu,’ in: FALENCIAK, Jerzy [et al.] (eds.), Nad słownikami obojga praw. Acta Universitatis Wratislaviensis, 551, Prawo, 98. Wrocław, 1981, 131–156.
 • Falenciak (1981b) — FALENCIAK, Jerzy, ‘«Verbarius de terminis utriusque iuris». Rękopis Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, sygn. II F 93,’ in: FALENCIAK, Jerzy [et al.] (eds.), Nad słownikami obojga praw. Acta Universitatis Wratislaviensis, 551, Prawo, 98. Wrocław, 1981, 33–53.
 • Fastnacht (1951) — FASTNACHT, Adam, Catalogus diplomatum Bibliothecae Instituti Ossoliniani. Supplementum 1 inde ab anno 1279 usque ad annum 1506. Wrocław, 1951.
 • Fedorowicz (2007) — FEDOROWICZ, Szymon (ed.), Kolektarz Wawelski sprzed 1526 roku świadek liturgii Kościoła krakowskiego w XV, XVI i XVII wieku. Monumenta Sacra Polonorum, 3. Kraków, 2007.
 • Fedorowicz (2008a) — FEDOROWICZ, Szymon, ‘Średniowieczne lekcjonarze w zbiorach wawelskich,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 89:2008, 195–223.
 • Fedorowicz (2008b) — FEDOROWICZ, Szymon, ‘Agendy katedry wawelskiej,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 90:2008, 31–38.
 • Fedorowicz (2012) — FEDOROWICZ, Szymon, ‘Missale speciale Vratislaviense z 1470 roku,’ Liturgia Sacra, 18:2012, 1, 5–12.
 • Feicht (1963) — FEICHT, Hieronim, ‘Mittelalterliche Choralprobleme in Polen,’ Musik des Ostens, 2:1963, 84–90.
 • Feicht (1965) — FEICHT, Hieronim, ‘Muzyka liturgiczna w polskim średniowieczu,’ Musica Medii Aevi, 1:1965, 9–52.
 • Feicht (1975) — FEICHT, Hieronim, Studia nad muzyka polskiego średniowiecza. Kraków, 1975.
 • Feldmann (1938a) — FELDMANN, Fritz, Musik und Musikpflege im mittelalterlichen Schlesien. Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte, 37, Breslau, 1938.
 • Feldmann (1938b) — FELDMANN, Fritz, Pflege der Musik in mittelalterlichen Schlesien. Breslau, 1938.
 • Fijałek (1900) — FIJAŁEK, Jan, Mistrz Jakób z Paradyża i Uniwersytet Krakowski w okresie Soboru Bazylejskiego. Vol. II. Kraków, 1900.
 • Fijałek (1915) — FIJAŁEK, Jan (ed.), Najstarsze statuty synodalne krakowskiego biskupa Nankera z 2 października 1320 roku. Kraków, 1915.
 • Fijałek (1928) — FIJAŁEK, Jan, ‘Księgi liturgiczne oraz święta i święci katedry krakowskiej z początku wieku XII,’ Nova Polonia Sacra, 1:1928, 351–364.
 • Fijałek, Vetulani (1915-1951) — FIJAŁEK, Jan, VETULANI, Adam (eds.), Statuty synodalne wieluńsko-kaliskie Mikołaja Trąby z r. 1420. Kraków, 1915-1920-1951.
 • Flanczewska (1977) — FLANCZEWSKA, Sabina, ‘Biały kruk w zbiorach Biblioteki Głównej UMCS,’ Informator UMCS, 1:1997.
 • Foerster (1898) — FOERSTER, Richard, ‘Zur Handschriftenkunde und Geschichte der Philologie. 5. Eine grechische Handschrift in Russisch-Polen und das Anthologion des Orion,’ Rheinisches Museum für Philologie, N.F. 53:1898, 547–574.
 • Foerster (1900) — FOERSTER, Richard, ‘Zur Handschriftenkunde und Geschichte der Philologie. 6. Handschriften der Zamoyski’schen Bibliothek,’ Rheinisches Museum für Philologie, N.F. 55:1900, 435–459.
 • Formanowicz (1929) — FORMANOWICZ, L., ‘Bibljoteka Kapitulna w Gnieźnie,’ in: WIERCZYŃSKI, Stefan (ed.), Bibljoteki wielkopolskie i pomorskie. Poznań, 1929, 153–168.
 • Frederichs (1931) — FREDERICHS, Hans, ‘Missa sancti Ottonis,’ Baltische Studien, N.F. 33:1931.
 • Freitag (1929) — FREITAG, D. A., ‘Die Herkunft des «Berliner Liederbuches»,’ Archiv für Musikwissenschaft, 2:1929, 1, 18–21.
 • Frydrychowicz (1895) — FRYDRYCHOWICZ, Romuald, Przewodnik ilustrowany po Pelplinie i jego kościołach. Toruń, 1895.
 • Frydrychowicz (1905) — FRYDRYCHOWICZ, Romuald, Geschichte der Cistercienserabtei Pelplin und ihre Bau- und Kunstdenkmäler. Düsseldorf, 1905.
 • Frydrychowicz (1966) — FRYDRYCHOWICZ, Barbara, ‘Nowy polski zabytek muzyki organowej z I połowy XVI wieku,’ Muzyka, 2:1966, 68–83.
 • Frydrychowicz (1971) — FRYDRYCHOWICZ, Barbara, ‘Augustiański fragment organowy i jego środowisko macierzyste,’ Muzyka, 2:1971, 3–33.

G

 • Gall Anonim (1948) — KRZYŻANOWSKI, Julian (ed.), Galla Anonima Kronika. Podobizna fotograficzna rękopisu Zamoyskich z wieku XIV. Warszawa, 1948.
 • Gałuszka (2010a) — GAŁUSZKA, Tomasz, ‘W przededniu powstania studium generale. Nowe badania nad czternastowiecznym zachowanym księgozbiorem dominikanów krakowskich,’ Przegląd Tomistyczny, 16:2010, 25–42.
 • Gałuszka (2010b) — GAŁUSZKA, Tomasz, ‘Z warsztatu inkwizytora: obraz heretyka w świetle “Glossa Ordinaria super Osee contra haereticos” (ADK R.XV.14),’ in: KRAS, Paweł (ed.), Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej. Kraków, 2010, 269–291.
 • Gałuszka (2012) — GAŁUSZKA, Tomasz, ‘Krakowscy pobożni laicy czy begardzcy heretycy? Z badań nad czternastowiecznym “Tractatus contra beghardos” Henryka Harrera,’ Folia Historica Cracoviensia, 18:2012, 47–73.
 • Gałuszka (2014a) — GAŁUSZKA, Tomasz, ‘Dominikanie i spory wokół prawa do słuchania spowiedzi. Recepcja bulli Jana XXII Vas electionis w diecezji wrocławskiej w pierwszej połowie XIV wieku,’ Studia Źródłoznawcze, 52:2014, 3–22.
 • Gałuszka (2014b) — GAŁUSZKA, Tomasz, ‘Studium generalne dominikanów polskich w XIV wieku?,’ Folia Historica Cracoviensia, 20:2014, 35–63.
 • Gancarczyk (1994) — GANCARCZYK, Paweł, ‘[Recenzja:] Petrus Wilhelmi de Grudencz Magister Cracoviensis. Opera Musica, Wyd. Jaromír Černý, Kraków 1993, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, ss. 148,’ Muzyka, 39:1994, 4, 127–130.
 • Gancarczyk (1999) — GANCARCZYK, Paweł, ‘Uwagi o genezie Śpiewnika Głogowskiego (ca. 1480),’ Muzyka, 44:1999, 3, 25–40.
 • Gancarczyk (2000) — GANCARCZYK, Paweł, ‘Nieznane źródła polifonii chorałowej w Polsce XV wieku,’ Muzyka, 45:2000, 2, 89–106.
 • Gancarczyk (2001a) — GANCARCZYK, Paweł, ‘Rękopis 1965 z Biblioteki Gdańskiej PAN jako źródło polifonii w Polsce II połowy XV wieku,’ Muzyka, 46:2001, 4, 65–71.
 • Gancarczyk (2001b) — GANCARCZYK, Paweł, Musica scripto. Kodeksy menzuralne II połowy XV wieku na wschodzie Europy Łacińskiej. Warszawa, 2001.
 • Gancarczyk (2002) — GANCARCZYK, Paweł, ‘Kodykologia, paleografia, tekstologia – nauki pomocnicze czy kanon współczesnej historiografii muzycznej?,’ Muzyka, 47:2002, 3–4, 77–89.
 • Gancarczyk (2003) — GANCARCZYK, Paweł, ‘Nieznane genealogie z rękopisu F22-90 Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie,’ Muzyka, 48:2003, 2, 49–56.
 • Gancarczyk (2004) — GANCARCZYK, Paweł, ‘Związki kodeksu Strahov z Austrią i dworem cesarza Fryderyka III,’ Muzyka, 51:2006, 1–2, 85–104.
 • Gancarczyk (2006) — GANCARCZYK, Paweł, ‘Polifonia w Polsce do około 1500 roku: źródła i problemy ich interpretacji,’ Muzyka, 1-2:2006, 85–104.
 • Gancarczyk (2007) — GANCARCZYK, Paweł, ‘Nieznane rękopisy liturgiczno-muzyczne XIII-XVII wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie,’ Muzyka, 52:2007, 2, 21–35.
 • Ganszyniec (1927) — GANSZYNIEC, Ryszard, ‘Polonolatina. VII,’ Pamiętnik Literacki, 24:1927, 1-4, 86–105.
 • Gaworczyk (1975) — GAWORCZYK, Teresa, ‘Biblioteka Główna UMCS w 30-tym roku działalności w świetle danych statystycznych,’ Informator UMCS, 1:1975, 18–21.
 • Gemoll (1900) — GEMOLL Wilhelm, Die Handschriften der Petro-Paulinischen Kirchenbibliothek zu Liegnitz. Liegnitz, 1900.
 • Gębarowicz (1934) — GĘBAROWICZ, Mieczysław, ‘Mogilno – Płock – Czerwińsk. Studia nad organizacją Kościoła na Mazowszu w XI i XII w.,’ in: Prace historyczne w 30-lecie działalności profesorskiej Stanisława Zakrzewskiego. Lwów, 1934, 115–175.
 • Gębarowicz (1965) — GĘBAROWICZ Mieczysław, “Psalterz floriański” i jego geneza. Wrocław [etc.], 1965.
 • Gieburowski (1915) — GIEBUROWSKI, Wacław, “Die Musica Magistri Szydlovite”: Ein polnischer Choraltraktat des XV. Jahrh. und seine Stellung in der Choraltheorie und -Praxis des XV. Jahrh. in Polen, sowie der nachtridentischen Choralreform. Poznań, 1915.
 • Gieburowski (1922)─ GIEBUROWSKI, Wacław, Chorał gregoriański w Polsce od XV do XVII w., Poznań, 1922.
 • Gieysztor (1973) — GIEYSZTOR Aleksander, Zarys dziejów pisma łacińskiego. Warszawa, 1973.
 • Glemma (1926) — GLEMMA, Tadeusz, ‘Historjografja diecezji chełmińskiej aż po rok 1821. Dysertacja doktorska,’ Nova Polonia Sacra. Czasopismo poświęcone badaniu historji kościoła, prawa kanonicznego i literatury teologicznej w Polsce, 1926, 2, 1–133.
 • Glemma (1929) — GLEMMA, Tadeusz, ‘Bibljoteka Biskupstwa Chełmińskiego w Pelplinie,’ in: WIERCZYŃSKI, Stefan (ed.), Bibljoteki wielkopolskie i pomorskie. Poznań, 1929, 289–294.
 • Gładysz (2007) — GŁADYSZ, Bronisław, ‘O łacińskich oficjach rymowanych z polskich źródeł,’ Pamiętnik Literacki, 30:1933, 1, 313–351.
 • Głowa (2007) — GŁOWA, Władysław, ‘Krakowskie oficjum rymowane o św. Wacławie Beatusie vir qui suffert tentationem jako przejaw jego kultu,’ Roczniki Teologiczne, 54:2007, 55–68.
 • Goleman (2004) — GOLEMAN, Zofia, ‘Sekcja rękopisów,’ in: TROJNACKA, Małgorzata, Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin, 2004, 11–15.
 • Gołos (1962) — GOŁOS, Jerzy, ‘Odkrycia i badania zabytków dawnej muzyki polskiej,’ Ruch Muzyczny, 10:1962, 7.
 • Gołos (1963) — GOŁOS, Jerzy, ‘Dalsze nieznane zabytki dawnej polskiej wielogłosowości,’ Muzyka, 1-2:1963, 27–38.
 • Gołos (1966) — GOŁOS, Jerzy, ‘Muzykalia biblioteki klasztoru karmelitów na Piasku w Krakowie,’ Muzyka, 3-4:1966, 86–97.
 • Gołos (1968) — GOŁOS, Jerzy, ‘Z problematyki obrządku słowiańskiego w Polsce,’ Muzyka, 3:1968, 22–34.
 • Gołos (1971) — GOŁOS, Jerzy, ‘Elementy menzuralne i wielogłosowe w Graduale Tynieckim,’ Muzyka, 1:1971, 86–92.
 • Goy (1976) — GOY, Rudolf, Die Überlieferung der Werke Hugos von St. Viktor. Ein Beitrag zur Kommunikationsgeschichte des Mittelalters. Monographien zur Geschichte des Mittelalters, 14, Stuttgart, 1976.
 • Góra (2000) — GÓRA, Barbara, ‘Straty wojenne i rewindykacja zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Studia Pelplińskie, 30:2000, 199–220.
 • Góra (2001) — GÓRA, Barbara, ‘Książka w kulturze pelplińskiego konwentu cystersów (1276–1823) w świetle zachowanej kroniki klasztornej i księgozbioru,’ Rocznik Gdański, 61:2001, 2, 105–123.
 • Góra (2007) — GÓRA, Barbara, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie 1828-2000. Kraków, 2007.
 • Górski (1958) — GÓRSKI, Karol (ed.), Jana Długosza Banderia Prutenorum. Warszawa, 1958.
 • Górski et al. (1965) — GÓRSKI, Karol [et al.] (eds.), Rozmyślania dominikańskie. Vol. 1. Wrocław, 1965.
 • Graczyk, Marszalska (2010) — GRACZYK, Waldemar, MARSZALSKA, Jolanta M., Księgi rękopiśmienne i stare druki w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Z dziejów kultury polskich bibliotek kościelnych w dawnych wiekach. Kraków, 2010.
 • Grajewski (2013) — GRAJEWSKI, Czesław, ‘Nieznany psałterz fundacji Jana Łaskiego,’ Liturgia Sacra, 19:2013, 1, 119–133.
 • Grimme (1938) — GRIMME, Hans, ‘Das Kollegiatstift Guttstadt und seine Bibliothek,’ Sankt Wiborada, 5:1938, 18–29.
 • Grochal (1971) — GROCHAL, Z., Katalog kościoła N.M.P. w Krakowie – Archiwum, suplement kontynuacyjny do kat. 1916 r.. Kraków, 1971 [typescript].*
 • Grodziska-Ożóg (2000) — GRODZISKA-OŻÓG, Karolina, ‘Zespół rękopisów średniowiecznych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie,’ in: OŻÓG, Krzysztof, SZCZUR, Stanisław (eds.), Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu. Kraków, 2000, 395–413.
 • Gromadzki (2000‒2001) — GROMADZKI, Jan, ‘Malarstwo miniaturowe na Śląsku w okresie 1380‒1550,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 50‒51:2000-2001, 43‒68.
 • Grudziński (1962) — GRUDZIŃSKI, Kajetan, ‘Najstarsze zabytki rękopiśmienne języka polskiego w zbiorach bernardyńskich (do połowy XVI w.),’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 4:1962, 357–362.
 • Grudziński (1989) — GRUDZIŃSKI, Kajetan, ‘Średniowieczne rękopisy archiwalno-biblioteczne w zbiorach prowincji OO. Bernardynów w Krakowie,’ in: KŁOCZOWSKI, Jerzy [et al.] (eds.), Zakony franciszkańskie w Polsce. Vol. 1, Pt. 2/3. Kraków, 1989, 69–71.
 • Grüger (1973) — GRÜGER, Heinrich, ‘Der Nekrolog des Klosters Heinrichau (ca. 1280–1550),’ Archiv für Schlesische Kirchengeschichte, 31:1973, 36–69.
 • Grüger (1975) — GRÜGER, Heinrich, ‘Der Nekrolog des Klosters Heinrichau (ca. 1280–1550),’ Archiv für Schlesische Kirchengeschichte, 33:1975, 9–27.
 • Grużewski (1956) — GRUŻEWSKI, Aleksander, De XVI Iuvenalis codicibus qui in Polonia asservantur. Auctarium Maeandreum, 5, Warszawa, 1956.
 • Grzesik (1999) — GRZESIK Ryszard, Kronika węgiersko-polska. Z dziejów polsko-węgierskich kontaktów kulturalnych w średniowieczu. Poznań, 1999.
 • Grzeszewski et al. (1998) — GRZESZEWSKI, Jan, NIERZWICKA, Magdalena, NIERZWICKI, Krzysztof, Rękopisy i inkunabuły Cystersów pelplińskich ze zbiorów Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie. Katalog wystawy poświęconej kulturze Cystersów na terenie Diecezji Pelplińskiej, zorganizowanej z okazji 900-lecia założenia zakonu Cystersów oraz 70-lecia istnienia muzeum diecezjalnego w Pelplinie. Pelplin, 1998.
 • Grzybkowska (1997) — GRZYBKOWSKA, Teresa (ed.), Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVIII wieku. Katalog. Muzeum Narodowe Gdańsk maj – sierpień 1997. Gdańsk, 1997.
 • Gutowski (1973) — GUTOWSKI, Maciej, Komizm w polskiej sztuce gotyckiej. Warszawa, 1973.

H

 • Hahn (1900) — HAHN, Victor, ‘Griechische und lateinische Handschriften der Gräflich Zamoyskischen Bibliothek in Warschau,’ Wochenschrift für klassische Philologie, 17:1900, 1323–1327.
 • Halban (1891) — BLUMENSTOK, Alfred, ‘Wiadomość o rękopisach prawno-historycznych Biblioteki Cesarskiej w Petersburgu. Sprawozdanie z poszukiwań,’ Archiwum Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności, 6:1891, 379–463.
 • Halban (1894) — HALBAN, Alfred, ‘Nieznany list Władysława Jagiełły,’ Kwartalnik Historyczny, 8:1894, 646–648.
 • Hartleb (1917) — HARTLEB, Kazimierz, Jan z Ocieszyna Ocieski. Jego działalność polityczna i diariusz podróży do Rzymu. Lwów, 1917.
 • Heinrich et al. (2004) — HEINRICH, Albin [et al.] (etc.), Repertorium codicum manuscriptorum in caesareo-regia Bibliotheca Scherschnickiana Teschinii.Wrocław, 2004.
 • Heck (1964) — HECK, Roman, ‘Miniatury wrocławskiego rękopisu Jakuba de Cessulis «Liber super ludum scacorum»,’ Acta Universitatis Wratislaviensis, 23, Historia, 8:1964, 13–50.
 • Heimpel (1961) — HEIMPEL, Hermann, ‘Reformatio Sigismundi, Priesterehe und Bernhard von Chartres,’ Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 17:1961, 526–537.
 • Heinrich (1911)─ HEINRICH, Arthur, Geschichte des Fürstentums Sagan: bis zum Ende der sächsischen Herrschaft im Jahre 1549. Żagań, 1911.
 • Heise (1885) — HEISE, Johann, Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreussen. Der Kreis Preussisch Stargard. Vol. III, Danzig, 1885.
 • Henkel (1988) — HENKEL, Nikolaus, Deutsche Übersetzungen lateinischer Schultexte. Ihre Verbreitung und Funktion im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters, 90, München–Zürich, 1988.
 • Herzog (1908) — HERZOG, Eugen, ‘Ein Fragment des Poème moral,’ Zeitschrift dür Romanische Philologie, 32:1908, 50–72.
 • Hilg (1981) — HILG, Hardo, Das Marienleben des Heinrichs von St. Gallen. Text und Untersuchung. Mit einem Verzeichnis deutschsprachiger Prosamarienleben bis etwa 1520. Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters, 75, München, 1981.
 • Hinz (1969) — HINZ, Edward, ‘Notacja muzyczna graduału rkp. 118/119 z Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Musica Medii Aevi, 3:1969, 43–58.
 • Hinz (1988)— HINZ, Edward, ‘Cechy paleograficzne średniowiecznych graduałów cysterskich z Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Studia Pelplińskie, 19:1988, 313–329.
 • Hinz (1994)— HINZ, Edward, Z dziejów muzyki kościelnej w diecezji chełmińskiej. Pelplin, 1994.
 • Hoffmann (1939) — HOFFMANN, Hermann, ‘Schlesische Kirchenbüchereien,’ Archiv für Schlesische Kirchengeschichte, 4:1939, 91–124.
 • Hoffmann-Erbrecht (1990) — HOFFMANN-ERBRECHT, Lothar, ‘Auf den Spuren des Schreibers der Glogauer Handschrift (ca. 1480),’ Augsburger Jahrbuch für Musikwissenschaft, 7:1990, 19–29.
 • Hörner (2016) — HÖRNER, Petra, KRECKWITZ, Georg, Evangelienharmonie. Edition und Untersuchung. Berlin, 2016.
 • Hornowska, Zdzitowiecka (1947) — HORNOWSKA, Maria, ZDZITOWIECKA-JASIEŃSKA, Halina, Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej. Warszawa, 1947.
 • Horodyski (1948) — HORODYSKI, Bogdan, ‘Spuścizna działu rękopiśmiennego Biblioteki Załuskich,’ Przegląd Biblioteczny, 16:1948, 40–63.
 • Horodyski (1951) — HORODYSKI, Bogdan, ‘Zarys dziejów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej,’ in: Studia nad książką poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego. Warszawa, 1951, 259–341.
 • Horowski (2014) — HOROWSKI, Aleksander L., ‘Alcune leggende liturgiche latine su sant’Elisabetta d’Ungheria,’ Collectanea Franciscana, 84:2014, 3–4, 641–704.
 • Horyna (2004) — HORYNA Martin, ‘Utwory Piotra Wilhelmiego z Grudziądza w tradycji polifonii późnośredniowiecznej w Europie Środkowej, a zwłaszcza w Czechach XV i XVI wieku,’ Muzyka, 49:2004, 2, 21–56.
 • Hradilová (2014) — Hradilová, Marta, K dějinám knihovny minoritů v Českém Krumlově. Studie o Rukopisech. Monographia, 19, Praha, 2014.
 • Hube (1856) — Hube Romuald, Antiquissimae constitutiones synodales provinciae Gneznensis. Petropoli, 1856.
 • Huemer (1891) — HUEMER, Johann, Gai Vetti Aquilini Iuvenci Evangeliorum libri quattuor. Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum, 24. Wien, 1891.
 • Huglo (1971) — HUGLO, Michel, Les Tonaires: inventaire, analyse, comparaison. Paris, 1971.

I

 • Iluminacje (2004) — TCHÓRZEWSKA-KABATA, Halina (ed.), Iluminacje “Psałterza Potockich” z kolekcji wilanowskiej. Warszawa, 2004.
 • Indrika Hronika (1993) — HENRICUS DE LETTIS, Indrika Hronika. FELDHŪNS, Ābrams (ed.). Riga, 1993.
 • Iwańska-Cieślik (2013) — IWAŃSKA-CIEŚLIK, Bernardeta, Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku. Bydgoszcz, 2013.

J

 • Jabłonka (2002) — JABŁONKA, Agnieszka, ‘Średniowieczne rękopisy z Biblioteki Krasińskich,’ Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej, 2002, 4, 35–39.
 • Jabłoński (1966) — JABŁOŃSKI, Zbigniew, ‘Biblioteka PAN w Krakowie,’ Nauka Polska, 14:1966, 4, 73–81.
 • Jabłoński (1967) — JABŁOŃSKI, Zbigniew, ‘Zarys dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego,’ Kraków, 1967, 22–24.
 • Jabłoński (1972) — JABŁOŃSKI, Zbigniew, ‘Problematyka bibliotecznych zbiorów w pracach Polskiej Akademii Umiejętności,’ Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, 18:1972, 7–20.
 • Jabłoński (1974) — JABŁOŃSKI, Zbigniew, ‘Biblioteka PAN w Krakowie w trzydziestoleciu PRL,’ Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, 20:1974, 3–25.
 • Jachimecki (1930a) — JACHIMECKI, Zdzisław, ‘Średniowieczne zabytki polskiej kultury muzycznej. 1. Jednogłosowa muzyka religijna,’ Muzyka Kościelna, 5:1930, 41–45, 63–65, 89–90, 108–111.
 • Jachimecki (1930b) — JACHIMECKI, Zdzisław, Średniowieczne zabytki polskiej kultury muzycznej. Poznań, 1930.
 • Jachimecki (1948) — JACHIMECKI, Zdzisław, Historia muzyki polskiej. Kraków, 1948.
 • Jakubek-Raczkowska, Czyżak (2016) — JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta, ‘Wokół Biblii Lutera z Brunszwiku. Dekoracje filigranowe grupy kodeksów pruskich z XIV wieku,’ in: WALANUS, Wojciech, WALCZAK, Marek (eds.), Imagines pictae. Studia nad gotyckim malarstwem w Polsce. Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, IV. Kraków, 2016, 289–306.
 • Janauschek (1891) — JANAUSCHEK, Leopold (ed.), Xenia Bernardina.. Vol. 3: Beiträge zur Geschichte der Cistercienser-Stifte. Wien, 1891.
 • Janocki (1752) — JANOCKI, Jan Daniel, Specimen catalogi codicum manuscriptorum Bibliothecae luscianae. Dresdae, 1752.
 • Janz-Wenig (2017) — JANZ-WENIG, Katrin, Decem gradus amoris deutsch. Entstehung, Überlieferung und volkssprachliche Rezeption einer lateinischen Predigt. Untersuchung und Edition. Texte des Späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit, 56, Berlin, 2017.
 • Jarosławiecka-Gąsiorowska, Komornicki (1935a) — JAROSŁAWIECKA-GĄSIOROWSKA, Maria, KOMORNICKI, Stefan, ‘Les principaux manuscrits à peintures du Musée des Princes Czartoryski à Cracovie,’ Bulletin de la Société Française de Reproductions de Manuscrits à Peintures, 18:1935, 5–184.
 • Jarosławiecka-Gąsiorowska, Komornicki (1935b) — JAROSŁAWIECKA-GĄSIOROWSKA, Maria, KOMORNICKI, Stefan, ‘Les principaux manuscrits à peintures des archives du Chapitre de Cracovie,’ Bulletin de la Société Française de Reproductions de Manuscrits à Peintures, 18:1935, 185–198.
 • Jasiński (1981) — JASIŃSKI, Kazimierz, ‘Najdawniejsze roczniki krakowskie,’ Kwartalnik Historyczny, 88:1981, 463–467.
 • Jażdżewski (1976) — JAŻDŻEWSKI, Konstanty, ‘Dzieła kaligraficzne mnicha Jakuba, kopisty skryptorium cysterskiego w Lubiążu z pierwszej ćwierci XIII wieku,’ Studia Źródłoznawcze, 21:1976, 19–44.
 • Jażdżewski (1979) — JAŻDŻEWSKI, Konstanty, ‘Biskup wrocławski Nanker (1326–1341) w Złotej Legendzie Jakuba de Voragine,’ Studia Źródłoznawcze, 24:1979, 173–175.
 • Jażdżewski (1983) — JAŻDŻEWSKI, Konstanty, ‘Jeszcze o lubiąskiej tradycji kaligraficznej a rozwidlonego. Drugie uzupełnienie do artykułów o dwóch kopistach cystersów w Lubiążu,’ Studia Źródłoznawcze, 28:1983, 203–205.
 • Jażdżewski (1986) — JAŻDŻEWSKI, Konstanty, ‘Identifizierungsprobleme bei Schreiberhänden,’ in: HÄRTEL, Helmar [et al.] (eds.), Probleme der Bearbeitung mittelalterlicher Handschriften. Wolfenbütteler Forschungen, 30, Wiesbaden, 1986, 325–326.
 • Jażdżewski (1992) — JAŻDŻEWSKI, Konstanty, Lubiąż. Losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163-1642). Wrocław, 1992.
 • Jelicz (1985) — JELICZ, Antonina (ed.), Antologia poezji polsko-łacińskiej: 1470-1543. Szczecin, 1985.
 • Jung-Palczewska (2000) — JUNG-PALCZEWSKA, Elżbieta, Prima verba. Krakowskie mowy uniwersyteckie. Łódź, 2000.
 • Jurkowlaniec (1998) — JURKOWLANIEC, Grażyna, ‘Wątki treściowe dekoracji pelplińskiego graduału L 13,’ Biuletyn Historii Sztuki, 60:1998, 3–4, 353–379.

K

 • Kaczmarczyk, Kowalski (1919) — KACZMARCZYK, Kazimierz, KOWALSKI, Gerard (eds.), Katalog archiwum opactwa cystersów w Mogile. Kraków, 1919.
 • Kaczmarek (1981) — KACZMAREK, Michał, ‘Nekrolog lubiąski. Próba krytyki przekazu,’ Studia Źródłoznawcze, 26:1981, 113–140.
 • Kalinowska (1989) — KALINOWSKA, Jadwiga Ambrozja, ‘Anonimowy rękopis średniowieczny nr 20 ze zbiorów Biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,’ Rocznik Olsztyński, 16:1989, 255–262.
 • Kalinowski (1974) — KALINOWSKI, Jerzy K., ‘Kto jest autorem traktatu De fide ad Petrum, zawartego w rękopisie pelplińskim 188(225)?,’ Studia Pelplińskie, 5:1974, 269–275.
 • Kaliszuk (1999) — KALISZUK, Jerzy, ‘Kult Trzech Króli w Polsce późnego średniowiecza,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 72:1999, 445–460.
 • Kaliszuk (2005) — KALISZUK, Jerzy, Mędrcy ze Wschodu. Legenda i kult Trzech Króli w średniowiecznej Polsce. Warszawa, 2005.
 • Kaliszuk (2006) — KALISZUK, Jerzy, ‘Liber mortuorum dominikanów lwowskich – analiza kodykologiczna,’ Studia Źródłoznawcze, 44:2006, 1–10.
 • Kaliszuk (2007) — KALISZUK, Jerzy, ‘Rękopisy średniowieczne kolegiaty wiślickiej w świetle inwentarzy,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 87:2007, 83–106.
 • Kaliszuk (2008) — KALISZUK, Jerzy, ‘Ponownie odnaleziony niemiecki tekst legendy o Barlaamie i Jozafacie,’ Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 2:2008, 81–91.
 • Kaliszuk (2009) — KALISZUK, Jerzy, ‘De sanctitate meritorum et gloria miraculorum beati Karoli Magni. Dwunastowieczny rękopis w zbiorach Biblioteki Narodowej (BN II 12511),’ in: SKWIERCZYŃSKI, Krzysztof (ed.), Christianitas Romana. Studia ofiarowane Profesorowi R. Michałowskiemu. Warszawa, 2009, 196–214.
 • Kaliszuk (2010a) — KALISZUK, Jerzy, ‘Spis książek klasztoru franciszkanów chełmińskich z drugiej połowy XIII wieku,’ Studia Źródłoznawcze, 47:2010, 95–108.
 • Kaliszuk (2010b) — KALISZUK, Jerzy, ‘Texts of synodal statutes in social communication of late medieval Poland – as exemplified by the Wieluń-Kalisz statutes of Mikołaj Trąba,’ in: BRACHA, Krzysztof, KRASA, Paweł (eds.), Przestrzeń religijna Europy Środkowo-Wschodniej w średniowieczu = Religious Space of East-Central Europe in the Middle Ages. Przestrzeń Religijna Europy Środkowo-Wschodniej Otwarta na Wschód i Zachód, 2, Warszawa, 2010, 67–78.
 • Kaliszuk (2016a) – KALISZUK, Jerzy, Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej, Vol. 1: Dzieje i charakterystyka kolekcji. Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, t. 8/1. Wrocław, 2016.
 • Kaliszuk (2016b) – KALISZUK, Jerzy, Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej, Vol. 2: Katalog rękopisów utraconych, p. 1. Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, t. 8/2, 1. Wrocław, 2016.
 • Kaliszuk (2016c) – KALISZUK, Jerzy, Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej, Vol. 2: Katalog rękopisów utraconych, p. 2. Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, t. 8/2, 3. Wrocław, 2016.
 • Kaliszuk (2016d) – KALISZUK, Jerzy, Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej. Vol. 3: Indeksy, Aneks, Bibliografia. Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, t. 8/3. Wrocław, 2016.
 • Kaliszuk, Szyller (2012) — KALISZUK, Jerzy, SZYLLER, Sławomir (eds.), Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej. Inwentarze Rękopisów Biblioteki Narodowej, 3. Warszawa, 2012.
 • Karaś (1965) — KARAŚ, Mieczysław, ‘Urywek staropolskiego modlitewnika,’ Język Polski, 45:1965, nr 2, 102–107.
 • Kardyś (2011) — KARDYŚ, Piotr, ‘Dwa rękopisy Adama Wikarego darowane kolegiacie kieleckiej w 1430 roku,’ Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne, 12:2011, 55–64.
 • Karłowska-Kamzowa (1970) — KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, Fundacje artystyczne księcia Ludwika I Brzeskiego. Studia nad rozwojem świadomości historycznej na Śląsku XIV–XVIII w. Wrocław, 1970.
 • Karłowska-Kamzowa (1977) — KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Gotyckie rękopisy iluminowane na Śląsku (do 1450 r.),’ in: HECK, Roman (ed.), Średniowieczna kultura na Śląsku. Wrocław, 1977, 101–127.
 • Karłowska-Kamzowa (1979) — KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, Malarstwo śląskie 1250‒1450. Wrocław (etc.), 1979.
 • Karłowska-Kamzowa (1980) — KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Kontakty artystyczne z Czechami w malarstwie gotyckim Śląska, Pomorza Wschodniego, Wielkopolski i Kujaw,’ Folia Historiae Artium, 16:1980, 39‒66.
 • Karłowska-Kamzowa (1984) — KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Gotyckie rękopisy iluminowane na Pomorzu Wschodnim. Problemy badawcze,’ Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 27:1984, 2, 37–53.
 • Karłowska-Kamzowa (1986) — KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Drogi przenikania iluminowanych kodeksów do Polski w XIII, XIV i XV w.,’ in: GADOMSKI, Jerzy (ed.), Symbolae historiae artium. Studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane. Warszawa, 1986, 307–319.
 • Karłowska-Kamzowa (1987) — KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Znaczenie iluminatorstwa cysterskiego dla rozwoju gotyckiej dekoracji rękopisów na ziemiach polskich (Śląsk, Pomorze, Wielkopolska),’ in: STRZELCZYK, Jerzy (ed.), Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki. Poznań, 1987, 367–385.
 • Karłowska-Kamzowa (1989) — KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Zdobnicze i ideowe funkcje gotyckich kodeksów iluminowanych (na przykładzie wybranych obiektów z Wielkopolski, Pomorza Wschodniego i Śląska),’ in: MICHAŁOWSKA, Teresa (ed.), Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, 1989, 283–298.
 • Karłowska-Kamzowa (1995) — KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Rola klasztorów w rozwoju gotyckich rękopisów iluminowanych w Polsce,’ in: DERWICH, Marek, POBÓG-LENARTOWICZ, Anna (eds.), Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 4-6 XI 1993. Opole, 1995, 281–288.
 • Karłowska-Kamzowa (2001) — KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Geneza i funkcje ideowe miniatur “Modlitewnika niderlandzkiego” ze zbiorów Biblioteki Narodowej,’ Rocznik Biblioteki Narodowej, 33/34:2001, 95–104.
 • Karłowska-Kamzowa et al. (1993) — KARŁOWSKA-KAMZOWA Alicja, WETESKO Leszek, WIESIOŁOWSKI Jacek, Średniowieczna książka rękopiśmienna jako dzieło sztuki. Gniezno, 1993.
 • Kaszlej (1997) — KASZLEJ, Andrzej, Dzieje Kodeksu supraskiego. Supraśl, 1997.
 • Kaszlej (2010) — KASZLEJ, Andrzej (ed.), Inwentarz rękopisów Biblioteki Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu. Inwentarze Rękopisów Biblioteki Narodowej, 2, Warszawa, 2010.
 • Katalog Gd. 2 (1903) — GÜNTHER, Otto (ed.), Katalog der Handschriften der Danziger Stadtbibliothek. Vol. 2, Handschriften zur Geschichte Danzigs (Nachträge). — Handschriften zur Geschichte von Ost- und Westpreussen. — Handschriften zur Geschichte Polens. — Sonstige Handschriften historischen Inhalts. — Ortmannsche Handschriften. — Uphagensche Handschriften. Danzig, 1903.
 • Katalog Gd. 3 (1909) — GÜNTHER, Otto (ed.), Katalog der Handschriften der Danziger Stadtbibliothek. Vol. 3, Juristische Handschriften. Theologische Handschriften. Philosophische Handschriften. Naturwissenschaftliche und mathematische Handschriften. Handschriften über Technologie, Kriegswesen, Landwirtschaft, Handels- und Staatswissenschaften. Medizinische Handschriften. Handschriften zur Philologie, Literatur- und Gelehrtengeschichte. Nachträge zu den Teil 1 und 2 beschriebenen Handschriftengruppen. Danzig, 1909.
 • Katalog Gd. 4 (1911) — GÜNTHER, Otto (ed.), Katalog der Handschriften der Danziger Stadtbibliothek. Vol. 4: Die musikalischen Handschriften der Stadtbibliothek und der in ihrer Verwaltung befindlichen Kirchenbibliotheken von St. Katharinen und St. Johann in Danzig. Danzig, 1911.
 • Katalog Gd. 5 (1921) — GÜNTHER, Otto (ed.), Katalog der Handschriften. Vol. 4: Die Handschriften der Kirchenbibliothek von St. Marien in Danzig. Danzig, 1921.
 • Katalog Kr. PAN 2 (1965) — JABŁOŃSKI, Zbigniew [et al.], Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Katalog rękopisów. [Vol. 2:] Sygnatury 2149-2298. Wrocław, 1965.
 • Katalog Kr. PAN 5 (1973) — JABŁOŃSKI, Zbigniew [et al.], Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. [Vol. 5:] Sygnatury 2907-3606. Wrocław, 1973.
 • Katalog Kr. PAN 6 (1976) — JABŁOŃSKI, Zbigniew [et al.], Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. [Vol. 6:] Sygnatury 3607-4003. Wrocław, 1976.
 • Katalog mf. ABMK 1 (1963) — KUMOR, Bolesław (ed.), ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 1,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 6:1963.
 • Katalog mf. ABMK 2 (1966) — KUMOR, Bolesław (ed.), ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 2,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 13:1966.
 • Katalog mf. ABMK 3 (1972) — KUMOR, Bolesław (ed.), ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 3,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 24:1972.
 • Katalog mf. ABMK 4 (1975) — KUMOR, Bolesław (ed.), ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 4,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 31:1975.
 • Katalog mf. ABMK 5 (1985) — KANIA, Janusz (ed.), ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 5,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 51:1985.
 • Katalog mf. ABMK 6 (1985) — DĘBOWSKA, Maria (ed.), ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 6,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 67:1997.
 • Katalog mf. ABMK 7 (2005) — DĘBOWSKA, Maria (ed.), ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 7,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 84:2005, 5–72.
 • Katalog mf. BN 6/7 (1958) — Katalog mikrofilmów. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 6/7, Warszawa, 1958.
 • Katalog mf. BN 8 (1956) — Katalog mikrofilmów muzycznych 1. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 8, Warszawa, 1956.
 • Katalog mf. BN 9 (1962) — PROKOPOWICZ, Maria (ed.), Katalog mikrofilmów muzycznych 2. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 9, Warszawa, 1962.
 • Katalog mf. BN 10 (1965) — ZAWADZKI, Konrad (ed.), Rękopisy Biblioteki Czartoryskich w Krakowie 1. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 10, Warszawa, 1965.
 • Katalog mf. BN 11 (1965) — ZAWADZKI, Konrad (ed.), Rękopisy Biblioteki Czartoryskich w Krakowie 2. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 11, Warszawa, 1966.
 • Katalog mf. BN 12 (1965) — PROKOPOWICZ, Maria (ed.), Muzykalia 3. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 12, Warszawa, 1965.
 • Katalog mf. BN 14 (1969) — SEŃKO, Władysław (ed.), Rękopisy Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 14, Warszawa, 1969.
 • Katalog mf. BN 16 (1976) — DUŻYK, Józef [et al.] (eds.), Rękopisy Biblioteki Polskiej Akademii Nauk. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 16, Warszawa, 1976.
 • Katalog mf. BN 19 (1989) — WREDE, Maria (ed.), Rękopisy Biblioteki Narodowej, Cz. 1. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 19, Warszawa, 1989.
 • Katalog mf. BN 20 (1989) — WREDE, Maria (ed.), Rękopisy Biblioteki Narodowej, Cz. 2. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 20, Warszawa, 1989.
 • Katalog mf. BN 23 (1992) — ŁOŚ-STEMBROWICZ, Irena (ed.), Rękopisy Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Cz. 1. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 23, Warszawa, 1992.
 • Katalog mf. BN 25 (1992) — DREWNIEWSKA-IDZIAK, Barbara (ed.), Rękopisy Biblioteki Czartoryskich w Krakowie. Cz. 3. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 25, Warszawa, 1992.
 • Katalog mf. BN 33 (1995) — DUŻYK, Józef, KRĘCINA, Jacek (eds.), Rękopisy Biblioteki Polskiej Akademii Nauk. Cz. 2. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 33, Warszawa, 1995.
 • Katalog orient. 3 (1958) — STRELCYN, Stefan [et al.] (eds.), Katalog rękopisów orientalnych ze zbiorów polskich. T. 3: ROSZKO, Kazimierz, BRAUN, Jan, Katalog rękopisów ormiańskich i gruzińskich. Warszawa, 1958.
 • Katalog orient. 4 (1960) — STRELCYN, Stefan [et al.] (eds.), Katalog rękopisów orientalnych ze zbiorów polskich. T. 4: ANDRZEJEWSKI, Tadeusz, JAKOBIELSKI, Stefan, STRELCYN, Stefan, Katalog rękopisów egipskich, koptyjskich i etiopskich. Warszawa, 1958.
 • Katalog orient. 5.1 (1964) — STRELCYN, Stefan [et al.] (eds.), Katalog rękopisów orientalnych ze zbiorów polskich. T. 5 cz. 1: DEMBSKI, Wojciech, Katalog rękopisów arabskich. Warszawa, 1964.
 • Katalog orient. 5.2 (1964) — STRELCYN, Stefan [et al.] (eds.), Katalog rękopisów orientalnych ze zbiorów polskich. T. 5 cz. 2: MAJDA, Tadeusz, Katalog rękopisów tureckich i perskich. Warszawa, 1967.
 • Katalog Thorn (1871)Katalog der Gymnasial-Bibliothek zu Thorn. Thorn, 1871; Nachtr. 1-2, Thorn, 1883-1892.
 • Katalog Racz. (1885) — SOSNOWSKI, Maksymilian Edward, KURTZMANN, Ludwik (eds.), Katalog der Raczyńskischen Bibliothek in Posen. Bd. 1. Poznań, 1885.
 • Katalog wystawy (1928a) — Katalog wystawy rękopisów i druków polsko-węgierskich XV i XVI w.. Kraków, 1928.
 • Katalog wystawy (1928b) — Katalog wystawy rękopisów i druków przyrodniczo-lekarskich XIII-XVI w.. Kraków, 1928.
 • Katalog wystawy (1933) — Katalog wystawy zbiorów historycznych w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Warszawa, 1933.
 • Katalog wystawy (1934a) — AMEISENOWA, Zofia (ed.), Katalog wystawy iluminowanych rękopisów włoskich. Kraków, 1934.
 • Katalog wystawy (1934b) — Katalog wystawy zbiorów teatralnych i muzycznych Biblioteki Narodowej w Warszawie. Warszawa, 1934.
 • Katalog wystawy (1964) — KOPFFOWA, Maria [et al.] (eds.), Sztuka w Krakowie w latach 1350-1550. Wystawa urządzona w sześćsetną rocznicę założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 1964.
 • Katalog wystawy (1973) — ARMÓŁOWICZ-KOSECKA, Teresa [et al.] (eds.), Sztuka francuska w zbiorach polskich 1230-1830. Katalog wystawy. Poznań, 1973.
 • Katalog wystawy (1979) — MUSZYŃSKA, Krystyna (ed.), Piękna książka i grafika francuska do XVIII wieku. Katalog wystawy. Warszawa, 1979.
 • Katalog wystawy (1981) — BURDA, Elżbieta [et al.] (eds.), Literatura polska w autografach od średniowiecza do neoromantyzmu ze zbiorów bibliotek: Narodowej, Jagiellońskiej, Ossolineum. Katalog wystawy. Warszawa, 1981.
 • Katalog wystawy (1991) — DOBOSZ, Józef [et al.] (eds.), Cystersi w średniowiecznej Polsce. Kultura i sztuka. Katalog wystawy. Warszawa-Poznań, 1991.
 • Katalog wystawy (1995) — STRUTYŃSKA, Maria (eds.), Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Rękopisy, stare druki. Wystawa zorganizowana z okazji Jubileuszu 50-lecia UMK w dniach 19-24.02.1995. Toruń, 1995.
 • Katalog wystawy (1998) — VISSER TRAVAGLI, Anna Maria [et al.] (eds.), La miniatura a Ferrara dal tempo di Cosmè Tura all’eredità di Ercole de’Roberti (Ferrara, Palazzo Schifanoia, 1 Marzo-31 Maggio 1998). Modena, 1998.
 • Katalog wystawy (1999) — BALDISSIN MOLLI, Giovanna [et al.] (eds.), La miniatura a Padova dal Medioevo al Settecento. Modena, 1999.
 • Katalog wystawy (2000) — Wawel 1000–2000. Wystawa jubileuszowa. Vol. 1-3. Kraków, 2000.
 • Katalog wystawy (2007) — MACIOŁ, Elżbieta (ed.), Źródła kultury duchowej Krakowa. [Katalog wystawy]. Kraków, 2007.
 • Katalog wystawy (2010) — WŁODAREK, Andrzej, PODLODOWSKA-REKLEWSKA, Maria (eds.), Skarby krakowskich Wizytek. Katalog. Wystawa z okazji Jubileuszu 400-lecia założenia Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny oraz Fundacji Klasztoru Sióstr Wizytek w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie. Pałac Biskupa Erazma Ciołka, czerwiec–wrzesień 2010. Tyniec, 2010.
 • Kat. zab. szt. — Katalog zabytków sztuki w Polsce — Catalogue of Art Monuments in Poland, ongoing series published since 1951 — complete list of fascicles published.
 • Kaufmann (1917) — KAUFMANN, Josef, ‘Die Archive in Pelplin,’ Mittheilungen des Westpreussischen Geschichtsvereins, 16:1917, 3, 38–46.
 • Kellner (1957) — KELLNER, P. Altman, ‘Ein Mensuraltraktat aus der Zeit um 1400,’ Anzeiger derÖsterreichischen Akademie der Wissenschaften Philosophisch-historische Klasse, 94:1957, 72–85.
 • Kętrzyński (1881) — KĘTRZYŃSKI, Wojciech, Katalog rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Vol. 1 [Nos. 1-226]. Lwów, 1881.
 • Kętrzyński (1884) — KĘTRZYŃSKI, Wojciech, ‘Liber mortuorum monasterii Pelplinensis ordinis Cisterciensis,’ in: Monumenta Poloniae Historica. Pomniki dziejowe Polski. Vol. IV. Lwów, 1884, 56–124.
 • Kętrzyński (1886) — KĘTRZYŃSKI, Wojciech, Katalog rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Vol. 2 [Nos. 227-561]. Lwów, 1886.
 • Kętrzyński (1896a) — KĘTRZYŃSKI, Wojciech, ‘O rocznikach polskich,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny, 34:1896, 164–354.
 • Kętrzyński (1896b) — KĘTRZYŃSKI, Wojciech, ‘O kronice węgiersko-polskiej (Vita sancti Stephani, regis Ungariae, Ungarico-Polona),’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny, 34:1896, 355–392.
 • Kętrzyński (1898) — KĘTRZYŃSKI, Wojciech, Katalog rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Vol. 3 [Nos. 562-1504]. Lwów, 1898.
 • Kielar (1975) — KIELAR, Paweł, ‘Studia nad kulturą szkolną i intelektualną dominikanów prowincji polskiej w średniowieczu,’ in: KŁOCZOWSKI, Jerzy [et al.] (eds.), Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972. Vol. 1, Warszawa, 1975, 271–515.
 • Kindler (1963) ─ KINDLER, Paul, Geschichte der Stadt Neumarkt. Vol. 1-2, Breslau, 1903-1907.
 • Kiryk (2010) — KIRYK, Feliks, Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu XIII-XX wieku. Sandomierz, 2010.
 • Kiwilszo (1987) — KIWILSZO, Joanna, ‘Średniowieczna biblioteka klasztoru kanoników regularnych w Czerwińsku,’ Rocznik Biblioteki Narodowej, 23/24:1987/1988, 229–254.
 • Klapper (1914a) — KLAPPER, Joseph, Erzählungen des Mittelalters in deutscher Übersetzung und lateinischen Urtext. Breslau, 1914.
 • Klapper (1914b) — KLAPPER, Joseph, Die Legende vom Armen Heinrich. Wissenschaftliche Beilage zum Bericht der Oberrealschule zu Breslau. Breslau, 1914.
 • Klapper (1922) — KLAPPER, Joseph, Im Kampf um die deutsche Bibel. Zwei Traktate des 14. Jahrhunderts. Breslau, 1922.
 • Klapper (1925) — KLAPPER, Joseph, Schlesiche Volkskunde und kulturgeschichtliche Grundlage. Breslau, 1925.
 • Klapper (1928) — KLAPPER, Joseph, ‘Das mittelalterliche Volksschauspiel in Schlesien,’ Mitteilungen der schlesischen Gesellschaft fuer Volkskunde, 29:1928, Breslau, 168–216.
 • Klapper (1934) — KLAPPER, Joseph, ‘Das Volksgebet im schlesischen Mittelalter,’ Mitteilungen der schlesischen Gesellschaft fuer Volkskunde, 34:1934, Breslau, 85‒117.
 • Klimecka (1992) — KLIMECKA, Grażyna, ‘Nieznane źródło do historii kultury XV wieku. Próba określenia proweniencji i identyfikacji autora,’ Muzyka, 37:1992, 4, 75–87.
 • Klimecka (1994) — KLIMECKA, Grażyna, ‘O zapiskach wikariusza,’ in: KUCZYŃSKI, Stefan Krzysztof (ed.), Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Vol. 6, Warszawa, 1994, 243–249.
 • Klimecka (1995a) — KLIMECKA, Grażyna, ‘Pochodzenie najstarszych rękopisów z Biblioteki Kapituły Greko-Katolickiej w Przemyślu w zbiorach Biblioteki Narodowej,’ Rocznik Biblioteki Narodowej, 30/31:1994/1995, 129–134.
 • Klimecka (1995b) — KLIMECKA, Grażyna, ‘Rękopisy i inkunabuły tynieckie w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie,’ in: ŻUROWSKA, Klementyna (ed.), Benedyktyni tynieccy w średniowieczu. Materiały z sesji naukowej. Wawel – Tyniec, 13-15 października 1994. Kraków, 1995, 261–283.
 • Klimecka (1995c) — KLIMECKA, Grażyna, ‘Tynieckie rękopisy iluminowane w zbiorach Biblioteki Narodowej przykładem benedyktyńskiej kultury piśmienniczej w XIV XV w.,’ in: DERWICH, Marek, POBÓG-LENARTOWICZ, Anna (eds.), Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 4-6 XI 1993. Opole, 1995, 289–297.
 • Klimecka (1997) — KLIMECKA, Grażyna, Z historii tworzenia języka dokumentu polskiego wieków średnich. Formularz ciechanowski. Warszawa, 1997.
 • Klimek (2002) — KLIMEK, Mariusz, ‘Opis zewnętrzny i analiza paleograficzna antyfonarza cysterskiego ms. L 36 z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ in: DEKAŃSKI, Dariusz [et al.] (eds.), Pelplin: 725 rocznica powstania opactwa cysterskiego. Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Pelplinie w dniach 21-23 września 2001r. Pelplin-Tczew, 2002, 249–262.
 • Klimek (2003) — KLIMEK, Mariusz, ‘Treść, czas i miejsce powstania średniowiecznego antyfonarza cysterskiego L 36 z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Theologica Thoruniensia, 4:2003, 317–333.
 • Klimek (2005) — KLIMEK, Mariusz, ‘Kalendarz liturgiczny i struktura oficjów antyfonarza cysterskiego L 10 z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Theologica Thoruniensia, 6:2005, 373–387.
 • Kliś (1992) — KLIŚ, Zdzisław, ‘Motyw żłobu w scenie Bożego Narodzenia w pelplińskim Graduale L 13,’ Studia Pelplińskie, 23:1992, 283–301.
 • Kliś (1994) — KLIŚ, Zdzisław, Temat Bożego Narodzenia w polskiej sztuce średniowiecznej. Kraków, 1994.
 • Kloss (1942) — KLOSS, Ernst, Die schlesische Buchmalerei des Mittelalters. Berlin, 1942.
 • Kłoczowski (1956) — KŁOCZOWSKI, Jerzy, Dominikanie polscy na Śląsku w XIII-XIV wieku. Lublin, 1956.
 • Knapek (2012) — KNAPEK, Elżbieta, ‘Rękopisy średniowieczne w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie,’ Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, 57:2012, 9–47.
 • Knapiński (1993) — KNAPIŃSKI Ryszard, Iluminacje romańskiej Biblii Płockiej. 2nd ed., Lublin, 1993.
 • Knapiński (1996) — KNAPIŃSKI, Ryszard, ‘Musica Mundana et Instrumentalis Epilog interpretacji romańskiej miniatury z wyobrażeniem Dawida z muzykami w Biblii Płockiej,’ Biuletyn Historii Sztuki, 58:1996, 3‒4, 251‒267.
 • Koc, Muszyńska (1967) — KOCÓWNA, Barbara, MUSZYŃSKA, Krystyna (eds.), Inwentarz rękopisów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej. Sygn. 1-2051. Warszawa, 1967.
 • Koczerska (1979) — KOCZERSKA, Maria, ´Piętnastowieczne biografie Zbigniewa Oleśnickiego,’ Studia Źródłoznawcze, 24:1979, 5–24.
 • Kolak (1997) — KOLAK, Wacław, ‘Najstarsze zachowane inwentarze kościoła karmelitów w Krakowie “na Piasku”,’ Krakowski Rocznik Archiwalny, 3:1997, 85–98.
 • Kołakowska (2017) — KOŁAKOWSKA, Katarzyna, ‘Manuskrypty greckie w Polsce,’ Przegląd Uniwersytecki, 29:2017, 3, 31–32.
 • Kołoczek (1975) — KOŁOCZEK, Piotr, ‘Rękopisy prawnicze śląskich bibliotek klasztornych kanoników regularnych św. Augustyna,’ Studia Teologiczno Historyczne Śląska Opolskiego, 4:1974, 207‒225.
 • Kołodziejczak (1989) — KOŁODZIEJCZAK, Zenon, Antyfonarz ms b.s. z Biblioteki Kolegiaty w Łasku. Studium źródłoznawcze, praca magisterska, ATK, Warszawa 1989.
 • Konarska-Zimnicka (2009) — KONARSKA-ZIMNICKA, Sylwia, Taniec w Polsce średniowiecznej. Świadectwo źródeł pisanych. Kraków-Kielce, 2009.
 • Konik (2016) — KONIK, Marcin, ‘Życie muzyczne w dominikańskim konwencie Bożego Ciała we Lwowie,’ in: PATALAS, Aleksandra (ed.), Życie muzyczne w klasztorach dominikańskich w dawnej Rzeczpospolitej. Musica Iagellonica. Kraków, 2016, 153–180.
 • Kopera (1905a) — KOPERA, Feliks, ‘Miniatury rękopisów polskiego pochodzenia w Bibliotece Publicznej w Petersburgu,’ Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce, 7:1902–1905, szp. 48–78, 397–451, 559–582.
 • Kopera (1905b) — KOPERA, Feliks, ‘Oprawa srebrna Ewangeliarza Księżnej Anastazji żony Bolesława Kędzierzawego w Bibliotece Publicznej w Petersburgu,’ Sprawozdania Komisji doBadania Historii Sztuki w Polsce, 7:1902–1905, szp. 39–48.
 • Kopera (1925) — KOPERA, Feliks, Dzieje malarstwa w Polsce. Vol. 1: Średniowieczne malarstwo w Polsce. Ed. 2. Kraków, 1925.
 • Kopera, Lepszy (1926) — KOPERA, Feliks, LEPSZY, Leonard, Iluminowane rękopisy księgozbiorów oo. Dominikanów i oo. Karmelitów na Piasku w Krakowie. Zabytki Sztuki w Polsce, 2. Kraków, 1926.
 • Kopernik (1972) — KOPERNIK, Mikołaj, Dzieła wszystkie. Vol. 1. Kraków, 1972.
 • Korn (1870) — Korn Otto, ‘Beiträge zur Kritik der hist. ev. des Juvencus I,’ [Pt.] 1: ‘Die Handschriften der historia euangelica in Danzig, Wolfenbüttel und Rom,’ in: Programm … des städtischen Gymnasiums zu Danzig. Danzig, 1870.
 • Korolec, Palacz (1963) — KOROLEC, Jerzy Bartłomiej, PALACZ, Ryszard, ‘Commentaires sur les Sentences Supplément au Repertoire de F. Stegmüller,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 11:1963, 140–145.
 • Korolec (1989) — KOROLEC, Jerzy Bartłomiej, ‘Biblioteki Lubelszczyzny w XV–XVIII wieku (Biblioteka Kanoników Regularnych w Kraśniku),’ in: KŁOCZOWSKI, Jerzy (ed.), Dzieje Lubelszczyzny. Vol. 6: Między Wschodem a Zachodem. Pt. 1: Kultura umysłowa. Warszawa, 1989, 97–106.
 • Korzeniowski (1910) — KORZENIOWSKI, Józef, ‘Zapiski z rękopisów Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu i innych bibliotek petersburskich. Sprawozdanie z podróży naukowych odbytych w 1891-1892 i w 1907 r.,’ Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, 11:1910.
 • Kowalczyk (1983) — KOWALCZYK, Maria, ‘Cuda jasnogórskie spisane w roku 1435,’ Analecta Cracoviensia, 15:1983, 319–329.
 • Kowalczyk (1987) — KOWALCZYK, Maria, ‘Postylla de tempore w rękopisie B 13 Biblioteki OO. Paulinów w Krakowie na Skałce,’ Studia Claromontana, 7:1987, 7–34.
 • Kowalczyk (1996) — Kowalczyk Maciej, ‘Studia nad życiem i działalnością Macieja z Szydłowa,’ Folia Historica Cracoviensia, 3:1996, 69–88.
 • Kowalczyk (2009) — KOWALCZYK, Agnieszka, ‘Biblioteka kanoników regularnych w Czerwińsku,’ Notatki Płockie, 54:2009, 1, 3–10.
 • Kowalczykówna (1969) — KOWALCZYKÓWNA, Maria, ‘Trzy zabytki prozy żakowskiej w rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 19:1969, 63–72.
 • Kowalczykówna (1979) — KOWALCZYKÓWNA, Maria, ‘Wróżby, czary i zabobony w średniowiecznych rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 29:1979, 5–18.
 • Kowalczykówna (1984/1985) — KOWALCZYKÓWNA, Maria, ‘Tańce i zabawy w świetle rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 34/35:1985, 71–89.
 • Kowalczykówna (2007) — KOWALCZYKÓWNA, Maria, ‘Przyczynek do opracowania zabytkowych opraw rękopisów Biblioteki Czartoryskich,’ Acta mediaevalia (Lublin), 20:2007, 153–162.
 • Kowalewicz (1964) — KOWALEWICZ, Henryk, Cantica medii aevi Polono-Latina. Vol. 1: Sequentiae. Bibliotheca Lationa Medii et Recentioris Aevi, 14. Warszawa, 1965.
 • Kowalewicz (1965a) — KOWALEWICZ, Henryk, ‘Polska twórczość sekwencyjna wieków średnich,’ in: LEWAŃSKI, Julian, Średniowiecze. Studia o kulturze, t. II. Wrocław, Warszawa, Kraków, 1965.
 • Kowalewicz (1965b) — KOWALEWICZ, Henryk, ‘Średniowieczne zabytki języka polskiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu,’ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka, 5:1965, 69–164.
 • Kowalewicz (1967) — KOWALEWICZ, Henryk, Zasób, zasięg terytorialny i chronologia polsko-łacińskiej liryki średniowiecznej. Prace Wydziału Filologicznego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Seria Filologia Polska, 13, Poznań, 1967.
 • Kowalewicz (1973) — KOWALEWICZ, Henryk, ‘Średniowieczna poezja polskich żaków,’ Pamiętnik Literacki, 64:1973, 195–216.
 • Kowalewicz (1979) — KOWALEWICZ, Henryk, ‘Ładysław z Gielniowa, “Ad Cantica canticorum”. Rymowana parafraza Pieśni nad pieśniami,’ in: KOWALEWICZ, Henryk (ed.), Ze starych rękopisów. Silva Medii et Recentioris Aevi, 6, Warszawa, 1979.
 • Kowalewicz (1983) — KOWALEWICZ, Henryk (ed.), Najstarsze historie o częstochowskim obrazie Panny Maryi: XV i XVI wiek. Warszawa, 1983.
 • Kowalewicz, Kuraszkiewicz (1977) — KOWALEWICZ, Henryk, KURASZKIEWICZ, Władysław, ‘Polskie glosy w rękopisie “Kroniki” Wincentego Kadłubka (Biblioteka Narodowa, Baw. 29),’ Slavia Occidentalis, 34:1977, 143–153.
 • Kowalewicz, Morawski (1991) — KOWALEWICZ, Henryk, MORAWSKI, Jerzy, ‘Hymny polskie,’ Musica Medii Aevi, 8:1991, 10‒141.
 • Kowalów (1996) — KOWALÓW, Witold Józef, ‘Ksiądz Michał Stanisław Głowacki “Świętopełk” (1804-1846). Zapomniany bibliofil i bibliograf,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 66:1996, 393–402.
 • Kowalska-Urbankowa, Zbudniewek (1987) — KOWALSKA-URBANKOWA, Zofia, ZBUDNIEWEK, Janusz (eds.), ‘Katalog rękopisów biblioteki Paulinów w Krakowie na Skałce,’ Studia Claromontana, 8:1987, 269–499.
 • Kowalski (1908) — KOWALSKI, Gerhard, ‘Officiumtext des Immaculata-Festes in dem Breviarium Mogilense vom Jahr 1412,’ Cistercienser-Chronik, 20:1908, 370–374.
 • Kowalski (2016) — KOWALSKI, Wojciech, ‘Podstawy prawne odzyskania Pontyfikału Płockiego,’ in: MAJEWSKI, Dariusz (ed.), Pontyfikał. Odzyskana perła płockiego średniowiecza. Płock, 2016, 11–18.
 • Kownacki (1820) — KOWNACKI, Hipolit, ‘O dawnych statutach polskich dotąd nie wydanych, w rękopiśmie starym do Józefa hr. Sierakowskiego należącym znayduiących się,’ Pamiętnik Warszawski, 6:1820, 18, 193–213.
 • Kozerska (1960) — KOZERSKA, Helena, Straty w zbiorze rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w czasie I i II wojny światowej. Warszawa, 1960.
 • Kozerska, Stummer (1963) — KOZERSKA, Helena, STUMMER, Wanda (eds.), Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Vol. 1. (Nos 1-262), Warszawa, 1963.
 • Kozłowska (1993) — KOZŁOWSKA, Anna, ‘Handschriftliche Mediaevalia in Polen,’ Scriptorium, 47:1993, 2, 204–226.
 • Kozłowska-Budkowa (1930) — KOZŁOWSKA-BUDKOWA Zofia, ‘Płockie zapiski o cudach z r. 1148,’ Kwartalnik Historyczny, 44:1930, 341–348.
 • Kozłowska-Budkowa (1957) — BUDKOWA, Zofia, ‘Księgozbiór polskiego uczonego z XII/XIII w.,’ Studia Źródłoznawcze, 1:1957, 109–118.
 • Kozłowska-Studnicka (1929) — KOZŁOWSKA-STUDNICKA, Janina, Katalog rękopisów polskich (poezyj) wywiezionych niegdyś do Cesarskiej Bibljoteki Publicznej w Petersburgu, znajdujących się obecnie w Bibljotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Kraków, 1929.
 • Krakowiak (2009) — KRAKOWIAK, Czesław, ‘Mszał z Kraśnika,’ in: Encyklopedia katolicka. Vol. 13, Lublin, 2009, col. 463.
 • Kras (2000) — KRAS, Paweł, ‘Katalog husytów i osób podejrzanych o husytyzm w piętnastowiecznej Polsce,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 74:2000, 177–234.
 • Krauze-Błachowicz (2008) — KRAUZE-BŁACHOWICZ, Krystyna, Jan z Głogowa i tradycja gramatyki spekulatywnej. Warszawa, 2008.
 • Kristeller 4 (1989) — KRISTELLER, Paul O., Iter Italicum. Accedunt alia itinera. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the Renaissance in Italian and other libraries. Vol. 4: (Alia itinera II) Great Britain to Spain. London [etc.], 1989.
 • Kristeller 6 (1992) — KRISTELLER, Paul O., Iter Italicum. Accedunt alia itinera. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the Renaissance in Italian and other libraries. Vol. 6: (Italy III and alia itinera IV). Supplement to Italy (G-V), Supplement to Vatican and Austria to Spain. London [etc.], 1992.
 • Kristeller et al. (2007) — KRISTELLER, Paul O. [et al.] (eds.), Latin manuscript books before 1600 : A list of the printed catalogues and unpublished inventories of extant collections. 5th ed. Hannover, 2007.
 • Kubieniec (1999) — KUBIENIEC, Jakub, ‘Lamentacje chorałowe w krakowskich rękopisach liturgicznych od XI do XVIII w.,’ Muzyka, 54:1999, 1, 7–42.
 • Kubieniec (2000) — KUBIENIEC, Jakub, ‘Akwizgrański przekaz “Ade festa pretiosi”,’ Muzyka, 55:2000, 2, 81–88.
 • Kubieniec (2003) — KUBIENIEC, Jakub, ‘O krakowskim antyfonarzu z początku XII w.,’ Muzyka, 2003, 2, 17–29.
 • Kubieniec (2006) — KUBIENIEC, Jakub, Uniwersalizm i swoistość w średniowiecznych antyfonarzach krakowskich. Kraków, 2013.
 • Kubieniec (2007) — KUBIENIEC, Jakub, ‘The office of St. John the Almsgiver in Kraków,’ Musica Iagellonica, 4:2007, 5–18.
 • Kubieniec (2012) — KUBIENIEC, Jakub, ‘Średniowieczne rękopisy liturgiczne z archiwum jasnogórskiego,’ in: POŚPIECH, Remigiusz (ed.), Liturgia w klasztorach paulińskich w Polsce. Źródła i początki. Opole, 2012, 135–148.
 • Kubieniec (2013) — KUBIENIEC, Jakub, Secundum consuetudinem. Śpiew godzin kanonicznych w średniowiecznej metropolii gnieźnieńskiej. Kraków, 2013.
 • Kubieniec (2016) — KUBIENIEC, Jakub (ed.), Oficjum i Msza o św. Janie Jałmużniku = The office and the mass for St. John the Almsgiver. Musica in Ecclesia Cathedrali Cracoviensi Audita, 4. Kraków, 2016.
 • Kubieniec (2017) — KUBIENIEC, Jakub, ‘Polskie oficjum o św. Jakubie Starszym,’ Muzyka, 3:2017, 11–21.
 • Kucała (1985) — KUCAŁA, Marian, Jakuba Parkosza traktat o ortografii polskiej. Warszawa, 1985.
 • Kuchendorf (1937) — KUCHENDORF, Cäcilie, Das Breslauer Kreuzstift in seiner persönlichen Zusammensetzung vonder Gründung (1238) bis 1456. Breslau, 1937.
 • Kuhnke (1877) — KUHNKE, Rudolf, ‘Bericht über die auf der Bibliothek des Königlichen und Gröning’schen Gymnasiums zu Stargard in Pommern vorhandenen … Handschriften und alten Drucke,’ in: Programm des Königlichen und Gröning’schen Gymnasiums zu Stargard in Pomm. Stargard, 1877.
 • Kujot (1875) — KUJOT, Stanisław, Opactwo pelplińskie. Pelplin, 1875.
 • Kuna (1984) — KUNA, Hanna, ‘Z dziejów biblioteki klasztoru OO. Cystersów w Mogile od jej założenia do początków XVIII wieku,’ Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, 89:1984 Prace Bibliotekoznawcze, 2, 31–59.
 • Kupść (1957-1959) — KUPŚĆ, Bogumił, ‘Rękopisy średniowieczne odzyskane z Kanady,’ in: Encyklopedia Współczesna. Warszawa, 1957-1959, 5, 45–49.
 • Kuraś, Mrowiec (1967) — KURAŚ, Stanisław, MROWIEC, Karol (eds.), Katalog rękopisów muzycznych w Archiwum Norbertanek na Zwierzyńcu. Kraków, 1967.
 • Kuraś et al. (1967) — KURAŚ, Stanisław [et al.] (eds.), Katalog tymczasowy rękopisów archiwum i biblioteki opactwa norbertanek na Zwierzyńcu. Kraków, 1967.
 • Kürbis (1952) — KÜRBISÓWNA, Brygida, Studia nad Kroniką wielkopolską. Poznań, 1952.
 • Kurz (1984) — KURZ, Rainer, ‘Zur Überlieferung von Sammlungen der Briefe des Hl. Augustinus im Mittelalter (Cod. Brenkensis 79),’ Codices manuscript. Zeitschrift für Handschriftenkunde, 10:1984, 4, 121–134.
 • Kuzmová (2003) — KUZMOVÁ, Stanislava, The Construction of the Image and Cult of Saint Stanislaus as a Holy Bishop from the Thirteenth to the Fifteenth Century. Budapest, 2003. [M.A. Thesis in Medieval Studies, Central European University].
 • Kwaśniewski (2013) — Andrzej Kwaśniewski, ‘Księgozbiór kapituły kieleckiej w świetle inwentarza z 1598 roku,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 99:2013, 43–92.
 • Kwilecka (1965) — KWILECKA, Irena, ‘Nieznany pisarz wielkopolski Tomasz Łysy ze Zbrudzewa,’ in: LABUDA, Gerard (ed.), Munera Poznaniensia. Księga pamiątkowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla uczczenia 600-lecia założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poznań, 1965, 207–233.

L

 • Labuda (1976) — LABUDA, Gerard, ‘Ewangeliarz emmeramski. Czas powstania w Ratyzbonie — czas przeniesienia do Krakowa,’ in: KUCZYŃSKI, Stefan K. (ed.), Cultus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury. Warszawa, 1976, 313–322.
 • Labuda, Secomska (2004a) — LABUDA, Adam S., SECOMSKA, Krystyna (eds.), Malarstwo gotyckie w Polsce. Warszawa, 2004.
 • Labuda, Secomska (2004b) — LABUDA, Adam S., SECOMSKA, Krystyna (eds.), Malarstwo gotyckie w Polsce. Vol. 2: Katalog zabytków. Dzieje sztuki polskiej, t. 2, cz. 3, Warszawa, 2004.
 • Labuda, Secomska (2004c) — LABUDA, Adam S., SECOMSKA, Krystyna (eds.), Malarstwo gotyckie w Polsce. Vol. 3: Album ilustracji. Dzieje sztuki polskiej, t. 2, cz. 3, Warszawa, 2004.
 • Larczyńska (2014) — LARCZYŃSKA, Agata, ‘De concilio. Późnośredniowieczne traktaty koncyliarystyczne w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej,’ in: KROPIDŁOWSKI, Z., SPYCHAŁA, D. (eds.), Studia z dziejów książki, prasy i bibliotek. Stan badań za lata 2010-2013. Bydgoszcz, 2014, 51–71.
 • Laskowski, Reczek (1968) — LASKOWSKI, Roman, RECZEK, Józef, Glosy polskie rękopisu Sermones de tempore et de sanctis Nr XV 32 biblioteki OO. Dominikanów w Krakowie z drugiej połowy XV wieku. Wrocław, 1968.
 • Leleń (2016) — LELEŃ, Andrzej, ‘Muzyczne tajemnice Pontyfikału Płockiego z XII wieku,’ in: MAJEWSKI, Dariusz (ed.), Pontyfikał. Odzyskana perła płockiego średniowiecza. Płock, 2016, 85–94.
 • Lelewel (1826) — LELEWEL, Joachim, Bibliograficznych ksiąg dwoje. Vol. 1-2, Wilno, 1826.
 • Lemcke (1879) — LEMCKE, Hugo, ‘Die Handschriften und alten Drucke der Bibliothek des Marienstifts-Gymnasiums. 1. Die Handschriften der ehemaligen Camminer Dombibliothek,’ in: Programm der Marienstifts-Gymnasiums. Stettin, 1879.
 • Lenart (1984) — LENART, Emilian, ‘Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne w Bibliotece Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie: studium źródłoznawczo-liturgiczne = Antetridentina manuscripta liturgica in Bibliotheca Provinciae PP. Bernardinorum Cracoviae asservata: Dissertatio de fontibus liturgicis,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 48:1984, 133–179.
 • Lenart (1986) — LENART, Emilian, ‘Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych w Polsce od XV do XVIII wieku = Catalogus Bernardinorum manuscriptorum liturgicorum in Polonia ab XV ad XVIII saeculum,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 53:1986, 103–274.
 • Leniek (1907) — LENIEK, Jan, ‘Modlitwy czeskie z r. 1424,’ Materyały i Prace Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, 3:1907, 285–288.
 • Lenz (1959) — LENZ, Friedrich Walter, ‘Das pseudo-ovidische Gedicht «De Ventre»,’ Maia, Nuova Serie, 11:1959, 3, 170–211.
 • Lepszy (1926) — LEPSZY, Leonard, ‘Miniaturzyści dominikańscy,’ Rocznik Krakowski, 20:1926, 117–133.
 • Leszczyńska (1991) — LESZCZYŃSKA, Agnieszka, ‘Ślady trecenta w Poznaniu,’ Muzyka, 3:1991, 3, 63–75.
 • Lewandowska (1993) — LEWANDOWSKA, Anna, ‘Księgozbiór religioznawczy i teologiczny Biblioteki Gimnazjalnej w Toruniu,’ Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich, 5:1993, 31–46.
 • Lewański (1965) — LEWAŃSKI, Julian, ‘Dramat i dramatyzacje liturgiczne w średniowieczu,’ Musica Medii Aevi, 1:1965, 96–174.
 • Lewański (1999) — LEWAŃSKI, Julian, Liturgiczne łacińskie dramatyzacje Wielkiego Tygodnia XI-XVI wiek. Kraków, 1965.
 • Lewicka-Kamińska (1977) — Lewicka-Kamińska Anna, ‘Jeszcze inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 27:1977, 46–47.
 • Librowski (1973) — LIBROWSKI, Stanisław, ‘Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce,’ in: Encyklopedia katolicka. Vol. 1, Lublin, 1985, col. 880.
 • Lichański (1993) — LICHAŃSKI, Jakub Zdzisław, ‘Średniowieczne rękopisy astrologiczne w zbiorach Biblioteki Narodowej,’ Rocznik Biblioteki Narodowej, 26:1993, 5–24.
 • Lipiński (1999) — LIPIŃSKI, Ireneusz (ed.), Katalog dokumentów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Dokumenty z lat 1276-1979. Wrocław, 1999.
 • Lisiecki (1905a) — LISIECKI, Arkadiusz, ‘Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu aż do wieku XV włącznie,’ Przegląd Kościelny 1905, 7, 285–296.
 • Lisiecki (1905b) — LISIECKI, Arkadiusz, ‘Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu aż do wieku XV włącznie,’ Przegląd Kościelny 1905, 8, 47–56.
 • Lisiecki (1905c) — LISIECKI, Arkadiusz, ‘Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu aż do wieku XV włącznie,’ Przegląd Kościelny 1905, 8, 119–127.
 • Lisiecki (1905d) — LISIECKI, Arkadiusz, Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu aż do wieku XV włącznie. Poznań, 1905 (odbitka).
 • Liszewska, Tomaszewski (2016) — LISZEWSKA, Weronika, TOMASZEWSKI, Jacek, ‘Wstępna analiza kodykologiczna, technologiczna i konserwatorska Pontyfikału Płockiego,’ in: MAJEWSKI Dariusz (ed.), Pontyfikał. Odzyskana perła płockiego średniowiecza. Płock, 2016, 19–45.
 • Lorentz (1962) — LORENTZ, Stanisław, ‘Dzieje Muzeum Narodowego w Warszawie,’ Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, 6:1962, 7–132.

Ł

 • Łatak (1999) — ŁATAK, Kazimierz, ‘Biblioteka klasztorna,’ in: ŁATAK, Kazimierz (ed.), Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca XVI wieku. Ełk, 1999, 219–242.
 • Łatak (2002) — ŁATAK, Kazimierz, ‘Biblioteka kanoników regularnych laterańskich w Krakowie do końca XVI wieku,‘ Echa Przeszłości, 3:2002, 27–47.
 • Łatak (2007) — ŁATAK, Kazimierz, ‘Późnośredniowieczny ceremoniał pogrzebowy prepozytów generalnych kongregacji krakowskiej Kanoników Regularnych Laterańskich,’ Echa Przeszłości, 8:2007, 57–65.
 • Łoś (1907) — ŁOŚ, Jan, ‘Jakóba, syna Parkoszowego traktat o ortografii polskiej,’ Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, 2:1907, 379–425.
 • Łoś (1912a) — ŁOŚ, Jan, ‘Mammotrekt z r. 1471,’ Materyały i Prace Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, 5:1912, 1–172.
 • Łoś (1912b) — ŁOŚ, Jan, ‘Dwa teksty staropolskie,’ Materyały i Prace Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, 5:1912, 423–443.
 • Łoś (1922) — ŁOŚ, Jan, Początki piśmiennictwa polskiego (przegląd zabytków językowych). Lwów, 1922.
 • Łukaszewski (2015) — ŁUKASZEWSKI, Jakub, ‘Odnalezione fragmenty najstarszego kodeksu rękopiśmiennego z klasztoru cystersów w Łeknie-Wągrowcu,’ Biblioteka, 2015, 19 , 31–45.
 • Łuszczkiewicz (1896) — ŁUSZCZKIEWICZ, Władysław, ‘Wiadomości o miniaturzyście kodeksów kapituły krakowskiej Janie Złotkowskim,’ Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, 5:1896, XXXIX.

M

 • Machilek (1968) — MACHILEK, Franz, ‘Johannes Hoffmann aus Schweidnitz und die Hussiten,’ Archiv für schlesische Kirchengeschichte, 26:1968, 96–123.
 • Maciejewska (1959) — MACIEJEWSKA, Alina, Graduał klarysek gnieźnieńskich z 1418 r. Poznań, 1959 [typescript].
 • Maciejewski (1962) — MACIEJEWSKI, Tadeusz, ‘Z badań dawnej kultury muzycznej w Polsce,’ Ruch Muzyczny, 20:1962, 21.
 • Maciejewski (1971) — MACIEJEWSKI, Tadeusz, ‘Mandatum z Graduału Sandomierskiego,’ Muzyka, 4:1971, 86–90.
 • Maciejewski (1973) — MACIEJEWSKI, Tadeusz, ‘Graduał z Chełmna,’ Musica Medii Aevi, 4:1973, 165–245.
 • Maciejewski (1976) ─ MACIEJEWSKI, Tadeusz, Kyriale w Polsce do XVII w. Katalog śpiewów mszalnych. Vol. 4, Silva Medii et Recentioris Aevi, Warszawa, 1976.
 • Maciejewski (1977) — MACIEJEWSKI, Tadeusz, ‘Graduał Bolesława II Mazowieckiego,’ Musica Medii Aevi, 6:1977, 7–34.
 • Maciejewski (1978) — MACIEJEWSKI, Tadeusz, ‘Piosenka żakowska “Ad festa...”. Próba rekonstrukcji,’ Muzyka, 23:1978, 3, 85–88.
 • Maciejewski (1988) — MACIEJEWSKI, Tadeusz, ‘Rękopisy muzyczne z biblioteki opactwa kanoników regularnych w Czerwińsku,’ Muzyka, 1988, 2, 65–102.
 • Maisel (1979) — MAISEL, Witold (ed.), ‘Kodeks przywilejów Poznania z XIV wieku,’ Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski, 13:1979, 139–180.
 • Majcher-Węgrzynek (1990) — MAJCHER-WĘGRZYNEK, Alicja, Katalog dokumentów pergaminowych Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Tarnów, 1990.
 • Majchrowski (1994) — MAJCHROWSKI, Marcin, ‘Powiązania «Zlleluia» przypisywanego Mikołajowi Radomskiemu z chanson «Bon jour, bon mois» Guillaume’a Dufaya,’ Muzyka, 39:1994, 2, 87–88.
 • Majchrzak (1978) — MAJCHRZAK, Józef, ‘Kodeks Mikołaja z Koźla i zawarte w nim elementy folklorystyczno-muzyczne,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 33:1978, 1, 19–32.
 • Maleczyńska (1995) — MALECZYŃSKA, Kazimiera, ‘Książka w renesansowej Świdnicy,’ Acta Universitatis Wratislaviensis, 1726, Bibliotekoznawstwo, 19:1995, 29–38.
 • Malej (1961) — MALEJ, Witold, ‘Biblioteka Archidiecezjalna w Warszawie,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 2:1961, 284–297.
 • Malik-Gumińska (1972) — MALIK-GUMIŃSKA, Bronisława, ‘Kodeks emmeramski. Zagadnienia czasu powstania, ikonografii i treści miniatur,’ Folia Historiae Artium, 8:1972, 5–42.
 • Manikowska (2016) — MANIKOWSKA, Halina (ed.), Księga odpustów wrocławskich. Warszawa, 2016.
 • Mańkowska (1971) — MAŃKOWSKA, Helena, ‘Biblioteka Uniwersytecka KUL 1918–1970. Sekcja rękopisów,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 23:1971, 140–146.
 • Marciniak (1993) — MARCINIAK, Nina, Średniowieczna książka rękopiśmienna. Katalog wystawy. Malbork, 1993.
 • Markowski (1961) — MARKOWSKI, Mieczysław, ‘La réplique d’André de Kokorzyn au “Principium” de Jean de Kluczbork du ms. de la Bibl. de l’Univ. de Wrocław I Q 376,’ Medievalia Philosophica Polonorum, 10:1961, 50–54.
 • Markowski (1964) — MARKOWSKI, Mieczysław, ‘Poglądy filozoficzne Andrzeja z Kokorzyna,’ Studia Mediewistyczne, 6:1964, 55–136.
 • Markowski (1965) — MARKOWSKI, Mieczysław, ‘Zygmunt z Pyzdr,’ Materiały i studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, 5:1965, 169–205.
 • Markowski (1966) — MARKOWSKI, Mieczysław, ‘«Expositio passionis» w rękopisach bibliotek we Frankfurcie n/Menem i w Wolfenbüttel,’ Materiały i studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, 6:1966, 3–13.
 • Markowski (1990) — MARKOWSKI, Mieczysław, Astronomica et astrologica Cracoviensia ante annum 1550. Firenze, 1990.
 • Markowski, Włodek (1974) — MARKOWSKI, Mieczysław, WŁODEK, Zofia, Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum quae in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Wrocław, 1974.
 • Maroń (1974) — MAROŃ, Franciszek, ‘Archiwum Diecezjalne w Katowicach — jego początki, dzieje i obecny stan,’ Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 7:1974, 5–24.
 • Marszalska (1999) — MARSZALSKA, Jolanta M., Najcenniejsze zabytki piśmiennictwa w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Tarnów, 1999.
 • Marszalska (2007) — MARSZALSKA, Jolanta M., Biblioteka opactwa Cystersów w Szczyrzycu do końca XIX stulecia. Dziedzictwo wieków. Tarnów, 2007.
 • Marszałkowski (2017) — MARSZAŁKOWSKI, Mateusz F., ‘Rozpoznanie grupy rękopisów ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie w świetle najnowszych badań,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, RACZKOWSKI, Juliusz (eds.), Claritas et consonantia. Funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci. Toruń–Warszawa, 2017, s. 373–388.
 • Marszałkowski (2018) — MARSZAŁKOWSKI, Mateusz F., ‘Doberaner Handschriften in der Bibliothek des Priesterseminars in Pelplin,’ in: WEILANDT, Gerhardt (ed.), Die Ausstattung des Doberaner Münsters. Kunst im Kontex. Edition Mare Balticum, 2, Petersberg, 2017, 185–189.
 • Matusik (1965) — MATUSIK, Leokadia, ‘Niektóre aspekty dziejów klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku a zagadnienie “Psałterza Floriańskiego”,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 20:1965, 3, 277–317.
 • Matusik (1967) — MATUSIK, Leokadia, ‘Ze studiów nad średniowieczną kulturą umysłową kanoników regularnych na Śląsku: Jodok z Głuchołazów,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 22:1967, 1-2, 35–64.
 • Matusik (1970) — MATUSIK, Leokadia, ‘Wpływ myśli czeskiej na Śląsku w świetle rękopisów kanoników regularnych św. Augustyna w XIV i XV wieku,’ Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia, 109:1970, 45–66.
 • Matusik (1973) — MATUSIK, Leokadia, ‘Związki wrocławskiego opactwa Na Piasku z Polską centralną w okresie średniowiecza,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 28:1973, 2, 229–259.
 • McKinley (1942) — McKINLEY, Arthur Patch, Arator: The Codices. Cambridge, MA, 1942.
 • Meier (1950) — MEIER, Ludgerus P., ‘De Nicolai Lakmann Commentario in Sententias,’ Scriptorium, 4:1950, 1, 28–43.
 • Meier (1951) — MEIER, Ludgerus P., ‘De Nicolai Lakmann Commentario in Sententias,’ Scriptorium, 5:1951, 1, 26–39.
 • Meier (1955) — MEIER, Ludgerus P., Die Werke des Erfurter Kartäusers Jakob von Jüterbog in ihrer handschriftlichen Überlieferung. Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen, 37, 5, Münster, 1955.
 • Mentzel-Reuters (2003) – MENTZEL-REUTERS, Arno, Arma spiritualia: Bibliotheken, Bücher und Bildung im Deutschen Orden. Wiesbaden, 2003.
 • Mews (1997) — MEWS Constant J., ‘Two unnoticed manuscripts in Poland copied before 900: Gregory’s Regula pastoralis in anglo-saxon minuscule in Warsaw and an uncial NewTestament in Cracow,’ Scriptorium, 51:1997, 2, 304–313. [review by: J. Gromadzki, J. Soszyński in: Scriptorium, 54:2000, 2, 342–343]
 • Mews (2002) — MEWS, Constant J., ‘Manuscripts in Polish libraries copied before 1200 and the expansion of Latin Christendom in the eleventh and twelfth centuries,’ Scriptorium, 56:2002, 1, 80–118.
 • Mędrek (1975) — MĘDREK, Henryk, ‘Iluminacje Graduału L. 13 w Bibliotece Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Studia Pelplińskie, 6:1975, 297–313.
 • MGH SS XXIII (1874) — Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. Vol. XXIII. PERTZ, G. H. (ed.), Hannoverae, 1874.
 • Miazga (1976) — MIAZGA, Tadeusz, Die Melodien des einstimmigen Credo der Roemisch Katholischen lateinischen Kirche. Eine Untersuchung der Melodien in den handschriftlichen Ueberlieferungen mit besonderer Beruecksichtigung der polnischen Handschriften. Graz, 1976.
 • Miazga (1977) — MIAZGA, Tadeusz, Antyfonarz kielecki z 1372 r. pod względem muzykologicznym. Graz, 1977.
 • Miazga (1980) — MIAZGA, Tadeusz, Graduał Jana Olbrachta. Studium muzykologiczne. Graz, 1980.
 • Michalski (2017) — MICHALSKI, Wojciech, ‘Kronika Dzierzwy z kolekcji historycznej Macieja z Grodziska. Krótko o cennym zabytku średniowiecznego dziejopisarstwa i jego kulturowym znaczeniu,’ Bibliotekarz Lubelski, 60:2017, 49–68.
 • Michalski, Sinko (1917) — MICHALSKI, Konstanty, SINKO, Tadeusz, Przyczynki z kodeksu mogilskiego do dziejów oświaty w Polsce w XV w. Kraków, 1917.
 • Michałowska (1995) — MICHAŁOWSKA, Teresa, Średniowiecze. Warszawa, 1995.
 • Migoń (1966) — MIGOŃ, Krzysztof, ‘Rękopisy orientalne na Śląsku do końca XVIII wieku i ich właściciele,’ Acta Universitatis Wratislaviensis, 46, Bibliotekoznawstwo, 4:1966, 27–60.
 • Milde (1986) — MILDE, Wolfgang, ‘Lateinische Handschriften der ehemaligen Preussischen Staatsbibliothek Berlin in der Biblioteka Jagiellońska Krakau,’ Codices manuscripti, 12:1986, Heft 2, 85–89.
 • Miodońska (1960) — MIODOŃSKA, Barbara, ‘Związki polsko-czeskie w dziedzinie iluminatorstwa na przełomie XIV i XV wieku,’ Pamiętnik Literacki, 51:1960, 3-4, 153–202.
 • Miodońska (1964) — MIODOŃSKA, Barbara, ‘Graduał Anny Grabowskiej,’ in: KOPFFOWA, Maria [et al.] (eds.), Sztuka w Krakowie w latach 1350-1550. Wystawa urządzona w sześćsetną rocznicę założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 1964, 110–111.
 • Miodońska (1967) — MIODOŃSKA, Barbara, Iluminacje krakowskich rękopisów z I połowy w. XV w Archiwum Kapituły Metropolitalnej na Wawelu. Kraków, 1967.
 • Miodońska (1968) — MIODOŃSKA, Barbara, ‘Iluminacje graduału bernardyńskiego fundacji Odrowążów,’ Rocznik Krakowski, 39:1968, 39–62.
 • Miodońska (1983) — MIODOŃSKA, Barbara, Miniatury Stanisława Samostrzelnika. Warszawa, 1983.
 • Miodońska (1993) — MIODOŃSKA, Barbara, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540. Warszawa, 1993.
 • Miodońska (1995) — MIODOŃSKA, Barbara, ‘Kodeksy iluminowane benedyktynów tynieckich. Wieki XIV-XV. (Uwagi historyka sztuki),’ in: ŻUROWSKA, Klementyna (ed.), Benedyktyni tynieccy w średniowieczu. Materiały z sesji naukowej. Wawel – Tyniec, 13-15 października 1994. Kraków, 1995, 243–260.
 • Miodońska (2006) — MIODOŃSKA, Barbara, Miniatury Mszału Erazma Ciołka. Warszawa, 2006.
 • Misiarczyk (2016) — MISIARCZYK, Leszek, ‘Pontyfikał Płocki z XII wieku. Ogólna charakterystyka i treść kodeksu,’ in: MAJEWSKI, Dariusz (ed.), Pontyfikał. Odzyskana perła płockiego średniowiecza. Płock, 2016, 47–72.
 • Misiarczyk (2017) — MISIARCZYK, Leszek, Ewangeliarz księżnej Anastazji. Warszawa, 2017.
 • MKKP (2004) — SKRZYDLEWSKA, Beata (ed.), Muzea Kościoła katolickiego w Polsce. Informator. Kielce, 2004.
 • Mocarski (1927) — MOCARSKI, Zygmunt, O Książnicy Miejskiej imienia Kopernika w Toruniu. Toruń, 1927.
 • Mocarski (1929) — MOCARSKI, Zygmunt, ‘Książnica Miejska im. Kopernika w Toruniu 1923-1928,’ in: WIERCZYŃSKI, Stefan (ed.), Bibljoteki wielkopolskie i pomorskie. Poznań, 1929, 273–282.
 • Modlińska-Piekarz (2004) — MODLIŃSKA-PIEKARZ, Angelika, ‘Piętnastowieczny kodeks rękopiśmienny z listami i mowami Eneasza Sylwiusza Piccolominiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościele, 81:2004, 169–197.
 • Modlińska-Piekarz (2011) — MODLIŃSKA-PIEKARZ, Angelika (ed.), ‘Informator o zbiorze rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 96:2011, 57–74.
 • Molsdorf (1905) — MOLSDORF, W., ‘Eine Handschrift des «Speculum humanae salvationis» in Breslau,’ Zentralblatt für Bibliothekswesen, 22:1905, 4–5, 201–203.
 • Morawska (1994) — MORAWSKA, Katarzyna, Historia muzyki polskiej, t. 2, Renesans 1500-1600. Warszawa, 1994.
 • Morawska (1998) — MORAWSKA, Katarzyna, Średniowiecze, cz. 2: 1320-1500. Historia Muzyki Polskiej. Vol. 1. Warszawa, 1998.
 • Morawska (1999) — MORAWSKA, Katarzyna, ‘Rękopis 3910 z Biblioteki Czartoryskich w Krakowie jako źródło do teorii muzyki w Polsce z XV-XVI wieku,’ in: WOŹNIAK-STANKIEWICZ, Małgorzata [et al.] (eds.), Muzykolog wobec dzieła muzycznego. Zbiór prac dedykowanych Doktor Elżbiecie Dziębowskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Kraków 1999, 27–47.
 • Morawski (1965a) — MORAWSKI, Jerzy, ‘Hebrajskie fragmenty ekfonetyczne w rkp. 158 z Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu,’ Muzyka, 2:1965, 59‒64.
 • Morawski (1965b) — MORAWSKI, Jerzy, ‘Inskrypcje teoretyczne w trzynastowiecznych rękopisach cystersów śląskich,’ Muzyka, 4:1965, 3‒5.
 • Morawski (1966) — MORAWSKI, Jerzy, ‘Uwagi o wielogłosowej praktyce wykonawczej na Śląsku,’ Muzyka, 1:1966, 45–53.
 • Morawski (1973a) — MORAWSKI, Jerzy, ‘De accentibus epistolarum. Z badań nad recytatywem liturgicznym w Polsce (I),’ Muzyka, 18:1973, 1, 15–31.
 • Morawski (1973b) — MORAWSKI, Jerzy, ‘De accentibus epistolarum. Z badań nad recytatywem liturgicznym w Polsce (II),’ Muzyka, 18:1973, 2, 18–42.
 • Morawski (1973c) — MORAWSKI, Jerzy, Polska liryka muzyczna w średniowieczu. Repertuar sekwencyjny cystersów (XIII–XVI w.). Warszawa, 1973.
 • Morawski (1977) — MORAWSKI, Jerzy, ‘Notacja muzyczna sekwencjarzy cysterskich,’ Musica Medii Aevi, 6:1977, 42‒64.
 • Morawski (1984) — MORAWSKI, Jerzy (ed.), Sekwencje cysterskie. Źródła do historii muzyki polskiej. Vol. XXIX. Kraków, 1984.
 • Morawski (1987) — MORAWSKI, Jerzy, ‘Recherches sur les variantes régionales dans le chant grégorien,’ Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 30:1988, 1, 403–414.
 • Morawski (1992) — MORAWSKI, Jerzy, ‘Versiculus. Z badań nad recytatywem liturgicznym w Polsce,’ Muzyka,37:1992, 4, 3–59.
 • Morawski (1995) — MORAWSKI, Jerzy, ‘Pater Noster. Z badań nad recytatywem liturgicznym w Polsce,’ Muzyka, 40:1995, 4, 3‒41.
 • Morawski (1996) — MORAWSKI, Jerzy, Recytatyw liturgiczny. T. XI, Historia muzyki polskiej. Warszawa, 1996.
 • Morawski (2006) — MORAWSKI, Jerzy, Średniowiecze, część pierwsza, do roku 1320. T. I, Historia muzyki polskiej. Warszawa, 2006.
 • Moser (1923) — MOSER, Hans Joachim, Geschichte der deutschen Musik. Vol. 1. Stuttgart-Berlin, 1923.
 • MPH 1 (1864) — Monumenta Poloniae Historica. Vol. 1. Lwów, 1864 (repr. Warszawa, 1961).
 • MPH s.n. 2 (1952) — MALECZYŃSKI, Karol (ed.), Anonima tzw. Galla Kronika czyli dzieje książąt i władców polskich / Galli Anonymi Cronicae et gesta ducum sive principum Poloniae. Monumenta Poloniae Historica, Series Nova, 2. Kraków, 1952.
 • MPH s.n. 5 (1978) — KOZŁOWSKA-BUDKOWA, Zofia (ed.), Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz. Monumenta Poloniae Historica, Series Nova, 5, Warszawa, 1978.
 • Mráčková (2004) — MRÁČKOVÁ, Lenka, ‘Części mszalne z określeniem „sociorum” w kodeksie Speciálník: studium polifonii końca XV wieku w Czechach,’ Muzyka, 49:2004, 2, 89–110.
 • Mráčková (2007) — MRÁČKOVÁ, Lenka, ‘Kodeks wrocławski w kontekście życia muzycznego utrakwistycznych Czech około 1500 roku,’ Muzyka, 52:2007, 2, 3–20.
 • Mroczko (1961) — MROCZKO, Teresa, ‘Ze studiów nad Apokalipsą wrocławską,’ in: LEWAŃSKI, Julian (ed.), Średniowiecze. Studia o kulturze. Vol. 1, Warszawa, 1661, 93–171.
 • Mroczko (1966) — MROCZKO, Teresa, ‘Ilustracje Apokalipsy na wrocławskim Komentarzu Aleksandra O.F.M.,’ Rocznik Historii Sztuki, 4:1966, 7–45.
 • Mroczko (1969) — MROCZKO, Teresa, ‘Geneza ikonografii Apokalipsy Wrocławskiej,’ Rocznik Historii Sztuki, 7:1969, 47–106.
 • Mrozowicz (1988) — MROZOWICZ, Wojciech, ‘Stan opracowania książki rękopiśmiennej ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu,’ Roczniki Biblioteczne, 32:1988, 1, 93–106.
 • Mrozowicz (2000) — MROZOWICZ, Wojciech, Mittelalterliche Handschriften oberschlesischer Autoren in der Universitätsbibliothek Breslau/Wrocław. Archivreihe der Stiftung Haus Oberschlesien, 5, Heidelberg, 2000.
 • Mrozowicz (2003) — MROZOWICZ, Wojciech, Cronica monasterii canonicorum regularium (S. Augustini) in Glacz / Kronika klasztoru kanoników regularnych (św. Augustyna) w Kłodzku. Wratislaviae, 2003.
 • Müller (1887) — MÜLLER, Josef, O rukopisech kroniky Přibíka z Radenína příjmím Pulkavy zvláště pak o rukopisu krakovském. Praha, 1887.
 • Murawiec (1994) — MURAWIEC, Wiesław Franciszek, ‘Księgozbiory krakowskie zakonu Braci Mniejszych – bernardynów i reformatów – w świetle not proweniencyjnych w XVI-XVIII w.,’ Folia Historica Cracoviensia, 2:1994, 41–59.
 • Murawiec (2000) — MURAWIEC, Wiesław Franciszek, ‘Początki biblioteki konwentu krakowskiego pod wezwaniem św. Bernardyna ze Sieny,’ Folia Historica Cracoviensia, 7:2000, 93–111.
 • Muszyńska (1966) — MUSZYŃSKA, Krystyna, ‘Rękopisy średniowieczne w zbiorach Biblioteki Narodowej,’ Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej, 1966, 2, 5–9.
 • Muszyńska (1974) — MUSZYŃSKA, Krystyna, ‘Jeszcze jeden odzyskany rękopis,’ Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej, 1974, 3, 16–18.
 • Muszyńska (1988) — MUSZYŃSKA, Krystyna, ‘Oprawa Sakramentarza tynieckiego,’ Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej, 1988, 3–4, 28–30.
 • Mužiková (1965) — MUŽIKOVÁ, Růžena, ‘Musica instrumentalis v traktatu Pavla Žídka z Prahy,’ Miscellanea Musicologica, 18:1965, 85–116.

N

 • Nadolny (2010) — NADOLNY, Anastazy, ‘Najstarsze rękopisy cysterskie w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ in: SŁYSZEWSKA, Alicja [et al.] (eds.), Biblioteki i skryptoria cysterskie na Pomorzu. Pelplin 23–25 maja 2008. Pelplin, 2010, 75–90.
 • Nadrowski (1983) — NADROWSKI, Zdzisław, ‘Analiza źródłoznawcza rękopisu muzycznego Ms. 3036 z Biblioteki Narodowej w Warszawie,’ Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 5:1983, 111–158.
 • Naumow-Kaszlej (2004) — NAUMOW, Aleksander E., KASZLEJ, Andrzej (eds.), Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce. Katalog. Ed. 2. Kraków, 2004.
 • Neuman (1849) — NEUMANN, Johann Wilhelm, ‘Ueber Kaiser Karl IV. als Schriftsteller,’ Neues Lausitzisches Magazin, 26:1849, 1–78.
 • Neymanowa et al. (1964) — NEYMANOWA, Zofia [et al.] (eds.), Muzeum w Sieradzu. Zbiory i działalność. Łódź, 1964.
 • Niegowski (2002) — NIEGOWSKI, Krzysztof, ‘XV-wieczny antyfonarz ms. 48 z Archiwum Kapituły Katedralnej na Wawelu w świetle tradycji europejskiej,’ Saeculum Christianum, 9:2002, 2, 111–129
 • Nierzwicka (2002) — NIERZWICKA, Magdalena, ‘Iluminacje rękopisów dawnego opactwa cystersów pelplińskich. Średniowieczne kodeksy ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ in: DEKAŃSKI, Dariusz [et al.] (eds.), Pelplin: 725 rocznica powstania opactwa cysterskiego. Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Pelplinie w dniach 21-23 września 2001 r. Pelplin-Tczew, 2002, 169–197.
 • Nierzwicka (2003) — NIERZWICKA, Magdalena, ‘Skarby ze skryptorium. Iluminacje rękopisów dawnego opactwa cystersów pelplińskich. Średniowieczne kodeksy ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Kociewski Magazyn Regionalny, 2003, 42, 26–31.
 • Nierzwicki (1999) — NIERZWICKI, Krzysztof, ‘Rękopisy kartuskiego klasztoru Paradisus Beatae Mariae na Kaszubach,’ in: LORENZ, Sönke, POTKOWSKI, Edward (eds.), Kartuzi. Teksty - książki - biblioteki. Warszawa, 1999, 117–135.
 • Nierzwicki (2001) — NIERZWICKI, Krzysztof, Biblioteki kartuzji kaszubskiej oraz jej konwentów filialnych w Berezie Kartuskiej i Gidlach. Pelplin 2001.
 • Nir (1976) — NIR, Roman, ‘Rękopisy liturgiczne Biblioteki PP. Norbertanek w Imbramowicach,’ Ruch Biblijny i Liturgiczny, 29:1976, 1, 47–53.
 • Nir (1977a) — NIR, Roman, ‘Informator o bibliotekach kościelnych w Polsce,’ Chrześcijanin w świecie, 1977, 56/57, 199–227.
 • Nir (1977b) — NIR, Roman, ‘Informator o muzeach kościelnych w Polsce,’ Chrześcijanin w świecie, 1977, 59/60, 191–206.
 • Nir (1977c) — NIR, Roman, ‘Średniowieczne rękopisy medyczne w Bibliotece Pelplińskiej,’ Archiwum Historii Medycyny, 40:1977, 3, 345–348.
 • Nir (1978a) — NIR, Roman, ‘Rękopisy w Bibliotece Diecezjalnej w Częstochowie,’ Częstochowskie Studia Teologiczne, 6:1978, 301–312.
 • Nir (1978b) — NIR, Roman, ‘Rękopisy filozoficzne Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Studia Gdańskie, 3:1978, 185–213.
 • Nir (1978c) — NIR, Roman, ‘Rękopisy muzyczne w bibliotece OO. Cystersów w Szczyrzycy,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 37:1978, 233–247.
 • Nir (1978d) — NIR, Roman, ‘Rękopisy prawnicze Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Prawo Kanoniczne, 21:1978, 3–4, 217–235.
 • Nir (1980a) — NIR, Roman, ‘Katalog rękopisów Biblioteki Seminarium Duchownego w Kielcach,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 40:1980, 329–400; 41:1980, 91–126.
 • Nir (1980b) — NIR, Roman, ‘Rękopisy kaznodziejskie w Bibliotece Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ in: WOJDECKI, Waldemar (ed.), Studia z historii kaznodziejstwa i homiletyki. Vol. 2, Warszawa, 1980, 290–322.
 • Nöcker (2015) — NÖCKER, Rebekka, Volkssprachiges Proverbium in der Gelehrtenkultur. Ein lateinischer Fabelkommentar des 15. Jahrhunderts mit deutschen Reimpaarepimythien. Untersuchung und Edition. Deutsche Literatur. Studien und Quellen, 16, Berlin, 2015.
 • Nováková (1939) — NOVÁKOVÁ, Julie, ‘K polemice Hilaria Litoměřického s Rokycanou, zvláště k “Traktátukatolickému”,’ Listy filologické, 66:1939, 5/6, 364–372.
 • Nowack (1932) — NOWACK, Alfons, Führer durch das Erzbischöfliche Diözesenmuseum Breslau. Breslau, 1932.
 • Nowak (2010) — NOWAK, Lucyna, ‘Rękopiśmienne świadectwa recepcji pism Dunsa Szkota na Uniwersytecie Krakowskim. Katalog dzieł,’ in: ZIELIŃSKI, Edward I., MAJERAN, Roman (eds.), Błogosławiony Jan Duns Szkot 1308-2008. Materiały międzynarodowego sympozjum jubileuszowego z okazji 700-lecia śmierci bł. Jana Dunsa Szkota. Lublin, 2010, 743–761.
 • Nowak, Ogierman (2005) — NOWAK, Janusz Tadeusz, OGIERMAN, Leonard (ed.), Zespół muzealny i biblioteczny klasztoru Ojców Paulinów w Krakowie na Skałce. Kraków, 2005.
 • Nowak, Turdza (2000) — NOWAK, Janusz Tadeusz, TURDZA, Witold, Skarby krakowskich klasztorów. Vol. 1. Kraków, 2000.
 • Nowak, Turdza (2012) — NOWAK, Janusz Tadeusz, TURDZA, Witold, Skarby krakowskich klasztorów. Vol. 2. Kraków, 2012.
 • Nowodworski (1959) — NOWODWORSKI, Witold, ‘Rękopis Jana Dąbrówki czy rękopis lubiński? (Problem proweniencji rękopisu nr 3002 Biblioteki Narodowej w Warszawie),’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 1:1959, 1, 60–72.
 • Nowowiejski (1930) — NOWOWIEJSKI, Antoni Julian, Płock. Monografja historyczna. 2nd ed., Płock, 1931.

O

 • Obertyński (1930) — OBERTYŃSKI, Zdzisław, Pontificale arcybiskupa lwowskiego Jana Rzeszowskiego w Bibliotece Kapitulnej w Gnieźnie. Lwów 1930.
 • Obertyński (1956) — OBERTYŃSKI, Zdzisław, ‘Fletnia Jubala i młotki Pitagorasa. Próba uzupełnienia i interpretacji Biblii płockiej,’ Biuletyn Historii Sztuki, 18:1956, 4, 457‒463.
 • Obertyński (1961) — OBERTYŃSKI, Zdzisław, ‘Pontyfikały krakowskie XV w.,’ Prawo Kanoniczne, 4:1961, 1–4, 335–414.
 • Obertyński (1977) — OBERTYŃSKI, Zdzisław, Pontyfikał krakowski z XI wieku = Pontificale Cracoviense saeculi XI. Lublin, 1977.
 • Obłąk et al. (2007) – OBŁĄK, Jan, JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW, Zoja, WOJTKOWSKI, Julian, Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej «Hosianum» w Olsztynie. Olsztyn, 2007.
 • Obruśnik (1997) — OBRUŚNIK, Andrzej Efrem, ‘Muzeum Prowincjonalne Ojców Bernardynów w Leżajsku,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 67:1997, 65–96.
 • Obruśnik (2006) — OBRUŚNIK, Andrzej Efrem, ‘Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych w okresie gotyku,’ in: MURAWIC, Wiesław Franciszek, MUSKUS, Damian Andrzej (eds.), Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo. bernardynów w Polsce (1453–2003). Kalwaria Zebrzydowska, 2006, 565–587.
 • Olejniczak, Pietrowicz (2008) — OLEJNICZAK, Bernard, PIETROWICZ, Joanna (eds.), Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sygn. 1–1950). Warszawa, 2008.
 • Oliński (1997) — OLIŃSKI, Piotr, Cysterskie nekrologi na Pomorzu Gdańskim od XIII do XVII wieku. Toruń, 1997.
 • Olszewski, Rubczyński (2016) — OLSZEWSKI, Mikołaj, RUBCZYŃSKI, Witold, Matthaeus de Cracovia. Rationale divinorum operum. Corpus Philosophorum Polonorum, Series Medievalis, Varsaviae, 2016.
 • Ostrowski (1929) — OSTROWSKI, Jozafat, ‘Bibljoteka klasztoru benedyktynów w Lubiniu,’ in: WIERCZYŃSKI, Stefan (ed.), Bibljoteki wielkopolskie i pomorskie. Poznań, 1929, 169–190.
 • Oszajca (2009) — OSZAJCA, Elżbieta, ‘Konserwacja rękopisu “Mszał z Kraśnika” (ok. 1400 r.), inkunabułów i starodruków ze zbiorów Biblioteki Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie,’ Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2009, 1/2 (28/29), 79–91; Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 93:2010, 163–173.
 • Owens (1986) — OWENS, Jessie, Ann (ed.), Kraków, Biblioteka Jagiellońska, Glogauer Liederbuch. Renaissance Music in Facsimile, 6, New York, 1986.

P

 • Pabin (1980) — PABIN, Władysław Andrzej, ‘Książka rękopiśmienna w środowisku bernardyńskim do połowy XVI wieku. Zarys problematyki księgoznawczej,’ Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, 4:1980, 91–105.
 • Pająk (1977) — PAJĄK, Julian, Rękopis liturgiczno-muzyczny Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie sygn. 18/RL, promotor ks. prof. dr hab. K. Mrowiec. Lublin, 1977.
 • Pajda (1997) — PAJDA, Zbigniew, ‘Rękopis L.XV.8 z Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie,’ Przegląd Tomistyczny, 6/7:1997, 443–489.
 • Pasierb (1978) — PASIERB, Janusz St., ‘Sztuka,’ in: CIEMNOŁOŃSKI, Janusz, PASIERB, Janusz St., Pelplin. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1978.
 • Pasierb (1993) — PASIERB, Janusz St., Pelplin i jego zabytki. Pelplin, 1993.
 • Päsler (2000) — PÄSLER, Ralf G., Katalog der mittelalterlichen deutschsprachigen Handschriften der ehemaligen Staats- und Universitätsbibliothek Königsberg. MEVES, Uwe (ed.), Schriften des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte, 15, München, 2000.
 • Patykiewicz (1969) — PATYKIEWICZ, Walenty, ‘Powstanie Archiwum Diecezjalnego w Częstochowie,’ Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne, 43:1969, 91–94.
 • Pawlak (1966) — PAWLAK, Ireneusz, ‘Graduał klarysek gnieźnieńskich z 1418 roku jako dokument kultury muzycznej Gniezna,’ Nasza Przeszłość, 24:1996, 135–141.
 • Pawlik (1973) — PAWLIK, Krzysztof, ‘Biblioteka otmuchowsko-nyskiej kapituły kolegiackiej w średniowieczu,’ Roczniki Biblioteczne, 17:1973, 557–605.
 • Perz (1968) — PERZ, Mirosław, ‘Nieznany polski traktat chorałowy Marka z Płocka (1518),’ Muzyka, 13:1968, 4, 75–80.
 • Perz (1971a) — PERZ, Mirosław, ‘Starosądecki urywek motetów średniowiecznych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (II poł. XIII w.),’ Muzyka, 1:1971, 77–82.
 • Perz (1971b) — PERZ, Mirosław, ‘Quattro esempi sconosciuti del cantus planus binatim in Polonia,’ in: Memorie e contributi alla musica dal medioevo all’età moderna offerti a F. Ghisi nel settantesimo compleanno (1901-1971). Vol. 1, Bologna, 1971, 93–117.
 • Perz (1971c) — PERZ, Mirosław, ‘Recenzja: Martin Staehelin: Der Grüne Codex der Viadrina. Eine wenig beachtete Quelle zur Musik des späten 15. Und frühen 16. Jahrhunderts in Deutschland. Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Mainz. Abhandlungen der Geistes und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Jargang 1970. Nr 10,’ Muzyka, 4:1971, 116-118.
 • Perz (1974) — PERZ, Mirosław, ‘Kilka uwag o źródłach i repertuarze polifonii retrospektywnej we Włoszech i w Polsce,’ Pagine. Polsko-włoskie materiały muzyczne, 2:1974, 277–291.
 • Perz (1980) — PERZ, Mirosław, ‘Le polifonie primitive in Friuli e in Europa,’ in: CORSI, Cesare, PETROBELLI, Pierluigi (eds.), Atti del congresso internazionale Cividale del Friuli, 22-24 agosto 1980. Roma, 1989, 99–106.
 • Perz (1986) — PERZ, Mirosław, ‘Krakowsko-śląskie «Nowości» muzyczne XIV-XV wieku,’ in: RAKOWSKI, Andrzej (ed.), Empiria w badaniach muzyki. XV Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna 23–25 października 1981. Zeszyty naukowe Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 14, Warszawa, 1986, 178–179.
 • Perz (1989) — PERZ, Mirosław, ‘Sulle tracce del „canzoniere di Cracovia” del 1470 circa. Il frammento n. 8a della Biblioteca Jagiellonica a Cracovia (=PL-Kj8a),’ in: VAVALLINI, Ivano (ed.), Studi in onore di Giuseppe Vecchi. Modena, 1989, 235–246.
 • Perz (1990a) — PERZ, Mirosław, ‘Corrections and addenda relating to fragment no. 8a/PL-Kj8a in the Jagiellonian Library,’ Muzyka, 2:1990, 108–110.
 • Perz (1990b) — PERZ, Mirosław, ‘Sprostowania i uzupełnienia dotyczące fragmentu Biblioteki Jagiellońskiej nr 8a (PL-KJ8a),’ Muzyka, 35:1990, 2, 107–108.
 • Perz (1990c) — PERZ, Mirosław, ‘Wawelska przeszłość muzyczna – mity i domniemana rzeczywistość,’ Muzyka, 35:1990, 2, 108–110.
 • Perz (1992) — PERZ, Mirosław, ‘Kontrafaktury ballad w rękopisie Krasińskich nr 52 (PL-Wn8054),’ Muzyka, 37:1992, 4, 89–111.
 • Petr (1993) — PETR, Stanislav, ‘Rukopisy kláštera kapucínů v Litoměřicích,’ Miscellanea Oddělení Rukopisů a Starých Tisků, 10:1993, 1, 117–163.
 • Pezda (2011) — PEZDA, Janusz, ‘“Volumen hoc deest. Volumen hoc desideratur”. O brakach w zasobie rękopisów Biblioteki Książąt Czartoryskich,’ Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie, 4:2011, 115–167.
 • Piechota (2006/2007) — PIECHOTA, Grażyna, ‘Mikołaj z Kościana i jego księgozbiór,’ Folia Bibliologica, 48/49:2006/2007, 25–39.
 • Piechota (2008) — PIECHOTA, Grażyna, ‘Rękopis nr 2 Biblioteki Seminarium Duchownego Księży Marianów w Lublinie,’ Folia Bibliologica, 50:2008, 9–29.
 • Piekosiński (1889) — PIEKOSIŃSKI, Franciszek, ‘Najdawniejsze inwentarze skarbca kościoła N.P. Maryi w Krakowie z XV w.,’ Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, 4:1889, 2, 64–79.
 • Pieńkowska (1951) — PIEŃKOWSKA, Helena, ‘Średniowieczna pracownia miniatorska w Krakowie,’ Rocznik Krakowski, 32:1951, 2, 45–60.
 • Pietras (1984) — PIETRAS, Leander Tadeusz, ‘Recepcja książki teologiczno-moralnej u paulinów jasnogórskich w XV wieku,’ Studia Claromontana, 5:1984, 179–294.
 • Pietrusińska (1971) — PIETRUSIŃSKA, Maria (ed.), ‘Katalog zabytków i bibliografia,’ in: WALICKI, Michał (ed.), Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII w. Vol. 2, Warszawa, 1971, 714–716.
 • Pietrusińska (1976) — PIETRUSIŃSKI, Jerzy, ‘Graduał prymasa Łaskiego w Bibliotece im. Lenina w Moskwie,’ in: JAROSZEWSKI, Tadeusz, S. (ed.), Renesans. Sztuka i ideologia. Warszawa, 1976, 505–542.
 • Pietrzkiewicz (2000) — PIETRZKIEWICZ, ‘Konwent kanoników regularnych w Krakowie i jego kontakty intelektualne w XV i XVI wieku w świetle biblioteki klasztornej,’ in: DERWICH, Marek, POBÓG-LENARTOWICZ, Anna (eds.), Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie w dniach 6-8 V 1999. Wrocław–Opole, 2000, 407–418.
 • Pietrzkiewicz (2001) — PIETRZKIEWICZ, Iwona, ‘Książka jako świadectwo kultury krakowskiego konwentu kanoników regularnych na przestrzeni XVI–XVIII wieku,’ Rocznik Gdański 61:2001, 2, 125–135.
 • Pietrzkiewicz (2003a) — PIETRZKIEWICZ, Iwona, Biblioteka kanoników regularnych w Krakowie w XV i XVI wieku. Kraków, 2003.
 • Pietrzkiewicz (2003b) — PIETRZKIEWICZ, Iwona, ‘Księgozbiór kanonickiej Biblioteki Bożego Ciała w XV i XVI w.,’ Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, 21:2003, 9–21.
 • Pietrzkiewicz (2004) — PIETRZKIEWICZ, Iwona, ‘Źródła do badań bibliotek kanoników regularnych na terenie Rzeczypospolitej, Śląska i w Wielkim Księstwie Litewskim,’ in: GWIOŹDZIK, Jolanta, RÓŻYCKI, Edward (eds.), Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI–XX wiek). Paralele i różnice. Katowice, 2004.
 • Pikulik (1966) — PIKULIK, Jerzy, ‘Sekwencje polskie,’ Musica Medii Aevi, 4:1973, 33–34.
 • Pikulik (1969) — PIKULIK, Jerzy, ‘Sekwencje Notkera Balbulusa w polskich rękopisach muzycznych,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 18:1969, 65–80.
 • Pikulik (1970) — PIKULIK, Jerzy, ‘Sekwencje Adama z St. Victor w Paryżu w polskich rękopisach muzycznych,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 20:1970, 163–177.
 • Pikulik (1973a) — PIKULIK, Jerzy, ‘Graduał płocki z XIV/XV wieku,’ Muzyka, 2:1973, 95–99.
 • Pikulik (1973b) — PIKULIK, Jerzy, ‘Sekwencje polskie,’ Musica Medii Aevi, 4:1973, 7–125.
 • Pikulik (1980) — PIKULIK, Jerzy, ‘Rękopis BRA – jeden z najstarszych mszałów polskich. Analiza źródłoznawcza,’ in: Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 4:1980, 13–56.
 • Pikulik (1988) — PIKULIK, Jerzy (ed.), ‘Graduał benedyktyński z Tyńca ms. b.s. z Biblioteki Narodowej w Warszawie. Studium źródłoznawcze,’ in: Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 9:1988, 139–242.
 • Pikulik (1993) — PIKULIK, Jerzy, ‘Wkład benedyktynów tynieckich do polskiej kultury muzycznej XV wieku,’ in: MICHAŁOWSKA, Teresa (ed.), Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce. Warszawa, 1993, 3–23.
 • Pikulik (1995) — PIKULIK, Jerzy, Śpiewy Alleluia de sanctis w polskich rękopisach przedtrydenckich: studium muzykologiczne. Warszawa, 1995.
 • Pikulik (2001) — PIKULIK, Jerzy, Polskie graduały średniowieczne. Warszawa, 2001.
 • Piotrowicz (2012) — PIOTROWICZ, Grażyna, ‘Die deutschsprachigen mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Breslau/Wrocław,’ in: BREITH, Astrid [et al.] (eds.), Manuscripta germanica. Deutschsprachige Handschriften des Mittelalters in Bibliotheken und Archiven Osteuropa. Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. Beihefte, 15, Stuttgart, 2012, 37–49.
 • Piwoński (1977) — PIWOŃSKI, Henryk, ‘Antyfonarz Bożogrobców z Miechowa,’ Musica Medii Aevi, 6:1977, 88–139.
 • Piwoński (1981) — PIWOŃSKI, Henryk, ‘Liturgia wielkopiątkowa u bożogrobców,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 43:1981, 269–280.
 • Piwoński (1983) — PIWOŃSKI, Henryk, ‘Kult świętych w zabytkach liturgicznych Krzyżaków w Polsce,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 47:1983, 339–354.
 • Piwoński (1984) — PIWOŃSKI, Henryk, ‘Indeks sekwencji w zabytkach liturgicznych krzyżaków w Polsce,’ >Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 49:1984, 221-243.
 • Piwoński (1985) — PIWOŃSKI, Henryk, ‘Hymny w zabytkach liturgiczno-muzycznych krzyżaków w Polsce,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 51:1985, 283-345.
 • Płonka-Bałus (1991) — PŁONKA-BAŁUS, Katarzyna, ‘Antyfonarz z roku 1397 w bibliotece oo. Karmelitów na Piasku w Krakowie. Ze studiów nad iluminatorstwem czeskim przełomu XIV i XV wieku,’ Folia Historiae Artium, 27:1991, 35–62.
 • Płonka-Bałus (2010) — PŁONKA-BAŁUS, Katarzyna, The Catalogue of Medieval Illuminated Manuscripts and Miniatures in the Princes Czartoryski Library and Museum. Part 1. Kraków 2010.*
 • Płonka-Bałus (2016) — PŁONKA-BAŁUS, Katarzyna, Inwentarz średniowiecznych i nowożytnych europejskich rękopisów iluminowanych Biblioteki Książąt Czartoryskich. Kraków 2016 (maszynopis).
 • Płonka-Bałus (2018) — PŁONKA-BAŁUS, Katarzyna, Średniowieczne rękopisy iluminowane Biblioteki i Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Tom 2: Bawaria, Czechy - Polska. Kraków, 2018.
 • Podlacha (1913) — PODLACHA Władysław, Historia malarstwa polskiego. Vol. 1: Od średniowiecza do wieku XVIII-go. Lwów, [1913].
 • Podlacha (1916) — PODLACHA, Władysław, ‘Miniatury tynieckich ksiąg liturgicznych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Lwowie,’ in: Księga pamiątkowa ku czci Bolesława Orzechowicza. Vol. 2. Lwów, 1916, 195–210.
 • Podlacha (1939) — PODLACHA, Władysław, ‘Miniatury Psałterza floriańskiego,’ in: BERNACKI, Ludwik [et al.] (eds.), Psałterz floriański łacińsko polsko niemiecki ‒ rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie. Lwów, 1939, 65‒104.
 • Pohorecki (1935) — POHORECKI, Feliks, O średniowiecznych dyplomach Zakładu Nar. im. Ossolińskich. Lwów, 1935.
 • Pohorecki (1937) — POHORECKI, Feliks, Catalogus diplomatum Bibliothecae Instituti Ossoliniani nec non liothecae Pawlikowianae inde ab anno 1227 usque ad annum 1506. Lwów, 1937.
 • Polak (1984) — POLAK, Emil, ‘Epistolografia łacińska,’ Meander, 39:1984, 9–10, 423–437.
 • Polak (1993) — POLAK, Emil J., Medieval and Renaissance Letter Treatises and Form Letters. A Census of Manuscripts Found in Eastern Europe and the Former U.S.S.R. Leiden [etc.], 1993.
 • Polkowski (1884) — POLKOWSKI, Ignacy, ‘Katalog rękopisów kapitulnych katedry krakowskiej, 1: Kodexa rękopiśmienne, 1–228,’ in: Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, 3:1884, 3–168, 397–412.
 • Popowska (2003) — POPOWSKA, Maria, Graduał maryjny ms. 42 Jana Olbrachta w tradycji krakowskiej. Studium źródłoznawcze. Częstochowa, 2003.
 • Porębski (1978) — PORĘBSKI, Stanisław Andrzej, Jakub z Paradyża, Wybór tekstów dotyczących reformy Kościoła. Textus et Studia Historiam Theologiae in Polonia Excultae Spectantia, 6. Warszawa, 1978, 275–359.
 • Pospieszna (2010) — POSPIESZNA, B. (ed.), Fundacje artystyczne na terenie Państwa Krzyżackiego w Prusach. Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku 25 czerwca – 12 września 2010 roku. Vol. 1, Malbork, 2010.
 • Pośpiech (2011) — POŚPIECH, Remigiusz, ‘Wrocławskie klasztory jako ośrodki kultury muzycznej w okresie rekatolizacji i kontrreformacji,’ Muzyka, 56:2011, 3, 27–49.
 • Pośpiech (2013) — POŚPIECH, Remigiusz (ed.), Mszał Jagiellonów z Jasnej Góry. Opole-Częstochowa, 2013.
 • Potępa (1979) — POTĘPA, Stanisław (ed.), Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Dzieje i zbiory. Tarnów, 1979.
 • Potkowski (1984) — POTKOWSKI, Edward, Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej. Warszawa, 1984.
 • Potkowski (1987) — POTKOWSKI, Edward, Le livre manuscrit – la société – la culture dans la Pologne du Bas Moyen Âge, (XIVe-XVe s.). Warszawa, 1987.
 • Potkowski (1993) — POTKOWSKI, Edward (ed.), Kopiści i kolofony rękopisów średniowiecznych ze zbiorów polskich. Vol. 1: Biblioteki Warszawy. Warszawa, 1993.
 • Poznański (2012) — POZNAŃSKI, Adam, ‘Ku reformie średniowiecznych mendykantów Macieja Hayna (+1477). Exhortatio ad meditationem et conformationem passionis Christi,’ Folia Historica Cracoviensia, 18:2012, 87–141.
 • Poźniak (1996) — POŹNIAK, Piotr, ‘Koniec legendy o polskim madrygale,’ Muzyka, 41:1996, 3, 59–71.
 • Poźniak (1947) — POŹNIAK, Włodzimierz, ‘Pasja chorałowa w Polsce,’ Nasza Przeszłość. Kraków, 1947, 37–92.
 • Półtawski (1958) — PÓŁTAWSKI, Andrzej, ‘Communis lectura pragensis,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 1:1958, 11–27.
 • Prelog (1983) — PRELOG, Jan, ‘Die Handschriften und Drucke von Walter Burleys Liber de vita et moribus philosophorum,’ Codices manuscripti. Zeitschrift für Handschriftenkunde, 9:1983, 1, 1–17.
 • Prokopowicz (1998) — PROKOPOWICZ, Maria [et al.] (eds.), Biblioteki i zbiory muzyczne w Polsce. Przewodnik. Warszawa, 1998.
 • Prosnak (1955) — PROSNAK, Jan, ‘Z dziejów staropolskiego szkolnictwa muzycznego,’ Muzyka, 9–10:1955, 11‒23.
 • Prosnak (1968) — PROSNAK, Jan, ‘Traktat muzyczny Macieja z Warszawy (1533),’ Muzyka, 13:1968, 4, 82.
 • Przybyszewski (1998) — PRZYBYSZEWSKI, Bolesław, Cracovia artificum. Supplementa. Teksty źródłowe do dziejów kultury i sztuki z archiwaliów kurialnych i kapitulnych w Krakowie 1433-1440. Wrocław-Warszawa-Kraków, 1998.
 • Pszczółkowska (1989) — PSZCZÓŁKOWSKA, Z. Lidia, Liście palmowe i tabliczki woskowe w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN. in: FĄFEREK, Adam (ed.), W kręgu książki. Gdańsk, 1989, 55–67.
 • Pułaski (1915) — PUŁASKI, Franciszek, Opis 815 rękopisów Biblioteki Ordynacyi Krasińskich. Warszawa, 1915.

R

 • Radzka (1983) — RADZKA, Kasjana S., ‘Analiza źródłoznawcza rękopisu muzycznego ms. L 2 z Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 5:1983, 65–109.
 • Rajman (1992) — RAJMAN, Jerzy, ‘Średniowieczne zapiski w nekrologu klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu,’ Nasza Przeszłość, 77:1992, 33–55.
 • Rederowa, Jabłoński (1955) — REDEROWA, Danuta, JABŁOŃSKI, Zbigniew, ‘Zarys dziejów Biblioteki PAN w Krakowie,’ Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, 1:1955, 7–46.
 • Reginek (1986) — REGINEK, Antoni, ‘Śpiewy pasji chorałowej w Polsce w XV i XVI wieku,’ Musica Medii Aevi, 7:1986, 55‒116.
 • Ringmann (1932) — RINGMANN, Heribert, ‘Das Glogauer Liederbuch (um 1480),’ Zeitschrift für Musikwissenschaft, 15:1932-33, 49–60.
 • Ringmann (1936-1937) — RINGMANN, Heribert, KLAPPER, Joseph (eds.), Das Glogauer Liederbuch. Vol. 1-2, Das Erbe deutscher Musik, 4, 8, Kassel, 1936–1937.
 • RISM B III 3 (1986) — The theory of music. Vol. 3: HUGLO, Michel, MEYER, Christian, Manuscripts from the Carolingian era up to c. 1500 in the Federal Republic Germany (D-brd). Descriptive catalogue. Répertoire International des Sources Musicales, B III, 3. München, 1986.
 • RISM B III 4 (1992) — The theory of music. Vol. 4: HUGLO, Michel, MEYER, Christian, PHILLIPS, Neville Crompton, Manuscripts from the Carolingian era up to c. 1500 in Great Britain and in the United States of America. Descriptive catalogue. Répertoire International des Sources Musicales, B III, 4. München, 1992.
 • RISM B III 5 (1997) — The theory of music. Vol. 5: MEYER, Christian, WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, GÜMPEL, Karl-Werner (eds.), Manuscripts from the Carolingian era up to c. 1500 in the Czech Republic, Poland, Portugal and Spain. Descriptive catalogue. Répertoire International des Sources Musicales, B III, 5. München, 1997.
 • Rojewski (2016) — ROJEWSKI, Andrzej, ‘Z dziejów pontyfikału - liturgicznej księgi biskupa,’ in: MAJEWSKI, Dariusz (ed.), Pontyfikał. Odzyskana perła płockiego średniowiecza. Płock, 2016, 73–84.
 • Rosińska (1984) — ROSIŃSKA, Grażyna, Scientific Writings and Astronomical Tables in Cracow. A Census of Manuscript Sources (XIVth-XVI-th Centuries). Studia Copernicana, 22. Wrocław, 1984.
 • Rospond (1948) — ROSPOND, Stanisław, Zabytki języka polskiego na Śląsku. Wrocław, 1948.
 • Rospond (1959) — ROSPOND, Stanisław, Dzieje polszczyzny śląskiej. Katowice, 1959.
 • Rother (1925) — ROTHER, Karl Heinrich, ‘Das Handschriftenverzeichnis der Augustiner-Propstei Grünberg (i. Schles.) vom Jahre 1423,’ Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens, 59:1925, 102–124.
 • Rother (1926) — ROTHER, Carl, ‘Ein Ausleihregister der Augustiner Chorherren zu Sagan: Ein Beitrag zur Geschichte der Bibliothek,’ Zentralblatt fuer Bibliothekswesen 43. Jahrgang. Leipzig, 1926, 1‒22.
 • Rother (1927) — ROTHER Carl, ‘Aus Schreibstube und Bücherei des ehemaligen Zisterzienserklosters Heinrichau,’ Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens Namens des Vereins unter Mitwirkung der Schriftleitung, 61:1927, 44–80.
 • Rowell (2003) — ROWELL, Stephen, ‘Fifteenth-Century Poland-Lithuania in the Light of an Anonymous Kraków Notebook,’ Quaestiones Medii Aevi Novae, 8:2003, 301–306.
 • Rozanow (1960) — ROZANOW, Zofia, ‘Treści literackie miniatur Graduału Olbrachta,’ Pamiętnik Literacki, 1960, 3, 203‒246.
 • Rozanow (1962) — ROZANOW, Zofia, Średniowieczna biblioteka katedralna w Gnieźnie. (Próba syntezy). 1962 [typescript available at the Archdiocesan Archives in Gniezno].
 • Rozanow (1963) — ROZANOW, Zofia, Inwentarz rękopisów iluminowanych Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie. 1963 [typescript available at the Archdiocesan Archives in Gniezno].
 • Rozanow (1964) — ROZANOW, Zofia, ‘Gnieźnieński kodeks fundacji Olbrachta,’ Studia Renesansowe, 4:1964, 380‒469.
 • Rozanow (1965) — ROZANOW, Zofia, Muzyka w miniaturze polskiej. Warszawa, 1965.
 • Rozanow (1968) — ROZANOW, Zofia, ‘Średniowieczna ikonografia muzyczna,’ Musica Medii Aevi, 2:1968, 93‒114.
 • Rozanow (1969) — ROZANOW, Zofia, ‘Ikonografia rękopisów biblioteki cystersów w Pelplinie a ich gatunki literackie,’ in: WITWIŃSKA, Magdalena, Treści dzieła sztuki. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Gdańsk, grudzień 1966. Warszawa, 1969, 33–52.
 • Rozwadowski (1904a) — ROZWADOWSKI, Jan (ed.), ‘De morte prologus i żale konającego,’ Materyały i Prace Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, 1:1904, 177–206.
 • Rozwadowski (1904b) — ROZWADOWSKI, Jan, ‘Język rękopiśmiennej reguły żeńskich klasztorów ordinis Praemonstratensis z r. 1540,’ Materyały i Prace Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, 1:1904, 291–312.
 • Różański (1981) — RÓŻAŃSKI, Zdzisław, ‘Księgi liturgiczne Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku. Studium liturgiczno-źródłowe,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 42:1981, 59–149.
 • Rulka (1996) — RULKA, Kazimierz, ‘Zbiór rękopisów Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku,’ Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1996, 1–2, 66–76.
 • Rulka (2001) — RULKA, Kazimierz, ‘Średniowieczne księgi rękopiśmienne w bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku,’ Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, 15:2000, 125–149.
 • Rusak (2017) — RUSAK, Andrzej, ‘Biblia Kolegiaty Sandomierskiej, Raban Maurus, Liber Macheabeorum et Novum Testamentum – inicjał L a rola herbu inskrypcji o fundacji Kazimierza Wielkiego,’ Studia Leopoliensia, 7:2014, 265–270.
 • Rusnaczyk (2004) — RUSNACZYK, Idalia, Dzieje krakowskiej biblioteki katedralnej w średniowieczu, [MA thesis, typescript], Wydział Historii Kościoła PAT. Kraków, 2004.
 • Rybandt (1969) — RYBANDT, Stanisław, ‘Z problematyki rękopisów średniowiecznej biblioteki cysterskiej w Rudach,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 24:1969, 1, 1‒10.
 • Rybandt (1977a) — RYBANDT, Stanisław, ‘Datowane wzmianki imienne z okresu średniowiecza o opatach i mnichach cysterskich w Rudach,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 32:1977, 4, 497–500.
 • Rybandt (1977b) — RYBANDT, Stanisław, Średniowieczne opactwo cystersów w Rudach. Wrocław, 1977.
 • Rybandt (1977c) — RYBANDT, Stanisław, ‘Oprawy nacinane introligatorni cysterskiej w Rudach,’ Roczniki Biblioteczne, 21:1977, 3–4, 581–594.
 • Rył (1975a) — RYŁ, Jadwiga, ‘Najstarszy spis książek (1608 r.) biblioteki katedralnej w Gnieźnie,’ Studia Gnesnensia, 1:1975, 229–251.
 • Rył (1975b) — RYŁ, Jadwiga, ‘Rozprawa o dziejach biblioteki katedralnej w Gnieźnie,’ Studia Gnesnensia, 1:1975, 257–261.
 • Rył (1976a) — RYŁ, Jadwiga, ‘Biblioteka katedralna w Gnieźnie,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 32:1976, 159–248.
 • Rył (1976b) — RYŁ, Jadwiga, ‘Biblioteka kolegium penitencjarzy przy kościele metropolitalnym w Gnieźnie w świetle zachowanych inwentarzy,’ Studia Gnesnensia, 2:1976, 205–223.
 • Rył (1977) — RYŁ, Jadwiga, ‘Biblioteka katedralna w Gnieźnie (Cd.),’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 33:1977, 237–297.
 • Rył (1978) — RYŁ, Jadwiga, ‘Biblioteka katedralna w Gnieźnie. Aneks,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 36:1978, 213–265.
 • Rył (1982) — RYŁ, Jadwiga, ‘Katalog rękopisów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie. [Cz. 1] Spis rękopisów zespołu katedralnego,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 45:1982, 5–201.
 • Rył (1983) — RYŁ, Jadwiga, ‘Katalog rękopisów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie. [Cz. 2] Rękopisy zespołu seminaryjnego,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 46:1983, 5–149.
 • Rył (1994) — RYŁ, Jadwiga, ‘Archiwum i biblioteka w katedrze gnieźnieńskiej,’ in: DĘBOWSKA, Maria (ed.), Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce. Informator. Gniezno, 1994, 38–39.
 • Ryś (2008a) — RYŚ, Grzegorz, ‘Wawelskie homiliarze XI–XII w.,’ in: RYŚ, Grzegorz [et al.] (eds.), Źródła kultury duchowej Krakowa. Materiały z sesji naukowej, Kraków, 6 listopad 2007. Kraków, 2008, 11–49.

S

 • Santifaller (1939a) — SANTIFALLER, Leo, ‘Beiträge zur Paläographie I: über mittelalterliche Opistographen,’ Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft, 59:1939, 118–128.
 • Santifaller (1939b) — SANTIFALLER, Leo, ‘Beiträge zur Paläographie I: über eine Unzialhandschrift der Chronik des hl. Hieronymus aus dem 5. Jahrhundert (Wrat.),’ Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft, 59:1939, 412–431.
 • Sawicka (1938) — SAWICKA, Stanisława, ‘Les principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque Nationale de Varsovie, du Château Royal et des Bibliothèques: des Zamoyski à Varsovie, du Seminaire de Płock et du Chapitre de Gniezno,’ Bulletin de la Société Française de Reproductions de Manuscrits à Peintures. Paris, 19:1935 (print 1938).
 • Sawicka (1952) — SAWICKA, Stanisława, Straty wojenne zbiorów polskich w dziedzinie rękopisów iluminowanych. Warszawa, 1952.
 • Sawicka (1957) — SAWICKA, Stanisława, ‘Nieznany krakowski rękopis iluminowany z początku XVI wieku,’ Studia Renesansowe, 2:1957, 5‒90.
 • Sawicki (1952) – SAWICKI, Jakub (ed.), Concilia Poloniae. Żródła i studia krytyczne. Vol. 7: Synody Diecezji Poznańskiej i ich statuty. Studia nad Historią Prawa Polskiego, 18/2. Poznań, 1952.
 • Sawicki (1961) — SAWICKI, Jakub (ed.), Concilia Poloniae. Źródła i studia krytyczne. Vol. 1: Statuty synodalne krakowskie biskupa Jana Konarskiego z 1509 roku. Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego, 26. Lublin, 1961.
 • Schaller (1972) — SCHALLER, Dieter, STOHLMANN Jürgen, ‘Nachträge zu Hans Walther, Initia carminum ac versum medi aevi,’ Mittellateinisches Jahrbuch, 7:1972, 293–314.
 • Schenk (1959) — SCHENK, Wacław, Kult liturgiczny św. Stanisława Biskupa na śląsku w świetle średniowiecznych rękopisów liturgicznych. Lublin, 1959.
 • Schenk (1961) — SCHENK, Wacław, ‘Rękopisy liturgiczne od XIII do XV wieku w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu,’ [Pt. 1], Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 2:1961, 185–206.
 • Schenk (1963) — SCHENK, Wacław, ‘Rękopisy liturgiczne od XIII do XV wieku w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu,’ [Pt. 2], Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 6:1963, 191–209.
 • Schenk (1970) — SCHENK, Wacław, ‘W jaki sposób mozna ustalić czas powstania oraz miejsce pochodzenia i używania śląskich rękopisów liturgicznych,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 21:1970, 33–53.
 • Schirren (1865) — SCHIRREN, Carl, Der Codex Zamoscianus enthaltend Capitel I-XXIII, 8. der origines Livoniae. Dorpat, 1865.
 • Schmid (2004) — SCHMID, Bernhold, ‘«Rozpaczliwy rozgardiasz z kluczami». Użycie kluczy w kodeksie menzuralnym St. Emmeram w świetle środkowoeuropejskiej teorii muzyki,‘ Muzyka, 49:2004, 2, 57–78.
 • Schmidtová (1960) — SCHMIDTOVÁ, Anežka, ‘Z bohemik vratislavské Universitní Knihovny,’ Listy Filologické, 8:1960, 98–105.
 • Schmitt (1985) — SCHMITT, Charles B., KNOX, Dilwyn, Pseudo-Aristóteles Latinus. A Guide to Latin Works Falsely Attributed to Aristotle before 1500. Warburg Institute surveys and texts, 12, London, 1985.
 • Schmitz (1936) — SCHMITZ, Arnold, ‘Ein Schlesisches Cantional aus dem 15. Jahrhundert,’ Archiv für Musikforschung, 4:1936, 385–490.
 • Schnaydrowa (1970) — SCHNAYDROWA, Bogumiła, ‘Działalność kolekcjonerska Towarzystwa Naukowego Krakowskiego,’ Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, 16:1970, 51–98.
 • Schnaydrowa (1975) — SCHNAYDROWA, Bogumiła, ‘Ofiarodawcy Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Z badań nad proweniencją zbiorów Biblioteki PAN w Krakowie,’ Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, 21:1975, 99–132.
 • Schnaydrowa (1981) — SCHNAYDROWA, Bogumiła, ‘Ofiarodawcy Akademii Umiejętności 1873–1919. Z badań nad proweniencją zbiorów Biblioteki PAN w Krakowie,’ Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, 26:1981, 11–142.
 • Schneider (1843) — SCHNEIDER, Josef, Geschichte der Stadt Patschkau. Neisse 1843.
 • Schnell (1998) — SCHNELL, Bernhard, ‘Zur Überlieferung der lateinisch-deutschen Vokabulare im spätmittelalterlichen Schlesien. Die “Vokabulariengruppe Abba – Avis – Abbreviare”,’ in: Studien zu Forschungsproblemen der deutschen Literatur in Mittel- und Osteuropa, Carola L. Gottzmann, Petra Hörner eds. Frankfurt/M., 1998, 133–147.
 • Schneyer (1965) — SCHNEYER, Johann Baptist, Wegweiser zu lateinischen Predigtreihen des Mittelalters. Veröffentlichungen der Kommission für die Herausgabe ungedruckter Texte aus der mittelalterlichen Geisteswelt, 1, München, 1965.
 • Schulte (1906) — SCHULTE, Wilhelm, Diepolitische Tendenz der Cronica principum Polonie – Beilagen. Breslau, 1906.
 • Schulze (1909) — SCHULZE, Alfred, ‘Ein Bruchstück des altfranzösischen Apolloniusromanes,’ Zeitschrift für Romanische Philologie, 33:1909, 226–229.
 • Schwarcz (1994) — SCHWARCZ, Andreas, ‘Bedeutung und Textüberlieferung der Historia persecutionis Africanae provinciae des Victor von Vita,’ in: SCHARER, Anton, SCHEIBELREITER, Georg (eds.), Historiographie im frühen Mittelalter. Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 32, Wien, 1994, 115–147.
 • Semkowicz (1961) — SEMKOWICZ, Władysław, Przewodnik po zbiorach rękopisów wilanowskich, BAŃKOWSKI, Piotr (ed.). Warszawa, 1961.
 • Semkowicz (2002) — SEMKOWICZ Władysław, Paleografia łacińska. Warszawa, 2002.
 • Semkowicz-Zarembina (1952) — SEMKOWICZ-ZAREMBINA, Wanda, Powstanie i rozwój Annalium Jana Długosza. Kraków, 1952.
 • Seńko (1963) — SEŃKO, Władysław, ‘Les oeuvres de Gilles de Rome conservées dans les mss des bibliothèques polonaises,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 11:1963, 146–151.
 • Seńko (1968) — SEŃKO, Władysław, WŁODEK, Zofia, ‘Les manuscrits des oeuvres de Nicolas de Cues conservés en Pologne,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 13:1968, 88–91.
 • Seńko, Szafrański (1974) — SEŃKO, Władysław, SZAFRAŃSKI, Adam Ludwik (eds.), Mateusza z Krakowa opuscula theologica dotyczące spowiedzi i komunii. Warszawa, 1974.
 • Seweryniak (2016) — SEWERYNIAK, Henryk, ‘Adesto precibus nostris, adesto sacramentis... Przyczynek do refleksji teologicznej nad Pontyfikałem Płockim z XII wieku,’ in: MAJEWSKI, Dariusz (ed.), Pontyfikał. Odzyskana perła płockiego średniowiecza. Płock, 2016, 95–137.
 • Sigla codicum (1928) — Sigla codicum manuscriptorum qui olim in Bibliotheca Publica Leninopolitana exstantes nunc in Bibliotheca Universitatis Varsoviensis asservantur. Edita cura Delegationis Polonicae in mixta Polono-Sovietica Commissione peculiari Moscoviae. Kraków, 1928.
 • Sigla codicum. Suppl. (1937) — Sigla codicum manuscriptorum qui olim in Bibliotheca Publica Leninopolitana exstantes nunc in Bibliotheca Universitatis Varsoviensis asservantur. Edita cura Delegationis Polonicae in mixta Polono-Sovietica Commissione peculiari Moscoviae. Kraków, 1928. Kraków, 1937.
 • Siuciak (2014) — SIUCIAK Aleksandra, ‘Badania nad dawnymi księgozbiorami zamku malborskiego,’ in: Studia z dziejów książki, prasy i bibliotek. Stan badań za lata 2010-2013, KROPIDŁOWSKI, Zdzisław, SPYCHAŁA, Dariusz (eds.). Bydgoszcz, 2014, 127–149.
 • Skalski (2005) — SKALSKI, Paweł, ‘Biblioteka Klasztoru Paulinów w Krakowie na Skałce do połowy XIX wieku,’ Studia Claromontana, 23:2005, 273–564.
 • Skimborowicz (1877) — SKIMBOROWICZ, H., Willanów. Album: zbiór widoków i pamiątek oraz kopje z obrazów Galeryi Willanowskiej wykonane na drzewie w Drzeworytni Warszawskiej z dodaniem opisów skreślonych przez H. Skimborowicza i W. Gersona. Warszawa, 1877.
 • Skrzyniarz (1995) — SKRZYNIARZ, Ryszard, ‘Kazania świętokrzyskie a bożogrobcy,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 64:1995, 595–600.
 • Skrzyniarz (1998) — SKRZYNIARZ, Ryszard, ‘Zbiory kazań w polskich księgozbiorach okresu średniowiecza,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 70:1998, 247–260.
 • Skrzyniarz (1999) — SKRZYNIARZ, Ryszard, ‘Problem autorstwa “Kazań świętokrzyskich,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 72:1999, 461–465.
 • Sobeczko (1967) — SOBECZKO, Helmut, ‘Kult liturgiczny św. Wacława na Śląsku w świetle średniowiecznych rękopisów liturgicznych,’ Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 14:1967, 4, 55–81.
 • Sobieszczańska (1960) — SOBIESZCZAŃSKA, Helena, ‘Biblioteka UMCS,’ Bibliotekarz Lubelski, 1960, 1–2, 21–24.
 • Socała (2013) — SOCAŁA, Mirosław, ‘XV-wieczny komentarz do «Metafizyki» Arystotelesa Jana ze Słupczy,’ Studia Salvatoriana Polonica, 7:2013, 269–282.
 • Sokołowski (1900) — SOKOŁOWSKI, Marian, ‘Antyfonarze tynieckie z XIV i XV w.,’ Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, 6:1900, 2–3, LXVII.
 • Solicki (1980) — SOLICKI, Stanisław, ‘Historiografia w średniowiecznych bibliotekach wrocławskich,’ in: GAJDA, Krystyna (ed.), Dawna historiografia śląska. Materiały sesji naukowej odbytej w Brzegu w dniach 26-27 listopada 1977 r. Opole, 1980, 135–157.
 • Solicki (1994) — SOLICKI, Stanisław, ‘Napływ książek z ziem czeskich na Śląsk w średniowieczu,’ Acta Universitatis Wratislaviensis, 1162, Historia LXXXI, Wrocław 1994, 5–37.
 • Soszyński (1994) — SOSZYŃSKI Jacek, ‘The oldest manuscript of Martinus Polonus in Polish collections,’ in: PIROŻYŃSKI, Jan [et al.] (eds.), Beiträge der polnischen Stipendiaten der Herzog August Bibliothek zur Philosophie, Geschichte und Philologie. Kraków, 1994, 191–196.
 • Soszyński (1995) — SOSZYŃSKI, Jacek, Kronika Marcina Polaka i jej średniowieczna tradycja rękopiśmienna w Polsce. Studia Copernicana, 34, Warszawa, 1995.
 • Soszyński (2000) — SOSZYŃSKI, Jacek, ‘Projects for cataloging medieval manuscripts in Poland,’ in: SCHLUSEMANN, Rita [et al.] (eds.), Sources for the History of Medieval Books and Libraries. Groningen, 2000, 329–336.
 • Soszyński (2001) — SOSZYŃSKI, Jacek, ‘Between the Middle Ages and the Renaissance: The Wilanów Manuscript Revisited,’ Medievalia Philosophica Polonorum, 34:2001, 199–206.
 • Soszyński (2006) — SOSZYŃSKI, Jacek, Sacerdotium — imperium — studium. Władze uniwersalne w późnośredniowiecznych kronikach martyniańskich. Warszawa, 2006.
 • Sowulewska (1982) — SOWULEWSKA, Halina Elżbieta, ‘Relacja pokrewieństwa między Graduałem gnieźnieńskim ms. 195 i krakowskim ms. 45 a kodeksami zachodnioeuropejskimi,’ Musica Antiqua VI. 6th International Musicological Congress “Musica Antiqua Europae Orientalis”. Bydgoszcz, 1982, 431–446.
 • Sowulewska (1983) — SOWULEWSKA, Halina Elżbieta, ‘Graduał gnieźnieński ms. 195 i krakowski ms. 45 w średniowiecznej tradycji muzycznej,’ Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 5:1983, 159–239.
 • Sowulewska (1985) — SOWULEWSKA, Ewa, Polskie graduały średniowieczne. Warszawa, 1985.
 • Sowulewska (1987) — SOWULEWSKA, Halina Elżbieta, ‘Liturgiczno-muzyczna tradycja Tyńca: Na podstawie porównania wariantów melodycznych,’ Studia Theologica Varsaviensa, 25:1987, 1, 15–40.
 • Sozańska (2011) — SOZAŃSKA, Kinga, ‘Godzinki Ms. Czart. 2933 – dzieło warsztatu Mistrza Rady Miejskiej Rouen,’ Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie, 4:2011, 69–91.
 • Spilling (2014) — SPILLING, Herrad, Lateinische Pergamenthandschriften Österreichischer Provenienz in der Polnischen Nationalbibliothek. Wien, 2014.
 • Spunar (1969) — SPUNAR, Pavel, ‘Kurzgefasste Mitteilungen aus Handschriften und über Handschriften. 2. Nekrologische Anmerkungen in der Breslauer Handschrift I. F. 284,’ Mediaevalia Bohemica, 1:1969, 96–102.
 • Spunar (1970) — SPUNAR, Pavel, ‘Kurzgefasste Nachrichten aus Handschriften und über Handschriften. 4. Bohemika in den Klosterbibliotheken in Krakau,’ Mediaevalia Bohemica, 3:1971, 279–287.
 • Spunar (1973) — SPUNAR, Pavel, ‘Středověká rukopisná v Sandoměři a Lublinu,’ Listy Filologické, 96:1973, 3, 173–174.
 • Spunar (1974a) — SPUNAR, Pavel, ‘Středověká rukopisná bohemika we Włocławku a Płocku,’ Listy filologické, 97:1974, 1, 37–42.
 • Spunar (1974b) — SPUNAR, Pavel, ‘Antihussitische Verse aus Schlesien,’ Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, 74:1974, 1, 189–200.
 • Spunar (1985) — SPUNAR, Pavel, Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans. Vol. 1, Studia Copernicana, 25. Wrocław [etc.], 1985.
 • Spunar (1995) — SPUNAR, Pavel, Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans. Vol. 2, Studia Copernicana, 35. Wrocław [etc.], 1995.
 • Starnawska (1995) — STARNAWSKA, Maria, ‘Duszpasterstwo parafialne joannitów w miastach Śląska i Wielkopolski w późnym średniowieczu,’ in: DERWICH, Marek, POBÓG-LENARTOWICZ, Anna, Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w Dąbrowie Niemodlińskiej w dniach 4–6 XI 1993 przez Instytut Historii WSP w Opolu i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Sympozja – Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, 9, Opole, 1995, 115–126.
 • Steffenhagen (1861-1872) — STEFFENHAGEN, Emil J. H., Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae Regiae et Universitatis Regiomontanae. Vol. 1–2, Königsberg, 1861–1872.
 • Steffenhagen (1867) — STEFFENHAGEN, Emil J. H., ‘Die altdeutschen Handschriften zu Königsberg,’ Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, 13:1867, 501–574.
 • Stępień (2009) — STĘPIEŃ, Paweł (ed.), “Kazania świętokrzyskie”. Nowa edycja i nowe propozycje badawcze. Warszawa, 2009.
 • Stegmüller (1950) — STEGMÜLLER, Friedrich (ed.), Repertorium biblicum medii aevi. Vol. 2, Commentaria: Auctores A–G, Matriti, 1950.
 • Stegmüller (1951) — STEGMÜLLER, Friedrich (ed.), Repertorium biblicum medii aevi. Vol. 3, Commentaria: Auctores H–M, Matriti, 1951.
 • Stegmüller (1954) — STEGMÜLLER, Friedrich (ed.), Repertorium biblicum medii aevi. Vol. 4, Commentaria: Auctores N–Q, Matriti, 1954.
 • Stegmüller (1955) — STEGMÜLLER, Friedrich (ed.), Repertorium biblicum medii aevi. Vol. 5, Commentaria: Auctores R–Z, Matriti, 1955.
 • Stegmüller (1958) — STEGMÜLLER, Friedrich (ed.), Repertorium biblicum medii aevi. Vol. 6, Commentaria: Anonyma A–O, Matriti, 1958.
 • Stegmüller (1961) — STEGMÜLLER, Friedrich (ed.), Repertorium biblicum medii aevi. Vol. 7, Commentaria: Anonyma P–Z, Matriti, 1961.
 • Stohlmann (1980) — STOHLMANN, Jürgen, ‘Nachträge zu Hans Walther, Initia carminum ac versuum medii aevi (V),’ Mittellateinisches Jahrbuch, 15:1980, 259–286.
 • Stohlmann (1981) — STOHLMANN, Jürgen, ‘Nachträge zu Hans Walther, Initia carminum ac versuum medii aevi (VI),’ Mittellateinisches Jahrbuch, 16:1981, 409–441.
 • Strehlke (1869) — STREHLKE, Ernst, ‘Dobran und Neu-Doberan (Pelplin),’ Jahrbücher des Vereins für Meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde, 34:1869, 20–54.
 • Stummer (1979) — STUMMER, Wanda, ‘Oddział Rękopisów,’ in: CZAPELSKA, Zofia [et al.] (eds.), Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Przewodnik. Warszawa, 1979, 45–50.
 • Sułecki (2003) — SUŁECKI, Szymon, ‘Biblioteka Karmelitów w Krakowie na Piasku w świetle najstarszego inwentarza,’ Krakowski Rocznik Archiwalny, 9:2003, 201–216.
 • Sułecki (2014) — SUŁECKI, Szymon, Księgozbiór klasztoru karmelitów na Piasku w Krakowie. Kraków, 2014.
 • Suski (2014) — SUSKI, Andrzej, ‘Rękopiśmienne Mszały przedtrydenckie w Polsce,’ Anamnesis, 20:2014, 61‒89.
 • Sutkowski (1960a) — SUTKOWSKI, Adam, ‘Średniowieczne instrumentarium w przedstawieniach miniatorskich polskich kodeksów iluminowanych,’ Muzyka, 2:1960, 3‒28.
 • Sutkowski (1960b) — SUTKOWSKI, Adam, ‘Sekwencjarz dominikański Biblioteki Narodowej z początku XVI wieku,’ Muzyka, 2:1960, 80‒96.
 • Sutkowski (1961) — SUTKOWSKI, Adam, ‘Początki polifonii średniowiecznej w Polsce w świetle nowych źródeł,’ Muzyka, 1:1961, 3‒22.
 • Sutkowski (1965a) — SUTKOWSKI, Adam, ‘Cechy paleograficzne notacji muzycznych w polskich rękopisach średniowiecznych,’ Musica Medii Aevi, 1:1956, 53–68.
 • Sutkowski (1965b) — SUTKOWSKI, Adam, ‘Kompozycje nie chorałowe w Graduale Klasztoru św. Andrzeja w Krakowie (sygn. 205/594),’ Musica Medii Aevi, 1:1956, 89–95.
 • Sutowicz (2008) — SUTOWICZ, Anna, ‘Dorobek rękopiśmienny śląskich klasztorów żeńskich (XIII-XVIII w.),’ Wrocławski Przegląd Teologiczny, 16:2008, 2, 155–179.
 • Swastek (1967) — SWASTEK, Józef, ‘Kolofony św. Jana Kantego w rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 14:1967, 151–202.
 • Swastek (1986) — SWASTEK, Józef, Święta Brygida Szwedzka i Zakon Najświętszego Zbawiciela ze szczególnym uwzględnieniem klasztorów na ziemiach polskich. Lublin, 1986.
 • Szafraniec (1960) — SZAFRANIEC, Stanisław (ed.), ‘Opis przeniesienia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z Jerozolimy na Jasną Górę,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 1:1960, 2, 196–204.
 • Szafrański (1967) — SZAFRAŃSKI, Adam Ludwik, ‘Mateusz z Krakowa. Wstęp do badań nad życiem i twórczością naukową,’ Materiały i studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, 8:1967, 25–92.
 • Szajko (1984) — SZAJKO, Urszula, ‘Rękopisy starego zasobu w zbiorach Książnicy Szczecińskiej,’ Bibliotekarz Zachodniopomorski, 25:1984, 4, 76–80.
 • Szczepańska (1928a) — SZCZEPAŃSKA, Maria, ‘Wielogłosowe opracowania hymnów mariańskich w rękopisach polskich z XV w.,’ Kwartalnik Muzyczny, 1:1928, 1–19.
 • Szczepańska (1928b) — SZCZEPAŃSKA, Maria, ‘O nieznanych “lamentacjach” polskich z końca XV wieku,’ Myśl Muzyczna, 8:1928, 49–51.
 • Szczepańska (1930) — SZCZEPAŃSKA, Maria, ‘Do historii muzyki wielogłosowej w Polsce z końca XV wieku,’ Kwartalnik Muzyczny, 8:1930, 275–306.
 • Szczotka (1999a) — SZCZOTKA, Marian, ‘Trzynastowieczny graduał Ms. 205 z biblioteki klarysek krakowskich w świetle polskiej i europejskiej tradycji liturgiczno-muzycznej. Studium źródłoznawcze,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 71:1999, 253–368.
 • Szczotka (1999b) — SZCZOTKA, Marian, ‘Trzynastowieczny graduał Ms. 205 z biblioteki klarysek krakowskich w świetle polskiej i europejskiej tradycji liturgiczno-muzycznej. Studium źródłoznawcze. Część druga – aneksy,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 72:1999, 353–443.
 • Szelińska (1966) — SZELIŃSKA, Wacława, Biblioteki profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w XV i początkach XVIwieku. Wrocław-Warszawa-Kraków, 1966.
 • Szelińska (1990) — SZELIŃSKA, Wacława, Książka Erazma z Rotterdamu w środowisku krakowskim w XVI wieku. Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 125. Kraków, 1990.
 • Szendrei (1999) — SZENDREI, Janka, ‘Notacja liniowa w polskich źródłach chorałowych XII–XVI wieku,’ in: WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta (ed.), Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI–XVI wieku. Kraków, 1999, 187–281.
 • Szukiel (2010) — SZUKIEL, Piotr, Nieznany kodeks kantora fundacji Jana Łaskiego z lat 20. XVI w.. Wrocław, 2010 [manuscript of MA thesis, University of Wrocław].
 • Szukiel (2015) — SZUKIEL, Piotr, ‘Pierwszy kodeks kantora proweniencji polskiej. Przyczynek do dalszych badań nad obecnością kodeksów kantorskich na ziemiach polskich,’ Liturgia Sacra, 21:2015, 2, 417–426.
 • Szulc (2009) — SZULC, Alicja, ‘Codex collecticius Jakuba z Kowalewic. Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu,’ Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski, 4:2009, 409–418.
 • Szulc (2010) — SZULC, Alicja, ‘Średniowieczne kodeksy rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu,’ in: GAZIŃSKI, Radosław (ed.), Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych. Szczecin, 2010, 149–155.
 • Szulc (2014) — SZULC, Alicja, ‘Kodeks magistra Hieronima Szwarca. Przyczynek do dziejów najstarszego księgozbioru bernardynów w Krakowie,’ Biblioteka, 18:2014, 219–234.
 • Szulc (2016) — SZULC, Alicja, ‘Ukryte w okładce. O odnalezionym dokumencie Innocentego VII z 1404 roku i opactwie cysterskim w Pomuku,’ Biblioteka, 20:2016, 7–21.
 • Szulist (2000) — SZULIST, Władysław, Przeszłość obecnych obszarów diecezji pelplińskiej do 1772 r. Vol. I, Pelplin, 2000.
 • Szwemiński (1864) — SZWEMIŃSKI, Jan Józef, Catalogus librorum qui in Bibliotheca Gymnasii Posnaniensis ad s. Mariam (Magd.) asservantur. Poznań, 1864.
 • Szygenda (1980) — SZYGENDA, Zbigniew, ‘Analiza źródłoznawcza rękopisu muzycznego ms. 2 z Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku,’ in: PIKULIK, Jerzy (ed.), Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 4:1980, 235–279.
 • Szyller (1996) — SZYLLER, Sławomir, ‘Nieznana średniowieczna kompozycja muzyczna z rękopisu Biblioteki Narodowej BOZ 64,’ Muzyka, 41:1996, 3, 109–116.
 • Szymański (1966) — SZYMAŃSKI, Józef, ‘Krakowski rękopis reguły akwizgrańskiej z roku około 1103,’ Studia Źródłoznawcze, 11:1966, 39–51.

Ś

 • Śnieżyńska-Stolot (1922) — ŚNIEŻYŃSKA-STOLOT, Ewa, Tajemnice dekoracji Psałterza Floriańskiego. Z dziejów średniowiecznej koncepcji uniwersum. Warszawa, 1992.
 • Świdziński (1976) — ŚWIDZIŃSKI, Stanisław, ‘Die älteste Quelle zur legendären Geschichte des wundertätigen Bildes der Mutter Gottes von Jasna Góra in Tschenstochau und ihre kritische Beleuchtung,’ Ephemerides Mariologicae, 26:1976, 413–433.
 • Świerczek (1930) — ŚWIERCZEK, Wendelin, ‘Dominikańska księga sekwencji,’ Muzyka Kościelna, 5:1930, 61–62, 87–88, 105–108.
 • Świerk (1965a) — ŚWIERK, Alfred, ‘Piętnastowieczny księgozbiór Jana Rodzyny, polskiego kaznodziei we Wrocławiu,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 20:1965, 1, 171–178.
 • Świerk (1965b) — ŚWIERK, Alfred, Średniowieczna biblioteka klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu. Vol. VIII, Śląskie Prace Bibliograficzne i Bibliotekoznawcze, Wrocław, 1965.
 • Świerk (1966) — ŚWIERK, Alfred, ‘Fragmenty piętnastowiecznego katalogu biblioteki wrocławskich dominikanów,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 21:1966, 4, 541–556.
 • Świerk (1968) — ŚWIERK, Alfred, ‘Schreibstube und Schreiber des Augustiner-Chorherren-Stiftes zu Sagan im Mittelalter,’ Archiv für schlesische Kichengeschichte, 26:1968, 124–140.
 • Świerk (1969) — ŚWIERK, Alfred, ‘Beiträge zur Geschichte schlesischer Privatbibliotheken bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts,’ Archiv für Schlesische Kirchengeschichte, 27:1969, 75–97.
 • Świętochowski (1968) — ŚWIĘTOCHOWSKI, Robert, ‘Identyfikacja postaci Marka z Płocka,’ Muzyka, 13:1968, 75–80.
 • Świętochowski (1976) — ŚWIĘTOCHOWSKI, Robert, ‘Biblioteka OO. Dominikanów w Krakowie,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 33:1976, 299–311.

Š

 • Ščapov (1976) — ŠČAPOV, Jaroslav Nikolajevič, Vostočnoslavjanskie i južnoslavjanskie rukopisnye knigi v sobranijach Pol’skoj Narodnoj Respubliki [Щапов, Ярослав Николаевич, Восточнославянские и южнославянские рукописные книги в собраниях Польской Народной Республики]. Vol. 1-2, Moskva, 1976.

T

 • Tabor (2008) — TABOR, Dariusz, ‘Miniatorstwo lubiąskie pierwszej połowy XIV wieku,’ in: KOZIEŁ, Andrzej (ed.), Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści. Wrocław, 2008, 61–77.
 • Tabor (2015) — TABOR, Dariusz, ‘Dworskie inspiracje w kodeksie cysterskim. Wybrane motywy zdobnicze i ikonograficzne «Moralia in Job Sancti Gregorii Magni» z Rud Wielkich,’ in: STARZYŃSKI, Marcin (ed.), Sztuka i kultura duchowa Zakonu Cysterskiego. Cistercium Mater Nostra, 5, Kraków, 2011, 45–52.
 • Tafliński (2011) — TAFLIŃSKI, Karol, Charakterystyka iluminowanych kodeksów w opactwie cystersów w Mogile na podstawie wybranych rękopisów. [MA thesis, Cracow, 2011, typescript].
 • Taszycki (1975) — TASZYCKI Witold, Najdawniejsze zabytki języka polskiego. Ed. 5. Wrocław, 1975.
 • Tatarzyński (1997) — TATARZYŃSKI, Ryszard, Peregrini de Opole Sermones de tempore et de sanctis e condicibus manu scriptis primum edidit Richardus Tatarzyński. Warszawa, 1997.
 • Tchórzewska-Kabata (2000) — TCHÓRZEWSKA-KABATA, Halina (ed.), Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki Narodowej. Warszawa, 2000.
 • Terlecki (1939) — TERLECKI, Władysław, Miniatury graduału z fundacji króla Jana Olbrachta. Źródła ikonograficzne miniatur i stosunek do grafiki zachodniej. Koloryt i ikonografia. Lwów, 1939.
 • Tomaszewski (1975) — TOMASZEWSKI, Wojciech, ‘Graduały norbertańskie I F 385, I F 422, I F 423 z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Studium źródłoznawcze,’ Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 1:1975, 1, 59–194.
 • Tomkowicz (1916) — TOMKOWICZ, Stanisław, ‘Obecny stan archiwów i bibliotek w Królestwie Polskiem pod okupacją austriacką,’ Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie, 22:1916, 5, 5–6.
 • Tomkowicz (1934) — TOMKOWICZ, Stanisław, ‘Modlitewnik Królowej Bony w Wilanowie,’ Prace Komisji Historji Sztuki, 5:1930/1934, 30–44.
 • Triller (1968) — TRILLER, Eugenia, ‘Incipity średniowiecznych rękopisów w zbiorach Biblioteki Ossolineum. (Nowe nabytki),’ Roczniki Biblioteczne, 12:1968, 1/4,455–470.
 • Tříška (1967) — TŘIŠKA, Josef, Literární činnost předhusitské University. Sbírka pramenu a příruček k dějinám University Karlovy, 5, Praha, 1967.
 • Tříška (1968) — TŘIŠKA, Josef, ‘Příspěvky k Středověké literární Universitě,’ Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 9:1968, 7–28.
 • Trupinda (2001) — TRUPINDA, Janusz, Kancelaria wielkich mistrzów w Malborku: Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku, 15.06–15.08 2001 r.. Malbork, 2001.
 • Trzciński (1908) — TRZCIŃSKI, Tadeusz, ‘Średniowieczne rękopisy biblioteki kapitulnej w Gnieźnie,’ Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, 35:1908, 169–320.
 • Trzciński (1909) — TRZCIŃSKI, Tadeusz, Biblioteka Seminaryum Duchownego w Gnieźnie. Katalog rękopisów aż do r. 1725. Poznań, 1909.
 • Trzciński, Lisiecki (1904) — TRZCIŃSKI, Tadeusz, LISIECKI, Arkadiusz, ‘Krótkie wiadomości z bibliotek gnieźnieńskich. 2. Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Gnieźnie aż do wieku XVI,’ Przegląd Kościelny, 6:1904, 212–228, 282–306.
 • Twardzik (2006) — TWARDZIK, Wacław (ed.), Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego. Kraków, 2006 (CD-ROM).

U

 • Ujda (1929) — UJDA, Jan, ‘Bibljoteka Państw. Gimnazjum im. św. Jana Kantego,’ in: WIERCZYŃSKI, Stefan (ed.), Bibljoteki wielkopolskie i pomorskie. Poznań, 1929, 143–147.
 • Urban (1949) — URBAN, Wincenty, ‘Średniowieczne rękopisy Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu,’ Ateneum Kapłańskie, 41:1949, 3, 279–281.
 • Urban (1956) — URBAN, Wincenty, Rękopisy Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu. Wrocław, 1956. [Typescript available at the Chapter Library in Wrocław, National Library and Jagellonian Library].
 • Urban (1960) — URBAN, Wincenty, ‘Najstarszy benedykcjonał w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu,’ Ruch Biblijny i Liturgiczny, 13:1960, nr 3-4, 303-320.
 • Urban (1961) — URBAN, Wincenty, ‘Próba wyjaśnienia pochodzenia pontyfikatu z r. 1435 przechowywanego w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu,’ Ruch Biblijny i Liturgiczny, 14:1961, nr 3-4, 148-152.
 • Urban (1963) — URBAN, Wincenty, ‘Rękopisy liturgiczne Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 6:1963, 155–190.
 • Urban (1964) — URBAN, Wincenty, ‘Rękopisy skrypturystyczne i egzegetyczne w zbiorach Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 9:1964, 21–36.
 • Urban (1965) – URBAN, Wincenty, ‘Rękopisy prawnicze Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu,’ Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny, 8:1965, 1, 109-132.
 • Urban (1973) — URBAN, Wincenty, ‘Dzieła Mateusza z Krakowa w zbiorach Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu,’ Colloquium Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne, 5:1973, 243–251.
 • Urban (1977a) — URBAN, Wincenty, ‘Rękopisy historyczne w zbiorach Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu,’ Studia Płockie, 5:1977, 274–289.
 • Urban (1977b) — URBAN, Wincenty, ‘Rękopis dzieł św. Cypriana z XV wieku w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 35:1977, 247–250.
 • Urban (1980) — URBAN, Wincenty, ‘Zachowany rękopis patrologiczny z księgozbioru biskupa Jana IV Rotha (1482-1506),’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 40:1980, 179–183.
 • Urban (1989) — URBAN, Jacek, ‘Średniowieczna biblioteka opactwa Benedyktynów w Lubiniu,’ Roczniki Biblioteczne, 33:1989, 1/2, 3–38.
 • Urban (1991) — URBAN, Jacek, ‘Średniowieczna biblioteka opactwa Benedyktynów w Lubiniu,’ Zeszyty Lubińskie, 1:1991, 17–32.
 • Uth (1930) — UTH, Grzegorz, Szkic historyczno-biograficzny zakonu Augustjańskiego w Polsce. Kraków, 1930.

V

 • Väterlein (1981) — VÄTERLEIN, Christian (ed.), Das Glogauer Liederbuch. Vol. 3-4, Das Erbe deutscher Musik 85, 86, Kassel [etc.], 1981.
 • Vetulani (1953a) — VETULANI, Adam, ‘Krakowska biblioteka katedralna w świetle swego inwentarza z r. 1110,’ Slavia Antiqua, 4:1953, 163–192.
 • Vetulani (1953b) — VETULANI, Adam, ‘Les manuscrits du Décret de Gratien et des oeuvres des décrétistes dans les bibliothèques polonaises,’ Studia Gratiana, 1:1953, 219–287.
 • Vetulani (1955) — VETULANI, Adam, Dekret Gracjana i pierwsi dekretyści w świetle nowego źródła. Wrocław-Kraków, 1955.
 • Vetulani (1963) — VETULANI, Adam, ‘Średniowieczne rękopisy płockiej biblioteki katedralnej,’ Roczniki Biblioteczne, 7:1963, Fasc. 3–4, 313–443.
 • Vilikovský (1946) — VILIKOVSKÝ, Jan, ‘Staršíliteratura slezská a její význam v literatuře české,’ Slezsko, český stát a česká kultura. Opava, 1946, 114–123.
 • Vorst, Delehaye (1913) — VORST, Charles van de, DELEHAYE, Hippolyte (ed.), Catalogus codicum hagiographicorum Graecorum Germaniae, Belgii, Angliae. Bruxellis, 1913.

W

 • Wachowiak (1962) — WACHOWIAK, Stanisław, Graduał klasztoru św. Agnieszki w Krakowie (II poł. XV w.). [MA thesis, typescript, Catholic University of Lublin, 1962].
 • Wadowski — WADOWSKI, J. A., Manuskrypta Biblioteki Seminaryjnej w Lublinie, [manuscript: Cracow, Library of the Polish Academy of Arts and Sciences and the Polish Academy of Sciences, shelfmark: 2367; microfilm of this MS: Warsaw, National Library, mf. BN 36128]
 • Walicki (1971a) — WALICKI, Michał (ed.), Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII w. Vol. 1, Warszawa, 1971.
 • Walicki (1971b) — WALICKI, Michał, ‘Iluminacje i oprawy rękopisów,’ in: WALICKI, Michał (ed.), Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII w. Vol. 1, Warszawa, 1971, 249–276.
 • Walter (1949) — WALTER, Mieczysław, Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, cz. I. Wrocław, 1949.
 • Walther (1959) — WALTHER, Hans, Initia carminum ac versum medii aevi posterioris Latinorum. Göttingen, 1959.
 • Wałkówski (2005) — Wałkówski Andrzej, ‘Biblioteka klasztorna jako miejsce pracy średniowiecznego uczonego. Rozważania na tle badań piśmiennictwa cystersów,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 83:2005, 105–138.
 • Wałkówski (2007) — WAŁKÓWSKI, Andrzej, ‘Z badań nad skryptorium mogilskim do końca XIII wieku,’ in: WYRWA, Andrzej Marek (ed.), Ingenio et humilitate. Studia z dziejów zakonu cystersów i Kościoła na ziemiach polskich. Poznań [etc.], 2007, 267–277.
 • Wałkówski (2009) — WAŁKÓWSKI, Andrzej, Skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do końca XIII wieku. Łódź, 2009.
 • Wawrzyniak-Łukaszewicz (2011) — WAWRZYNIAK-ŁUKASZEWICZ, Katarzyna, ‘Konserwacja kantatorium prymasa Łaskiego,’ Spotkania z Zabytkami, 2011, 5/6, 43/46.
 • Wetesko (1999) — WETESKO, Leszek, ‘Średniowieczna architektura i sztuka w kręgu zakonu cystersów w Polsce,’ in: WYRWA, Andrzej M. [et al.] (eds.), Monasticon Cisterciense Poloniae. Vol. I. Poznań, 1999, 213–246.
 • Węcowski (1968) — WĘCOWSKI, Jan, ‘Początki chorału benedyktyńskiego w Polsce (968–1150),’ Musica Medii Aevi, 2:1968, 40–51, il. 1–8.
 • Węgrzyn-Klisowska (1987) — WĘGRZYN-KLISOWSKA, Walentyna, Muzyka w dawnym Wrocławiu. Monografie Śląskie Ossolineum, 38, Wrocław, 1987.
 • Węgrzyn-Klisowska (1992) — WĘGRZYN-KLISOWSKA, Walentyna, ‘Działalność muzyczna augustiańskiego klasztoru żagańskiego w średniowieczu jako wyraz ówczesnej elity kulturalnej,’ in: PASSELLA, Maria [et al.] (eds.), Konferencja Naukowa «Tradycje Śląskiej Kultury Muzycznej VI». 5-7 kwietnia 1990 r. Zeszyty Naukowe - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 59, Wrocław, 1992, 25–29.
 • Węgrzyn-Klisowska (1994) — WĘGRZYN-KLISOWSKA, Walentyna, ‘Muzyczne kontakty Śląska i Czech w okresie średniowiecza,’ in: GAŁDKIEWICZ, Ryszard (ed.), Polska-Śląsk-Czechy. Studia nad dziejami stosunków kulturalnych i politycznych w średniowieczu. Wrocław, 1994, 73–79.
 • Wiąckiewicz (2015) — WIĄCKIEWICZ, Debora, ‘Graduał cysterek żarnowieckich z 1458 roku. Studium źródłoznawcze,’ Liturgia Sacra, 21:2015, 2, 393–415.
 • Wieczorek (1995) — WIECZOREK, Ryszard, J., ‘Recenzja z: Der Kodex Berlin 40021. Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin Mus. Ms. 40021. Cz. 1.: przedmowa, ilustracje i kompozycje nr 1-42 (ss. XXIX + 272); cz. 2.: nr 43-96 (ss. 291); cz. 3.: nr 97-150 oraz komentarz krytyczny i indeksy do cz. 1-3 (ss. 357). Wyd. Martin Just. W: Das Erbe deutscher Musik. T. 76-78, Abteilung Mittelalter 50. Kassel-Bazylea-Londyn-Nowy Jork 1990-1991 Bärenreiter-Verlag Karl Vötterle GmbH & C. KG, Kassel,’ Muzyka, 40:1995, 4, 123-128.
 • Wielgus (1986) — WIELGUS, Stanisław, ‘Die mittelalterlichen polnischen Bibelkommentare,’ in: HÄRTEL Helmar [et al.] (eds.), Probleme der Bearbeitung mittelalterlicher Handschriften. Wolfenbütteler Forschungen, 30, Wiesbaden, 1986, 277–299.
 • Wielgus (1990) — WIELGUS, Stanisław, Obca literatura biblijna w średniowiecznej Polsce. Lublin, 1990.
 • Wielgus (1992) — WIELGUS, Stanisław, Średniowieczna łacińskojęzyczna biblistyka polska. Lublin, 1992.
 • Wiesiołowski (1967) — WIESIOŁOWSKI Jacek, Kolekcje historyczne w Polsce średniowiecznej XIV-XV wieku. Wrocław (etc.), 1967.
 • Wilczyńska (1976) — WILCZYŃSKA, Maria, Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: (1944-1974). Lublin, 1976.
 • Wilczyńska (1984/1985) — WILCZYŃSKA, Maria, ‘Ze zbiorów Biblioteki Głownej UMCS - zbiory specjalne: wystawa,’ Biuletyn Biblioteki UMCS, 32/33:1984/1985, 180–185.
 • Wilczyńska (1994) — WILCZYŃSKA, Maria, Biblioteka Głowna UMCS. Informator. Lublin, 1994.
 • Wilk (2004) — WILK, Rafał Kazimierz, ‘Biblioteka Klasztoru Ojców Paulinów w Krakowie na Skałce,’ in: NAPIÓRKOWSKI, Andrzej, TABULSKI, Mariusz (eds.), Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów. 350 lat studium filozoficzno-teologicznego w Krakowie na Skałce (1653–2003), Częstochowa-Kraków, 2004, 131–133.
 • Wilkowska-Chomińska (1964) — WILKOWSKA-CHOMIŃSKA, Krystyna (ed.), Tabulatura organowa Jana z Lublina. Monumenta musicae in Polonia, Seria B, 1, Kraków, 1964.
 • Winkler (1941) — WINKLER, Friedrich, Der Krakauer Behaim-Codex. Berlin, 1941.
 • Wisłocki 1 (1877) — WISŁOCKI, Władysław, Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Vol. 1 Rękopisy: 1–1875. Kraków, 1877.
 • Wisłocki 2 (1881) — WISŁOCKI, Władysław, Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Vol. 2 Rękopisy: 1876-4176. Kraków, 1881.
 • Wiśniewski (2005) — Wiśniewski Piotr, ‘Rękopiśmienny antyfonarz płocki z XIV w. (Muzeum Diecezjalne w Płocku, B.S.),’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 83:2005, 375–431.
 • Wiśniowska (1981) — WIŚNIOWSKA, Ewa, ‘Hippocomus,’ in: FALENCIAK, Jerzy [et al.] (eds.), Nad słownikami obojga praw. Acta Universitatis Wratislaviensis, 551, Prawo, 98. Wrocław, 1981, 177–185.
 • Witczak (1990) — WITCZAK, Tadeusz, Literatura średniowiecza. Warszawa, 1990.
 • Witkowska (1973) — WITKOWSKA, Elżbieta, ‘Anonimowy traktat mensuralny z I połowy XV wieku jako przyczynek do badań nad repertuarem muzycznym w Polsce,’ Muzyka, 3:1973, 132–133.
 • Witkowska (1981) — WITKOWSKA, Aleksandra, ‘Najstarsze źródła do dziejów jasnogórskiego kultu pątniczego,’ Studia Claromontana, 1:1981, 58–75.
 • Witkowska-Zaremba (1986) — WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Źródła rękopiśmienne do teorii muzyki w Polsce w XIII–XVI wieku,’ Musica Medii Aevi, 7:1986.
 • Witkowska-Zaremba (1989) — WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘W sprawie biografii Szydłowity,’ Muzyka, 3:1989, 56–62.
 • Witkowska-Zaremba (1992) — WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Traktaty muzyczne z rękopisu BOZ 61 Biblioteki Narodowej w Warszawie,’ Muzyka, 37:1992, 4, 61–73.
 • Witkowska-Zaremba (1999a) — WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Wprowadzenie,’ in: WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta (ed.), Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI-XVI wieku. Studia pod redakcją Elżbiety Witkowskiej-Zaremby. Kraków, 1999, 9–12.
 • Witkowska-Zaremba (1999b) — WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Notacja muzyczna w tekstach teoretycznych XV-XVI wieku,’ in: WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta (ed.), Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI-XVI wieku. Studia pod redakcją Elżbiety Witkowskiej-Zaremby. Kraków, 1999, 13–108.
 • Witkowska-Zaremba (2000a) — WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Nieznana kopia traktatu «Musica Speculativa» Johannesa de Muris w kontekście tradycji krakowskiej,’ Muzyka, 45:2000, 2, 107–116.
 • Witkowska-Zaremba (2000b) — WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Theoria - Praxis – Poiesis. Średniowieczny rozdział dziejów analizy muzycznej,’ Muzyka, 45:2000, 3, 19–29.
 • Witkowska-Zaremba (2001) — WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘«Ars organisandi» and its Terminology around 1430. Edition of Two Latin Treatises on musica organica (15th c.),’ in: BERNHARD, Miachael (ed.), Quellen und Studien zur Musiktheorie des Mittelalters. Vol. 3, Veröffentlichungen der Musikhistorischen Kommission, 15, München, 2001, 367–423.
 • Witkowska-Zaremba (2002a) — WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Historia wobec teorii. Na marginesie historii teorii muzyki,’ Muzyka, 47:2002, 3–4, 105–114.
 • Witkowska-Zaremba (2003) — WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Sztuka gry na instrumentach klawiszowych około 1430 roku: dwa traktaty organowe z rękopisu M.CIII Biblioteki Kapituły Metropolitalnej w Pradze,’ Muzyka, 48:2003, 2, 57–69.
 • Witkowska-Zaremba (2006) — WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Problem koniunkty w późnośredniowiecznych tekstach teoretycznych z polskich zasobów źródłowych,’ Muzyka, 51:2006, 1–2, 105–116.
 • Witkowska-Zaremba (2010) — WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘The Concept of Tractus in the Organ Treatise from Tabulatura Johannis de Lublyn 1540,’ in: KLEINERTZ, Rainer [et al.] (eds.), Musik des Mittelalters und der Renaissance. Festschrift Klaus-Jürgen Sachs zum 80. Geburtstag. Hildesheim [etc.], 2010, 405–414.
 • Witkowska-Zaremba (2012a) — WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Teoria chorałowa w Europie Środkowej: Traditio Iohannis Hollandrini,’ Muzyka, 57:2012, 3, 219–224.
 • Witkowska-Zaremba (2012b) — WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Kilka uwag na temat traktatu organowego z Tabulatury Jana z Lublina (1540). W stulecie edycji Ad faciendum cantum coralem,’ Muzyka, 57:2012, 4, 97–113.
 • Włodarski (2006) — WŁODARSKI, Bolesław (ed.), Chronologia polska. Ed. 2, Warszawa, 2006.
 • Włodarski (1977) — WŁODARSKI, Maciej, Polska poezja świecka XV wieku. Kraków, 1977.
 • Włodek (1963) — WŁODEK, Zofia, ‘Les traites de Walter Burleigh dans les manuscrits des bibliothèques en Pologne,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 11:1963, 152–156.
 • Włodek (1964) — WŁODEK, Sophie, ‘Commentaires sur les «Sentences». Supplément au «Répertoire» de F. Stegmüller d’après les mss. de la Bibliothèque de l’Université de Wrocław,’ Bulletin de philosophie médiévale, 6:1964, 100–104.
 • Włodek (1966a) — WŁODEK, Sophie, ‘Alain de Lille en Pologne médiévale,’ in: GALLAIS, Pierre, RIOU, Yves-Jean (eds.), Mélanges offerts à René Crozet Professeur à l'Université de Poitiers Directeur du Centre d'Études Supérieures de Civilisation Médievale à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire. Vol. 2, Poitiers, 1966, 959–965.
 • Włodek (1966b) — WŁODEK, Zofia, ‘Krakowski komentarz z XV wieku do «Sentencji» Piotra Lombarda. Część I: Wstęp historyczny i edycja tekstu księgi I i II,’ Studia Mediewistyczne, 7:1966, 125–355.
 • Włodek (1970) — WŁODEK, Zofia, ‘Inventaire des manuscrits médiévaux latins, philosophiques et théologiques de la bibliothèque des Pères Dominicains de Cracovie,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 14:1970, 155–186.
 • Włodek (1971) — WŁODEK, Zofia, ‘Inventaire des manuscrits médiévaux latins, philosophiques et théologiques de la bibliothèque des Chanoines Réguliers de Cracovie,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 16:1971, 87–97.
 • Wojciechowski (1997) — WOJCIECHOWSKI, Leszek, ‘Treści ideowe święta Rozesłania Apostołów w Polsce średniowiecznej. Zarys problematyki,’ in: KAPUŚCIŃSKI, Ryszard (ed.), Symbol apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła do Soboru Trydenckiego. Lublin, 1997, 307–330.
 • Wojtkowski (1958) — WOJTKOWSKI, Julian, Wiara w Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny w Polsce w świetle średniowiecznych zabytków liturgicznych. Lublin, 1958.
 • Wojtkowski (1964) — WOJTKOWSKI, Julian, ‘Fragment trzech romańskich rękopisów w oprawie starodruku Miejskiej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 9:1964, 71–77.
 • Wojtyska (1970) — WOJTYSKA, Henryk Damian, ‘Studia nad rękopisami Biblioteki Seminarium Duchownego w Lublinie,’ Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 19:1970, 132–133.
 • Wojtyska (1974a) — WOJTYSKA, Henryk Damian, ‘Czytelnictwo i biblioteka u kanoników regularnych laterańskich kongregacji Bożego Ciała (XV-XVIII wiek),’ in: JAKUBOWSKI, Zbigniew (ed.), Kanonicy Regularni Laterańscy w Polsce. Studia z dziejów kongregacji krakowskiej XV-XIX wieku. Kraków, 1975, 53–72.
 • Wojtyska (1974b) — WOJTYSKA, Henryk Damian, ‘Katalog rękopisów Biblioteki Seminarium Duchownego w Lublinie,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 29:1974, 157–220.
 • Wojtyska (1975) — WOJTYSKA, Henryk Damian, ‘Katalog rękopisów Biblioteki Seminarium Duchownego w Lublinie, (dok.)’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 30:1975, 133–194.
 • Wolf (1918/1919) — WOLF, Johannes, ‘Ein Breslauer Mensuraltraktaten des 15. Jahrhunderts,’ Archiv für Musikwissenschaft, 1:1918/1919, 3, 331–345.
 • Wolnik (1994) — WOLNIK, Franciszek, Liturgia godzin w diecezji wrocławskiej w XV wieku. Opole, 1994.
 • Wolnik (2000a) — WOLNIK, Franciszek, ‘Liturgia śmierci i pogrzebu w klasztorze wrocławskich premonstratensów w średniowieczu,’ Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 20:2000, 351–369.
 • Wolnik (2000b) — WOLNIK, Franciszek, ‘Liturgia Wielkiego Tygodnia we wrocławskim konwencie premonstratensów w średniowieczu,’ in: DOLA, Tadeusz, PIERSKAŁA, Rudolf (eds.), Ut misterium paschale vivendo exprimatur. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Helmutowi Janowi Sobeczce. Opole, 2000, 205–222.
 • Wolnik (2001) — WOLNIK, Franciszek, ‘Liturgia Wielkiego Tygodnia w konwencie wrocławskich dominikanów w XV wieku,’ Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 21:2001, 301–326.
 • Wolnik (2002) — WOLNIK, Franciszek, ‘Liturgia Wielkiego Tygodnia w śląskich konwentach kanoników regularnych w średniowieczu,’ Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 22:2002, 227–254.
 • Wolny (1961) — WOLNY, Jerzy, ‘Łaciński zbiór kazań Peregryna z Opola i ich związek z tzw. “Kazaniami Gnieźnieńskimi",’ Średniowiecze. Studia o kulturze. Warszawa, 1961, 171‒238.
 • Wolny (1969) — WOLNY, Jerzy, ‘Materiały do historii wagantów w Polsce średniowiecznej,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 19:1969, 73–89.
 • Wolny (1971) — WOLNY, Jerzy, ‘Inventaire des manuscrits théologique médiévaux de la bibliothèque du chapitre à Kielce,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 16:1971, 43–85.
 • Woronczak (1960) — WORONCZAK, Jerzy, ‘Rękopisy uncjalne Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Komunikat,’ Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 15:1960, 23–25.
 • Woronczak (1973) — WORONCZAK Jerzy, ‘Wpływy francuskie na piśmiennictwo polskie do końca XIII wieku,’ in: PELC, Jerzy, Literatura staropolska i jej związki europejskie. Wrocław [etc.], 1973.
 • Woroniecki, Fijałek (1938) — WORONIECKI, Jacek, FIJAŁEK, Jan, ‘Zbiór formuł zakonu dominikańskiego prowincji polskiej z lat 1338-1411,’ Archiwum Komisji Historycznej Polskiej Akademii Umiejętności, 12:1938, 2, 219–430.
 • Wójcik (1962) — WÓJCIK, Walenty, ‘Cenniejsze rękopisy Seminarium Duchownego w Sandomierzu,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 4:1962, 259–323.
 • Wójcik (1963) — WÓJCIK, Walenty, ‘Archiwum i Biblioteka Kapituły w Sandomierzu,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 7:1963, 5–41.
 • Wójcik (1978) — WÓJCIK, Walenty, ‘Rękopisy Biblioteki Kapitulnej w Sandomierzu,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 36:1978, 79–103.
 • Wójcik (2006) — WÓJCIK, Rafał, ‘Komentarz do Pieśni nad pieśniami,’ in: MAZURKIEWICZ, Roman (ed.) Cantando cum Titharista. Warszawa, 2006.
 • Wyczawski (1981) — WYCZAWSKI, Hieronim Eugeniusz (ed.), Słownik polskich pisarzy franciszkańskich (Bernardyni i Franciszkanie śląscy, Franciszkanie konwentualni, Klaryski oraz Zgromadzenia III Reguły). Warszawa, 1981.
 • Wydra (1977) — WYDRA, Wiesław, ‘Z średniowiecznej liryki polskiej (“Świebodność Boga żywego…” nieznany zabytek poezji bernardyńskiej),’ Slavia Occidentalis, 34:1977, 159–170.
 • Wydra (1992) — WYDRA, Wiesław, Władysław z Gielniowa. Poznań, 1992.
 • Wydra (2002) — WYDRA, Wiesław, ‘Średniowieczne polskie dekalogi i modlitwy codzienne z rękopisów i inkunabułów jasnogórskiej Biblioteki OO. Paulinów,’ Slavia Occidentalis, 59:2002, 183–198.
 • Wydra, Rzepka (1980) — WYDRA, Wiesław, RZEPKA, Wojciech, Fragment Łopacińskiego: Z problemów krytyki i analizy tekstu. Warszawa, 1980.
 • Wydra, Rzepka (1986) — WYDRA, Wiesław, RZEPKA, Wojciech Ryszard, ‘Ewangeliarz kanoników regularnych w Krakowie z około 1420 r. (uwagi wstępne),’ Poradnik Językowy, 1986, 2, 91–97.
 • Wydra, Rzepka (2004) — WYDRA, Wiesław, RZEPKA, Wojciech Ryszard (eds.), Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. Ed. 3. Wrocław, 2004.
 • Wydra, Rzepka (2008) — WYDRA, Wiesław, RZEPKA, Wojciech Ryszard (eds.), Cały świat nie pomieściłby ksiąg. Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne. Warszawa, 2008.

Z

 • Zachorowski (1915) — ZACHOROWSKI, Stanisław, Statuty synodalne krakowskie Zbigniewa Oleśnickiego (1436, 1446). Kraków, 1915.
 • Zahajkiewicz (1970) — ZAHAJKIEWICZ, Marek, ‘Polskie traktaty teologiczno-duszpasterskie okresu przedtrydenckiego,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 21:1970, 199-210.
 • Zalewski (1926) — ZALEWSKI, Ludwik, Bibljoteka Seminarium Duchownego w Lublinie i bibljoteki klasztorne w diecezji lubelskiej i podlaskiej. Warszawa, 1926.
 • Zalewski (1946) — ZALEWSKI, Ludwik, Chłop bibliofil z XV wieku. Lublin, 1946.
 • Zarębski (1939) — ZARĘBSKI, Ignacy, Stosunki Eneasza Sylwiusza z Polską i Polakami. Kraków, 1939.
 • Zathey (1949) — ZATHEY, Jerzy, ‘O kilku przepadłych zabytkach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej w Warszawie,’ in: BARYCZ, H., HULEWICZ, J. (eds.), Studia z dziejów kultury. Wrocław, 1949, 73–95.
 • Zathey (1963a) — ZATHEY, Jerzy, ‘Fragment nieznanego modlitewnika staropolskiego z XIV wieku,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 15:1963, 33–38.
 • Zathey (1963b) — ZATHEY, Jerzy, Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Kórnickiej. Wrocław, 1963.
 • Zathey (1964) — ZATHEY, Jerzy, ‘Biblioteka kościoła P. Marii w Krakowie na przełomie XIV–XV w. (Na marginesie badań nad początkami biblioteki Uniwersytetu Krakowskiego),’ Roczniki Biblioteczne, 8:1964, 1/2, 19–31.
 • Zawadzka (1973) — ZAWADZKA, Krystyna, ‘Ze źródeł i stanu badań dotyczących dawnych klasztornych bibliotek dominikanów w polskich prowincjach,’ Nasza Przeszłość, 39:1973, 213–228.
 • Zawadzka (1974a) — ZAWADZKA, Krystyna, ‘Ze studiów nad bibliotekami klasztornymi dominikanów na Śląsku (1226‒1810),’ Roczniki Biblioteczne, 18:1974, 1‒2, 301‒328.
 • Zawadzki (1979) — ZAWADZKI, Roman Maria, Spuścizna pisarska Stanisława ze Skarbimierza. Studium źródłoznawcze. Kraków, 1979.
 • Zawadzki (1995) — ZAWADZKI, Roman Maria, Spuścizna rękopiśmienna świętego Jana Kantego. Studium kodykologiczne. Vol. 3, Studia z dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1995.
 • Zbiory (1988) — KAMOLOWA, Danuta, MUSZYŃSKA, Krystyna (eds.), Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Warszawa, 1988.
 • Zbiory (2003) — KAMOLOWA, Danuta, SIENIATECKA, Teresa (eds.), Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Zbiory rękopisów w Polsce, 1, Warszawa, 2003.
 • Zbiory (2014) — MAKOWSKI, Tomasz, SAPAŁA, Patryk (eds.), Rękopisy w zbiorach kościelnych. Zbiory rękopisów w Polsce, 2, Warszawa, 2014.
 • Zbudniewek (1992) — ZBUDNIEWEK, Janusz, ‘Zbiór rękopisów paulińskich w Polsce,’ Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, 12:1992, 5–54.
 • Zdanek (2005) — ZDANEK, Maciej, Szkoły i studia dominikanów krakowskich w średniowieczu. Warszawa, 2005.
 • Zdanowski (1929) — ZDANOWSKI, Józef, Iluminowane rękopisy księgozbioru Kapitularza Katedralnego i Seminarium Duchownego w Kielcach oraz kościoła parafialnego w Miechowie. Kielce, 1929.
 • Zielińska (1995) — ZIELIŃSKA, Ewa, ‘Biblioteka klasztoru kanoników regularnych w Kraśniku w drugiej połowie XV wieku,’ in: DERWICH, Marek, POBÓG-LENARTOWICZ, Anna (eds.), Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 4-6 XI 1993. Opole, 1995, 105–112.
 • Zielińska (1996) — ZIELIŃSKA, Ewa, ʻKontakty konwentu kanoników regularnych w Kraśniku z jego otoczeniem społecznym w drugiej połowie XV i XVI wieku w świetle księgozbioru klasztornego,ʻ in: DERWICH, Marek, POBÓG-LENARTOWICZ, Anna (eds.), Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Opole-Wrocław, 1996.
 • Zielińska (2002) — ZIELIŃSKA, Ewa, Kultura intelektualna kanoników regularnych z klasztoru w Kraśniku w latach 1469–1563. Lublin, 2002.
 • Zientarski (1983) — ZIENTARSKI, Władysław, ‘Biblioteka Katedralna w Gnieźnie,’ in: KUBIAK, Stanisław, BADOŃ, Stanisław (eds.), Biblioteki Wielkopolski. Poznań, 1983, 186–197.
 • Zimmermann (1981) — ZIMMERMANN, Albert, VUILLEMIN-DIEM, Gudrun (eds.), Albert der Große: seine Zeit, sein Werk, seine Wirkung. Berlin 1981.
 • Złoty kodeks (2016) — SOŁOMIENIUK, Michał (ed.), Ewangelistarz. Złoty Kodeks Gnieźnieński = Evangelistarium. Codex Aureus Gnesnensis. Kraków, 2016.
 • Zuzek (2016) — ZUZEK, Tomasz, ‘O proweniencji rękopisu (nr 1399 I) z Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 33:2016, 143–149.
 • Zwiercan (1969) — ZWIERCAN, Marian, Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem. Wrocław (etc.), 1969.
 • Zwiercan (2003) — ZWIERCAN, Marian, Katalog średniowiecznych rękopisów Książnicy Cieszyńskiej. Wrocław, 2003.
 • Zwolińska (2000) — ZWOLIŃSKA, Elżbieta, ‘Fragmente mit mehrstimmiger Musik des 15. Jahrhunderts aus dem Zisterzienserkloster in Oliwa,’ Musica Baltica. Danzig und die Musikkultur Europas, 2000, 53–60.

Ż

 • Żurkowa (1979) — ŻURKOWA, Renata, ‘Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie jako warsztat badań księgoznawczych,’ Studia o Książce, 9:1979, 155–168.