L. & A. Birkenmajer Institute for the History of Science, PASc

Institute of Art, PASc

Institute of Literary Research, PASc

Wrocław University Library

Manuscripta.pl

A guide to medieval manuscript books in Polish collections


Home

Extant manuscripts

→ Browse by collection

→ MSPL Nos.

→ Map

Polonica

→ What are Polonica?

→ Locations in alphabetical order

→ Bibliography

Manuscripts lost

→ Lost collections

→ Collections by location

→ Collections by owner

Bibliography

Glossary

About
Dr Dominika Grabiec

email: dominikagrabiec<at>wp.pl

office hours: Thursday 10:00 - 12:00

room: A16

Curriculum Vitae

Training

 • 2007 MA Institute of Musicology, University of Warsaw
 • 2008 BA Department of Italian Studies, University of Warsaw

Employment

 • 2008- : Institute of Art, PASc

Publications

Books edited

Articles

 • "Offertoria" Szymona Ferdynanda Lechleitnera z muzykaliów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, Przegląd Muzykologiczny 6:2006, 17-63.
 • Nowa identyfikacja staropolskich pieśni religijnych wykorzystanych przez G. G. Gorczyckiego w Missa Paschalis - uwagi do artykułu Remigiusza Pośpiecha, Muzyka 54: 2009, nr 2, s. 123- 126.
 • Tematy muzyczne w programie ikonograficznym barokowego kościoła św. Mikołaja w Gąsawie, Przegląd muzykologiczny 8:2011, 27-66.
 • Muzyka w rajskim ogrodzie. Il Paradiso degli Alberti Giovanniego Gherardiego da Prato, w: Muzyka w ogrodzie - ogród w muzyce, red. Sławomira Żerańska-Kominek, Słowo obraz terytoria, Gdańsk 2011, 133-152.
 • Musical motifs in Christ's Passion: The Mocking of Christ from the Holy Trinity Chapel at LublinCastle, and miniatures from the Cracovian Dominican meditations (ca. 1532), tłum. Zofia Weaver, w: The Musical Heritage of the Jagiellonian Era, red. Paweł Gancarczyk, Agnieszka Leszczyńska. Instytut Sztuki PAN, Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2012, 29-37.
 • Muzyka piekieł i idea męki słuchu w polskiej sztuce i literaturze religijnej XVI-XVIII wieku, w: Czas Apokalipsy. Koniec dziejów w kulturze od późnego średniowiecza do współczesności, red. Kamil Kopania, Fundacja Ars Auro Prior, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2012, 281-287.
 • Instrument muzyczny jako element Arma Christi w późnośredniowiecznych przedstawieniach Męża Boleści, w: Perspektywy ikonografii muzyczne w Polsce: źródła - konteksty - interpretacje (= Ikonografia muzyczna. Studia i materiały 1), red. Paweł Gancarczyk, IS PAN, Liber Pro Arte, Warszawa 2012, 147-158.
 • Seventeenth-century chant manuscripts held at Warsaw University of Warsaw Library in the context of Bernardine musical culture, tłum. Zofia Weaver, Interdisciplinary Studies in Musicology, t. 11, 2012, red. Alina Mądry, Magdalena Walter-Mazur, 143-154.
 • Ave Maris Stella Szymona Ferdynanda Lechleitnera ze zbioru muzykaliów po klasztorze pijarów w Podolińcu, Muzyka 57: 2012, nr 3, 233-246.
 • The Motif of ʼDeafening with Trumpetsʼ in Central European Passion Iconography, the Religious Renewal Movement ʼDevotio modernaʼ and Reform of the Begging Monastic Orders, tłum. Zofia Weaver, w: The Musical Culture of Silesia before 1742. New Contexts - New Perspectives, eds. Paweł Gancarczyk, Lenka Hlávková-Mráčková, Remigiusz Pośpiech (= Eastern European Studies in Musicology 1), Peter Lang, Frankfurt am Main 2013, 307-315.
 • Le contexte historique, culturel et politique des monuments de Chopin et leur rôle dans la création dʼun mythe national, w: Imago Musicae, 26: 2013, 137-172.Planctus Duo de Flagella[ti]one D[o]m[in]us br. Wawrzyńca od św. Rozalii - dwie nieznane pieśni pasyjne w języku polskim ze zbioru muzykaliów po klasztorach pijarów w Podolińcu i św. Jurze na Słowacji, Muzyka 59: 2014, nr 4 125-132.

Reviews

 • Prospettive di iconografia musicale, ed. Nicoletta Guidobaldi, Mimesis Edizioni, Milano, 2007, Muzyka 55: 2010, nr 1, 110-115.
 • Maciej Jochymczyk, Pietas & Musica. Damian Stachowicz SchP - życie i twórczość w kontekście epoki, Musica Iagellonica, Kraków 2009, Muzyka 55: 2010, nr 1, 115-120.
 • Roberto Melini, Suoni sotto la cenere. La musica nell'antica area vesuviana, Edizioni Flavius, Pompei 2008, Muzyka 55: 2010, nr 2, 139-143.
 • Zbigniew Skowron, Myśl muzyczna Jeana-Jacques'a Rousseau, Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, Muzyka 56: 2011, nr 4, 127-134.
 • Agnieszka Łuciuk-Wojczuk, Muzykoterapia w procesie odzyskiwania zdrowia przez pacjentów z chorobami oknologicznymi, Akademia Muzyczna w Krakowie 2010, ISBN 978-83-87182-92-2, Muzyka 57:2012, nr 4, 115-120.
 • Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II, Seria pod redakcją Teresy Maleckiej i Kingi Kiwały, Akademia Muzyczna w Krakowie. Tom I: Karol Wojtyła - Jan Paweł II. Muzyka. Antologia tekstów, Wybór i opracowanie: Dariusz Radziechowski, Kraków 2011, ISBN 978-83-62743-07-0. Tom II: Utwory. Inspiracje, interpretacje. Studia pod redakcją Teresy Maleckiej i Kingi Kiwały, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2011, ISBN 978-83-62743-08-7, Muzyka 58: 2013, nr 1, 112-118.
 • ks. Jacek Bramorski, Pieśń nowa człowieka nowego. Teologiczno-moralne aspekty muzyki w świetle myśli Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 2012, ISBN 978-83-933415-3-5, Muzyka 58: 2013, nr 2, 116-121.
 • Jana Kalinayová-Bartová, Hudba v stredovekom výtvarnom umení na Slovensku, Slovenské národné múzeum - Hudobné múzeum, Bratislava 2011, ISBN 978-80-8060-266-6, Muzyka 58: 2013, nr 2, 99-103.
 • Tomasz Jeż, Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581-1776), Wydaw. Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2013, Archivum Historicum Societatis Iesu, LXXXIII/165: 2014, vol. I, 235-239.
 • Music and Consciousness. Philosophical, Psychologica, and Cultural Perspectives, red. David Clarke, Eric Clarke, Oxford University Press, New York 2011, ISBN 978-0-19-955379-2, ss.384, Muzyka 60: 2015, No. 1, 117-124.

Last modified: 27 Jan. 2021