L. & A. Birkenmajer Institute for the History of Science, PASc

Institute of Art, PASc

Institute of Literary Research, PASc

Wrocław University Library

Manuscripta.pl

A guide to medieval manuscript books in Polish collections

Home

Extant manuscripts

→ Browse by collection

→ MSPL Nos.

→ Map

Polonica

→ What are Polonica?

→ Locations in alphabetical order

Manuscripts lost

→ Lost collections

→ Collections by location

→ Collections by owner

Bibliography

AboutLast modified: 13 Jan 2020

BibliographyInstitutions, Periodicals, and Websites

 • ABMK — Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, Lublin, 1:1959
 • BN — Biblioteka Narodowa — The National Library
 • BUW — Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie — Warsaw University Library
 • BUWr — Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu — Wrocław University Library
 • CANTUS — CANTUS: A Database for Latin Ecclesiastical Chant [http://cantusdatabase.org]
 • CPinP — Cantus Planus in Polonia database — Plainchant sources in Poland [http://cantus.edu.pl/]
 • Fibula — Fibula. Manuscripta romanica
 • HsC — Handschriftencensus. Eine Bestandsaufnahme der handschriftlichen Überlieferung deutschsprachiger Texte des Mittelalters
 • MKiDN — DO — Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydział Strat Wojennych, Baza “Dzieła Odzyskane”
 • RepChr — Repertorium Chronicarum: A Bibliography of the Manuscripts of Medieval Latin Chronicles


Literature


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś Š T U V W X Y Z Ź Ż

A

 • Abraham (1925) — ABRAHAM, Władysław, Zawarcie małżeństwa w pierwotnem prawie polskim. Studya nad Historyą Prawa Polskiego, 9. Lwów, 1925.
 • Adamczuk (2004a) — ADAMCZUK, Arkadiusz, ‘Dekret Gracjana,’ in: TROJNACKA, Małgorzata (ed.), Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin, 2004, 16–19.
 • Adamczuk (2004b) — ADAMCZUK, Arkadiusz, ‘Iluminacje kodeksu dekretu Gracjana ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Analiza stylistyczno-porównawcza,’ Roczniki Humanistyczne, 52:2004, 4, 77–104.
 • Adamczuk (2005) — ADAMCZUK, Arkadiusz, ‘Przyroda realna – przyroda fantastyczna na marginesach średniowiecznych rękopisów (poł. XIII–poł. XIV) na przykładzie Dekretu Gracjana ze zbiorów BU KUL,’ in: MAZURCZAK, Małgorzata Urszula [et al.] (eds.), Obraz i przyroda. Materiały z konferencji ʻObraz i przyroda,ʻ Katolicki Uniwersytet Lubelski, 6–8 października 2003. Lublin, 2005, 417–438.
 • Adamczuk (2007) — ADAMCZUK, Arkadiusz, ‘Książka rękopiśmienna jako przekaz “wielomedialny” na przykładzie Dekretu Gracjana ze zbiorów BU KUL,’ in: KRAWCZYK, Antoni (ed.), Książka ponad podziałami. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Lublin 16–18 listopada 2005. Lublin, 2007, 277–294.
 • Adamczuk (2009) — ADAMCZUK, Arkadiusz, Prawo i obraz w miniatorstwie średniowiecznym. Iluminowany rękopis ʻConcordia discordantium canonum Gracjanaʻ w zbiorach BU KUL. Lublin, 2009.
 • Adamski (2011) — ADAMSKI, Jakub, ‘Kilka spostrzeżeń na temat motywów architektonicznych w miniaturach Erazma Ciołka,’ Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie, 4:2011, 93–114.
 • Akinian (1961) — AKINIAN, Nerses, Katalog der armienischen Handschriften in den Bibliotheken zu Lvov und Stanislavov. Wien, 1961.
 • AKKP (1994) — DĘBOWSKA, Maria (ed.), Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce. Informator. Gniezno, 1994.
 • Aland (1956) — ALAND Kurt, Die Handschriftenbestände der polnischen Bibliotheken insbesondere an griechischen und lateinischen Handschriften von Autoren und Werken der klassischen bis zum Ende der patristischen Zeit. Berlin, 1956.
 • Albarosa (1999) — ALBAROSA, Nino, ‘Notacja bezliniowa w polskich źródłach chorałowych XI‒XIII wieku,’ in: WITKOWSKA ZAREMBA, Elżbieta (ed.), Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI‒XVI wieku. Kraków, 1999, 109‒186.
 • Ameisenowa (1933a) — AMEISENOWA, Zofia, ‘Francuskie rękopisy iluminowane z Wilanowa w Bibliotece Narodowej,’ Przegląd Biblioteczny, 7:1933, 57–76.
 • Ameisenowa (1933b) — AMEISENOWA, Zofia, ‘Les principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque Jagellonienne de Cracovie,’ Bulletin de la Société Française de Reproductions de Manuscrits à Peintures, 17:1933.
 • Ameisenowa (1958) — AMEISENOWA, Zofia, Iluminowane rękopisy i pierwodruki Biblioteki Jagiellońskiej. Wrocław, 1958.
 • Ameisenowa (1961) — AMEISENOWA, Zofia, Kodeks Baltazara Bohema. Warszawa, 1961.
 • Askanas (1989) — ASKANAS, Kazimierz, ‘Srebrna okładka Ewangeliarza księżnej Anastazji,’ Notatki Płockie, 39:1989, 2, 7–18.
 • Avenary (1989) — AVENARY, Hanoch, ‘Kompozycje muzyczne z zaginionego rękopisu z Biblioteki Miejskiej w Gdańsku (Ms. 2315),’ Muzyka, 34:1989, 3, 87–92.

B

 • Babicz (2002) — BABICZ, Marek, ‘Biblioteka,’ in: CHMIELEWSKI, Marek T., WĄSOWICZ, Jarosław (eds.), 50 lat Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą. Księga jubileuszowa. Ląd, 2002, 171–186.
 • Babicz (2010) — BABICZ, Marek, ‘Biblioteka cystersów w Lądzie. Komunikat z badań,’ in: SŁYSZEWSKA, Alicja [et al.] (eds.), Biblioteki i skryptoria cysterskie na Pomorzu. Pelplin 23–25 maja 2008. Pelplin, 2010, 151–155.
 • Babioch (1988) — BABIOCH, Iwona, ‘Liber generationis w polskich źródłach średniowiecznych,’ Muzyka, 33:1988, 3–30.
 • Bajor (2016) — Paulus de Worczyn. Glossa in Politicam. Curavit Wanda BAJOR. Corpus Philosophorum Polonorum. Series Medievalis. Varsaviae, 2016.
 • Banaszkiewicz (1977) — BANASZKIEWICZ, Jacek, ‘Kronika Dzierzwy – problem wykładu dziejów ojczystych w XIV wieku,’ Studia Źródłoznawcze, 22:1977, 89–95.
 • Banaszkiewicz (1981) — BANASZKIEWICZ, Jacek, ‘Czarna i biała legenda Bolesława Śmiałego,’ Kwartalnik Historyczny, 88:1891, 2, 353–390.
 • Bartkowski (1969) — BARTKOWSKI, Bolesław, ‘Graduał kanoników regularnych z Czerwińska,’ Musica Medii Aevi, 3:1969, 130–151.
 • Bartkowski (1970) — BARTKOWSKI, Bolesław, Śpiewy procesji palmowej w polskich rękopisach liturgicznych XIII–XVIII w.. Lublin, 1970.
 • Batany (1973) — BATANY, Jean, Approches du “Roman de la Rose”. Ensemble de l’oeuvre et vers 8227 à 12456. Paris [etc.], 1973.
 • Belcarzowa (1981) — BELCARZOWA, Elżbieta, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych. Pt. 1. Wrocław [etc.], 1981.
 • Belcarzowa (1983) — BELCARZOWA, Elżbieta, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych. Pt. 2. Wrocław [etc.], 1983.
 • Belcarzowa (1997) — BELCARZOWA, Elżbieta, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych. Pt. 3. Kraków, 1997.
 • Belcarzowa (2001) — BELCARZOWA, Elżbieta, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych. Pt. 4. Kraków, 2001.
 • Bendziński (1998) — BENDZIŃSKI, Andrzej, ‘Biblioteki klasztorne w Lądzie – historia i współczesność,’ Biblioteka, 1998, 2, 11, 35–39.
 • Bennett (1954) — BENNETT, Josephine Waters, The Rediscovery of Sir John Mandeville. Monograph Series, 19, New York, 1954.
 • Bernacki (1928) — BERNACKI, Ludwik, ‘Geneza Psałterza Floriańskiego,’ Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Vol. 1–2. Lwów, 1928.
 • Bersohn (1899) — BERSOHN, Mathias, Księgozbiór katedry płockiej. Warszawa, 1899.
 • Bersohn (1900) — BERSOHN, Mathias, O iluminowanych rękopisach polskich. Warszawa, 1900.
 • Bertling (1884) — BERTLING, Anton (ed.), ‘Die Wachstafeln der Danziger Stadtbibliothek,’ Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins, 11:1884, 1–62.
 • Beyssac (1914) — BEYSSAC, G., ‘Un missel noté de Breslau,’ Beiträge zur Forschung. Studien in Mitteilungen aus dem Antiquariat Jacques Rosenthal, München, 3:1914, 84–90.
 • Białecki (1974) — BIAŁECKI, Andrzej, ‘Śladami rękopisu. Próba zarysu dziejów autografu kopernikowskiego “De revolutionibus”,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 29:1974, 1, 27–34.
 • Białostocki (1949) — BIAŁOSTOCKI, Jan, ‘Harfa Dawida i młot Tubalkina. Próba interpretacji,’ Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, 11:1949, 3‒4, 169‒178.
 • Biegański (1966) — BIEGAŃSKI, Krzysztof, ‘Gnieźnieńskie Missale plenaruim jako przykład zabytku izolowanego,’ Muzyka, 2:1966, 3–4, 75–81.
 • Biegański (1967) — BIEGŃSKI, Krzysztof, ‘Fragment jednego z najstarszych zabytków diastematycznych w Polsce (dodatek do ms. 149 Bibl. Kapit. Gnieźnieńskiej = fr. 149),’ in: LISSA, Zofia [et al.] (eds.), Studia Hieronymo Feicht septuagenario dedicata. Kraków, 1967, 96–199.
 • Bielak (2011) — BIELAK, Włodzimierz, ‘Księgozbiór Panien Norbertanek w Imbramowicach,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 95:2011, 5–10.
 • Bielowski (1850) — BIELOWSKI, August, Wstęp krytyczny do dziejów Polski. Lwów, 1850.
 • Bieniak (1991) — BIENIAK, Janusz, ‘Autor Rocznika Dawnego,’ in: Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane A. Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej. Warszawa, 1991, 427–442.
 • Bieńkowski (1958) — BIEŃKOWSKI, Tadeusz, ‘Jeszcze jeden kodeks Juwenalisa w bibliotekach polskich. De Juvenalis codice in Bibliotheca urbis Thorunii asservato,’ Meander, 13:1958, 4, 137–138.
 • Bilikiewicz (1947) — BILIKIEWICZ, Tadeusz, ‘Cenny rękopis lekarski Biblioteki Pelplińskiej zaginął,’ Archiwum historii i filozofii medycyny oraz historii nauk przyrodniczych, 18:1939–1947, 302–304.
 • Bloch, Schnitzler (1967-1970a) — BLOCH Peter, SCHNITZLER Hermann, Die Ottonische Kölner Malereischule. Vol. 1. Düsseldorf, 1967–1970.
 • Bloch, Schnitzler (1967-1970b) — BLOCH Peter, SCHNITZLER Hermann, Die Ottonische Kölner Malereischule. Vol. 2. Düsseldorf, 1967–1970.
 • Błaszczyk (1981a) — BŁASZCZYK, Iwona, ‘Iluminacje średniowiecznych rękopisów ze zbiorów pomorskich,’ Gdańskie Studia Muzealne, 3:1981, 107-125.
 • Błaszczyk (1981b) — BŁASZCZYK, Iwona, ‘Les apports français dans les collections de Gdansk et de Pelplin,’ in: KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja (ed.), Les relations artistiques entre la Pologne, la France, la Flandre et la Basse Rhénanie du XIIIe au XVe siècle. Poznań, 1981, 61–65.
 • Błaszczyk (1996) — BŁASZCZYK, Iwona, ‘Treści ideowe motywu drzewa w polskiej sztuce około roku 1400,’ in: HRANKOWSKA, Teresa (ed.), Sztuka około 1400. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Vol. 2, Warszawa, 1996, 209–234.
 • Bogacz et al. (1997) — BOGACZ, Janusz [et al.] (eds.), Siedemdziesiąt lat Muzeum w Tarnowie. Tarnów, 1997.
 • Boguniowski (2001a) — BOGUNIOWSKI, Józef Wacław, ‘Ordinarium Olomucense-Cracoviense: Studium krytyczne,’ Nasza Przeszłość, 95:2001, 5-27.
 • Boguniowski (2001b) — BOGUNIOWSKI, Józef Wacław, Rozwój historyczny ksiąg liturgii rzymskiej do soboru trydenckiego i ich recepcja w Polsce. Kraków, 2001.
 • Bolz (1967) — BOLZ, Bogdan, ‘Najstarszy kalendarz w rękopisach gnieźnieńskich. MS 1 z roku około 800,’ Studia Źródłoznawcze, 12:1967, 23-38.
 • Bolz (1971a) — BOLZ, Bogdan (ed.), Najdawniejszy kalendarz gnieźnieński według kodeksu MS 1. Poznań, 1971.
 • Bolz (1971b) — BOLZ, Bogdan, ‘Nieznane fragmenty Pontyfikału z XI wieku MS Fr 10 Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie,’ Nasza Przeszłość, 35:1971, 47-67.
 • Bolz (1972) — BOLZ, Bogdan, ‘Irlandzkie zapiski marginesowe w gnieźnieńskim kodeksie MS 1,’ Studia Źródłoznawcze, 17:1972, 51-65.
 • Bolz (1974) — BOLZ, Bogdan, ‘Irische Marginalien im Evangeliar von Gniezno,’ Archiv für Liturgiewissenschaft, 16:1974, 103-107.
 • Borkowska (1993) — BORKOWSKA, Małgorzata Anna, ‘Graduał żarnowiecki,’ Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, 15:1993, 173-182.
 • Borkowska (1999) — BORKOWSKA, Urszula, Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku). Źródła i Monografie — Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 17, Lublin, 1999.
 • Bracha (2007a) — BRACHA, Krzysztof, ‘Maciej z Pełczyna (z Pyzdr), opat łysogórski, kopista, miłośnik historii z XV w. i jego kodeks z Biblioteki Czartoryskich w Krakowie,’ in: DERWICH, Marek, BRACHA, Krzysztof (eds.), Z dziejów opactwa świętokrzyskiego. Kielce, 2007, 29-49.
 • Bracha (2007b) — BRACHA, Krzysztof, Nauczanie kaznodziejskie w Polsce późnego średniowiecza. “Sermones dominicales et festivales” z tzw. kolekcji Piotra z Miłosławia. Kielce, 2007.
 • Bratkowski (2009) — BRATKOWSKI, Tadeusz, Antyfonarz Mścisława z Tyńca. Studium źródłoznawcze. Przemyśl, 2009.
 • Broda (2014) — BRODA, Michał, Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku. Kraków, 2014.
 • Brodsky (2004) — BRODSKY, Pavel, Iluminovane rukopisy ceskeho puvodu v polskych sbirkach. Praha, 2004.
 • Bruski, Długołęcki (1994) — BRUSKI, Klemens, DŁUGOŁĘCKI, Wiesław, ‘Kopiarz dokumentów klasztoru cystersów w Pelplinie z lat 1418–1421,’ Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, 83:1994, 295–302.
 • Brückner (1888) — BRÜCKNER, Aleksander, ‘Böhmische Studien,’ Archiv für Slavische Philologie, 11:1888, 1–45.
 • Brückner (1897a) — BRÜCKNER, Aleksander, ‘Kazania średniowieczne. Część III,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 25:1897, 115–205.
 • Brückner (1897b) — BRÜCKNER, Aleksander, ‘Drobne zabytki języka polskiego XV wieku. Pieśni, modlitwy, glosy,’ [Pt. 1], Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 25:1897, 206–291.
 • Brückner (1899) — BRÜCKNER, Aleksander, ‘Z rękopisów petersburskich,’ Pt. 2, Prace Filologiczne, 5:1899, 1–52.
 • Brückner (1901) — BRÜCKNER, Aleksander, ‘Drobne zabytki polszczyzny średniowiecznej,’ Pt. 2, Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 33:1901, 120–187.
 • Brückner (1910) — BRÜCKNER, Aleksander, ‘Przyczynki do dziejów języka polskiego. Serya pierwsza,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 47:1910.
 • Brzezińska (1988) — BRZEZIŃSKA, Barbara, ‘Utwory z rękopisu BOZ 1115,’ Muzyka, 33:1988, 1, 49–75.
 • Burchardt (1997) — BURCHARDT, Jerzy, Higiena wedle Tomasza z Wrocławia. Studia Copernicana, 36, Warszawa, 1997.
 • Burczak (2008) — BURCZAK, Krzysztof, ‘Lubelski rękopis Dekretu Gracjana,’ Vox Patrum, 52:2008, 77-86.
 • Burczak (2011) — BURCZAK, Krzysztof, ‘Manuskrypt Dekretu Gracjana Ms. 1 z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL,’ in: IREK, Waldemar, Vir Ecclesiae deditus: księga dla uczczenia Księdza Profesora Edwarda Góreckiego. Wrocław, 2011, 59-68.
 • Byczak-Byczkowska (1980) — BYCZAK-BYCZKOWSKA, Jolanta, ‘Analiza źródłoznawcza rękopisu muzycznego ms. 1 z Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku,’ in: PIKULIK, Jerzy (ed.), Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia. Vol. IV. Warszawa, 1980, 177-233.
 • Byczkowska-Sztaba (1982) — BYSZKOWSKA-SZTABA, Jolanta, ‘Związki genetyczne graduału Norbertanek krakowskich ms. 508 z 1527 roku,’ Musica Antiqua VI. 6th International Musicological Congress “Musicae Antiqua Europae Orientalis”. Bydgoszcz, 1982, 329-351.
 • Byczkowska-Sztaba (2007) — BYCZKOWSKA-SZTABA, Jolanta, ‘Tradycja liturgiczno-muzyczna norbertanek ze Zwierzyńca w świetle graduału z 1527 roku,’ in: RAJMAN, Jerzy (ed.), Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, 40; Studia Historica, 5. Kraków, 2007, 183-196.

C

 • Canart (1974) — CANART, Paul, ‘Notes sur quelques manuscrits grecs des bibliothèques de Pologne,’ in: HELLER, John Lewis (ed.), Serta Turyniana. Studies in Greek Literature and Paleography in honor of Alexander Turyn. Urbana, 1974, 547–563.
 • Catalogus Czart. 1 (1887-1893) — KORZENIOWSKI, Józef, Catalogus codicum manu scriptorum Musei Principum Czartoryski. Vol. 1. Kraków, 1887-1893.
 • Catalogus Czart. 2 (1908-1913) — KUTRZEBA, Stanisław, Catalogus codicum manu scriptorum Musei Principum Czartoryski. Vol. 2. Kraków, 1908-1913.
 • Catalogus Wr (Göber) — GÖBER, Willi, A manuscript catalogue available in the Manuscript Section of the Library (26 volumes).
 • Catalogus Wr (1938) — GÖBER, Willi [et al.] (eds.), Die Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Breslau. Bd. 1, Lief. 1-2. Verzeichnis der Handschriften im Deutschen Reich, 1, 1. Leipzig, 1938.
 • Catalogus Wr (1982) — JAŻDŻEWSKI, Konstanty Klemens, Catalogus manu scriptorum codicum medii aevi Latinorum, signa 180-260 comprehendens. Wrocław, 1982.
 • Catalogus Wr (1998) — KĄDZIELSKI, Stanisław [et al.] (eds.), Catalogus codicum medii aevi manuscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis asservantur signa 6055-6124 comprehendens (Codices Milichiani, vol. 1). Wrocław, 1998.
 • Catalogus Wr (2004) — KĄDZIELSKI, Stanisław [et al.] (eds.), Catalogus codicum medii aevi manuscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis asservantur signa 6125-6181 comprehendens (Codices Milichiani, vol. 2). Wrocław, 2004.
 • Cegna (1978) — CEGNA, Romolo, ‘Początki utrakwizmu w Czechach w latach 1412–1415,’ Przegląd Historyczny, 69:1978, 102–114.
 • Cegna (1985) — CEGNA, Romolo, ‘Artykuły sekty waldensów w kodeksie pelplińskim. Waldyzm średniowieczny jako religia pokutna,’ Studia Źródłoznawcze, 29:1985, 125–133.
 • Cempura (1966) — CEMPURA, Henryk, ‘Trzynastowieczne liturgiczne rękopisy franciszkańskie w Polsce w świetle wyników badań van Dijka i Walkera,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 12:1966, 75-82.
 • Cempura (1971) — CEMPURA, Henryk, ‘Franciszkańskie “Mandatum” w średniowiecznych rękopisach w Polsce,’ Musica Medii Aevi, 3:1971, 113-129.
 • Chmielecki (1994) — CHMIELECKI, Tymon, Tytus, Dwutomowy graduał cysterski ms. 118 i ms. 119 z Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie w świetle europejskiej i polskiej tradycji liturgiczno-muzycznej. Studium źródłoznawcze. Musicae Sacrae Collectanea, V, Romae, 1994.
 • Chodyński (1949) — CHODYŃSKI, Stanisław, LIBROWSKI, Stanisław, Biblioteka kapituły włocławskiej. Włocławek, 1949.
 • Chwalewik 1 (1926) — CHWALEWIK, Edward, Zbiory polskie: Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone. Vol. 1: A-M. Warszawa-Kraków, 1926.
 • Chwalewik 2 (1927) — CHWALEWIK, Edward, Zbiory polskie: Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone. Vol. 2: N-Ż, Warszawa-Kraków, 1927.
 • Chybiński (1929) — CHYBIŃSKI, Adolf, ‘Do historii muzyki we Lwowie w XVI wieku,’ Kwartalnik Muzyczny, 2:1929, 180-181.
 • Cieśliński (1929) — CIEŚLIŃSKI, Franciszek, ‘Bibljoteka Nauczycielska Państw. Gimn. Męskiego w Chełmnie,’ in: WIERCZYŃSKI, Stefan (ed.), Bibljoteki wielkopolskie i pomorskie. Poznań, 1929, 299-300.
 • CLA 8 (1959) — LOVE, Elias Avery (ed.), Codices Latini Antiquiores. Vol. 8: Germany, Oxford, 1959.
 • Codex aureus (1986) — Codex aureus Gnesnensis. Vol. 1: Facsimile. Warszawa, 1986.
 • Codex aureus (1988) — DOBRZENIECKI, Tadeusz, Codex aureus Gnesnensis. Vol. 2: Commentarii. Warszawa, 1988.
 • Csapodi (1973) — CSAPODI, Csaba, The Corvinian Library. History and stock. Budapest, 1973.<
 • Curtze (1868) — CURTZE, Maximilian, ‘Die Königliche Gymnasial-Bibliothek zu Thorn und ihre Seltenheiten,’ Altpreussische Monatsschrift, 5:1868, 141-155.
 • Curtze (1875-1878) — CURTZE, Maximilian, Die Handschriften und seltenen Drucke der Gymnasialbibliothek zu Thorn, Theil 1-3. Gymnasium mit Realschule I. Ordnung zu Thorn. Zu der … stattfindenden öffentlichen Prüfung aller Klassen ladet im Namen des Lehrerkollegiums ein. Thorn, 1875-1878.
 • Czachorowska (1966) — CZACHOROWSKA, Irena, ‘Książka w rękach klarysek śląskich,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 21:1966, 3, 407-419.
 • Czaykowski, Łoś (1907) — CZAYKOWSKI, Konstanty, ŁOŚ, Jan, ‘Zabytki augustyańskie,’ Materyały i Prace Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, 2:1907, 311-327.
 • Czubek (1906) — CZUBEK, Jan, Katalog rękopisów Akademii Umiejętności w Krakowie. Kraków, 1906.
 • Czubek (1911) — CZUBEK Jan, Rękopisy hr. Morstinów w Krakowie. Kraków, 1911.
 • Czubek (1912) — CZUBEK, Jan, Katalog rękopisów Akademii Um. w Krakowie, Dodatek I. Kraków, 1912.
 • Czyżak (2010) — CZYŻAK, Marta, ‘Legat książkowy archidiakona Mikołaja Kickiego dla katedry gnieźnieńskiej, przyczynek do kultury intelektualnej duchowieństwa wielkopolskiego w pierwszej połowie XV wieku,’ Ecclesia, 5:2010, 7-27.
 • Czyżak (2016) — CZYŻAK, Marta, Katalog rękopisów średniowiecznych Bibloteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Toruń, 2016.
 • Czyżak, Jędrzejewska (2008) — CZYŻAK, Marta, JĘDRZEJEWSKA, Anna K., Blask gotyckich ksiąg. Rękopisy iluminowane na Pomorzu Wschodnim. Katalog wystawy, Muzeum Okręgowe w Toruniu 19 lutego 2008 – 11 marca 2008. Toruń, 2008.

D

 • Danielski (1977) — DANIELSKI, Wojciech, ‘Agendy i kancjonały katedry krakowskiej na Wawelu,’ Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 24:1977, 35-52.
 • Danielski (1997) — DANIELSKI, Wojciech, Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych. Lublin, 1997.
 • David (1937) — DAVID Pierre, ‘Un receuil de conférences monastiques irlandaises du VIIIe siècle. Note sur le manuscrit 43 de la Bibliothèque du Chapitre de Cracovie,’ Revue Bénédictine, 1937, 1, 62-89.
 • Dąbrowski (1964) — DĄBROWSKI, Jan, Dawne dziejopisarstwo polskie. Wrocław, 1964.
 • De Rijk (2008) — DE RIJK, Lambertus Marie (ed.), Johannes Buridanus. Lectura Erfordiensis in I-VI Metaphysicam together with the 15th-century Abbreviatio Caminensis. Studia Artistarum. Études sur la Faculté des arts dans les Universités médiévales, 16, Turnhout, 2008.
 • Degórski, Misiarczyk (2016) — MISIARCZYK, Leszek, DEGÓRSKI, Bazyli, Ewangelistarz Płocki z XII wieku. Krytyczne wydanie tekstu łacińskiego z kodeksu Perykopy Ewnageliczne Archiwum Diecezji Płockiej. Warszawa, 2016.
 • Dembowska (1946) — WODZINOWSKA, Maria, ‘Biblioteka Ojców Cystersów w Mogile,’ Przegląd Biblioteczny, 14:1946, 117-119.
 • Demby (1927) — DEMBY, Stefan, ‘Biblioteki,’ Nauka Polska, 7:1927, 139-221.
 • Demby (1930) — DEMBY, Stefan, ‘Biblioteki,’ Nauka Polska, 12:1930, 139-186 [suplement].
 • Deptuła (1959) — DEPTUŁA, Czesław, ‘Krąg kościelny płocki w połowie XII wieku,’ Roczniki Humanistyczne, 8:1959, Fasc. 2, 5-122.
 • Deptuła (1971) — DEPTUŁA, Czesław, ‘O niektórych źródłach do historii zakonu premonstrateńskiego w Polsce w XII i XII wieku,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 22:1971, 214-222.
 • Derwich, Pobóg-Lenartowicz (1996) — DERWICH, Marek, POBÓG-LENARTOWICZ, Anna (eds.), Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie w dniach 8-11 V 1996. Opole-Wrocław, 1996.
 • Derwich (1992) — DERWICH, Marek, Benedyktyński klasztor św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu. Warszawa-Wrocław, 1992.
 • Długopolski (1916) — DŁUGOPOLSKI, Edmund, ‘Katalog kościoła N.P. Maryi w Krakowie,’ Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 6:1916.
 • Długosz (1965) — DŁUGOSZ, Józef, ‘Biblioteka klasztoru oo. karmelitów bosych w Czernej (dekanat Nowa Góra),’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 11:1965, 109-117.
 • Dobrowolski (1948) — DOBROWOLSKI, Tadeusz, Sztuka na Śląsku. Katowice-Wrocław, 1948.
 • Dobrowolski (1964) — DOBROWOLSKI, Tadeusz, Sztuka Krakowa. Kraków, 1964.
 • Dobrzeniecki (1969) — DOBRZENIECKI, Tadeusz, ‘Łacińskie źródła Rozmyślania przemyskiego,’ Średniowiecze. Studia o Kulturze, 4:1969, 196–521.
 • Domański (2011) — DOMAŃSKI, Juliusz, Scholastyka i początki humanizmu w myśli polskiej XV wieku. Warszawa, 2011.
 • Domasłowski et al. (1990) — DOMASŁOWSKI Jerzy [et al.], Malarstwo gotyckie na Pomorzu Wschodnim. Prace Komisji Historii Sztuki, 17, Warszawa-Poznań, 1990.
 • Drabina (1948) — DRABINA, Jan, Idee koncyliaryzmu na Śląsku. Wkład miejscowych środowisk intelektualnych w ich upowszechnianie. Kraków, 1948.
 • Drelicharz (1995) — DRELICHARZ, Wojciech, ‘Rękopis Piotra z Szamotuł zwany kodeksem heilsberskim i jego geneza,’ in: OŻÓG, Krzysztof, SZCZUR, Stanisław (eds.), Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu. Kraków, 2000, 255–272.
 • Drelicharz (2003) — DRELICHARZ, Wojciech, Annalistyka małopolska XIII-XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych. PAU Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, 99. Kraków, 2003.
 • Drost (1963) — DROST, W., Die Marienkirche in Danzig und ihre Kunstschätze. Vol. 4, Stuttgart, 1963, 107-108.
 • Dunajówna (1946) — DUNAJÓWNA, Maria, ‘Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu,’ Bibliotekarz, 13:1946, 210-211.
 • Dymmel (1992) — DYMMEL, Piotr, Tradycja rękopiśmienna Roczników Jana Długosza. Warszawa, 1992.

E

 • Ehrlich (1955) — EHRLICH, Ludwik, Polski wykład prawa wojny XV wieku. Warszawa, 1955.
 • Estreicher (1933) — ESTREICHER, Karol, ‘Miniatury Kodeksu Bohema oraz ich treść obyczajowa,’ Rocznik Krakowski, 24:1933, 199‒224.

F

 • Fajt (2012) — FAJT, J. (ed.), Europa Jagellonica 1386–1572. Sztuka i kultura w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów. Przewodnik po wystawie. Warszawa, 2012.
 • Fastnacht (1951) — FASTNACHT, Adam, Catalogus diplomatum Bibliothecae Instituti Ossoliniani. Supplementum 1 inde ab anno 1279 usque ad annum 1506. Wrocław, 1951.
 • Fedorowicz (2007) — FEDOROWICZ, Szymon (ed.), Kolektarz Wawelski sprzed 1526 roku świadek liturgii Kościoła krakowskiego w XV, XVI i XVII wieku. Monumenta Sacra Polonorum, 3. Kraków, 2007.
 • Fedorowicz (2008a) — FEDOROWICZ, Szymon, ‘Średniowieczne lekcjonarze w zbiorach wawelskich,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 89:2008, 195-223.
 • Fedorowicz (2008b) — FEDOROWICZ, Szymon, ‘Agendy katedry wawelskiej,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 90:2008, 31-38.
 • Fedorowicz (2012) — FEDOROWICZ, Szymon, ‘Missale speciale Vratislaviense z 1470 roku,’ Liturgia Sacra, 18:2012, 1, 5-12.
 • Feicht (1965) — FEICHT, Hieronim, ‘Muzyka liturgiczna w polskim średniowieczu,’ Musica Medii Aevi, 1:1965, 9–52.
 • Feicht (1975) — FEICHT, Hieronim, Studia nad muzyka polskiego średniowiecza. Kraków, 1975.
 • Feldmann (1938a) — FELDMANN, Fritz, Musik und Musikpflege im mittelalterlichen Schlesien. Breslau, 1938.
 • Feldmann (1938b) — FELDMANN, Fritz, Pflege der Musik in mittelalterlichen Schlesien. Breslau, 1938.
 • Fijałek (1900) — FIJAŁEK, Jan, Mistrz Jakób z Paradyża i Uniwersytet Krakowski w okresie Soboru Bazylejskiego. Vol. II. Kraków, 1900.
 • Fijałek (1915) — FIJAŁEK, Jan (ed.), Najstarsze statuty synodalne krakowskiego biskupa Nankera z 2 października 1320 roku. Kraków, 1915.
 • Fijałek (1928) — FIJAŁEK, Jan, ‘Księgi liturgiczne oraz święta i święci katedry krakowskiej z początku wieku XII,’ Nova Polonia Sacra, 1:1928, 351-364.
 • Fijałek, Vetulani (1915-1951) — FIJAŁEK, Jan, VETULANI, Adam (eds.), Statuty synodalne wieluńsko-kaliskie Mikołaja Trąby z r. 1420. Kraków, 1915-1920-1951.
 • Flanczewska (1977) — FLANCZEWSKA, Sabina, ‘Biały kruk w zbiorach Biblioteki Głównej UMCS,’ Informator UMCS, 1:1997.
 • Foerster (1898) — FOERSTER, Richard, ‘Zur Handschriftenkunde und Geschichte der Philologie. 5. Eine grechische Handschrift in Russisch-Polen und das Anthologion des Orion,’ Rheinisches Museum für Philologie, N.F. 53:1898, 547-574.
 • Foerster (1900) — FOERSTER, Richard, ‘Zur Handschriftenkunde und Geschichte der Philologie. 6. Handschriften der Zamoyski’schen Bibliothek,’ Rheinisches Museum für Philologie, N.F. 55:1900, 435-459.
 • Formanowicz (1929) — FORMANOWICZ, L., ‘Bibljoteka Kapitulna w Gnieźnie,’ in: WIERCZYŃSKI, Stefan (ed.), Bibljoteki wielkopolskie i pomorskie. Poznań, 1929, 153-168.
 • Frederichs (1931) — FREDERICHS, Hans, ‘Missa sancti Ottonis,’ Baltische Studien, N.F. 33:1931.
 • Frydrychowicz (1966) — FRYDRYCHOWICZ, Barbara, ‘Nowy polski zabytek muzyki organowej z I połowy XVI wieku,’ Muzyka, 2:1966, 68-83.
 • Frydrychowicz (1971) — FRYDRYCHOWICZ, Barbara, ‘Augustiański fragment organowy i jego środowisko macierzyste,’ Muzyka, 2:1971, 3-33.
 • Frydrychowicz (1895) — FRYDRYCHOWICZ, Romuald, Przewodnik ilustrowany po Pelplinie i jego kościołach. Toruń, 1895.
 • Frydrychowicz (1905) — FRYDRYCHOWICZ, Romuald, Geschichte der Cistercienserabtei Pelplin und ihre Bau- und Kunstdenkmäler. Düsseldorf, 1905.

G

 • Gall Anonim (1948) — KRZYŻANOWSKI, Julian (ed.), Galla Anonima Kronika. Podobizna fotograficzna rękopisu Zamoyskich z wieku XIV. Warszawa, 1948.
 • Gałuszka (2010a) — GAŁUSZKA, Tomasz, ‘W przededniu powstania studium generale. Nowe badania nad czternastowiecznym zachowanym księgozbiorem dominikanów krakowskich,’ Przegląd Tomistyczny, 16:2010, 25-42.
 • Gałuszka (2010b) — GAŁUSZKA, Tomasz, ‘Z warsztatu inkwizytora: obraz heretyka w świetle “Glossa Ordinaria super Osee contra haereticos” (ADK R.XV.14),’ in: KRAS, Paweł (ed.), Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej. Kraków, 2010, 269-291.
 • Gałuszka (2012) — GAŁUSZKA, Tomasz, ‘Krakowscy pobożni laicy czy begardzcy heretycy? Z badań nad czternastowiecznym “Tractatus contra beghardos” Henryka Harrera,’ Folia Historica Cracoviensia, 18:2012, 47-73.
 • Gałuszka (2014a) — GAŁUSZKA, Tomasz, ‘Dominikanie i spory wokół prawa do słuchania spowiedzi. Recepcja bulli Jana XXII Vas electionis w diecezji wrocławskiej w pierwszej połowie XIV wieku,’ Studia Źródłoznawcze, 52:2014, 3-22.
 • Gałuszka (2014b) — GAŁUSZKA, Tomasz, ‘Studium generalne dominikanów polskich w XIV wieku?,’ Folia Historica Cracoviensia, 20:2014, 35-63.
 • Gancarczyk (1999) — GANCARCZYK, Paweł, ‘Uwagi o genezie Śpiewnika Głogowskiego (ca. 1480),’ Muzyka, 3:1999, 25-40.
 • Gancarczyk (2000) — GANCARCZYK, Paweł, ‘Nieznane źródła polifonii chorałowej w Polsce XV wieku,’ Muzyka, 2:2000, 89-106.
 • Gancarczyk (2001) — GANCARCZYK, Paweł, ‘Rękopis 1965 z Biblioteki Gdańskiej PAN jako źródło polifonii w Polsce II połowy XV wieku,’ Muzyka, 4:2001, 65-71.
 • Gancarczyk (2001) — GANCARCZYK, Paweł, Musica scripto. Kodeksy menzuralne II połowy XV wieku na wschodzie Europy Łacińskiej. Warszawa, 2001.
 • Gancarczyk (2002) — GANCARCZYK, Paweł, ‘Kodykologia, paleografia, tekstologia – nauki pomocnicze czy kanon współczesnej historiografii muzycznej?,’ Muzyka, 3-4:2002, 77-89.
 • Gancarczyk (2003) — GANCARCZYK, Paweł, ‘Nieznane genealogie z rękopisu F22-90 Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie,’ Muzyka 2:2003, 49-56.
 • Gancarczyk (2006) — GANCARCZYK, Paweł, ‘Polifonia w Polsce do około 1500 roku: źródła i problemy ich interpretacji,’ Muzyka 1-2:2006, 85-104.
 • Gancarczyk (2007) — GANCARCZYK, Paweł, ‘Nieznane rękopisy liturgiczno-muzyczne XIII-XVII wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie,’ Muzyka 2:2007, 21-35.
 • Ganszyniec (1927) — GANSZYNIEC, Ryszard, ‘Polonolatina. VII,’ Pamiętnik Literacki, 24:1927, 1-4, 86-105.
 • Gaworczyk (1975) — GAWORCZYK, Teresa, ‘Biblioteka Główna UMCS w 30-tym roku działalności w świetle danych statystycznych,’ Informator UMCS, 1:1975, 18-21.
 • Gemoll (1900) — GEMOLL Wilhelm, Die Handschriften der Petro-Paulinischen Kirchenbibliothek zu Liegnitz. Liegnitz, 1900.
 • Gębarowicz (1934) — GĘBAROWICZ, Mieczysław, ‘Mogilno – Płock – Czerwińsk. Studia nad organizacją Kościoła na Mazowszu w XI i XII w.,’ in: Prace historyczne w 30-lecie działalności profesorskiej Stanisława Zakrzewskiego. Lwów, 1934, 115-175.
 • Gębarowicz (1965) — GĘBAROWICZ Mieczysław, “Psalterz floriański” i jego geneza. Wrocław [etc.], 1965.
 • Gieburowski (1915) — GIEBUROWSKI, Wacław, “Die Musica Magistri Szydlovite”: Ein polnischer Choraltraktat des XV. Jahrh. und seine Stellung in der Choraltheorie und -Praxis des XV. Jahrh. in Polen, sowie der nachtridentischen Choralreform. Poznań, 1915.
 • Gieysztor (1973) — GIEYSZTOR Aleksander, Zarys dziejów pisma łacińskiego. Warszawa, 1973.
 • Glemma (1926) — GLEMMA, Tadeusz, ‘Historjografja diecezji chełmińskiej aż po rok 1821. Dysertacja doktorska,’ Nova Polonia Sacra. Czasopismo poświęcone badaniu historji kościoła, prawa kanonicznego i literatury teologicznej w Polsce, 1926, 2, 1–133.
 • Glemma (1929) — GLEMMA, Tadeusz, ‘Bibljoteka Biskupstwa Chełmińskiego w Pelplinie,’ in: WIERCZYŃSKI, Stefan (ed.), Bibljoteki wielkopolskie i pomorskie. Poznań, 1929, 289–294.
 • Gładysz (2007) — GŁADYSZ, Bronisław, ‘O łacińskich oficjach rymowanych z polskich źródeł,’ Pamiętnik Literacki, 30:1933, 1, 313-351
 • Głowa (2007) — GŁOWA, Władysław, ‘Krakowskie oficjum rymowane o św. Wacławie Beatusie vir qui suffert tentationem jako przejaw jego kultu,’ Roczniki Teologiczne, 54:2007, 55-68.
 • Goleman (2004) — GOLEMAN, Zofia, ‘Sekcja rękopisów,’ in: TROJNACKA, Małgorzata, Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin, 2004, 11-15.
 • Gołos (1962) — GOŁOS, Jerzy, ‘Odkrycia i badania zabytków dawnej muzyki polskiej,’ Ruch Muzyczny, 10:1962, 7.
 • Gołos (1963) — GOŁOS, Jerzy, ‘Dalsze nieznane zabytki dawnej polskiej wielogłosowości,’ Muzyka, 1-2:1963, 27-38.
 • Gołos (1966) — GOŁOS, Jerzy, ‘Muzykalia biblioteki klasztoru karmelitów na Piasku w Krakowie,’ Muzyka, 3-4:1966, 86-97.
 • Gołos (1968) — GOŁOS, Jerzy, ‘Z problematyki obrządku słowiańskiego w Polsce,’ Muzyka, 3:1968, 22-34.
 • Gołos (1971) — GOŁOS, Jerzy, ‘Elementy menzuralne i wielogłosowe w Graduale Tynieckim,’ Muzyka, 1:1971, 86-92.
 • Góra (2000) — GÓRA, Barbara, ‘Straty wojenne i rewindykacja zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Studia Pelplińskie, 30:2000, 199–220.
 • Góra (2001) — GÓRA, Barbara, ‘Książka w kulturze pelplińskiego konwentu cystersów (1276–1823) w świetle zachowanej kroniki klasztornej i księgozbioru,’ Rocznik Gdański, 61:2001, 2, 105–123.
 • Góra (2007) — GÓRA, Barbara, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie 1828-2000. Kraków, 2007.
 • Graczyk, Marszalska (2010) — GRACZYK, Waldemar, MARSZALSKA, Jolanta M., Księgi rękopiśmienne i stare druki w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Z dziejów kultury polskich bibliotek kościelnych w dawnych wiekach. Kraków, 2010.
 • Grajewski (2013) — GRAJEWSKI, Czesław, ‘Nieznany psałterz fundacji Jana Łaskiego,’ Liturgia Sacra, 19:2013, 1, 119-133.
 • Grimme (1938) — GRIMME, Hans, ‘Das Kollegiatstift Guttstadt und seine Bibliothek,’ Sankt Wiborada, 5:1938, 18-29.
 • Grochal (1971) — GROCHAL, Z., Katalog kościoła N.M.P. w Krakowie – Archiwum, suplement kontynuacyjny do kat. 1916 r. Kraków, 1971 [typescript].*
 • Grodziska-Ożóg (2000) — GRODZISKA-OŻÓG, Karolina, ‘Zespół rękopisów średniowiecznych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie,’ in: OŻÓG, Krzysztof, SZCZUR, Stanisław (eds.), Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu. Kraków, 2000, 395-413.
 • Gromadzki (2000‒2001) — GROMADZKI, Jan, ‘Malarstwo miniaturowe na Śląsku w okresie 1380‒1550,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 50‒51:2000-2001, 43‒68.
 • Grudziński (1962) — GRUDZIŃSKI, Kajetan, ‘Najstarsze zabytki rękopiśmienne języka polskiego w zbiorach bernardyńskich (do połowy XVI w.),’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 4:1962, 357-362.
 • Grudziński (1989) — GRUDZIŃSKI, Kajetan, ‘Średniowieczne rękopisy archiwalno-biblioteczne w zbiorach prowincji OO. Bernardynów w Krakowie,’ in: KŁOCZOWSKI, Jerzy [et al.] (eds.), Zakony franciszkańskie w Polsce. Vol. 1, Pt. 2/3. Kraków, 1989, 69-71.
 • Grużewski (1956) — GRUŻEWSKI, Aleksander, De XVI Iuvenalis codicibus qui in Polonia asservantur. Auctarium Maeandreum, 5, Warszawa, 1956.
 • Grzesik (1999) — GRZESIK Ryszard, Kronika węgiersko-polska. Z dziejów polsko-węgierskich kontaktów kulturalnych w średniowieczu. Poznań, 1999.
 • Grzeszewski et al. (1998) — GRZESZEWSKI, Jan, NIERZWICKA, Magdalena, NIERZWICKI, Krzysztof, Rękopisy i inkunabuły Cystersów pelplińskich ze zbiorów Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie. Katalog wystawy poświęconej kulturze Cystersów na terenie Diecezji Pelplińskiej, zorganizowanej z okazji 900-lecia założenia zakonu Cystersów oraz 70-lecia istnienia muzeum diecezjalnego w Pelplinie. Pelplin, 1998.
 • Grzybkowska (1997) — GRZYBKOWSKA, Teresa (ed.), Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVIII wieku. Katalog. Muzuem Narodowe Gdańsk maj – sierpień 1997. Gdańsk, 1997.
 • Gutowski (1973) — GUTOWSKI, Maciej, Komizm w polskiej sztuce gotyckiej. Warszawa, 1973.

H

 • Hahn (1900) — HAHN, Victor, ‘Griechische und lateinische Handschriften der Gräflich Zamoyskischen Bibliothek in Warschau,’ Wochenschrift für klassische Philologie, 17:1900, 1323-1327.
 • Halban (1891) — BLUMENSTOK, Alfred, ‘Wiadomość o rękopisach prawno-historycznych Biblioteki Cesarskiej w Petersburgu. Sprawozdanie z poszukiwań,’ Archiwum Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności, 6:1891, 379-463.
 • Halban (1894) — HALBAN, Alfred, ‘Nieznany list Władysława Jagiełły,’ Kwartalnik Historyczny, 8:1894, 646–648.
 • Hartleb (1917) — HARTLEB, Kazimierz, Jan z Ocieszyna Ocieski. Jego działalność polityczna i diariusz podróży do Rzymu. Lwów, 1917.
 • Heinrich et al. (2004) — HEINRICH, Albin [et al.] (etc.), Repertorium codicum manuscriptorum in caesareo-regia Bibliotheca Scherschnickiana Teschinii.Wrocław, 2004.
 • Heise (1885) — HEISE, Johann, Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreussen. Der Kreis Preussisch Stargard. Vol. III, Danzig, 1885.
 • Hilg (1981) — HILG, Hardo, Das Marienleben des Heinrichs von St. Gallen. Text und Untersuchung. Mit einem Verzeichnis deutschsprachiger Prosamarienleben bis etwa 1520. Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters, 75, München, 1981.
 • Hinz (1969) — HINZ, Edward, ‘Notacja muzyczna graduału rkp. 118/119 z Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Musica Medii Aevi, 3:1969, 43–58.
 • Hinz (1988)— HINZ, Edward, ‘Cechy paleograficzne średniowiecznych graduałów cysterskich z Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Studia Pelplińskie, 19:1988, 313–329.
 • Hinz (1994)— HINZ, Edward, Z dziejów muzyki kościelnej w diecezji chełmińskiej. Pelplin, 1994.
 • Hoffmann (1939) — HOFFMANN, Hermann, ‘Schlesische Kirchenbüchereien,’ Archiv für Schlesische Kirchengeschichte, 4:1939, 91-124.
 • Hornowska, Zdzitowiecka (1947) — HORNOWSKA, Maria, ZDZITOWIECKA-JASIEŃSKA, Halina, Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej. Warszawa, 1947.
 • Horodyski (1948) — HORODYSKI, Bogdan, ‘Spuścizna działu rękopiśmiennego Biblioteki Załuskich,’ Przegląd Biblioteczny, 16:1948, 40-63.
 • Horodyski (1951) — HORODYSKI, Bogdan, ‘Zarys dziejów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej,’ in: Studia nad książką poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego. Warszawa, 1951, 259-341.
 • Horyna (2004) — HORYNA Martin, ‘Utwory Piotra Wilhelmiego z Grudziądza w tradycji polifonii późnośredniowiecznej w Europie Środkowej, a zwłaszcza w Czechach XV i XVI wieku,’ Muzyka, 2:2004, 21-56.
 • Hradilová (2014) — Hradilová, Marta, K dějinám knihovny minoritů v Českém Krumlově. Studie o Rukopisech. Monographia, 19, Praha, 2014.
 • Hube (1856) — Hube Romuald, Antiquissimae constitutiones synodales provinciae Gneznensis. Petropoli, 1856.
 • Huemer (1891) — HUEMER, Johann, Gai Vetti Aquilini Iuvenci Evangeliorum libri quattuor. Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum, 24. Wien, 1891.
 • Huglo (1971) — HUGLO, Michel, Les Tonaires: inventaire, analyse, comparaison. Paris, 1971.

I

 • Iluminacje (2004) — TCHÓRZEWSKA-KABATA, Halina (ed.), Iluminacje “Psałterza Potockich” z kolekcji wilanowskiej. Warszawa, 2004.
 • Indrika Hronika (1993) — HENRICUS DE LETTIS, Indrika Hronika. FELDHŪNS, Ābrams (ed.). Riga, 1993.
 • Iwańska-Cieślik (2013) — IWAŃSKA-CIEŚLIK, Bernardeta, Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku. Bydgoszcz, 2013.

J

 • Jabłonka (2002) — JABŁONKA, Agnieszka, ‘Średniowieczne rękopisy z Biblioteki Krasińskich,’ Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej, 2002, 4, 35-39.
 • Jabłoński (1966) — JABŁOŃSKI, Zbigniew, ‘Biblioteka PAN w Krakowie,’ Nauka Polska, 14:1966, 4, 73-81.
 • Jabłoński (1967) — JABŁOŃSKI, Zbigniew, ‘Zarys dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego,’ Kraków, 1967, 22-24.
 • Jabłoński (1972) — JABŁOŃSKI, Zbigniew, ‘Problematyka bibliotecznych zbiorów w pracach Polskiej Akademii Umiejętności,’ Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, 18:1972, 7-20.
 • Jabłoński (1974) — JABŁOŃSKI, Zbigniew, ‘Biblioteka PAN w Krakowie w trzydziestoleciu PRL,’ Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, 20:1974, 3-25.
 • Jachimecki (1930a) — JACHIMECKI, Zdzisław, ‘Średniowieczne zabytki polskiej kultury muzycznej. 1. Jednogłosowa muzyka religijna,’ Muzyka Kościelna, 5:1930, 41-45, 63-65, 89-90, 108-111.
 • Jachimecki (1930b) — JACHIMECKI, Zdzisław, Średniowieczne zabytki polskiej kultury muzycznej. Poznań, 1930.
 • Jachimecki (1948) — JACHIMECKI, Zdzisław, Historia muzyki polskiej. Kraków, 1948.
 • Jakubek-Raczkowska, Czyżak (2016) — JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta, ‘Wokół Biblii Lutera z Brunszwiku. Dekoracje filigranowe grupy kodeksów pruskich z XIV wieku’, in: WALANUS, Wojciech, WALCZAK, Marek (eds.), Imagines pictae. Studia nad gotyckim malarstwem w Polsce. Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, IV. Kraków, 2016, 289–306.
 • Janauschek (1891) — JANAUSCHEK, Leopold (ed.), Xenia Bernardina.. Vol. 3: Beiträge zur Geschichte der Cistercienser-Stifte. Wien, 1891.
 • Janocki (1752) — JANOCKI, Jan Daniel, Specimen catalogi codicum manuscriptorum Bibliothecae luscianae. Dresdae, 1752.
 • Jarosławiecka-Gąsiorowska, Komornicki (1935a) — JAROSŁAWIECKA-GĄSIOROWSKA, Maria, KOMORNICKI, Stefan, ‘Les principaux manuscrits à peintures du Musée des Princes Czartoryski à Cracovie,’ Bulletin de la Société Française de Reproductions de Manuscrits à Peintures, 18:1935, 5-184.
 • Jarosławiecka-Gąsiorowska, Komornicki (1935b) — JAROSŁAWIECKA-GĄSIOROWSKA, Maria, KOMORNICKI, Stefan, ‘Les principaux manuscrits à peintures des archives du Chapitre de Cracovie,’ Bulletin de la Société Française de Reproductions de Manuscrits à Peintures, 18:1935, 185-198.
 • Jasiński (1981) — JASIŃSKI, Kazimierz, ‘Najdawniejsze roczniki krakowskie,’ Kwartalnik Historyczny, 88:1981, 463–467.
 • Jażdżewski (1976) — JAŻDŻEWSKI, Konstanty, ‘Dzieła kaligraficzne mnicha Jakuba, kopisty skryptorium cysterskiego w Lubiążu z pierwszej ćwierci XIII wieku,’ Studia Źródłoznawcze, 21:1976, 19-44.
 • Jażdżewski (1983) — JAŻDŻEWSKI, Konstanty, ‘Jeszcze o lubiąskiej tradycji kaligraficznej a rozwidlonego. Drugie uzupełnienie do artykułów o dwóch kopistach cystersów w Lubiążu,’ Studia Źródłoznawcze, 28:1983, 203-205.
 • Jażdżewski (1992) — JAŻDŻEWSKI, Konstanty, Lubiąż. Losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163-1642). Wrocław, 1992.
 • Jelicz (1985) — JELICZ, Antonina (ed.), Antologia poezji polsko-łacińskiej: 1470-1543. Szczecin, 1985.
 • Jung-Palczewska (2000) — JUNG-PALCZEWSKA, Elżbieta, Prima verba. Krakowskie mowy uniwersyteckie. Łódź, 2000.
 • Jurkowlaniec (1998) — JURKOWLANIEC, Grażyna, ‘Wątki treściowe dekoracji pelplińskiego graduału L 13,’ Biuletyn Historii Sztuki, 60:1998, 3–4, 353–379.

K

 • Kaczmarczyk, Kowalski (1919) — Kazimierz KACZMARCZYK, Gerard KOWALSKI (eds.), Katalog archiwum opactwa cystersów w Mogile. Kraków, 1919.
 • Kalinowska (1989) — KALINOWSKA, Jadwiga Ambrozja, ‘Anonimowy rękopis średniowieczny nr 20 ze zbiorów Biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,’ Rocznik Olsztyński, 16:1989, 255-262.
 • Kalinowski (1974) — KALINOWSKI, Jerzy K., ‘Kto jest autorem traktatu De fide ad Petrum, zawartego w rękopisie pelplińskim 188(225)?,’ Studia Pelplińskie, 5:1974, 269–275.
 • Kaliszuk (1999) — KALISZUK, Jerzy, ‘Kult Trzech Króli w Polsce późnego średniowiecza,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 72:1999, 445-460.
 • Kaliszuk (2005) — KALISZUK, Jerzy, Mędrcy ze Wschodu. Legenda i kult Trzech Króli w średniowiecznej Polsce. Warszawa, 2005.
 • Kaliszuk (2006) — KALISZUK, Jerzy, ‘Liber mortuorum dominikanów lwowskich – analiza kodykologiczna,’ Studia Źródłoznawcze, 44:2006, 1–10.
 • Kaliszuk (2007) — KALISZUK, Jerzy, ‘Rękopisy średniowieczne kolegiaty wiślickiej w świetle inwentarzy,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 87:2007, 83–106.
 • Kaliszuk (2008) — KALISZUK, Jerzy, ‘Ponownie odnaleziony niemiecki tekst legendy o Barlaamie i Jozafacie,’ Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 2:2008, 81–91.
 • Kaliszuk (2009) — KALISZUK, Jerzy, ‘De sanctitate meritorum et gloria miraculorum beati Karoli Magni. Dwunastowieczny rękopis w zbiorach Biblioteki Narodowej (BN II 12511),’ in: SKWIERCZYŃSKI, Krzysztof (ed.), Christianitas Romana. Studia ofiarowane Profesorowi R. Michałowskiemu. Warszawa, 2009, 196–214.
 • Kaliszuk (2010a) — KALISZUK, Jerzy, ‘Spis książek klasztoru franciszkanów chełmińskich z drugiej połowy XIII wieku,’ Studia Źródłoznawcze, 47:2010, 95–108.
 • Kaliszuk (2010b) — KALISZUK, Jerzy, ‘Texts of synodal statutes in social communication of late medieval Poland – as exemplified by the Wieluń-Kalisz statutes of Mikołaj Trąba,’ in: BRACHA, Krzysztof, KRASA, Paweł (eds.), Przestrzeń religijna Europy Środkowo-Wschodniej w średniowieczu = Religious Space of East-Central Europe in the Middle Ages. Przestrzeń Religijna Europy Środkowo-Wschodniej Otwarta na Wschód i Zachód, 2, Warszawa, 2010, 67–78.
 • Kaliszuk, Szyller (2012) — KALISZUK, Jerzy, SZYLLER, Sławomir (eds.), Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej. Warszawa, 2012.
 • Kardyś (2011) — KARDYŚ, Piotr, ‘Dwa rękopisy Adama Wikarego darowane kolegiacie kieleckiej w 1430 roku,’ Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne, 12:2011, 55-64.
 • Karłowska-Kamzowa (1979) — KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, Malarstwo śląskie 1250‒1450. Wrocław (etc.), 1979.
 • Karłowska-Kamzowa (1980) — KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Kontakty artystyczne z Czechami w malarstwie gotyckim Śląska, Pomorza Wschodniego, Wielkopolski i Kujaw,’ Folia Historiae Artium, 16:1980, 39‒66.
 • Karłowska-Kamzowa (1984) — KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Gotyckie rękopisy iluminowane na Pomorzu Wschodnim. Problemy badawcze,’ Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 27:1984, 2, 37-53.
 • Karłowska-Kamzowa (1986) — KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Drogi przenikania iluminowanych kodeksów do Polski w XIII, XIV i XV w.,’ in: GADOMSKI, Jerzy (ed.), Symbolae historiae artium. Studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane. Warszawa, 1986, 307–319.
 • Karłowska-Kamzowa (1987) — KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Znaczenie iluminatorstwa cysterskiego dla rozwoju gotyckiej dekoracji rękopisów na ziemiach polskich (Śląsk, Pomorze, Wielkopolska),’ in: STRZELCZYK, Jerzy (ed.), Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki. Poznań, 1987, 367–385.
 • Karłowska-Kamzowa (1989) — KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Zdobnicze i ideowe funkcje gotyckich kodeksów iluminowanych (na przykładzie wybranych obiektów z Wielkopolski, Pomorza Wschodniego i Śląska),’ in: MICHAŁOWSKA, Teresa (ed.), Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, 1989, 283–298.
 • Karłowska-Kamzowa (1995) — KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Rola klasztorów w rozwoju gotyckich rękopisów iluminowanych w Polsce,’ in: DERWICH, Marek, POBÓG-LENARTOWICZ, Anna (eds.), Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 4-6 XI 1993. Opole, 1995, 281–288.
 • Karłowska-Kamzowa (2001) — KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Geneza i funkcje ideowe miniatur “Modlitewnika niderlandzkiego” ze zbiorów Biblioteki Narodowej,’ Rocznik Biblioteki Narodowej, 33/34:2001, 95–104.
 • Karłowska-Kamzowa et al. (1993) — KARŁOWSKA-KAMZOWA Alicja, WETESKO Leszek, WIESIOŁOWSKI Jacek, Średniowieczna książka rękopiśmienna jako dzieło sztuki. Gniezno, 1993.
 • Kaszlej (1997) — KASZLEJ, Andrzej, Dzieje Kodeksu supraskiego. Supraśl, 1997.
 • Kaszlej (2010) — KASZLEJ, Andrzej (ed.), Inwentarz rękopisów Biblioteki Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu. Inwentarze Rękopisów Biblioteki Narodowej, 2, Warszawa, 2010.
 • Katalog Gd. 2 (1903) — GÜNTHER, Otto (ed.), Katalog der Handschriften der Danziger Stadtbibliothek. Vol. 2, Handschriften zur Geschichte Danzigs (Nachträge). — Handschriften zur Geschichte von Ost- und Westpreussen. — Handschriften zur Geschichte Polens. — Sonstige Handschriften historischen Inhalts. — Ortmannsche Handschriften. — Uphagensche Handschriften. Danzig, 1903.
 • Katalog Gd. 3 (1909) — GÜNTHER, Otto (ed.), Katalog der Handschriften der Danziger Stadtbibliothek. Vol. 3, Juristische Handschriften. Theologische Handschriften. Philosophische Handschriften. Naturwissenschaftliche und mathematische Handschriften. Handschriften über Technologie, Kriegswesen, Landwirtschaft, Handels- und Staatswissenschaften. Medizinische Handschriften. Handschriften zur Philologie, Literatur- und Gelehrtengeschichte. Nachträge zu den Teil 1 und 2 beschriebenen Handschriftengruppen. Danzig, 1909.
 • Katalog Gd. 4 (1911) — GÜNTHER, Otto (ed.), Katalog der Handschriften der Danziger Stadtbibliothek. Vol. 4: Die musikalischen Handschriften der Stadtbibliothek und der in ihrer Verwaltung befindlichen Kirchenbibliotheken von St. Katharinen und St. Johann in Danzig. Danzig, 1911.
 • Katalog Gd. 5 (1921) — GÜNTHER, Otto (ed.), Katalog der Handschriften. Vol. 4: Die Handschriften der Kirchenbibliothek von St. Marien in Danzig. Danzig, 1921.
 • Katalog Kr. PAN 2 (1965) — JABŁOŃSKI, Zbigniew [et al.], Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Katalog rękopisów. [Vol. 2:] Sygnatury 2149-2298. Wrocław, 1965.
 • Katalog Kr. PAN 5 (1973) — JABŁOŃSKI, Zbigniew [et al.], Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. [Vol. 5:] Sygnatury 2907-3606. Wrocław, 1973.
 • Katalog Kr. PAN 6 (1976) — JABŁOŃSKI, Zbigniew [et al.], Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. [Vol. 6:] Sygnatury 3607-4003. Wrocław, 1976.
 • Katalog mf. ABMK 1 (1963) — KUMOR, Bolesław (ed.), ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 1,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 6:1963.
 • Katalog mf. ABMK 2 (1966) — KUMOR, Bolesław (ed.), ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 2,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 13:1966.
 • Katalog mf. ABMK 3 (1972) — KUMOR, Bolesław (ed.), ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 3,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 24:1972.
 • Katalog mf. ABMK 4 (1975) — KUMOR, Bolesław (ed.), ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 4,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 31:1975.
 • Katalog mf. ABMK 5 (1985) — KANIA, Janusz (ed.), ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 5,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 51:1985.
 • Katalog mf. ABMK 7 (2005) — DĘBOWSKA, Maria (ed.), ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 7,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 84:2005, 5-72.
 • Katalog mf. BN 6/7 (1958) — Katalog mikrofilmów. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 6/7, Warszawa, 1958.
 • Katalog mf. BN 8 (1956) — Katalog mikrofilmów muzycznych 1. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 8, Warszawa, 1956.
 • Katalog mf. BN 9 (1962) — PROKOPOWICZ, Maria (ed.), Katalog mikrofilmów muzycznych 2. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 9, Warszawa, 1962.
 • Katalog mf. BN 10 (1965) — ZAWADZKI, Konrad (ed.), Rękopisy Biblioteki Czartoryskich w Krakowie 1. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 10, Warszawa, 1965.
 • Katalog mf. BN 11 (1965) — ZAWADZKI, Konrad (ed.), Rękopisy Biblioteki Czartoryskich w Krakowie 2. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 11, Warszawa, 1966.
 • Katalog mf. BN 12 (1965) — PROKOPOWICZ, Maria (ed.), Muzykalia 3. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 12, Warszawa, 1965.
 • Katalog mf. BN 14 (1969) — SEŃKO, Władysław (ed.), Rękopisy Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 14, Warszawa, 1969.
 • Katalog mf. BN 16 (1976) — DUŻYK, Józef [et al.] (eds.), Rękopisy Biblioteki Polskiej Akademii Nauk. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 16, Warszawa, 1976.
 • Katalog mf. BN 19 (1989) — WREDE, Maria (ed.), Rękopisy Biblioteki Narodowej, Cz. 1. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 19, Warszawa, 1989.
 • Katalog mf. BN 20 (1989) — WREDE, Maria (ed.), Rękopisy Biblioteki Narodowej, Cz. 2. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 20, Warszawa, 1989.
 • Katalog mf. BN 23 (1992) — ŁOŚ-STEMBROWICZ, Irena (ed.), Rękopisy Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Cz. 1. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 23, Warszawa, 1992.
 • Katalog mf. BN 25 (1992) — DREWNIEWSKA-IDZIAK, Barbara (ed.), Rękopisy Biblioteki Czartoryskich w Krakowie. Cz. 3. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 25, Warszawa, 1992.
 • Katalog mf. BN 33 (1995) — DUŻYK, Józef, KRĘCINA, Jacek (eds.), Rękopisy Biblioteki Polskiej Akademii Nauk. Cz. 2. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 33, Warszawa, 1995.
 • Katalog orient. 3 (1958) — STRELCYN, Stefan [et al.] (eds.), Katalog rękopisów orientalnych ze zbiorów polskich. T. 3: ROSZKO, Kazimierz, BRAUN, Jan, Katalog rękopisów ormiańskich i gruzińskich. Warszawa, 1958.
 • Katalog orient. 4 (1960) — STRELCYN, Stefan [et al.] (eds.), Katalog rękopisów orientalnych ze zbiorów polskich. T. 4: ANDRZEJEWSKI, Tadeusz, JAKOBIELSKI, Stefan, STRELCYN, Stefan, Katalog rękopisów egipskich, koptyjskich i etiopskich. Warszawa, 1958.
 • Katalog orient. 5.1 (1964) — STRELCYN, Stefan [et al.] (eds.), Katalog rękopisów orientalnych ze zbiorów polskich. T. 5 cz. 1: DEMBSKI, Wojciech, Katalog rękopisów arabskich. Warszawa, 1964.
 • Katalog orient. 5.2 (1964) — STRELCYN, Stefan [et al.] (eds.), Katalog rękopisów orientalnych ze zbiorów polskich. T. 5 cz. 2: MAJDA, Tadeusz, Katalog rękopisów tureckich i perskich. Warszawa, 1967.
 • Katalog Thorn (1871)Katalog der Gymnasial-Bibliothek zu Thorn. Thorn, 1871; Nachtr. 1-2, Thorn, 1883-1892.
 • Katalog Racz. (1885) — SOSNOWSKI, Maksymilian Edward, KURTZMANN, Ludwik (eds.), Katalog der Raczyńskischen Bibliothek in Posen. Bd. 1. Poznań, 1885.
 • Katalog wystawy (1928a) — Katalog wystawy rękopisów i druków polsko-węgierskich XV i XVI w.. Kraków, 1928.
 • Katalog wystawy (1928b) — Katalog wystawy rękopisów i druków przyrodniczo-lekarskich XIII-XVI w.. Kraków, 1928.
 • Katalog wystawy (1933) — Katalog wystawy zbiorów historycznych w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Warszawa, 1933.
 • Katalog wystawy (1934a) — AMEISENOWA, Zofia (ed.), Katalog wystawy iluminowanych rękopisów włoskich. Kraków, 1934.
 • Katalog wystawy (1934b) — Katalog wystawy zbiorów teatralnych i muzycznych Biblioteki Narodowej w Warszawie. Warszawa, 1934.
 • Katalog wystawy (1964) — KOPFFOWA, Maria [et al.] (eds.), Sztuka w Krakowie w latach 1350-1550. Wystawa urządzona w sześćsetną rocznicę założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 1964.
 • Katalog wystawy (1973) — ARMÓŁOWICZ-KOSECKA, Teresa [et al.] (eds.), Sztuka francuska w zbiorach polskich 1230-1830. Katalog wystawy. Poznań, 1973.
 • Katalog wystawy (1979) — MUSZYŃSKA, Krystyna (ed.), Piękna książka i grafika francuska do XVIII wieku. Katalog wystawy. Warszawa, 1979.
 • Katalog wystawy (1981) — BURDA, Elżbieta [et al.] (eds.), Literatura polska w autografach od średniowiecza do neoromantyzmu ze zbiorów bibliotek: Narodowej, Jagiellońskiej, Ossolineum. Katalog wystawy. Warszawa, 1981.
 • Katalog wystawy (1991) — DOBOSZ, Józef [et al.] (eds.), Cystersi w średniowiecznej Polsce. Kultura i sztuka. Katalog wystawy. Warszawa-Poznań, 1991.
 • Katalog wystawy (1995) — STRUTYŃSKA, Maria (eds.), Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Rękopisy, stare druki. Wystawa zorganizowana z okazji Jubileuszu 50-lecia UMK w dniach 19-24.02.1995. Toruń, 1995.
 • Katalog wystawy (1998) — VISSER TRAVAGLI, Anna Maria [et al.] (eds.), La miniatura a Ferrara dal tempo di Cosmè Tura all’eredità di Ercole de’Roberti (Ferrara, Palazzo Schifanoia, 1 Marzo-31 Maggio 1998). Modena, 1998.
 • Katalog wystawy (1999) — BALDISSIN MOLLI, Giovanna [et al.] (eds.), La miniatura a Padova dal Medioevo al Settecento. Modena, 1999.
 • Katalog wystawy (2000) — Wawel 1000–2000. Wystawa jubileuszowa. Vol. 1-3. Kraków, 2000.
 • Katalog wystawy (2007) — MACIOŁ, Elżbieta (ed.), Źródła kultury duchowej Krakowa. [Katalog wystawy]. Kraków, 2007.
 • Katalog wystawy (2010) — WŁODAREK, Andrzej, PODLODOWSKA-REKLEWSKA, Maria (eds.), Skarby krakowskich Wizytek. Katalog. Wystawa z okazji Jubileuszu 400-lecia założenia Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny oraz Fundacji Klasztoru Sióstr Wizytek w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie. Pałac Biskupa Erazma Ciołka, czerwiec–wrzesień 2010. Tyniec, 2010.
 • Kat. zab. szt. — Katalog zabytków sztuki w Polsce — Catalogue of Art Monuments in Poland, ongoing series published since 1951 — complete list of fascicles published.
 • Kaufmann (1917) — KAUFMANN, Josef, ‘Die Archive in Pelplin,’ Mittheilungen des Westpreussischen Geschichtsvereins, 16:1917, 3, 38–46.
 • Kellner (1957) — KELLNER, P. Altman, ‘Ein Mensuraltraktat aus der Zeit um 1400,’ Anzeiger derÖsterreichischen Akademie der Wissenschaften Philosophisch-historische Klasse, 94:1957, 72-85.
 • Kętrzyński (1881) — KĘTRZYŃSKI, Wojciech, Katalog rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Vol. 1 [Nos. 1-226]. Lwów, 1881.
 • Kętrzyński (1884) — KĘTRZYŃSKI, Wojciech, ‘Liber mortuorum monasterii Pelplinensis ordinis Cisterciensis’, in: Monumenta Poloniae Historica. Pomniki dziejowe Polski. Vol. IV. Lwów, 1884, 56–124.
 • Kętrzyński (1886) — KĘTRZYŃSKI, Wojciech, Katalog rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Vol. 2 [Nos. 227-561]. Lwów, 1886.
 • Kętrzyński (1896a) — KĘTRZYŃSKI, Wojciech, ‘O rocznikach polskich,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny, 34:1896, 164-354.
 • Kętrzyński (1896b) — KĘTRZYŃSKI, Wojciech, ‘O kronice węgiersko-polskiej (Vita sancti Stephani, regis Ungariae, Ungarico-Polona),’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny, 34:1896, 355-392.
 • Kętrzyński (1898) — KĘTRZYŃSKI, Wojciech, Katalog rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Vol. 3 [Nos. 562-1504]. Lwów, 1898.
 • Kielar (1975) — KIELAR, Paweł, ‘Studia nad kulturą szkolną i intelektualną dominikanów prowincji polskiej w średniowieczu,’ in: KŁOCZOWSKI, Jerzy [et al.] (eds.), Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972. Vol. 1, Warszawa, 1975, 271-515.
 • Kilś (1994) — KILŚ, Zdzisław, Temat Bożego Narodzenia w polskiej sztuce średniowiecznej. Kraków, 1994.
 • Kiryk (2010) — KIRYK, Feliks, Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu XIII-XX wieku. Sandomierz, 2010.
 • Kiwilszo (1987) — KIWILSZO, Joanna, ‘Średniowieczna biblioteka klasztoru kanoników regularnych w Czerwińsku,’ Rocznik Biblioteki Narodowej, 23/24:1987/1988, 229-254.
 • Klapper (1925) — KLAPPER, Joseph, Schlesiche Volkskunde und kulturgeschichtliche Grundlage. Breslau, 1925.
 • Klapper (1928) — KLAPPER, Joseph, ‘Das mittelalterliche Volksschauspiel in Schlesien,’ Mitteilungen der schlesischen Gesellschaft fuer Volkskunde, 29:1928, Breslau, 168-216.
 • Klapper (1934) — KLAPPER, Joseph, ‘Das Volksgebet im schlesischen Mittelalter,’ Mitteilungen der schlesischen Gesellschaft fuer Volkskunde, 34:1934, Breslau, 85‒117.
 • Klimecka (1992) — KLIMECKA, Grażyna, ‘Nieznane źródło do historii kultury XV wieku. Próba określenia proweniencji i identyfikacji autora,’ Muzyka, 4:1992, 75-87.
 • Klimecka (1994) — KLIMECKA, Grażyna, ‘O zapiskach wikariusza,’ in: KUCZYŃSKI, Stefan Krzysztof (ed.), Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Vol. 6, Warszawa, 1994, 243–249.
 • Klimecka (1995a) — KLIMECKA, Grażyna, ‘Pochodzenie najstarszych rękopisów z Biblioteki Kapituły Greko-Katolickiej w Przemyślu w zbiorach Biblioteki Narodowej,’ Rocznik Biblioteki Narodowej, 30/31:1994/1995, 129-134.
 • Klimecka (1995b) — KLIMECKA, Grażyna, ‘Rękopisy i inkunabuły tynieckie w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie,’ in: ŻUROWSKA, Klementyna (ed.), Benedyktyni tynieccy w średniowieczu. Materiały z sesji naukowej. Wawel – Tyniec, 13-15 października 1994. Kraków, 1995, 261-283.
 • Klimecka (1995c) — KLIMECKA, Grażyna, ‘Tynieckie rękopisy iluminowane w zbiorach Biblioteki Narodowej przykładem benedyktyńskiej kultury piśmienniczej w XIV XV w.,’ in: DERWICH, Marek, POBÓG-LENARTOWICZ, Anna (eds.), Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 4-6 XI 1993. Opole, 1995, 289-297.
 • Klimecka (1997) — KLIMECKA, Grażyna, Z historii tworzenia języka dokumentu polskiego wieków średnich. Formularz ciechanowski. Warszawa, 1997.
 • Klimek (2002) — KLIMEK, Mariusz, ‘Opis zewnętrzny i analiza paleograficzna antyfonarza cysterskiego ms. L 36 z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ in: DEKAŃSKI, Dariusz [et al.] (eds.), Pelplin: 725 rocznica powstania opactwa cysterskiego. Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Pelplinie w dniach 21-23 września 2001r. Pelplin-Tczew, 2002, 249–262.
 • Klimek (2003) — KLIMEK, Mariusz, ‘Treść, czas i miejsce powstania średniowiecznego antyfonarza cysterskiego L 36 z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Theologica Thoruniensia, 4:2003, 317–333.
 • Klimek (2005) — KLIMEK, Mariusz, ‘Kalendarz liturgiczny i struktura oficjów antyfonarza cysterskiego L 10 z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Theologica Thoruniensia, 6:2005, 373–387.
 • Kliś (1992) — KLIŚ, Zdzisław, ‘Motyw żłobu w scenie Bożego Narodzenia w pelplińskim Graduale L 13,’ Studia Pelplińskie, 23:1992, 283–301.
 • Kloss (1942) — KLOSS, Ernst, Die schlesiche Buchmalerei des Mittelalters. Berlin, 1942.
 • Knapek (2012) — KNAPEK, Elżbieta, ‘Rękopisy średniowieczne w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie,’ Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, 57:2012, 9-47.
 • Knapiński (1993) — KNAPIŃSKI Ryszard, Iluminacje romańskiej Biblii Płockiej. 2nd ed., Lublin, 1993.
 • Knapiński (1996) — KNAPIŃSKI, Ryszard, ‘Musica Mundana et Instrumentalis Epilog interpretacji romańskiej miniatury z wyobrażeniem Dawida z muzykami w Biblii Płockiej,’ Biuletyn Historii Sztuki, 58:1996, 3‒4, 251‒267.
 • Koc, Muszyńska (1967) — KOCÓWNA, Barbara, MUSZYŃSKA, Krystyna (eds.), Inwentarz rękopisów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej. Sygn. 1-2051. Warszawa, 1967.
 • Koczerska (1979) — KOCZERSKA, Maria, ´Piętnastowieczne biografie Zbigniewa Oleśnickiego,’ Studia Źródłoznawcze, 24:1979, 5-24.
 • Kolak (1997) — KOLAK, Wacław, ‘Najstarsze zachowane inwentarze kościoła karmelitów w Krakowie “na Piasku”,’ Krakowski Rocznik Archiwalny, 3:1997, 85-98.
 • Kołakowska (2017) — KOŁAKOWSKA, Katarzyna, ‘Manuskrypty greckie w Polsce,’ Przegląd Uniwersytecki, 29:2017, 3, 31-32.
 • Kołoczek (1975) — KOŁOCZEK, Piotr, ‘Rękopisy prawnicze śląskich bibliotek klasztornych kanoników regularnych św. Augustyna,’ Studia Teologiczno Historyczne Śląska Opolskiego, 4:1974, 207‒225.
 • Konarska-Zimnicka (2009) — KONARSKA-ZIMNICKA, Sylwia, Taniec w Polsce średniowiecznej. Świadectwo źródeł pisanych. Kraków-Kielce, 2009.
 • Konik (2016) — KONIK, Marcin, ‘Życie muzyczne w dominikańskim konwencie Bożego Ciała we Lwowie,’ in: PATALAS, Aleksandra (ed.), Życie muzyczne w klasztorach dominikańskich w dawnej Rzeczpospolitej. Musica Iagellonica. Kraków, 2016, 153-180.
 • Kopera (1905a) — KOPERA, Feliks, ‘Miniatury rękopisów polskiego pochodzenia w Bibliotece Publicznej w Petersburgu,’ Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce, 7:1902–1905, szp. 48–78, 397–451, 559–582.
 • Kopera (1905b) — KOPERA, Feliks, ‘Oprawa srebrna Ewangeliarza Księżnej Anastazji żony Bolesława Kędzierzawego w Bibliotece Publicznej w Petersburgu,’ Sprawozdania Komisji doBadania Historii Sztuki w Polsce, 7:1902–1905, szp. 39–48.
 • Kopera (1925) — KOPERA, Feliks, Dzieje malarstwa w Polsce. Vol. 1: Średniowieczne malarstwo w Polsce. Ed. 2. Kraków, 1925.
 • Kopera, Lepszy (1926) — KOPERA, Feliks, LEPSZY, Leonard, Iluminowane rękopisy księgozbiorów oo. Dominikanów i oo. Karmelitów na Piasku w Krakowie. Zabytki Sztuki w Polsce, 2. Kraków, 1926.
 • Korn (1870) — Korn Otto, ‘Beiträge zur Kritik der hist. ev. des Juvencus I,’ [Pt.] 1: ‘Die Handschriften der historia euangelica in Danzig, Wolfenbüttel und Rom,’ in: Programm … des städtischen Gymnasiums zu Danzig. Danzig, 1870.
 • Korolec (1989) — KOROLEC, Jerzy Bartłomiej, ‘Biblioteki Lubelszczyzny w XV–XVIII wieku (Biblioteka Kanoników Regularnych w Kraśniku),’ in: KŁOCZOWSKI, Jerzy (ed.), Dzieje Lubelszczyzny. Vol. 6: Między Wschodem a Zachodem. Pt. 1: Kultura umysłowa. Warszawa, 1989, 97-106.
 • Korzeniowski (1910) — KORZENIOWSKI, Józef, ‘Zapiski z rękopisów Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu i innych bibliotek petersburskich. Sprawozdanie z podróży naukowych odbytych w 1891-1892 i w 1907 r.,’ Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, 11:1910.
 • Kowalczyk (1983) — KOWALCZYK, Maria, ‘Cuda jasnogórskie spisane w roku 1435,’ Analecta Cracoviensia, 15:1983, 319-329.
 • Kowalczyk (1987) — KOWALCZYK, Maria, ‘Postylla de tempore w rękopisie B 13 Biblioteki OO. Paulinów w Krakowie na Skałce,’ Studia Claromontana, 7:1987, 7-34.
 • Kowalczyk (2009) — KOWALCZYK, Agnieszka, ‘Biblioteka kanoników regularnych w Czerwińsku,’ Notatki Płockie, 54:2009, 1, 3-10.
 • Kowalczykówna (1969) — KOWALCZYKÓWNA, Maria, ‘Trzy zabytki prozy żakowskiej w rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 19:1969, 63-72.
 • Kowalczykówna (1979) — KOWALCZYKÓWNA, Maria, ‘Wróżby, czary i zabobony w średniowiecznych rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 29:1979, 5-18.
 • Kowalczykówna (1984/1985) — KOWALCZYKÓWNA, Maria, ‘Tańce i zabawy w świetle rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 34/35:1985, 71-89.
 • Kowalczykówna (2007) — KOWALCZYKÓWNA, Maria, ‘Przyczynek do opracowania zabytkowych opraw rękopisów Biblioteki Czartoryskich,’ Acta mediaevalia (Lublin), 20:2007, 153-162.
 • Kowalewicz (1965a) — KOWALEWICZ, Henryk, ‘Polska twórczość sekwencyjna wieków średnich,’ in: LEWAŃSKI, Julian, Średniowiecze. Studia o kulturze, t. II. Wrocław, Warszawa, Kraków, 1965.
 • Kowalewicz (1965b) — KOWALEWICZ, Henryk, ‘Średniowieczne zabytki języka polskiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu,’ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka, 5:1965, 69-164.
 • Kowalewicz (1973) — KOWALEWICZ, Henryk, ‘Średniowieczna poezja polskich żaków,’ Pamiętnik Literacki, 64:1973, 195-216.
 • Kowalewicz (1979) — KOWALEWICZ, Henryk, ‘Ładysław z Gielniowa, “Ad Cantica canticorum”. Rymowana parafraza Pieśni nad pieśniami,’ in: KOWALEWICZ, Henryk (ed.), Ze starych rękopisów. Silva Medii et Recentioris Aevi, 6, Warszawa, 1979.
 • Kowalewicz (1983) — KOWALEWICZ, Henryk (ed.), Najstarsze historie o częstochowskim obrazie Panny Maryi: XV i XVI wiek. Warszawa, 1983.
 • Kowalewicz, Kuraszkiewicz (1977) — KOWALEWICZ, Henryk, KURASZKIEWICZ, Władysław, ‘Polskie glosy w rękopisie “Kroniki” Wincentego Kadłubka (Biblioteka Narodowa, Baw. 29),’ Slavia Occidentalis, 34:1977, 143–153.
 • Kowalewicz, Morawski (1991) — KOWALEWICZ, Henryk, MORAWSKI, Jerzy, ‘Hymny polskie,’ Musica Medii Aevi, 8:1991, 10‒141.
 • Kowalów (1996) — KOWALÓW, Witold Józef, ‘Ksiądz Michał Stanisław Głowacki “Świętopełk” (1804-1846). Zapomniany bibliofil i bibliograf,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 66:1996, 393-402.
 • Kowalska-Urbankowa, Zbudniewek (1987) — KOWALSKA-URBANKOWA, Zofia, ZBUDNIEWEK, Janusz (eds.), ‘Katalog rękopisów biblioteki Paulinów w Krakowie na Skałce,’ Studia Claromontana, 8:1987, 269-499.
 • Kowalski (1908) — KOWALSKI, Gerhard, ‘Officiumtext des Immaculata-Festes in dem Breviarium Mogilense vom Jahr 1412,’ Cistercienser-Chronik, 20:1908, 370-374.
 • Kownacki (1820) — KOWNACKI, Hipolit, ‘O dawnych statutach polskich dotąd nie wydanych, w rękopiśmie starym do Józefa hr. Sierakowskiego należącym znayduiących się,’ Pamiętnik Warszawski, 6:1820, 18, 193–213.
 • Kozerska (1960) — KOZERSKA, Helena, Straty w zbiorze rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w czasie I i II wojny światowej. Warszawa, 1960.
 • Kozerska, Stummer (1963) — KOZERSKA, Helena, STUMMER, Wanda (eds.), Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Vol. 1. (Nos 1-262), Warszawa, 1963.
 • Kozłowska (1993) — KOZŁOWSKA, Anna, ‘Handschriftliche Mediaevalia in Polen,’ Scriptorium, 47:1993, 2, 204-226.
 • Kozłowska-Budkowa (1930) — KOZŁOWSKA-BUDKOWA Zofia, ‘Płockie zapiski o cudach z r. 1148,’ Kwartalnik Historyczny, 44:1930, 341-348.
 • Kozłowska-Budkowa (1957) — BUDKOWA, Zofia, ‘Księgozbiór polskiego uczonego z XII/XIII w.,’ Studia Źródłoznawcze, 1:1957, 109-118.
 • Kozłowska-Studnicka (1929) — KOZŁOWSKA-STUDNICKA, Janina, Katalog rękopisów polskich (poezyj) wywiezionych niegdyś do Cesarskiej Bibljoteki Publicznej w Petersburgu, znajdujących się obecnie w Bibljotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Kraków, 1929.
 • Krakowiak (2009) — KRAKOWIAK, Czesław, ‘Mszał z Kraśnika,’ in: Encyklopedia katolicka. Vol. 13, Lublin, 2009, col. 463.
 • Kristeller 4 (1989) — KRISTELLER, Paul O., Iter Italicum. Accedunt alia itinera. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the Renaissance in Italian and other libraries. Vol. 4: (Alia itinera II) Great Britain to Spain. London [etc.], 1989.
 • Kristeller 6 (1992) — KRISTELLER, Paul O., Iter Italicum. Accedunt alia itinera. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the Renaissance in Italian and other libraries. Vol. 6: (Italy III and alia itinera IV). Supplement to Italy (G-V), Supplement to Vatican and Austria to Spain. London [etc.], 1992.
 • Kristeller et al. (2007) — KRISTELLER, Paul O. [et al.] (eds.), Latin manuscript books before 1600 : A list of the printed catalogues and unpublished inventories of extant collections. 5th ed. Hannover, 2007.
 • Kubieniec (1999) — KUBIENIEC, Jakub, ‘Lamentacje chorałowe w krakowskich rękopisach liturgicznych od XI do XVIII w.,’ Muzyka, 54:1999, 1, 7-42.
 • Kubieniec (2000) — KUBIENIEC, Jakub, ‘Akwizgrański przekaz “Ade festa pretiosi”,’ Muzyka, 55:2000, 2, 81-88.
 • Kubieniec (2003) — KUBIENIEC, Jakub, ‘O krakowskim antyfonarzu z początku XII w.,’ Muzyka, 2003, 2, 17-29.
 • Kubieniec (2006) — KUBIENIEC, Jakub, Uniwersalizm i swoistość w średniowiecznych antyfonarzach krakowskich. Kraków, 2013.
 • Kubieniec (2007) — KUBIENIEC, Jakub, ‘The office of St. John the Almsgiver in Kraków,’ Musica Iagellonica, 4:2007, 5-18.
 • Kubieniec (2012) — KUBIENIEC, Jakub, ‘Średniowieczne rękopisy liturgiczne z archiwum jasnogórskiego,’ in: POŚPIECH, Remigiusz (ed.), Liturgia w klasztorach paulińskich w Polsce. Źródła i początki. Opole, 2012, 135-148.
 • Kubieniec (2013) — KUBIENIEC, Jakub, Secundum consuetudinem. Śpiew godzin kanonicznych w średniowiecznej metropolii gnieźnieńskiej. Kraków, 2013.
 • Kubieniec (2016) — KUBIENIEC, Jakub (ed.), Oficjum i Msza o św. Janie Jałmużniku. Kraków, 2016.
 • Kubieniec (2017) — KUBIENIEC, Jakub, ‘Polskie oficjum o św. Jakubie Starszym,’ Muzyka, 3:2017, 11-21.
 • Kucała (1985) — KUCAŁA, Marian, Jakuba Parkosza traktat o ortografii polskiej. Warszawa, 1985.
 • Kuhnke (1877) — KUHNKE, Rudolf, ‘Bericht über die auf der Bibliothek des Königlichen und Gröning’schen Gymnasiums zu Stargard in Pommern vorhandenen … Handschriften und alten Drucke,’ in: Programm des Königlichen und Gröning’schen Gymnasiums zu Stargard in Pomm. Stargard, 1877.
 • Kujot (1875) — KUJOT, Stanisław, Opactwo pelplińskie. Pelplin, 1875.
 • Kumor (1966) — KUMOR, Bolesław, Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubleskim, nr 2. Lublin 1966, and Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 13:1966, 171-268.
 • Kuna (1984) — KUNA, Hanna, ‘Z dziejów biblioteki klasztoru OO. Cystersów w Mogile od jej założenia do początków XVIII wieku,’ Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, 89:1984 Prace Bibliotekoznawcze, 2, 31-59.
 • Kupść (1957-1959) — KUPŚĆ, Bogumił, ‘Rękopisy średniowieczne odzyskane z Kanady,’ in: Encyklopedia Współczesna. Warszawa, 1957-1959, 5, 45-49.
 • Kuraś, Mrowiec (1967) — KURAŚ, Stanisław, MROWIEC, Karol (eds.), Katalog rękopisów muzycznych w Archiwum Norbertanek na Zwierzyńcu. Kraków, 1967.
 • Kuraś et al. (1967) — KURAŚ, Stanisław [et al.] (eds.), Katalog tymczasowy rękopisów archiwum i biblioteki opactwa norbertanek na Zwierzyńcu. Kraków, 1967.
 • Kuzmová (2003) — KUZMOVÁ, Stanislava, The Construction of the Image and Cult of Saint Stanislaus as a Holy Bishop from the Thirteenth to the Fifteenth Century. Budapest, 2003. [M.A. Thesis in Medieval Studies, Central European University].
 • Kürbis (1952) — KÜRBISÓWNA, Brygida, Studia nad Kroniką wielkopolską. Poznań, 1952.
 • Kwaśniewski (2013) — Andrzej Kwaśniewski, ‘Księgozbiór kapituły kieleckiej w świetle inwentarza z 1598 roku,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 99:2013, 43-92.
 • Kwilecka (1965) — KWILECKA, Irena, ‘Nieznany pisarz wielkopolski Tomasz Łysy ze Zbrudzewa,’ in: LABUDA, Gerard (ed.), Munera Poznaniensia. Księga pamiątkowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla uczczenia 600-lecia założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poznań, 1965, 207-233.

L

 • Labuda (1976) — LABUDA, Gerard, ‘Ewangeliarz emmeramski. Czas powstania w Ratyzbonie — czas przeniesienia do Krakowa,’ in: KUCZYŃSKI, Stefan K. (ed.), Cultus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury. Warszawa, 1976, 313-322.
 • Labuda, Secomska (2004a) — LABUDA, Adam S., SECOMSKA, Krystyna (eds.), Malarstwo gotyckie w Polsce. Warszawa, 2004.
 • Labuda, Secomska (2004b) — LABUDA, Adam S., SECOMSKA, Krystyna (eds.), Malarstwo gotyckie w Polsce. Vol. 2: Katalog zabytków. Dzieje sztuki polskiej, t. 2, cz. 3, Warszawa, 2004.
 • Labuda, Secomska (2004c) — LABUDA, Adam S., SECOMSKA, Krystyna (eds.), Malarstwo gotyckie w Polsce. Vol. 3: Album ilustracji. Dzieje sztuki polskiej, t. 2, cz. 3, Warszawa, 2004.
 • Larczyńska (2014) — LARCZYŃSKA, Agata, ‘De concilio. Późnośredniowieczne traktaty koncyliarystyczne w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej,’ in: KROPIDŁOWSKI, Z., SPYCHAŁA, D. (eds.), Studia z dziejów książki, prasy i bibliotek. Stan badań za lata 2010-2013. Bydgoszcz, 2014, 51-71.
 • Laskowski, Reczek (1968) — LASKOWSKI, Roman, RECZEK, Józef, Glosy polskie rękopisu Sermones de tempore et de sanctis Nr XV 32 biblioteki OO. Dominikanów w Krakowie z drugiej połowy XV wieku. Wrocław, 1968.
 • Lelewel (1826) — LELEWEL, Joachim, Bibliograficznych ksiąg dwoje. Vol. 1-2, Wilno, 1826.
 • Lemcke (1879) — LEMCKE, Hugo, ‘Die Handschriften und alten Drucke der Bibliothek des Marienstifts-Gymnasiums. 1. Die Handschriften der ehemaligen Camminer Dombibliothek,’ in: Programm der Marienstifts-Gymnasiums. Stettin, 1879.
 • Lenart (1984) — LENART, Emilian, ‘Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne w Bibliotece Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie: studium źródłoznawczo-liturgiczne = Antetridentina manuscripta liturgica in Bibliotheca Provinciae PP. Bernardinorum Cracoviae asservata: Dissertatio de fontibus liturgicis,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 48:1984, 133-179.
 • Lenart (1986) — LENART, Emilian, ‘Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych w Polsce od XV do XVIII wieku = Catalogus Bernardinorum manuscriptorum liturgicorum in Polonia ab XV ad XVIII saeculum,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 53:1986, 103-274.
 • Leniek (1907) — LENIEK, Jan, ‘Modlitwy czeskie z r. 1424,’ Materyały i Prace Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, 3:1907, 285-288.
 • Lepszy (1926) — LEPSZY, Leonard, ‘Miniaturzyści dominikańscy,’ Rocznik Krakowski, 20:1926, 117-133
 • Leszczyńska (1991) — LESZCZYŃSKA, Agnieszka, ‘Ślady trecenta w Poznaniu,’ Muzyka, 3:1991, 63-75.
 • Lewandowska (1993) — LEWANDOWSKA, Anna, ‘Księgozbiór religioznawczy i teologiczny Biblioteki Gimnazjalnej w Toruniu,’ Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich, 5:1993, 31-46.
 • Lewański (1965) — LEWAŃSKI, Julian, ‘Dramat i dramatyzacje liturgiczne w średniowieczu,’ Musica Medii Aevi, 1:1965, 96-174.
 • Lewański (1999) — LEWAŃSKI, Julian, Liturgiczne łacińskie dramatyzacje Wielkiego Tygodnia XI-XVI wiek. Kraków, 1965.
 • Librowski (1973) — LIBROWSKI, Stanisław, ‘Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce,’ in: Encyklopedia katolicka. Vol. 1, Lublin, 1985, col. 880.
 • Lichański (1993) — LICHAŃSKI, Jakub Zdzisław, ‘Średniowieczne rękopisy astrologiczne w zbiorach Biblioteki Narodowej,’ Rocznik Biblioteki Narodowej, 26:1993, 5-24.
 • Lipiński (1999) — LIPIŃSKI, Ireneusz (ed.), Katalog dokumentów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Dokumenty z lat 1276-1979. Wrocław, 1999.
 • Lisiecki (1905a) — LISIECKI, Arkadiusz, ‘Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu aż do wieku XV włącznie,’ Przegląd Kościelny 1905, 7, 285-296.
 • Lisiecki (1905b) — LISIECKI, Arkadiusz, ‘Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu aż do wieku XV włącznie,’ Przegląd Kościelny 1905, 8, 47-56.
 • Lisiecki (1905c) — LISIECKI, Arkadiusz, ‘Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu aż do wieku XV włącznie,’ Przegląd Kościelny 1905, 8, 119-127.
 • Lorentz (1962) — LORENTZ, Stanisław, ‘Dzieje Muzeum Narodowego w Warszawie,’ Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, 6:1962, 7-132.

Ł

 • Łatak (1999) — ŁATAK, Kazimierz, ‘Biblioteka klasztorna,’ in: ŁATAK, Kazimierz (ed.), Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca XVI wieku. Ełk, 1999, 219-242.
 • Łatak (2002) — ŁATAK, Kazimierz, ‘Biblioteka kanoników regularnych laterańskich w Krakowie do końca XVI wieku,‘ Echa Przeszłości, 3:2002, 27-47.
 • Łatak (2007) — ŁATAK, Kazimierz, ‘Późnośredniowieczny ceremoniał pogrzebowy prepozytów generalnych kongregacji krakowskiej Kanoników Regularnych Laterańskich,’ Echa Przeszłości, 8:2007, 57-65.
 • Łoś (1907) — ŁOŚ, Jan, ‘Jakóba, syna Parkoszowego traktat o ortografii polskiej,’ Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, 2:1907, 379-425.
 • Łoś (1912a) — ŁOŚ, Jan, ‘Mammotrekt z r. 1471,’ Materyały i Prace Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, 5:1912, 1-172.
 • Łoś (1912b) — ŁOŚ, Jan, ‘Dwa teksty staropolskie,’ Materyały i Prace Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, 5:1912, 423-443.
 • Łuszczkiewicz (1896) — ŁUSZCZKIEWICZ, Władysław, ‘Wiadomości o miniaturzyście kodeksów kapituły krakowskiej Janie Złotkowskim,’ Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, 5:1896, XXXIX.
 • Łukaszewski (2015) — ŁUKASZEWSKI, Jakub, ‘Odnalezione fragmenty najstarszego kodeksu rękopiśmiennego z klasztoru cystersów w Łeknie-Wągrowcu,’ Biblioteka, 2015, 19 , 31-45.

M

 • Maciejewska (1959) — MACIEJEWSKA, A., Graduał klarysek gnieźnieńskich z 1418 r. Poznań, 1959 [typescript].
 • Maciejewski (1962) — MACIEJEWSKI, Tadeusz, ‘Z badań dawnej kultury muzycznej w Polsce,’ Ruch Muzyczny, 20:1962, 21.
 • Maciejewski (1971) — MACIEJEWSKI, Tadeusz, ‘Mandatum z Graduału Sandomierskiego,’ Muzyka, 4:1971, 86-90.
 • Maciejewski (1973) — MACIEJEWSKI, Tadeusz, ‘Graduał z Chełmna,’ Musica Medii Aevi, 4:1973, 165–245.
 • Maciejewski (1977) — MACIEJEWSKI, Tadeusz, ‘Graduał Bolesława II Mazowieckiego,’ Musica Medii Aevi, 6:1977, 7-34.
 • Maciejewski (1978) — MACIEJEWSKI, Tadeusz, ‘Piosenka żakowska “Ad festa...”. Próba rekonstrukcji,’ Muzyka, 23:1978, 3, 85-88.
 • Maciejewski (1988) — MACIEJEWSKI, Tadeusz, ‘Rękopisy muzyczne z biblioteki opactwa kanoników regularnych w Czerwińsku,’ Muzyka, 1988, 2, 65-102.
 • Maisel (1979) — MAISEL, Witold (ed.), ‘Kodeks przywilejów Poznania z XIV wieku,’ Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski, 13:1979, 139–180.
 • Majcher-Węgrzynek (1990) — MAJCHER-WĘGRZYNEK, Alicja, Katalog dokumentów pergaminowych Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Tarnów, 1990.
 • Majchrowski (1994) — MAJCHROWSKI Marcin, ‘Powiązania „Zlleluia” przypisywanego Mikołajowi Radomskiemu z chanson „Bon jour, bon mois” Guillaume’a Dufaya,’ Muzyka, 2:1994, 87-88.
 • Majchrzak (1978) — MAJCHRZAK, Józef, ‘Kodeks Mikołaja z Koźla i zawarte w nim elementy folklorystyczno-muzyczne,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 33:1978, 1, 19-32.
 • Malej (1961) — MALEJ, Witold, ‘Biblioteka Archidiecezjalna w Warszawie,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 11:1961, 284-297.
 • Malik-Gumińska (1972) — MALIK-GUMIŃSKA, Bronisława, ‘Kodeks emmeramski. Zagadnienia czasu powstania, ikonografii i treści miniatur,’ Folia Historiae Artium, 8:1972, 5-42.
 • Manikowska (2016) — MANIKOWSKA, Halina (ed.), Księga odpustów wrocławskich. Warszawa, 2016.
 • Mańkowska (1971) — MAŃKOWSKA, Helena, ‘Biblioteka Uniwersytecka KUL 1918–1970. Sekcja rękopisów,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 23:1971, 140-146.
 • Marciniak (1993) — MARCINIAK, Nina, Średniowieczna książka rękopiśmienna. Katalog wystawy. Malbork, 1993.
 • Markowski (1961) — MARKOWSKI, Mieczysław, ‘La réplique d’André de Kokorzyn au “Principium” de Jean de Kluczbork du ms. de la Bibl. de l’Univ. de Wrocław I Q 376,’ Medievalia Philosophica Polonorum, 10:1961, 50-54.
 • Markowski (1990) — MARKOWSKI, Mieczysław, Astronomica et astrologica Cracoviensia ante annum 1550. Firenze, 1990.
 • Markowski, Włodek (1974) — MARKOWSKI, Mieczysław, WŁODEK, Zofia, Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum quae in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Wrocław, 1974.
 • Maroń (1974) — MAROŃ, Franciszek, ‘Archiwum Diecezjalne w Katowicach — jego początki, dzieje i obecny stan,’ Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 7:1974, 5-24.
 • Marszalska (1999) — MARSZALSKA, Jolanta M., Najcenniejsze zabytki piśmiennictwa w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Tarnów, 1999.
 • Marszalska (2007) — MARSZALSKA, Jolanta M., Biblioteka opactwa Cystersów w Szczyrzycu do końca XIX stulecia. Dziedzictwo wieków. Tarnów, 2007.
 • Marszałkowski (2017) — MARSZAŁKOWSKI, Mateusz F., ‘Rozpoznanie grupy rękopisów ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie w świetle najnowszych badań,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, RACZKOWSKI, Juliusz (eds.), Claritas et consonantia. Funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci. Toruń–Warszawa, 2017, s. 373–388.
 • Marszałkowski (2018) — MARSZAŁKOWSKI, Mateusz F., ‘Doberaner Handschriften in der Bibliothek des Priesterseminars in Pelplin,’ in: WEILANDT, Gerhardt (ed.), Die Ausstattung des Doberaner Münsters. Kunst im Kontex. Edition Mare Balticum, 2, Petersberg, 2017, 185–189.
 • Matusik (1965) — MATUSIK, Leokadia, ‘Niektóre aspekty dziejów klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku a zagadnienie “Psałterza Floriańskiego”,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 20:1965, 3, 277-317.
 • Matusik (1973) — MATUSIK, Leokadia, ‘Związki wrocławskiego opactwa Na Piasku z Polską centralną w okresie średniowiecza,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 28:1973, 2, 229-259.
 • Mews (1997) — MEWS Constant J., ‘Two unnoticed manuscripts in Poland copied before 900: Gregory’s Regula pastoralis in anglo-saxon minuscule in Warsaw and an uncial NewTestament in Cracow,’ Scriptorium, 51:1997, 2, 304-313. [review by: J. Gromadzki, J. Soszyński in: Scriptorium, 54:2000, 2, 342-343]
 • Mews (2002) — MEWS, Constant J., ‘Manuscripts in Polish libraries copied before 1200 and the expansion of Latin Christendom in the eleventh and twelfth centuries,’ Scriptorium, 56:2002, 1, 80-118.
 • Mędrek (1975) — MĘDREK, Henryk, ‘Iluminacje Graduału L. 13 w Bibliotece Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Studia Pelplińskie, 6:1975, 297-313.
 • MGH SS XXIII (1874) — Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. Vol. XXIII. PERTZ, G. H. (ed.), Hannoverae, 1874.
 • Miazga (1976) — MIAZGA, Tadeusz, Die Melodien des einstimmigen Credo der Roemisch Katholischen lateinischen Kirche. Eine Untersuchung der Melodien in den handschriftlichen Ueberlieferungen mit besonderer Beruecksichtigung der polnischen Handschriften. Graz, 1976.
 • Miazga (1977) — MIAZGA, Tadeusz, Antyfonarz kielecki z 1372 r. pod względem muzykologicznym. Graz, 1977.
 • Miazga (1980) — MIAZGA, Tadeusz, Graduał Jana Olbrachta. Studium muzykologiczne. Graz, 1980.
 • Michalski (2017) — MICHALSKI, Wojciech, ‘Kronika Dzierzwy z kolekcji historycznej Macieja z Grodziska. Krótko o cennym zabytku średniowiecznego dziejopisarstwa i jego kulturowym znaczeniu,’ Bibliotekarz Lubelski, 60:2017, 49-68.
 • Michalski, Sinko (1917) — MICHALSKI, Konstanty, SINKO, Tadeusz, Przyczynki z kodeksu mogilskiego do dziejów oświaty w Polsce w XV w. Kraków, 1917.
 • Michałowska (1995) — MICHAŁOWSKA, Teresa, Średniowiecze. Warszawa, 1995.
 • Milde (1986) — MILDE, Wolfgang, ‘Lateinische Handschriften der ehemaligen Preussischen Staatsbibliothek Berlin in der Biblioteka Jagiellońska Krakau,’ Codices manuscripti, 12:1986, Heft 2, 85-89.
 • Miodońska (1960) — MIODOŃSKA, Barbara, ‘Związki polsko-czeskie w dziedzinie iluminatorstwa na przełomie XIV i XV wieku,’ Pamiętnik Literacki, 51:1960, 3-4, 153-202.
 • Miodońska (1964) — MIODOŃSKA, Barbara, ‘Graduał Anny Grabowskiej,’ in: KOPFFOWA, Maria [et al.] (eds.), Sztuka w Krakowie w latach 1350-1550. Wystawa urządzona w sześćsetną rocznicę założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 1964, 110-111.
 • Miodońska (1967) — MIODOŃSKA, Barbara, Iluminacje krakowskich rękopisów z I połowy w. XV w Archiwum Kapituły Metropolitalnej na Wawelu. Kraków, 1967.
 • Miodońska (1968) — MIODOŃSKA, Barbara, ‘Iluminacje graduału bernardyńskiego fundacji Odrowążów,’ Rocznik Krakowski, 39:1968, 39-62.
 • Miodońska (1983) — MIODOŃSKA, Barbara, Miniatury Stanisława Samostrzelnika. Warszawa, 1983.
 • Miodońska (1993) — MIODOŃSKA, Barbara, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540. Warszawa, 1993.
 • Miodońska (1995) — MIODOŃSKA, Barbara, ‘Kodeksy iluminowane benedyktynów tynieckich. Wieki XIV-XV. (Uwagi historyka sztuki),’ in: ŻUROWSKA, Klementyna (ed.), Benedyktyni tynieccy w średniowieczu. Materiały z sesji naukowej. Wawel – Tyniec, 13-15 października 1994. Kraków, 1995, 243-260.
 • Miodońska (2006) — MIODOŃSKA, Barbara, Miniatury Mszału Erazma Ciołka. Warszawa, 2006.
 • Misiarczyk (2017) — MISIARCZYK, Leszek, Ewangeliarz księżnej Anastazji. Warszawa, 2017.
 • MKKP (2004) — SKRZYDLEWSKA, Beata (ed.), Muzea Kościoła katolickiego w Polsce. Informator. Kielce, 2004.
 • Mocarski (1927) — MOCARSKI, Zygmunt, O Książnicy Miejskiej imienia Kopernika w Toruniu. Toruń, 1927.
 • Mocarski (1929) — MOCARSKI, Zygmunt, ‘Książnica Miejska im. Kopernika w Toruniu 1923-1928,’ in: WIERCZYŃSKI, Stefan (ed.), Bibljoteki wielkopolskie i pomorskie. Poznań, 1929, 273-282.
 • Modlińska-Piekarz (2002) — MODLIŃSKA-PIEKARZ, Angelika (ed.), ‘Informator o zbiorze rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 96:2002, 57-74.
 • Modlińska-Piekarz (2004) — MODLIŃSKA-PIEKARZ, Angelika, ‘Piętnastowieczny kodeks rękopiśmienny z listami i mowami Eneasza Sylwiusza Piccolominiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościele, 81:2004, 169-197.
 • Morawska (1994) — MORAWSKA, Katarzyna, Historia muzyki polskiej, t. 2, Renesans 1500-1600. Warszawa, 1994.
 • Morawska (1998) — MORAWSKA, Katarzyna, Średniowiecze, cz. 2: 1320-1500. Historia Muzyki Polskiej. Vol. 1. Warszawa, 1998.
 • Morawska (1999) — MORAWSKA, Katarzyna, ‘Rękopis 3910 z Biblioteki Czartoryskich w Krakowie jako źródło do teorii muzyki w Polsce z XV-XVI wieku,’ in: WOŹNIAK-STANKIEWICZ, Małgorzata [et al.] (eds.), Muzykolog wobec dzieła muzycznego. Zbiór prac dedykowanych Doktor Elżbiecie Dziębowskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Kraków 1999, 27-47.
 • Morawski (1965a) — MORAWSKI, Jerzy, ‘Hebrajskie fragmenty ekfonetyczne w rkp. 158 z Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu,’ Muzyka, 2:1965, 59‒64.
 • Morawski (1965b) — MORAWSKI, Jerzy, ‘Inskrypcje teoretyczne w trzynastowiecznych rękopisach cystersów śląskich,’ Muzyka, 4:1965, 3‒5.
 • Morawski (1966) — MORAWSKI, Jerzy, ‘Uwagi o wielogłosowej praktyce wykonawczej na Śląsku,’ Muzyka, 1:1966, 45-53.
 • Morawski (1973a) — MORAWSKI, Jerzy, ‘De accentibus epistolarium. Z badań nad recytatywem liturgicznym w Polsce (I),’ Muzyka, 18:1973, 1, 15-31.
 • Morawski (1973b) — MORAWSKI, Jerzy, ‘De accentibus epistolarium. Z badań nad recytatywem liturgicznym w Polsce (I),’ Muzyka, 18:1973, 2, 18-42.
 • Morawski (1973c) — MORAWSKI, Jerzy, Polska liryka muzyczna w średniowieczu. Repertuar sekwencyjny cystersów (XIII–XVI w.). Warszawa, 1973.
 • Morawski (1977) — MORAWSKI, Jerzy, ‘Notacja muzyczna sekwencjarzy cysterskich,’ Musica Medii Aevi, 6:1977, 42‒64.
 • Morawski (1984) — MORAWSKI, Jerzy (ed.), Sekwencje cysterskie. Źródła do historii muzyki polskiej. Vol. XXIX. Kraków, 1984.
 • Morawski (1987) — MORAWSKI, Jerzy, ‘Recherches sur les variantes régionales dans le chant grégorien,’ Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 30:1988, 1, 403-414.
 • Morawski (1992) — MORAWSKI, Jerzy, ‘Versiculus. Z badań nad recytatywem liturgicznym w Polsce,’ Muzyka, 4:1992, 3-59.
 • Morawski (1995) — MORAWSKI, Jerzy, ‘Pater Noster. Z badań nad recytatywem liturgicznym w Polsce,’ Muzyka, 40:1995, 4, 3‒41.
 • Morawski (1996) — MORAWSKI, Jerzy, Recytatyw liturgiczny. T. XI, Historia muzyki polskiej. Warszawa, 1996.
 • Morawski (2006) — MORAWSKI, Jerzy, Średniowiecze, część pierwsza, do roku 1320. T. I, Historia muzyki polskiej. Warszawa, 2006.
 • Moser (1923) — MOSER, Hans Joachim, Geschichte der deutschen Musik. Vol. 1. Stuttgart-Berlin, 1923.
 • MPH 1 (1864) — Monumenta Poloniae Historica. Vol. 1. Lwów, 1864 (repr. Warszawa, 1961).
 • MPH s.n. 2 (1952) — MALECZYŃSKI, Karol (ed.), Anonima tzw. Galla Kronika czyli dzieje książąt i władców polskich / Galli Anonymi Cronicae et gesta ducum sive principum Poloniae. Monumenta Poloniae Historica, Series Nova, 2. Kraków, 1952.
 • MPH s.n. 5 (1978) — KOZŁOWSKA-BUDKOWA, Zofia (ed.), Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz. Monumenta Poloniae Historica, Series Nova, 5, Warszawa, 1978.
 • Mráčková (2004) — MRÁČKOVÁ, Lenka, ‘Części mszalne z określeniem „sociorum” w kodeksie Speciálník: studium polifonii końca XV wieku w Czechach,’ Muzyka, 2:2004, 89-110.
 • Mroczko (1961) — MROCZKO, Teresa, ‘Ze studiów nad Apokalipsą wrocławską,’ in: LEWAŃSKI, Julian (ed.), Średniowiecze. Studia o kulturze. Vol. 1, Warszawa, 1661, 93-171.
 • Mroczko (1966) — MROCZKO, Teresa, ‘Ilustracje Apokalipsy na wrocławskim Komentarzu Aleksandra O.F.M.,’ Rocznik Historii Sztuki, 4:1966, 7–45.
 • Mroczko (1969) — MROCZKO, Teresa, ‘Geneza ikonografii Apokalipsy Wrocławskiej,’ Rocznik Historii Sztuki, 7:1969, 47–106.
 • Mrozowicz (1988) — MROZOWICZ, Wojciech, ‘Stan opracowania książki rękopiśmiennej ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu,’ Roczniki Biblioteczne, 32:1988, 1, 93-106.
 • Mrozowicz (2003) — MROZOWICZ, Wojciech, Cronica monasterii canonicorum regularium (S. Augustini) in Glacz / Kronika klasztoru kanoników regularnych (św. Augustyna) w Kłodzku. Wratislaviae, 2003.
 • Murawiec (1994) — MURAWIEC, Wiesław Franciszek, ‘Księgozbiory krakowskie zakonu Braci Mniejszych – bernardynów i reformatów – w świetle not proweniencyjnych w XVI-XVIII w.,’ Folia Historica Cracoviensia, 2:1994, 41-59.
 • Murawiec (2000) — MURAWIEC, Wiesław Franciszek, ‘Początki biblioteki konwentu krakowskiego pod wezwaniem św. Bernardyna ze Sieny,’ Folia Historica Cracoviensia, 7:2000, 93-111.
 • Muszyńska (1966) — MUSZYŃSKA, Krystyna, ‘Rękopisy średniowieczne w zbiorach Biblioteki Narodowej,’ Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej, 1966, 2, 5-9.
 • Muszyńska (1974) — MUSZYŃSKA, Krystyna, ‘Jeszcze jeden odzyskany rękopis,’ Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej, 1974, 3, 16–18.
 • Muszyńska (1988) — MUSZYŃSKA, Krystyna, ‘Oprawa Sakramentarza tynieckiego,’ Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej, 1988, 3–4, 28–30.
 • Mužiková (1965) — MUŽIKOVÁ, Růžena, ‘Musica instrumentalis v traktatu Pavla Žídka z Prahy,’ Miscellanea Musicologica, 18:1965, 85-116.

N

 • Nadolny (2010) — NADOLNY, Anastazy, ‘Najstarsze rękopisy cysterskie w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ in: SŁYSZEWSKA, Alicja [et al.] (eds.), Biblioteki i skryptoria cysterskie na Pomorzu. Pelplin 23–25 maja 2008. Pelplin, 2010, 75–90.
 • Naumow-Kaszlej (2004) — NAUMOW, Aleksander E., KASZLEJ, Andrzej (eds.), Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce. Katalog. Ed. 2. Kraków, 2004.
 • Neymanowa et al. (1964) — NEYMANOWA, Zofia [et al.] (eds.), Muzeum w Sieradzu. Zbiory i działalność. Łódź, 1964.
 • Niegowski (2002) — NIEGOWSKI, Krzysztof, ‘XV-wieczny antyfonarz ms. 48 z Archiwum Kapituły Katedralnej na Wawelu w świetle tradycji europejskiej,’ Saeculum Christianum, 9:2002, 2, 111-129
 • Nierzwicki (1999) — NIERZWICKI, Krzysztof, ‘Rękopisy kartuskiego klasztoru Paradisus Beatae Mariae na Kaszubach,’ in: LORENZ, S., POTKOWSKI, E. (eds.), Kartuzi. Teksty - książki - biblioteki. Warszawa, 1999, 117-135.
 • Nierzwicka (2002) — NIERZWICKA, Magdalena, ‘Iluminacje rękopisów dawnego opactwa cystersów pelplińskich. Średniowieczne kodeksy ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ in: DEKAŃSKI, Dariusz [et al.] (eds.), Pelplin: 725 rocznica powstania opactwa cysterskiego. Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Pelplinie w dniach 21-23 września 2001 r. Pelplin-Tczew, 2002, 169–197.
 • Nierzwicka (2003) — NIERZWICKA, Magdalena, ‘Skarby ze skryptorium. Iluminacje rękopisów dawnego opactwa cystersów pelplińskich. Średniowieczne kodeksy ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Kociewski Magazyn Regionalny, 2003, 42, 26–31.
 • Nierzwicki (2001) — NIERZWICKI, Krzysztof, Biblioteki kartuzji kaszubskiej oraz jej konwentów filialnych w Berezie Kartuskiej i Gidlach. Pelplin 2001.
 • Nir (1976) — NIR, Roman, ‘Rękopisy liturgiczne Biblioteki PP. Norbertanek w Imbramowicach,’ Ruch Biblijny i Liturgiczny, 29:1976, 1, 47-53.
 • Nir (1977) — NIR, Roman, ‘Średniowieczne rękopisy medyczne w Bibliotece Pelplińskiej,’ Archiwum Historii Medycyny, 40:1977, 3, 345–348.
 • Nir (1977a) — NIR, Roman, ‘Informator o bibliotekach kościelnych w Polsce,’ Chrześcijanin w świecie, 1977, 56/57, 199-227.
 • Nir (1977b) — NIR, Roman, ‘Informator o muzeach kościelnych w Polsce,’ Chrześcijanin w świecie, 1977, 59/60, 191-206.
 • Nir (1978a) — NIR, Roman, ‘Rękopisy w Bibliotece Diecezjalnej w Częstochowie,’ Częstochowskie Studia Teologiczne, 6:1978, 301–312.
 • Nir (1978b) — NIR, Roman, ‘Rękopisy filozoficzne Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Studia Gdańskie, 3:1978, 185–213.
 • Nir (1978c) — NIR, Roman, ‘Rękopisy muzyczne w bibliotece OO. Cystersów w Szczyrzycy,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 37:1978, 233-247.
 • Nir (1978d) — NIR, Roman, ‘Rękopisy prawnicze Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Prawo Kanoniczne, 21:1978, 3–4, 217–235.
 • Nir (1980a) — NIR, Roman, ‘Katalog rękopisów Biblioteki Seminarium Duchownego w Kielcach,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 40:1980, 329-400; 41:1980, 91-126.
 • Nir (1980b) — NIR, Roman, ‘Rękopisy kaznodziejskie w Bibliotece Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ in: WOJDECKI, Waldemar (ed.), Studia z historii kaznodziejstwa i homiletyki. Vol. 2, Warszawa, 1980, 290–322.
 • Nowack (1932) — NOWACK, Alfons, Führer durch das Erzbischöfliche Diözesenmuseum Breslau. Breslau, 1932.
 • Nowak, Ogierman (2005) — NOWAK, Janusz Tadeusz, OGIERMAN, Leonard (ed.), Zespół muzealny i biblioteczny klasztoru Ojców Paulinów w Krakowie na Skałce. Kraków, 2005.
 • Nowak, Turdza (2000) — NOWAK, Janusz Tadeusz, TURDZA, Witold, Skarby krakowskich klasztorów. Vol. 1. Kraków, 2000.
 • Nowak, Turdza (2012) — NOWAK, Janusz Tadeusz, TURDZA, Witold, Skarby krakowskich klasztorów. Vol. 2. Kraków, 2012.
 • Nowodworski (1959) — NOWODWORSKI, Witold, ‘Rękopis Jana Dąbrówki czy rękopis lubiński? (Problem proweniencji rękopisu nr 3002 Biblioteki Narodowej w Warszawie),’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 1:1959, 1, 60-72.
 • Nowowiejski (1930) — NOWOWIEJSKI, Antoni Julian, Płock. Monografja historyczna. 2nd ed., Płock, 1931.

O

 • Obertyński (1930) — OBERTYŃSKI, Zdzisław, Pontificale arcybiskupa lwowskiego Jana Rzeszowskiego w Bibliotece Kapitulnej w Gnieźnie. Lwów 1930.
 • Obertyński (1956) — OBERTYŃSKI, Zdzisław, ‘Fletnia Jubala i młotki Pitagorasa. Próba uzupełnienia i interpretacji Biblii płockiej,’ Biuletyn Historii Sztuki, 18:1956, 4, 457‒463.
 • Obertyński (1961) — OBERTYŃSKI, Zdzisław, ‘Pontyfikały krakowskie XV w.,’ Prawo Kanoniczne, 4:1961, 1-4, 335-414.
 • Obertyński (1977) — OBERTYŃSKI, Zdzisław, Pontyfikał krakowski z XI wieku = Pontificale Cracoviense saeculi XI. Lublin, 1977.
 • Obruśnik (1997) — OBRUŚNIK, Andrzej Efrem, ‘Muzeum Prowincjonalne Ojców Bernardynów w Leżajsku,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 67:1997, 65-96.
 • Obruśnik (2006) — OBRUŚNIK, Andrzej Efrem, ‘Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych w okresie gotyku,’ in: MURAWIC, Wiesław Franciszek, MUSKUS, Damian Andrzej (eds.), Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo. bernardynów w Polsce (1453–2003). Kalwaria Zebrzydowska, 2006, 565-587.
 • Olejniczak, Pietrowicz (2008) — OLEJNICZAK, Bernard, PIETROWICZ, Joanna (eds.), Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sygn. 1-1950). Warszawa, 2008.
 • Oliński (1997) — OLIŃSKI, Piotr, Cysterskie nekrologi na Pomorzu Gdańskim od XIII do XVII wieku. Toruń, 1997.
 • Olszewski, Rubczyński (2016) — OLSZEWSKI, Mikołaj, RUBCZYŃSKI, Witold, Matthaeus de Cracovia. Rationale divinorum operum. Corpus Philosophorum Polonorum, Series Medievalis, Varsaviae, 2016.
 • Ostrowski (1929) — OSTROWSKI, Jozafat, ‘Bibljoteka klasztoru benedyktynów w Lubiniu,’ in: WIERCZYŃSKI, Stefan (ed.), Bibljoteki wielkopolskie i pomorskie. Poznań, 1929, 169-190.
 • Oszajca (2009) — OSZAJCA, Elżbieta, ‘Konserwacja rękopisu “Mszał z Kraśnika” (ok. 1400 r.), inkunabułów i starodruków ze zbiorów Biblioteki Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie,’ Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2009, 1/2 (28/29), 79-91; Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 93:2010, 163-173.

P

 • Pabin (1980) — PABIN, Władysław Andrzej, ‘Książka rękopiśmienna w środowisku bernardyńskim do połowy XVI wieku. Zarys problematyki księgoznawczej,’ Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, 4:1980, 91-105.
 • Pająk (1977) — PAJĄK, Julian, Rękopis liturgiczno-muzyczny Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie sygn. 18/RL, promotor ks. prof. dr hab. K. Mrowiec. Lublin, 1977.
 • Pajda (1997) — PAJDA, Zbigniew, ‘Rękopis L.XV.8 z Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie,’ Przegląd Tomistyczny, 6/7:1997, 443-489.
 • Pasierb (1978) — PASIERB, Janusz St., ‘Sztuka,’ in: CIEMNOŁOŃSKI, Janusz, PASIERB, Janusz St., Pelplin. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1978.
 • Pasierb (1993) — PASIERB, Janusz St., Pelplin i jego zabytki. Pelplin, 1993.
 • Patykiewicz (1969) — PATYKIEWICZ, Walenty, ‘Powstanie Archiwum Diecezjalnego w Częstochowie,’ Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne, 43:1969, 91-94.
 • Pawlak (1966) — PAWLAK, Ireneusz, ‘Graduał klarysek gnieźnieńskich z 1418 roku jako dokument kultury muzycznej Gniezna,’ Nasza Przeszłość, 24:1996, 135-141.
 • Pawlik (1973) — PAWLIK, Krzysztof, ‘Biblioteka otmuchowsko-nyskiej kapituły kolegiackiej w średniowieczu,’ Roczniki Biblioteczne, 17:1973, 557-605.
 • Päsler (2000) — PÄSLER, Ralf G., Katalog der mittelalterlichen deutschsprachigen Handschriften der ehemaligen Staats- und Universitätsbibliothek Königsberg. MEVES, Uwe (ed.), Schriften des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte, 15, München, 2000.
 • Perz (1968) — PERZ, Mirosław, ‘Nieznany polski traktat chorałowy Marka z Płocka (1518),’ Muzyka, 13:1968, 4, 75-80.
 • Perz (1971) — PERZ, Mirosław, ‘Starosądecki urywek motetów średniowiecznych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (II poł. XIII w.),’ Muzyka, 1:1971, 77-82.
 • Perz (1989) — PERZ, Mirosław, ‘Sulle tracce del „canzoniere di Cracovia” del 1470 circa. Il frammento n. 8a della Biblioteca Jagiellonica a Cracovia (=PL-Kj8a),’ in: VAVALLINI, Ivano (ed.), Studi in onore di Giuseppe Vecchi. Modena, 1989, 235-246.
 • Perz (1990) — PERZ, Mirosław, ‘Corrections and addenda relating to fragment no. 8a/PL-Kj8a in the Jagiellonian Library,’ Muzyka, 2:1990, 108-110.
 • Perz (1990) — PERZ, Mirosław, ‘Sprostowania i uzupełnienia dotyczące fragmentu Biblioteki Jagiellońskiej nr 8a (PL-KJ8a),’ Muzyka, 2:1990, 107-108.
 • Perz (1990) — PERZ, Mirosław, ‘Wawelska przeszłość muzyczna – mity i domniemana rzeczywistość,’ Muzyka, 4:1990, 3-15.
 • Perz (1992) — PERZ, Mirosław, ‘Kontrafaktury ballad w rękopisie Krasińskich nr 52 (PL-Wn8054),’ Muzyka, 4:1992, 89-111.
 • Pezda (2011) — PEZDA, Janusz, ‘“Volumen hoc deest. Volumen hoc desideratur”. O brakach w zasobie rękopisów Biblioteki Książąt Czartoryskich,’ Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie, 4:2011, 115-167.
 • Piechota (2006/2007) — PIECHOTA, G., ‘Mikołaj z Kościana i jego księgozbiór,’ Folia Bibliologica, 48/49:2006/2007, 25-39.
 • Piechota (2008) — PIECHOTA, Grażyna, ‘Rękopis nr 2 Biblioteki Seminarium Duchownego Księży Marianów w Lublinie,’ Folia Bibliologica, 50:2008, 9-29.
 • Piekosiński (1889) — PIEKOSIŃSKI, Franciszek, ‘Najdawniejsze inwentarze skarbca kościoła N.P. Maryi w Krakowie z XV w.,’ Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, 4:1889, 2, 64-79.
 • Pieńkowska (1951) — PIEŃKOWSKA, Helena, ‘Średniowieczna pracownia miniatorska w Krakowie,’ Rocznik Krakowski, 32:1951, 2, 45-60.
 • Pietras (1984) — PIETRAS, Leander Tadeusz, ‘Recepcja książki teologiczno-moralnej u paulinów jasnogórskich w XV wieku,’ Studia Claromontana, 5:1984, 179-294.
 • Pietrusińska (1971) — PIETRUSIŃSKA, Maria (ed.), ‘Katalog zabytków i bibliografia,’ in: WALICKI, Michał (ed.), Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII w. Vol. 2, Warszawa, 1971, 714-716.
 • Pietrzkiewicz (2000) — PIETRZKIEWICZ, ‘Konwent kanoników regularnych w Krakowie i jego kontakty intelektualne w XV i XVI wieku w świetle biblioteki klasztornej,’ in: DERWICH, Marek, POBÓG-LENARTOWICZ, Anna (eds.), Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie w dniach 6-8 V 1999. Wrocław-Opole, 2000, 407-418.
 • Pietrzkiewicz (2001) — PIETRZKIEWICZ, Iwona, ‘Książka jako świadectwo kultury krakowskiego konwentu kanoników regularnych na przestrzeni XVI–XVIII wieku,’ Rocznik Gdański 61:2001, 2, 125-135.
 • Pietrzkiewicz (2003a) — PIETRZKIEWICZ, Iwona, Biblioteka kanoników regularnych w Krakowie w XV i XVI wieku. Kraków, 2003.
 • Pietrzkiewicz (2003b) — PIETRZKIEWICZ, Iwona, ‘Księgozbiór kanonickiej Biblioteki Bożego Ciała w XV i XVI w.,’ Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, 21:2003, 9-21.
 • Pietrzkiewicz (2004) — PIETRZKIEWICZ, Iwona, ‘Źródła do badań bibliotek kanoników regularnych na terenie Rzeczypospolitej, Śląska i w Wielkim Księstwie Litewskim,’ in: GWIOŹDZIK, Jolanta, RÓŻYCKI, Edward (eds.), Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI-XX wiek). Paralele i różnice. Katowice, 2004.
 • Pikulik (1966) — PIKULIK, Jerzy, ‘Sekwencje polskie,’ Musica Medii Aevi, 4:1973, 33-34.
 • Pikulik (1969) — PIKULIK, Jerzy, ‘Sekwencje Notkera Balbulusa w polskich rękopisach muzycznych,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 18:1969, 65-80.
 • Pikulik (1970) — PIKULIK, Jerzy, ‘Sekwencje Adama z St. Victor w Paryżu w polskich rękopisach muzycznych,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 20:1970, 163-177.
 • Pikulik (1973a) — PIKULIK, Jerzy, ‘Graduał płocki z XIV/XV wieku,’ Muzyka, 2:1973, 95-99.
 • Pikulik (1973b) — PIKULIK, Jerzy, ‘Sekwencje polskie,’ Musica Medii Aevi, 4:1973, 7-125.
 • Pikulik (1988) — PIKULIK, Jerzy (ed.), ‘Graduał benedyktyński z Tyńca ms. b.s. z Biblioteki Narodowej w Warszawie. Studium źródłoznawcze,’ in: Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia. Vol. 9, Warszawa, 1988, 139-242.
 • Pikulik (1993) — PIKULIK, Jerzy, ‘Wkład benedyktynów tynieckich do polskiej kultury muzycznej XV wieku,’ in: MICHAŁOWSKA, Teresa (ed.), Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce. Warszawa, 1993, 3-23.
 • Pikulik (1995) — PIKULIK, Jerzy, Śpiewy Alleluia de sanctis w polskich rękopisach przedtrydenckich: studium muzykologiczne. Warszawa, 1995.
 • Pikulik (2001) — PIKULIK, Jerzy, Polskie graduały średniowieczne. Warszawa, 2001.
 • Piotrowicz (2012) — PIOTROWICZ, Grażyna, ‘Die deutschsprachigen mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Breslau/Wrocław,’ in: BREITH, Astrid [et al.] (eds.), Manuscripta germanica. Deutschsprachige Handschriften des Mittelalters in Bibliotheken und Archiven Osteuropa. Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. Beihefte, 15, Stuttgart, 2012, 37-49.
 • Piwoński (1977) — PIWOŃSKI, Henryk, ‘Antyfonarz Bożogrobców z Miechowa,’ Musica Medii Aevi, 6:1977, 88-139.
 • Piwoński (1981) — PIWOŃSKI, Henryk, ‘Liturgia wielkopiątkowa u bożogrobców,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 43:1981, 269-280.
 • Piwoński (1983) — PIWOŃSKI, Henryk, ‘Kult świętych w zabytkach liturgicznych Krzyżaków w Polsce,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 47:1983, 339-354.
 • Płonka-Bałus (1991) — PŁONKA-BAŁUS, Katarzyna, ‘Antyfonarz z roku 1397 w bibliotece oo. Karmelitów na Piasku w Krakowie. Ze studiów nad iluminatorstwem czeskim przełomu XIV i XV wieku,’ Folia Historiae Artium, 27:1991, 35-62.
 • Podlacha (1913) — PODLACHA Władysław, Historia malarstwa polskiego. Vol. 1: Od średniowiecza do wieku XVIII-go. Lwów, [1913].
 • Podlacha (1916) — PODLACHA, Władysław, ‘Miniatury tynieckich ksiąg liturgicznych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Lwowie,’ in: Księga pamiątkowa ku czci Bolesława Orzechowicza. Vol. 2. Lwów, 1916, 195-210.
 • Podlacha (1939) — PODLACHA, Władysław, ‘Miniatury Psałterza floriańskiego,’ in: BERNACKI, Ludwik [et al.] (eds.), Psałterz floriański łacińsko polsko niemiecki ‒ rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie. Lwów, 1939, 65‒104.
 • Pohorecki (1935) — POHORECKI, Feliks, O średniowiecznych dyplomach Zakładu Nar. im. Ossolińskich. Lwów, 1935.
 • Pohorecki (1937) — POHORECKI, Feliks, Catalogus diplomatum Bibliothecae Instituti Ossoliniani nec non liothecae Pawlikowianae inde ab anno 1227 usque ad annum 1506. Lwów, 1937.
 • Polak (1993) — POLAK, Emil J., Medieval and Renaissance Letter Treatises and Form Letters. A Census of Manuscripts Found in Eastern Europe and the Former U.S.S.R. Leiden [etc.], 1993.
 • Polkowski (1884) — POLKOWSKI, Ignacy, ‘Katalog rękopisów kapitulnych katedry krakowskiej, 1: Kodexa rękopiśmienne, 1–228,’ in: Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, 3:1884, 3-168, 397-412.
 • Popowska (2003) — POPOWSKA, Maria, Graduał maryjny ms. 42 Jana Olbrachta w tradycji krakowskiej. Studium źródłoznawcze. Częstochowa, 2003.
 • Pospieszna (2010) — POSPIESZNA, B. (ed.), Fundacje artystyczne na terenie Państwa Krzyżackiego w Prusach. Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku 25 czerwca – 12 września 2010 roku. Vol. 1, Malbork, 2010.
 • Pośpiech (2011) — POŚPIECH, Remigiusz, ‘Wrocławskie klasztory jako ośrodki kultury muzycznej w okresie rekatolizacji i kontrreformacji,’ Muzyka, 3:2011, 27-49.
 • Pośpiech (2013) — POŚPIECH, Remigiusz (ed.), Mszał Jagiellonów z Jasnej Góry. Opole-Częstochowa, 2013.
 • Potępa (1979) — POTĘPA, Stanisław (ed.), Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Dzieje i zbiory. Tarnów, 1979.
 • Potkowski (1984) — POTKOWSKI, Edward, Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej. Warszawa, 1984.
 • Potkowski (1987) — POTKOWSKI, Edward, Le livre manuscrit – la société – la culture dans la Pologne du Bas Moyen Âge, (XIVe-XVe s.). Warszawa, 1987.
 • Potkowski (1993) — POTKOWSKI, Edward (ed.), Kopiści i kolofony rękopisów średniowiecznych ze zbiorów polskich. Vol. 1: Biblioteki Warszawy. Warszawa, 1993.
 • Poznański (2012) — POZNAŃSKI, Adam, ‘Ku reformie średniowiecznych mendykantów Macieja Hayna (+1477). Exhortatio ad meditationem et conformationem passionis Christi,’ Folia Historica Cracoviensia, 18:2012, 87-141.
 • Poźniak (1996) — POŹNIAK, Piotr, ‘Koniec legendy o polskim madrygale,’ Muzyka, 3:1996, 59-71.
 • Poźniak (1947) — POŹNIAK, Włodzimierz, ‘Pasja chorałowa w Polsce,’ Nasza Przeszłość. Kraków, 1947, 37-92.
 • Prokopowicz (1998) — PROKOPOWICZ, Maria [et al.] (eds.), Biblioteki i zbiory muzyczne w Polsce. Przewodnik. Warszawa, 1998.
 • Prosnak (1955) — PROSNAK, Jan, ‘Z dziejów staropolskiego szkolnictwa muzycznego,’ Muzyka, 9-10:1955, 11‒23.
 • Prosnak (1968) — PROSNAK, Jan, ‘Traktat muzyczny Macieja z Warszawy (1533),’ Muzyka, 13:1968, 4, 82.
 • Pszczółkowska (1989) — PSZCZÓŁKOWSKA, Z. Lidia, Liście palmowe i tabliczki woskowe w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN. in: FĄFEREK, Adam (ed.), W kręgu książki. Gdańsk, 1989, 55-67.
 • Pułaski (1915) — PUŁASKI, Franciszek, Opis 815 rękopisów Biblioteki Ordynacyi Krasińskich. Warszawa, 1915.

R

 • Radzka (1983) — RADZKA, Kasjana S., ‘Analiza źródłoznawcza rękopisu muzycznego ms. L 2 z Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 5:1983, 65–109.
 • Rajman (1992) — RAJMAN, Jerzy, ‘Średniowieczne zapiski w nekrologu klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu,’ Nasza Przeszłość, 77:1992, 33-55.
 • Rederowa, Jabłoński (1955) — REDEROWA, Danuta, JABŁOŃSKI, Zbigniew, ‘Zarys dziejów Biblioteki PAN w Krakowie,’ Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, 1:1955, 7-46.
 • Reginek (1986) — REGINEK, Antoni, ‘Śpiewy pasji chorałowej w Polsce w XV i XVI wieku,’ Musica Medii Aevi, 7:1986, 55‒116.
 • Rosińska (1984) — ROSIŃSKA, Grażyna, Scientific Writings and Astronomical Tables in Cracow. A Census of Manuscript Sources (XIVth-XVI-th Centuries). Studia Copernicana, 22. Wrocław, 1984.
 • Rospond (1948) — ROSPOND, Stanisław, Zabytki języka polskiego na Śląsku. Wrocław, 1948.
 • Rother (1926) — ROTHER, Carl, ‘Ein Ausleihregister der Augustiner Chorherren zu Sagan: Ein Beitrag zur Geschichte der Bibliothek,’ Zentralblatt fuer Bibliothekswesen 43. Jahrgang. Leipzig, 1926, 1‒22.
 • Rother (1927) — ROTHER Carl, ‘Aus Schreibstube und Bücherei des ehemaligen Zisterzienserklosters Heinrichau,’ Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens Namens des Vereins unter Mitwirkung der Schriftleitung, 61:1927, 44–80.
 • Rowell (2003) — ROWELL, Stephen, ‘Fifteenth-CenturyPoland-Lithunia in the Light of an Anonymous Kraków Notebook,’ Quaestiones Medii Aevi Novae, 8:2003, 301-306.
 • Rozanow (1960) — ROZANOW, Zofia, ‘Treści literackie miniatur Graduału Olbrachta,’ Pamiętnik Literacki, 1960, 3, 203‒246.
 • Rozanow (1962) — ROZANOW, Zofia, Średniowieczna biblioteka katedralna w Gnieźnie. (Próba syntezy). 1962 [typescript available at the Archdiocesan Archives in Gniezno].
 • Rozanow (1963) — ROZANOW, Zofia, Inwentarz rękopisów iluminowanych Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie. 1963 [typescript available at the Archdiocesan Archives in Gniezno].
 • Rozanow (1964) — ROZANOW, Zofia, ‘Gnieźnieński kodeks fundacji Olbrachta,’ Studia Renesansowe, 4:1964, 380‒469.
 • Rozanow (1965) — ROZANOW, Zofia, Muzyka w miniaturze polskiej. Warszawa, 1965.
 • Rozanow (1968) — ROZANOW, Zofia, ‘Średniowieczna ikonografia muzyczna,’ Musica Medii Aevi, 2:1968, 93‒114.
 • Rozanow (1969) — ROZANOW, Zofia, ‘Ikonografia rękopisów biblioteki cystersów w Pelplinie a ich gatunki literackie,’ in: WITWIŃSKA, Magdalena, Treści dzieła sztuki. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Gdańsk, grudzień 1966. Warszawa, 1969, 33–52.
 • Rozwadowski (1904a) — ROZWADOWSKI, Jan (ed.), ‘De morte prologus i żale konającego,’ Materyały i Prace Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, 1:1904, 177-206.
 • Rozwadowski (1904b) — ROZWADOWSKI, Jan, ‘Język rękopiśmiennej reguły żeńskich klasztorów ordinis Praemonstratensis z r. 1540,’ Materyały i Prace Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, 1:1904, 291-312.
 • Różański (1981) — RÓŻAŃSKI, Zdzisław, ‘Księgi liturgiczne Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku. Studium liturgiczno-źródłowe,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 42:1981, 59-149.
 • Rulka (1996) — RULKA, Kazimierz, ‘Zbiór rękopisów Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku,’ Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1996, 1-2, 66-76.
 • Rulka (2001) — RULKA, Kazimierz, ‘Średniowieczne księgi rękopiśmienne w bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku,’ Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, 15:2000, 125–149.
 • Rusak (2017) — RUSAK, Andrzej, ‘Biblia Kolegiaty Sandomierskiej, Raban Maurus, Liber Macheabeorum et Novum Testamentum – inicjał L a rola herbu inskrypcji o fundacji Kazimierza Wielkiego,’ Studia Leopoliensia, 7:2014, 265-270.
 • Rusnaczyk (2004) — RUSNACZYK, Idalia, Dzieje krakowskiej biblioteki katedralnej w średniowieczu, [MA thesis, typescript], Wydział Historii Kościoła PAT. Kraków, 2004.
 • Rybandt (1969) — RYBANDT, Stanisław, ‘Z problematyki rękopisów średniowiecznej biblioteki cysterskiej w Rudach,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 24:1969, 1, 1‒10.
 • Rybandt (1977a) — RYBANDT, Stanisław, ‘Datowane wzmianki imienne z okresu średniowiecza o opatach i mnichach cysterskich w Rudach,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 32:1977, 4, 497-500.
 • Rybandt (1977b) — RYBANDT, Stanisław, Średniowieczne opactwo cystersów w Rudach. Wrocław, 1977.
 • Rył (1975a) — RYŁ, Jadwiga, ‘Najstarszy spis książek (1608 r.) biblioteki katedralnej w Gnieźnie,’ Studia Gnesnensia, 1:1975, 229-251.
 • Rył (1975b) — RYŁ, Jadwiga, ‘Rozprawa o dziejach biblioteki katedralnej w Gnieźnie,’ Studia Gnesnensia, 1:1975, 257-261.
 • Rył (1976) — RYŁ, Jadwiga, ‘Biblioteka kolegium penitencjarzy przy kościele metropolitalnym w Gnieźnie w świetle zachowanych inwentarzy,’ Studia Gnesnensia, 2:1976, 205-223.
 • Rył (1976-1978) — RYŁ, Jadwiga, ‘Biblioteka katedralna w Gnieźnie,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 32:1976, 159-248; 33:1977, 237-297; 36:1978, 213-265.
 • Rył (1982) — RYŁ, Jadwiga, ‘Katalog rękopisów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 45:1982, 5-201.
 • Rył (1994) — RYŁ, Jadwiga, ‘Archiwum i biblioteka w katedrze gnieźnieńskiej,’ in: DĘBOWSKA, Maria (ed.), Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce. Informator. Gniezno, 1994, 38–39.
 • Ryś (2008a) — RYŚ, Grzegorz, ‘Wawelskie homiliarze XI–XII w.,’ in: RYŚ, Grzegorz [et al.] (eds.), Źródła kultury duchowej Krakowa. Materiały z sesji naukowej, Kraków, 6 listopad 2007. Kraków, 2008, 11-49.

S

 • Sawicka (1938) — SAWICKA, Stanisława, ‘Les principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque Nationale de Varsovie, du Château Royal et des Bibliothèques: des Zamoyski à Varsovie, du Seminaire de Płock et du Chapitre de Gniezno,’ Bulletin de la Société Française de Reproductions de Manuscrits à Peintures. Paris, 19:1935 (print 1938).
 • Sawicka (1952) — SAWICKA, Stanisława, Straty wojenne zbiorów polskich w dziedzinie rękopisów iluminowanych. Warszawa, 1952.
 • Sawicka (1957) — SAWICKA, Stanisława, ‘Nieznany krakowski rękopis iluminowany z początku XVI wieku,’ Studia Renesansowe, 2:1957, 5‒90.
 • Sawicki (1952) — SAWICKI, Jakub, Concilia Poloniae. Zródła i studia historyczne. VII: Synody Diecezji Poznańskiej i ich statuty. Poznań, 1952.
 • Schenk (1959) — SCHENK, Wacław, Kult liturgiczny św. Stanisława Biskupa na śląsku w świetle średniowiecznych rękopisów liturgicznych. Lublin, 1959.
 • Schenk (1961) — SCHENK, Wacław, ‘Rękopisy liturgiczne od XIII do XV wieku w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu,’ [Pt. 1], Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 2:1961, 185-206.
 • Schenk (1963) — SCHENK, Wacław, ‘Rękopisy liturgiczne od XIII do XV wieku w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu,’ [Pt. 2], Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 6:1963, 191-209.
 • Schenk (1970) — SCHENK, Wacław, ‘W jaki sposób mozna ustalić czas powstania oraz miejsce pochodzenia i używania śląskich rękopisów liturgicznych,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 21:1970, 33-53.
 • Schirren (1865) — SCHIRREN, Carl, Der Codex Zamoscianus enthaltend Capitel I-XXIII, 8. der origines Livoniae. Dorpat, 1865.
 • Schneyer (1965) — SCHNEYER, Johann Baptist, Wegweiser zu lateinischen Predigtreihen des Mittelalters. Veröffentlichungen der Kommission für die Herausgabe ungedruckter Texte aus der mittelalterlichen Geisteswelt, 1, München, 1965.
 • Schmid (2004) — SCHMID, Bernhold, ‘„Rozpaczliwy rozgardiasz z kluczami”. Użycie kluczy w kodeksie menzuralnym St. Emmeram w świetle środkowoeuropejskiej teorii muzyki,‘ Muzyka, 2:2004, 57-78.
 • Schmitz (1936) — SCHMITZ, Arnold, ‘Ein Schlesisches Cantional aus dem 15. Jahrhundert,’ Archiv für Musikforschung, 4:1936, 385-490.
 • Schnaydrowa (1970) — SCHNAYDROWA, Bogumiła, ‘Działalność kolekcjonerska Towarzystwa Naukowego Krakowskiego,’ Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, 16:1970, 51-98.
 • Schnaydrowa (1975) — SCHNAYDROWA, Bogumiła, ‘Ofiarodawcy Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Z badań nad proweniencją zbiorów Biblioteki PAN w Krakowie,’ Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, 21:1975, 99-132.
 • Schnaydrowa (1981) — SCHNAYDROWA, Bogumiła, ‘Ofiarodawcy Akademii Umiejętności 1873-1919. Z badań nad proweniencją zbiorów Biblioteki PAN w Krakowie,’ Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, 26:1981, 11-142.
 • Schneider (1843) — SCHNEIDER, Josef, Geschichte der Stadt Patschkau. Neisse 1843.
 • Schnell (1998) — SCHNELL, Bernhard, ‘Zur Überlieferung der lateinisch-deutschen Vokabulare im spätmittelalterlichen Schlesien. Die “Vokabulariengruppe Abba – Avis – Abbreviare”,’ in: Studien zu Forschungsproblemen der deutschen Literatur in Mittel- und Osteuropa, Carola L. Gottzmann, Petra Hörner eds. Frankfurt/M., 1998, 133-147.
 • Semkowicz (1961) — SEMKOWICZ, Władysław, Przewodnik po zbiorach rękopisów wilanowskich, BAŃKOWSKI, Piotr (ed.). Warszawa, 1961.
 • Semkowicz (2002) — SEMKOWICZ Władysław, Paleografia łacińska. Warszawa, 2002.
 • Semkowicz-Zarembina (1952) — SEMKOWICZ-ZAREMBINA, Wanda, Powstanie i rozwój Annalium Jana Długosza. Kraków, 1952.
 • Sigla codicum (1928) — Sigla codicum manuscriptorum qui olim in Bibliotheca Publica Leninopolitana exstantes nunc in Bibliotheca Universitatis Varsoviensis asservantur. Edita cura Delegationis Polonicae in mixta Polono-Sovietica Commissione peculiari Moscoviae. Kraków, 1928.
 • Sigla codicum. Suppl. (1937) — Sigla codicum manuscriptorum qui olim in Bibliotheca Publica Leninopolitana exstantes nunc in Bibliotheca Universitatis Varsoviensis asservantur. Edita cura Delegationis Polonicae in mixta Polono-Sovietica Commissione peculiari Moscoviae. Kraków, 1928. Kraków, 1937.
 • Siuciak (2014) — SIUCIAK Aleksandra, ‘Badania nad dawnymi księgozbiorami zamku malborskiego,’ in: Studia z dziejów książki, prasy i bibliotek. Stan badań za lata 2010-2013, KROPIDŁOWSKI, Zdzisław, SPYCHAŁA, Dariusz (eds.). Bydgoszcz, 2014, 127-149.
 • Skalski (2005) — SKALSKI, Paweł, ‘Biblioteka Klasztoru Paulinów w Krakowie na Skałce do połowy XIX wieku,’ Studia Claromontana, 23:2005, 273-564.
 • Skimborowicz (1877) — SKIMBOROWICZ, H., Willanów. Album: zbiór widoków i pamiątek oraz kopje z obrazów Galeryi Willanowskiej wykonane na drzewie w Drzeworytni Warszawskiej z dodaniem opisów skreślonych przez H. Skimborowicza i W. Gersona. Warszawa, 1877.
 • Skrzyniarz (1995) — SKRZYNIARZ, Ryszard, ‘Kazania świętokrzyskie a bożogrobcy,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 64:1995, 595-600.
 • Skrzyniarz (1998) — SKRZYNIARZ, Ryszard, ‘Zbiory kazań w polskich księgozbiorach okresu średniowiecza,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 70:1998, 247-260.
 • Skrzyniarz (1999) — SKRZYNIARZ, Ryszard, ‘Problem autorstwa “Kazań świętokrzyskich,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 72:1999, 461-465.
 • Sobeczko (1967) — SOBECZKO, Helmut, ‘Kult liturgiczny św. Wacława na Śląsku w świetle średniowiecznych rękopisów liturgicznych,’ Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 14:1967, 4, 55-81.
 • Sobieszczańska (1960) — SOBIESZCZAŃSKA, Helena, ‘Biblioteka UMCS,’ Bibliotekarz Lubelski, 1960, 1-2, 21-24.
 • Sokołowski (1900) — SOKOŁOWSKI, Marian, ‘Antyfonarze tynieckie z XIV i XV w.,’ Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, 6:1900, 2-3, LXVII.
 • Soszyński (1994) — SOSZYŃSKI Jacek, ‘The oldest manuscript of Martinus Polonus in Polish collections,’ in: PIROŻYŃSKI, Jan [et al.] (eds.), Beiträge der polnischen Stipendiaten der Herzog August Bibliothek zur Philosophie, Geschichte und Philologie. Kraków, 1994, 191-196.
 • Soszyński (1995) — SOSZYŃSKI, Jacek, Kronika Marcina Polaka i jej średniowieczna tradycja rękopiśmienna w Polsce. Studia Copernicana, 34, Warszawa, 1995.
 • Soszyński (2000) — SOSZYŃSKI, Jacek, ‘Projects for cataloging medieval manuscripts in Poland,’ in: SCHLUSEMANN, Rita [et al.] (eds.), Sources for the History of Medieval Books and Libraries. Groningen, 2000, 329-336.
 • Soszyński (2001) — SOSZYŃSKI, Jacek, ‘Between the Middle Ages and the Renaissance: The Wilanów Manuscript Revisited,’ Medievalia Philosophica Polonorum, 34:2001, 199-206.
 • Soszyński (2006) — SOSZYŃSKI, Jacek, Sacerdotium — imperium — studium. Władze uniwersalne w późnośredniowiecznych kronikach martyniańskich. Warszawa, 2006.
 • Sowulewska (1982) — SOWULEWSKA, Halina Elżbieta, ‘Relacja pokrewieństwa między Graduałem gnieźnieńskim ms. 195 i krakowskim ms. 45 a kodeksami zachodnioeuropejskimi,’ Musica Antiqua VI. 6th International Musicological Congress “Musica Antiqua Europae Orientalis”. Bydgoszcz, 1982, 431-446.
 • Sowulewska (1983) — SOWULEWSKA, Halina Elżbieta, ‘Graduał gnieźnieński ms. 195 i krakowski ms. 45 w średniowiecznej tradycji muzycznej,’ Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 5:1983, 159-239.
 • Sowulewska (1987) — SOWULEWSKA, Halina Elżbieta, ‘Liturgiczno-muzyczna tradycja Tyńca: Na podstawie porównania wariantów melodycznych,’ Studia Theologica Varsaviensa, 25:1987, 1, 15-40.
 • Sozańska (2011) — SOZAŃSKA, Kinga, ‘Godzinki Ms. Czart. 2933 – dzieło warsztatu Mistrza Rady Miejskiej Rouen,’ Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie, 4:2011, 69-91.
 • Spilling (2014) — SPILLING, Herrad, Lateinische Pergamenthandschriften Österreichischer Provenienz in der Polnischen Nationalbibliothek. Wien, 2014.
 • Spunar (1970) — SPUNAR, Pavel, ‘Kurzgefasste Nachrichten aus Handschriften und über Handschriften. 4. Bohemika in den Klosterbibliotheken in Krakau,’ Mediaevalia Bohemica, 3:1971, 279-287.
 • Spunar (1973) — SPUNAR, Pavel, ‘Středověká rukopisná v Sandoměři a Lublinu,’ Listy Filologické, 96:1973, 3, 173-174.
 • Spunar (1974a) — SPUNAR, Pavel, ‘Středověká rukopisná bohemika we Włocławku a Płocku,’ Listy filologické, 97:1974, 1, 37-42.
 • Spunar (1974b) — SPUNAR, Pavel, ‘Antihussitische Verse aus Schlesien,’ Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, 74:1974, 1, 189-200.
 • Spunar (1985) — SPUNAR, Pavel, Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans. Vol. 1, Studia Copernicana, 25. Wrocław [etc.], 1985.
 • Spunar (1995) — SPUNAR, Pavel, Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans. Vol. 2, Studia Copernicana, 35. Wrocław [etc.], 1995.
 • Steffenhagen (1861-1872) — STEFFENHAGEN, Emil J. H., Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae Regiae et Universitatis Regiomontanae. Vol. 1-2, Königsberg, 1861-1872.
 • Steffenhagen (1867) — STEFFENHAGEN, Emil J. H., ‘Die altdeutschen Handschriften zu Königsberg,’ Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, 13:1867, 501-574.
 • Stępień (2009) — STĘPIEŃ, Paweł (ed.), “Kazania świętokrzyskie”. Nowa edycja i nowe propozycje badawcze. Warszawa, 2009.
 • Strehlke (1869) — STREHLKE, Ernst, ‘Dobran und Neu-Doberan (Pelplin),’ Jahrbücher des Vereins für Meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde, 34:1869, 20–54.
 • Stummer (1979) — STUMMER, Wanda, ‘Oddział Rękopisów,’ in: CZAPELSKA, Zofia [et al.] (eds.), Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Przewodnik. Warszawa, 1979, 45-50.
 • Sułecki (2003) — SUŁECKI, Szymon, ‘Biblioteka Karmelitów w Krakowie na Piasku w świetle najstarszego inwentarza,’ Krakowski Rocznik Archiwalny, 9:2003, 201-216.
 • Sułecki (2014) — SUŁECKI, Szymon, Księgozbiór klasztoru karmelitów na Piasku w Krakowie. Kraków, 2014.
 • Suski (2014) — SUSKI, Andrzej, ‘Rękopiśmienne Mszały przedtrydenckie w Polsce,’ Anamnesis, 20:2014, 61‒89.
 • Sutkowski (1960a) — SUTKOWSKI, Adam, ‘Średniowieczne instrumentarium w przedstawieniach miniatorskich polskich kodeksów iluminowanych,’ Muzyka, 2:1960, 3‒28.
 • Sutkowski (1960b) — SUTKOWSKI, Adam, ‘Sekwencjarz dominikański Biblioteki Narodowej z początku XVI wieku,’ Muzyka, 2:1960, 80‒96.
 • Sutkowski (1961) — SUTKOWSKI, Adam, ‘Początki polifonii średniowiecznej w Polsce w świetle nowych źródeł,’ Muzyka, 1:1961, 3‒22.
 • Sutkowski (1965a) — SUTKOWSKI, Adam, ‘Cechy paleograficzne notacji muzycznych w polskich rękopisach średniowiecznych,’ Musica Medii Aevi, 1:1956, 53-68
 • Sutkowski (1965b) — SUTKOWSKI, Adam, ‘Kompozycje nie chorałowe w Graduale Klasztoru św. Andrzeja w Krakowie (sygn. 205/594),’ Musica Medii Aevi, 1:1956, 89-95.
 • Sutowicz (2008) — SUTOWICZ, Anna, ‘Dorobek rękopiśmienny śląskich klasztorów żeńskich (XIII-XVIII w.),’ Wrocławski Przegląd Teologiczny, 16:2008, 2, 155-179
 • Swastek (1967) — SWASTEK, Józef, ‘Kolofony św. Jana Kantego w rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 14:1967, 151-202.
 • Szafraniec (1960) — SZAFRANIEC, Stanisław (ed.), ‘Opis przeniesienia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z Jerozolimy na Jasną Górę,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 1:1960, 2, 196-204.
 • Szajko (1984) — SZAJKO, Urszula, ‘Rękopisy starego zasobu w zbiorach Książnicy Szczecińskiej,’ Bibliotekarz Zachodniopomorski, 25:1984, 4, 76-80.
 • Szczepańska (1928a) — SZCZEPAŃSKA, Maria, ‘Wielogłosowe opracowania hymnów mariańskich w rękopisach polskich z XV w.,’ Kwartalnik Muzyczny, 1:1928, 1–19.
 • Szczepańska (1928b) — SZCZEPAŃSKA, Maria, ‘O nieznanych “lamentacjach” polskich z końca XV wieku,’ Myśl Muzyczna, 8:1928, 49-51.
 • Szczepańska (1930) — SZCZEPAŃSKA, Maria, ‘Do historii muzyki wielogłosowej w Polsce z końca XV wieku,’ Kwartalnik Muzyczny, 8:1930, 275-306.
 • Szczotka (1999a) — SZCZOTKA, Marian, ‘Trzynastowieczny graduał Ms. 205 z biblioteki klarysek krakowskich w świetle polskiej i europejskiej tradycji liturgiczno-muzycznej. Studium źródłoznawcze,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 71:1999, 253-368.
 • Szczotka (1999b) — SZCZOTKA, Marian, ‘Trzynastowieczny graduał Ms. 205 z biblioteki klarysek krakowskich w świetle polskiej i europejskiej tradycji liturgiczno-muzycznej. Studium źródłoznawcze. Część druga – aneksy,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 72:1999, 353-443.
 • Szendrei (1999) — SZENDREI, Janka, ‘Notacja liniowa w polskich źródłach chorałowych XII–XVI wieku,’ in: WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta (ed.), Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI–XVI wieku. Kraków, 1999, 187–281.
 • Szukiel (2010) — SZUKIEL, Piotr, Nieznany kodeks kantora fundacji Jana Łaskiego z lat 20. XVI w.. Wrocław, 2010 [manuscript of MA thesis, University of Wrocław].
 • Szukiel (2015) — SZUKIEL, Piotr, ‘Pierwszy kodeks kantora proweniencji polskiej. Przyczynek do dalszych badań nad obecnością kodeksów kantorskich na ziemiach polskich,’ Liturgia Sacra, 21:2015, 2, 417-426.
 • Szulc (2009) — SZULC, Alicja, ‘Codex collecticius Jakuba z Kowalewic. Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu,’ Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski, 4:2009, 409-418.
 • Szulc (2010) — SZULC, Alicja, ‘Średniowieczne kodeksy rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu,’ in: GAZIŃSKI, Radosław (ed.), Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych. Szczecin, 2010, 149-155.
 • Szulc (2014) — SZULC, Alicja, ‘Kodeks magistra Hieronima Szwarca. Przyczynek do dziejów najstarszego księgozbioru bernardynów w Krakowie,’ Biblioteka, 18:2014, 219-234.
 • Szulc (2016) — SZULC, Alicja, ‘Ukryte w okładce. O odnalezionym dokumencie Innocentego VII z 1404 roku i opactwie cysterskim w Pomuku,’ Biblioteka, 20:2016, 7-21.
 • Szulist (2000) — SZULIST, Władysław, Przeszłość obecnych obszarów diecezji pelplińskiej do 1772 r. Vol. I, Pelplin, 2000.
 • Szwemiński (1864) — SZWEMIŃSKI, Jan Józef, Catalogus librorum qui in Bibliotheca Gymnasii Posnaniensis ad s. Mariam (Magd.) asservantur. Poznań, 1864.
 • Szygenda (1980) — SZYGENDA, Zbigniew, ‘Analiza źródłoznawcza rękopisu muzycznego ms. 2 z Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku,’ in: PIKULIK, Jerzy (ed.), Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia. T. IV. Warszawa, 1980, 235-279.
 • Szyller (1996) — SZYLLER, Sławomir, ‘Nieznana średniowieczna kompozycja muzyczna z rękopisu Biblioteki Narodowej BOZ 64,’ Muzyka, 3:1996, 109-116.
 • Szymański (1966) — SZYMAŃSKI, Józef, ‘Krakowski rękopis reguły akwizgrańskiej z roku około 1103,’ Studia Źródłoznawcze, 11:1966, 39-51.

Ś

 • Świdziński (1976) — ŚWIDZIŃSKI, Stanisław, ‘Die älteste Quelle zur legendären Geschichte des wundertätigen Bildes der Mutter Gottes von Jasna Góra in Tschenstochau und ihre kritische Beleuchtung,’ Ephemerides Mariologicae, 26:1976, 413-433.
 • Świerczek (1930) — ŚWIERCZEK, Wendelin, ‘Dominikańska księga sekwencji,’ Muzyka Kościelna, 5:1930, 61-62, 87-88, 105-108.
 • Świerk (1965a) — ŚWIERK, Alfred, ‘Piętnastowieczny księgozbiór Jana Rodzyny, polskiego kaznodziei we Wrocławiu,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 20:1965, 2, 171-178.
 • Świerk (1965b) — ŚWIERK, Alfred, Średniowieczna biblioteka klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu. Wrocław, 1965.
 • Świerk (1966) — ŚWIERK, Alfred, ‘Fragmenty piętnastowiecznego katalogu biblioteki wrocławskich dominikanów,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 21:1966, 4, 541-556.
 • Świętochowski (1968) — ŚWIĘTOCHOWSKI, Robert, ‘Identyfikacja postaci Marka z Płocka,’ Muzyka, 13:1968, 75-80.
 • Świętochowski (1976) — ŚWIĘTOCHOWSKI, Robert, ‘Biblioteka OO. Dominikanów w Krakowie,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 33:1976, 299-311.

Š

 • Ščapov (1976) — ŠČAPOV, Jaroslav Nikolajevič, Vostočnoslavjanskie i južnoslavjanskie rukopisnye knigi v sobranijach Pol’skoj Narodnoj Respubliki [Щапов, Ярослав Николаевич, Восточнославянские и южнославянские рукописные книги в собраниях Польской Народной Республики]. Vol. 1-2, Moskva, 1976.

T

 • Tabor (2008) — TABOR, Dariusz, ‘Miniatorstwo lubiąskie pierwszej połowy XIV wieku,’ in: KOZIEŁ, Andrzej (ed.), Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści. Wrocław, 2008, 61-77.
 • Tafliński (2011) — TAFLIŃSKI, Karol, Charakterystyka iluminowanych kodeksów w opactwie cystersów w Mogile na podstawie wybranych rękopisów. [MA thesis, Cracow, 2011, typescript].
 • Tatarzyński (1997) — TATARZYŃSKI, Ryszard, Peregrini de Opole Sermones de tempore et de sanctis e condicibus manu scriptis primum edidit Richardus Tatarzyński. Warszawa, 1997.
 • Tchórzewska-Kabata (2000) — TCHÓRZEWSKA-KABATA, Halina (ed.), Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki Narodowej. Warszawa, 2000.
 • Terlecki (1939) — TERLECKI, Władysław, Miniatury graduału z fundacji króla Jana Olbrachta. Źródła ikonograficzne miniatur i stosunek do grafiki zachodniej. Koloryt i ikonografia. Lwów, 1939.
 • Tomkowicz (1916) — TOMKOWICZ, Stanisław, ‘Obecny stan archiwów i bibliotek w Królestwie Polskiem pod okupacją austriacką,’ Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie, 22:1916, 5, 5-6.
 • Tomkowicz (1934) — TOMKOWICZ, Stanisław, ‘Modlitewnik Królowej Bony w Wilanowie,’ Prace Komisji Historji Sztuki, 5:1930/1934, 30-44.
 • Triller (1968) — TRILLER, Eugenia, ‘Incipity średniowiecznych rękopisów w zbiorach Biblioteki Ossolineum. (Nowe nabytki),’ Roczniki Biblioteczne, 12:1968, 1/4,455-470.
 • Trupinda (2001) — TRUPINDA, Janusz, Kancelaria wielkich mistrzów w Malborku: Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku, 15.06-15.08 2001 r.. Malbork, 2001.
 • Trzciński, Lisiecki (1904) — TRZCIŃSKI, Tadeusz, LISIECKI, Arkadiusz, ‘Krótkie wiadomości z bibliotek gnieźnieńskich. 2. Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Gnieźnie aż do wieku XVI,’ Przegląd Kościelny, 6:1904, 212-228, 282-306.
 • Trzciński (1909) — TRZCIŃSKI, Tadeusz, Biblioteka Seminaryum Duchownego w Gnieźnie. Katalog rękopisów aż do r. 1725. Poznań, 1909.
 • Trzciński (1910) — TRZCIŃSKI, Tadeusz, ‘Katalog rękopisów biblioteki kapitulnej w Gnieźnie aż do początków wieku XVI,’ Rocznik Towarzystwa Naukowego Poznańskiego, 35:1910, 165-320.
 • Twardzik (2006) — TWARDZIK, Wacław (ed.), Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego. Kraków, 2006 (CD-ROM).

U

 • Ujda (1929) — UJDA, Jan, ‘Bibljoteka Państw. Gimnazjum im. św. Jana Kantego,’ in: WIERCZYŃSKI, Stefan (ed.), Bibljoteki wielkopolskie i pomorskie. Poznań, 1929, 143-147.
 • Urban (1949) — URBAN, Wincenty, ‘Średniowieczne rękopisy Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu,’ Ateneum Kapłańskie, 41:1949, 3, 279-281.
 • Urban (1956) — URBAN, Wincenty, Rękopisy Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu. Wrocław, 1956. [Typescript available at the Chapter Library in Wrocław, National Library and Jagellonian Library].
 • Urban (1963) — URBAN, Wincenty, ‘Rękopisy liturgiczne Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 6:1963, 155-190.
 • Urban (1964) — URBAN, Wincenty, ‘Rękopisy skrypturystyczne i egzegetyczne w zbiorach Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 9:1964, 21-36.
 • Urban (1977a) — URBAN, Wincenty, ‘Rękopisy historyczne w zbiorach Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu,’ Studia Płockie, 5:1977, 274-289.
 • Urban (1977b) — URBAN, Wincenty, ‘Rękopis dzieł św. Cypriana z XV wieku w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 35:1977, 247-250.
 • Urban (1980) — URBAN, Wincenty, ‘Zachowany rękopis patrologiczny z księgozbioru biskupa Jana IV Rotha (1482-1506),’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 40:1980, 179-183.
 • Urban (1989) — URBAN, Jacek, ‘Średniowieczna biblioteka opactwa Benedyktynów w Lubiniu,’ Roczniki Biblioteczne, 33:1989, 1/2, 3-38.
 • Urban (1991) — URBAN, Jacek, ‘Średniowieczna biblioteka opactwa Benedyktynów w Lubiniu,’ Zeszyty Lubińskie, 1:1991, 17-32.
 • Uth (1930) — UTH, Grzegorz, Szkic historyczno-biograficzny zakonu Augustjańskiego w Polsce. Kraków, 1930.

V

 • Vetulani (1953a) — VETULANI, Adam, ‘Krakowska biblioteka katedralna w świetle swego inwentarza z r. 1110,’ Slavia Antiqua, 4:1953, 163-192.
 • Vetulani (1953b) — VETULANI, Adam, ‘Les manuscrits du Décret de Gratien et des oeuvres des décrétistes dans les bibliothèques polonaises,’ Studia Gratiana, 1:1953, 219-287.
 • Vetulani (1955) — VETULANI, Adam, Dekret Gracjana i pierwsi dekretyści w świetle nowego źródła. Wrocław-Kraków, 1955.
 • Vetulani (1963) — VETULANI, Adam, ‘Średniowieczne rękopisy płockiej biblioteki katedralnej,’ Roczniki Biblioteczne, 7:1963, Fasc. 3-4, 313-443.
 • Vorst, Delehaye (1913) — VORST, Charles van de, DELEHAYE, Hippolyte (ed.), Catalogus codicum hagiographicorum Graecorum Germaniae, Belgii, Angliae. Bruxellis, 1913.

W

 • Wachowiak (1962) — WACHOWIAK, Stanisław, Graduał klasztoru św. Agnieszki w Krakowie (II poł. XV w.). [MA thesis, typescript, Catholic University of Lublin, 1962].
 • Wadowski — WADOWSKI, J. A., Manuskrypta Biblioteki Seminaryjnej w Lublinie, [manuscript: Cracow, Library of the Polish Academy of Arts and Sciences and the Polish Academy of Sciences, shelfmark: 2367; microfilm of this MS: Warsaw, National Library, mf. BN 36128]
 • Walicki (1971a) — WALICKI, Michał (ed.), Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII w. Vol. 1, Warszawa, 1971.
 • Walicki (1971b) — WALICKI, Michał, ‘Iluminacje i oprawy rękopisów,’ in: WALICKI, Michał (ed.), Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII w. Vol. 1, Warszawa, 1971, 249-276.
 • Walther (1959) — WALTHER, Hans, Initia carminum ac versum medii aevi posterioris Latinorum. Göttingen, 1959.
 • Wałkówski (2005) — Wałkówski Andrzej, ‘Biblioteka klasztorna jako miejsce pracy średniowiecznego uczonego. Rozważania na tle badań piśmiennictwa cystersów,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 83:2005, 105-138.
 • Wałkówski (2007) — WAŁKÓWSKI, Andrzej, ‘Z badań nad skryptorium mogilskim do końca XIII wieku,’ in: WYRWA, Andrzej Marek (ed.), Ingenio et humilitate. Studia z dziejów zakonu cystersów i Kościoła na ziemiach polskich. Poznań [etc.], 2007, 267-277.
 • Wałkówski (2009) — WAŁKÓWSKI, Andrzej, Skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do końca XIII wieku. Łódź, 2009.
 • Wawrzyniak-Łukaszewicz (2011) — WAWRZYNIAK-ŁUKASZEWICZ, Katarzyna, ‘Konserwacja kantatorium prymasa Łaskiego,’ Spotkania z Zabytkami, 2011, 5/6, 43/46.
 • Wetesko (1999) — WETESKO, Leszek, ‘Średniowieczna architektura i sztuka w kręgu zakonu cystersów w Polsce,’ in: WYRWA, Andrzej M. [et al.] (eds.), Monasticon Cisterciense Poloniae. Vol. I. Poznań, 1999, 213–246.
 • Węcowski (1968) — WĘCOWSKI, Jan, ‘Początki chorału benedyktyńskiego w Polsce (968–1150),’ Musica Medii Aevi, 2:1968, 40–51, il. 1–8.
 • Wiąckiewicz (2015) — WIĄCKIEWICZ, Debora, ‘Graduał cysterek żarnowieckich z 1458 roku. Studium źródłoznawcze,’ Liturgia Sacra, 21:2015, 2, 393-415.
 • Wielgus (1990) — WIELGUS, Stanisław, Obca literatura biblijna w średniowiecznej Polsce. Lublin, 1990.
 • Wielgus (1992) — WIELGUS, Stanisław, Średniowieczna łacińskojęzyczna biblistyka polska. Lublin, 1992.
 • Wiesiołowski (1967) — WIESIOŁOWSKI Jacek, Kolekcje historyczne w Polsce średniowiecznej XIV-XV wieku. Wrocław (etc.), 1967.
 • Wilczyńska (1976) — WILCZYŃSKA, Maria, Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: (1944-1974). Lublin, 1976.
 • Wilczyńska (1984/1985) — WILCZYŃSKA, Maria, ‘Ze zbiorów Biblioteki Głownej UMCS - zbiory specjalne: wystawa,’ Biuletyn Biblioteki UMCS, 32/33:1984/1985, 180-185.
 • Wilczyńska (1994) — WILCZYŃSKA, Maria, Biblioteka Głowna UMCS. Informator. Lublin, 1994.
 • Wilk (2004) — WILK, Rafał Kazimierz, ‘Biblioteka Klasztoru Ojców Paulinów w Krakowie na Skałce,’ in: NAPIÓRKOWSKI, Andrzej, TABULSKI, Mariusz (eds.), Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów. 350 lat studium filozoficzno-teologicznego w Krakowie na Skałce (1653–2003), Częstochowa-Kraków, 2004, 131-133.
 • Winkler (1941) - WINKLER, Friedrich, Der Krakauer Behaim-Codex. Berlin, 1941.
 • Wisłocki 1 (1877) — WISŁOCKI, Władysław, Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Vol. 1 Rękopisy: 1-1875. Kraków, 1877.
 • Wisłocki 2 (1881) — WISŁOCKI, Władysław, Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Vol. 2 Rękopisy: 1876-4176. Kraków, 1881.
 • Wiśniewski (2005) — Wiśniewski Piotr, ‘Rękopiśmienny antyfonarz płocki z XIV w. (Muzeum Diecezjalne w Płocku, B.S.),’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 83:2005, 375-431.
 • Witczak (1990) — WITCZAK, Tadeusz, Literatura średniowiecza. Warszawa, 1990.
 • Witkowska (1973) — WITKOWSKA, Elżbieta, ‘Anonimowy traktat mensuralny z I połowy XV wieku jako przyczynek do badań nad repertuarem muzycznym w Polsce,’ Muzyka, 3:1973, 132-133.
 • Witkowska (1981) — WITKOWSKA, Aleksandra, ‘Najstarsze źródła do dziejów jasnogórskiego kultu pątniczego,’ Studia Claromontana, 1:1981, 58-75.
 • Witkowska-Zaremba (1986) — WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Źródła rękopiśmienne do teorii muzyki w Polsce w XIII–XVI wieku,’ Musica Medii Aevi, 7:1986.
 • Witkowska-Zaremba (1989) — WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Do biografii Szydłowity,’ Muzyka, 3:1989, 57-62.
 • Witkowska-Zaremba (1992) — WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Traktaty muzyczne z rękopisu BOZ 61 Biblioteki Narodowej w Warszawie,’ Muzyka, 4:1992, 61-73.
 • Witkowska-Zaremba (1999a) — WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Wprowadzenie,’ in: WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta (ed.), Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI-XVI wieku. Studia pod redakcją Elżbiety Witkowskiej-Zaremby. Kraków, 1999, 9-12.
 • Witkowska-Zaremba (1999b) — WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Notacja muzyczna w tekstach teoretycznych XV-XVI wieku,’ in: WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta (ed.), Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI-XVI wieku. Studia pod redakcją Elżbiety Witkowskiej-Zaremby. Kraków, 1999, 13-108.
 • Witkowska-Zaremba (2000) — WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Nieznana kopia traktatu „Musica Speculativa” Johannesa de Muris w kontekście tradycji krakowskiej,’ Muzyka, 2:2000, 107-116.
 • Witkowska-Zaremba (2000) — WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Theoria - Praxis – Poiesis. Średniowieczny rozdział dziejów analizy muzycznej,’ Muzyka, 3:2000, 19-29.
 • Witkowska-Zaremba (2002) — WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Historia wobec teorii. Na marginesie historii teorii muzyki,’ Muzyka, 3-4:2002, 105-114.
 • Witkowska-Zaremba (2002) — WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Sztuka gry na instrumentach klawiszowych około 1430 roku: dwa traktaty organowe z rękopisu M.CIII Biblioteki Kapituły Metropolitalnej w Pradze,’ Muzyka, 2:2003, 57-69.
 • Witkowska-Zaremba (2006) — WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Problem koniunkty w późnośredniowiecznych tekstach teoretycznych z polskich zasobów źródłowych,’ Muzyka, 1-2:2006, 105-116.
 • Witkowska-Zaremba (2012) — WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Teoria chorałowa w Europie Środkowej: Traditio Iohannis Hollandrini,’ Muzyka, 3:2012, 219-224.
 • Witkowska-Zaremba (2012) — WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Kilka uwag na temat traktatu organowego z Tabulatury Jana z Lublina (1540). W stulecie edycji Ad faciendum cantum coralem,’ Muzyka, 4:2012, 97-113.
 • Włodarski (2006) — WŁODARSKI, Bolesław (ed.), Chronologia polska. Ed. 2, Warszawa, 2006.
 • Włodarski (1977) — WŁODARSKI, Maciej, Polska poezja świecka XV wieku. Kraków, 1977.
 • Włodek (1970) — WŁODEK, Zofia, ‘Inventaire des manuscrits médiévaux latins, philosophiques et théologiques de la bibliothèque des Pères Dominicains de Cracovie,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 14:1970, 155-186.
 • Włodek (1971) — WŁODEK, Zofia, ‘Inventaire des manuscrits médiévaux latins, philosophiques et théologiques de la bibliothèque des Chanoines Réguliers de Cracovie,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 16:1971, 87-97.
 • Wolff (1918) — WOLF, Johannes, ‘Ein Breslauer Mensuraltraktat des 15. Jahrhunderts,’ Archiv für Musikwissenschaft I, 3:1918, 331-345.
 • Wolnik (2016) — WOLNIK, Franciszek, ‘Rękopisy liturgiczne źródłem do badań historycznych,’ Liturgia Sacra, 22:2016, 1, 69-86.
 • Wojciechowski (1997) — WOJCIECHOWSKI, Leszek, ‘Treści ideowe święta Rozesłania Apostołów w Polsce średniowiecznej. Zarys problematyki,’ in: KAPUŚCIŃSKI, Ryszard (ed.), Symbol apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła do Soboru Trydenckiego. Lublin, 1997, 307-330.
 • Wojtkowski (1958) — WOJTKOWSKI, Julian, Wiara w Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny w Polsce w świetle średniowiecznych zabytków liturgicznych. Lublin, 1958.
 • Wojtkowski (1964) — WOJTKOWSKI, Julian, ‘Fragment trzech romańskich rękopisów w oprawie starodruku Miejskiej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 9:1964, 71-77.
 • Wojtyska (1970) — WOJTYSKA, Henryk Damian, ‘Studia nad rękopisami Biblioteki Seminarium Duchownego w Lublinie,’ Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 19:1970, 132-133.
 • Wojtyska (1974a) — WOJTYSKA, Henryk Damian, ‘Czytelnictwo i biblioteka u kanoników regularnych laterańskich kongregacji Bożego Ciała (XV-XVIII wiek),’ in: JAKUBOWSKI, Zbigniew (ed.), Kanonicy Regularni Laterańscy w Polsce. Studia z dziejów kongregacji krakowskiej XV-XIX wieku. Kraków, 1975, 53-72.
 • Wojtyska (1974b) — WOJTYSKA, Henryk Damian, ‘Katalog rękopisów Biblioteki Seminarium Duchownego w Lublinie,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 28:1974, 221-282; 29:1974, 157-220.
 • Wolnik (1994) — WOLNIK, Franciszek, Liturgia godzin w diecezji wrocławskiej w XV wieku. Opole, 1994.
 • Wolnik (2016) — WOLNIK, Franciszek, ‘Rękopisy liturgiczne źródłem do badań historycznych,’ Liturgia Sacra, 22:2016, 5, 69-86.
 • Wolny (1961) — WOLNY, Jerzy, ‘Łaciński zbiór kazań Peregryna z Opola i ich związek z tzw. “Kazaniami Gnieźnieńskimi",’ Średniowiecze. Studia o kulturze. Warszawa, 1961, 171‒238.
 • Wolny (1969) — WOLNY, Jerzy, ‘Materiały do historii wagantów w Polsce średniowiecznej,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 19:1969, 73-89.
 • Wolny (1971) — WOLNY, Jerzy, ‘Inventaire des manuscrits théologique médiévaux de la bibliothèque du chapitre à Kielce,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 16:1971, 43-85.
 • Woronczak (1973) — WORONCZAK Jerzy, ‘Wpływy francuskie na piśmiennictwo polskie do końca XIII wieku,’ in: PELC, Jerzy, Literatura staropolska i jej związki europejskie. Wrocław [etc.], 1973.
 • Woroniecki, Fijałek (1938) — WORONIECKI, Jacek, FIJAŁEK, Jan, ‘Zbiór formuł zakonu dominikańskiego prowincji polskiej z lat 1338-1411,’ Archiwum Komisji Historycznej Polskiej Akademii Umiejętności, 12:1938, 2, 219-430.
 • Wójcik (2006) — WÓJCIK, Rafał, ‘Komentarz do Pieśni nad pieśniami,’ in: MAZURKIEWICZ, Roman (ed.) Cantando cum Titharista. Warszawa, 2006.
 • Wójcik (1962) — WÓJCIK, Walenty, ‘Cenniejsze rękopisy Seminarium Duchownego w Sandomierzu,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 4:1962, 259-323.
 • Wójcik (1963) — WÓJCIK, Walenty, ‘Archiwum i Biblioteka Kapituły w Sandomierzu,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 7:1963, 5-41.
 • Wójcik (1978) — WÓJCIK, Walenty, ‘Rękopisy Biblioteki Kapitulnej w Sandomierzu,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 36:1978, 79-103.
 • Wyczawski (1981) — WYCZAWSKI, Hieronim Eugeniusz (ed.), Słownik polskich pisarzy franciszkańskich (Bernardyni i Franciszkanie śląscy, Franciszkanie konwentualni, Klaryski oraz Zgromadzenia III Reguły). Warszawa, 1981.
 • Wydra (1977) — WYDRA, Wiesław, ‘Z średniowiecznej liryki polskiej (“Świebodność Boga żywego…” nieznany zabytek poezji bernardyńskiej),’ Slavia Occidentalis, 34:1977, 159-170.
 • Wydra (1992) — WYDRA, Wiesław, Władysław z Gielniowa. Poznań, 1992.
 • Wydra (2002) — WYDRA, Wiesław, ‘Średniowieczne polskie dekalogi i modlitwy codzienne z rękopisów i inkunabułów jasnogórskiej Biblioteki OO. Paulinów,’ Slavia Occidentalis, 59:2002, 183-198.
 • Wydra, Rzepka (1980) — WYDRA, Wiesław, RZEPKA, Wojciech, Fragment Łopacińskiego: Z problemów krytyki i analizy tekstu. Warszawa, 1980.
 • Wydra, Rzepka (1986) — WYDRA, Wiesław, RZEPKA, Wojciech Ryszard, ‘Ewangeliarz kanoników regularnych w Krakowie z około 1420 r. (uwagi wstępne),’ Poradnik Językowy, 1986, 2, 91-97.
 • Wydra, Rzepka (2004) — WYDRA, Wiesław, RZEPKA, Wojciech Ryszard (eds.), Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. Ed. 3. Wrocław, 2004.
 • Wydra, Rzepka (2008) — WYDRA, Wiesław, RZEPKA, Wojciech Ryszard (eds.), Cały świat nie pomieściłby ksiąg. Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne. Warszawa, 2008.

Z

 • Zachorowski (1915) — ZACHOROWSKI, Stanisław, Statuty synodalne krakowskie Zbigniewa Oleśnickiego (1436, 1446). Kraków, 1915.
 • Zalewski (1926) — ZALEWSKI, Ludwik, Bibljoteka Seminarium Duchownego w Lublinie i bibljoteki klasztorne w diecezji lubelskiej i podlaskiej. Warszawa, 1926.
 • Zalewski (1946) — ZALEWSKI, Ludwik, Chłop bibliofil z XV wieku. Lublin, 1946.
 • Zarębski (1939) — ZARĘBSKI, Ignacy, Stosunki Eneasza Sylwiusza z Polską i Polakami. Kraków, 1939.
 • Zathey (1949) — ZATHEY, Jerzy, ‘O kilku przepadłych zabytkach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej w Warszawie,’ in: BARYCZ, H., HULEWICZ, J. (eds.), Studia z dziejów kultury. Wrocław, 1949, 73–95.
 • Zathey (1963) — ZATHEY, Jerzy, Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Kórnickiej. Wrocław, 1963.
 • Zathey (1964) — ZATHEY, Jerzy, ‘Biblioteka kościoła P. Marii w Krakowie na przełomie XIV–XV w. (Na marginesie badań nad początkami biblioteki Uniwersytetu Krakowskiego),’ Roczniki Biblioteczne, 8:1964, 1/2, 19-31.
 • Zawadzka (1973) — ZAWADZKA, Krystyna, ‘Ze źródeł i stanu badań dotyczących dawnych klasztornych bibliotek dominikanów w polskich prowincjach,’ Nasza Przeszłość, 39:1973, 213-228.
 • Zawadzka (1974) — ZAWADZKA, Krystyna, ‘Ze studiów nad bibliotekami kalsztornymi dominikanów na Śląsku (1226‒1810),’ Roczniki Biblioteczne, 28:1974, 1‒2, 301‒328.
 • Zawadzki (1979) — ZAWADZKI, Roman Maria, Spuścizna pisarska Stanisława ze Skarbimierza. Studium źródłoznawcze. Kraków, 1979.
 • Zbiory (1988) — KAMOLOWA, Danuta, MUSZYŃSKA, Krystyna (eds.), Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Warszawa, 1988.
 • Zbiory (2003) — KAMOLOWA, Danuta, SIENIATECKA, Teresa (eds.), Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Zbiory rękopisów w Polsce, 1, Warszawa, 2003.
 • Zbiory (2014) — MAKOWSKI, Tomasz, SAPAŁA, Patryk (eds.), Rękopisy w zbiorach kościelnych. Zbiory rękopisów w Polsce, 2, Warszawa, 2014.
 • Zbudniewek (1992) — ZBUDNIEWEK, Janusz, ‘Zbiór rękopisów paulińskich w Polsce,’ Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, 12:1992, 5-54.
 • Zdanowski (1929) — ZDANOWSKI, Józef, Iluminowane rękopisy księgozbioru Kapitularza Katedralnego i Seminarium Duchownego w Kielcach oraz kościoła parafialnego w Miechowie. Kielce, 1929.
 • Zielińska (1995) — ZIELIŃSKA, Ewa, ‘Biblioteka klasztoru kanoników regularnych w Kraśniku w drugiej połowie XV wieku,’ in: DERWICH, Marek, POBÓG-LENARTOWICZ, Anna (eds.), Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 4-6 XI 1993. Opole, 1995, 105-112.
 • Zielińska (1996) — ZIELIŃSKA, Ewa, ‘Kontakty konwentu kanoników regularnych w Kraśniku z jego otoczeniem społecznym w drugiej połowie XV i XVI wieku w świetle księgozbioru klasztornego,’ in: DERWICH, Marek, POBÓG-LENARTOWICZ, Anna (eds.), Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie w dniach 8-11 V 1996. Opole-Wrocław, 1996.
 • Zielińska (2002) — ZIELIŃSKA, Ewa, Kultura intelektualna kanoników regularnych z klasztoru w Kraśniku w latach 1469–1563. Lublin, 2002.
 • Zientarski (1983) — ZIENTARSKI, Władysław, ‘Biblioteka Katedralna w Gnieźnie,’ in: KUBIAK, Stanisław, BADOŃ, Stanisław (eds.), Biblioteki Wielkopolski. Poznań, 1983, 186-197.
 • Złoty kodeks (2016) — SOŁOMIENIUK, Michał (ed.), Ewangelistarz. Złoty Kodeks Gnieźnieński = Evangelistarium. Codex Aureus Gnesnensis. Kraków, 2016.
 • Zuzek (2016) — ZUZEK, Tomasz, ‘O proweniencji rękopisu (nr 1399 I) z Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 33:2016, 143-149.
 • Zwiercan (1969) — ZWIERCAN, Marian, Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem. Wrocław (etc.), 1969.
 • Zwiercan (2003) — ZWIERCAN, Marian, Katalog średniowiecznych rękopisów Książnicy Cieszyńskiej. Wrocław, 2003.
 • Zwolińska (2000) — ZWOLIŃSKA, Elżbieta, ‘Fragmente mit mehrstimmiger Musik des 15. Jahrhunderts aus dem Zisterzienserkloster in Oliwa,’ Musica Baltica, 2000, 53-60.

Ż

 • Żurkowa (1979) — ŻURKOWA, Renata, ‘Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie jako warsztat badań księgoznawczych,’ Studia o Książce, 9:1979, 155-168.