L. & A. Birkenmajer Institute for the History of Science, PASc

Institute of Art, PASc

Institute of Literary Research, PASc

Wrocław University Library

Manuscripta.pl

A guide to medieval manuscript books in Polish collections


Home

Extant manuscripts

→ Browse by collection

→ MSPL Nos.

→ Map

Polonica

→ What are Polonica?

→ Locations in alphabetical order

→ Bibliography

Manuscripts lost

→ Lost collections

→ Collections by location

→ Collections by owner

Bibliography

Glossary

About

Paulina Pludra-Żuk, PhD

email: pludrazuk<at>gmail.com

office hours: Thursday, Friday 10:00 - 12:00

room: A 16

Curriculum Vitae

Training

 • 2004 B.A. University of Warsaw, Classical Philology
 • 2007 M.A. University of Warsaw, Classical Philology
 • 2009 M.A. University of Warsaw, Library and Information Studies
 • 2019 Ph.D. Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw (Ph.D. topic: ‘Aurora’ in Medieval Poland: Transmission and Role of the Text on the Basis of Polish Manuscripts))

Employment

 • 2008 Library of the School of 'Artes Liberales', University of Warsaw (junior librarian)
 • 2010-2011 National Library of Poland, Warsaw Department of Early Printed Books (junior librarian)
 • 2012 University of Warsaw, Library of the Institute of Classical Studies (librarian)
 • 2015- Polish Academy of Sciences, Institute for the History of Science (research assistant)

International Experience

 • 2010 LʼInstitut d'histoire du livre, Lyon, France: Papier et filigranes comme indices bibliographiques, workshop conducted by Prof. Dr. Neil Harris(participant)
 • 2015 Manusciences '15. Manuscripts. From Fragments To Books - From Identification To Interpretation (Franco-German Summer School) Fraueninsel, Germany (participant)
 • 2016 Summer School in the History of Libraries, Lincoln College, Oxford (participant)
 • 2016 Workshop Code and Collation: Training Textual Scholars, Huygens Institute for the History of the Netherlands i Marie Curie ITN DiXiT, Amsterdam(participant)
 • 2016-2017 Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel-Fellowship of the Dr. Günther Findel-Stiftung

Participation in domestic and international research projects

 • Manuscripta.pl, A guide to medieval manuscript books in Polish collections; contributor
 • Repertorium Chronicarum, international bibliography of manuscripts; contributor
 • 2012-2014 - translation of the Didascalicon of Hugh of Saint Victor for the series: ʼBibliotheca Litterarum Medii Aeviʼ; grant of the Ministry of Higher Education and Science, in collaboration with Jacek Soszyński.
 • 2009-2012 - Cataloguing of the archival collection of the Institute Litteraire ʼKulturaʼ in Maisons-Laffitte, France; joint project of the Ministry of Culture, State Archives and the National Library of Poland; contributor
 • 2006-2009 - internet edition of the Corpus of Ioannes Dantiscusʼ Texts & Correspondence: School of ʼArtes Liberalesʼ, University of Warsaw (http://dantiscus.ibi.uw.edu.pl); contributor

Membership in Scientific Councils and Editorial Boards

 • L. & A. Birkenmajer Institute for the History of Science, PASc, Warsaw, Scientific Council, Member (2015-)
 • Organon, editorial assistant (2015-)

Selected publications

Books authored and coauthored

 • Katalog poloników biblioteki Pontificia Università Urbaniana (Catalogue of the Polonica in the Library of the Pontifical Urbaniana University), in collaboration with Michał Spandowski, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2012, 199 pp.

Books translated into Polish

 • Hugona ze Świętego Wiktora Didascalicon, czyli co i jak czytać (Hugh of St. Victor, Didascalicon, or, On the Study of Reading), Transl. into Polish: Paulina Pludra-Żuk, Introduction: Jacek Soszyński, Commentary: Paulina Pludra-Żuk and Jacek Soszyński, Warsaw, 2017.
 • Życiorys świętego Stanisława biskupa i męczennika pióra Bartłomieja Szotarewicza z Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (The Life of St. Stanislas, Bishop and Martyr by Bartłomiej Szotarewicz O.S.P.P.E.), by: Małgorzata Liśkiewicz, Paulina Pludra-Żuk, Karolina Wincewicz, under the guidance of Prof. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski. Częstochowa 2011, 179 pp.

Books and journals edited

 • De nuptiis Philologiae et Libri manuscripti, czyli co nowego mówią rękopisy. Zbiór studiów, edited by Paulina Pludra-Żuk and Agnieszka Lew, Warszawa: Wydział Polonistyki UW, 2016, 235 pp.

Articles

 • "Krakowscy czytelnicy Aurory Piotra Rigi: popularność tekstu i ślady lektury w średniowieczu" (Cracovian Readers of the "Aurora" by Peter Riga: Popularity of the Text and Vestiges of Reading)," [in:] De nuptiis Philologiae et Libri manuscripti, czyli co nowego mówią rękopisy. Zbiór studiów, eds P. Pludra-Żuk i A. Lew, 121-142 . Warszawa 2016.
 • "Aurora - wierszowana Biblia autorstwa Piotra Rigi (ok. 1145-1209): stan badań i perspektywy", ("Aurora", a Verse Bible by Petrus Riga (ca. 1145-1209): State and Perspectives of Research)," [in:] Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 9:2015, 149-170.
 • "Szkiełko czy oko? Nauki ścisłe w badaniach nad rękopisami (manuSciences "15)" (Exact sciences in manuscript research - manuSciences "15), [in:] Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 9:2015, 299-311.
 • "Tradycja rękopiśmienna Kroniki dwudziestu czterech generałów Zakonu Braci Mniejszych na ziemiach polskich - nowe rękopisy" (The Manuscript Tradition of the Chronicle of the Twenty-Four Generals of the Order of Friars Minor - New Manuscript Additions), [in:] Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi, 5:2011, 185-210.

Reviews

 • [review] “Śląski kalendarz liturgiczny świętych,ʼ [Silesian Liturgical Calendar of Saints], Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 54:2009, No. 1, 213-214.

Other

 • "Scribe"; "Scribe - Antiquarian"; "Scribe - Librarius"; "Scribe - Rubricator"; "Greek Script" - articles in Encyklopedia książki (Encyclopedia of the Book), eds.: A. Migoniowa et al. [forthcoming].
 • [report] “Konferencja naukowa Loca scribendi: Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV-XVIII stulecia, Warszawa, 18-19 czerwca 2015 r.," [in:] Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 9:2015, 381-382.
 • [report] “Konferencja: Ludwik Antoni i Aleksander Birkenmajerowie - życie I dzieło,ʼ Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 59:2014, No 4, 179-184.
 • “Nicolaus Panormitanus de Tudeschis, Lectura super secundo decretalium, Kolonia 1477, sygn. Inc.F.1513,ʼ [catalogue note in:] Obok. Polska - Niemcy. 1000 lat historii w sztuce, Warszawa 2011, 88.
 • Triod" cvetnaja, Kraków przed 1491, sygn. Inc.F.1350,ʼ [catalogue note in:] Obok. Polska - Niemcy. 1000 lat historii w sztuce, Warszawa 2011, 281.
 • “Archiwum Zbigniewa Herberta: inwentarz,ʼ (The Zbigniew Herbert Papers: An Inventory), edited by H. Citko, Warszawa 2008 [contributor of individual articles].

Last modified: 27 Jan. 2021