L. & A. Birkenmajer Institute for the History of Science, PASc

Institute of Art, PASc

Institute of Literary Research, PASc

Wrocław University Library

Manuscripta.pl

A guide to medieval manuscript books in Polish collections


Home

Extant manuscripts

→ Browse by collection

→ MSPL Nos.

→ Map

Polonica

→ What are Polonica?

→ Locations in alphabetical order

→ Bibliography

Manuscripts lost

→ Lost collections

→ Collections by location

→ Collections by owner

Bibliography

Glossary

About
Agnieszka Fabiańska, MA

email: ah.fabianska<at>uw.edu.pl

Curriculum Vitae

Training
 • 1992 ‒ 1997: M.A. University of Warsaw, Institute of Classical Philology
 • 2000 ‒ 2001: Postgraduate Studies in Library Science, Institute of Scientific Information and Bibliology, University of Warsaw
 • 2006‒2007: Postgraduate Studies in Editorship, Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw
Employment
 • 1997 ‒ 2014: National Library, Warsaw, Department of Manuscripts, librarian
 • 09.2004 ‒ 02.2005: Polish Academy of Arts and Sciences, Cracow, cataloguer delegated to the Polish Library in Paris
 • 2014 ‒ : University of Warsaw Library, Department of Manuscripts, librarian
Participation in domestic and international research projects
 • CERL Manuscripts Experts Group
 • Provenance Workgroup of the Polsih Research Libraries

Selected publications

Books authored and coauthored
 • Marcin Polak, Kronika papieży i cesarzy (Martin the Pole: The Chronicle of Popes and Emperors). Translation and Commentary: Agnieszka Fabiańska, Jacek Soszyński, Introduction: Jacek Soszyński, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2008, 437 pp.
 • Inwentarz rękopisów Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu, by Andrzej Kaszlej (with articles by: A. Fabiańsk et al.), Warsaw: Biblioteka Narodowa, 2011.
 • Biblioteka Narodowa. Katalog rękopisów, Vol. 22: Archiwum Aleksandra Janty-Połczyńskiego sygn. 12784-13023, by: Agnieszka Fabiańska, Czesława Dorota Pomianowska, Warsaw: Biblioteka Narodowa, 2011.
Articles
 • “Kazanie o św. Wojciechu z rękopisu paulinów w Beszowej,” Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 49:1999, No. 1/2, 85-94.
 • “Średniowieczne rękopisy z Biblioteki Krasińskich,” Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej, nr 4(163):2002, s. 35-39.
 • articles [in:] Dar dla Narodu. Skarby Biblioteki Wilanowskiej, ed.: Paulina Buchwald-Pelcowa, Warsaw: Biblioteka Narodowa, 2003, [exhibition catalogue].
 • “Psałterz Potockich z Kolekcji Wilanowskiej=The Potocki Psalter from the Wilanów Collection,” Warsaw: Biblioteka Narodowa, 2004 [electronic publication].
 • “Rękopis z XV w. z klasztoru Świętego Krzyża w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie,” [in:] Debaty Świętokrzyskie, Vol. 1, ed.: Krzysztof Bracha, Marzena Marczewska, Kielce: UJK, 2014, 31-34.
 • “Średniowieczne rękopisy Historia scholastica Piotra Comestora w Polsce,” Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 9:2015, 121-147.
Other
 • “Konferencja naukowa De nuptiis (iteratis) Philologiae et Libri manuscripti,” Warszawa, 15 czerwca 2015 r.,“ Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 9:2015, 379-382.
 • “Historia książki na V Kongresie Mediewistów Polskich, Rzeszów, 20-24 września 2015 r.,” Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 9:2015, 385-388.
Last modified: 27 Jan. 2021