L. & A. Birkenmajer Institute for the History of Science, PASc

Institute of Art, PASc

Institute of Literary Research, PASc

Wrocław University Library

Manuscripta.pl

A guide to medieval manuscript books in Polish collections


Home

Extant manuscripts

→ Browse by collection

→ MSPL Nos.

→ Map

Polonica

→ What are Polonica?

→ Locations in alphabetical order

→ Bibliography

Manuscripts lost

→ Lost collections

→ Collections by location

→ Collections by owner

Bibliography

Glossary

About

Sławomir Szyller, MA

email: s.szyller<at>gmail.com

office hours: Monday: 12:00-14:00, Thursday: 10:00-12:00

room: A 16


Curriculum Vitae

Training

 • 1982 M.A. Faculty of Philosophy, Academy of Catholic Theology, Warsaw

Employment

 • 1989-1992: Institute of Philosophy and Sociology, PASc
 • 1992-2017: National Library of Poland, Department of Manuscripts
 • 2017- : Institute for the History of Science, PASc

International Experience

 • 1988-1989 postgraduate studies at Institut d'Études Médiévales, Université Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve)
 • 1995 half-year training stay at Centre de Traitement Électronique des Documents (Louvain-la-Neuve)

Participation in domestic and international research projects

 • 1997-1999 Rękopisy Biblioteki Załuskich: KBN grant, project director
 • 2004- Ménestrel (Médiévistes sur le net : sources, travaux et références en ligne) - international medievalist web portal, member of editing committee
 • 2008-2010 Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego: project financed by the Ministry of Culture and National Heritage, participant
 • 2009-2010 REDISCOVER (REunion of DISpersed COntent: Virtual Evaluation and Reconstruction) - European Project (Czechia, Lithuania, Poland, and Romania), participant
 • 2012-2017 Extant codices of the Zaluski Library: project financed by the Ministry of Culture and National Heritage: Cultural Heritage Programme. Preservation of Cultural Heritage Abroad, participant
 • 2017- Manuscripta.pl. A guide to medieval manuscript books in Polish collections; participant

Membership in Scientific Councils and Editorial Boards

 • Przegląd Tomistyczny (Thomistic Review: Philosophy-Theology-Spiritual Culture of the Middle Ages), Scientific Council, Member (1994- )

Learned Society Membership

 • Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale (1989- )

Selected publications

Books authored and coauthored

 • Catalogue of Extant Manuscripts from the Former Załuski Library – the First Polish National Library. Edited by Krzysztof Kossarzecki, Tomasz Szwaciński, Olga N. Bleskina, Natalia A. Elagina, with the cooperation of Sławomir Szyller. Warsaw, 2019.
 • Mariola Nałęcz, Sławomir Szyller, Ocalone przez BGK. Katalog wystawy. Ed. Małgorzata Kozłowska, Warsaw, 2014.
 • The Inventory of Manuscripts from the Załuski Library in the Imperial Public Library = Inwentarz rękopisów Biblioteki Załuskich w Cesarskiej Bibliotece Publicznej. Ed. by Olga N. Bleskina, Natalia A. Elagina, Krzysztof Kossarzecki, Sławomir Szyller, Warsaw, 2013.
 • Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej. Prepared by Jerzy Kaliszuk, Sławomir Szyller, Warsaw, 2012.
 • Repertorium initiorum manuscriptorum Latinorum medii aevi. Curante Jacqueline Hamesse, auxiliante Sławomir Szyller. Vol. 1-4, Louvain-la-Neuve, 2007-2010.
 • Józef Trypućko, The Catalogue of the Book Collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala = Katalog księgozbioru Kolegium Jezuitów w Braniewie zachowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali. Vol. 1-3. Ed. by Michał Spandowski, Sławomir Szyller, Warsaw, 2007.

Articles

 • 'Manuscripts Bound Together with Early Printed Books,' in: Michał Spandowski, Catalogue of Incunabula in the National Library of Poland. Vol. I. In collaboration with Sławomir Szyller, description of bookbindings prepared by Maria Brynda, Warszawa, 2020, 685–695.
 • Jerzy Kaliszuk, Sławomir Szyller, 'Badanie rękopisów średniowiecznych według Łukasza Gołębiowskiego,' Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki, 29:2020, z. 1, 7–69.
 • 'Jan Burcardi i jego kolekcje kazań,' in: Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Pod redakcją Moniki Jakubek-Raczkowskiej i Marty Czyżak. Toruń, 2019, 129-137.
 • 'Das Sacramentarium Tinecense. Zur Geschichte und zu asugewählten kodikologischen Fragen,' in: Das Sakramentar aus Tyniec. Eine Prachthandschrift des 11. Jahrhunderts und die Beziehungen zwischen Köln und Polen in der Zeit Kasimirs des Erneuerers. Hg. von Klaus Gereon Beuckers, Andreas Bihrer, Wien-Köln-Weimar, 2018, 51-65.
 • 'O rękopisie «Sur les chevaux orientaux»,' in: Wacław Seweryn Rzewuski, O koniach wschodnich i wywodzących się z ras orientalnych. Vol. 3: Eseje. Ed. by Tadeusz Majda, Warsaw, 2018, 41-59.
 • Krzysztof Kossarzecki, Sławomir Szyller, 'Rękopisy Biblioteki Załuskich w Sankt Petersburgu,' Rocznik Biblioteki Narodowej, 44:2013, 243-258.
 • Krzysztof Kossarzecki, Sławomir Szyller, 'Z prac nad zbiorami dawnej Biblioteki Załuskich,' in: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. Vol. 6, Ed. by Wojciech Walczak and Karol Łopatecki, (Zachowanie polskiego Dziedzictwa Narodowego, 12), Białystok, 2013, 171-185.
 • 'Centralny katalog rękopisów średniowiecznych,' Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 6:2012, 201-202.
 • Sławomir Szyller, Maria Wrede, 'Issledovaniâ rukopisnogo fonda biblioteki brat'ev Zaluskih,' in: Zapadnye rukopisi i tradiciâ ih izučeniâ. Ed. by Olga N. Bleskina, Sankt-Peterburg, 2009, 42-52.
 • 'The Catalogue of Manuscripts,' in: Józef Trypućko, The Catalogue of the Book Collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala = Katalog księgozbioru Kolegium Jezuitów w Braniewie zachowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali. Ed. by Michał Spandowski, Sławomir Szyller, Warsaw, 2007. Vol. 1, 111-134.
 • 'Dzieje księgi = Die Geschichte des Stadtrechtsbuches,' in: O Księdze praw miejskich Głubczyc = Studien zum Leobschützer Stadtrechtsbuch. Transl. into German by Michał Tomiczek, Wrocław, 2007, 11-21.
 • 'Iluminacje Stanisława Samostrzelnika,' Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej, 4/179, 2006, 41-42.
 • Sławomir Szyller, Maria Wrede, 'Scampati al rogo,' Alumina. Pagine miniate, 14:2006, 34-39 [Spanish ed.: 'Salvados de la hoguera,' Alumina. Páginas miniadas 7:2008, 34-39].
 • 'Psautier de la reine Hedwige,' in: L'Europe des Anjou. Aventure de princes Angevins du XIIIe au XVe siècle, Paris, 2001, 360-361.
 • Michał Spandowski, Sławomir Szyller, 'Katalog över skrifter från jesuiternas bibliotek i Braniewo,' transl. by Lennart Ilke, Acta Sueco-Polonica, 6:1997 [ed. 1998], 161-167.
 • 'Nieznana średniowieczna kompozycja muzyczna z rękopisu Biblioteki Narodowej BOZ 64a,' Muzyka, 41:1996, 109-116.
 • Jan Buridan, 'Tractatus de differentia universalis ad individuum,' ed. Sławomir Szyller, Przegląd Tomistyczny, 3:1988, 135-178.

Reviews

 • Comte W.S. Rzewuski, Impressions dʼOrient et dʼArabie. Un cavalier polonais chez les Bédouins. Paris, 2003, review in: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej, 2/165:2003, 51-54

Other

 • Isabelle Draelants, Christine Ducourtieux, 'Ménestrel, sieć w służbie sieci'. Transl. by Sławomir Szyller, Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznym, 9:2015, 287-297
 • Psałterz floriański = The Sankt Florian Psalter, Warsaw, 2006 (CD-ROM)
 • 'Sakramentarz tyniecki,' in: Mémoire de la Pologne - Mémoire du Monde = Pamięć Polski - Pamięć Świata = Memory of Poland - Memory of the World. Ed. by Wojciech Fałkowski, Warsaw, 2002 (CD-ROM)

Last modified: 03 Feb. 2021